Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00344 010779 13620937 na godz. na dobę w sumie
System zarządzania ruchem na drogach w Polsce - ebook/pdf
System zarządzania ruchem na drogach w Polsce - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 421
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-8911-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

System zarządzania ruchem na drogach w Polsce – jest to pierwsza pozycja traktująca w sposób kompleksowy problematykę zarządzania ruchem na drogach ze szczególnym uwzględnieniem projektów organizacji ruchu. Monografia jest nieocenioną pomocą w zrozumieniu zawiłości  procedur zmiany organizacji ruchu, zasad projektowania organizacji ruchu, opiniowania i zatwierdzania organizacji ruchu, wprowadzania organizacji ruchu, nadzoru nad zarządzaniem ruchem na drogach oraz sądowej kontroli organizacji ruchu drogowego. Połączenie wiedzy teoretycznej oraz doświadczenia praktycznego umożliwiło autorowi sięgnięcie poza ramy litery prawa i spojrzenie na sprawę pod kątem praktyki administracyjnej poszczególnych organów zarządzających ruchem na drogach w Polsce. Pozycja stanowi swoiste kompendium wiedzy dla zarządców dróg publicznych, organów zarządzających ruchem na drogach, inżynierów ruchu drogowego, inżynierów drogownictwa, wykonawców robót drogowych, organizatorów imprez, a także funkcjonariuszy Straży Gminnych (Miejskich) i Policji

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE SyStem zarządzania ruchem na drogach w PolSce Jonatan HasieWiCz Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE JONATAN HASIEWICZ • SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM NA DROGACH W POLSCE Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Małgorzata Sieradzka CHARAKTER PRAWNY POSTĘPOWANIA I RODZAJE ROZSTRZYGNIĘĆ WYDAWANYCH W POSTĘPOWANIU W SPRAWACH PRAKTYK NARUSZAJĄCYCH ZBIOROWE INTERESY KONSUMENTÓW Marcin Menkes GOVERNANCE GOSPODARCZY – STUDIUM PRAWNO MIĘDZYNARODOWE Małgorzata Wach-Pawliczak WYŁĄCZENIE WSPÓLNIKA ZE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Anna Walaszek-Pyzioł (red.) INTERDYSCYPLINARNE PROBLEMY NIELEGALNEGO POBORU ENERGII. STUDIUM PRAWNE Sabina Kubsik PRZEDKONTRAKTOWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA Z TYTUŁU NIEUCZCIWYCH NEGOCJACJI Marcin Asłanowicz POZYCJA PRAWNA ARBITRA W ARBITRAŻU HANDLOWYM Jędrzej Jerzmanowski FINANSOWANIE PRZEZ SPÓŁKĘ AKCYJNĄ NABYCIA LUB OBJĘCIA EMITOWANYCH PRZEZ NIĄ AKCJI W PROCESIE WYKUPU MENEDŻERSKIEGO www.ksiegarnia.beck.pl SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM NA DROGACH W POLSCE JONATAN HASIEWICZ WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2016 Wydawca: Natalia Adamczyk © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-8910-3 ISBN e-book 978-83-255-8911-0 Pracę tę dedykuję Annie K. – osobie, która sprawia że moje życie staje się lepsze PODZIĘKOWANIA Poniższe podziękowania są skierowane do osób, podmiotów i instytucji, dzięki którym możliwe było przeprowadzenie wieloletnich badań skutkujących wydaniem niniejszej pozycji. Podziękowania dla rodziców Leszka i Anny Hasiewicz za udzielone wsparcie w realizacji własnych pasji, marzeń i celów oraz za okazaną pomoc wtedy, gdy okazała się ona potrzebna w trudnych chwilach Podziękowania dla dr Leszka Murata który jako pierwszy odważnie podjął się tematyki projektów organizacji ruchu i umożliwił wykorzystanie w niniejszej pozycji części materiałów pochodzących z własnych opracowań i publikacji który poświęcił swój osobisty czas na konsultacje oraz opiniowanie fragmentów niniejszej pozycji Podziękowania dla wszystkich pracowników administracyjnych Biura Drogownictwa i Komunikacji m. st. Warszawy oraz Inżyniera Ruchu m. st. Warszawy za profesjonalne podejście, wysokie kompetencje oraz okazaną pomoc w sprawach z zakresu zarządzania ruchem na drogach mimo przytłaczającej ilości pracy administracyjnej, związanej ze stołecznym charakterem zarządzania ruchem na drogach w Warszawie, generującym niezliczoną ilość wniosków i zmian w organizacji ruchu Podziękowania dla prof. dr hab. Jacka Langa za udzielony wkład osobisty, merytoryczny oraz za poświęcony czas na konsultację przeprowadzanych badań oraz wspólną ocenę uzyskiwanych wyników Podziękowania dla prof. dr hab. Ryszarda Andrzeja Stefańskiego za przekazane doświadczenie w problematyce stosowania ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz za wskazanie innych istotnych kwestii przydatnych w publikacji niniejszej pozycji Podziękowania dla prof. dr hab. Stanisława Pieprznego za wskazanie na istotne aspekty roli Policji w sprawowaniu kontroli ruchu drogowego oraz za wskazanie innych istotnych kwestii przydatnych w publikacji niniejszej pozycji Spis treści Spis załączników, schematów i tabel ................................................................... Wstęp ........................................................................................................................... Wykaz skrótów .......................................................................................................... Bibliografia ................................................................................................................ Rozdział 1. Zagadnienia ogólne ........................................................................... 1.1. Wprowadzenie do zarządzania ruchem na drogach ............................ 1.1.1. Pojęcie zarządzania ruchem na drogach w polskim systemie prawnym ............................................................................................ 1.1.2. Formy zarządzania ruchem na drogach ..................................... 1.1.3. Granice zarządzania ruchem na drogach ..................................... 1.2. Historia zarządzania ruchem na drogach – zarys ogólny ................... 1.3. Język wyrażania treści w zarządzaniu ruchem na drogach ................. 1.4. Założenia skutecznego zarządzania ruchem na drogach .................... Rozdział 2. Organ zarządzający ruchem ............................................................ 2.1. Zagadnienia ogólne ................................................................................... 2.2. Wzajemny stosunek zakresowy ustawowych terminów „zarządzanie drogą” i „zarządzanie ruchem na drodze” ..................... 2.3. Zadania organu zarządzającego ruchem ............................................... 2.3.1. Rozpatrywanie wniosków dotyczących zmian w organizacji ruchu .................................................................................................. 2.3.2. Postępowanie w sprawie zmiany organizacji ruchu ................... 2.3.2.1. Opinie zarządcy drogi publicznej i Policji do projektów organizacji ruchu ....................................................................... 2.3.2.2. Inne opinie do projektów organizacji ruchu ........................ 2.3.3. Rozpatrzenie projektu organizacji ruchu przez organ zarządzający ruchem ....................................................................... 2.3.3.1. Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu ............................ 2.3.3.2. Odesłanie projektu organizacji ruchu w celu wprowadzenia poprawek ......................................................... 2.3.3.3. Odrzucenie projektu organizacji ruchu ................................ 2.3.4. Rola uznania administracyjnego w zarządzaniu ruchem na drogach ......................................................................................... 2.4. Ewidencjonowanie projektów organizacji ruchu ................................. XIII XV XIX XXIII 1 1 2 6 10 13 21 33 39 39 41 45 47 51 55 61 65 65 73 75 83 89 IX Spis treści 2.5. Opiniowanie geometrii dróg w projektach budowlanych .................. 2.6. Współpraca z innymi organami administracji publicznej w sprawach zarządzania ruchem na drogach ....................................... 2.7. Charakter administracyjnoprawny postępowania w sprawie zmiany organizacji ruchu i znaku drogowego ...................................... 2.7.1. Stosowanie przepisów KPA w toku opiniowania i zatwierdzania projektów organizacji ruchu .............................. 2.7.2. Terminy obowiązujące przy opiniowaniu i zatwierdzaniu projektów organizacji ruchu .......................................................... 2.8. Przekazywanie kompetencji i wydawanie upoważnień do zatwierdzania organizacji ruchu ............................................................. 2.8.1. Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu a decyzja administracyjna ................................................................................ 2.8.2. Ocena legalności zatwierdzeń projektów organizacji ruchu ..... Rozdział 3. Projekt organizacji ruchu jako podstawowy element zarządzania ruchem na drogach .................................................................... 3.1. Projekty organizacji ruchu w systemie zarządzania ruchem na drogach ................................................................................................... 3.2. Charakterystyka projektów organizacji ruchu ..................................... 3.2.1. Projekt stałej organizacji ruchu ..................................................... 3.2.1.1. Projekt zmiennej organizacji ruchu ....................................... 3.2.2. Projekt czasowej organizacji ruchu .............................................. 3.2.3. Uproszczony projekt organizacji ruchu ....................................... 3.2.4. Wymagania formalne dla projektu organizacji ruchu ............... 3.3. Kwalifikacja prawna projektów organizacji ruchu .............................. 3.4. Projekty organizacji ruchu w zamkniętym systemie źródeł prawa ... 3.5. Ogłaszanie zatwierdzanych projektów organizacji ruchu ................... 3.6. Podmioty uprawnione do przedstawiania projektów organizacji ruchu ............................................................................................................ 3.7. Zajęcie pasa drogi publicznej a projekt organizacji ruchu ................. 3.8. Odpowiedzialność projektanta organizacji ruchu ............................... 3.9. Wprowadzanie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu ........... 3.9.1. Wdrażanie projektów stałej organizacji ruchu ........................... 3.9.2. Wdrażanie projektów czasowej organizacji ruchu ..................... 3.9.3. Wdrożenia projektu organizacji ruchu niezgodnie z zatwierdzeniem .............................................................................. 3.9.4. Samowolne lokalizowanie znaków, sygnałów drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu w pasie drogi publicznej ...... 3.9.5. Postawa legalizmu a wykroczenia drogowe ................................. 3.9.6. Skutki braku zawiadomienia o wprowadzeniu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu ................................ X 90 94 96 106 108 110 111 115 121 121 122 122 129 130 136 137 142 152 154 164 167 172 177 180 186 189 192 196 198 Spis treści 3.10. Publiczny dostęp do zatwierdzonych projektów organizacji ruchu .. 3.11. Prawa autorskie do projektów organizacji ruchu ................................ Rozdział 4. Tymczasowe ograniczenia i zakazy w ruchu drogowym ........... 4.1. Zagadnienia wstępne ................................................................................ 4.2. Podmioty uprawnione do stosowania tymczasowych ograniczeń i zakazów ..................................................................................................... 4.3. Zasady wprowadzania tymczasowych ograniczeń i zakazów ............. 4.4. Rola organu zarządzającego ruchem ...................................................... Rozdział 5. Nadzór nad zarządzaniem ruchem i sądowa kontrola organizacji ruchu ............................................................................................... 5.1. Zagadnienia wstępne ................................................................................ 5.2. Nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach .................................... 5.3. Rozstrzyganie w sprawach istniejącej lub projektowanej organizacji ruchu ............................................................................................................ 5.4. Kognicja sądów administracyjnych w sprawach z zakresu zarządzania ruchem na drogach ............................................................. 5.5. Ochrona praw nabytych ........................................................................... 5.6. Skarżenie czynności podejmowanych przez zarządcę drogi w zakresie zarządzania ruchem na drodze ............................................ Rozdział 6. Zarządzanie ruchem na drogach wewnętrznych ......................... 6.1. Zasady ogólne zarządzania ruchem na drogach wewnętrznych ........ 6.2. Obowiązki podmiotu zarządzającego drogą wewnętrzną ................... 6.3. Strefa drogi wewnętrznej ......................................................................... 6.4. Strefa zamieszkania ................................................................................... 6.5. Strefa ruchu ................................................................................................ 6.6. Połączenia dróg wewnętrznych z drogami publicznymi ..................... 6.7. Konsekwencje niewłaściwego oznakowania dróg wewnętrznych ..... 6.8. Zatwierdzanie projektu organizacji ruchu na drogach wewnętrznych ............................................................................................. 6.9. Organizacja ruchu w garażach podziemnych ...................................... Rozdział 7. Wspieranie systemu zarządzania ruchem na drogach w Polsce ................................................................................................................ 7.1. Zagadnienia wstępne ................................................................................ 7.2. Rola Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ..................... 7.3. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ............................ 7.4. Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego .............................................. Rozdział 8. Postulaty zmian w systemie zarządzania ruchem na drogach w Polsce ................................................................................................................ 8.1. Zagadnienia wstępne ................................................................................ 8.2. Funkcjonowanie systemu zarządzania ruchem na drogach ............... 205 208 213 213 213 215 218 221 221 222 225 233 244 250 253 253 259 261 264 269 271 275 277 282 285 285 285 289 293 297 297 297 XI 306 307 309 313 316 325 327 328 331 335 335 335 338 342 344 349 359 361 Spis treści 8.3. Postulaty zmian w systemie zarządzania ruchem na drogach w Polsce ....................................................................................................... 8.3.1. Zalegalizowanie praktyki przekazywania kompetencji i upoważniania pracowników do zatwierdzania projektów organizacji ruchu ............................................................................. 8.3.2. Zmiana kwalifikacji prawnej projektów organizacji ruchu ....... 8.3.3. Zmiana zasad wdrażania projektów stałej organizacji ruchu ... 8.3.4. Uściślenie szczegółowych warunków technicznych stosowania znaków drogowych, sygnałów drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu .................................................. 8.3.5. Przyspieszenie rozpatrywania projektów organizacji ruchu ..... 8.3.6. Publiczny wgląd w zatwierdzane projekty organizacji ruchu ... 8.3.7. Powierzenie zarządzania ruchem na drogach zarządcy drogi .. 8.3.8. Zmiana zasad wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu .................................................................................................. Rozdział 9. Wybrane zagadnienia z problematyki stałej i czasowej organizacji ruchu ............................................................................................... 9.1. Zagadnienia wstępne ................................................................................ 9.2. Problematyka stosowania tabliczek T-30 pod znakami D-18 ............ 9.3. Projektowanie organizacji ruchu w strefach płatnego parkowania ... 9.4. Uspokojenie ruchu drogowego ............................................................... 9.5. Problemy interpretacyjne szczegółowych warunków stosowania znaków, sygnałów drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego ................................................................................................... Zakończenie ............................................................................................................... Załącznik ..................................................................................................................... Indeks rzeczowy ........................................................................................................ XII Spis załączników, schematów i tabel Załącznik Nr 1. Wzorcowy plan sytuacyjny projektu organizacji ruchu opublikowany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (2010). .................... 362 Spis schematów Schemat Nr 1. System zarządzania ruchem na drogach w Polsce .................... 9 Schemat Nr 2 (2A i 2B). Znaki drogowe, sygnały drogowe i urzą- dzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce .................... 24 Schemat Nr 3 (3A i 3B). Postępowanie w sprawie zmiany organiza- cji ruchu na drogach publicznych .................... 100 Schemat Nr 4. Wprowadzanie projektów organizacji ruchu na dro- dze .................... 162 Schemat Nr 5. Wadliwe wprowadzanie organizacji ruchu na drodze .................... 204 Spis tabel Tabela Nr 1. Historyczne regulacje prawne dotyczące zarządzania ruchem na drogach w Polsce po 1983 r. .................... 16 Tabela Nr 2. Zarządca drogi a organ zarządzający ruchem na drodze .................... 43 Tabela Nr 3. Ogólne ramy postępowania w sprawie organizacji ru- chu (zasady ogólne) .................... 52 Tabela Nr 4. Ogólne ramy postępowania w sprawie organizacji ru- chu (zasady w obrębie miast na prawach powiatu) .................... 52 Tabela Nr 5. Ogólne ramy postępowania w sprawie organizacji ru- chu (zasady w obrębie m.st. Warszawy) .................... 53 Tabela Nr 6. Porównanie elementów składowych decyzji admini- stracyjnej i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu .................... 113 XIII Spis załączników, schematów i tabel Tabela Nr 7. Zatwierdzone projekty stałej i czasowej organizacji ru- chu w latach 2012–2013 w województwie mazowieckim .................... 156 Tabela Nr 8. Wdrażanie zatwierdzonych projektów stałej organiza- cji ruchu .................... 181 Tabela Nr 9. Ramowe możliwe zasady ruchu na drogach wewnętrz- nych .................... 257 Tabela Nr 10. Zatwierdzenia projektów organizacji ruchu na po- trzeby lokalizacji znaków D-51 w trybie art. 129b ust. 4 PrDrog w województwie mazowieckim .................... 321 XIV Wstęp Przedmiotem niniejszego opracowania było zbadanie pod kątem prawnym, kto i w jaki sposób oraz za pomocą jakich instrumentów organizuje ruch na drogach. Nie- zbędne w tym celu okazało dokonanie rekonstrukcji stworzonego systemu zarządzania ruchem na drogach w Polsce. Zarazem na łamach niniejszej pozycji zostaną ukazane pewne mankamenty istniejącego w naszym kraju systemu zarządzania ruchem na dro- gach. Autor niniejszej monografii wniósł swoje osobiste bogate, ponaddziesięcioletnie doświadczenie w zakresie wprowadzania zmian w organizacji ruchu za pomocą projek- tów organizacji ruchu stanowiących instrumenty, jakimi posługują się organy admini- stracji publicznej odpowiedzialne za sprawy z zakresu zarządzania ruchem na drogach. Szczególną trudność dla omawianych zagadnień stanowił brak zadowalających zaso- bów literatury omawiającej pod kątem prawnym i praktycznym zagadnienia zarządza- nia ruchem na drogach. Problematyczną kwestią staje się także niespójne orzecznictwo sądów administracyjnych odnośnie do zarządzania ruchem na drogach. Zagadnienie prawotwórczości organizowania ruchu drogowego zostało po raz pierwszy w literaturze przedstawione przez L. Murata w monografii pt. Normatywny charakter organizowa- nia ruchu drogowego w Polsce i USA (2005), a także w trzech artykułach jego autorstwa zamieszczonych na łamach czasopisma Transport Samochodowy: Charakter prawny organizowania ruchu na drogach. Rzecz o tym, czym jest znak drogowy (2012), Krypto- prawotwórstwo administracyjne w zarządzaniu ruchem na drogach. Rzecz o tym, czym jest projekt organizacji ruchu (2013) oraz Organizowanie ruchu na drogach w stanie Nowy Jork (2013). Stosując m.in. analizy porównawcze poparte badaniem orzecznic- twa sądowego oraz praktyki administracyjnej, L. Murat udowadnia, że organizowanie ruchu na drogach to de facto akt prawotwórczy, i postuluje, aby stosować do niego wszystkie konsekwencje, w tym zwłaszcza standardy promulgacyjne oraz reguły kolizji pomiędzy normami prawnymi regulującymi ruch drogowy. Wiele wniosków pocho- dzących z opracowań L. Murata jest przywoływanych i rozwijanych w przedmiotowej monografii. Inną pozycją jest praca zbiorowa pracowników naukowych Politechniki Krakow- skiej pt. Inżynieria Ruchu Drogowego (2008, 2014). Koncentruje się ona jednak głów- nie na aspektach inżynierskich związanych z projektowaniem organizacji ruchu. Poru- szane są w niej zagadnienia badań i analiz ruchu, modelowania ruchu drogowego, ob- liczania przepustowości skrzyżowań drogowych, systemów sterowania ruchem czy też polityki transportowej zarządzających ruchem. Pojawiają się tam także wątki dotyczące parkowania, ruchu pieszego, ruchu rowerowego czy też zasad stosowania oznakowania drogowego. Pozycja ta w sposób opisowy nakreśla ramy prawne zarządzania ruchem XV Wstęp na drogach w kontekście projektów organizacji ruchu, za pomocą których wprowadza się zmiany w organizacji ruchu. Przytoczone powyżej pozycje traktują o zagadnieniach organizacji ruchu na dwóch różnych płaszczyznach: prawnej i inżynierskiej. W świetle ostatnich zmian prawnych w systemie zarządzania ruchem na drogach, obowiązujących od 1.7.2016 r., oraz nowego orzecznictwa sądów administracyjnych autor niniejszej monografii uznał za konieczne kompleksowe pochylenie się nad te- matyką zarządzania ruchem na drogach. Rozwój infrastruktury drogowej i wzrastające natężenie ruchu drogowego generuje potrzebę ciągłej aktualizacji prawnych metod za- rządzania ruchem na drogach. Mimo znaczących przemian i ciągłej ewolucji systemu zarządzania ruchem na drogach w Polsce materia ta dopiero w niniejszej pozycji jest przedmiotem analizy praktyka i teoretyka będącego aktywnym uczestnikiem procesów związanych z zarządzaniem ruchem na drogach. Tym samym niniejsza monografia i poruszane w niej zagadnienia stanowią swoiste novum. W tym miejscu należy zaznaczyć, że Prawo o ruchu drogowym, które będzie stanowić punkt wyjściowy w rozważaniach nad systemem zarządzania ruchem na dro- gach, jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin prawa, a sama ustawa – Prawo o ruchu drogowym jest nowelizowana wielokrotnie, nawet w ciągu jednego roku. Zasady ruchu drogowego, stosowanie się do znaków drogowych, sygnałów drogo- wych i innych rozwiązań na drogach jest jedną z pierwszych, jeśli nie pierwszą dziedziną prawa, z którą ma do czynienia każdy młody człowiek, a nawet już dziecko. Styczność taka może mieć miejsce już na etapie pierwszej drogi do szkoły podstawowej czy przed- szkola, a potem – czy tego chcemy czy też nie – towarzyszy nam przez całe życie. Co- dziennie docieramy do pracy samochodem, zatrzymujemy się na światłach, przepusz- czamy jadąc samochodem przechodniów na przejściu dla pieszych, zatrzymujemy się przed znakiem STOP i stosujemy się do innych norm wyrażających nakazy i zakazy za pomocą znaków drogowych. Czy jednak kiedykolwiek zastanowiliśmy się nad legal- nością ich umieszczenia? W jaki sposób się to dzieje? Jakie procedury obowiązują w tym zakresie? Zaskakujące może okazać się to, że autor, dokonując analizy poszczególnych działań organów administracji publicznej w systemie zarządzania ruchem na drogach, podaje w wątpliwość legalność niektórych rozwiązań natury normatywnej zastosowa- nych w rzeczonej materii przez ustawodawcę. Sygnalizowane problemy i niejasności mogą się pogłębiać na tle powszechnie istniejącej świadomości w polskiej juryspruden- cji o fundamentalnych mechanizmach konstytucyjnego państwa prawa, za które prze- cież uważana jest Polska. Mimo wspomnianego wieloletniego praktycznego doświadczenia autora niniej- szej pozycji i bezpośredniej stałej osobistej styczności z systemem zarządzania ruchem na drogach sporządzenie niniejszej pracy wymagało szeregu przygotowań oraz po- znania stanowiska wielu organów administracji publicznej zaangażowanych w pracę i funkcjonowanie systemu zarządzania ruchem na drogach. Wynikiem takich dzia- łań było dokonanie niezbędnych porównań oraz zestawienia rozstrzygnięć w sprawach XVI Wstęp z zakresu zarządzania ruchem na drogach podejmowanych przez różne organy ad- ministracji publicznej. Corocznie autor niniejszej pozycji jest osobiście projektantem (twórcą, pomysłodawcą, inicjatorem, wykonawcą) od 250 do 300 zmian w stałej i cza- sowej organizacji ruchu na terenie województwa mazowieckiego i m.st. Warszawy. To doświadczenie umożliwiło mu sięgnięcie poza ramy litery prawa i spojrzenie na sprawę pod kątem praktyki administracyjnej poszczególnych organów administracji publicz- nej. Uważny czytelnik z pewnością dostrzeże, że autor w umiejętny sposób zestawia ze sobą dwa powyższe aspekty, które w wielu dziedzinach prawa stanowią często prze- ciwległe bieguny i czynią niektóre przepisy w systemie zarządzania ruchem martwymi. Nieoceniona staje się także dla niniejszej pozycji znajomość u jej autora zasad inżynierii ruchu drogowego. Z uwagi na interdyscyplinarność zagadnień ruchu drogowego oraz pogłębiające się procesy globalizacji zestawienie wiedzy prawnej i inżynierskiej rzuca zupełnie nowe światło na rozwiązania polskiego systemu zarządzania ruchem na dro- gach oraz stanowi podstawę refleksji nad spójnością, celowością i legalnością polskich rozwiązań. W tym miejscu należy zaznaczyć, że przedmiotem niniejszej pozycji nie będą ogólne zasady ruchu drogowego, kontrola ruchu drogowego, uprawnienia podmiotów wy- konujących kontrolę ruchu drogowego, ocena powinnych zachowań uczestników ru- chu drogowego, ruch pojazdów, poruszanie się pieszych, sprawy mandatowe i karne, kary administracyjne i pieniężne, punkty karne, warunki techniczne pojazdów me- chanicznych lub uprawnienia do prowadzenia pojazdów czy też wiele innych kwestii związanych z szeroko rozumianym pojęciem ruchu drogowego. Opracowanie to oma- wia stworzony system zarządzania ruchem na drogach oraz dokonuje oceny aktów, za pomocą których zarządzanie to się odbywa. Autor dokonuje także oceny 25-let- niego funkcjonowania systemu zarządzania ruchem oraz zawiera postulaty określonych zmian mających na celu doprecyzowanie, rewizję, uszczegółowienie lub usprawnienie istniejącego systemu zarządzania ruchem na drogach. W treści monografii autor wskazuje także, że akty prawne, za pomocą których za- rządza się ruchem na drogach w Polsce, nie wpisują się w istniejący system źródeł prawa w Rzeczypospolitej. Skutkuje to wieloma nieprawidłowościami w funkcjonowaniu sys- temu zarządzania ruchem na drogach i naraża działania podejmowane przez poszcze- gólne organy administracji publicznej na zarzut nieważności. W pracy wskazano aktualnie obowiązujące reguły zarządzania ruchem na drogach w Polsce, praktyczne aspekty działania organów administracji publicznych zaangażo- wanych w zarządzanie ruchem na drogach, wraz z określeniem podstaw podejmowa- nych działań i sposobów zarządzania ruchem na drogach w Polsce. Poddano także oce- nie funkcjonowanie systemu zarządzania ruchem na drogach. Szczególną rolę w tychże rozważaniach poświęcono projektom organizacji ruchu, stanowiącym podstawowy in- strument zarządzania ruchem na drogach w Polsce. Dodatkowo w monografii tej znajdują się odpowiedzi na takie zagadnienia, jak charakter prawny procedury zmiany organizacji ruchu, stosowanie regulacji Kodeksu postępowania administracyjnego w procedurach zmian organizacji ruchu, legalność XVII Wstęp przekazywania kompetencji do zatwierdzania organizacji ruchu oraz udzielania upo- ważnień do podejmowania rozstrzygnięć w sprawach z zakresu zarządzania ruchem na drogach. Z wykorzystaniem istniejącego dorobku naukowego innych badaczy oma- wiane są także zagadnienia ogłaszania zatwierdzonej organizacji ruchu czy publicznej dostępności dla ogółu zmian dokonywanych w organizacji ruchu. Opracowanie też po- rusza kwestie związane z odpowiedzialnością poszczególnych podmiotów zaangażowa- nych w zarządzanie ruchem na drogach oraz zasad wprowadzenia zmian w organizacji ruchu i ich skutków na płaszczyźnie prawnej, inżynierskiej i faktycznej. Praca niniej- sza wskazuje także możliwości i drogi odwołania się od niekorzystnych rozstrzygnięć organów zarządzających ruchem. Nieocenionym źródłem wiedzy stają także załączone przykładowe rozstrzygnięcia wydawane przez zarządzających ruchem, przywoływane w razie zaistnienia takiej potrzeby. W pozycji omówiono także wybrane zagadnienia budzące kontrowersje w procesie zarządzania ruchem na drogach w Polsce. Niniejsze opracowanie uwzględnia najnowszy stan prawny obowiązujący w syste- mie zarządzania ruchem na drogach w Polsce od 1.7.2016 r., w związku z wejściem w życie kluczowego znowelizowanego rozporządzenia Ministra Infrastruktury w spra- wie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nad- zoru nad tym zarządzaniem. Adresatami niniejszej pozycji są przede wszystkim pracownicy organów admini- stracji publicznej (zarządcy dróg, organy zarządzające ruchem na drogach), organy kontroli ruchu drogowego (Policja, Straż Miejska, Inspekcja Transportu Drogowego i in.), projektanci organizacji ruchu, inżynierowie ruchu drogowego, wnioskodawcy w sprawie zmian w organizacji ruchu, wykonawcy robót drogowych, wykonawcy i pro- ducenci oznakowania drogowego, organizatorzy imprez w ciągach dróg publicznych, pełnomocnicy w sprawach o zajęcie pasa drogowego, ale w rzeczywistości tak naprawdę wszyscy uczestnicy ruchu drogowego, bez których to problematyka zarządzania ru- chem na drogach nie istniałaby. Pragnieniem autora niniejszego opracowania jest to, aby sprawy związane z zarzą- dzaniem ruchem na drogach były przedmiotem zainteresowania szerokiego grona od- biorców. Działalność organów administracji publicznych zaangażowanych w zarządza- nie ruchem na drogach ma przecież niezwykle doniosłe znaczenie, gdyż w rezultacie wpływa na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zarządzanie ruchem na drogach wiąże się z umożliwieniem swobodnego i szybkiego dostępu do wybranej części kraju, zapew- nieniem odpowiedniej infrastruktury oraz utrzymaniem szlaków komunikacyjnych w należytym stanie. Skuteczne zarządzanie ruchem na drogach od wieków państwowo- ści stanowiło wyznacznik sprawności funkcjonującego aparatu administracyjnego. Ko- nieczne zatem jest uświadomienie sobie, że sprawy zarządzania ruchem na drogach nie są marginalnymi i przypadkowymi działaniami, lecz powinny stanowić pewną przemy- ślaną całość, która to przekłada się na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Warszawa, grudzień 2016 r. Jonatan Hasiewicz XVIII Wykaz skrótów 1. Źródła prawa DrogPublU ..................................... ustawa z 21.3.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.) KC .................................................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. KierRuchDrogR ............................. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 6.7.2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 143) KK .................................................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. Konstytucja RP .............................. ustawa z 2.4.1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej z 2016 r. poz. 1137 ze zm.) Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483) KPA ................................................. ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania admi- KSH ................................................. ustawa z 15.9.2010 r. – kodeks spółek handlowych nistracyjnego (Dz.U. Nr 30, poz. 168 ze zm.) KW .................................................. ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578) (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1094 ze zm.) OgłAktU ......................................... ustawa z 20.7.2000 r. o ogłaszaniu aktów nor- matywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 296) PPSA ................................................ ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowa- niu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.) PrAut ............................................... ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach PrBud .............................................. ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 666) PrDrog ............................................ ustawa z 20.6.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym PrSpółdz .......................................... ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze SamGminU ..................................... ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 89 poz. 414 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 21 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

System zarządzania ruchem na drogach w Polsce
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: