Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00046 002977 18776179 na godz. na dobę w sumie
Symbolika stosowana w reklamach - ebook/pdf
Symbolika stosowana w reklamach - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 110
Wydawca: Wydawnictwo e-bookowo Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-61184-09-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> ekonomia, biznes, finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Reklama stanowi część naszej rzeczywistości. Przyzwyczailiśmy się do jej stałej obecności w mediach i wokół nas. Przestaliśmy zwracać uwagę na jej przekazy. Ale to tylko pozory. Tak naprawdę reklama kształtuje naszą świadomość, wpływa na nasze codzienne wybory.


Praca Marty Bluszcz pokazuje mechanizmy skuteczności reklamy na przykładzie telewizyjnych reklam wyrobów czekoladowych.


Na podstawie przeprowadzonych badań, wykazała, które z reklam są najbardziej skuteczne, które są najbardziej adekwatne do reklamowanej marki oraz jak to się dzieje, że niektóre czekolady smakują lepiej.


O autorze:


Marta Bluszcz

Urodzona w Sosnowcu, z wykształcenia ekonomistka, duszą humanistka. Imponują jej zarówno umysły ścisłe jak i osobowości artystyczne o dużej wyobraźni. Życiowa optymistka. Uwielbia psy i dobrą książkę, wolny czas spędza leniwie. Obecnie przygotowuje się do nowej roli - mamy. Prowadzi dwa blogi: www.chaotyczna.blox.pl oraz www.lekkodepresyjny.blox.pl

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

www.e-bookowo.pl Marta Bluszcz: Symbolika stosowana w reklamach na przykładzie telewizyjnych reklam wyrobów czekoladowych Marta Bluszcz SYMBOLIKA STOSOWANA W REKLAMACH NA PRZYKŁADZIE TELEWIZYJNYCH REKLAM WYROBÓW CZEKOLADOWYCH Copyright by Marta Bluszcz e-bookowo 2008 Projekt okładki: Ewa Toczkowska ISBN 978-83-61184-09-6 www.e-bookowo.pl Kontakt: wydawnictwo@e-bookowo.pl Kopiowanie, rozpowszechnianie części lub całości bez zgody wydawcy zabronione Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydanie I 2008 www.e-bookowo.pl 2 SPIS TREŚCI WSTĘP I. Reklama w marketingu 1. Istota i rola reklamy w procesie komunikacji z klientem docelowym 1.1. Definicja i cechy reklamy 1.2. Funkcje reklamy 1.3. Typy reklam 1.4. Cele reklamy 1.5. Reklama a pozostałe narzędzia marketingu 2. Media reklamowe i ich skuteczność na rynku klienta indywidualnego 2.1. Reklama telewizyjna 2.2. Reklama radiowa 2.3. Reklama prasowa 2.4. Reklama zewnętrzna (outdoor) 3. Instrumenty (elementy) reklamy i zasady tworzenia skutecznych przekazów 3.1. Reklama jako proces komunikacji. 3.2. Struktura reklamy 3.2. Obraz 3.3. Język reklamy 3.4. Czas i przestrzeń w reklamie 3.5. Człowiek w reklamie 3.6. Narracja 3.7. Humor w reklamie II. Reklama jako narzędzie oddziaływania na konsumenta 1. Psychologia reklamy a jej skuteczność na rynku dóbr konsumpcyjnych 1.1. Reklama a wizerunek produktu w świadomości odbiorcy 1.2. Oddziaływanie reklamy na emocje odbiorcy 1.3. Odbiorca reklamy – reklama wąska a reklama szeroka 2. Symbolika stosowana w reklamach a percepcja adresata 2.1. Systemy wartości w reklamie 2.2. Mitologiczne odwołania w reklamie 2.3. Erotyka w reklamie 3. Badanie skuteczności reklamy w procesie oddziaływania na konsumenta 3.1. Warunki skuteczności reklamy 3.2 Badanie skuteczności reklamy 3.2.1. Metody badania stopnia dotarcia środków reklamy do adresatów www.e-bookowo.pl Marta Bluszcz: Symbolika stosowana w reklamach na przykładzie telewizyjnych reklam wyrobów czekoladowych 3.2.2. Metody badania stopnia dotarcia środków reklamy do świadomości adresatów 3.2.3. Metody badania wpływu reklamy na zmianę stosunku jej odbiorcy do produktu i firmy 3.2.4. Metody badania skuteczności reklamy poprzez jej wpływ na wielkość sprzedaży III. Symbolika stosowana w wybranych reklamach telewizyjnych i ich oddziaływanie na rynek wyrobów czekoladowych 1.Identyfikacja podmiotów sektora wyrobów czekoladowych 2. Miejsce reklamy telewizyjnej w strukturze kampanii reklamowej badanych firm 3. Skuteczność telewizyjnych kampanii reklamowych na rynku wyrobów czekoladowych w opinii konsumentów 3.1. Znajomość marek wyrobów czekoladowych 3.2. Zachowania nabywcze konsumentów na rynku wyrobów czekoladowych 3.3. Cechy i emocje najczęściej kojarzone z czekoladą 3.4 Atrakcyjność reklam telewizyjnych w opinii konsumentów 3.5 Wnioski końcowe BIBLIOGRAFIA SPIS TABEL SPIS RYSUNKÓW SPIS WYKRESÓW ANEKS ANKIETA www.e-bookowo.pl 4 Marta Bluszcz: Symbolika stosowana w reklamach na przykładzie telewizyjnych reklam wyrobów czekoladowych WSTĘP Reklama była znana już w świecie starożytnym. Od zawsze pełniła funkcje informacyjne, a także służyła wzbudzeniu zainteresowania i zachęceniu do zakupu określonych towarów lub usług, tudzież zwróceniu uwagi na danego producenta, placówkę, markę. Od XX w. jako odmiana sztuki użytkowej stała się elementem kultury masowej, korzystając z wszelkich nowoczesnych środków przekazu: prasy, radia, telewizji, filmu, trafiła także na plakaty, neony, opakowania, wystawy. Stała się nieodłącznym elementem życia we współczesnym świecie. Istnieje szereg korzyści płynących z podjęcia tematu symboliki reklamowej i przedstawienia go w formie zwartej dysertacji. Celem pracy jest ukazanie skutecznych środków stosowanych w reklamach wyrobów czekoladowych służących przekonaniu konsumentów do jakości marki, a co za tym idzie – do zakupu produktu. Przekazy reklamowe korzystają z całej gamy symboli dobrze znanych odbiorcom, gdyż są one stale obecne w kulturze. Po drugie – praca ta ma zachęcić przedsiębiorców do korzystania z reklamy telewizyjnej celem zwiększania sprzedaży czy pozyskiwania nowych klientów; uświadomić telewizyjnych komunikatów reklamowych i ich wpływ na potrzeby i zachowania konsumentów. siłę oddziaływania im ogromną Po trzecie - praca może wskazać pomysłodawcom reklam pewne obszary i dziedziny wiedzy, z których mogą czerpać inspirację przy tworzeniu obrazów reklamowych, zwrócić ich uwagę na pewne mechanizmy, prawidłowości i motywy postępowania konsumentów w procesie podejmowania przez nich decyzji o zakupie- co stanowi cel utylitarny pracy. Wreszcie - niniejsza praca ma ukazać rozległość obszaru zainteresowań reklamy jako zjawiska powszechnego, wszechobecnego we współczesnym świecie; podkreślić jej interdyscyplinarność. Zakładać można, iż nadawcy reklamy czekolady i wyrobów czekoladowych chcąc wzbudzić w konsumentach potrzebę zakupu prezentowanego produktu, wykorzystują liczne motywy, odniesienia, wzorce i symbole, odwołujące się do www.e-bookowo.pl 5 Marta Bluszcz: Symbolika stosowana w reklamach na przykładzie telewizyjnych reklam wyrobów czekoladowych uczuć, pragnień i marzeń swych odbiorców, wpływające odpowiednio na ich emocje. Przypuszczać także można, iż wszyscy twórcy telewizyjnych reklam słodyczy odwołują się do tych samych potrzeb konsumentów, w podobny sposób, przy użyciu jednakowych lub zbliżonych zabiegów oraz środków. Głównym celem badań bezpośrednich jest poznanie i przedstawienie symboli literackich, historycznych, religijnych, odniesień społeczno-kulturowych, zabiegów psychologicznych i językowych oraz stereotypów zastosowanych w wybranych reklamach tej podstawie zrozumienie mechanizmów manipulowania preferencjami klientów przez oferentów wyrobów czekoladowych. Z jednej strony celem jest własna analiza, z drugiej weryfikacja czy symbole te rzeczywiście są czytelne dla odbiorców i czy wpływają na decyzje o zakupie. telewizyjnych i na Niniejsze rozważania służyć mają ponadto ukazaniu, w jaki sposób reklama wzbudza u konsumentów określone potrzeby, kształtuje pewne postawy oraz w jaki sposób wpływa na ich zachowania. Podmiotem badań są wybrane firmy z branży będące nadawcami reklam słodyczy. Będą to zatem producenci znanych marek czekolad i batoników, jak Nestlé, Milka czy Wedel (metoda case- study). Rozważania dotyczyć będą także filmów reklamowych wybranych firm emitowanych od października 2005 roku do marca 2006. Badania skoncentrują się na obrazach pokazywanych w ogólnopolskiej telewizji publicznej oraz ogólnodostępnych prywatnych kanałach telewizyjnych. Dogłębna analiza różnych obrazów reklamowych pozwoli przekonać się, jakie bodźce i odniesienia są uznawane za skuteczne we wzbudzaniu zapotrzebowania konsumentów na poszczególne produkty i tym samym najczęściej wykorzystywane przez specjalistów zajmujących się tworzeniem reklam wyrobów czekoladowych. Praca składa się z trzech rozdziałów. W części pierwszej, teoretycznej, ukazano dotychczasowy dorobek naukowy z dziedziny reklamy w oparciu o dostępną literaturę przedmiotu. Część ta powstała w oparciu o dostępną literaturę przedmiotu w postaci słowników, podręczników, opracowań, a także o artykuły zamieszczone w fachowych czasopismach. W studiach literaturowych wykorzystane zostały także wybrane pozycje z dziedziny psychologii, socjologii oraz kulturoznawstwa. www.e-bookowo.pl 6 Marta Bluszcz: Symbolika stosowana w reklamach na przykładzie telewizyjnych reklam wyrobów czekoladowych tego rozdziału Zasadniczym celem jest wskazanie najistotniejszych zagadnień związanych z tematem pracy oraz zdefiniowanie podstawowych pojęć, których znajomość jest niezbędna dla podjęcia dalszych rozważań. Rozdział ten ma wskazać niezwykłą różnorodność odniesień oraz środków stosowanych we współczesnej reklamie. Część druga pracy skupia się na skuteczności reklamy w jej oddziaływaniu na konsumenta. Omówione tu będą psychologiczne aspekty procesu odbioru reklam. Jest tu także analiza poszczególnych reklam pod kątem zawartej w nich symboliki. To społecznych, historycznych, religijnych, kulturowych oraz ich interpretacja w kontekście użytych w konkretnych reklamach środków, a także próba odnalezienia związków pomiędzy nimi a reklamowanym produktem. psychologicznych, poszukiwania odniesień: pewnych i Trzecia część pracy obejmuje dokładne opisy charakterystyki poszczególnych telewizyjnych reklam słodyczy, które zostaną przeanalizowane pod kątem symboliki w nich zastosowanej. Ma to ułatwić zrozumienie części analitycznej pracy tym, którzy nie spotkali się z omawianymi w niej filmami reklamowymi. W części badawczej zaprezentowane zostały wnioski z analizy wybranych prezentujących wyroby czekoladowe. Informacje zostały zebrane na podstawie własnych obserwacji, wywiadów z odbiorcami reklam, a także na podstawie przeprowadzonej ankiety. telewizyjnych reklamowych filmów Na końcu pracy zamieszczono wyniki wywiadu ankietowego dotyczącego odbioru oraz interpretacji wybranych filmów reklamowych przez przeciętnego odbiorcę. W ankiecie wzięło udział 300 respondentów, reprezentujących różne środowiska i przedziały wiekowe. www.e-bookowo.pl 7 Marta Bluszcz: Symbolika stosowana w reklamach na przykładzie telewizyjnych reklam wyrobów czekoladowych I. REKLAMA W MARKETINGU 1. Istota i rola reklamy w procesie komunikacji z klientem docelowym 1.1. Definicja i cechy reklamy Reklama jest swoistym tekstem kulturowym, będącym zapisem pewnych znaczeń, sposobów wartościowania rzeczywistości na podstawie aktualnie promowanych norm i wartości moralnych, społecznych, etycznych, obyczajowych. 1 Przekaz reklamowy ma zadanie propagowania pewnych treści korzystnych dla zbudowania wizerunku produktu czy opinii o danym producencie. Tworzy więc pewną specyficzną przestrzeń, w której ukazywane są przekazywane przez twórców treści. Ponadto reklama jest podstawową formą komunikacji marketingowej o charakterze masowym. Stanowi proces komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem o charakterze masowym. Reklama jest formą bezosobową, a więc opartą na wykorzystaniu różnych mediów, jest także przekazem płatnym. 2 „Słowo reklama pochodzi od łacińskiego wyrazu reclamare, oznaczającego hałasowanie, robienie wrzawy.” 3 I rzeczywiście: teksty reklamowe starają się za wszelką cenę przyciągnąć uwagę odbiorców. Zgodnie z powszechnie przyjętą definicją Amerykańskiego Stowarzyszenia Marketingu: „reklama to wszelka płatna forma nieosobowego przedstawiania i popierania towarów, usług lub idei przez określonego nadawcę.” 4 Zgodnie z definicją Mariana Golki, „[…] reklamą jest każdy płatny sposób nieosobistego prezentowania i popierania zakupu towarów 1 Por. Gołębiewska M.: Demontaż atrakcji, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2003, s. 235-236. 2 Por. Wiktor J.W.: Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, PWN, Warszawa 2005, s. 148-149. 3 Benedikt A.: Reklama jako proces komunikacji, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2004, s.13. 4 Ibidem, s. 14. oraz Sztucki T.: Promocja. Sztuka pozyskiwania nabywców, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999, s. 49. www.e-bookowo.pl 8 Marta Bluszcz: Symbolika stosowana w reklamach na przykładzie telewizyjnych reklam wyrobów czekoladowych (usług, idei) przy pomocy określonych środków, w określonych miejscach, w określonych ramach prawnych i w określonych warunkach, wraz z podawaniem informacji o samych towarach, ich zaletach, ewentualnie cenie, miejscach i możliwościach realizacji zakupu.” 5 Powyższe definicje świadczą o tym, że komunikat reklamowy jest zorientowany teleologicznie i funkcjonalnie, zaś jego celem towarach oraz przekonywanie, nakłanianie odbiorcy do przyjęcia danego sądu, zachęcenie do podjęcia określonego działania, czyli, innymi słowy, „wywieranie realnego wpływu na odbiorcę przez perswazję.” 6 rozpowszechnianie informacji o jest Reklama jest odmianą sztuki użytkowej, polegającej na przekazywaniu informacji na temat produktu, usługi czy jakiejś koncepcji w sposób przyciągający uwagę odbiorcy, wywołujący jego przychylne nastawienie, pozytywne skojarzenia, w konsekwencji potrzebę nabycia towaru, skorzystania z danej usługi lub przyjęcia proponowanej koncepcji. 7 Jak czytamy w Słowniku literatury popularnej: „Reklama często odwołuje się do gotowych wzorców, konwencji, symboli i stereotypów. Wykorzystuje podteksty erotyczne, skojarzenia językowe i klisze myślowe. Jest trwałym elementem współczesnej kultury i w dużym stopniu wpływa na kształtowanie się sposobu widzenia rzeczywistości przez masowego odbiorcę.” 8 5 Golka M.: Świat reklamy, Warszawa 1994, s. 13. 6 Por. Lewiński P.H.: Retoryka reklamy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999, s. 23. 7 Por. Słownik literatury popularnej, pod red. T. Żabskiego, Wrocław 1997, s. 354-355. 8 Ibidem, s. 356. www.e-bookowo.pl 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Symbolika stosowana w reklamach
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: