Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00432 006805 13871842 na godz. na dobę w sumie
Stulecie  Sadu rozstajnego  - ebook/pdf
Stulecie Sadu rozstajnego - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Język publikacji: polski
ISBN: 9788323390527 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Sad rozstajny ukazał się w roku 1912. W momencie wydania był to spóźniony debiut, z dzisiejszej perspektywy jest to pierwsza książka wielkiego poety. Warto się dokładnie przyjrzeć temu zbiorowi, usytuowanemu pomiędzy wczesnymi wierszami Bolesława Leśmiana, publikowanymi w młodopolskich czasopismach, a znakomitymi tomami ogłoszonymi w dwudziestoleciu międzywojennym. Warto zapytać, kim był Leśmian znajdujący się w połowie drogi do wielkości i jak pracowała wówczas jego poetycka wyobraźnia.


Pierwszym wrażeniem, jakie nasuwa się po lekturze dwudziestu dwu artykułów składających się na książkę Stulecie Sadu rozstajnego, jest przekonanie o potrzebie i sukcesie zaprezentowanych w niej spojrzeń badawczych oraz o bardzo dobrej, przemyślanej kompozycji całości. Prowadzi ona od rozważań nad tytułem Leśmianowskiego zbioru ku analizom wybranych jego wątków i przekrojów, dopełniającym się, ale i wchodzącym z sobą, dzięki sąsiedztwu, w wyraźny dialog nieraz odmiennych wniosków. Silne jest też wrażenie, że przy oczywistym zindywidualizowaniu studiów pisanych przez wielu autorów, z kilku pokoleń i „szkół” literaturoznawczych, niniejsza praca jest całością zwartą, komplementarną, stanowiącą w istocie wieloaspektową monografię Sadu..., wiele mówiącą także o późniejszej twórczości Leśmiana.

Konstrukcja tej książki daje ważny, przekrojowy wgląd w leśmianologię i rozmaite metody analizy tekstu, na których zyskuje wyłaniający się z niej obraz zbioru interpretowanego po latach, i wiele mówi o naszych – polonistycznych, poetologicznych – orientacjach i przeorientowaniach, o zmieniających się obszarach lektury i mocno rozciągniętej skali, normie historycznoliterackiego czy interpretacyjnego pisarstwa naukowego.

Z recenzji dr hab. Danuty Opackiej-Walasek, prof. UŚ

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

S T U L E C I E SADU ROZSTAJNEGO Pod redakcją Urszuli M. Pilch i Mariana Stali Sad rozstajny ukazał się w roku 1912. W momencie wydania był to spóźniony debiut, z dzisiejszej perspektywy jest to pierwsza książka wielkiego poety. Warto się dokładnie przyjrzeć temu zbiorowi, usytu- owanemu pomiędzy wczesnymi wierszami Bolesława Leśmiana, pu- blikowanymi w młodopolskich czasopismach, a znakomitymi tomami ogłoszonymi w dwudziestoleciu międzywojennym. Warto zapytać, kim był Leśmian znajdujący się w połowie drogi do wielkości i jak pracowała wówczas jego poetycka wyobraźnia. Pierwszym wrażeniem, jakie nasuwa się po lekturze dwudziestu dwu artykułów składających się na książkę Stulecie Sadu rozstajnego, jest prze- konanie o potrzebie i sukcesie zaprezentowanych w niej spojrzeń badaw- czych oraz o bardzo dobrej, przemyślanej kompozycji całości. Prowadzi ona od rozważań nad tytułem Leśmianowskiego zbioru ku analizom wybranych jego wątków i przekrojów, dopełniającym się, ale i wchodzącym z sobą, dzięki sąsiedztwu, w wyraźny dialog nieraz odmiennych wniosków. Silne jest też wrażenie, że przy oczywistym zindywidualizowaniu studiów pisa- nych przez wielu autorów, z kilku pokoleń i „szkół” literaturoznawczych, niniejsza praca jest całością zwartą, komplementarną, stanowiącą w istocie wieloaspektową monografię Sadu..., wiele mówiącą także o późniejszej twórczości Leśmiana. Konstrukcja tej książki daje ważny, przekrojowy wgląd w leśmianologię i rozmaite metody analizy tekstu, na których zyskuje wyłaniający się z niej obraz zbioru interpretowanego po latach, i wiele mówi o naszych – polo- nistycznych, poetologicznych – orientacjach i przeorientowaniach, o zmie- niających się obszarach lektury i mocno rozciągniętej skali, normie histo- rycznoliterackiego czy interpretacyjnego pisarstwa naukowego. Z recenzji dr hab. Danuty Opackiej-Walasek, prof. UŚ S T U L E C I E S A D U R O Z S T A J N E G O www.wuj.pl Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (cid:83) (cid:84) (cid:85) (cid:76) (cid:69) (cid:67) (cid:73) (cid:69) (cid:83)(cid:65)(cid:68)(cid:85)(cid:32)(cid:82)(cid:79)(cid:90)(cid:83)(cid:84)(cid:65)(cid:74)(cid:78)(cid:69)(cid:71)(cid:79) (cid:83) (cid:84) (cid:85) (cid:76) (cid:69) (cid:67) (cid:73) (cid:69) (cid:83)(cid:65)(cid:68)(cid:85)(cid:32)(cid:82)(cid:79)(cid:90)(cid:83)(cid:84)(cid:65)(cid:74)(cid:78)(cid:69)(cid:71)(cid:79) (cid:80)(cid:111)(cid:100)(cid:32)(cid:114)(cid:101)(cid:100)(cid:97)(cid:107)(cid:99)(cid:106)(cid:261)(cid:32) (cid:85)(cid:114)(cid:115)(cid:122)(cid:117)(cid:108)(cid:105)(cid:32)(cid:77)(cid:46)(cid:32)(cid:80)(cid:105)(cid:108)(cid:99)(cid:104)(cid:32) (cid:105)(cid:32)(cid:77)(cid:97)(cid:114)(cid:105)(cid:97)(cid:110)(cid:97)(cid:32)(cid:83)(cid:116)(cid:97)(cid:108)(cid:105) (cid:87)(cid:121)(cid:100)(cid:97)(cid:119)(cid:110)(cid:105)(cid:99)(cid:116)(cid:119)(cid:111)(cid:32)(cid:85)(cid:110)(cid:105)(cid:119)(cid:101)(cid:114)(cid:115)(cid:121)(cid:116)(cid:101)(cid:116)(cid:117)(cid:32)(cid:74)(cid:97)(cid:103)(cid:105)(cid:101)(cid:108)(cid:108)(cid:111)(cid:324)(cid:115)(cid:107)(cid:105)(cid:101)(cid:103)(cid:111) Recenzent dr hab. Danuta Opacka-Walasek, prof. UŚ Projekt okładki Paweł Sepielak Książka dofi nansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Polonistyki © Copyright by Marian Stala, Urszula M. Pilch Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydanie I, Kraków 2014 All rights reserved Niniejszy utwór ani żaden jego fragment nie może być reprodukowany, przetwarzany i rozpowszech- niany w jakikolwiek sposób za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych oraz nie może być przechowywany w żadnym systemie informatycznym bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy ISBN 978-83-233-3673-0 www.wuj.pl Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2, 31-126 Kraków tel. 12-663-23-81, 12-663-23-82, fax 12-663-23-83 Dystrybucja: tel. 12-631-01-97, tel./fax 12-631-01-98 tel. kom. 506-006-674, e-mail: sprzedaz@wuj.pl Konto: PEKAO SA, nr 80 1240 4722 1111 0000 4856 3325 Spis treści Maria Podraza-Kwiatkowska, Z rozważań nad tytułem Sad rozstajny ......... Dawid Maria Osiński, Momentalność i nawrotowość cyklu jako struktury wyrażania w Sadzie rozstajnym Bolesława Leśmiana, czyli po co Leśmianowi cykle poetyckie .............................................................................................. Anna Czabanowska-Wróbel, Leśmian i powtórzenie. Tarcza wśród Poematów zazdrosnych .............................................................................. Barbara Stelmaszczyk, Leśmianowski „cień”– symbol rozszerzonej przestrzeni podmiotu ...................................................................................................... 7 21 53 69 Urszula M. Pilch, Podmiot zamknięty w spojrzeniu. Sad rozstajny Bolesława Leśmiana ...................................................................................................... 85 Wojciech Owczarski, Sen rozstajny ................................................................. 101 Wojciech Gutowski, Z księgi przeczuć. Wstęp do Leśmianowskiej poetyki marzenia ...................................................................................................... 117 Hanna Ratuszna, „A ja ciągle czuję czyjś wzrok, przez otchłanie...” – o nastroju melancholijnym w Sadzie rozstajnym Bolesława Leśmiana ......................... 137 Radosław Okulicz-Kozaryn, Od wywołańców do oddaleńców. Poetycka bohema w Sadzie rozstajnym i jej antenaci ................................................. 159 167 Dorota Wojda, Światło i mrok. Ekonomia poetycka Sadu rozstajnego ............. Marzena Woźniak-Łabieniec, Między mrokiem a światłem. Epistemologiczne peregrynacje podmiotu w wierszu Oczy w niebiosach (z cyklu Poematy zazdrosne) ................................................................................................... 191 Bogusław Grodzki, O widzeniach dziennych i epifaniach nocnych w Sadzie rozstajnym ................................................................................................... 205 Paweł Próchniak, Noc rozstajna (wrażenie) .................................................... 231 Małgorzata Okulicz-Kozaryn, „Leżę na wznak na łące…” Leśmiana a młodopolskie wtajemniczenia w naturę ..................................................... 243 Eliza Krzyńska-Nawrocka, Ogród w Sadzie .................................................. 253 5 Spis treści Marek Kurkiewicz, „Niechaj szumią, szemrzą, dzwonią chóry bezimiennych głosów...”. Akustyczny wymiar świata Sadu rozstajnego Bolesława Leśmiana ...................................................................................................... 271 Ewa Kołodziejczyk, Fonosfera Sadu rozstajnego ............................................ 293 Anna Spólna, Dotyk i niedotykalne w Sadzie rozstajnym Bolesława Leśmiana ...................................................................................................... 305 Marzena Karwowska, Wątki antropologiczne w Sadzie rozstajnym Bolesława Leśmiana ...................................................................................................... 321 Rafał Milan, Sidi-Numan – poemat (nie)zazdrosny o ciało? Leśmianowski głos na temat ciała (w poezji) ....................................................................... 341 Michał Nawrocki, Glossy do Nieznanej podróży Sindbada-Żeglarza ............ 351 Marian Stala, Coś srebrnego dzieje się w chmur dali. Dziesięć uwag o księżycu w poezji Bolesława Leśmiana ....................................................................... 363 Bibliografi a przedmiotowa w twórczości Bolesława Leśmiana. Wybór ......... 379 Indeks ............................................................................................................... 387 Maria Podraza-Kwiatkowska Uniwersytet Jagielloński Z rozważań nad tytułem Sad rozstajny W grudniu 1912 roku Bolesław Leśmian cieszył się już swoim pierwszym tomikiem poetyckim. Długo czekał na ten moment: debiutował przecież w „Wędrowcu” jeszcze w poprzednim stuleciu, w roku 1895. Z drukiem w czasopismach bywało różnie (szczególnie ostro traktowała go w pew- nym momencie redakcja „Prawdy”), ale nawet Zenon Przesmycki nie wszystko mu drukował w „Chimerze”. Właśnie Miriamowi zawdzięczamy wiedzę o procesie powstawania pierwszego tomu poezji Leśmiana. Zachowały się – przypominam dla po- rządku rzecz znaną – listy Leśmiana do Przesmyckiego, pisane w Paryżu. (Leśmian wiódł wówczas nieustabilizowany żywot poety cygana, zaciąga- jącego nie zawsze zwracane pożyczki.) Niestety nie rozporządzamy lista- mi Miriama do Leśmiana. Można się z tych listów dowiedzieć na przykład, jak przedstawiała się sprawa honorarium. Leśmian informuje, że jego wydawca, Jakub Mort- kowicz, zapłacił mu 100 rubli i obiecał drugą setkę po sprzedaży tomu. Poeta jest oburzony. Uważa, że jest to „honorarium dane właściwie dla opędzenia się od autora i załatwienia formalności, aby być w porządku”1. Nie wie zapewne, że kilkanaście lat wcześniej nawet tacy twórcy jak Tet- majer czy Wyspiański wydawali swoje tomy własnym nakładem. 1 B. Leśmian, Utwory rozproszone. Listy, zebrał i oprac. J. Trznadel, Warszawa 1962, s. 319. Także następne cytaty z listów będę pochodziły z tego wydania, strony będą podawane w tek- ście. Nie umieszczam daty listów, ponieważ są to z reguły odtworzone daty roczne 1911, 1912. 7 Maria Podraza-Kwiatkowska Od razu trzeba stwierdzić, że brak w tej korespondencji problemów czysto edytorskich: dotyczących okładki, rodzaju czcionek itp. Takie problemy nie były zapewne obce Leśmianowi, który dobrze znał ważnego w dziedzinie edytorstwa specjalistę Adama Półtawskiego. Nie mogło być w związku z tomikiem dyskusji na tematy edytorskie, ponieważ został on wydany w serii Jakuba Mortkowicza Pod Znakiem Poetów. Notabene tomik został wydrukowany kursywą, której Leśmian nie lubił. Zapewne wtedy poeta jeszcze nie wiedział, jak ważna to będzie seria wydawnicza. Warto wspomnieć o akcencie krakowskim. Tomik został wydany w War- szawie, ale wydrukowano go w Krakowie, u Anczyca. Najważniejszymi tematami listów Leśmiana do Miriama są dobór wierszy i problem tytułu. Zajmiemy się wyłącznie tytułem. Móc śledzić proces powstawania tytułu to niezwykła i nie tak częsta okazja. Badacze paratekstów, w tym tytułów, chętnie uwzględniają ko- respondencję jako ważne świadectwo samego autora (Gérard Genette na przykład poświęca jej osobny podrozdział2). Leśmiana nie interesują problemy istotne dla teoretyków, takie jak odpowiedniość tytułu wobec całości tomu, wobec tytułów zawartych w zbiorku itp. Listy Leśmiana do Miriama, uznanego i cenionego krytyka (to ważne!) są przede wszystkim znakomitym komentarzem do własnej twórczości. Wybór tytułu sprzyja takim rozważaniom. Jest to moment autorefl eksji; moment, w którym wzrasta autoświadomość twórcza, potrzeba określenia siebie jako poe- ty, konieczność zaprezentowania dzieła innym. W większym stopniu niż przy pisaniu utworu uwzględnia się odbiorcę. I wszystko to trzeba zmieś- cić w krótkiej formule, najlepiej – metaforycznej, stworzyć odpowiedni „minitekst”, jak tę formułę nazywa Henryk Markiewicz3. Zanim przejdziemy do właściwego tematu, proponuję krótką informa- cję o tytułach tomików poetyckich około roku 1912. Tytuły formalne (lub jak chce Danuta Szajnert – rematyczne4) i tytu- ły tematyczne (często metaforyczne) występują obok siebie już w pozy- tywizmie. Adam Asnyk ogłaszał Poezje z numerami tomów. Ale Felicjan Faleński, Maria Konopnicka i inni miewali interesujące pomysły, na przy- 2 G. Genette, Seuils, Paris 1987. 3 H. Markiewicz, Tytuły dzieł literackich [w:] tenże, Zabawy literackie dawne i nowe, Kraków 2003, s. 20. 4 Danuta Szajnert proponuje – za Genettem – następujące terminy związane z tytułem: „tematyczny (ten utwór mówi o...) i rematyczny, albo formalny – odnoszący się najczęściej do kwalifi kacji gatunkowej tekstu (ten utwór jest...)”. D. Szajnert, Intencja autora i interpretacja – między inwencją a atencją. Teksty i parateksty, Łódź 2011, s. 218. Książka zawiera obszerną bibliografi ę. 8 Bibliografi a przedmiotowa twórczości Bolesława Leśmiana Wybór Andrzejewski A., Poezja Leśmiana, „Pion” 1937, nr 47. Balbus S., Oksymoroniczne gry intertekstualne – Leśmian, „Ruch Literacki” 1990, z. 4–5. Bańka K., Pantera Bolesława Leśmiana w świetle Bataille’owskiej koncepcji doświad- czenia wewnętrznego [w:] Leśmian nowoczesny i ponowoczesny, red. B. Grodzki, D. Trześniowski, Radom 2012. Bielik-Robson A., Duch powierzchni. Rewizja romantyczna i fi lozofi a, Kraków 2004. Błoński J., Bergson a program poetycki Leśmiana [w:] Studia o Leśmianie, red. M. Gło- wiński, J. Sławiński, Warszawa 1971. Boniecki E., Archaiczny świat Bolesława Leśmiana. Studium historycznoliterackie, Gdańsk 2008. Brzostowska-Tereszkiewicz T., Sofi a zaklęta w baśniową carewnę. „Piesni Wasilisy Priemudroj” Bolesława Leśmiana wobec rosyjskiej poezji symbolistycznej, „Pamięt- nik Literacki” 2003, z. 3. Coates P., Identyczność i nieidentyczność w twórczości Bolesława Leśmiana. Studium o tautologii, paradoksie i lustrze, Warszawa 1973, 19862. Cockiewicz W., Metaforyka Leśmiana (Analiza lingwistyczna), Kraków 2011. Czabanowska-Wróbel A., Baśń jako światopogląd. Baśń i baśniowość w twórczości Leśmiana, w: taż, Baśń w literaturze Młodej Polski, Kraków 1996. Czabanowska-Wróbel A., Pieśni nie o sobie. U początków poezji Bolesława Leśmiana [w:] Lektury polonistyczne, t. 2, Od realizmu do preekspresjonizmu, red. G. Matu- szek, Kraków 2001. Czabanowska-Wróbel A., Złotnik i śpiewak. Poezja Leopolda Staff a i Bolesława Le- śmiana w kręgu modernizmu, Kraków 2009. Czaplejewicz E. Poezja jako dialog, Warszawa 1981. Czaykowski B., From rhythm and metaphysics to intonation, experience and gnosis. Th e Poetry of Bolesław Leśmian, Aleksander Wat and Czesław Miłosz [w:] Th e Mature Laurel. Essays on Modern Polish Poetry, ed. A. Czerniawski, Chester Springs, PA 1991. Bibliografi a przedmiotowa twórczości Bolesława Leśmiana. Wybór Dobrowolska K., Budowniczy złotych mostów. Leśmian i retoryczna krytyka metafor, Warszawa 2014. Dybciak K., „Ogród oderwany od przyczyny” – Bolesław Leśmian [w:] Poeci dwudziesto- lecia międzywojennego, red. I. Maciejewska, Warszawa 1982. Dybciak K., „Wieczne odjazdy ku krańcom istnienia…”. Ontologia Leśmiana [w:] tenże, Gry i katastrofy, Warszawa 1980. Dybciak K., „Wywalczyć cudaczne prawo bytu...”. Antropologia Leśmiana, „Twórczość” 1978, nr 5. Dybel P., Lacan i Leśmian – dwa zwierciadła [w:] tenże, Urwane ścieżki. Przybyszew- ski – Freud – Lacan, Kraków 2000. Fazan K., Leśmianowskie epifanie sceniczne. O baśniach mimicznych [w:] Twórczość Bolesława Leśmiana. Studia i szkice, red. Tomasz Cieślak, Barbara Stelmaszczyk, Kraków 2000. Fazan K., Projekty intymnego teatru śmierci, Wyspiański, Leśmian, Kantor, Kraków 2009. Flis-Czerniak E., Żywioły melancholii, czyli „nad brzegiem żałoby…”. Wyobraźnia me- lancholijna we wczesnej twórczości Bolesława Leśmiana [w:] Leśmian nowoczesny i ponowoczesny, red. B. Grodzki, D. Trześniowskiego, Radom 2012. Fostowicz-Zahorski M., Świat bez prawdy: poezja jako światopogląd, Zielona Góra 2003. Głowiński M., Leśmian – sen [w:] tenże, Prace wybrane, red. R. Nycz, t. 4, Zaświat przedstawiony. Szkice o poezji Bolesława Leśmiana, Kraków 1998. Głowiński M., Leśmian, czyli poeta jako człowiek pierwotny [w:] tenże, Zaświat przed- stawiony. Szkice o poezji Bolesława Leśmiana, Kraków 1998. Głowiński M., Słowo i pieśń (Leśmiana poezja o poezji) [w:] tenże, Zaświat przedsta- wiony. Szkice o poezji Bolesława Leśmiana, Kraków 1998. Głowiński M., Wiersze Bolesława Leśmiana. Interpretacje, Warszawa 1971. Głowiński M., Zaświat przedstawiony. Szkice o poezji Bolesława Leśmiana [w:] Prace wybrane, t. 4, red. R. Nycz, Kraków 1998. Gorczyńska M., Miejsca Leśmiana. Topika recepcji krytycznoliterackiej, Kraków 2011. Grodzki B., (Neo)Gnostic Inspirations in the Poetry of Bolesław Leśmian [w:] Poets of the Past. Poets of the Present For the Ghosts. Echoes of Past Poets in Modern and Contemporary Poetry, red. M. Szuba, T. Wiśniewski, Gdańsk–Sopot 2013. Grodzki B., Leśmianowska baśń nowoczesna. O „Przygodach Sindbada Żeglarza” Bole- sława Leśmiana, Lublin 2012. Grzelak A., Gdzie mieszka Anioł Leśmiana? Epifania spotkania w wierszu „Anioł” [w:] Anioł w literaturze i kulturze, t.1, red. J. Ługowska i J. Skawiński, Wrocław 2004. Gutowski W., Leśmianowski eros w poetyckich cyklach zamknięty [w:] Leśmian nowo- czesny i ponowoczesny, red. B. Grodzki, D. Trześniowski, Radom 2012. Gutowski W., Poezja Bolesława Leśmiana a mity erotyczne Młodej Polski [w:] tenże, Nagie dusze i maski (o młodopolskich mitach miłości), Kraków 1992. Jakubczak N., Konstruowanie podmiotu lirycznego w cyklach Bolesława Leśmiana i Bohdana Ihora Antonycza [w:] Polski cykl liryczny, red. K. Jakowska, D. Kulesza, Białystok 2008. 380 Bibliografi a przedmiotowa twórczości Bolesława Leśmiana. Wybór Januszewski M., „Ballada o dziadowskim Dasein”, czyli Leśmian o ludzkim zapomnie- niu bycia [w:] Leśmian nowoczesny i ponowoczesny, red. B. Grodzki, D. Trześniow- ski, Radom 2012. Jarzyna A., Bez-imię („Dziewczyný”) [w:] Leśmian nowoczesny i ponowoczesny, red. B. Grodzki, D. Trześniowski, Radom 2012. Jastrun M., Na krańcach, czyli o poezji Leśmiana [w:] tenże, Między słowem a milcze- niem, Warszawa 1979. Karpowicz T., Poezja niemożliwa. Modele Leśmianowskiej wyobraźni, Wrocław 1975. Karwowska M., Prapamięć uśpiona. Świat wyobrażeń Bolesława Leśmiana, Warsza- wa 2008. Kęsikowa U., Leksyka roślinna w poezji Leśmiana [w:] Twórczość Bolesława Leśmiana. Studia i szkice, red. T. Cieślak, B. Stelmaszczyk, Kraków 200. Kęsikowa U., Słońce w poezji Bolesława Leśmiana, „Gdańskie Studia Językoznawcze” 2000, t. 7, s. 36. Klimczaka M., Funkcja neologizmów w kreowaniu poetyckiego obrazu świata Bolesława Leśmiana, „Poradnik Językowy” 2001, z. 4. Kluba A., Autoteliczność – referencyjność – niewyrażalność. O nowoczesnej poezji pol- skiej (1918–1939), Wrocław 2004. Kluba A., Niezrozumiałe – nienazwane – nowoczesne. Leśmian i Iwaszkiewicz – dwa modele poetyckiej niewyrażalności [w:] taż, Autoteliczność – referencyjność – niewy- rażalność. O nowoczesnej poezji polskiej (1918–1939), Wrocław 2004. Korotkich K., Metamorfozy Leśmianowskiego człowieka [w:] Twórczość Bolesława Leśmiana. Studia i szkice, red. B. Stelmaszczyk, T. Cieślak, Łódź 2000 Kowalewska M., Od kontynuacji do stylizacji. Wiersze balladowe Bolesława Leśmiana wobec tradycji gatunku, „Pamiętnik Literacki” 2003, z. 3. Krzysztoforska-Doschek J., Bolesław Leśmian i Rainer Maria Rilke – poeci tragizmu egzystencji ludzkiej [w:] Recepcja literacka i proces literacki. O polsko-niemieckich kontaktach literackich od modernizmu po okres międzywojenny, red. G. Ritz, G. Ma- tuszek, Kraków 1999. Kulczycka D., „Ja jestem las ten cały – las cały aż po skraj”. Kilka spostrzeżeń na te- mat lasu w twórczości i życiu autora „Zielonej godziny” [w:] Twórczość Bolesława Leśmiana. Studia i szkice, red. T. Cieślak, B. Stelmaszczyk, Kraków 2000. Kupczyk S.M., Poetyckie studium dekadentyzmu. „Oddaleńcy” Bolesława Leśmiana w kontekście cyganerii młodopolskiej, Studia Pedagogiczno-Artystyczne, t. 5, Poznań 2005. Kwiatkowski J., Leśmian – artysta [w:] tenże, Szkice do portretów, Warszawa 1960. Lebioda D.T., „W nicość śniąca się droga”. Nad ontologią poetycką Bolesława Leśmiana [w:] Twórczość Bolesława Leśmiana. Studia i szkice, red. T. Cieślak, B. Stelmasz- czyk, Kraków 2000. Leśmian nowoczesny i ponowoczesny, red. B. Grodzki, D. Trześniowski, Radom 2012. Libera L., Literatura i folklor. O twórczości Jacka Malczewskiego i Bolesława Leśmiana, Poznań 1994. Łapiński Z., Metafi zyka Leśmiana [w:] Studia o Leśmianie, red. M. Głowiński, J. Sła- wiński, Warszawa 1971. 381 Bibliografi a przedmiotowa twórczości Bolesława Leśmiana. Wybór Łopuszański P., Bolesław Leśmian. Marzyciel nad przepaścią, Warszawa 2006. Łopuszański P., Leśmian, Wrocław 2000. Łubowicz E., System terminologiczno-pojęciowy w krytyce Leśmiana, „Acta Universi- tatis Wratislaviensis” 1977, t. 19. Magnone L., Kristeva – Leśmian – Konopnicka, „Pamiętnik Literacki” 2008, z. 4. Markowski M.P., Leśmian. Poezja i nicość [w:] tenże, Polska literatura nowoczesna. Leśmian, Schulz, Witkacy, Kraków 2007. Markowski M.P., Nowoczesność: ciało niedoświadczone [w:] Nowoczesność jako do- świadczenie, red. R. Nycz, A. Zeidler-Janiszewska, Kraków 2006. Markowski M.P., Polska literatura nowoczesna: Leśmian, Schulz, Witkacy, Kraków 2007. Meyer-Fraatz A., Leśmianowskie metacykle liryczne jako zwierciadło sobowtóra autor- skiego. Szkic problematyki [w:] Cykl i cykliczność. Prace dedykowane Pani Profesor Krystynie Jakowskiej, red. A. Kieżuń, D. Kulesza, Białystok 2010. Michałowski P., Bolesław Leśmian: ktoś „oprócz głosu” [w:] tenże, Głosy, formy, światy. Warianty poezji nowoczesnej, Kraków 2008. Miejsce leśmianowskiej twórczości w literaturze polskiej, red. D. Zwolińska, Zamość 2007. Nalewajk Ż., Symbolistyczny styl wczesnej twórczości Bolesława Leśmiana (na przy- kładzie Baśni o Rycerzu Pańskim) [w:] Leśmian nowoczesny i ponowoczesny, red. B. Grodzki, D. Trześniowski, Radom 2012. Nawrocki M., Wariacje anielskie [w:] Leśmian nowoczesny i ponowoczesny, red. B. Grodzki, D. Trześniowski, Radom 2012. Nawrocki M., Wariacje istnieniowe. O ontologii poetyckiej Bolesława Leśmiana, Tar- nów 2009. Nowicki B., Kalectwo li tylko wojenne? Gnostyczny supeł w „Żołnierzu” Bolesława Le- śmiana, „Kresy” 2007, nr 3. Nycz R., „Słowami... w świat wyglądam”. Bolesława Leśmiana poezja nowoczesna [w:] tenże, Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej lite- raturze polskiej, Kraków 2001. Nycz R., Bolesława Leśmiana poezja nowoczesna [w:] Lektury polonistyczne. Dwudzie- stolecie międzywojenne. II wojna światowa, t. 1, red. R. Nycz, J. Jarzębski, Kraków 1997. Nycz R., Dwaj nowocześni: Leśmian i Stevens [w:] Poetyka, polityka, retoryka, red. W. Bolecki, R. Nycz, Warszawa 2006. Nycz R., Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Wrocław 2002. Nycz R., Wielowykładalność: symboliczne alegorie Leśmiana [w:] tenże, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, wyd. 2, Kraków 2000. Olkuśnik E., Słowotwórstwo na usługach fi lozofi i [w:] Studia o Leśmianie, red. M. Gło- wiński, J. Sławiński, Warszawa 1971. Opacki I., „Pośmiertna w głębi jezior maska [w:] Studia o Leśmianie, red. M. Głowiń- ski, J. Sławiński, Warszawa 1971. Ortwin O., Bolesław Leśmian. Łąka [w:] tenże, Pisma krytyczne, t. II, Studia o prozie, poezji i krytyce, oprac. J. Czachowska, wstęp M. Głowiński, Warszawa 1970. 382 Indeks Aarne Antti 264 Adamowicz Bogusław 293 Adamowicz Jarosław 176 Agamben Giorgio 63 Alighieri Dante 255, 259, 359, 360, 362 Anczyc Władysław Ludwik 8 Andrzejewski Jerzy 313 Antoniuk Mateusz 280, 290, 303 Arystoteles 140 Asnyk Adam 8 Bachelard Gaston 103, 117, 120, 121, 131, 133, 134, 135, 328 Balbierz Jan 59 Balbus Stanisław 95, 186 Bałus Wojciech 149, 152 Banasiak Bogdan 54, 127 Bańka Krzysztof 184–185, 315 Baran Bogdan 168 Barańczak Stanisław 138 Barthes Roland 154, 170, 183, 322 Bartmiński Jerzy 179 Bartnicka Barbara 285 Bataille Georges 185, 315, 345 Baudelaire Charles 40, 146, 147, 153, 212, 213, 348, 355 Baudrillard Jean 171, 183 Baumgarth Christa 275 Beaupré Barbara 357 Bednarczyk Adam 291, 325 Belmont Leo 246 Benjamin Walter 212, 219, 227 Berent Wacław 32, 144, 159, 166, 345 Bergson Henri 10, 19, 27, 28, 29, 30, 37, 65, 67, 76, 124, 126, 127, 146, 253, 296, 305, 306, 307, 319 Biały Andriej 222 Biedermann Hans 254, 257, 261 Bielik-Robson Agata 65, 303, 304 Bieńczyk Marek 143, 154 Bieńkowski Zbigniew 248 Bińczyk Ewa 308, 309, 318 Blake William 321 Blanchot Maurice 61, 66 Bloch Ernst 149 Bloom Harold 304 Błoński Jan 28, 248, 305 Boczkowski Krzysztof 125 Bohrer Karl Heinz 95 Bolecki Włodzimierz 126, 134, 280, 299, 353 Bomba Jacek 148 Boniecki Edward 32, 41, 86, 89, 104, 151, 155, 156, 283, 302, 303, 306 Borowska Magdalena 152 Borzym Stanisław 28 Bosch Hieronim 316 Boss Medard 101, 103, 115 Brach-Czaina Jolanta 315 Brogowski Leszek 117 Brunel Pierre 321 Brzezicki Eugeniusz 148 Brzostowska-Tereszkiewicz Tamara 32, 176, 180, 189 Brzozowski Jerzy 147, 212 Brzozowski Stanisław 9, 28, 156, 244, 267 Bujnicki Tadeusz 174 387 Indeks Drzewiecki Stefan 24 Dunin Maria 107 Duns Szkot 37, 45 Durand Gilbert 129, 321, 322, 330, 337 Dürer Albrecht 143, 157 Dybciak Krzysztof 85, 283, 289, 306, 317 Dybel Paweł 123, 154, 299 Dziadek Adam 154 Eagleman David M. 39 Eco Umberto 257 Eliade Mircea 322, 323, 324, 329, 331, 334, 336, 338, 339 Eliot Th omas Stearns 125 Epikur 148 Eriksen Niels Nymann 60 Eska Donata 248 Euklides 49 Faleński Felicjan 8, 264 Falicka Krystyna 321 Faraday Michael 248 Faryno Jerzy 273 Fazan Katarzyna 53, 95 Ficino Marsilio 140 Fieguth Rolf 122, 178, 188 Finlay John 180 Flammarion Camille 247, 248 Flis-Czerniak Elżbieta 157, 174, 217, 262, 263 Florenski Paweł 228 Fontaine Petrus Franciscus Maria 168 Forstner Dorothea 257, 261 Fostowicz Michał 64 Franz Marie-Luise von 181 Freud Sigmunt 123, 149, 154, 299 Caelius Aurelianus 148 Campbell Jean 108, 109 Chamisso Adelbert von 205, 216 Chauvin Daniele 321 Chevalier Jean 55, 326, 332 Chodkowski Andrzej 301 Chudak Henryk 131 Cieśla-Korytowska Maria 58, 350 Cieślak Tomasz 33, 58, 93, 103, 118, 137, 176, 184, 192, 258, 281, 312, 315 Cioran Emil 151 Cirlot Juan Eduardo 254, 257, 261, 273, 286 Coates Paul 27, 86, 89, 125, 278, 299 Cockiewicz Wacław 192, 314 Conway Stephen 101 Crookes William 248 Cytowic Richard E. 39 Czabanowska-Wróbel Anna 17, 20, 34, 53– –67, 85, 86, 88, 89, 117, 118, 121, 124, 128, 137, 138, 139, 142, 146, 176, 177, 178, 180, 181, 188, 192, 195, 197, 206, 231, 264, 265, 267, 271, 293, 295, 304, 306, 313, 353, 359 Czachowska Jadwiga 271 Czaplejewicz Eugeniusz 38, 263, 302 Czapliński Przemysław 303 Czechow Anton Pawłowicz 15, 221 Czekalski Eustachy 21, 156 Czerniawski Adam 183 Czerwiński Marcin 174 Czaykowski Bogdan 183 Dagognet François 337 Dancygier Józef 339 Dąbrowski Ignacy 245, 246 Dąbrowski Mieczysław 304 Delaperriere Maria 191, 192 Deleuze Gilles 54, 61 Demska-Trębacz Mieczysława 272 Derrida Jacques 61, 127, 171 Dobkowski Mariusz 168 Donahoe James 108 Donne John 138 Donovan Josephine 180 Garewicz Jan 341 Gąsiorowski Wacław 48 Genette Gérard 8 German Juliusz 47–48 Gheerbrant Alain 55, 326, 332 Gierymski Aleksander 162 Gili Joan L. 218 Glass Grzegorz 156 388 Indeks Głowiński Michał 16, 27, 28, 33, 36, 38, 42, 56, 85, 95, 102, 106, 118, 119, 123, 128, 155, 182, 197, 200, 210, 231, 248, 250, 256, 259, 266–271, 273, 277, 293, 295, 298, 299, 300, 303, 305, 307, 308, 317, 345, 353, 355 Gogh Vincent van 197 Gorczyńska Małgorzata 232, 272, 308, 309, 310, 313 Górski Artur 124 Grabiński Stefan 353 Grabowski Marian 325 Grisoni Dominique 142 Grodzki Bogusław 20, 64, 93, 118, 157, 174, 176, 205–229, 254, 308, 353 Gromczyński Wiesław 151 Gromek O. 263 Grossek-Korycka Maria 22, 28 Grubiński Wacław 21 Grzelak Agnieszka 142, 282 Grzesik Jan 289 Gutorow Jacek 61, 291 Gutowski Wojciech 20, 34, 48, 50, 51, 64, 86, 89, 95, 117–136, 174, 254, 288, 296, 310, 311 Handke Kwiryna 273, 283 Hegel Georg Wilhelm Friedrich 61 Heidegger Martin 101, 175, 302, 303–304 Heraklit 30 Herbert Zbigniew 283, 284 Hildegarda z Bingen 148 Hilgard Ernest 109 Hipokrates 148 Hobson Allan 109 Hoeller Stephen A. 167–168, 175 Hoff mann Ernst Th eodor Amadeus 216 Homer 330 Hugo Victor 248 Hutnikiewicz Artur 274 Irzykowski Karol 107 Iwanow Wiaczesław 222 Iwaszkiewicz Jarosław 182, 275, 299 Jakitowicz Maria 54, 69, 86, 255, 271, 356 Jakobson Roman 171 Jakowska Krystyna 37, 47, 118, 122 Janion Maria 75 Januszewski Marcin 118 Japola Józef 303 Jarosiński Zbigniew 49 Jarzębski Jerzy 259 Jarzyna Anita 308 Jasionowicz Stanisław 322 Jaspers Karl 129, 141 Jastrun Mieczysław 147, 272, 293 Jastrzębski Zdzisław 107, 339 Jay Martin 305 Jellenta Cezary 48 Jocz Artur 168, 174 Jonas Hans 174, 175 Jonson Ben 124, 125 Jung Carl Gustav 109, 115, 175, 181, 224, 338 Kafka Franz 61, 66 Kamiński Antoni A. 166 Kania Ireneusz 254, 273, 345 Kant Immanuel 30, 251 Kantor Tadeusz 53, 58, 114, 296 Karpowicz Tymoteusz 85, 86, 89, 90, 271, 281, 285, 293, 295, 296, 300, 301, 304 Karwowska Marzena 86, 117, 126, 129, 131, 137, 253, 275, 281, 296, 308, 312, 321–340 Kasprowicz Jan 21, 99, 191 Keefer Michael H. 175 Kępiński Antoni 148 Kęsikowa Urszula 176, 258, 312 Kielak Dorota 48, 49 Kierkegaard Soren 54, 60, 148, 152, 153, Ignaszak Maria 17 Illg Jerzy 174 Ingram Forrest L. 47 155 Kieżuń Anna 118 Kita Beata 174 389 Indeks Klibansky Raymond 150 Klimczak Małgorzata 130 Klimkowski Tomasz 278 Klimowicz Marek 175 Kluba Agnieszka 86, 182, 187, 275, 291, 299 Kłosiewicz Olga 32 Kłosińska Krystyna 170, 249 Kobierzycki Tadeusz 283, 284 Kolbuszewski Jacek 243 Kołakowski Leszek 19, 45, 146 Kołodziejczyk Ewa 293–304 Komornicka Maria 99, 147, 163 Konopnicka Maria 8, 9, 161, 172, 344 Kopaliński Władysław 254, 257, 261 Korab-Brzozowski Stanisław 21 Korab-Brzozowski Wincenty 21, 22, 99, 163, 247 Korotkich Krzysztof 46 Korzeniowska Ewa 248 Kostkiewiczowa Teresa 42 Kowalczyk Aleksandra 273 Kowalewska Małgorzata 342 Kowalska M. 155 Kowalski Andrzej Piotr 308 Kowalski Piotr 331, 332 Krasiński Zygmunt 251 Kristeva Julia 142, 151, 152, 172, 183, 344 Królak Sławomir 63, 171 Kryczyńska Anna 150 Kryński Stanisław 176, 192 Krzemieniowa Krystyna 95 Krzewicki Andrzej 151, 191, 302 Krzymuska Maria 48, 50, 51 Krzyńska-Nawrocka Eliza 353 Krzysztoforska-Doschek Jolanta 56 Krzywińska-Nawrocka Eliza 253–270 Kuczyńska Alicja 140, 142, 149, 152 Kuczyńska-Koschany Katarzyna 56 Kuderowicz Zbigniew 151 Kulczycka Dorota 93, 118, 286 Kulesza Dariusz 118 Kunicki Wojciech 227 Kunz Tomasz 66, 88, 124 Kupczyk Sylwia Małgorzata 117 Kupis Bogdan 322 Kuran-Bogucka Irena 219 Kurek Jacek 305 Kurkiewicz Marek 271–291 Kuźma Erazm 280, 299 Kwiatkowski Jerzy 126, 176, 185 LaBerge Stephen 109 Lacan Jacques-Marie-Émile 123, 154, 299 Lachowska Dorota 141 Lack Stanisław 280, 290, 303 Lange Antoni 22, 25, 28, 36, 174, 212, 222, 243, 244, 245, 248 Latawiec Czesław 124 Lebioda Dariusz Tomasz 118 Leeuw Gerardus van der 338 Lemański Jan 247 Lesman Aleksandra 339 Lesman Kazimierz 339 Leszczyńska-Pieniak Eliza 304 Leszczyński Edward 28, 29 Leśmian Bolesław 7–20, 21–52, 53–67, 69–83, 85–99, 101–115, 117–136, 137–157, 159–166, 167–189, 191–203, 205–229, 231–240, 243–251, 253–270, 271–291, 293–304, 305–319, 321–340, 341–350, 351–362, 363–377 Leśniewska Maria 147, 212 Lévinas Emmanuel 303 Lewandowski Wojciech 273 Libera Leszek 313 Lindenberg Barbara 39 Lorca Federico García 218, 219 Lorenc Iwona 152, 155 Lubicz Piotr 339 Luter Marcin 195 Łapiński Zdzisław 16, 124, 134, 250, 269, 298, 308 Łebkowska Anna 344, 349 Łopuszański Piotr 31, 159, 160, 339 Łozińska Tamara 257 Łoziński Jerzy 39 390 Indeks Łubowicz Elżbieta 169 Ługowska Jolanta 142 Łuskina Ewa 48 Łużny R. 169 Maciejewska Irena 290 Maciejewski Jarosław 156 Madyda Aleksander 54, 69, 86, 102, 255, 271, 323, 356 Maeterlinck Maurycy 11, 107, 194, 200, 246, 248 Magnone Lena 172, 344 Malczewski Antoni 73 Malczewski Jacek 313 Maliszewski Krzysztof 305 Mallarmé Stéphane 12, 192 Małczyńska Anna 142 Małczyński Bartosz 142 Man Paul de 188 Marcel Gabriel 339 Marchel Kaja 275 Margański Janusz 171 Markiewicz Henryk 8, 9, 16 Markowski Michał Paweł 30, 85, 86, 137, 142, 151, 154, 157, 169, 170, 172, 177, 256, 257, 258, 260, 263, 267, 274, 293, 306, 308, 316, 317, 346, 348 Mattiussi Laurent 322 Matuszek Gabriela 17, 56, 177, 293, 347 Matuszewski Krzysztof 54 Mazurkiewicz Tomasz 213 Mazurowa Maria Ludwika 107, 339 Melberg Arne 59 Merleau-Ponty Maurice 307 Meyer-Fraatz Andrea 118, 122 Michał Anioł, właśc. Buonarroti Michelan- gelo 310 Mieletinski Eleazar Moiseevič 339 Migasiński Jacek 155 Mikołajewski Jarosław 264 Milan Rafał 341–350 Miłosz Czesław 37, 65, 86, 118, 125, 142,184, 231, 256, 262, 299, 306, 353 Miłoszewski Stanisław 9 Mindell Arnold 328 Miriam, patrz. Przesmycki Zenon Misiak Iwona 178, 206 Mitarski Jan 148 Mochnacki Maurycy 75, 77, 78 Mojżesz Majmonides 148 Molisak Alina 304 Monneyron Frédéric 322 Morris William 10 Morstin Ludwik Hieronim 28, 29 Mortkowicz Jakub 8, 10, 24 Moszczyński Kazimierz 332, 333 Musiał Łukasz 61 Myszor Wincenty 167, 174, 175, 185 Nabokov Dmitri 39 Napierski Stefan 303 Nawrocki Michał 85, 95, 118, 137, 171, 185, 191, 231, 256, 258, 259, 261, 267, 268, 269, 295, 300, 304, 307, 312, 313, 319, 351–362 Nerval Gérard de 172, 174, 183 Nicolini Fausto 36 Niebrzegowska Stanisława 179 Niemojewski Jerzy 125 Nietzsche Fryderyk 29, 32, 60, 146, 165, 168, 175 Norwid Cyprian Kamil 137, 138, 156 Novalis, właśc. Friedrich von Hardenberg 11, 133, 227 Michałowski Piotr 85, 86, 316 Miciński Tadeusz 21, 22, 28, 51, 95, 99, 121, 122, 124, 125, 153, 167, 168, 170, 174 Mickiewicz Adam 37, 65, 86, 118, 120, 137, 138, 142, 178, 184, 231, 256, 258, 262, 290, 299, 306, 353 Nowicki Bogdan 176 Nowosielski Jerzy 228 Nycz Ryszard 11, 27, 33, 85, 93, 102, 125, 126, 131, 134, 169, 176, 182, 187, 211, 212, 231, 256, 259, 289, 305, 307, 319, 344, 346, 353 391 Indeks Ochotnicka Anika 166 Okopień-Sławińska Aleksandra 42, 102 Okulicz-Kozaryn Małgorzata 243–251 Okulicz-Kozaryn Radosław 17, 159–166 Olearczyk Teresa 272, 273, 275, 276, 279, 280, 290 Olech Barbara 37, 47, 122 Oliveros Pauline 291 Olkuśnik Ewa 33, 130 Olszewska Marta 291 Ong Walter 303 Opacka-Walasek Danuta 39 Opacki Ireneusz 85, 87, 123, 124, 155, 277, 299 Ortwin Ostap 271 Osiński Dawid Maria 21–52, 304 Osteen Mark 167 Ostrowska Bronisława 9, 22, 99 Otto Rudolf 322 Owczarski Wojciech 31, 41, 58, 101–115, 296 Owidiusz 300 Pachciarek Paweł 257 Paladino Eusapia 247 Panas Władysław 228 Pankowski Marian 17, 33, 113, 151, 191, 302, 368 Panofsky Erwin 150 Papierkowski Stanisław K. 13, 33, 130 Paweł z Eginy 148 Petrarca Francesco 264, 362 Piechal Marian 271 Pieńkowska M. 142 Pieńkowski Stanisław 15 Pigoń Stanisław 14 Pilch Urszula M. 85–99 Plath Sylvia 58, 350 Platon 127, 140 Pleşu Andrei 278 Płonka-Syroka Bożena 275, 288 Płoszewski Leon 17 Pocek Jan 274, 285 Podgórska Barbara 209 Podgórski Adam 209 Podgórzec Zbigniew 228 Podraza-Kwiatkowska Maria 7–21, 57, 76, 106, 107, 124, 134, 135, 141, 147, 163, 166, 170, 174, 176, 180, 243, 250, 256, 258, 261, 264, 274, 295, 297, 317, 318, 353, 359 Poe Edgar Allan 354–355, 356, 357, 358 Pollak Seweryn 180 Pomorski Adam 125, 133 Popiel Magdalena 280, 289 Porębowicz Edward 25, 162, 359, 360 Pospiszyl Kazimierz 149 Potocki Wacław 14 Poulet Georges 126, 248 Powell Arthur Edward 226 Półtawski Adam 8 Prokopiuk Jerzy 149, 175, 224 Próchniak Paweł 66, 88, 124, 231–240 Przerwa-Tetmajer Kazimierz 7, 9, 21, 191, 243, 244, 288 Przesmycki Zenon, ps. Miriam 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 31, 107, 121, 137, 138, 140, 141, 143, 144, 156, 157, 159, 160, 161–162, 166, 194, 200, 201, 211, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 253, 257, 302, 318, 339, 357 Przeźmiński Jarosław 305 Przyboś Julian 126 Przybył Elżbieta 174 Przybyszewski Stanisław 11, 17, 28, 48, 123, 154, 174, 247, 299, 347, Puchalska Iwona 58, 350 Puzyna Czesław 290 Quispel Gilles 174 Radtke Emilia 33 Ratuszna Hanna 137–157, 184, 315 Reszke Robert 181, 338 Rewers Ewa 152 Ricoeur Paul 322 Rilke Rainer Maria 56, 295 Rimbaud Arthur 40 392 Indeks Ritz German 56 Robertson Lynn C. 39 Rolicz-Lieder Wacław 9 Rougemont Denis de 322 Rowiński Cezary 85, 86, 89, 95, 104, 271, 277, 283, 288, 293, 298, 302, 306, 314 Rudolph Kurt 174, 182, 185 Ruff er Józef 99 Rusek Marta 66, 88, 124 Ruyer Raymond 175 Rydzewski Włodzimierz 166 Rymkiewicz Jarosław Marek 86, 107, 112, 222, 250, 251, 257, 258, 268, 302, 309, 315 Ryziński Remigiusz 142, 172 Rzeczycka Monika 176, 222 Sacks Oliver 39 Sadowski Witold 263, 302 Sagiv Noam 39 Salwa Piotr 264 Sandauer Artur 15, 16, 36, 85, 154, 293, 297 Saner Hans 141 Sarnecki Zygmunt 162 Sartre Jean-Paul 151, 155, 175 Saussure Ferdinand de 171 Sawicka-Lewczuk Barbara 31, 58, 281 Saxl Fritz 150 Scheler Max 325 Schlegel Friedrich 228 Schleiermacher Friedrich 149 Schlemihl Piotr 205 Schopenhauer Arthur 11, 151, 341, 342, 350 Schulz Bruno 58, 114, 137, 157, 169, 274, 293, 296, 306 Schumacher Iwona 273 Segal Robert 175 Shell Marc 167 Sidoruk Elżbieta 33, 118, 121, 123 Siemaszko Piotr 282 Sienkiewicz Barbara 66, 118, 124, 168, 315 Sieradzan Jacek 168 Siganos André 322 Sikora Ireneusz 261 Siwiec Magdalena 58, 350 Skawiński Jacek 142 Skibiński Ziemowit 77 Skubalanka Teresa 33, 89 Skwarczyńska Stefania 169 Sławek Tadeusz 310, 311 Sławiński Janusz 28, 42, 85, 123, 155, 250, 269, 295, 300, 305, 309 Słonimski Antoni 247 Słowacki Juliusz 59, 87, 99, 353, 372, 375 Smyk Katarzyna 274, 280, 285 Sobieska Anna 32, 86, 89, 176, 180, 183, 222, 260, 262, 265, 272, 273, 279, 285, 289, 303, 306, 307, 313 Sokołowska Katarzyna 37, 47, 122 Sokólska Urszula 176, 192, 312 Sołowiow Włodzimierz 228 Sołtysikowa Anna 325 Sowinski Grzegorz 174 Spinoza Baruch 45 Spólna Anna 305–319 Staff Leopold 9, 17, 21, 22, 34, 57, 66, 85, 88, 96, 118, 121, 122, 124, 134, 137, 176, 192, 231, 267, 271, 293, 306, 353, 359 Stala Marian 16, 29, 32, 37, 50, 65, 66, 85, 88, 98, 99, 118, 124, 133, 135, 136, 142, 173, 174, 184, 185, 186, 195, 203, 222, 231, 255, 256, 262, 280, 293, 299, 302, 303, 306, 310, 312, 318, 342, 353, 363–377 Stankowska Agata 66, 88 Steiner Rudolf 175, 211, 213 Stelmaszczyk Barbara 15, 20, 33, 58, 64, 69–83, 85, 87, 93, 103, 118, 137, 176, 184, 192, 258, 281, 282, 302, 306, 308, 312, 315, 318 Stone Rochelle Heller 87, 180, 222 Stróżewski Władysław 126, 134, 296, 302 Struzik Elżbieta 305, 307 Swedenborg Emanuel 212 Swoboda Tomasz 126 393 Adiustacja językowo-stylistyczna Anna Poinc-Chrabąszcz Renata Włodek Redaktor prowadzący Anna Poinc-Chrabąszcz Korekta Zespół Skład i łamanie Hanna Wiechecka Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2, 31-126 Kraków tel. 12-663-23-81, 12-663-23-82, fax 12-663-23-83
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Stulecie Sadu rozstajnego
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: