Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00483 009595 11021121 na godz. na dobę w sumie
Światła i znaki nawigacyjne na śródlądziu - ebook/pdf
Światła i znaki nawigacyjne na śródlądziu - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 24
Wydawca: Alma - Press Sp. z o.o. Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7020-507-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja zawiera zestawienie oznakowań śródlądowych szlaków wodnych i statków, a także podstawowe sygnały dźwiękowe. Logiczny układ treści pozwala na natychmiastową identyfikację znaków i świateł na śródlądowych drogach wodnych w trakcie żeglugi bez konieczności wertowania monitorów i tomów locji.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Jacek Czajewski S´ wiatła i znaki nawigacyjne. Niezbe˛dnik z˙eglarza Tutaj strona zaprojektowana przez grafika! 1. Oznakowanie z˙eglownych szlako´ w wodnych Aktem prawnym, normuja˛cym warunki z˙eglugi s´ro´ dla˛dowej w Polsce jest rozporza˛dzenie Ministra Infrastruktury z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepiso´ w z˙eglugowych na s´ro´ dla˛dowych drogach wodnych (Dz.U. Nr 212, z 28 kwietnia 2003 r.). Rozporza˛dzenie to jest zunifikowane z mie˛dzyna- rodowymi przepisami wprowadzonymi w Europie pod nadzorem ONZ. Jednym z podstawowych punkto´ w tego rozporza˛dzenia jest okres´lenie kie- runku i strony drogi wodnej. Rozro´ z˙nia sie˛ kierunek „w go´ re˛” i kierunek „w do´ ł”. Przy tym prawa˛ strona˛ szlaku z˙eglownego lub prawym brzegiem drogi wodnej jest strona czy brzeg, kto´ ry znajduje sie˛ w prawo od statku przemieszczaja˛cego sie˛ „w do´ ł”. Strona przeciwna jest strona˛ lewa˛. Na rzekach kierunek „w go´ re˛” oznacza kierunek w strone˛ z´ro´ - deł rzeki, a „w do´ ł” – z pra˛dem, w strone˛ jej ujs´cia. Kierunki na kanałach i jeziorach okres´laja˛ dyrekto- rzy urze˛do´ w z˙eglugi s´ro´ dla˛dowej. Kierunek „w do´ ł” wiedzie zwykle z południa na po´ łnoc lub ze wscho- du na zacho´ d albo do gło´ wnego szlaku wodnego. Np. na gło´ wnym szlaku Wielkich Jezior Mazurskich kierunek „w do´ ł” wiedzie z Piszu do We˛gorzewa. S´ wiatła i znaki nawigacyjne na s´ro´ dla˛dziu 2 Rys. 1. Wyjas´nienie poje˛c´ zwia˛zanych z kierunkami szlaku z˙eglownego. 1.1. Oznakowanie granic i przebiegu szlaku z˙eglownego Oznakowanie z˙eglownych szlako´ w wodnych 3 Rys. 2. Prawa granica szlaku. Pława walcowa, pława ze znakiem szczytowym, tyka ze znakiem szczytowym, tyka z wiecha˛. Czerwony walec, moz˙e byc´ w formie reflektora radarowego. S´ wiatło: czerwone rytmiczne (rytm dowolny). Rys. 4. Rozgałe˛zienie szlaku. S´ wiatło: białe izofazowe lub białe w grupach (np. 3 błyski). Jez˙eli jest to konieczne, moz˙na umies´cic´ dodatkowo znaki szczytowe: a) czerwony walec, gdy gło´ wny szlak przebiega w lewo (rozpat- ruja˛c „w do´ ł”); b) zielony stoz˙ek, gdy gło´ wny szlak przebiega w prawo (rozpat- ruja˛c „w do´ ł”). Moz˙na ro´ wniez˙ na znaku rozgałe˛zienia umies´cic´, zalez˙nie od sytuacji, czerwone lub zielone s´wiatło rytmiczne. Rys. 5. Przebieg szlaku blis- ko prawego brzegu. S´ wiatło: czerwone rytmiczne (rytm dowolny). Rys. 3. Lewa granica szlaku. Pława stoz˙kowa, pława ze znakiem szczytowym, tyka ze znakiem szczytowym, tyka. Zielony stoz˙ek, moz˙e byc´ w formie reflektora radarowego. S´ wiatło: zielone rytmiczne (rytm dowolny). Rys. 6. Przebieg szlaku blis- ko lewego brzegu. S´ wiatło: zielone rytmiczne (rytm do- wolny). S´ wiatła i znaki nawigacyjne na s´ro´ dla˛dziu 4 Rys. 7. Przejs´cie szlaku od prawego do lewego brzegu. S´ wiatło: rytmiczne, przerywane lub błyskowe z parzysta˛ liczba˛ błysko´ w w grupie z wyja˛tkiem dwo´ ch. z˙o´ łte Rys. 8. Przejs´cie szlaku od lewego do prawego brzegu. S´ wiatło: rytmiczne, przerywane lub błyskowe z nieparzysta˛ liczba˛ błysko´ w w grupie z wyja˛tkiem trzech. z˙o´ łte Rys. 9. Przykład oznakowania osi szlaku przechodza˛cego z jednego brzegu do drugiego. S´ wiatło: z˙o´ łte rytmiczne o parzystej liczbie błysko´ w na prawym brzegu i nieparzystej na lewym. Oznakowanie z˙eglownych szlako´ w wodnych 5 1.2. Oznakowanie miejsc niebezpiecznych i przeszko´ d Rys. 10. Znak stały na prawym brzegu. S´ wiatło: czerwone rytmiczne (rytm do- wolny). Rys. 11. Znak stały na lewym brzegu. S´ wiatło: zielone rytmiczne (rytm dowolny). Rys. 13. Znaki pływaja˛ce przy pra- wym brzegu (pława lub tyka). S´ wiatło: czerwone rytmiczne (rytm dowolny). Rys. 14. Znaki pływaja˛ce przy le- wym brzegu (pława lub tyka). S´ wiatło: zielone rytmiczne (rytm dowolny). Rys. 12. Znak stały na s´rodku szlaku. S´ wiatło: białe rytmiczne, migaja˛ce lub izo- fazowe lub migaja˛ce z trzema błyskami w grupie. Rys. 15. Znak zamknie˛cia akwenu lub ograniczenia dla ruchu. Moz˙e miec´ znak szczytowy – z˙o´ łta˛ prostoka˛tna˛ tablice˛ z odpowiednim napisem. S´ wiatło: z˙o´ łte rytmiczne (rytm wyro´ z˙niaja˛cy sie˛).
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Światła i znaki nawigacyjne na śródlądziu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: