Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00342 008200 10736081 na godz. na dobę w sumie
System Prawa Karnego Procesowego. Tom IV. Dopuszczalność procesu - ebook/pdf
System Prawa Karnego Procesowego. Tom IV. Dopuszczalność procesu - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 1148
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-9040-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Zagadnienia dopuszczalności procesu oraz przesłanek procesu zaliczane są do jednych z najtrudniejszych w nauce procesu karnego. Wiadomym tego przejawem są niejednokrotnie skrajnie różne stanowiska prezentowane w doktrynie odnośnie do pojęć przesłanek procesu, warunków dopuszczalności procesu, a także co do charakteru prawnego i zakresu tych pojęć. Sporny jest przede wszystkim wzajemny stosunek pojęcia przesłanek procesu i warunków dopuszczalności procesu. Przyczyn zróżnicowania prezentowanych w literaturze poglądów upatruje się głównie w przyjmowanych przez poszczególnych autorów odmiennych założeniach terminologicznych i konstrukcyjnych.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

SYSTEM Prawa Karnego Procesowego Redaktor Naczelny Piotr Hofmański Członkowie Rady Programowej prof. dr hab. Andrzej Bulsiewicz dr hab. Wojciech Cieślak prof. dr hab. Wiesław Daszkiewicz prof. dr hab. Tomasz Grzegorczyk prof. dr hab. Jerzy Kasprzak dr hab. Monika Klejnowska prof. dr hab. Piotr Kruszyński prof. dr hab. Cezary Kulesza dr hab. Zbigniew Kwiatkowski prof. dr hab. Kazimierz Marszał dr hab. Ireneusz Nowikowski prof. dr hab. Lech Paprzycki prof. dr hab. Feliks Prusak prof. dr hab. Jerzy Skorupka prof. dr hab. Stanisław Stachowiak prof. dr hab. Ryszard A. Stefański prof. dr hab. Janusz Tylman prof. dr hab. Stanisław Waltoś dr hab. Paweł Wiliński sędzia SN Stanisław Zabłocki prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek Tom I. Tom II. Tom III. Tom IV. Tom V. Tom VI. ZAGADNIENIA OGÓLNE Piotr Hofmański PROCES KARNY – ROZWIĄZANIA MODELOWE W UJĘCIU PRAWNOPORÓWNAWCZYM Piotr Kruszyński ZASADY PROCESU KARNEGO Paweł Wiliński DOPUSZCZALNOŚĆ PROCESU Maria Jeż-Ludwichowska Arkadiusz Lach SĄDY I INNE ORGANY POSTĘPOWANIA KARNEGO Zbigniew Kwiatkowski STRONY I INNI UCZESTNICY POSTĘPOWANIA KARNEGO Cezary Kulesza Tom VII. CZYNNOŚCI PROCESOWE Ireneusz Nowikowski Tom VIII. DOWODY Jerzy Skorupka Tom IX. Tom X. ŚRODKI PRZYMUSU Tomasz Grzegorczyk POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE Ryszard A. Stefański Tom XI. Tom XII. POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM PIERWSZEJ INSTANCJI Kazimierz Zgryzek POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE Sławomir Steinborn Krzysztof Woźniewski Tom XIII. NADZWYCZAJNE ŚRODKI ZASKARŻENIA I ŚRODKI POZAPROCESOWE Stanisław Zabłocki Tom XIV. TRYBY SZCZEGÓLNE Feliks Prusak Tom XV. POZAKODEKSOWE POSTĘPOWANIA SZCZEGÓLNE Tomasz Grzegorczyk Tom XVI. POSTĘPOWANIA PO UPRAWOMOCNIENIU SIĘ ORZECZENIA Andrzej Światłowski Tom XVII. OBRÓT PRAWNY Z ZAGRANICĄ I POSTĘPOWANIA PRZED TRYBUNAŁAMI MIĘDZYNARODOWYMI Lech Paprzycki Tom XVIII. KOSZTY PROCESU I OPŁATY W SPRAWACH KARNYCH Monika Klejnowska DOPUSZCZALNOŚĆ PROCESU Redakcja naukowa Maria Jeż-Ludwichowska Arkadiusz Lach Autorzy: Tomasz Grzegorczyk Piotr Hofmański Barbara Janusz-Pohl Maria Jeż-Ludwichowska Dariusz Kala Romuald Kmiecik Arkadiusz Lach Barbara Nita-Światłowska Maciej Rogalski Jerzy Skorupka Ryszard A. Stefański Sławomir Steinborn Katarzyna Sychta IV Warszawa 2015 Poszczególne rozdziały tomu IV napisali: Tomasz Grzegorczyk Piotr Hofmański Barbara Janusz-Pohl Maria Jeż-Ludwichowska Dariusz Kala Romuald Kmiecik Arkadiusz Lach Barbara Nita-Światłowska Maciej Rogalski Jerzy Skorupka Ryszard A. Stefański Sławomir Steinborn Katarzyna Sychta rozdział 2 pkt 4; rozdział 2 pkt 5; rozdział 2 pkt 6; rozdział 5 pkt 2 rozdział 1 pkt 2; rozdział 1 pkt 3 rozdział 4 pkt 3.1; rozdział 4 pkt 3.3–3.8 rozdział 1 pkt 2; rozdział 1 pkt 3 rozdział 2 pkt 2 rozdział 5 pkt 1 rozdział 1 pkt 6; rozdział 1 pkt 7; rozdział 7 rozdział 2 pkt 1; rozdział 4 pkt 3.2; rozdział 4 pkt 3.9–3.15; rozdział 5 pkt 3 rozdział 4 pkt 1; rozdział 4 pkt 2 rozdział 2 pkt 3 rozdział 3 rozdział 1 pkt 1; rozdział 1 pkt 4; rozdział 1 pkt 5 rozdział 6 SpiS treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz podstawowej literatury podawanej wyłącznie w zapisie skróconym . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 1. Warunki dopuszczalności procesu – zagadnienia ogólne . . . . . . . . 1 . Geneza i rozwój nauki o przesłankach procesowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .1 . Ukształtowanie się nauki o przesłankach procesowych (Prozessvoraussetzungen) na gruncie niemieckiego postępowania cywilnego i procesu karnego . . . . . . . . 1 .2 . rozwój nauki o przesłankach procesowych w polskim procesie karnym . . . . . . 2 . Wzajemny stosunek pojęcia warunków dopuszczalności procesu i pojęcia przesłanek procesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . Wzajemny stosunek pojęcia przesłanek procesu (warunków dopuszczalności procesu) i podstawy faktycznej procesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . Funkcje systemu warunków dopuszczalności procesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . rodzaje (klasyfikacja) warunków dopuszczalności procesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .2 . Warunki (przesłanki) pozytywne i negatywne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .3 . Kategoryzacja warunków (przesłanek) ze względu na zasięg oddziaływania na płaszczyźnie etapów procesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .4 . Warunki (przesłanki) ogólne i szczególne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .5 . Warunki (przesłanki) materialne, mieszane i formalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .6 . Warunki (przesłanki) abstrakcyjne i konkretne oraz bezwzględne i względne . . . 6 . Zbieg negatywnych warunków dopuszczalności procesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .2 . Zbieg negatywnych materialnych warunków dopuszczalności procesu . . . . . . . 6 .3 . Zbieg negatywnych formalnych warunków dopuszczalności procesu . . . . . . . . 6 .4 . Zbieg negatywnych materialnych i formalnych warunków dopuszczalności procesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . procesowe skutki negatywnych warunków dopuszczalności procesu . . . . . . . . . . . . . 7 .1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .2 . procesowe skutki negatywnych warunków dopuszczalności procesu przed wszczęciem postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .3 . procesowe skutki negatywnych warunków dopuszczalności procesu w postępowaniu przygotowawczym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .4 . procesowe skutki negatywnych warunków dopuszczalności procesu w postępowaniu sądowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 23 33 37 40 40 49 52 65 81 85 85 86 88 90 92 96 100 100 101 102 104 106 106 108 111 116 7 Spis treści ROZDZIAŁ 2. Formalne pozytywne warunki dopuszczalności procesu . . . . . . . . 1 . podsądność sprawy polskim sądom karnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .1 . istota i zakres podsądności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .2 . Wyłączenia podsądności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .2 .1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .2 .2 . immunitet dyplomatyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .2 .2 .1 . istota immunitetu dyplomatycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .2 .2 .2 . Zakres podmiotowy immunitetu dyplomatycznego . . . . . . . . . . 1 .2 .2 .3 . Zakres przedmiotowy immunitetu dyplomatycznego . . . . . . . . 1 .2 .2 .4 . procesowe skutki obowiązywania immunitetu dyplomatycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .2 .3 . immunitet konsularny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .2 .3 .1 . istota immunitetu konsularnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .2 .3 .2 . Zakres podmiotowy immunitetu konsularnego . . . . . . . . . . . . . 1 .2 .3 .3 . Zakres przedmiotowy immunitetu konsularnego . . . . . . . . . . . . 1 .2 .3 .4 . procesowe skutki obowiązywania immunitetu konsularnego . . . 1 .2 .4 . Zrzeczenie się korzystania z ochrony wynikającej z immunitetu . . . . . . . 1 .2 .4 .1 . Dysponent immunitetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .2 .4 .2 . procesowe skutki zrzeczenia się immunitetu . . . . . . . . . . . . . . . 2 . Właściwość sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .2 . charakter prawny właś ciwości sądu i jej miejsce wśród warunków dopuszczalności procesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .3 . rodzaje właś ciwości sądu i procesowe konsekwencje jej braku . . . . . . . . . . . . . 2 .3 .1 . Właściwość rzeczowa sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .3 .2 . Właściwość miejscowa sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .3 .3 . Właściwość funkcjonalna sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .3 .4 . Właściwość sądu z łączności spraw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .3 .5 . Właściwość sądu z delegacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .4 . Spory o właś ciwość między sądami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . istnienie stron procesowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .1 . istnienie stron procesowych jako warunek skargowego procesu karnego . . . . . . 3 .2 . pojęcie „strona” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .2 .1 . Strona w ujęciu materialnym i formalnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .2 .2 . Strona w ujęciu abstrakcyjnym i konkretnym oraz obiektywnym i subiektywnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .2 .3 . Brak strony w procesie karnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .2 .4 . elementy (właś ciwości) konstytutywne dla pojęcia „strona” . . . . . . . . . . 3 .2 .5 . Zdolność sądowa, zdolność procesowa, zdolność postulacyjna, legitymacja procesowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .2 .6 . Brak zdolności procesowej i legitymacji procesowej . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .2 .7 . Strona procesowa a podmiot czynu zabronionego i sprawca przestępstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .3 . rodzaje stron procesowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .3 .1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .3 .2 . Strony zasadnicze i szczególne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .3 .3 . Strony karne i strona cywilna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 138 139 160 160 163 163 165 174 177 179 179 183 185 189 191 191 193 194 194 197 200 200 204 208 212 214 219 221 221 224 224 236 237 239 240 261 263 264 264 265 266 8 Spis treści 3 .3 .4 . Strona czynna i strona bierna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .3 .5 . Strona zastępcza i strona nowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .3 .6 . Strona zbiorowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .4 . Strony zasadnicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .4 .1 . Oskarżyciel . rodzaje oskarżycieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .4 .2 . Oskarżony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .4 .3 . podmiot odpowiedzialny za zwrot Skarbowi państwa korzyści majątkowej uzyskanej z przestępstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .4 .4 . pokrzywdzony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .4 .5 . powód cywilny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .4 .6 . problem rzecznika interesu indywidualnego i publicznego (społecznego) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .5 . Strony szczególne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .5 .1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .5 .2 . podmiot pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej . . . . . . . . . . . . . . 3 .5 .3 . interwenient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .5 .4 . podmiot zbiorowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .6 . Brak stron zasadniczych i szczególnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .7 . Wielość stron w procesie karnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . Skarga uprawnionego oskarżyciela jako warunek dopuszczalności procesu . . . . . . . . 4 .1 . Kształtowanie się wymogu istnienia skargi jako warunku dopuszczalności procesu w prawie polskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .1 .1 . Skarga jako warunek dopuszczalności procesu a zasada skargowości . . . . 4 .1 .2 . Sposoby ustawowego ujmowania zasady skargowości i ich wpływ na zakres funkcjonowania przesłanki istnienia skargi jako warunku dopuszczalności procesu karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .2 . pojęcie skargi uprawnionego oskarżyciela jako przesłanki procesowej . . . . . . . . 4 .2 .1 . rodzaje skarg oskarżycielskich wszczynających proces sądowy w sprawach karnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .2 .1 .1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .2 .1 .2 . Akt oskarżenia jako skarga wszczynająca proces . . . . . . . . . . . . 4 .2 .1 .3 . Odstąpienie od oskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .2 .1 .4 . Surogaty aktu oskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .2 .1 .5 . inne skargi wszczynające postępowanie sądowe . . . . . . . . . . . . . 4 .2 .2 . Uprawniony oskarżyciel jako podmiot realizujący wymóg zaistnienia skargi skutecznie wszczynającej proces sądowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .2 .2 .1 . rodzaje uprawnionych oskarżycieli w ujęciu kodeksowym . . . . 4 .2 .2 .2 . prokurator jako uprawniony oskarżyciel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .2 .2 .3 . Nieprokuratorscy oskarżyciele publiczni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .2 .2 .4 . pokrzywdzony jako uprawniony oskarżyciel w sprawach o przestępstwa ścigane z urzędu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .2 .2 .5 . podmioty uprawnione do oskarżania w sprawach o czyny prywatnoskargowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .3 . charakter prawny przesłanki istnienia skargi uprawnionego oskarżyciela oraz sytuacje procesowe, w jakich zachodzi brak takiej skargi . . . . . . . . . . . . . . 4 .3 .1 . charakter prawny wymogu istnienia skargi uprawnionego oskarżyciela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 268 270 271 271 277 277 279 280 281 299 299 300 302 302 304 306 309 309 309 312 316 316 316 318 322 330 338 348 348 352 355 363 368 370 370 9 Spis treści 4 .3 .2 . Sytuacje procesowe, w jakich zachodzi brak skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .4 . Konsekwencje procesowe braku skargi uprawnionego oskarżyciela i dopuszczalność konwalidacji tego braku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .4 .1 . Umorzenie postępowania jako konsekwencja braku skargi oskarżycielskiej uprawnionego podmiotu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .4 .2 . Usuwanie braków formalnych skargi czyniących ją nieskuteczną . . . . . . 4 .4 .3 . Konwalidacja braku skargi uprawnionego oskarżyciela . . . . . . . . . . . . . . 4 .4 .4 . Konwalidacja braku skargi uprawnionego oskarżyciela przy zmianie oceny prawnej czynu w toku procesu sądowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . Wniosek o ściganie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .1 . pojęcie, istota i charakter wniosku o ściganie jako warunku dopuszczalności procesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .1 .1 . pojęcie wniosku o ściganie i rodzaje ścigania z urzędu, lecz na wniosek . . . 5 .1 .2 . Wniosek o ściganie w ujęciu polskich kodyfikacji karnoprocesowych . . . 5 .1 .3 . istota i charakter wniosku o ściganie jako przesłanki procesowej . . . . . . 5 .2 . przestępstwa ścigane na wniosek w obecnym prawie polskim i podmioty uprawnione do jego złożenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .2 .1 . przestępstwa objęte ściganiem wnioskowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .2 .1 .1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .2 .1 .2 . przestępstwa ścigane bezwzględnie na wniosek . . . . . . . . . . . . . 5 .2 .1 .3 . przestępstwa ścigane względnie na wniosek pokrzywdzonego . . 5 .2 .1 .4 . rodzaje ścigania wnioskowego przestępstw wojskowych żołnierzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .2 .1 .5 . Krąg przestępstw ściganych na wniosek dowódcy i kierownika jednostki cywilnej, w której żołnierz pełni służbę, oraz na wniosek samego pokrzywdzonego . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .2 .1 .6 . przestępstwa prywatnoskargowe żołnierza ścigane na wniosek pokrzywdzonego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .2 .2 . podmioty uprawnione do złożenia wymaganego wniosku . . . . . . . . . . . . 5 .2 .2 .1 . Krąg podmiotów uprawnionych do wnioskowania o ściganie i zasady występowania z tym wnioskiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .2 .2 .2 . pokrzywdzony jako uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o ściganie i jego reprezentowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .2 .2 .3 . Wykonywanie praw pokrzywdzonego jako uprawnionego wnioskodawcy w razie jego śmierci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .3 . Składanie wniosku o ściganie i konsekwencje procesowe jego złożenia . . . . . . . 5 .3 .1 . Forma wniosku o ściganie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .3 .2 . Kwestia wskazywania we wniosku osoby domniemanego sprawcy . . . . . 5 .3 .3 . Konsekwencje procesowe złożenia wniosku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .3 .4 . Dopuszczalność wyłączenia spod ścigania bezwzględnie wnioskowego osoby najbliższej dla wnioskodawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .4 . cofnięcie wniosku o ściganie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .4 .1 . Kształtowanie się dopuszczalności cofnięciA wniosku w prawie polskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .4 .2 . procedura cofnięcia wniosku w obecnym prawie polskim . . . . . . . . . . . . 5 .4 .3 . Odrębności wojskowej procedury karnej w kwestii cofnięcia wniosku o ściganie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 373 385 385 386 388 390 392 392 392 398 405 410 410 410 413 417 418 421 423 426 426 429 434 438 438 443 448 457 461 461 468 475 Spis treści 5 .5 . Brak wniosku o ściganie i konwalidacja tego braku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .5 .1 . Sytuacje, w jakich dochodzi do braku wymaganego wniosku o ściganie . . 5 .5 .2 . Konwalidowanie braku wniosku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . Zezwolenie na ściganie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .1 . pojęcie, istota i charakter zezwolenia na ściganie oraz potrzeba jego uzyskania jako warunku dopuszczalności procesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .1 .1 . pojęcie, istota i charakter prawny zezwolenia jako przesłanki procesowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .1 .2 . Kształtowanie się instytucji zezwolenia na ściganie w prawie polskim po 1918 r . i potrzeba jego uzyskania w celu ścigania przestępstw z urzędu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .1 .3 . Zezwolenie na ściganie na gruncie przestępstw prywatnoskargowych . . . 6 .1 .4 . Zezwolenie na ściganie przez oskarżyciela subsydiarnego . . . . . . . . . . . . 6 .2 . Zakres podmiotowy i przedmiotowy wymogu posiadania zezwolenia na ściganie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .2 .1 . Zezwolenie jako warunek dopuszczalności ścigania okreś lonych osób i jego postacie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .2 .2 . Zezwolenie na ściganie osób objętych immunitetami krajowymi . . . . . . 6 .2 .3 . przedmiotowy zakres zezwolenia i kwestia jego poszerzenia . . . . . . . . . . 6 .2 .4 . immunitety zakrajowe a kwestia zgody (zezwolenia) na ściganie osób objętych takim immunitetem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .2 .5 . Zgoda (zezwolenie) na ściganie osoby i poszerzanie przedmiotowego zakresu tej zgody przy ekstradycji i przekazywaniu ściganego w trybie eNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .3 . Uzyskiwanie zezwolenia na ściganie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .3 .1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .3 .2 . Występowanie przez oskarżyciela o udzielenie zezwolenia na ściganie . . 6 .3 .3 . Ograniczenia w osobistym występowaniu uprawnionego podmiotu o wydanie zezwolenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .3 .4 . procedury w przedmiocie udzielania zezwolenia na ściganie . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 3. Materialne negatywne warunki dopuszczalności procesu . . . . . . . 1 . Następstwa materialnych negatywnych warunków dopuszczalności procesu . . . . . . 2 . podstawa faktyczna i prawna odpowiedzialności karnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . Brak dostatecznych podstaw faktycznych do ścigania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .1 . Niepopełnienie czynu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .1 .1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .1 .2 . pojęcie czynu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .1 .3 . Zachowanie niebędące czynem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .2 . Brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu . . . . 4 . Brak przestępności czynu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .2 . Brak znamion czynu zabronionego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .3 . Wyłączenie przestępności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .3 .1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .3 .2 . Okoliczności wyłączające bezprawność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .3 .3 . Ustawowe okoliczności wyłączające bezprawność czynu . . . . . . . . . . . . . 478 478 479 482 482 482 484 488 494 497 497 499 506 510 515 521 521 522 524 530 535 542 543 544 545 545 546 551 557 558 558 558 561 561 562 564 11 Spis treści 4 .3 .4 . pozaustawowe okoliczności wyłączające bezprawność czynu . . . . . . . . . . 4 .3 .5 . Okoliczności wyłączające winę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . Znikomy stopień społecznej szkodliwości czynu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . Niepodleganie sprawcy karze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . inne materialne negatywne warunki dopuszczalności postępowania przygotowawczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .2 . Niewykrycie sprawcy przestępstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .3 . Niepopełnienie przez podejrzanego zarzucanego przestępstwa . . . . . . . . . . . . . . 7 .4 . Brak interesu społecznego w kontynuowaniu ścigania z urzędu . . . . . . . . . . . . . 7 .5 . Brak w czynie znamion przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego . . . . . ROZDZIAŁ 4. Formalne negatywne warunki dopuszczalności procesu . . . . . . . . 1 . Stan rzeczy osądzonej (res iudicata) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .1 . Zakaz ne bis in idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .2 . pojęcie stanu rzeczy osądzonej (res iudicata) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .2 .1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .2 .2 . tożsamość czynu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .2 .3 . tożsamość osoby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .2 .4 . prawomocność orzeczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .3 . Res iudicata w postępowaniu przygotowawczym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .3 .1 . przesłanka powagi rzeczy osądzonej w postępowaniu przygotowawczym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .3 .2 . prawomocność materialna orzeczeń umarzających postępowanie . . . . . . 1 .3 .3 . Umorzenie postępowania przygotowawczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .3 .4 . Umorzenie postępowania w zakresie fragmentu czynu . . . . . . . . . . . . . . 1 .3 .5 . Umorzenie postępowania na skutek pojednania się stron . . . . . . . . . . . . . 1 .3 .6 . Wydanie orzeczenia z naruszeniem właściwości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .4 . Res iudicata w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji . . . . . . . . . . . . . . 1 .4 .1 . Kontrola warunków dopuszczalności procesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .4 .2 . Zakres związania sądu prawomocnymi decyzjami prokuratora o umorzeniu postępowania przygotowawczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .4 .3 . Sądowa kontrola decyzji prokuratora o wznowieniu prawomocnie umorzonego postępowania przygotowawczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .5 . Res iudicata w postępowaniu odwoławczym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .6 . Wyjątki od zakazu ne bis in idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .7 . Res iudicata jako przeszkoda procesowa przy osądzeniu sprawy w państwie obcym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . Zawisłość sprawy (lis pendens) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .1 . pojęcie stanu zawisłości sprawy (lis pendens) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .1 .1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .1 .2 . Wcześniej wszczęte postępowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .1 .3 . tożsamość czynu i tożsamość osoby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .2 . Lis pendens w postępowaniu przygotowawczym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .3 . Lis pendens w postępowaniu jurysdykcyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .4 . Lis pendens jako przeszkoda procesowa przy toczącym się postępowaniu w państwie obcym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572 574 579 584 588 588 590 591 591 592 593 607 607 611 611 614 628 631 637 637 639 641 644 646 648 649 649 651 652 654 656 665 670 670 670 673 674 675 679 681 12 Spis treści 2 .5 . Lis pendens a res iudicata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . immunitety formalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .1 . immunitet prezydenta rzeczypospolitej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .1 .1 . istota immunitetu, jego ratio oraz źródło obowiązywania . . . . . . . . . . . . 3 .1 .2 . Zakres immunitetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .2 . Formalny immunitet parlamentarny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .2 .1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .2 .2 . istota immunitetu, jego ratio oraz źródło obowiązywania . . . . . . . . . . . . 3 .2 .3 . Zakres immunitetu parlamentarnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .2 .4 . Uchylenie immunitetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .3 . immunitet członków rady Ministrów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .3 .1 . istota immunitetu, jego ratio oraz źródło obowiązywania . . . . . . . . . . . . 3 .3 .2 . Zakres immunitetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .3 .3 . Uchylenie immunitetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .4 . immunitet rzecznika praw Obywatelskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .4 .1 . istota immunitetu, jego ratio oraz źródło obowiązywania . . . . . . . . . . . . 3 .4 .2 . Zakres immunitetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .4 .3 . Uchylenie immunitetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .5 . immunitet rzecznika praw Dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .5 .1 . istota immunitetu, jego ratio oraz źródło obowiązywania . . . . . . . . . . . . 3 .5 .2 . Uchylenie immunitetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .6 . immunitet prezesa instytutu pamięci Narodowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .6 .1 . istota immunitetu, jego ratio oraz źródło obowiązywania . . . . . . . . . . . . 3 .6 .2 . Zakres immunitetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .6 .3 . Uchylenie immunitetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .7 . immunitet Generalnego inspektora Ochrony Danych Osobowych . . . . . . . . . . 3 .7 .1 . istota immunitetu, jego ratio oraz źródło obowiązywania . . . . . . . . . . . . 3 .7 .2 . Zakres immunitetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .7 .3 . Uchylenie immunitetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .8 . immunitet prezesa Najwyższej izby Kontroli i pracowników Najwyższej izby Kontroli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .8 .1 . istota immunitetu, jego ratio oraz źródło obowiązywania . . . . . . . . . . . . 3 .8 .2 . Zakres immunitetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .8 .3 . Uchylenie immunitetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .9 . immunitet sędziów trybunału Konstytucyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .9 .1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .9 .2 . istota immunitetu, jego ratio oraz źródło obowiązywania . . . . . . . . . . . . 3 .9 .3 . Zakres immunitetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .9 .4 . Uchylenie immunitetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .9 .5 . Obowiązywanie szczególnych konstytucyjnych gwarancji ochronnych w postępowaniu zmierzającym do uchylenia immunitetu sędziowskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .10 . immunitet członków trybunału Stanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .10 .1 . istota immunitetu, jego ratio oraz źródło obowiązywania . . . . . . . . . . . 3 .10 .2 . Zakres immunitetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .10 .3 . Uchylenie immunitetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 684 686 686 686 689 694 694 696 700 714 718 718 721 723 727 727 730 739 747 747 749 750 750 752 755 757 757 759 761 763 763 766 769 772 772 773 786 789 791 797 797 799 800 13 Spis treści 3 .10 .4 . Obowiązywanie szczególnych konstytucyjnych gwarancji ochronnych w postępowaniu zmierzającym do uchylenia immunitetu sędziowskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .11 . immunitet sędziów Sądu Najwyższego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .11 .1 . istota immunitetu, jego ratio oraz źródło obowiązywania . . . . . . . . . . . 3 .11 .2 . Zakres immunitetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .11 .3 . Uchylenie immunitetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .11 .4 . Obowiązywanie szczególnych konstytucyjnych gwarancji ochronnych w postępowaniu zmierzającym do uchylenia immunitetu sędziowskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .12 . immunitet sędziów sądów powszechnych i sądów administracyjnych . . . . . . . 3 .12 .1 . istota immunitetu, jego ratio oraz źródło obowiązywania . . . . . . . . . . . 3 .12 .2 . Zakres immunitetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .12 .3 . Uchylenie immunitetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .12 .4 . Obowiązywanie szczególnych konstytucyjnych gwarancji ochronnych w postępowaniu zmierzającym do uchylenia immunitetu sędziowskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .13 . immunitet sędziów sądów wojskowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .13 .1 . istota immunitetu, jego ratio oraz źródło obowiązywania . . . . . . . . . . . 3 .13 .2 . Zakres immunitetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .13 .3 . Uchylenie immunitetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .13 .4 . Obowiązywanie szczególnych konstytucyjnych gwarancji ochronnych w postępowaniu zmierzającym do uchylenia immunitetu sędziowskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .14 . immunitet prokuratorski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .14 .1 . istota immunitetu, jego ratio oraz źródło obowiązywania . . . . . . . . . . . 3 .14 .2 . Zakres immunitetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .14 .3 . Uchylenie immunitetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .15 . immunitety formalne a dopuszczalność czynności procesowych opartych na przymusie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .15 .1 . Dopuszczalność czynności procesowych opartych na przymusie wobec osób chronionych immunitetami zakrajowości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .15 .2 . Dopuszczalność czynności procesowych opartych na przymusie wobec osób chronionych immunitetem parlamentarnym . . . . . . . . . . . . 3 .15 .3 . Dopuszczalność czynności procesowych opartych na przymusie wobec osób chronionych immunitetami sędziowskimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .15 .4 . Dopuszczalność czynności procesowych opartych na przymusie wobec osób chronionych immunitetem prokuratorskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .15 .5 . podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 5. Mieszane negatywne warunki dopuszczalności procesu . . . . . . . . . 1 . przedawnienie karalności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .1 . przedawnienie jako negatywna przesłanka procesowa o charakterze mieszanym – założenia teoretycznoprocesowe, podstawy normatywne i skutki procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .2 . terminy przedawnienia karalności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .3 . przerwa biegu terminu przedawnienia karalności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 801 801 801 804 805 811 812 812 814 814 816 817 817 819 819 821 821 821 822 826 828 828 831 833 838 839 840 845 845 859 862 Spis treści 865 871 877 882 885 890 890 890 892 901 924 941 953 953 1 .4 . Spoczywanie terminu przedawnienia karalności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .5 . przedawnienie karalności przestępstw prywatnoskargowych . . . . . . . . . . . . . . . 1 .6 . przedawnienie karalności jako fakt procesowy; dowodowa hipoteza popełnienia przestępstwa i ujawnienie przedawnienia w zbiegu z innymi przesłankami negatywnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .7 . przedawnienie karalności jako przesłanka negatywna w postępowaniu karnym skarbowym i w postępowaniu w sprawach o wykroczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .8 . przedawnienie karalności a przedawnienie wykonania kary w stadium wykonawczym procesu karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . Abolicja jako przesłanka procesowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .1 . istota abolicji jako przeszkody procesowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .1 .1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .1 .2 . pojęcie abolicji . Abolicja a amnestia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .1 .3 . Abolicja a ułaskawienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .2 . charakter prawny abolicji jako przeszkody procesowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .3 . rodzaje abolicji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .4 . Zakres przedmiotowy i podmiotowy abolicji . Organy orzekające w jej przedmiocie oraz sytuacja procesowa podejrzanego i pokrzywdzonego w związku ze stosowaniem abolicji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .4 .1 . Zakres przedmiotowy i podmiotowy abolicji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .4 .2 . Organy orzekające w przedmiocie abolicji oraz sytuacja procesowa podejrzanego (oskarżonego) i pokrzywdzonego w związku z jej stosowaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . immunitety materialne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .1 . Materialny immunitet parlamentarny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .1 .1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .1 .2 . istota immunitetu, jego ratio oraz źródło obowiązywania . . . . . . . . . . . . 3 .1 .3 . Zakres immunitetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .2 . Materialny immunitet prokuratorski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .2 .1 . istota immunitetu, jego ratio oraz źródło obowiązywania . . . . . . . . . . . . 3 .2 .2 . Zakres immunitetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .3 . immunitet adwokacki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .3 .1 . istota immunitetu, jego ratio oraz źródło obowiązywania . . . . . . . . . . . . 3 .3 .2 . Zakres immunitetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .4 . immunitet radców prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .4 .1 . istota immunitetu, jego ratio oraz źródło obowiązywania . . . . . . . . . . . . 3 .4 .2 . Zakres immunitetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 963 970 970 970 972 981 982 982 984 986 986 990 996 996 997 3 .5 . immunitet rzecznika patentowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 3 .5 .1 . istota immunitetu, jego ratio oraz źródło obowiązywania . . . . . . . . . . . . 1000 3 .5 .2 . Zakres immunitetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1001 3 .6 . immunitet radcy i starszego radcy prokuratorii Generalnej Skarbu państwa . . . . 1002 3 .6 .1 . istota immunitetu, jego ratio oraz źródło obowiązywania . . . . . . . . . . . . 1002 3 .6 .2 . Zakres immunitetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1002 ROZDZIAŁ 6. Warunki dopuszczalności procesu adhezyjnego . . . . . . . . . . . . . . . 1004 1 . pojęcie przesłanek procesu adhezyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1021 2 . relacja między przesłankami procesu adhezyjnego i procesu w przedmiocie odpowiedzialności karnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1025 15 Spis treści 3 . Dodatnie przesłanki procesu adhezyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1028 3 .1 . Dopuszczalność drogi sądowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1028 3 .2 . Zakres przedmiotowy procesu adhezyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1034 3 .2 .1 . roszczenia majątkowe przysługujące pokrzywdzonemu przestępstwem . . 1034 3 .2 .2 . roszczenia majątkowe osób najbliższych dla pokrzywdzonego . . . . . . . . 1046 3 .3 . Dopuszczalność procesu adhezyjnego w trybie, w którym toczy się postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności karnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1052 3 .4 . powództwo adhezyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1066 3 .4 .1 . Wymogi formalne powództwa adhezyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1066 3 .4 .2 . Legitymacja do wytoczenia powództwa adhezyjnego . . . . . . . . . . . . . . . 1072 3 .4 .2 .1 . Legitymacja pokrzywdzonego i podmiotów reprezentujących pokrzywdzonego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1072 3 .4 .2 .2 . Legitymacja prokuratora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1076 3 .5 . istnienie stron procesu adhezyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1080 3 .5 .1 . Status prawny pokrzywdzonego w postępowaniu karnym i cywilnym . . 1080 3 .5 .2 . Kumulacja roli powoda cywilnego z rolą świadka . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1083 3 .5 .3 . Współuczestnictwo procesowe po stronie czynnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1086 3 .5 .4 . Strony zastępcze oraz strony nowe w postępowaniu adhezyjnym . . . . . . 1089 3 .5 .5 . Zakład ubezpieczeń jako powód cywilny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1093 3 .5 .6 . pozwany w procesie adhezyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1099 3 .5 .7 . Współuczestnictwo procesowe po stronie biernej procesu adhezyjnego . . . 1101 3 .5 .8 . Zdolność sądowa i procesowa oskarżonego, przeciwko któremu wnoszone jest powództwo cywilne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1103 4 . Ujemne przesłanki procesu adhezyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1106 4 .1 . Stan rzeczy osądzonej (res iudicata) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1106 1109 4 .2 . Zawisłość sprawy (lis pendens) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .3 . Współuczestnictwo konieczne po stronie pozwanej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1113 4 .4 . Złożenie wniosku w przedmiocie karnoprawnego naprawienia szkody (art . 46 § 1 k .k .) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1122 5 . Badanie z urzędu przesłanek procesu adhezyjnego i skutki stwierdzenia przesłanki ujemnej lub braku przesłanki dodatniej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1125 1131 1131 ROZDZIAŁ 7. Przeszkody wszczęcia i prowadzenia procesu wynikające ze współpracy międzynarodowej w sprawach karnych . . . . . . . . . . 1 . Zasada specjalności jako przeszkoda wszczęcia i prowadzenia postępowania . . . . . . 2 . Brak podwójnej przestępności czynu jako przeszkoda wszczęcia i prowadzenia postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1136 3 . Wcześniejsze osądzenie lub wszczęcie postępowania za granicą jako przeszkoda wszczęcia i prowadzenia postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1136 4 . przekazanie ścigania za granicę jako przeszkoda wszczęcia i prowadzenia postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . inne przeszkody wszczęcia i prowadzenia postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skorowidz przedmiotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1137 1137 1139 16 WyKAZ SKrótóW Wykaz skrótów Wykaz skrótów I. Akty prawne eKpcz, Konwencja k .c . k .k . k .k . z 1932 r . k .k . z 1969 r . k .k .s . k .k .w . Konstytucja Francji Konstytucja rp konwencja o ekstradycji k .p . k .p .c . k .p .k . k .p .k . z 1928 r . k .p .k . z 1969 r . – Konwencja o Ochronie praw człowieka i podstawowych Wolności sporządzona w rzymie 4 listopada 1950 r . (Dz .U . z 1993 r . Nr 61, poz . 284 ze zm .) – ustawa z 23 kwietnia 1964 r . – Kodeks cywilny (tekst jedn . Dz .U . z 2014 r ., poz . 121 ze zm .) – ustawa z 6 czerwca 1997 r . – Kodeks karny (Dz .U . Nr 88, poz . 553 ze zm .) – rozporządzenie prezydenta rzeczypospolitej z 11 lipca 1932 r . – Kodeks karny (Dz .U . Nr 60, poz . 571 ze zm .) – uchylone – ustawa z 19 kwietnia 1969 r . – Kodeks karny (Dz .U . Nr 13, poz . 94 ze zm .) – nieobowiązująca – ustawa z 10 września 1999 r . – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn . Dz .U . z 2013 r ., poz . 186 ze zm .) – ustawa z 6 czerwca 1997 r . – Kodeks karny wykonawczy (Dz .U . Nr 90, poz . 557 ze zm .) – Konstytucja republiki Francuskiej z 4 października 1958 r ., wprowadzona ustawą konstytucyjną nr 2007–238 z 23 lutego 2007 r . – Konstytucja rzeczypospolitej polskiej z 2 kwietnia 1997 r . (Dz .U . Nr 78, poz . 483 ze zm .) – europejska konwencja o ekstradycji, sporządzona w paryżu dnia 13 grudnia 1957 r . (Dz .U . z 1994 r . Nr 70, poz . 307) – ustawa z 26 czerwca 1974 r . – Kodeks pracy (tekst jedn . Dz .U . z 2014 r ., poz . 1502 ze zm .) – ustawa z 17 listopada 1964 r . – Kodeks postępowania cywil- nego (tekst jedn . Dz .U . z 2014 r ., poz . 101 ze zm .) – ustawa z 6 czerwca 1997 r . – Kodeks postępowania karnego (Dz .U . Nr 89, poz . 555 ze zm .) – rozporządzenie prezydenta rzeczypospolitej z 19 marca 1928 r . – Kodeks postępowania karnego (tekst jedn . Dz .U . z 1950 r . Nr 40, poz . 364 ze zm .) – nieobowiązujące – ustawa z 19 kwietnia 1969 r . – Kodeks postępowania karnego (Dz .U . Nr 19, poz . 96 ze zm .) – nieobowiązująca 17 Wykaz skrótów – ustawa z 24 sierpnia 2001 r . – Kodeks postępowania w spra- wach o wykroczenia (tekst jedn . Dz .U . z 2013 r ., poz . 395 ze zm .) – Międzynarodowy pakt praw Obywatelskich i politycznych, otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r . (Dz .U . z 1977 r . Nr 38, poz . 167) – ustawa z 25 lutego 1964 r . – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn . Dz .U . z 2012 r ., poz . 788 ze zm .) – ustawa z 15 września 2000 r . – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn . Dz .U . z 2013 r ., poz . 1030 ze zm .) – ustawa z 20 maja 1971 r . – Kodeks wykroczeń (tekst jedn . Dz .U . 2013 r ., poz . 482 ze zm .) k .p .w . MppOip, pakt k .r .o . k .s .h . k .w . protokół nr 7 p .u .s .a . p .u .s .p . p .u .s .p . z 1928 r . p .u .s .p . z 1985 r . p .u .s .w . p .w .k .p .k . z 1928 r . p .w .k .p .k . z 1997 r . 18 nowela z 10 stycznia 2003 r . – ustawa z 10 stycznia 2003 r . o zmianie ustawy – Kodeks po- stępowania karnego, ustawy – przepisy wprowadzające Ko- deks postępowania karnego, ustawy o świadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz .U . Nr 17, poz . 155 ze zm .) nowela z 5 listopada 2009 r . – ustawa z 5 listopada 2009 r . o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz .U . Nr 206, poz . 1589 ze zm .) nowela z 27 września 2013 r . – ustawa z 27 września 2013 r . o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz .U . z 2013 r ., poz . 1247) pr .adw . – ustawa z 26 maja 1982 r . – prawo o adwokaturze (tekst jedn . Dz .U . z 2014 r ., poz . 635 ze zm .) – protokół (nr 7) w sprawie przywilejów i immunitetów Unii eu- ropejskiej (Dz .Urz . Ue 2012 c 326/266) – ustawa z 25 lipca 2002 r . – prawo o ustroju sądów administra- cyjnych (Dz .U . Nr 153, poz . 1269 ze zm .) – ustawa z 27 lipca 2001 r . – prawo o ustroju sądów powszech- nych (tekst jedn . Dz .U .
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

System Prawa Karnego Procesowego. Tom IV. Dopuszczalność procesu
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: