Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00492 014106 11055685 na godz. na dobę w sumie
Stwierdzenie treści oraz zastosowanie prawa obcego w sądowym postępowaniu cywilnym - ebook/pdf
Stwierdzenie treści oraz zastosowanie prawa obcego w sądowym postępowaniu cywilnym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 345
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7636-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Monografia została poświęcona problematyce stwierdzenia treści oraz zastosowania prawa obcego w ramach sądowego postępowania cywilnego. Autor przedstawił przy tym podstawę zastosowania prawa obcego w toku sądowego postępowania cywilnego, a także ukazał charakter prawa obcego oraz sposób jego traktowania w sądowym postępowaniu cywilnym. W monografii przedstawione zostały i szczegółowo omówione środki służące stwierdzeniu treści prawa obcego. Poddane analizie zostały zarówno środki o charakterze formalnym, wynikające z treści przepisów, jak i środki o charakterze nieformalnym, jakimi może się sąd posłużyć w celu uzyskania informacji o treści prawa obcego. Szczegółowo została omówiona kwestia stosowania przepisów prawa obcego, z uwzględnieniem tego jakiego rodzaju przepisy prawa obcego mają podlegać zastosowaniu w sądowym postępowaniu cywilnym. Poddając analizie problemy z zakresu stosowania prawa obcego autor ukazał wpływ instytucji części ogólnej prawa prywatnego międzynarodowego na stosowanie przepisów prawa obcego. W monografii została poruszona również problematyka kontroli zastosowania prawa obcego w sądowym postępowaniu cywilnym. Wskazano w jakim zakresie prawo obce może stanowić przedmiot kontroli w ramach środków zaskarżenia przewidzianych na gruncie postępowania cywilnego. Ponadto przedstawiona została problematyka badania zgodności przepisów prawa obcego z przepisami Konstytucji RP.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE Stwierdzenie treści oraz zaStoSowanie prawa obcego w Sądowym poStępowaniu cywilnym Piotr  rodziewicz wydawnictwo c.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE PIOTR RODZIEWICZ • STWIERDZENIE TREŚCI ORAZ ZASTOSOWANIE PRAWA OBCEGO W SĄDOWYM POSTĘPOWANIU CYWILNYM Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Dominika Opalska OBOWIĄZEK LOJALNOŚCI W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH Wojciech Piątek POWAGA RZECZY OSĄDZONEJ WYROKU SĄDU ADMINISTRACYJNEGO Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Daniel Wacinkiewicz (red.) WSPÓŁCZESNE INSTYTUCJE PRAWA. OBYWATEL – PAŃSTWO – SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA Katarzyna Górka JAWNOŚĆ POSIEDZEŃ SEJMU I SENATU ORAZ JEJ OGRANICZENIA W KONSTYTUCJI RP Magdalena Wilejczyk ZAGADNIENIA ETYCZNE CZĘŚCI OGÓLNEJ PRAWA CYWILNEGO Marek Szydło PRAWNA KONCEPCJA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Miłosz Kaczyński PEŁNOMOCNIK Z URZĘDU W SĄDOWYM POSTĘPOWANIU CYWILNYM www.ksiegarnia.beck.pl STWIERDZENIE TREŚCI ORAZ ZASTOSOWANIE PRAWA OBCEGO W SĄDOWYM POSTĘPOWANIU CYWILNYM PIOTR RODZIEWICZ WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2015 Wydawca: Natalia Adamczyk © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-7635-6 ISBN e-book 978-83-255-7636-3 Moim Rodzicom, którym zawdzięczam wszystko Spis treści Wykaz skrótów   ...........................................................................................................  XI Wykaz orzeczeń    ........................................................................................................  XV Wykaz literatury  ........................................................................................................  XVII Przedmowa   .................................................................................................................  XXXV Rozdział I. Prawo obce w sądowym postępowaniu cywilnym   ........................  1 1 § 1.   Uwagi wprowadzające  ................................................................................  § 2.   Pojęcie prawa obcego  ..................................................................................  6 12 § 3.   Podstawy zastosowania prawa obcego .....................................................  17 § 4.   Norma kolizyjna jako podstawa zastosowania prawa obcego  .............  I.  Charakter normy kolizyjnej  ...........................................................  17 II.  Rodzaje norm kolizyjnych  ..............................................................  19 III.  Nakaz zastosowania prawa właściwego wynikający z normy        kolizyjnej a prawo obce  ...................................................................  § 5. Charakter prawa obcego w sądowym postępowaniu cywilnym  ...........  § 6. Traktowanie prawa obcego w sądowym postępowaniu cywilnym  .......  § 7. Metodologia ustalenia prawa właściwego  ..................................................  Rozdział II. Stwierdzenie treści prawa obcego    ..................................................  § 1. Zagadnienia wstępne  .....................................................................................  § 2. Charakter procesowy stwierdzenia treści prawa obcego  ........................  § 3. Stwierdzenie treści prawa obcego a zasady procesowe dotyczące  podstawy prawnej rozstrzygnięcia  ...........................................................  § 4. Rola sądu i stron albo uczestników postępowania w stwierdzeniu  treści prawa obcego  .....................................................................................  § 5. Środki prawne służące stwierdzeniu treści prawa obcego  ......................  I.  Opinia biegłego .................................................................................    II.  Informacja Ministra Sprawiedliwości o treści prawa obcego ....    III.  Konwencja londyńska  ......................................................................      IV. Europejska Sieć Sądowa w sprawach cywilnych i handlowych  ...    V. Bilateralne umowy międzynarodowe  ............................................    VI. Pozostałe środki, w tym środki o charakterze nieformalnym  ....  22 24 30 33 39 39 43 57 64 72 74 85 87 97 100 105 VII Spis treści VII. Środki służące stwierdzeniu treści prawa obcego a koszty postępowania .................................................................................... § 6. Niemożność stwierdzenia treści prawa obcego ..................................... Rozdział III. Stosowanie prawa obcego ............................................................... § 1. Zagadnienia wstępne .................................................................................. § 2. Obowiązek zastosowania prawa obcego ................................................. § 3. Stosowanie poszczególnych grup przepisów wchodzących w skład prawa obcego ................................................................................................ I. Stosowanie przepisów obcego prawa prywatnego (materialnego) ................................................................................... II. Stosowanie obcych norm kolizyjnych (przepisów prawa prywatnego międzynarodowego) ...................................... 1. Odesłanie ...................................................................................... 2. Kwestia wstępna .......................................................................... 3. Warunkowa właściwość prawa państwa położenia nieruchomości ............................................................................. III. Stosowanie obcych przepisów prawa publicznego ...................... IV. Stosowanie obcych przepisów wymuszających swoje zastosowanie ...................................................................................... V. Stosowanie obcych przepisów proceduralnych (procesowych) .. VI. Stosowanie obcych przepisów intertemporalnych ...................... VII. Stosowanie obcych przepisów rozstrzygających konflikty wewnętrzne (niejednolite prawo) .................................................. § 4. Wykładnia przepisów prawa obcego ....................................................... § 5. Obca praktyka sądowa w procesie stosowania przepisów prawa obcego ............................................................................................................ § 6. Kwalifikacja .................................................................................................. § 7. Dostosowanie ............................................................................................... § 8. Odmowa zastosowania prawa obcego ..................................................... I. Klauzula porządku publicznego .................................................... II. Obejście prawa w prawie prywatnym międzynarodowym ....... III. Przepisy wymuszające swoje zastosowanie a odmowa zastosowania prawa obcego ............................................................ 1. Zastosowanie krajowych przepisów wymuszających swoje zastosowanie a odmowa zastosowania norm właściwego prawa obcego ................................................................................ 2. Zastosowanie obcych przepisów wymuszających swoje zastosowanie a odmowa zastosowania norm właściwego prawa obcego ................................................................................ VIII 114 123 143 143 146 151 151 153 154 165 168 169 176 201 206 211 214 220 224 228 231 232 244 252 253 255 Spis treści Rozdział IV. Uchybienia w ramach stosowania prawa obcego – kontrola i skutki  ....................................................................................................................  § 1.   Uwagi wstępne  .............................................................................................  § 2.   Kontrola zastosowania prawa obcego przez sąd  ....................................  § 3.   Przyczyny błędnego zastosowania prawa obcego  ..................................  I.  Błędne zastosowanie norm kolizyjnych  .......................................  II.  Uchybienia w zakresie realizacji obowiązku stwierdzenia      treści prawa obcego  ..........................................................................  § 4.   Błędne zastosowanie prawa obcego w sądowym postępowaniu  cywilnym i jego konsekwencje  .................................................................  § 5.   Zgodność przepisów prawa obcego z konstytucją oraz wpływ jego  zastosowania na naruszenie konstytucyjnych praw i wolności  ..........  Zakończenie    ...............................................................................................................  Indeks rzeczowy   ........................................................................................................  257 257 257 276 276 280 284 286 297 305 IX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Stwierdzenie treści oraz zastosowanie prawa obcego w sądowym postępowaniu cywilnym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: