Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00326 007849 15715511 na godz. na dobę w sumie
Stwierdzenie nieważności małżeństwa. Jak przygotować skargę powodową? - ebook/pdf
Stwierdzenie nieważności małżeństwa. Jak przygotować skargę powodową? - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 28
Wydawca: Self Publishing Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-272-3615-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> prawo
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Pierwszy praktyczny podręcznik prawa kanonicznego. Dzięki tej części dowiedzą się Państwo jak łatwo i skutecznie przygotować skargę powodową, rozpoczynającą proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Książka zawiera również wiele cennych informacji związanych z procesem, który mylnie nazywa się często Rozwodem Kościelnym

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Stwierdzenie nieważności małżeństwa. 2 Jak przygotować skargę powodową? © Copyright by Michał Poczmański Projekt okładki: Małgorzata Sulęcka Korekta: Magdalena Wieczorkiewicz Wydanie I ISBN 978-83-272-3615-9 Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie i kopiowanie całości lub części publikacji zabronione bez pisemnej zgody autora. Kancelaria Kanoniczna Michał Poczmański tel. 607-841-951 biuro@kancearia-kanoniczna.com www.kancelaria-kanoniczna.com Stwierdzenie nieważności małżeństwa. 3 Jak przygotować skargę powodową? W S T Ę P Myślę, że świadomość prawa kanonicznego w Polsce jest znikoma. Szczególnie, jeśli weźmiemy pod uwagę, że większość osób żyjących w naszym kraju to katolicy. Moim zdaniem świadomość podstawowych możliwości prawnych i własnych praw powinna być znacznie większa. Bo jak, można żyć w jakiejkolwiek społeczności (państwie, kościele, czy innej zorganizowanej grupie osób) nie znając jej praw? Dlatego postanowiłem uczynić pierwszy krok, dzięki któremu, mam nadzieję, uda mi się chociaż trochę zwiększyć świadomość prawa kanonicznego w naszym społeczeństwie. Prawo kanoniczne nie jest w Polsce tematem powszechnie znanym. Nie ma na ten temat żadnych badań wiem to dzięki moim codziennym doświadczeniom w pracy prawnika- kanonisty. Mimo, iż większość Polaków to katolicy fakt ten nie jest niczym dziwnym. Często nie zdajemy sobie sprawy, że znajomość prawa kanonicznego (ale również prawa cywilnego) to ważny element, praktycznej wiedzy o przysługujących nam prawach i ciążących na nas obowiązkach. Problem nie leży jednak tylko w braku zainteresowania tym tematem ze strony społeczeństwa. Brak jest również praktycznych, a zarazem przystępnych powszechnych źródeł wiedzy. Często jedynym źródłem wiedzy są fora internetowe, na których każdy anonimowo może wcielić się w domorosłego prawnika. Problem ten stał się główną przyczyną powstania niniejszej publikacji. Postanowiłem przygotować książkę, która w podstawowym choćby stopniu będzie pomocna w zdobyciu elementarnej wiedzy na temat prawa kanonicznego. Skupiłem się na początku na najbardziej popularnym zagadnieniu, którym według mnie, ale także, według wielu statystyk jest proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Temat ten staje się coraz bardziej popularny, ale wciąż nie każdy prawidłowo go rozumie i definiuje. Książka ta, którą można nazwać poradnikiem, ma dostarczyć Państwu elementarną wiedzę na temat kanonicznego prawa małżeńskiego w kontekście ważności sakramentu małżeństwa. Tematyka tej publikacji została zawężona do zagadnień związanych ze skargą powodową, a więc pierwszym, ale najbardziej istotnym krokiem każdego postępowania o stwierdzenie Stwierdzenie nieważności małżeństwa. Jak przygotować skargę powodową? 4 nieważności małżeństwa. Poradnik ten pomoże Państwu odpowiedzieć na podstawowe pytania:  Co to jest stwierdzenie nieważności małżeństwa?  Do jakiego Sądu Kościelnego należy złożyć skargę powodową?  Jakie są podstawy do stwierdzenie nieważności małżeństwa?  Czy trzeba mieć rozwód cywilny, aby otrzymać orzeczenie o nieważności małżeństwa?  Jak należy udowodnić nieważność małżeństwa? Mam nadzieję, że na te i inne pytania znajdziecie Państwo odpowiedź w tej książce. Jeśli jednak pozostałyby Państwu jakieś wątpliwości to bardzo proszę o kontakt mailowy: biuro@kancelaria-kanoniczna.com. Dla wszystkich moich Czytelników zostały przewidziane dodatkowe konsultacje skargi powodowej. Życzę przyjemnej lektury, Michał Poczmański Stwierdzenie nieważności małżeństwa. 5 Jak przygotować skargę powodową? S T W I E R D Z E N I E N I E W A Ż N O Ś C I M A Ł Ż E Ń S T W A Istotą procesu o stwierdzenia nieważności małżeństwa jest wykazanie przed Sądem Kościelnym, że dane małżeństwo zostało nieważnie zawarte. Nie zaistniało w ogóle, nie było go od samego początku. Jest to podstawowa różnica, jaka odróżnia stwierdzenie nieważności małżeństwa od instytucji rozwodu cywilnego. Rozwód bowiem polega na tym, że uznajemy małżeństwo za zawarte ważnie, istniejące od czasu ślubu do czasu wydania orzeczenia o jego rozwiązaniu poprzez rozwód. Podstawową różnicą jest więc przede wszystkim fakt, że małżeństwo istniało. Bardzo często procedurę stwierdzenia nieważności małżeństwa wiele osób określa mianem „rozwodu kościelnego”. Jest to pomieszanie pojęcia rozwodu cywilnego i kościelnej procedury dotyczącej ważności sakramentu małżeństwa. Kościół Katolicki w swoim nauczaniu nie uznaje rozwodów, ponieważ małżeństwo jest sakramentem nierozerwalnym. Nie można go rozwiązać. Niemniej jednak efektem zakończenia procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa jest bardzo często możliwość zawarcia kolejnego związku sakramentalnego. To bez wątpienia upodabnia tę procedurę do rozwodu cywilnego, lecz jest to pozorne podobieństwo, które dotyczy jedynie pewnej części efektów obu instytucji prawnych. Jako, że zgodnie m.in. z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 roku w Polsce obowiązuje rozdział Kościoła od Państwa (art. 25 Konstytucji) to sądownictwo kościelne jest w pełni niezależne. Także obie procedury (rozwodu cywilnego i stwierdzenia nieważności małżeństwa) są również od siebie niezależne. W mojej pracy słyszę często pytanie: „czy mogę rozpocząć procedurę kościelną, jeśli jeszcze nie mam prawomocnego orzeczenia sądu cywilnego?”. To ważne pytanie dla wielu osób. Tym razem odpowiedź jest oczywista. Skoro oba postępowania są zupełnie od siebie niezależne, dotyczą różnych porządków prawnych, ale i polegają one na zupełnie czymś innym (rozwód rozwiązuje małżeństwo, a procedura kościelna stwierdza tylko, że małżeństwo zostało nieważnie zawarte) to również kolejność ich prowadzenia jest zupełnie dowolna. W praktyce większość osób najpierw składa pozew rozwodowy do sądu okręgowego, który orzeka w sprawach z zakresu rozwodu cywilnego, a Stwierdzenie nieważności małżeństwa. Jak przygotować skargę powodową? 6 dopiero później kieruje sprawę do Sądu Kościelnego. Natomiast równie dobrze można zastosować odwrotną kolejność. Z racji długiego czasu trwania postępowania doradzałbym jednak, aby osoby, przed którymi są jeszcze oba postępowania prowadziły je równolegle. Ma to kilka zalet. Po pierwsze, sprawy te ze swej natury nie należą do najprzyjemniejszych, dlatego zwykle lepiej zebrać się raz w sobie i załatwić wszystko w jednym czasie. Po drugie oszczędzamy czas, bo nie musimy czekać na zakończenie się pierwszego postępowania. Po trzecie istnieje możliwość, że odkładając proces kościelny nie będziemy mogli w przyszłości skorzystać z zeznań wszystkich świadków. Ludzka pamięć jest zawodna, świadkowie z czasem zaczną zapominać poszczególne wydarzenia. Z upływem czasu możemy też nie mieć możliwości skorzystania z ich zeznań. Zdarzyć się przecież może, że jeden z ważniejszych świadków umrze, może również wyjechać, lub stracić z nami kontakt. Mając na uwadze wszystkie powyższe argumenty zawsze doradzam, aby nie odkładać rozpoczęcia procedury, bo zwykle ma to tylko negatywne skutki. Postępowanie o stwierdzenie nieważności małżeństwa składa się z kilku głównych elementów. Są to:  Wprowadzenie sprawy i ustalenie formuły wątpliwości – jest to etap początkowy, który składa się 5 podstawowych elementów: o Złożenie przez powoda skargi powodowej do właściwego Trybunału, o Badanie przez Trybunał skargi pod względem formalnym o Przyjęcie skargi do rozpatrzenia, jeśli spełnia ona wymogi formalne, o Zawiadomienie i wezwanie stron postępowania, o Ustalenie formuły wątpliwości. Jest to pytanie czy, w danym wypadku z konkretnego powodu małżeństwo zostało nieważnie zawarte, np.: „Czy małżeństwo X iY zostało nieważnie zawarte z powodu symulacji częściowej po stronie X?”.  Instrukcja sprawy - postępowanie dowodowe, w którym przedstawiane są różnego rodzaju dowody przemawiające za tym, że dane małżeństwo zostało ważnie lub nieważnie zwarte. Ten etap często jest kluczowy, ponieważ to od niego zależy przecież końcowe orzeczenie Trybunału, Stwierdzenie nieważności małżeństwa. Jak przygotować skargę powodową? 7  Dyskusja sprawy, na którą składają się przeważnie pisemne obrony obu stron, ale także Obrońcy węzła małżeńskiego1 lub Rzecznika sprawiedliwości2,  Wyrokowanie, czyli przygotowanie sentencji oraz późniejsze ogłoszenie go stronom. Najistotniejszym elementem postępowania jest jednak skarga powodowa, która rozpoczyna proces. Dlatego też rzetelne i dokładne przygotowanie skargi powodowej jest niezmiernie ważne. Błędy w skardze powodowej mogą być odczuwalne przez cały proces. Zalecam zatem, aby podejmować zawsze zdwojone wysiłki, aby skarga była przygotowana w sposób prawidłowy i przemyślany. 1 Obrońca węzła małżeńskiego – jest stroną w postępowaniu, może więc przytaczać dowody, składać uwagi przedwyrokowe. Podstawowym zadaniem w procesie jest obrona węzła małżeńskiego. Ma on stanowić przeciwwagę dla strony, która dowodzi, że małżeństwo zostało nieważnie zawarte. 2 Rzecznik sprawiedliwości – jest wyznaczony do dbania o tzw. „dobro publiczne” w procesach kościelnych. W procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa pojawia się, gdyż procesy małżeńskie są procesami dotyczącymi dobra publicznego.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Stwierdzenie nieważności małżeństwa. Jak przygotować skargę powodową?
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: