Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00102 006006 13649614 na godz. na dobę w sumie
Swoiste źródła prawa - ebook/pdf
Swoiste źródła prawa - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 176
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2464-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Opracowanie Swoiste źródła prawa zawiera zbiór referatów będących efektem II Warsztatów Doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, które odbyły się 2 lipca 2014 roku. Podjęto na nich bardzo interesującą tematykę swoistych źródeł prawa, to znaczy nietypowych aktów normatywnych wykraczających poza regulację konstytucyjną. Niniejsza publikacja może stanowić źródło szczegółowych informacji dla praktyków oraz studentów prawa.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Swoiste źródła prawa NR 3311 Swoiste źródła prawa pod redakcją Bogdana Dolnickiego Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2015 Redaktor serii: Prawo Andrzej Matan Recenzent: Ewa Rott-Pietrzyk Redakcja: Joanna Szewczyk Aranżacja graficzna okładki: Emilia Dajnowicz Redakcja techniczna: Małgorzata Pleśniar Korekta: Lidia Szumigała Łamanie: Marek Zagniński Copyright © 2015 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208 ‑6336 ISBN 978 ‑83 ‑8012 ‑463 ‑9 (wersja drukowana) ISBN 978 ‑83 ‑8012 ‑464 ‑6 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40 ‑007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e ‑mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 11,0. Ark. wyd. 14,0. Papier offset. kl. III, 90 g         Cena 20 zł (+VAT) Druk i oprawa „TOTEM.COM.PL Sp. z o.o.” Sp.K. ul. Jacewska 89, 88 ‑100 Inowrocław Spis treści Daria Danecka Akty normatywne określone przez prawodawcę jako akty prawa miejscowego w prawie ochrony środowiska Dawid Gregorczyk Polityka świadczeń a zasada demokratycznego państwa prawnego Tomasz Gruchała Statut jako akt prawa miejscowego oraz statut mający charakter wyłącznie wewnętrzny jako samoistne źródło prawa Paulina Kowalska Punktacje jako swoiste źródło prawa umów Krzysztof Kubień Stanowisko Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie kompetencji prawodawczych organów i jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej na przy- kładzie agencji Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego Izabela Kuc Problematyka aktów prawa zakładowego na tle konstytucyjnego systemu źródeł prawa Anna Lichosik Swoiste źródła prawa rynku kapitałowego Małgorzata Moczulska Na peryferiach źródeł prawa. Problematyka zakwalifikowania regionalnych programów operacyjnych do katalogu źródeł prawa Ewelina Mikulska Kodeksy deontologiczne jako swoiste źródło prawa w Polsce 7 28 42 53 64 76 87 98 108 6 Spis treści Jacek Pierzchała Funkcja orzeczeń sądowoadministracyjnych wydawanych w sprawach z zakresu prawa oświatowego Maciej Przysucha Regulacja zwyczaju w polskim prawie zobowiązań na tle Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów Karolina Swoboda Zasady UNIDROIT jako swoiste źródła prawa Karina Kunc-Urbańczyk Sądowa interpretacja przesłanki „utrzymania koniecznego” przy zwalnianiu osoby fizycznej od kosztów sądowych 122 134 152 163
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Swoiste źródła prawa
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: