Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00189 003294 18663084 na godz. na dobę w sumie
System Windows. Najlepsze rozwiązania - książka
System Windows. Najlepsze rozwiązania - książka
Autor: Liczba stron: 744
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1627-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> windows xp
Porównaj ceny (książka, ebook (-35%), audiobook).

System Windows. Najlepsze rozwiązania

Systemu Windows nie trzeba nikomu przedstawiać. Warto jednak zobaczyć, jak można go udoskonalić i dostosować do swoich potrzeb. Dzięki tej książce poznasz szerokie spektrum oprogramowania -- zarówno wbudowanego, jak i zewnętrznego, wraz z instrukcjami użycia -- przeznaczonego do modyfikacji oraz personalizacji obecnie używanych systemów Windows.

Książka 'System Windows. Najlepsze rozwiązania' nie jest skierowana do tych, którzy oczekują zwykłych porad i wskazówek mówiących, gdzie należy kliknąć, gdzie przeciągnąć myszą i jakie polecenia wpisać. To propozycja kreatywnych rozwiązań, dzięki którym każdy użytkownik będzie mógł dostosować ten system operacyjny i wszystkie aplikacje oraz sprzęt, na którym działają, w celu podniesienia komfortu i wydajności swojej pracy. Po przeczytaniu tej książki samodzielnie skonfigurujesz interfejs Aero w systemie Vista i utworzysz własne gadżety paska bocznego, po czym uruchomisz je z napędu USB. Dzięki szczegółowym instrukcjom i wskazówkom krok po kroku zastosujesz przedstawione tu sposoby na optymalizację pracy z Windows. Znajdziesz tu również porady dotyczące przeglądarki Internet Explorer i pakietu biurowego Office 2007 oraz sprzętu, takiego jak Zune czy router bezprzewodowy. W książce znajdziesz sposoby m. in. na:

Uwolnij cały potencjał drzemiący w systemie Windows!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

System Windows. Najlepsze rozwi¹zania Autor: Preston Gralla T³umaczenie: Leszej Sagalara ISBN: 978-83-246-1627-5 Tytu³ orygina³u: Big Book of Windows Hacks Format: 180x235, stron: 744 System Windows. Najlepsze rozwi¹zania • Jak dopasowaæ Windows do swoich potrzeb? • Jak optymalnie zabezpieczyæ komputer? • Jak zwiêkszyæ wydajnoœæ systemu Windows? • Jak zbudowaæ domowe centrum rozrywki? Systemu Windows nie trzeba nikomu przedstawiaæ. Warto jednak zobaczyæ, jak mo¿na go udoskonaliæ i dostosowaæ do swoich potrzeb. Dziêki tej ksi¹¿ce poznasz szerokie spektrum oprogramowania — zarówno wbudowanego, jak i zewnêtrznego, wraz z instrukcjami u¿ycia — przeznaczonego do modyfikacji oraz personalizacji obecnie u¿ywanych systemów Windows. Ksi¹¿ka „System Windows. Najlepsze rozwi¹zania” nie jest skierowana do tych, którzy oczekuj¹ zwyk³ych porad i wskazówek mówi¹cych, gdzie nale¿y klikn¹æ, gdzie przeci¹gn¹æ mysz¹ i jakie polecenia wpisaæ. To propozycja kreatywnych rozwi¹zañ, dziêki którym ka¿dy u¿ytkownik bêdzie móg³ dostosowaæ ten system operacyjny i wszystkie aplikacje oraz sprzêt, na którym dzia³aj¹, w celu podniesienia komfortu i wydajnoœci swojej pracy. Po przeczytaniu tej ksi¹¿ki samodzielnie skonfigurujesz interfejs Aero w systemie Vista i utworzysz w³asne gad¿ety paska bocznego, po czym uruchomisz je z napêdu USB. Dziêki szczegó³owym instrukcjom i wskazówkom krok po kroku zastosujesz przedstawione tu sposoby na optymalizacjê pracy z Windows. Znajdziesz tu równie¿ porady dotycz¹ce przegl¹darki Internet Explorer i pakietu biurowego Office 2007 oraz sprzêtu, takiego jak Zune czy router bezprzewodowy. W ksi¹¿ce znajdziesz sposoby m. in. na: • szybsze uruchamianie i zamykanie systemu, • wyszukiwanie i zarz¹dzanie plikami w Eksploratorze Windows, • rozwi¹zywanie problemów z Internet Explorerem, • k³opoty z sieci¹, • optymalizacjê poczty elektronicznej, • zapewnianie bezpieczeñstwa i kontroli kont u¿ytkowników, • wykorzystanie grafiki i multimediów, • podnoszenie wydajnoœci systemu. Uwolnij ca³y potencja³ drzemi¹cy w systemie Windows! SPIS TREŚCI WSTĘP ....................................................................................................11 Jak korzystać z tej książki? ...............................................................................................................12 Jak zorganizowana jest ta książka? ..............................................................................................12 Konwencje stosowane w książce ..................................................................................................15 Korzystanie z przykładów kodu .....................................................................................................15 Podziękowania ....................................................................................................................................16 ROZDZIAŁ 01. URUCHAMIANIE I ZAMYKANIE SYSTEMU ...................18 SPOSÓB 01: Zmiana ekranu rozruchowego w systemie Windows Vista .............................18 SPOSÓB 02: Zmiana ekranu rozruchowego w systemie Windows XP .................................21 SPOSÓB 03: Szybsze uruchamianie i zamykanie systemu ........................................................23 SPOSÓB 04: Windows Vista bez aktywacji przez 120 dni .........................................................26 SPOSÓB 05: Pomijanie ekranu logowania systemu Windows Vista na komputerze z wieloma kontami ........................................................................................................28 SPOSÓB 01: Szybsze uruchamianie systemu przez zatrzymanie usług i programów startowych .............................................................................................30 SPOSÓB 07: Modyfikacje BIOS-u przyspieszające uruchamianie komputera ................37 SPOSÓB 08: Odblokowanie funkcji zubożonego BIOS-u ..........................................................38 SPOSÓB 09: Aktualizacja BIOS-u zapisanego w pamięci flash ................................................42 SPOSÓB 10: Sekrety BCDEDIT w systemie Windows Vista .......................................................47 SPOSÓB 11: Dostosowywanie opcji uruchomieniowych konfiguracji wielosystemowej w systemie Windows XP ........................................................50 SPOSÓB 12: Modyfikacja konfiguracji wielosystemowej w systemie Windows Vista za pomocą VistaBootPRO ..............................................................................................57 SPOSÓB 13: Przesuwanie partycji w systemie Windows Vista bez utraty danych ...........59 SPOSÓB 14: Konfiguracja dwusystemowa (XP+Ubuntu) w laptopie z systemem Windows XP .............................................................................................61 ROZDZIAŁ 02. MODYFIKACJE INTERFEJSU .........................................70 SPOSÓB 15: Dostosowywanie interfejsu Aero w systemie Windows Vista ........................70 SPOSÓB 16: Zestaw doskonałych sposobów na zmodyfikowanie interfejsu systemu Windows Vista ...............................................................................................74 SPOSÓB 17: Trójwymiarowy wirtualny pulpit w Windows ......................................................79 SPOSÓB 18: Dostosowywanie interfejsu za pomocą Edytora rejestru .................................81 3 SPOSÓB 19: Dostosowanie interfejsu Windows XP za pomocą Tweak UI ..........................84 SPOSÓB 20: Sterowanie Panelem sterowania ..............................................................................88 SPOSÓB 21: Modyfikacje paska zadań i menu Start ...................................................................93 SPOSÓB 22: Modyfikacje gadżetów .................................................................................................95 SPOSÓB 23: Odtwarzanie plików wideo w gadżecie Pokaz slajdów .................................. 100 SPOSÓB 24: Odtwarzanie plików wideo z serwisu YouTube w gadżecie Nagłówki ..... 104 SPOSÓB 25: Przenoszenie gadżetów w napędzie flash USB ................................................. 107 SPOSÓB 26: Automatyczne przekształcanie gadżetów pobranych z sieci WWW w gadżety systemu Vista .......................................................................................... 109 SPOSÓB 27: Tak, w systemie Windows Vista można dostosować opcje wygaszaczy ekranu ......................................................................................... 111 SPOSÓB 28: Powiększanie dostępnego obszaru ekranu za pomocą wirtualnych pulpitów ......................................................................................................................... 113 SPOSÓB 29: Jak zmusić starsze programy do korzystania ze wspólnych kontrolek Windows XP? ................................................................................................................ 117 SPOSÓB 30: Uruchamianie Linuksa w systemie Windows bez konfiguracji dwusystemowej .......................................................................... 119 SPOSÓB 31: Uruchamianie systemu Mac OS X w Windows Vista ....................................... 125 SPOSÓB 32: Uruchamianie Windows 3.1 w systemie Windows Vista ................................ 131 SPOSÓB 33: Błyskawiczny Linux ..................................................................................................... 141 ROZDZIAŁ 03. EKSPLORATOR WINDOWS — WYSZUKIWANIE PLIKÓW I ZARZĄDZANIE NIMI ..............................150 SPOSÓB 34: Tajna broń doświadczonego użytkownika: ulepszone menu kontekstowe ............................................................................... 150 SPOSÓB 35: Więcej sposobów na ulepszenie menu kontekstowego w systemie Windows Vista ....................................................................................... 153 SPOSÓB 36: Otwarcie okna wiersza poleceń w trybie administratora z dowolnego miejsca Eksploratora Windows .................................................... 154 SPOSÓB 37: Tworzenie listy plików lub folderów do druku lub edycji ............................. 157 SPOSÓB 38: Mechanizm wykonywania kopii w tle (Shadow Copy) w systemie Windows Vista ....................................................................................... 160 SPOSÓB 39: Kontrolowanie Eksploratora Windows za pomocą skrótów wiersza poleceń ........................................................................................................... 165 SPOSÓB 40: Przenoszenie katalogów użytkownika na oddzielną partycję lub dysk ... 169 SPOSÓB 41: Modyfikowanie partycji w systemie Windows Vista ....................................... 172 SPOSÓB 42: Oszczędzanie przestrzeni dyskowej dzięki kompresji NTFS ......................... 174 SPOSÓB 43: Ulepszone wyszukiwanie w Windows Vista ......................................................... 178 SPOSÓB 44: Szybki sposób na przyśpieszenie wyszukiwania w systemie Windows Vista ....................................................................................... 185 SPOSÓB 45: Dodatkowe funkcje wyszukiwania w Windows Vista przy użyciu programu Start ++ .............................................................................. 186 4 SPOSÓB 46: Szybsze wyszukiwanie plików w Windows XP dzięki opanowaniu języka zapytań usługi indeksowania .................................................................... 189 SPOSÓB 47: Sekrety Centrum synchronizacji i plików trybu offline w systemie Windows Vista ....................................................................................... 195 ROZDZIAŁ 04. INTERNET EXPLORER, WWW I INTERNET ..................204 SPOSÓB 48: Wyeliminowanie zatorów w routerze i zwiększenie przepustowości ....... 204 SPOSÓB 49: Anonimowe przeglądanie stron WWW bez pozostawiania śladów — całkiem za darmo .................................................................................................. 207 SPOSÓB 50: Korzystanie z OpenDNS w celu szybszego i bezpieczniejszego przeglądania stron WWW ......................................................................................... 213 SPOSÓB 51: Dostrajanie ustawień DNS w celu przyspieszenia dostępu do internetu ................................................................................................ 216 SPOSÓB 52: Jak za darmo zwalczyć wirusy, spyware i pluskwy sieciowe ........................ 220 SPOSÓB 53: Ukrywanie historii wyszukiwania w Google ......................................................... 225 SPOSÓB 54: Naprawianie błędów wywołanych dodatkami Internet Explorera 7 ......... 229 SPOSÓB 55: Jak usunąć niepożądane elementy z menu Narzędzia Internet Explorera ....................................................................................................... 231 SPOSÓB 56: Modyfikowanie wydruków w Internet Explorerze 7 ....................................... 232 SPOSÓB 57: Modyfikowanie Internet Explorera za pomocą edytora zasad grupy ....... 235 SPOSÓB 58: Modyfikowanie Firefoksa ......................................................................................... 239 SPOSÓB 59: Zapobieganie wyciekom pamięci Firefoksa ........................................................ 245 SPOSÓB 60: Własny moduł wyszukiwarki w Firefoksie ........................................................... 249 SPOSÓB 61: Własna wyszukiwarka w przeglądarce Internet Explorer .............................. 254 SPOSÓB 62: Zapewnienie prawidłowego działania aplikacji opartych na kodzie Java w systemie Windows Vista ....................................................... 259 SPOSÓB 63: Gdzie się podział HyperTerminal? ......................................................................... 260 SPOSÓB 64: Łączenie Kalendarza Google i innych kalendarzy internetowych z kalendarzem Windows Vista ................................................................................ 261 SPOSÓB 65: Importowanie kalendarzy internetowych do programu Outlook .............. 266 SPOSÓB 66: Tworzenie własnych źródeł RSS z grup dyskusyjnych i forów internetowych ............................................................................................... 269 ROZDZIAŁ 05. SIECI .............................................................................276 SPOSÓB 67: Szybka naprawa powolnego routera ................................................................... 276 SPOSÓB 68: Udostępnianie serwera lub komputera znajdującego się za domowym routerem ............................................................................................ 280 SPOSÓB 69: Przydzielanie nazwy dla serwera domowego ................................................... 283 SPOSÓB 70: Szybki dostęp do połączeń sieciowych w systemie Windows Vista .......... 285 SPOSÓB 71: Zapewnienie prawidłowego współdziałania systemów XP i Vista w sieci .............................................................................................................................. 289 SPOSÓB 72: Zapewnienie prawidłowego współdziałania między wszystkimi sieciami .... 292 SPOSÓB 73: Kontrola innego komputera za pomocą zdalnego dostępu w systemie Windows XP ........................................................................................... 296 5 SPOSÓB 74: Kontrola innego komputera za pomocą zdalnego dostępu w systemie Windows Vista ....................................................................................... 300 SPOSÓB 75: Odświeżanie adresu IP przyznanego przez DHCP ........................................... 303 SPOSÓB 76: Rozwiązywanie problemów z połączeniami sieciowymi za pomocą narzędzi ping, tracert i pathping ................................................. 304 SPOSÓB 77: Rozwiązywanie problemów z połączeniami sieciowymi za pomocą netsh, netstat i ipconfig ..................................................................... 308 SPOSÓB 78: Wyznaczanie priorytetu pakietów w celu poprawy jakości dźwięku ........ 312 SPOSÓB 79: Brzmieć jak Darth Vader podczas rozmowy VoIP ............................................. 315 SPOSÓB 80: Nagrywanie rozmów VoIP ........................................................................................ 316 SPOSÓB 81: Współpraca programu Skype z zaporami sieciowymi .................................... 317 SPOSÓB 82: Poprawa jakości usługi Skype ................................................................................. 320 SPOSÓB 83: Automatyczne przekazywanie poczty głosowej programu Skype ............ 322 ROZDZIAŁ 06. POCZTA ELEKTRONICZNA ..........................................326 SPOSÓB 84: Błyskawiczne kompresowanie plików wysyłanych pocztą elektroniczną .......................................................................... 326 SPOSÓB 85: Odchudzanie przerośniętej skrzynki pocztowej programu Outlook ........ 327 SPOSÓB 86: Unikanie spamu ........................................................................................................... 330 SPOSÓB 87: Jak zapobiec zablokowaniu naszego biuletynu jako spam? ........................ 332 SPOSÓB 88: Blokowanie spamu w innych językach ................................................................ 334 SPOSÓB 89: Otwieranie zablokowanych załączników do wiadomości w programach Outlook i Outlook Express ....................................................... 337 SPOSÓB 90: Usunięcie Exchange Messaging z programu Outlook 2007 ......................... 341 SPOSÓB 91: Publikacja kalendarza programu Outlook na stronie WWW ........................ 342 SPOSÓB 92: Jak przekształcić Gmail w uniwersalną skrzynkę odbiorczą ......................... 347 SPOSÓB 93: Wykorzystanie Gmail jako serwera POP3 ............................................................ 349 SPOSÓB 94: Wykorzystanie konta Gmail w roli wirtualnego dysku twardego ............... 351 SPOSÓB 95: Importowanie kontaktów na konto Gmail ......................................................... 353 SPOSÓB 96: Importowanie poczty na konto Gmail ................................................................. 360 ROZDZIAŁ 07. SIECI BEZPRZEWODOWE ............................................366 SPOSÓB 97: Wyposażenie domowego routera w zaawansowane funkcje ..................... 366 SPOSÓB 98: Rozwiązywanie problemów związanych z zakłóceniami i zwiększanie zasięgu sieci bezprzewodowej ............................................................................... 376 SPOSÓB 99: Podszywanie się pod inny komputer w sieci .......................................................... 382 SPOSÓB 100: Ochrona przed fałszywymi „darmowymi” punktami dostępu Wi-Fi ......... 385 SPOSÓB 101: Ochrona domowej sieci bezprzewodowej ......................................................... 389 SPOSÓB 102: Włączanie szyfrowania Wi-Fi ................................................................................... 396 SPOSÓB 103: Polowanie na dostęp Wi-Fi ...................................................................................... 399 SPOSÓB 104: Wysyłanie poczty z publicznych punktów dostępu ........................................ 402 SPOSÓB 105: Zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z publicznych punktów dostępu ........................................................................... 405 6 SPOSÓB 106: Własna antena bezprzewodowa ............................................................................ 410 SPOSÓB 107: Korzystanie ze słuchawki Bluetooth w systemie Vista .................................... 419 ROZDZIAŁ 08. BEZPIECZEŃSTWO ......................................................426 SPOSÓB 108: Modyfikacja funkcji kontroli konta użytkownika systemu Windows Vista ............................................................................................ 426 SPOSÓB 109: Odblokowanie supertajnego konta administratora ....................................... 431 SPOSÓB 110: Usuwanie rootkitów ................................................................................................... 432 SPOSÓB 111: Jak własnoręcznie pokonać programy typu spyware i inne złośliwe oprogramowanie ........................................................................... 436 SPOSÓB 112: Kontrola połączeń wychodzących w zaporze systemu Windows Vista .... 441 SPOSÓB 113: Wybijanie otworu ratunkowego w zaporze .......................................................... 444 SPOSÓB 114: Śledzenie aktywności zapory za pomocą dziennika Zapory systemu Windows ........................................................................................ 450 SPOSÓB 115: Ochrona prywatności przez usuwanie metadanych w systemie Windows Vista ....................................................................................... 453 SPOSÓB 116: Wyłączanie irytujących przypomnień o rejestracji programu ..................... 456 SPOSÓB 117: Korzystanie z funkcji BitLocker z kluczem USB w systemie Windows Vista ....................................................................................... 456 SPOSÓB 118: Ukrywanie zawartości plików i folderów za pomocą szyfrowania ............. 460 SPOSÓB 119: Tworzenie wirtualnej sieci prywatnej (VPN) .......................................................... 464 ROZDZIAŁ 09. APLIKACJE, HOME SERVER I KOPIE ZAPASOWE .......474 SPOSÓB 120: Szybkie sposoby na Worda 2007 ........................................................................... 474 SPOSÓB 121: Pisanie blogów za pomocą programu Word 2007 .......................................... 477 SPOSÓB 122: Tworzenie bloków konstrukcyjnych wielokrotnego użytku w programie Word 2007 ........................................................................................... 480 SPOSÓB 123: Nowe polecenia programu Word 2007 ............................................................... 481 SPOSÓB 124: Zmniejszanie rozmiaru obrazów w dokumentach pakietu Office ............. 489 SPOSÓB 125: Pobieranie notowań giełdowych w czasie rzeczywistym w programie Excel ...................................................................................................... 492 SPOSÓB 126: Otwieranie i tworzenie dokumentów pakietu Office bez użycia programów Word lub Excel ............................................................... 495 SPOSÓB 127: Tworzenie własnych plików PDF ........................................................................... 497 SPOSÓB 128: Dostosowywanie kopii zapasowych tworzonych przez system Windows Home Server ................................................................... 500 SPOSÓB 129: Nawiązywanie zdalnego połączenia z Windows Home Server przez internet ............................................................................................................... 502 SPOSÓB 130: Zdalne kontrolowanie komputera przy użyciu Windows Home Server ..... 509 SPOSÓB 131: Modyfikacje ustawień kopii zapasowych w systemie Windows Vista ...... 511 SPOSÓB 132: Korzystanie z programu Ntbackup w systemie Windows Vista .................. 514 SPOSÓB 133: Najlepsze strategie wykonywania kopii zapasowych .................................. 518 SPOSÓB 134: Kontrola zajętości przestrzeni dyskowej przez funkcję przywracania systemu w Windows Vista ...................................................................................... 524 7 SPOSÓB 135: Uruchamianie 16-bitowych aplikacji DOS i Windows .................................... 526 SPOSÓB 136: Emulacja konsoli Nintendo Entertainment System ......................................... 530 SPOSÓB 137: Emulacja konsoli Game Boy na komputerze stacjonarnym ......................... 535 ROZDZIAŁ 10. GRAFIKA I MULTIMEDIA .............................................540 SPOSÓB 138: Skonfigurowanie komputera do nagrywania programów telewizyjnych ....................................................................................... 540 SPOSÓB 139: Usuwanie reklam z nagranych programów telewizyjnych ........................... 549 SPOSÓB 140: Tworzenie własnej składanki programów TV .................................................... 552 SPOSÓB 141: Nagrywanie programów telewizyjnych na płytę DVD bezpośrednio z programu Windows Media Center ........................................ 560 SPOSÓB 142: Zgrywanie płyt DVD do programu Media Center ............................................ 563 SPOSÓB 143: Poprawa wyświetlania plików wideo i animacji ............................................... 568 SPOSÓB 144: Wybór najlepszych ustawień publikacji wideo w programie Windows Movie Maker ................................................................... 570 SPOSÓB 145: Przesyłanie plików wideo do serwisu YouTube ................................................ 574 SPOSÓB 146: Kopiowanie kaset VHS na płyty DVD .................................................................... 577 SPOSÓB 147: Przechowywanie plików dowolnego typu w odtwarzaczu Zune ............... 582 SPOSÓB 148: Oglądanie filmów DVD w odtwarzaczu Zune ................................................... 583 SPOSÓB 149: Usuwanie muzyki z komputera bez usuwania jej z odtwarzacza Zune .... 584 SPOSÓB 150: Odtwarzanie plików wideo z serwisu YouTube za pomocą odtwarzacza Zune ...................................................................................................... 586 SPOSÓB 151: Kopiowanie nagranych programów telewizyjnych do odtwarzacza Zune ................................................................................................ 587 SPOSÓB 152: Porządkowanie zdjęć przy użyciu metadanych ................................................ 589 SPOSÓB 153: Wyświetlanie zdjęć RAW w Galerii fotografii systemu Windows ................ 594 SPOSÓB 154: Maksimum dźwięku ................................................................................................... 595 SPOSÓB 155: Konwersja płyt gramofonowych i kaset do plików MP3 ................................ 597 ROZDZIAŁ 11. WYDAJNOŚĆ SYSTEMU ..............................................600 SPOSÓB 156: Tworzenie okrojonej instalacji systemu Vista .................................................... 600 SPOSÓB 157: Poprawa wydajności procesorów wielordzeniowych .................................... 604 SPOSÓB 158: Przyśpieszanie komputera za pomocą mechanizmu ReadyBoost ............. 605 SPOSÓB 159: Wymuszenie zgodności z ReadyBoost dla dowolnego napędu flash ....... 609 SPOSÓB 160: Jak najskuteczniej wykorzystać pamięć RAM .................................................... 612 SPOSÓB 161: Poprawa defragmentacji w systemie Windows XP ......................................... 617 SPOSÓB 162: Bez użycia rąk — automatyczna defragmentacja w Windows XP ............. 620 SPOSÓB 163: Planowanie defragmentacji w Windows Vista .................................................. 623 SPOSÓB 164: Defragmentacja pojedynczego pliku ................................................................... 624 SPOSÓB 165: Wyszukiwanie niedomagań systemu Windows Vista ..................................... 625 SPOSÓB 166: Śledzenie wydajności systemu za pomocą konsoli Wydajność .......................629 SPOSÓB 167: Śledzenie wydajności i niezawodności za pomocą monitora wydajności systemu Windows Vista ............................................................................................ 632 8 SPOSÓB 168: Zwiększanie wydajności systemu za pomocą Menedżera zadań ............... 636 SPOSÓB 169: Zarządzanie plikiem wymiany ................................................................................ 642 SPOSÓB 170: Przyśpieszanie pracy dysków za pomocą technologii RAID ......................... 646 ROZDZIAŁ 12. SPRZĘT ........................................................................648 SPOSÓB 171: Modyfikacje obudowy komputera ........................................................................ 648 SPOSÓB 172: Odtwarzacz Zune jako dysk twardy USB ............................................................. 654 SPOSÓB 173: Instalacja większego dysku twardego w odtwarzaczu Zune ....................... 654 SPOSÓB 174: Rozwiązywanie problemów sprzętowych za pomocą Menedżera urządzeń ........................................................................... 660 SPOSÓB 175: Odkrywanie ukrytego sprzętu w Menedżerze urządzeń ............................... 667 SPOSÓB 176: Uzyskanie wyczerpującej listy wszystkich sterowników ................................ 670 SPOSÓB 177: Wyłączenie trybu uśpienia hybrydowego w systemie Windows Vista ..... 672 SPOSÓB 178: Szybki sposób na przetaktowanie procesora .................................................... 675 SPOSÓB 179: Chłodzenie procesora ................................................................................................ 676 SPOSÓB 180: Przetaktowywanie kart graficznych ...................................................................... 684 SPOSÓB 181: Instalacja karty graficznej ......................................................................................... 685 SPOSÓB 182: Rozwiązywanie problemów ze sprzętem ........................................................... 688 ROZDZIAŁ 13. REJESTR I EDYTOR ZASAD GRUPY .............................698 SPOSÓB 183: Nie taki rejestr straszny ............................................................................................. 699 SPOSÓB 184: Sposoby oparte na rejestrze .................................................................................... 705 SPOSÓB 185: Bezpieczna edycja rejestru za pomocą plików .reg ......................................... 708 SPOSÓB 186: Lepsze kopie zapasowe rejestru ............................................................................ 711 SPOSÓB 187: Śledzenie i przywracanie zmian w rejestrze za pomocą narzędzia RegSpy ................................................................................. 713 SPOSÓB 188: Sposoby na Windows z zastosowaniem Edytora zasad grupy .................... 714 TWÓRCY KSIĄŻKI ..................................................................................................................................... 717 SKOROWIDZ ............................................................................................................................................ 723 9 11 WYDAJNOŚĆ SYSTEMU Od czasu pojawienia się pierwszej wersji Windows wszyscy wciąż narzekają na wydajność systemu. Jeśli chodzi o komputery, dla użytkowników liczą się tylko trzy prędkości: szybko, szybciej i najszybciej, a każdy chce mieć najszybszy komputer. W tym rozdziale znajdują się wszelkiego rodzaju sposoby na poprawę wydajności systemu. Przedstawiono tu prawdę — a nie reklamowe slogany — na temat funkcji ReadyBoost systemu Windows Vista, wykorzystującej nośniki pamięci flash USB, i wyjaśniono, jak wykorzystać do tego celu napędy USB nawet wtedy, gdy Vista twierdzi, że nie można ich użyć. Ponadto pokazano m.in.: jak utworzyć okrojoną instalację systemu, jak najskuteczniej wykorzystać pamięć RAM i jak zainstalować szybki dysk twardy RAID. Tworzenie okrojonej instalacji systemu Vista Jak odchudzić instalację systemu Windows i zaoszczędzić cenne miejsce na dysku na ważniejsze rzeczy niż funkcje systemu Windows, których nigdy nie użyjemy. Windows ma spore wymagania. Vista potrzebuje do instalacji 8 GB, a po zainstalowaniu okazuje się, że sam system operacyjny zajmuje na dysku prawie 7 GB, co widać na rysunku 11.1. Rysunek 11.1. Wolne miejsce na dysku po zainstalowaniu systemu Windows Vista 600 SYSTEM WINDOWS. NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA Czyż nie byłoby wspaniale, gdyby można było usunąć niektóre składniki? Niestety, opcja Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows w Panelu sterowania w rzeczywistości nie usuwa niczego z komputera, a jedynie włącza lub wyłącza poszczególne składniki systemu. Na szczęście istnieje sposób umożliwiający odchudzenie instalacji Windows: program vLite autorstwa Dino Nuhagica umożliwia usuwanie składników, dodawanie sterowników i wprowadzenie pewnych ulepszeń. Za pomocą tego programu można utworzyć nową instalacyjną płytę DVD i zainstalować okrojoną wersję systemu Windows Vista. Na początek pobieramy program vLite z witryny www.vlite.net i instalujemy go. Należy go zainstalować na komputerze z systemem Windows i dyskiem twardym z dużą ilością wolnego miejsca, które posłuży jako obszar roboczy na pliki tymczasowe. Zalecam wygospodarowanie co najmniej 5 GB wolnego miejsca na dysku, ale jak zawsze — im więcej, tym lepiej. Po uruchomieniu program vLite poinformuje nas o wszelkich wymaganych zależnościach i zaproponuje ich instalację. Następnie pojawi się główne okno programu, widoczne na rysunku 11.2. Rysunek 11.2. Okno startowe programu vLite SPOSÓB # 156 SZYBKI SPOSÓB „ODŚMIECANIE” KOMPUTERA Niemal każdy sprzedawany komputer jest przepełniony różnego rodzaju „śmieciowymi” programami — są to najczęściej programy w wersji próbnej, które zagracają komputer, wyświetlają wyskakujące okienka z prośbą o rejestrację i ogólnie rzecz biorąc, zapychają nasz komputer. Rozwiązanie? Należy pobrać darmowy program o nazwie PC Decrapifier (www.pcdecrapifier.com), który przeczesuje komputer i usuwa tyle „śmieci”, ile tylko potrafi. Wśród blisko pięćdziesięciu usuwanych przez niego programów znajdują się m.in. różne rodzaje oprogramowania antywirusowego takich firm jak Symantec, McAfee i Trend Micro, gry firmy Wild Tangent i programy firmy MusicMatch. ROZDZIAŁ 11 (cid:120) WYDAJNOŚĆ SYSTEMU 601 W menu w górnej części okna klikamy Language (język) i wybieramy swój język (np. Polish dla języka polskiego). Klikamy przycisk Przeglądaj i wskazujemy położenie plików instalacyjnych systemu Vista. Będzie to prawdopodobnie płyta instalacyjna naszego systemu Windows Vista, więc umieszczamy ją w napędzie i wybieramy. Następnie vLite poprosi nas o wskazanie miejsca, w którym przechowywane będą pliki instalacyjne. Tam będą znajdować się zmodyfikowane pliki instalacyjne. Gdy to zrobimy, vLite skopiuje całą zawartość płyty DVD, co może zająć trochę czasu. Po skopiowaniu płyty program poprosi nas o wybranie wersji systemu Vista (Business, Home Basic lub Premium, Ultimate itd.), którą chcemy dostosować. Wybieramy tę, którą planujemy zainstalować. Teraz możemy już przystąpić do skonfigurowania instalacji. Klikamy każdą z kart po lewej stronie okna vLite, aby skonfigurować nasz nośnik instalacyjny: Zadania Zaznaczając poszczególne pola wyboru, możemy tutaj włączyć karty, w których będziemy dokonywać zmian. Integracja Service Pack Ta karta umożliwia integrację dodatku Service Pack z instalacją Windows. Integracja Tutaj możemy dodać do naszej instalacji aktualizacje, sterowniki lub pakiety językowe. Komponenty Za pomocą tej karty możemy wybrać komponenty do usunięcia. Pozwoli to nam zaoszczędzić sporo miejsca na dysku, ale nie bądźmy zbyt zachłanni, bo możemy usunąć coś, czego naprawdę będziemy potrzebować. Tweaki Tutaj znajdują się naprawdę ciekawe rzeczy. Możemy np. wyłączyć kontrolę konta użytkownika [Sposób 108.], pozbyć się pliku hibernacji itp. Instalacja nienadzorowana Na tej karcie możemy wpisać wszystkie dane, które normalnie musielibyśmy wprowadzać podczas instalacji systemu (np. klucz produktu, nazwa komputera, hasło administratora, ustawienia regionalne itp.). Dzięki temu cała instalacja będzie przebiegać automatycznie, bez konieczności ingerencji użytkownika. Po wybraniu odpowiednich ustawień klikamy przycisk Zastosuj. Możemy teraz wybrać jedną z trzech opcji: Przebuduj wybrany (ta metoda przebuduje instalację wybranej wersji Windows w oparciu o wprowadzone ustawienia, tworząc znacznie mniejszy obraz), Przebuduj wszystko (ta metoda przebuduje i zapisze wszystkie wersje Windows) lub Tylko zapisz zmiany (zapisuje zmiany bez zmniejszania rozmiaru nośnika instalacyjnego, jednak nawet wybranie tej opcji pozwoli nam uzyskać po instalowaniu mniejszy system). Będziemy mogli również wybrać, które wersje systemu Vista mają zostać usunięte z nośnika. Po dokonaniu wyboru vLite rozpocznie tworzenie ostatecznej instalacji systemu. Klikamy teraz kartę ISO, widoczną na rysunku 11.3. Możemy tu wykonać kilka różnych rzeczy. Aby utworzyć obraz ISO zawierający zmodyfikowane pliki instalacyjne, należy z menu rozwijanego wybrać opcję Utwórz obraz. Możemy później uruchomić ten obraz w darmowym środowisku wirtualizacyjnym (patrz rozdział 2.), takim jak VMware Server lub Virtual PC, w celu jego przetestowania (jeśli nie chcemy tego robić, możemy wybrać z menu rozwijanego opcję Wypal obraz i nagrać obraz na płytę DVD, a następnie zainstalować z niej system na prawdziwym komputerze). 602 SYSTEM WINDOWS. NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA Rysunek 11.3. Tworzenie nowego obrazu systemu Vista SPOSÓB # 156 Rysunek 11.4 przedstawia dostępne miejsce na dysku po usunięciu większości składników systemu. Co prawda obejmuje to również 512 MB przestrzeni dyskowej zwolnionej przez wyłączenie pliku hibernacji, ale wciąż jest to spora różnica. Rysunek 11.4. Mniejsza zajętość miejsca na dysku po dostosowaniu Visty za pomocą programu vLite Również użytkownicy systemu Windows XP mogą przeprowadzić podobny proces dzięki programowi nLite, także autorstwa Dino Nuhagica. — Brian Jepson ROZDZIAŁ 11 (cid:120) WYDAJNOŚĆ SYSTEMU 603 Rysunek 11.5. Gadżet Miernik CPU w systemie Windows Vista podaje ogólne wykorzystanie procesora, a nie poszczególnych rdzeni SZYBKI SPOSÓB WIĘCEJ GADŻETÓW ZWIĄZANYCH Z WYDAJNOŚCIĄ Na witrynie The Hobby Lounge (thehobbylounge.com) dostępnych jest wiele innych gadżetów związanych z wydajnością, poza Multi Meter. Jest tu np. gadżet podający stopień wykorzystania wielu dysków w komputerze (Multi HDD Meter), gadżet wyświetlający m.in. szybkość wentylatora, temperaturę we wnętrzu komputera i używane napięcie (Speedfan Meter) i wiele innych. Aby je pobrać, należy przejść pod adres thehobbylounge.com i kliknąć odnośnik Downloads (Pobieranie). Pobieranie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników. Większość z tych gadżetów (jeśli nie wszystkie) można również pobrać z galerii gadżetów na witrynie Microsoftu [Sposób 157.]. Poprawa wydajności procesorów wielordzeniowych Jaki jest pożytek z komputera z procesorem dwurdzeniowym, jeśli nie da się w nim czegoś ulepszyć? Jeśli zakupiliśmy komputer w ciągu ostatniego roku, najprawdopodobniej ma on w sobie procesor dwurdzeniowy, tzw. duo-core lub dual core. Idea jest prosta: dwa procesory są zawsze lepsze niż jeden. Prawdziwe korzyści z procesorów dwurdzeniowych ujawniają się dopiero przy korzystaniu z oprogramowania, które zostało napisane specjalnie w celu wykorzystania możliwości takich procesorów. Windows rozpoznaje jednak procesory dwurdzeniowe i pozwala kontrolować sposób uruchamiania przez nich aplikacji. Jeśli jesteśmy zainteresowani lepszym wykorzystaniem procesora dwurdzeniowego, powinniśmy najpierw zaopatrzyć się w gadżet monitorujący takie procesory. Gadżet Miernik CPU dostarczany wraz z systemem Vista nie podaje stopnia wykorzystania poszczególnych rdzeni procesora; zamiast tego oblicza jedynie średnie wykorzystanie obu rdzeni i podaje ogólne wykorzystanie procesora (patrz rysunek 11.5). Jeśli więc wskazuje on 40-procentowe wykorzystanie procesora, nie mamy pojęcia, czy jeden rdzeń używa 70 mocy procesora, a drugi 10 , czy jeden 60 , a drugi 20 , itd. Użytkownicy systemów Windows Vista i Windows XP nie potrzebują gadżetu na pasku bocznym, aby monitorować wykorzystanie procesora. Równie dobrze można to zrobić za pomocą Menedżera zadań. W tym celu należy uruchomić Menedżera zadań (kliknąć pasek zadań prawym przyciskiem myszy i z wyświetlonego menu wybrać opcję Menedżer zadań) i przejść do karty Wydajność. Będzie tu widoczna graficzna historia użycia dla każdego rdzenia lub procesora. Jednak darmowy gadżet Multi Meter potrafi podać użycie każdego z rdzeni. Aby go pobrać, należy kliknąć znak + w górnej części paska bocznego. W oknie galerii gadżetów klikamy znajdujący się na dole odnośnik Pobierz więcej gadżetów w trybie online. Zostaniemy skierowani na stronę zawierającą mnóstwo gadżetów do pobrania. Aby odszukać gadżet, należy kliknąć dział Narzędzia w sekcji Przeglądaj, a pole Filtruj według ustawić na Angielski. Gadżet Multi Meter (Dual Core) jest bardzo popularny, więc najprawdopodobniej znajdziemy go już na pierwszej stronie z gadżetami po kliknięciu opcji Pobieranie w sekcji Sortuj według: — jeśli nie, należy przeszukać kolejne strony. Można go również znaleźć pod adresem thehobbylounge.com. Po pobraniu i zainstalowaniu gadżetu zobaczymy, że pokazuje on wykorzystanie każdego rdzenia w czasie rzeczywistym (patrz rysunek 11.6). Jeśli uruchamiamy program intensywnie korzystający z procesora, który wykorzystuje dużą część jego mocy obliczeniowej, np. Norton AntyVirus lub inne oprogramowanie firmy Symantec związane z bezpieczeństwem systemu, możemy poprawić jego wydajność (i ogólną wydajność naszego komputera), uruchamiając taki program na pojedynczym rdzeniu, zamiast rozdzielać jego działanie na kilka rdzeni. W tym celu należy uruchomić Menedżera zadań, wpisując taskmgr w polu wyszukiwania menu Start lub w oknie wiersza poleceń i naciskając klawisz Enter. Następnie przechodzimy do karty Procesy i klikamy prawym przyciskiem myszy nazwę pliku wykonywalnego (w przypadku Nortona będzie to nprotect.exe). Jeśli nie jesteśmy pewni, który plik uruchamia daną aplikację, sprawdźmy to w kolumnie Opis. Po kliknięciu pliku prawym przyciskiem myszy wybieramy opcję Ustaw koligację. W wyświetlonym oknie dialogowym (rysunek 11.7) usuwamy zaznaczenie z pola odpowiadającego jednemu z rdzeni i klikamy przycisk OK. 604 SYSTEM WINDOWS. NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA Rysunek 11.6. Multi Meter śledzi wykorzystanie procesora dwurdzeniowego w czasie rzeczywistym Rysunek 11.7. Nakazujemy aplikacji, aby korzystała tylko z jednego rdzenia procesora SPOSÓB # 157 Podczas działania aplikacji obserwujemy wskazania gadżetu Multi Meter i Menedżera zadań; zauważymy, że rdzeń, który przypisaliśmy aplikacji, jest bardziej wykorzystywany. Jeśli stwierdzimy, że przypisanie aplikacji do jednego rdzenia procesora zwiększa wydajność, zachowujemy ustawienie; w przeciwnym razie powtarzamy opisane wyżej czynności, nakazując aplikacji korzystanie z obu rdzeni. Zobacz również • „Zwiększanie wydajności systemu za pomocą Menedżera zadań” [Sposób 168.] Przyśpieszanie komputera za pomocą mechanizmu ReadyBoost Mechanizm ReadyBoost w systemie Windows Vista może zwiększyć moc komputera, ale nie jest on tak prosty w użyciu, jak można by oczekiwać. Pokażę tu, co należy zrobić, aby jak najlepiej go wykorzystać. Jednym z najprostszych i najtańszych sposobów przyspieszenia systemu Windows Vista jest użycie mechanizmu ReadyBoost, który wykorzystuje pamięć typu flash (pendrive USB, karty SD, Compact Flash i inne) jako uzupełnienie systemowej pamięci RAM. Ta nowa funkcja systemu Windows Vista wczytuje z wyprzedzeniem najczęściej używane pliki i przechowuje je w napędzie typu flash. Mechanizm ReadyBoost przyspiesza działanie systemu Windows Vista na kilka sposobów. Zwiększa on rozmiar normalnej pamięci podręcznej mechanizmu Prefetch (jest to bufor pamięci, do którego wczytywane są pliki, które — według systemu Vista — mogą być przez nas wkrótce użyte), dzięki czemu może ona przechowywać więcej danych. Dane mogą zostać szybciej wczytane z pamięci typu flash niż z dysku twardego, dlatego przy wykorzystaniu mechanizmu ReadyBoost często używane dane i programy będą się ROZDZIAŁ 11 (cid:120) WYDAJNOŚĆ SYSTEMU 605 uruchamiać szybciej. Oprócz tego ReadyBoost zwalnia pamięć RAM, która w przeciwnym razie byłaby wykorzystywana jako pamięć podręczna. W zależności od konfiguracji systemu można będzie zauważyć znaczne zwiększenie wydajności. Obecnie dostępnych jest wiele napędów typu flash o różnych pojemnościach. Jaki będzie najlepszy dla naszego systemu? Najpierw musimy określić, jakiej pojemności napęd powinniśmy kupić. Najmniejsza pojemność, jaka może zostać wykorzystana przez ReadyBoost, to 256 MB, a największa to 4 GB. Microsoft zaleca, aby stosunek pamięci flash do pamięci RAM wynosił od 1:1 do 2,5:1. Jeśli np. mamy komputer z 512 MB pamięci RAM, napęd flash powinien mieć pojemność od 512 MB do 1,25 GB. W komputerze z 1 GB pamięci RAM należy zastosować napęd flash o pojemności od 1 do 2,5 GB, a komputer z 2 GB pamięci RAM będzie dobrze działać z napędem flash o pojemności od 2 do 4 GB. Brzmi całkiem prosto, prawda? Jednak nie wszystkie napędy flash działają z ReadyBoost. Wymagany jest napęd flash USB zgodny co najmniej ze standardem USB 2.0 o przepustowości 2,5 MB/s dla odczytu losowych 4 kB porcji danych oraz 1,75 MB/s dla zapisu losowych porcji o wielkości 512 kB. Niestety producenci często nie podają tych parametrów, dlatego trudno jest stwierdzić przed zakupem, czy dany napęd będzie działać z ReadyBoost. Jednak nawet wtedy, gdy producent podaje te parametry, liczby mogą być bardzo mylące. Producent może np. ujawnić wyniki wydajności przy odczycie ciągłym, nie podając wydajności przy odczycie losowym. Urządzenie o doskonałej wydajności w odczycie ciągłym może nie przejść testu wydajności w odczycie losowym. Poza tym w przypadku niektórych napędów USB wydajność nie jest jednakowa na całym obszarze dysku. Niektóre napędy USB mają 128 MB niesłychanie wydajnej pamięci flash, podczas gdy pozostała część dysku jest znacznie wolniejsza, co powoduje, że takie napędy nie będą działać z ReadyBoost. Co więcej, niektórzy producenci napędów flash posługują się oznaczeniami w rodzaju 60X, co nie daje nam jasnej informacji o rzeczywistej szybkości w megabajtach na sekundę. Na szczęście istnieje witryna WWW, która zawiera listę napędów USB działających z ReadyBoost — www.grantgibson.co.uk/misc/readyboost. Należy jednak pamiętać, że nie jest to oficjalna witryna firmy Microsoft i nie ma żadnych gwarancji, że podane na niej informacje są absolutnie dokładne. Kilkakrotnie korzystałem jednak z zamieszczonych tam wskazówek i nigdy nie miałem żadnych problemów. Pamiętajmy o jednej ważnej zasadzie: jeśli chodzi o ReadyBoost, szybsze jest lepsze. Im szybszy napęd flash, tym większy uzyskamy przyrost wydajności, dlatego warto zajrzeć na witrynę www.grantgibson.co.uk/misc/readyboost, ponieważ są na niej podawane niektóre specyfikacje dotyczące szybkości. Możemy także zapoznać się ze specyfikacją podawaną przez producenta, ale — jak wcześniej wspomniałem — może ona być myląca. Po nabyciu napędu flash udostępnienie go dla ReadyBoost jest bardzo proste. Po podłączeniu napędu do komputera Windows Vista rozpozna urządzenie, a następnie spyta, czy ma go użyć do przyspieszenia naszego komputera za pomocą mechanizmu ReadyBoost, co przedstawia rysunek 11.8. W zależności od rodzaju napędu mogą się pojawić różne opcje do wyboru, jeśli jednak chcemy wykorzystać napęd na potrzeby mechanizmu ReadyBoost, należy wybrać opcję Przyspiesz mój system. Jeśli urządzenie spełnia wymagania ReadyBoost, pojawi się okno konfiguracyjne widoczne na rysunku 11.9, w którym możemy określić, ile miejsca dostępnego na urządzeniu przeznaczymy na potrzeby ReadyBoost (część pamięci na urządzeniu nieużywana przez ReadyBoost będzie dostępna jako zwykła pamięć masowa). Warto tu zaakceptować przynajmniej wartość minimalną, a najlepiej ją jeszcze zwiększyć. Zaznaczamy opcję Użyj tego urządzenia, a następnie przesuwamy suwak w prawo, aby zwiększyć ilość miejsca; lub w lewo, aby ją zmniejszyć. Klikamy przycisk OK i to już wszystko — przygotujmy się na szybszą pracę komputera. 606 SYSTEM WINDOWS. NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA Rysunek 11.8. Podłączanie nowego napędu SPOSÓB # 158 Rysunek 11.9. Konfiguracja ReadyBoost Jeśli wyjmiemy napęd flash i podłączymy go ponownie, Windows Vista automatycznie rozpozna, że jest on wykorzystywany na potrzeby mechanizmu ReadyBoost, więc nie trzeba będzie go ponownie konfigurować. W dowolnym momencie możemy zmienić ilość pamięci zarezerwowanej dla ReadyBoost albo wykorzystać w całości napęd flash jako pamięć masową. W tym celu należy otworzyć Eksploratora Windows, kliknąć urządzenie prawym przyciskiem myszy, przejść do karty ReadyBoost i wprowadzić odpowiednie zmiany. Co robić, jeśli napęd flash nie przejdzie testu? Jak już wcześniej wspomniałem, nie wszystkie napędy flash działają z mechanizmem ReadyBoost. Jednak Windows Vista nie powiadomi nas od razu, czy dany napęd jest z nim zgodny. Podłączamy urządzenie, a następnie nakazujemy systemowi wykorzystanie go na potrzeby mechanizmu ReadyBoost, co zostało opisane wcześniej. Jeśli dany napęd nie spełnia wymagań ReadyBoost, zobaczymy okno widoczne na rysunku 11.10. ROZDZIAŁ 11 (cid:120) WYDAJNOŚĆ SYSTEMU 607 Rysunek 11.10. Ten napęd nie spełnia wymagań ReadyBoost Jeśli jesteśmy ciekawi, możemy sprawdzić, dlaczego dokładnie napęd nie przeszedł testu ReadyBoost — jakich wymogów nie spełnia. Użyjemy do tego przystawki Podgląd zdarzeń. W tym celu: 1. Uruchamiamy przystawkę Podgląd zdarzeń, wpisując eventvwr.msc w polu wyszukiwania lub w oknie wiersza poleceń, i naciskamy klawisz Enter. 2. Na drzewie konsoli z lewej strony okna wybieramy pozycję Dzienniki aplikacji i usług, a następnie przechodzimy do gałęzi Microsoft/Windows/ReadyBoost/Operational. W środkowym panelu zobaczymy listę wszystkich zdarzeń związanych z ReadyBoost. Przewijamy ją, aż znajdziemy zdarzenie, które powie nam, dlaczego nasz napęd flash USB nie działa z ReadyBoost. Na rysunku 11.11 możemy zobaczyć, że napęd nie przeszedł pomyślnie testu, ponieważ ma niewystarczającą wydajność zapisu (1426 kB/s). Przystawka Podgląd zdarzeń podaje informacje w kB/s, a nie w MB/s. Dlatego np. wartość 1,9 MB/s zostanie wyświetlona jako 1900 kB/s. Ulepszenia sposobu Jeśli mamy przynajmniej dwa napędy flash, które można wykorzystać na potrzeby ReadyBoost, możemy za pomocą przystawki Podgląd zdarzeń sprawdzić, który z nich jest szybszy. Podłączamy je po jednym i na każdym z nich włączamy mechanizm ReadyBoost. Następnie uruchamiamy Podgląd zdarzeń, przewijamy listę i przechodzimy do zdarzeń zawierających szczegółowe informacje na temat wydajności napędów. Porównujemy podane wartości, a następnie używamy mechanizmu ReadyBoost z wykorzystaniem szybszego napędu. 608 SYSTEM WINDOWS. NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA Rysunek 11.11. Lista zdarzeń związanych z ReadyBoost SPOSÓB # 159 Za pomocą przystawki Podgląd zdarzeń możemy też przyjrzeć się kulisom działań wykonywanych przez system Windows Vista, które mają na celu poprawę wydajności pamięci flash. Przewijając listę wszystkich zdarzeń, zauważymy, że Windows Vista wykonuje szereg działań na dysku ReadyBoost, takich jak defragmentacja dysku, w celu zapewnienia maksymalnej wydajności. Te informacje nie pomogą nam w poprawie wydajności, ale miło zobaczyć, jak Windows Vista wykonuje dla nas te wszystkie zadania bez naszego udziału. Zobacz również • Obszerna lista pytań i odpowiedzi na temat ReadyBoost (w jęz. angielskim) znajduje się pod adresem blogs.msdn.com/tomarcher/archive/2006/06/02/readyboost-q-a.aspx. Wymuszenie zgodności z ReadyBoost dla dowolnego napędu flash Jeśli mechanizm ReadyBoost odmówi współpracy z naszym napędem flash, nie przejmujmy się. Możemy go do tego zmusić bez względu na to, czy tego chce, czy nie. Jak już wspomniałem w poprzednim sposobie, „Przyśpieszanie komputera za pomocą mechanizmu ReadyBoost” [Sposób 158.], nie wszystkie napędy flash działają z ReadyBoost. Jeśli nasz napęd nie spełnia określonych wymagań, Windows Vista natychmiast odmówi jego użycia. Jeśli się jednak uprzemy, aby wykorzystać nasz napęd flash z ReadyBoost, możemy zmusić do tego system Windows Vista. Pamiętajmy jednak, że w takim przypadku niekoniecznie musi to spowodować zwiększenie wydajności, dlatego warto porównać wydajność systemu przed i po zastosowaniu takiego napędu, aby sprawdzić, czy nastąpiła jakaś poprawa. ROZDZIAŁ 11 (cid:120) WYDAJNOŚĆ SYSTEMU 609 Jeśli Windows Vista poinformuje nas, że nasz napęd flash nie będzie działać z ReadyBoost, należy go wyjąć, a następnie podłączyć ponownie. Jeśli funkcja autoodtwarzania jest włączona i pojawi się okno z prośbą o wybór działania, wybieramy opcję Otwórz folder, aby wyświetlić pliki. W Eksploratorze Windows klikamy napęd prawym przyciskiem myszy i wybieramy Właściwości/ReadyBoost. Usuwamy zaznaczenie z pola Zatrzymaj ponowne testowanie tego urządzenia, gdy je podłączę, klikamy przycisk OK (rysunek 11.12), a następnie odłączamy napęd. Rysunek 11.12. Wyłączenie opcji ponownego testowania pod kątem zgodności z ReadyBoost Teraz uruchamiamy Edytor rejestru, wpisując regedit w polu Rozpocznij wyszukiwanie lub w oknie wiersza poleceń (szczegóły: patrz rozdział 13.). Przechodzimy do klucza HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\EMDMgmt. Zobaczymy tu listę napędów wymiennych, jakie były podłączane do naszego komputera. Szukamy na liście tego, który przed chwilą podłączyliśmy, a następnie odłączyliśmy. Zobaczymy tu zestaw pewnych wartości, co przedstawia rysunek 11.13. Jeśli nie jesteśmy pewni, który klucz rejestru odpowiada naszemu napędowi, możemy podłączyć go ponownie, odszukać go w Menedżerze urządzeń [Sposób 174.], wybrać opcję Właściwości, przejść do karty Szczegóły i sprawdzić identyfikator sprzętu. Powinien on odpowiadać jednemu z elementów widocznych na liście w rejestrze (mniej lub bardziej; np. identyfikator sprzętu, który w Menedżerze urządzeń zaczyna się od znaków SD\VID_1C, w rejestrze będzie miał początek _??SD#VID_1C). Zmieniamy wartość DeviceStatus na 2. Następnie zmieniamy wartości ReadSpeedKBs i WriteSpeedKBs, nadając im wartość 1000. Zamykamy Edytor rejestru. 610 SYSTEM WINDOWS. NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA Rysunek 11.13. Lista napędów wymiennych podłączanych do komputera SPOSÓB # 159 Pamiętajmy o tym, aby przy zmianie wartości wybrać system dziesiętny, a nie szesnastkowy. Podłączamy napęd z powrotem do komputera. Gdy to zrobimy, wyświetli się okno Autoodtwarzanie, gdzie będziemy mogli wybrać wykorzystanie napędu do mechanizmu ReadyBoost, co widać na rysunku 11.14. Rysunek 11.14. Udało się! Windows Vista wykorzysta napęd flash na potrzeby ReadyBoost Klikamy opcję Przyspiesz mój system. Pojawi się okno widoczne na rysunku 11.15. Jak widzimy, Windows Vista nie włącza domyślnie mechanizmu ReadyBoost. Wybieramy opcję Użyj tego urządzenia, co spowoduje włączenie ReadyBoost. Następnie przesuwamy suwak, aby przydzielić tyle przestrzeni dyskowej dla ReadyBoost, ile chcemy. Klikamy przycisk OK. Gotowe! Ponownie przypominam o tym, że użycie wolnego napędu flash niekoniecznie musi przyśpieszyć działanie systemu, ale biorąc pod uwagę prostotę tego rozwiązania, warto spróbować. Zobacz również • „Przyśpieszanie komputera za pomocą mechanizmu ReadyBoost” [Sposób 158.] ROZDZIAŁ 11 (cid:120) WYDAJNOŚĆ SYSTEMU 611 Rysunek 11.15. Wybieramy opcję Użyj tego urządzenia, a następnie określamy ilość miejsca na dysku, którą przeznaczymy na potrzeby mechanizmu ReadyBoost Jak najskuteczniej wykorzystać pamięć RAM Najlepszym sposobem poprawienia wydajności systemu jest lepsze wykorzystanie pamięci RAM. Przedstawię tu kilka sposobów, które warto wypróbować przed dokupieniem dodatkowej pamięci. Pamięci nigdy dosyć. Zainstalowanie dodatkowej pamięci RAM jest najszybszym sposobem zwiększenia wydajności Windows. W systemie Windows Vista dobrym rozwiązaniem jest również użycie mechanizmu ReadyBoost [Sposób 158.]. Możemy jednak przyspieszyć Windows, lepiej wykorzystując pamięć już zainstalowaną. W tym sposobie pokazano, jak zwiększyć wydajność systemu przez bardziej efektywne wykorzystanie pamięci RAM. Lepsze wykorzystanie pamięci dzięki Menedżerowi zadań Jeśli system ma niewystarczającą ilość pamięci RAM lub jeśli wykorzystuje ją nieprawidłowo, zwalnia. Jest to spowodowane tym, że w takich warunkach dane i programy przenoszone są do pliku stronicowania na dysku twardym, a dysk jest wolniejszy od pamięci RAM. Do pewnego stopnia takie zachowanie jest normalne, lecz jeśli plik stronicowania używany jest zbyt intensywnie lub jeśli nawet nie potrafi obsłużyć obciążenia pamięci, mogą pojawić się spadki wydajności systemu i problemy. Karta Wydajność Menedżera zadań, przedstawiona na rysunku 11.16, jest najlepszym narzędziem do monitorowania użycia pamięci. Aby uruchomić Menedżera zadań, należy 612 SYSTEM WINDOWS. NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA nacisnąć skrót klawiszowy Ctrl+Alt+Delete (w systemie Windows Vista trzeba będzie dodatkowo kliknąć przycisk Uruchom Menedżera zadań), a następnie przejść do karty Wydajność. Za jej pomocą można interpretować informacje i lepiej wykorzystać pamięć [Sposób 168.]. SPOSÓB # 160 Rysunek 11.16. Karta Wydajność Menedżera zadań Najważniejszymi elementami okna z rysunku 11.16 są wykres użycia pliku stronicowania i tabela poniżej, która bardziej szczegółowo przedstawia bieżące użycie pamięci. Znaczenie wykresów dotyczących pliku stronicowania jest oczywiste; pokazują one bieżące użycie i stopień wykorzystania w pewnym przedziale czasu. Jeśli wykorzystanie pliku stronicowania jest często wysokie, oznacza to, że albo system wykorzystuje RAM w sposób nieoptymalny, albo potrzeba więcej pamięci. W takim przypadku radzę zastosować się do przedstawionych poniżej wskazówek dotyczących lepszego wykorzystania pamięci RAM. Dane pod wykresem dla pliku stronicowania mogą być niemal całkowicie niezrozumiałe. Tabela 11.1 zawiera opisy znaczenia tych danych i zalecenia informujące o tym, w jaki sposób można wykorzystać te informacje do optymalizacji użycia pamięci RAM. Aby lepiej wykorzystać pamięć RAM, możemy posłużyć się tymi informacjami w następujący sposób: • Jeśli łączna pamięć zadeklarowana przekracza całkowitą pamięć fizyczną, to przypuszczalnie potrzeba więcej pamięci RAM. Gdy pamięć zadeklarowana regularnie przekracza wartość pamięci fizycznej, to znaczy, że komputer musi często używać pliku stronicowania, co spowalnia system. Należy dokupić więcej pamięci RAM; jest niedroga, a znacznie poprawi wydajność systemu. • Przed uruchomieniem aplikacji o dużym zapotrzebowaniu na pamięć można za pomocą karty Procesy zidentyfikować aplikacje zajmujące pamięć i zamknąć je. Karta Procesy w Menedżerze zadań wyświetla listę wszystkich używanych programów i procesów, razem z całkowitą objętością pamięci używanej przez proces. Klikamy dwukrotnie ROZDZIAŁ 11 (cid:120) WYDAJNOŚĆ SYSTEMU 613 Tabela 11.1. Znaczenie informacji o pamięci na karcie Wydajność KATEGORIA PODKATEGORIA ZNACZENIE Sumy Dojścia Wątki Procesy Pamięć zadeklarowana (kB) Razem Limit Szczyt Pamięć fizyczna (kB) Razem Pozwala programowi korzystać z zasobów systemu, na przykład kluczy rejestru, czcionek i obrazów rastrowych. Czasem niedbale napisane programy nie zamykają dojść po zamknięciu, co powoduje utratę pamięci. Z praktycznego punktu widzenia tej liczby nie trzeba monitorować. Oddzielna część programu, wykonująca jedno zadanie niezależnie od innych części programu. Tej liczby też nie trzeba monitorować. Raportuje liczbę programów i usług (procesów) uruchomionych aktualnie w systemie. Monitorowanie tej liczby pozwala stwierdzić, czy w komputerze nie zostało uruchomionych zbyt wiele programów i usług [Sposób 6.]. Łączna objętość używanej aktualnie pamięci fizycznej (RAM) i wirtualnej (plik stronicowania) w kilobajtach. Im więcej programów, plików i danych jest otwartych, tym większa będzie pamięć zadeklarowana. Im większa pamięć zadeklarowana, tym większe obciążenie systemu. Aby zmniejszyć pamięć zadeklarowaną, należy zamknąć programy i pliki, zwłaszcza duże. Łączna objętość dostępnej w systemie pamięci fizycznej (RAM) i wirtualnej (plik stronicowania), mierzona w kilobajtach. Aby zwiększyć limit, można zwiększyć rozmiar pliku stronicowania [Sposób 169.] lub dołożyć pamięci RAM do systemu. Najwyższa łączna objętość pamięci, mierzona w kilobajtach, jaka była używana podczas obecnej sesji. Tę wartość można sprawdzać w każdej sesji, aby zobaczyć, czy nie dochodzi często do poprzedniej wartości (Limit). Jeśli tak, to musimy zwiększyć objętość pamięci, dodając RAM lub zwiększając rozmiar pliku stronicowania. Całkowita objętość pamięci RAM w komputerze, podawana w kilobajtach. Ta liczba może być niejasna; aby określić pojemność w megabajtach, należy ją podzielić przez 1024. 614 SYSTEM WINDOWS. NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA Tabela 11.1. Znaczenie informacji o pamięci na karcie Wydajność KATEGORIA PODKATEGORIA ZNACZENIE SPOSÓB # 160 Dostępne Bufor systemu Pamięć jądra (kB) Razem Stronicowana Niestronicowana Całkowita objętość dostępnej aktualnie pamięci RAM. Gdy cała pamięć RAM jest w użyciu, system zaczyna używać pliku wymiany. Całkowita objętość pamięci RAM (w kilobajtach), używanej przy ostatnich dostępach do danych i programów. Programy i dane mogą pozostawać w buforze nawet po zamknięciu; komputer przy otwieraniu programu lub pliku najpierw sprawdza bufor systemu, ponieważ plik może być otwarty z bufora (pamięci podręcznej) szybciej niż z dysku twardego. Całkowita objętość pamięci RAM (w kilobajtach), używanej przez podstawowe składniki jądra Windows. Na jądro składają się podstawowe programy i pliki tworzące system operacyjny. Całkowita objętość pamięci w pliku stronicowania (w kilobajtach), używanej przez podstawowe komponenty Windows. Całkowita objętość pamięci RAM (w kilobajtach) używanej przez podstawowe komponenty Windows. nagłówek Użycie pamięci, aby uporządkować procesy, zaczynając od tych, które wymagają najwięcej pamięci. Przed uruchomieniem aplikacji o dużym zapotrzebowaniu na pamięć operacyjną należy zamknąć programy, których nie potrzebujemy. • Jeśli szczytowa pamięć zadeklarowana często zbliża się lub dochodzi do limitu pamięci zadeklarowanej, to konieczna jest rozbudowa pamięci. Taka sytuacja oznacza, że w komputerze często brakuje lub niemal brakuje pamięci. Należy dodać pamięć RAM lub zwiększyć rozmiar pliku stronicowania. Ogólne zasady lepszego wykorzystania pamięci RAM Wiemy już, jak korzystać z Menedżera zadań. Oto kilka dodatkowych wskazówek pomocnych w lepszym wykorzystaniu istniejącej pamięci RAM: Usunięcie plików DLL z pamięci podręcznej Jeśli po dłuższej pracy system zaczyna spowalniać lub jeśli z jakiegoś powodu zaczyna brakować pamięci RAM, to winowajcą mogą być pliki DLL pozostałe po programach, które zostały już zamknięte, lecz Windows nadal przechowuje je w pamięci. Czasem Windows zatrzymuje pliki DLL w pamięci podręcznej, mimo że potrzebujący ich program już został zamknięty, a to ogranicza pamięć dostępną dla innych aplikacji. Za pomocą prostej modyfikacji rejestru możemy zmusić Windows do automatycznego usuwania z pamięci podręcznej plików DLL, które nie są już potrzebne programom. W tym celu uruchamiamy Edytor rejestru [Sposób 183.] i przechodzimy do klucza HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer. ROZDZIAŁ 11 (cid:120) WYDAJNOŚĆ SYSTEMU 615 Tworzymy nową wartość DWORD o nazwie AlwaysUnloadDll i jako dane wartości wpisujemy 1. Zamykamy Edytor rejestru i uruchamiamy system ponownie, aby wprowadzić nowe ustawienie. Uwaga: takie ustawienie może powodować problemy z niektórymi starszymi programami. Niektóre programy dla Windows — zwłaszcza starsze i 16-bitowe — mogą przy takim ustawieniu wyświetlać komunikaty o błędach. W takim przypadku należy usunąć ten klucz lub nadać mu wartość 0. Unikanie aplikacji dosowych Aplikacje DOS nie pozwalają systemowi Windows właściwie zarządzać pamięcią i zatrzymają używaną pamięć, nie pozwalając na jej przenoszenie do pliku stronicowania, aby zwolnić pamięć na potrzeby innych programów i procesów. Jeśli używamy aplikacji dla systemu DOS, warto zastąpić je wersjami dla Windows. Wyłączenie interfejsu Aero Jeśli używamy interfejsu Aero w systemie Windows Vista, warto go wyłączyć. W tym celu należy kliknąć na pulpicie prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Personalizuj. Następnie wybieramy Kolor i wygląd okien/Otwórz właściwości wyglądu klasycznego, aby uzyskać więcej opcji kolorów. Wybieramy schemat kolorów inny niż Windows Aero i klikamy przycisk OK. Ograniczenie liczby aplikacji i usług działających w tle W komputerze może być uruchomionych wiele programów i usług działających w tle i możemy nawet nie zdawać sobie z tego sprawy. Sprawdźmy w obszarze powiadomień, czy uruchomione są jakieś niepotrzebne programy. Wyłączmy je i upewnijmy się, że nie będą uruchamiane podczas startu programu. Zobacz również • „Zwiększanie wydajności systemu za pomocą Menedżera zadań” [Sposób 168.] • „Przyśpieszanie komputera za pomocą mechanizmu ReadyBoost” [Sposób 158.] • „Wymuszenie zgodności z ReadyBoost dla dowolnego napędu flash” [Sposób 159.] 616 SYSTEM WINDOWS. NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA SPOSÓB # 161 PRZYSPIESZENIE PRACY DYSKU TWARDEGO DZIĘKI DEFRAGMENTACJI Chyba najłatwiejszym sposobem, by przyspieszyć pracę komputera, jest użycie defragmentatora dysku, co pomoże szybciej otwierać aplika
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

System Windows. Najlepsze rozwiązania
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: