Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00699 009494 11015996 na godz. na dobę w sumie
System Prawa Procesowego Cywilnego. TOM 5. Postępowanie zabezpieczające - ebook/pdf
System Prawa Procesowego Cywilnego. TOM 5. Postępowanie zabezpieczające - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 1440
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8092-384-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Prezentujemy Państwu kolejny tom Systemu Prawa Procesowego Cywilnego, który dotyczy postępowania zabezpieczającego w postępowaniu cywilnym. W postępowaniu zabezpieczającym dokonuje się zabezpieczenia roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym, co jest przesłanką należytej i w pełni skutecznej ochrony prawnej.

W opracowaniu przedstawiono problematykę zabezpieczenia roszczeń w postępowaniu cywilnym z uwzględnieniem tła historycznego i prawnoporównawczego, przy wykorzystaniu źródeł i orzecznictwa sięgających okresu międzywojennego. Umożliwiło to właściwą prezentację ewolucji tej instytucji - tak w zakresie jej celów i funkcji, jak i co do rozwiązań szczegółowych.

Pogłębioną teoretyczną analizę i syntezę poszczególnych konstrukcji procesowych związanych z tytułową problematyką wzbogacono orzeczeniami dotyczącymi konkretnych kwestii interpretacyjnych.

Na niniejszy tom składają się opracowania dwóch Autorów, znawców prawa procesowego cywilnego: Andrzeja Jakubeckiego (UMCS Lublin) i Marcina Walasika (UAM Poznań).
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

SYSTEM Prawa Procesowego Cywilnego Redaktor Naczelny Tadeusz Ereciński Członkowie Rady Programowej prof. dr hab. Sławomir Cieślak, prof. dr hab. Tadeusz Ereciński, dr hab. Paweł Grzegorczyk, sędzia SN Jacek Gudowski, prof. dr hab. Andrzej Jakubecki, prof. dr hab. Janusz Jankowski, prof. dr hab. Kazimierz Lubiński, prof. dr hab. Andrzej Marciniak, prof. dr hab. Karol Weitz, prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski, prof. dr hab. Feliks Zedler, dr hab. Andrzej Zieliński Tom I. Zagadnienia ogólne Paweł Grzegorczyk, Karol Weitz Tom II. Postępowanie procesowe przed sądem pierwszej instancji Karol Weitz (cz. 1), Tadeusz Wiśniewski (cz. 2), Sławomir Cieślak (cz. 3) Tom III. Środki zaskarżenia Jacek Gudowski Tom IV. Postępowanie nieprocesowe Kazimierz Lubiński Tom V. Postępowanie zabezpieczające Andrzej Jakubecki Tom VI. Postępowanie egzekucyjne Andrzej Jakubecki Tom VII. Międzynarodowe i europejskie prawo procesowe cywilne Paweł Grzegorczyk, Karol Weitz POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE Redakcja naukowa Andrzej Jakubecki Autorzy: Andrzej Jakubecki, Marcin Walasik V Warszawa 2016 Poszczególne działy tomu V napisali: Andrzej Jakubecki rozdziały 1–4, rozdział 6 pkt 1, rozdział 6 pkt 3 Marcin Walasik rozdział 5, rozdział 6 pkt 2, rozdziały 7–9 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz podstawowej literatury podawanej wyłącznie w zapisie skróconym . . . . . . ROZDZIAŁ 1. Pojęcie, cele i funkcja postępowania zabezpieczającego . . . . . . . . . 1 . Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . Tymczasowa ochrona prawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . Postępowanie zabezpieczające jako przejaw tymczasowej ochrony prawnej (cele postępowania zabezpieczającego) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . Funkcja postępowania zabezpieczającego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 2. Charakter prawny, zasady i przesłanki postępowania zabezpieczającego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . Charakter prawny postępowania zabezpieczającego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . Zasady postępowania zabezpieczającego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . Przesłanki postępowania zabezpieczającego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .1 . Przesłanki procesowe w postępowaniu zabezpieczającym a podstawy zabezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .2 . Dopuszczalność drogi sądowej i drogi postępowania przed sądem polubownym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .3 . Jurysdykcja krajowa i immunitet sądowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .4 . Zdolność sądowa, zdolność procesowa, brak w składzie organu jednostki organizacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .5 . Zawisłość sporu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .6 . Powaga rzeczy osądzonej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 3. Postępowanie zabezpieczające a inne przejawy tymczasowej ochrony prawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . Zabezpieczenia unormowane w przepisach ulokowanych poza częścią drugą kodeksu postępowania cywilnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .1 . Nakaz zapłaty jako tytuł zabezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .2 . Zabezpieczenie powództwa o ustalenie nieistnienia prawa umieszczonego w planie podziału sumy uzyskanej z egzekucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .3 . Zawieszenie i wstrzymanie postępowania egzekucyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .4 . Zabezpieczenie roszczeń dochodzonych przed sądem polubownym (arbitrażowym) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 16 23 27 29 35 71 79 84 94 109 109 117 121 132 135 142 144 149 152 152 154 155 156 5 Spis treści 2 .5 . Orzekanie o sprawach rodziny w postępowaniu o rozwód, o separację 3 . Zabezpieczenia unormowane w przepisach pozakodeksowych . . . . . . . . . . . . . . . . . i o unieważnienie małżeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .6 . Zarządzenia sądu opiekuńczego wydawane w nagłych wypadkach . . . . . . . . . 2 .7 . Zabezpieczenie spadku i zabezpieczenie przedmiotu zapisu windykacyjnego . . . 3 .1 . Wpis ostrzeżenia do księgi wieczystej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .2 . Zabezpieczenie w sprawach z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych . . . 3 .3 . Zabezpieczenie roszczeń w sprawach z zakresu prawa geologicznego i górniczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .4 . Zabezpieczenie powództwa o wyłączenie wspólnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .5 . Zabezpieczenie powództwa o umorzenie egzekucji prowadzonej przez bankowy fundusz gwarancyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .6 . Wstrzymanie egzekucji prowadzonej w celu zaspokojenia roszczenia objętego funduszem ograniczenia odpowiedzialności za roszczenia morskie . . . . . . . . . 3 .7 . „Zabezpieczenie roszczeń” na podstawie prawa własności przemysłowej . . . . . 3 .8 . Zabezpieczenie na podstawie prawa upadłościowego oraz prawa restrukturyzacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .9 . Zabezpieczenie w postępowaniu opiekuńczo-wychowawczym . . . . . . . . . . . . . 3 .10 . Orzeczenia wydawane na podstawie art . 1201 k .r .o . w postępowaniu o przysposobienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .11 . Zabezpieczenie w postępowaniu karnym i postępowaniu karnym skarbowym . . . ROZDZIAŁ 4. Przedmiot postępowania zabezpieczającego i przedmiot zabezpieczenia w postępowaniu zabezpieczającym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . Przedmiot postępowania zabezpieczającego a przedmiot zabezpieczenia roszczeń . . 2 . Przedmiot postępowania zabezpieczającego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . Przedmiot zabezpieczenia w postępowaniu zabezpieczającym . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 5. Podstawy i wyłączenia udzielenia zabezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . 1 . Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . Wiarygodność roszczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . Interes prawny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .1 . Pojęcie interesu prawnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .2 . Interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .3 . Interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia w określony sposób . . . . . . . . . . . 3 .3 .1 . Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .3 .2 . Nieefektywność albo bezprzedmiotowość sposobu zabezpieczenia . . . . 3 .3 .3 . Zakaz stosowania sposobu zabezpieczenia ingerującego w prawa osób trzecich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .3 .4 . Zasada minimalnej uciążliwości sposobu zabezpieczenia . . . . . . . . . . . 3 .3 .5 . Sposób zabezpieczenia zmierzający do zaspokojenia roszczenia . . . . . . 3 .3 .6 . Skutki braku interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia w określony sposób . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .4 . Inne przyczyny braku interesu prawnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .5 . Modyfikacje w obrębie interesu prawnego jako podstawy zabezpieczenia . . . . 4 . Okoliczności wyłączające zabezpieczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 173 179 182 182 183 185 186 188 188 189 193 195 198 200 211 212 214 225 237 240 247 264 264 268 277 277 278 280 283 285 287 288 292 297 6 Spis treści 5 . Uprawdopodobnienie faktów uzasadniających podstawy lub wyłączenia zabezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . Rozkład ciężaru „uprawdopodobnienia” faktów uzasadniających podstawy lub wyłączenia zabezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . Charakter norm prawnych określających podstawy i wyłączenia zabezpieczenia . . . ROZDZIAŁ 6. Sposoby zabezpieczenia roszczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . Sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .1 . Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .2 . Zabezpieczenie przez zajęcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .2 .1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .2 .2 . Zajęcie ruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .2 .3 . Zajęcie wierzytelności i innych praw majątkowych . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .3 . Ustanowienie hipoteki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .4 . Ustanowienie zakazu zbywania lub obciążania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .5 . Ustanowienie zarządu przymusowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .6 . Zobowiązanie do zapłaty określonej sumy pieniężnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . Sposoby zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .1 . Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .2 . Sposoby przewidziane dla zabezpieczenia roszczeń pieniężnych . . . . . . . . . . . . 3 .3 . Unormowanie praw i obowiązków stron lub uczestników na czas trwania postępowania (uregulowanie stosunków na czas trwania postępowania) . . . . . 3 .4 . Zabezpieczenie w sprawach o ochronę dóbr osobistych jako szczególny przypadek unormowania praw i obowiązków stron na czas trwania postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .5 . Zakaz zbywania przedmiotów oraz praw objętych postępowaniem . . . . . . . . . 3 .6 . Zawieszenie postępowania egzekucyjnego lub innego postępowania zmierzającego do wykonania orzeczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .7 . Uregulowanie sposobu roztoczenia pieczy nad małoletnimi dziećmi i kontaktów z dzieckiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .8 . Nakaz wpisania ostrzeżenia w księdze wieczystej lub we właściwym rejestrze . . . 3 .9 . Wydanie małżonkowi opuszczającemu mieszkanie potrzebnych mu przedmiotów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 7. Podmioty postępowania zabezpieczającego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . Organy postępowania zabezpieczającego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .1 . Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .2 . Sąd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .2 .1 . Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .2 .2 . Właściwość sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .2 .3 . Skład sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .3 . Referendarz sądowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .4 . Komornik sądowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .5 . Kurator sądowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .6 . Izby morskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .7 . Wyłączenie piastuna organu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 319 323 329 332 338 338 345 345 356 357 362 372 385 390 399 399 403 407 411 416 420 423 426 430 432 434 434 434 434 436 456 463 468 470 470 471 7 Spis treści 2 . Uczestnicy postępowania zabezpieczającego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .1 . Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .2 . Uprawniony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .3 . Obowiązany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .4 . Inni uczestnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 8. Przebieg postępowania zabezpieczającego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . Koincydencja postępowania zabezpieczającego z innym postępowaniem cywilnym . . . 1 .2 .1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .2 .2 . Zabezpieczenie przed wszczęciem sądowego postępowania 1 .1 . Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .2 . Koincydencja z sądowym postępowaniem rozpoznawczym . . . . . . . . . . . . . . . rozpoznawczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .2 .3 . Zabezpieczenie w toku sądowego postępowania rozpoznawczego . . . . . 1 .3 . Koincydencja z pozasądowym postępowaniem rozpoznawczym . . . . . . . . . . . . 1 .3 .1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .3 .2 . Koincydencja z postępowaniem arbitrażowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .4 . Potencjalna koincydencja z postępowaniem wykonawczym . . . . . . . . . . . . . . . 1 .4 .1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .4 .2 . Potencjalna koincydencja z sądowym postępowaniem egzekucyjnym . . 1 .5 . Koincydencja z pozostałymi postępowaniami cywilnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .5 .1 . Zabezpieczenie w postępowaniu ze skargi kasacyjnej . . . . . . . . . . . . . . 1 .5 .2 . Zabezpieczenie w postępowaniu ze skargi o wznowienie postępowania . . . 1 .5 .3 . Zabezpieczenie w postępowaniu ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .5 .4 . Zabezpieczenie w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności . . . . 1 .5 .5 . Zabezpieczenie w postępowaniu o ustalenie skutku uznania lub stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu państwa obcego . . . . . 1 .5 .6 . Zabezpieczenie w postępowaniu o uznanie lub stwierdzenie 3 .1 . Wszczęcie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wykonalności wyroku sądu polubownego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .5 .7 . Zabezpieczenie a inne postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . Struktura postępowania zabezpieczającego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . Postępowanie rozpoznawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .1 .1 . Wszczęcie postępowania na wniosek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .1 .2 . Wszczęcie postępowania z urzędu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .2 . Kształt postępowania rozpoznawczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .2 .1 . Postępowanie bez udziału obowiązanego (ex parte) . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .2 .2 . Postępowanie z udziałem obowiązanego (audi alteram partem) . . . . . . 3 .3 . Gromadzenie materiału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .4 . Orzekanie w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .4 .1 . Termin wydania postanowienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .4 .2 . Zakres związania wnioskiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .4 .3 . Orzeczenia (postanowienia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .4 .3 .1 . Rodzaje postanowień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .4 .3 .2 . Postanowienia co do zabezpieczenia i ich treść . . . . . . . . . . . . 3 .4 .3 .3 . Zupełność rozstrzygnięcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472 472 477 487 491 494 499 499 500 500 505 516 522 522 524 529 529 530 538 538 541 545 546 548 549 549 551 557 557 557 568 570 570 580 582 586 586 589 594 594 598 606 8 Spis treści 3 .4 .3 .4 . Uzasadnianie postanowień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .5 . Środki zaskarżenia (zażalenie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .6 . Zawieszenie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . Postępowanie wykonawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .1 . Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .2 . Wykonanie zabezpieczenia w drodze egzekucji sądowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .2 .1 . Reżim postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .2 .2 . Podstawa wykonania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .2 .3 . Wszczęcie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .2 .4 . Elementy przebiegu postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .2 .4 .1 . Zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .2 .4 .2 . Wybrane zagadnienia szczegółowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .2 .5 . Stosunek postępowania wykonawczego do innych postępowań . . . . . . 4 .2 .5 .1 . Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .2 .5 .2 . Zbieg zabezpieczeń sądowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .2 .5 .3 . Zbieg zabezpieczenia sądowego i egzekucji sądowej . . . . . . . . 4 .2 .5 .4 . Zbieg zabezpieczenia sądowego i zabezpieczenia administracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .2 .5 .5 . Zbieg zabezpieczenia sądowego i egzekucji administracyjnej . . . 4 .2 .5 .6 . Zbieg zabezpieczenia sądowego z postępowaniem upadłościowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .2 .5 .7 . Zbieg zabezpieczenia sądowego z postępowaniami 4 .3 . Wykonanie zabezpieczenia w inny sposób . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .4 . Wykonanie zabezpieczenia na mieniu należącym do majątku wspólnego restrukturyzacyjnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . małżonków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . Postępowanie postrozpoznawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .1 . Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .2 . Zmiana albo uchylenie zabezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .5 . Zakończenie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .2 .1 . Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .2 .2 . Zmiana albo uchylenie zabezpieczenia na wniosek uprawnionego . . . . 5 .2 .3 . Zmiana albo uchylenie zabezpieczenia na wniosek obowiązanego . . . . 5 .2 .4 . Zmiana albo uchylenie zabezpieczenia z urzędu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .3 . Ograniczenie zabezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .4 . Przedłużanie okresu obowiązywania zabezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .5 . Wydanie dalszego tytułu zabezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .6 . Upadek zabezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .6 .1 . Pojęcie upadku zabezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .6 .2 . Przyczyny upadku zabezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .6 .2 .1 . Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .6 .2 .2 . Brak wszczęcia w oznaczonym terminie postępowania w sprawie głównej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .6 .2 .3 . Złożenie przez obowiązanego sumy zabezpieczenia na rachunek depozytowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608 609 622 625 625 628 628 629 635 639 639 642 649 649 650 651 652 653 655 656 658 662 673 679 679 684 684 684 687 698 699 702 706 707 707 708 708 709 710 9 Spis treści 5 .6 .2 .4 . Prawomocne zakończenie postępowania w sprawie głównej z wynikiem negatywnym dla uprawnionego albo upływ oznaczonego terminu od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego zabezpieczone roszczenie . . . . . . . . . . . . . . . 5 .6 .2 .5 . Upływ okresu, na jaki ustanowiono albo przedłużono zabezpieczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .6 .2 .6 . Niewystąpienie przez uprawnionego z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi obowiązanego albo nieuwzględnienie takiego wniosku . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .7 . Rozstrzyganie o kosztach postępowania zabezpieczającego . . . . . . . . . . . . . . . 5 .6 .3 . Stwierdzanie upadku zabezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .7 .1 . Czas orzekania o kosztach postępowania zabezpieczającego . . . . . . . . . 5 .7 .2 . Zasady ponoszenia kosztów postępowania zabezpieczającego . . . . . . . . 5 .7 .3 . Elementy składowe kosztów postępowania zabezpieczającego . . . . . . . . 5 .7 .4 . Orzekanie w przedmiocie kosztów postępowania zabezpieczającego . . 5 .8 . Orzekanie co do roszczenia restytucyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .9 . Zwrot kaucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . Przesłanki odpowiedzialności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 9. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek ustanowienia lub wykonania zabezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . Podstawa i reżim odpowiedzialności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . Funkcje odpowiedzialności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . Zasada odpowiedzialności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . Podmiot odpowiedzialny i poszkodowany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .1 . Podmiot odpowiedzialny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .2 . Poszkodowany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .1 . Zdarzenie wyrządzające szkodę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .1 .1 . Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .1 .2 . Ustanowienie lub wykonanie zabezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .1 .3 . Brak wszczęcia albo negatywny wynik postępowania w sprawie głównej . . 5 .2 . Bezprawność zdarzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .3 . Szkoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .4 . Związek przyczynowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . Okoliczności wyłączające odpowiedzialność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . Dochodzenie odszkodowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . Stosunek do innych podstaw odpowiedzialności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 .1 . Bezpodstawne wzbogacenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 .2 . Roszczenie regresowe z art . 140 k .r .o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 .3 . Roszczenie restytucyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 .4 . Odpowiedzialność za działania organów postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skorowidz przedmiotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .1 . Tryb dochodzenia odszkodowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .2 . Termin dochodzenia odszkodowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .3 . Ciężar dowodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .4 . Kaucja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 713 715 716 717 722 722 730 734 744 748 749 755 757 761 763 772 772 776 776 776 776 777 783 788 792 798 798 802 802 803 807 808 813 813 815 817 821 825 Wykaz skrótów WYKAZ SKRÓTÓW I. Akty prawne EO k .c . k .h . k .k . k .k .s . k .k .w . k .m . Konstytucja RP – austriacka ordynacja egzekucyjna – Exekutionsordnung – ustawa z 23 kwietnia 1964 r . – Kodeks cywilny (tekst jedn . Dz . U . z 2016 r ., poz . 380 ze zm .) – rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27 czerwca 1934 r . – Kodeks Handlowy (Dz . U . Nr 57, poz . 502 ze zm .) – ustawa z 6 czerwca 1997 r . – Kodeks karny (tekst jedn . Dz .U . z 2016 r ., poz . 1137 ze zm .) – ustawa z 10 września 1999 r . – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn . Dz . U . z 2013 r ., poz . 186 ze zm .) – ustawa z  6 czerwca 1997 r . – Kodeks karny wykonawczy (Dz . U . Nr 90, poz . 557 ze zm .) – ustawa z 18 września 2001 r . – Kodeks morski (tekst jedn . Dz . U . z 2016 r ., poz . 66 ze zm .) – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r . (Dz . U . Nr 78, poz . 483 ze zm .) konwencja brukselska – Konwencja z  27 września 1968 r . o  jurysdykcji krajowej i  wyko- nywaniu orzeczeń sądowych w  sprawach cywilnych i  handlowych (Dz . Urz . WE L 299 z 31 .12 .1972, s . 32) konwencja z Lugano I – Konwencja o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w spra- wach cywilnych i handlowych, sporządzona w Lugano, 16 września 1988 r . (Dz . U . z 2000 r . Nr 10, poz . 132) konwencja z Lugano II – Konwencja z 30 października 2007 r . o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlo- wych (Dz . Urz . UE L 147 z 10 .6 .2009, s . 5) k .p . k .p .c . – ustawa z  26 czerwca 1974 r . – Kodeks pracy (tekst jedn . Dz . U . z 2014 r ., poz . 1502 ze zm .) – ustawa z 17 listopada 1964 r . – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn . Dz . U . z 2014 r ., poz . 101 ze zm .) 11 Wykaz skrótów – rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 29 listopada 1930 r . – Kodeks postępowania cywilnego (uwaga: przepisy przywoływane w brzmieniu tekstu jedn . Dz . U . z 1932 r . Nr 112, poz . 934 ze zm .; je- śli przywoływane przepisy są w brzmieniu tekstu jedn . Dz . U . z 1950 r . Nr 43, poz . 394 ze zm ., jest to wyraźnie zaznaczone w tekście) – ustawa z 6 czerwca 1997 r . – Kodeks postępowania karnego (Dz . U . Nr 89, poz . 555 ze zm .) – dekret z 18 lipca 1945 r . – Kodeks postępowania niespornego (Dz . U . Nr 27, poz . 169 ze zm .) – ustawa z 25 lutego 1964 r . – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn . Dz . U . z 2015 r ., poz . 2082 ze zm .) – ustawa z 15 września 2000 r . – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn . Dz . U . z 2016 r ., poz . 1578 ze zm .) – ustawa z 9 czerwca 2011 r . – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn . Dz . U . z 2016 r ., poz . 1131 ze zm .) – ustawa z  27 lipca 2001 r . – Prawo o  ustroju sądów powszechnych (tekst jedn . Dz . U . z 2015 r ., poz . 133 ze zm .) – ustawa z 30 czerwca 2000 r . – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn . Dz . U . z 2013 r ., poz . 1410 ze zm .) – ustawa z 4 lutego 1994 r . o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn . Dz . U . z 2016 r ., poz . 666 ze zm .) – ustawa z 29 sierpnia 1997 r . – Prawo bankowe (tekst jedn . Dz . U . z 2015 r ., poz . 128 ze zm .) – ustawa z 14 lutego 1991 r . – Prawo o notariacie (tekst jedn . Dz . U . z 2014 r ., poz . 164 ze zm .) – ustawa z 15 maja 2015 r . – Prawo restrukturyzacyjne (Dz . U . poz . 978 ze zm .) – ustawa z 28 lutego 2003 r . – Prawo upadłościowe (tekst jedn . Dz . U . z 2015 r ., poz . 233 ze zm .) – ustawa z 18 lipca 2001 r . – Prawo wodne (tekst jedn . Dz . U . z 2015 r ., poz . 469 ze zm .) – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 9 marca 1968 r . w sprawie czynności komorników (Dz . U . Nr 10, poz . 52 ze zm .) – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 r . w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz . U . poz . 1800) – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 r . w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz . U . poz . 1804) – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 23 grudnia 2015 r . – Re- gulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz . U . poz . 2316 ze zm .) k .p .c . z 1930 r . k .p .k . k .p .n . k .r .o . k .s .h . p .g .g . p .u .s .p . p .w .p . pr . aut . pr . bank . pr . not . pr . restr . pr . up . pr . wod . r .c .k . r .o .c .a . r .o .c .r . reg . sąd . 12 rozporządzenie Bruksela I rozporządzenie Bruksela I bis rozporządzenie Bruksela II rozporządzenie nr 655/2014 szwajcarski ZPO u .k .s .c . u .k .s .e . u .k .w .h . u .p .e .a . u .p .g . u .p .p . u .p .s .n . u .s .m . u .z .r .r .z . ustawa o BFG Wykaz skrótów – rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z 22 grudnia 2000 r . w spra- wie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz . Urz . WE L 12 z 16 .1 .2001, s . 1; Dz . Urz . UE Polskie wydanie specjalne, rozdz . 19, t . 4, s . 42) – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z 12 grudnia 2012 r . w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń są- dowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz . Urz . UE L 351 z 20 .12 .2012, s . 1) – rozporządzenie Rady (WE) nr 1347/2000 z 29 maja 2000 r . w spra- wie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach mał- żeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej za dzieci obojga małżonków (Dz . Urz . WE L 160 z 30 .6 .2000, s . 19; Dz . Urz . UE Polskie wydanie specjalne, rozdz . 19, t . 1, s . 209) – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 655/2014 z 15 maja 2014 r . ustanawiające procedurę europejskiego nakazu za- bezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicz- nego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych (Dz . Urz . UE L 189 z 27 .6 .2014, s . 59) – jednolity szwajcarski kodeks postępowania cywilnego – Schweizerische Zivilprozessordnung – ustawa z 28 lipca 2005 r . o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn . Dz . U . z 2016 r ., poz . 623) – ustawa z  29 sierpnia 1997 r . o  komornikach sądowych i  egzekucji (tekst jedn . Dz . U . z 2015 r ., poz . 790) – ustawa z 6 lipca 1982 r . o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn . Dz . U . z 2016 r ., poz . 790 ze zm .) – ustawa z 17 czerwca 1966 r . o postępowaniu egzekucyjnym w admi- nistracji (tekst jedn . Dz . U . z 2016 r ., poz . 599 ze zm .) – ustawa z 17 grudnia 2009 r . o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz . U . z 2010 r . Nr 7, poz . 44) – ustawa z 6 listopada 2008 r . o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pa- cjenta (tekst jedn . Dz . U . z 2016 r ., poz . 186 ze zm .) – ustawa z 26 października 1982 r . o postępowaniu w sprawach nielet- nich (tekst jedn . Dz . U . z 2014 r ., poz . 382 ze zm .) – ustawa z 15 grudnia 2000 r . o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn . Dz . U . z 2013 r ., poz . 1222 ze zm .) – ustawa z 6 grudnia 1996 r . o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (tekst jedn . Dz . U . z 2016 r ., poz . 297 ze zm .) – ustawa z 14 grudnia 1994 r . o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst jedn . Dz . U . z 2014 r ., poz . 1866 ze zm .) 13 Wykaz skrótów ustawa o KRS ustawa o TK – ustawa z 20 sierpnia 1997 r . o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn . Dz . U . z 2016 r ., poz . 687 ze zm .) – ustawa z  22 lipca 2016 r . o  Trybunale Konstytucyjnym (Dz . U . poz . 1157) ZPO – niemiecki kodeks postępowania cywilnego II. Czasopisma i publikatory ADR AUL AUWr BMS DPP ECR EP Gł . Sąd . GP GSP GSW KPP MoP NP OSN(C) OSNCP – „ADR . Arbitraż i Mediacja” – „Acta Universitatis Lodziensis” – „Acta Universitatis Wratislaviensis” – „Biuletyn Ministerstwa Sprawiedliwości” – „Demokratyczny Przegląd Prawniczy” – European Court Reports – „Edukacja Prawnicza” – „Głos Sądownictwa” – „Gazeta Prawna” – „Gdańskie Studia Prawnicze” – „Gazeta Sądowa Warszawska” – „Kwartalnik Prawa Prywatnego” – „Monitor Prawniczy” – „Nowe Prawo” – Orzecznictwo Sądu Najwyższego (Izba Cywilna) – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cywilnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSNP OSPiKA PiP PPC PPE PPH Pr . Spółek Prob .Egz .S . Prob .Egz . Prok . i Pr . 14 – Orzecznictwo Sądu Najwyższego . Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecz- nych i Spraw Publicznych (od 2003 r .) – Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych – „Państwo i Prawo” – „Polski Proces Cywilny” – „Przegląd Prawa Egzekucyjnego” – „Przegląd Prawa Handlowego” – „Prawo Spółek” – „Problemy Egzekucji Sądowej” – „Problemy Egzekucji” – „Prokuratura i Prawo” Wykaz skrótów – „Przegląd Handlowy” – „Przegląd Legislacyjny” – „Przegląd Sejmowy” – „Przegląd Sądowy” – „Prawo w Działaniu” – „Radca Prawny” – „Rivista di Diritto Processuale” – „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” – „Studia Cywilistyczne” – „Studia Iuridica” – „Studia Prawnicze” – „Transformacje Prawa Prywatnego” – „Zagadnienia Egzekucji Sądowej w Polsce” – „Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego” – „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” – „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Wynalaz- czości i Ochrony Własności Intelektualnej” – „Zeszty Naukowe Uniwerytetu Łódzkiego” – Europejska Wspólnota Gospodarcza – Narody Zjednoczone – Sąd Apelacyjny – Sąd Najwyższy – sąd okręgowy – sąd wojewódzki – Trybunał Konstytucyjny – wojewódzki sąd administracyjny Prz . Handl . Prz . Leg . Prz . Sejm . PS PwD R .Pr . Riv .Dir .Proc . RPEiS SC SI St . Praw . TPP ZESP ZNIBPS ZNUJ ZNUJ PWiOWI ZNUŁ III. Inne EWG NZ SA SN SO SW TK WSA 15 Wykaz podstawowej literatury podawanej wyłącznie w zapisie skróconym WYKAZ PODSTAWOWEJ LITERATURY PODAWANEJ WYŁĄCZNIE W ZAPISIE SKRÓCONYM SYSTEMY System PH, t . 3, red . E . Nowińska, K . Szczepanowska -Kozłowska System PH, t . 6, red . A . Hrycaj, A . Jakubecki, A . Witosz System PH, t . 7, red . T . Wiśniewski System PP, t . 6, red . A . Olejniczak System PP, t . 11, red . T . Smyczyński 16 J . Kępiński, A . Kisielewicz, M . Modrzejewska, A . Niewę- głowski, E . Nowińska, J . Ożegalska -Trybalska, P . Pod- recki, U . Promińska, J . Sieńczyło -Chlabicz, R . Sikorski, K . Szczepanowska -Kozłowska, A . Szewc, T . Targosz, A . Tis- chner, R . Tomczyk, E . Wojcieszko -Głuszko, System Prawa Handlowego, t . 3, Prawo własności przemysłowej, red . serii S . Włodyka, red . tomu E . Nowińska, K . Szczepanowska- -Kozłowska Warszawa 2015 R . Adamus, S . Cieślak, S . Cyfert, P . Feliga, P . Filipiak, M . Geromin, I . Gil, B . Groele, A . Hrycaj, A . Jakubecki, J . Kruczalak -Jankowska, Z . Miczek, A . Piasecki, E . Skibiń- ska, A . Torbus, P .M . Wiórek, A . Witosz, A . Witosz, P . Zim- merman, System Prawa Handlowego, t . 6, Prawo restruktu- ryzacyjne i upadłościowe, red . serii S . Włodyka, red . tomu A . Hrycaj, A . Jakubecki, A . Witosz, Warszawa 2016 G . Bieniek, E . Marszałkowska -Krześ, P . Pogonowski, T . Wiśniewski, System Prawa Handlowego, t . 7, Postępowa- nie sądowe w sprawach gospodarczych, red . serii S . Włodyka, red . tomu T . Wiśniewski, Warszawa 2007 Z . Banaszczyk, A . Brzozowski, M . Jagielska, M . Kaliń- ski, P . Machnikowski, P . Mostowik, M . Pyziak -Szafnicka, A . Śmieja, K . Zawada, F . Zoll, System Prawa Prywatnego, t . 6, Prawo zobowiązań – część ogólna, red . nacz . Z . Rad- wański, red . tomu A . Olejniczak, Warszawa 2014 J . Gajda, M . Nazar, J . Panowicz -Lipska, T . Smyczyński, T . Sokołowski, W . Stojanowska, System Prawa Prywatnego, t . 11, Prawo rodzinne i opiekuńcze, red . T . Smyczyński, War- szawa 2009 Wykaz podstawowej literatury podawanej wyłącznie w zapisie skróconym System PP, t . 12, red . T . Smyczyński System PP, t . 13, red . J . Barta M . Andrzejewski, E . Holewińska -Łapińska, T . Smyczyński, W . Stojanowska, J . Strzebinczyk, System Prawa Prywatnego, t . 12, Prawo rodzinne i opiekuńcze, red . T . Smyczyński, War- szawa 2003 J . Barta, J . Błeszyński, M . Czajkowska -Dąbrowska, B . Gie- sen, T . Grzeszak, S . Grzybowski, M . Kępiński, B . Kleban, J . Maricnkowska, R . Markiewicz, A . Matlak, A . Niewę- głowski, A . Nowicka, M . Poźniak -Niedzielska, J . Preussner- -Zamorska, E . Traple, A . Wojciechowska, E . Wojnicka, Sy- stem Prawa Prywatnego, t . 13, Prawo autorskie, red . J . Barta, Warszawa 2003; Warszawa 2013 System PP, t . 17A, red . S . Sołtysiński System prawa cywilnego, t . I, red . S . Grzybowski System PP, t . 14B, red . R . Skubisz E . Całka, A . Jakubecki, M . Kępiński, M . Mazurek, A . No- wicka, E . Nowińska, P . Podrecki, M . Późniak -Niedzielska, J . Sieńczyło -Chlabicz, E . Skrzydło -Tefelska, R . Skubisz, K . Szczepanowska -Kozłowska, A . Szewc, A . Tischner, E . Traple, M . Trzebiatowski, U . Promińska, A . Wojciechow- ska, E . Wojcieszko -Głuszko, System Prawa Prywatnego, t . 14B, Prawo własności przemysłowej, red . R . Skubisz, Warszawa 2012 A . Herbet, M . Michalski, P . Moskwa, J . Napierała, G . Nita- -Jagielski, T . Siemiątkowski, S . Sołtysiński, A . Szajkowski, T .  Szczurowski, A .  Szumański, M .  Tarska, System Prawa Prywatnego, t . 17A, Prawo spółek handlowych, Warszawa 2015 B . Gawlik, S . Grzybowski, J . Ignatowicz, B . Lewaszkiewicz- -Petrykowska, Z . Radwański, System prawa cywilnego, t . I, Część ogólna, red . nacz . W . Czachórski, red . tomu S . Grzy- bowski, Ossolineum 1974 S . Dalka, T . Ereciński, M . Jędrzejewska, K . Korzan, T . Mi- siuk, K . Piasecki, Z . Resich, W . Siedlecki, A . Zieliński, Sy- stem prawa procesowego cywilnego, t .  II, Postępowanie roz- poznawcze przed sądami pierwszej instancji, red .  naczelny W . Berutowicz, red . tomu Z . Resich, Ossolineum 1987 T . Ereciński, P . Grzegorczyk, J . Gudowski, K . Markiewicz, H . Pietrzkowski, M . Romańska, K . Weitz, T . Wiśniewski, T . Zembrzuski, System Prawa Procesowego Cywilnego, t . III, Środki zaskarżenia, cz .  I, cz .  II, red .  nacz . T . Ereciński, red . tomu J . Gudowski, Warszawa 2013 System, t . II, red . Z . Resich System, t . III, cz . I/II, red . J . Gudowski KOMENTARZE DO KODEKSÓW POSTĘPOWANIA CYWILNEGO M . Allerhand, Kodeks M . Allerhand, Kodeks. Część druga M . Allerhand, Kodeks postępowania cywilnego. Część druga. M . Allerhand, Kodeks postępowania cywilnego, Lwów 1932 Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające, Lwów 1933 17 Wykaz podstawowej literatury podawanej wyłącznie w zapisie skróconym S . Dalka, J . Rodziewicz, Komentarz S . Dalka, J . Rodziewicz, Postępowanie zabezpieczające i eg- H . Dolecki, T . Wiśniewski (red .), Kodeks, t . II H . Dolecki, T . Wiśniewski (red .), Kodeks, t . III H . Dolecki, T . Wiśniewski (red .), Kodeks, t . IV H . Dolecki, T . Wiśniewski (red .), Kodeks, t . V T . Ereciński (red .), Kodeks, t . I T . Ereciński (red .), Kodeks, t . II T . Ereciński (red .), Kodeks, t . III zekucyjne. Komentarz, Gdańsk 1994 H . Dolecki, J . Iwulski, I . Koper, G . Misiurek, P . Pogonow- ski, T . Wiśniewski, D . Zawistowski, Kodeks postępowania cy- wilnego. Komentarz, t . II, Artykuły 367–50537, red . H . Dole- cki, T . Wiśniewski, Warszawa 2013 H . Ciepła, H . Dolecki, T . Domińczyk, A . Góra - -Błaszczykowska, A . Górski, A . Jakubecki, I . Koper, G . Mi- siurek, Z . Strus, T . Żyznowski, Kodeks postępowania cywil- nego. Komentarz, t . III, Artykuły 506–729, red . H . Dolecki, T . Wiśniewski, Warszawa 2011; Warszawa 2013 H . Ciepła, D . Zawistowski, T . Żyznowski, Kodeks postę- powania cywilnego. Komentarz, t . IV, Artykuły 730–1088, red .  H . Dolecki, T . Wiśniewski, Warszawa  2011; War- szawa 2014 A . Hrycaj, A . Jakubecki, P . Rylski P ., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t . V, Artykuły 1096–1217, red . H . Do- lecki, T . Wiśniewski, Warszawa 2011; Warszawa 2013 T . Ereciński, J . Gudowski, M . Jędrzejewska, K . Weitz, P . Grze- gorczyk, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Postępowa- nie rozpoznawcze, t . I, red . T . Ereciński, Warszawa 2012 T . Ereciński, J . Gudowski, M . Jędrzejewska, K . Weitz, P . Grze- gorczyk, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Postępowa- nie rozpoznawcze, t . II, red . T . Ereciński, Warszawa 2012 T . Ereciński, J . Gudowski, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Postępowanie rozpoznawcze. Postępowanie zabez- pieczające, t . III, red . T . Ereciński, Warszawa 2009; War- szawa 2012 T . Ereciński (red .), Kodeks, t . V T . Ereciński (red .), Kodeks, t . IV H . Pietrzkowski, Kodeks postępowania cywilnego. Komen- tarz. Postępowanie egzekucyjne, t . IV, red . T . Ereciński, War- szawa 2012; Warszawa 2016 T . Ereciński, J . Ciszewski, K . Weitz, P . Grzegorczyk, Ko- deks postępowania cywilnego. Komentarz. Międzynarodowe postępowanie cywilne. Sąd polubowny (arbitrażowy), t .  V, red . T . Ereciński, Warszawa 2009; Warszawa 2012 M . Brulińska, I . Gil, J . Gołaczyński, B . Pękalski, A . Stangret -Smoczyńska, M . Uliasz, Z . Woźniak, D . Za- wistowski, Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie za- bezpieczające i egzekucyjne. Komentarz, red . J . Gołaczyński, Warszawa 2012 J . Gołaczyński (red .), Kodeks 18 Wykaz podstawowej literatury podawanej wyłącznie w zapisie skróconym A . Góra -Błaszczykowska (red .), Kodeks, t . I A . Jakubecki (red .), Kodeks M . Manowska (red .), Kodeks, t . 2 J . Jodłowski, K . Piasecki (red .), Kodeks, t . 3 S . Gołąb, Z . Wusatowski, Kodeks, cz . 2 S . Gołąb, Z . Wusatowski, Kodeks postępowania cywilnego. Część druga. Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające, Kra- ków 1933 S . Cieślak, P . Cioch, R . Flejszar, K . Gajda -Roszczynialska, A . Góra -Błaszczykowska, J . Jankowski, M .J . Kaczyński, I . Kunicki, M . Malczyk, M . Muliński, M . Sorysz, A . Harast- -Sidowska, Kodeks postępowania cywilnego, t . 1, Komentarz. Art. 1–729, red . A . Góra -Błaszczykowska, Warszawa 2013 J . Bodio, T . Demendecki, A . Jakubecki, O . Marcewicz, P . Telenga, M .P . Wójcik, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red .  A . Jakubecki, Warszawa  2010; War- szawa 2012; Warszawa 2014; Warszawa 2015 T . Ereciński, M . Jędrzejewska, J . Jodłowski, J . Krajewski, Z . Krzemiński, K . Piasecki, J . Pietrzykowski, E . Wengerek, A . Zieliński, Kodeks postępowania cywilnego z komentarzem, red . J . Jodłowski, K . Piasecki, t . 3, Warszawa 1989 J . Korzonek, Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Część J . Korzonek, Postępowanie. Część druga kodeksu postępowania cywilnego, t . I, t . II, Kraków 1934 druga, t . I/II J .J . Litauer, Komentarz do procedury cywilnej, Warszawa 1933 J .J . Litauer, Komentarz M . Manowska (red .), Kodeks, t . 1 A . Adamczuk, M . Manowska, P . Pruś, M . Radwan, M . Sieńko, E . Stefańska, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t .  1, Art.  1–50537, red .  M . Manowska, War- szawa 2011, Warszawa 2015 A . Adamczuk, M . Manowska, P . Pruś, M . Radwan, M . Sieńko, E . Stefańska, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t . 2, Art. 506–1217, red . M . Manowska, War- szawa 2011; Warszawa 2015 H . Ciepła, B . Czech, K . Gonera, J . Górowski, J . Jagieła, R . Kulski, I . Kunicki, A . Laskowska -Hulisz, A . Marci- niak, M . Michalska -Marciniak, K . Piasecki, J . Rodziewicz, A . Stempniak, M . Sychowicz, A . Torbus, Kodeks postępowa- nia cywilnego, t . I, Komentarz. Art. 1–366, Warszawa 2014 K . Piasecki (red .), Kodeks postępowania cywilnego, t . II, Ko- mentarz do artykułów 506–1088, Warszawa 2006 K . Piasecki (red .), Kodeks postępowania cywilnego, t . II, Ko- mentarz do artykułów 425–843, Warszawa 2002 K . Piasecki (red .), Kodeks postępowania cywilnego, t . II, Ko- mentarz do artykułów 425–1153, Warszawa 2000 A . Marciniak, K . Piasecki (red .), Kodeks, t . I K . Piasecki (red .), Kodeks, t . II K . Piasecki (red .), Kodeks, t . II K . Piasecki (red .), Kodeks, t . II 19 Wykaz podstawowej literatury podawanej wyłącznie w zapisie skróconym K . Piasecki, A . Marciniak (red .), Kodeks, t . III Z . Resich, W . Siedlecki (red .), Kodeks, t . I Z . Resich, W . Siedlecki (red .), Kodeks, t . I/II Z . Resich, W . Siedlecki (red .), Kodeks, t . II M . Romańska, O . Leśniak, Postępowanie Z . Świeboda, Komentarz M . Uliasz, Kodeks E . Wengerek, Komentarz, 1972 E . Wengerek, Komentarz, 2009 F . Zedler, Komentarz, t . I, 1994 F . Zedler, Komentarz, t . I–IV, 1995 A . Zieliński (red .), Kodeks B . Czech, J . Jagieła, R . Kulski, I . Kunicki, A . Marciniak, K . Markiewicz, M . Michalska -Marciniak, K . Piasecki, J . Pie- trzykowski, K . Pietrzykowski, M . Sychowicz, T . Żyznowski, Kodeks postępowania cywilnego, t . III, Postępowanie nieproce- sowe, w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz do artykułów 506–1088, red . K . Pia- secki, A . Marciniak, Warszawa 2012; Warszawa 2015 B . Dobrzański, M . Lisiewski, Z . Resich, W . Siedlecki, Ko- deks postępowania cywilnego. Komentarz, t . I, red . Z . Resich, W . Siedlecki, Warszawa 1975 B . Dobrzański, M . Lisiewski, Z . Resich, W . Siedlecki, Ko- deks postępowania cywilnego. Komentarz, t . I, t . II, red . Z . Re- sich, W . Siedlecki, Warszawa 1969 B . Dobrzański, M . Lisiewski, Z . Resich, W . Siedlecki, Ko- deks postępowania cywilnego. Komentarz, t . II, red . Z . Resich, W . Siedlecki, Warszawa 1976 M . Romańska, O . Leśniak, Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, red . serii J . Ignaczewski, Warszawa 2013 Z . Świeboda, Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego. Część druga. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, War- szawa 2004 M . Uliasz, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, War- szawa 2008 E . Wengerek, Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Ko- mentarz, Warszawa 1972 E . Wengerek, Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Ko- mentarz, red . M . Romańska, Warszawa 2009 F . Zedler, Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komen- tarz, t . I, Toruń 1994 F . Zedler, Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komen- tarz, t . I–IV, Toruń 1995 A . Zieliński, K . Flaga -Gieruszyńska, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red .  A . Zieliński, Warszawa  2005; Warszawa  2008; Warszawa  2010; Warszawa  2011; War- szawa 2012; Warszawa 2014; Warszawa 2016 PODRĘCZNIKI, MONOGRAFIE, INNE KOMENTARZE W . Broniewicz, Postępowanie W . Broniewicz, Postępowanie cywilne w  zarysie, War- szawa 1973; Warszawa 1998; Warszawa 1999; Warszawa 2005; Warszawa 2006; Warszawa 2008 20 Wykaz podstawowej literatury podawanej wyłącznie w zapisie skróconym H . Dolecki, Postępowanie. Zarys wykładu P . Grzegorczyk, K . Weitz (red .), Europejskie prawo A . Hrycaj, Egzekucja A . Jakubecki, F . Zedler, Prawo upadłościowe J . Jodłowski (red .), Wstęp J . Jodłowski i in ., Postępowanie cywilne J . Jodłowski, W . Siedlecki, Postępowanie. Część ogólna K . Korzan, Postępowanie nieprocesowe K . Korzan, Sądowe postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne E . Marszałkowska -Krześ (red .), Postępowanie cywilne H . Mądrzak, E . Marszałkowska- -Krześ, Postępowanie cywilne W . Miszewski, Proces. Część pierwsza H . Pietrzkowski, Metodyka P . Pogonowski, Postępowanie Polska procedura, t . I Z . Radwański, A . Olejniczak, Prawo cywilne W . Siedlecki, Postępowanie. Część szczegółowa H . Dolecki, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, War- szawa  2005; Warszawa  2006; Warszawa  2007; War- szawa 2011; Warszawa 2013 P . Grzegorczyk, R . Morek, M . Pilich, P . Rylski, R . Sikorski, K . Weitz, M . Wojewoda, Europejskie prawo procesowe cywilne i kolizyjne, red . P . Grzegorczyk, K . Weitz, Warszawa 2012 A . Hrycaj, Egzekucja praktyczna, Poznań 2007 A . Jakubecki, F . Zedler, Prawo upadłościowe i  naprawcze. Komentarz, Warszawa 2010 W . Berutowicz, J . Jodłowski, W . Siedlecki, S . Włodyka, E . Wengerek, Wstęp do systemu prawa procesowego cywilnego. Zbiór studiów, red . J . Jodłowski, Ossolineum 1974 J . Jodłowski, Z . Resich, J . Lapierre, T . Misiuk -Jodłowska, K . Weitz, Postępowanie cywilne, Warszawa  1996; War- szawa 2009; Warszawa 2014 J . Jodłowski, W . Siedlecki, Postępowanie cywilne. Część ogólna, Warszawa 1958 K . Korzan, Postępowanie nieprocesowe, Warszawa 2004 K . Korzan, Sądowe postępowanie zabezpieczające i egzeku- cyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 1986 Postępowanie cywilne, red . E . Marszałkowska -Krześ, War- szawa 2008; Warszawa 2011; Warszawa, 2013 H . Mądrzak, E . Marszałkowska -Krześ, Postępowanie cy- wilne, Warszawa 1999, Warszawa 2003 W . Miszewski, Proces cywilny w zarysie . Część pierwsza, Warszawa–Łódź 1946 H . Pietrzkowski, Metodyka pracy sędziego w sprawach cywil- nych, Warszawa 2014 P . Pogonowski, Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, Warszawa 2007 Polska procedura cywilna. Projekty referentów z uzasadnie- niem, przedruk wyczerpanych druków z r. 1921 i 1923, t . I, Warszawa 1928 Z . Radwański, A . Olejniczak, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2013, Warszawa 2015 W . Siedlecki, Postępowanie cywilne. Część szczegółowa, War- szawa 1959 21 Wykaz podstawowej literatury podawanej wyłącznie w zapisie skróconym W . Siedlecki, Z . Świeboda, Postępowanie nieprocesowe W . Siedlecki, Z . Świeboda, Postępowanie. Zarys M . Waligórski, Funkcja E . Waśkowski, Podręcznik E . Wengerek, Sądowe postępowanie egzekucyjne T . Wiśniewski, Przebieg procesu A . Wolter, J . Ignatowicz, K . Stefaniuk, Prawo cywilne KSIĘGI Księga dedykowana Profesorowi A. Stelmachowskiemu Księga dedykowana Profesorowi F. Zedlerowi Księga dedykowana Profesorowi S. Sołtysińskiemu Księga ku czci J. Tredera Księga ku czci Profesora J. Szwaji W . Siedlecki, Z . Świeboda, Postępowanie nieprocesowe, War- szawa 2001 W . Siedlecki, Z . Świeboda, Postępowanie cywilne. Zarys wy- kładu, Warszawa 1998, Warszawa 2000; Warszawa 2003; Warszawa 2004 M . Waligórski, Polskie prawo procesowe cywilne. Funkcja i struktura procesu, Warszawa 1947 E . Waśkowski, Podręcznik procesu cywilnego, Wilno 1932 E . Wengerek, Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 1978 T . Wiśniewski, Przebieg procesu cywilnego, Warszawa 2013 A . Wolter, J . Ignatowicz, K . Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2001 Z zagadnień prawa cywilnego. Księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Stelmachowskiemu, Białystok 1991 Proces cywilny. Nauka – kodyfikacja – praktyka. Księga ju- bileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi, red . P . Grzegorczyk, K . Knoppek, M . Walasik, Warszawa 2012 Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedyko- wana Profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu, red . A . No- wicka, Poznań 2005 W  poszukiwaniu prawa dobrego i  sprawiedliwego. Księga pamiątkowa ku czci Jana Tredera, red . K . Lubiński, War- szawa 2013 Księga pamiątkowa ku czci Profesora Janusza Szwaji, red . E . Nowińska, M . du Vall, Kraków 2004 Księga ku czci Profesora L. Steckiego Księga pamiątkowa ku czci Profesora Leopolda Steckiego, red . M . Bączyk, Toruń 1997 Studia z prawa postępowania cywilnego. Księga pamiątkowa ku czci Zbigniewa Resicha, red . M . Jędrzejewska, T . Ereciński, Warszawa 1985 Wokół problematyki cywilnoprocesowej. Studium teoretyczno- prawne: księga pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej pro- fesora Kazimierza Korzana, red . A . Nowak, Katowice 2001 Aequitas sequitur legem. Księga jubileuszowa z  okazji 75. urodzin profesora Andrzeja Zielińskiego, red .  K . Flaga- -Gieruszyńska, G . Jędrejek, Warszawa 2014 Księga ku czci Z. Resicha Księga Profesora K. Korzana Księga z okazji 75. urodzin Profesora A. Zielińskiego 22 Rozdział 1. Rozdział 1 ROZDZIAŁ 1 POJĘCIE, CELE I FUNKCJA POSTĘPOWANIA ZABEZPIECZAJĄCEGO 1 . Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . Tymczasowa ochrona prawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . Tymczasowa ochrona prawna . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

System Prawa Procesowego Cywilnego. TOM 5. Postępowanie zabezpieczające
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: