Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00259 005577 18999721 na godz. na dobę w sumie
Systemy baz danych. Kompletny podręcznik. Wydanie II - książka
Systemy baz danych. Kompletny podręcznik. Wydanie II - książka
Autor: , , Liczba stron: 1048
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3303-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Pierwsze tak szczegółowe, kompleksowe wprowadzenie!

Trzej znani naukowcy z dziedziny IT nauczą Cię:

Z kluczowej roli, jaką bazy danych odgrywają w codziennym życiu milionów ludzi, zdajemy sobie sprawę za każdym razem, gdy wpisujemy hasło w wyszukiwarce Google, robimy zakupy w internetowej księgarni czy logujemy się do swojego konta w banku. Szybkie, bezpieczne i niezawodne przetwarzanie oraz przechowywanie ogromnych ilości informacji stało się dziś strategicznym czynnikiem funkcjonowania większości firm, organizacji i instytucji państwowych. Ten ogromny potencjał współczesnych baz danych jest dziś sumą wiedzy i technologii rozwijanych przez kilka ostatnich dziesięcioleci. Owocem tych prac jest przede wszystkim wyspecjalizowane oprogramowanie - systemy zarządzania bazami danych DBMS, czyli rozbudowane narzędzia do wydajnego tworzenia dużych zbiorów informacji i zarządzania nimi. Niestety, mają one jedną zasadniczą wadę - należą do najbardziej złożonych rodzajów oprogramowania!

W związku z tym trzech znanych naukowców w dziedzinie IT z Uniwersytetu Stanforda. Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman i Jennifer Widom - postanowiło stworzyć pierwszy tak kompletny podręcznik, wprowadzający do systemów baz danych. Zawiera on opis najnowszych standardów bazy danych SQL 1999, SQL/PSM, SQL/CLI, JDBC, ODL oraz XML - i to w znacznie szerszym zakresie niż w większości publikacji. Podręcznik został przygotowany w taki sposób, aby po jego przeczytaniu użytkowanie czy projektowanie baz danych, pisanie programów w różnych językach związanych z systemami DBMS oraz ich sprawna implementacja nie stanowiły dla Czytelnika najmniejszego problemu! W tej książce znajdziesz obszerne omówienie między innymi:

Kompleksowe podejście do systemów baz danych ? z punktu widzenia projektanta, użytkownika i programisty.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Systemy baz danych. Kompletny podręcznik. Wydanie II Autorzy: Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom Tłumaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-3303-6 Tytuł oryginału: Database Systems: The Complete Book (2nd Edition) Format: 172×245, stron: 1048 Pierwsze tak szczegółowe, kompleksowe wprowadzenie! Trzej znani naukowcy z dziedziny IT nauczą Cię: • profesjonalnego projektowania i korzystania z baz danych • tworzenia i wdrażania złożonych aplikacji bazodanowych • sprawnej implementacji systemów zarządzania bazami danych Z kluczowej roli, jaką bazy danych odgrywają w codziennym życiu milionów ludzi, zdajemy sobie sprawę za każdym razem, gdy wpisujemy hasło w wyszukiwarce Google, robimy zakupy w internetowej księgarni czy logujemy się do swojego konta w banku. Szybkie, bezpieczne i niezawodne przetwarzanie oraz przechowywanie ogromnych ilości informacji stało się dziś strategicznym czynnikiem funkcjonowania większości firm, organizacji i instytucji państwowych. Ten ogromny potencjał współczesnych baz danych jest dziś sumą wiedzy i technologii rozwijanych przez kilka ostatnich dziesięcioleci. Owocem tych prac jest przede wszystkim wyspecjalizowane oprogramowanie – systemy zarządzania bazami danych DBMS, czyli rozbudowane narzędzia do wydajnego tworzenia dużych zbiorów informacji i zarządzania nimi. Niestety, mają one jedną zasadniczą wadę – należą do najbardziej złożonych rodzajów oprogramowania! W związku z tym trzech znanych naukowców w dziedzinie IT z Uniwersytetu Stanforda. Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman i Jennifer Widom – postanowiło stworzyć pierwszy tak kompletny podręcznik, wprowadzający do systemów baz danych. Zawiera on opis najnowszych standardów bazy danych SQL 1999, SQL/PSM, SQL/CLI, JDBC, ODL oraz XML – i to w znacznie szerszym zakresie niż w większości publikacji. Podręcznik został przygotowany w taki sposób, aby po jego przeczytaniu użytkowanie czy projektowanie baz danych, pisanie programów w różnych językach związanych z systemami DBMS oraz ich sprawna implementacja nie stanowiły dla Czytelnika najmniejszego problemu! Kompleksowe podejście do systemów baz danych z punktu widzenia projektanta, użytkownika i programisty Idź do • Spis treści • Przykładowy rozdział • Skorowidz Katalog książek • Katalog online • Zamów drukowany katalog Twój koszyk • Dodaj do koszyka Cennik i informacje • Zamów informacje o nowościach • Zamów cennik Czytelnia • Fragmenty książek online Kontakt Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl © Helion 1991–2011 Spis treĂci WstÚp ..........................................................................................................................25 O autorach ...................................................................................................................29 1. ¥wiat systemów baz danych ..................................................................................31 1.1. Ewolucja systemów baz danych ...........................................................................................................31 1.1.1. Wczesne systemy zarzÈdzania bazami danych .........................................................................32 1.1.2. Relacyjne systemy baz danych ...................................................................................................32 1.1.3. Coraz mniejsze systemy ..............................................................................................................33 1.1.4. Coraz wiÚksze systemy ................................................................................................................33 1.1.5. Integrowanie informacji .............................................................................................................34 1.2. Elementy systemu zarzÈdzania bazami danych .................................................................................34 1.2.1. Polecenia w jÚzyku definicji danych .........................................................................................34 1.2.2. Omówienie przetwarzania zapytañ ...........................................................................................35 1.2.3. ZarzÈdzanie pamiÚciÈ i buforem ...............................................................................................36 1.2.4. Przetwarzanie transakcji ............................................................................................................37 1.2.5. Procesor zapytañ .........................................................................................................................38 1.3. Zarys dziedziny systemów baz danych ...............................................................................................38 1.4. Literatura do rozdziaïu 1. .....................................................................................................................40 I Modelowanie relacyjnych baz danych .............................................41 2. Relacyjny model danych ........................................................................................43 2.1. PrzeglÈd modeli danych .......................................................................................................................43 2.1.1. Czym jest model danych? ...........................................................................................................43 2.1.2. Waĝne modele danych ................................................................................................................44 2.1.3. Krótki opis modelu relacyjnego ................................................................................................44 2.1.4. Krótki opis modelu semistrukturalnego ..................................................................................45 2.1.5. Inne modele danych ...................................................................................................................46 2.1.6. Porównanie podejĂÊ do modelowania .......................................................................................46 2.2. Podstawy modelu relacyjnego ..............................................................................................................47 2.2.1. Atrybuty .......................................................................................................................................47 2.2.2. Schematy ......................................................................................................................................47 2.2.3. Krotki ...........................................................................................................................................48 2.2.4. Dziedziny .....................................................................................................................................48 2.2.5. Równowaĝne reprezentacje relacji ............................................................................................49 4 SPIS TRE¥CI 2.2.6. Egzemplarze relacji .....................................................................................................................49 2.2.7. Klucze relacji ...............................................................................................................................49 2.2.8. Przykïadowy schemat bazy danych ...........................................................................................50 2.2.9. mwiczenia do podrozdziaïu 2.2 ..................................................................................................52 2.3. Definiowanie schematu relacji w jÚzyku SQL ...................................................................................53 2.3.1. Relacje w SQL-u .........................................................................................................................53 2.3.2. Typy danych ................................................................................................................................54 2.3.3. Proste deklaracje tabel ................................................................................................................55 2.3.4. Modyfikowanie schematów relacji ............................................................................................56 2.3.5. WartoĂci domyĂlne .....................................................................................................................57 2.3.6. Deklarowanie kluczy ..................................................................................................................57 2.3.7. mwiczenia do podrozdziaïu 2.3 ..................................................................................................59 2.4. Algebraiczny jÚzyk zapytañ ..................................................................................................................60 2.4.1. Dlaczego potrzebujemy specjalnego jÚzyka zapytañ? ..............................................................61 2.4.2. Czym jest algebra? .......................................................................................................................61 2.4.3. PrzeglÈd algebry relacji ..............................................................................................................61 2.4.4. Operacje specyficzne dla zbiorów wykonywane na relacjach .................................................62 2.4.5. Projekcja ......................................................................................................................................63 2.4.6. Selekcja .........................................................................................................................................64 2.4.7. Iloczyn kartezjañski ....................................................................................................................65 2.4.8. ZïÈczenia naturalne ....................................................................................................................65 2.4.9. ZïÈczenia warunkowe .................................................................................................................68 2.4.10. ’Èczenie operacji w celu tworzenia zapytañ ..........................................................................69 2.4.11. Nadawanie i zmienianie nazw .................................................................................................70 2.4.12. ZaleĝnoĂci miÚdzy operacjami .................................................................................................71 2.4.13. Notacja liniowa wyraĝeñ algebraicznych ................................................................................72 2.4.14. mwiczenia do podrozdziaïu 2.4 ................................................................................................73 2.5. WiÚzy relacji ..........................................................................................................................................79 2.5.1. Algebra relacji jako jÚzyk wiÚzów ..............................................................................................79 2.5.2. WiÚzy integralnoĂci referencyjnej .............................................................................................80 2.5.3. WiÚzy klucza ................................................................................................................................81 2.5.4. Inne przykïady dotyczÈce wiÚzów .............................................................................................82 2.5.5. mwiczenia do podrozdziaïu 2.5 ..................................................................................................82 2.6. Podsumowanie rozdziaïu 2. .................................................................................................................83 2.7. Literatura do rozdziaïu 2. .....................................................................................................................84 3. Teoria projektowania relacyjnych baz danych ...................................................85 3.1. ZaleĝnoĂci funkcyjne ............................................................................................................................85 3.1.1. Definicja zaleĝnoĂci funkcyjnej .................................................................................................86 3.1.2. Klucze relacji ...............................................................................................................................87 3.1.3. Nadklucze ....................................................................................................................................88 3.1.4. mwiczenia do podrozdziaïu 3.1 ..................................................................................................89 3.2. Reguïy dotyczÈce zaleĝnoĂci funkcyjnych ..........................................................................................89 3.2.1. Wnioskowanie na temat zaleĝnoĂci funkcyjnych ....................................................................90 3.2.2. Reguïa podziaïu i ïÈczenia .........................................................................................................90 3.2.3. Trywialne zaleĝnoĂci funkcyjne ................................................................................................91 3.2.4. Obliczanie domkniÚcia atrybutów ............................................................................................92 3.2.5. Dlaczego algorytm obliczania domkniÚÊ dziaïa? .....................................................................94 3.2.6. Reguïa przechodnioĂci ...............................................................................................................96 3.2.7. Domykanie zbiorów zaleĝnoĂci funkcyjnych ...........................................................................97 3.2.8. Projekcje zaleĝnoĂci funkcyjnych ..............................................................................................98 3.2.9. mwiczenia do podrozdziaïu 3.2 ..................................................................................................99 SPIS TRE¥CI 5 3.3. Projektowanie schematów relacyjnych baz danych .........................................................................101 3.3.1. Anomalie ....................................................................................................................................101 3.3.2. Dekompozycja relacji ...............................................................................................................102 3.3.3. PostaÊ normalna Boyce’a-Codda .............................................................................................103 3.3.4. Dekompozycja do BCNF .........................................................................................................104 3.3.5. mwiczenia do podrozdziaïu 3.3 ................................................................................................107 3.4. Dekompozycja — dobre, zïe i okropne skutki .................................................................................108 3.4.1. Odzyskiwanie informacji po dekompozycji ...........................................................................108 3.4.2. Test dla zïÈczeñ bezstratnych oparty na algorytmie chase ...................................................111 3.4.3. Dlaczego algorytm chase dziaïa? .............................................................................................113 3.4.4. Zachowywanie zaleĝnoĂci .........................................................................................................114 3.4.5. mwiczenia do podrozdziaïu 3.4 ................................................................................................115 3.5. Trzecia postaÊ normalna ....................................................................................................................116 3.5.1. Definicja trzeciej postaci normalnej .......................................................................................116 3.5.2. Algorytm syntezy do schematów o trzeciej postaci normalnej ............................................117 3.5.3. Dlaczego algorytm syntezy do 3NF dziaïa? ...........................................................................118 3.5.4. mwiczenia do podrozdziaïu 3.5 ................................................................................................118 3.6. ZaleĝnoĂci wielowartoĂciowe .............................................................................................................119 3.6.1. NiezaleĝnoĂÊ atrybutów i wynikajÈca z tego nadmiarowoĂÊ .................................................119 3.6.2. Definicja zaleĝnoĂci wielowartoĂciowej ..................................................................................120 3.6.3. Wnioskowanie na temat ZW ...................................................................................................121 3.6.4. Czwarta postaÊ normalna .........................................................................................................123 3.6.5. Dekompozycja do czwartej postaci normalnej .......................................................................124 3.6.6. ZwiÈzki miÚdzy postaciami normalnymi ...............................................................................125 3.6.7. mwiczenia do podrozdziaïu 3.6 ................................................................................................126 3.7. Algorytm wyprowadzania ZW ...........................................................................................................127 3.7.1. DomkniÚcie i algorytm chase ..................................................................................................127 3.7.2. Rozszerzanie algorytmu chase na ZW ....................................................................................128 3.7.3. Dlaczego algorytm chase dziaïa dla ZW? ...............................................................................130 3.7.4. Projekcje ZW .............................................................................................................................131 3.7.5. mwiczenia do podrozdziaïu 3.7 ................................................................................................132 3.8. Podsumowanie rozdziaïu 3. ...............................................................................................................132 3.9. Literatura do rozdziaïu 3. ...................................................................................................................134 4. Wysokopoziomowe modele baz danych ............................................................135 4.1. Model zwiÈzków encji .........................................................................................................................136 4.1.1. Zbiory encji ...............................................................................................................................136 4.1.2. Atrybuty .....................................................................................................................................136 4.1.3. ZwiÈzki .......................................................................................................................................137 4.1.4. Diagramy ER .............................................................................................................................137 4.1.5. Egzemplarze diagramów ER ....................................................................................................138 4.1.6. KrotnoĂÊ w zwiÈzkach binarnych w modelu ER ...................................................................139 4.1.7. ZwiÈzki wieloargumentowe .....................................................................................................139 4.1.8. Role w zwiÈzkach ......................................................................................................................140 4.1.9. Atrybuty zwiÈzków ...................................................................................................................142 4.1.10. Przeksztaïcanie zwiÈzków wieloargumentowych na binarne .............................................143 4.1.11. Podklasy w modelu ER ...........................................................................................................144 4.1.12. mwiczenia do podrozdziaïu 4.1 ..............................................................................................146 4.2. Zasady projektowania .........................................................................................................................148 4.2.1. WiernoĂÊ ....................................................................................................................................148 4.2.2. Unikanie nadmiarowoĂci .........................................................................................................149 4.2.3. Prostota ma znaczenie ..............................................................................................................149 6 SPIS TRE¥CI 4.2.4. Wybór odpowiednich zwiÈzków ..............................................................................................149 4.2.5. Wybór elementów odpowiedniego rodzaju ............................................................................151 4.2.6. mwiczenia do podrozdziaïu 4.2 ................................................................................................153 4.3. WiÚzy w modelu ER ............................................................................................................................155 4.3.1. Klucze w modelu ER ................................................................................................................155 4.3.2. Reprezentowanie kluczy w modelu ER ..................................................................................155 4.3.3. IntegralnoĂÊ referencyjna .........................................................................................................156 4.3.4. WiÚzy stopni ..............................................................................................................................157 4.3.5. mwiczenia do podrozdziaïu 4.3 ................................................................................................157 4.4. Sïabe zbiory encji ................................................................................................................................158 4.4.1. Przyczyny tworzenia sïabych zbiorów encji ...........................................................................158 4.4.2. Wymogi zwiÈzane ze sïabymi zbiorami encji ........................................................................160 4.4.3. Notacja do opisu sïabych zbiorów encji ..................................................................................161 4.4.4. mwiczenia do podrozdziaïu 4.4 ................................................................................................161 4.5. Z diagramów ER na projekty relacyjne ............................................................................................162 4.5.1. Ze zbiorów encji na relacje .......................................................................................................162 4.5.2. Ze zwiÈzków ER na relacje .......................................................................................................163 4.5.3. ’Èczenie relacji .........................................................................................................................165 4.5.4. Przeksztaïcanie sïabych zbiorów encji ....................................................................................166 4.5.5. mwiczenia do podrozdziaïu 4.5 ................................................................................................168 4.6. Przeksztaïcanie struktur podklas na relacje .....................................................................................169 4.6.1. Przeksztaïcanie w stylu modelu ER ........................................................................................170 4.6.2. PodejĂcie obiektowe ..................................................................................................................171 4.6.3. Stosowanie wartoĂci null do ïÈczenia relacji ..........................................................................171 4.6.4. Porównanie podejĂÊ ..................................................................................................................172 4.6.5. mwiczenia do podrozdziaïu 4.6 ................................................................................................173 4.7. JÚzyk UML ..........................................................................................................................................174 4.7.1. Klasy w jÚzyku UML ................................................................................................................174 4.7.2. Klucze klas w UML-u ..............................................................................................................175 4.7.3. Asocjacje ....................................................................................................................................175 4.7.4. Asocjacje zwrotne ......................................................................................................................177 4.7.5. Klasy asocjacji ...........................................................................................................................177 4.7.6. Podklasy w UML-u ...................................................................................................................178 4.7.7. Agregacje i kompozycje ............................................................................................................179 4.7.8. mwiczenia do podrozdziaïu 4.7 ................................................................................................180 4.8. Z diagramów UML na relacje ............................................................................................................181 4.8.1. Podstawy przeksztaïcania diagramów UML na relacje .........................................................181 4.8.2. Z podklas w UML-u na relacje ................................................................................................181 4.8.3. Z agregacji i kompozycji na relacje .........................................................................................182 4.8.4. Odpowiednik sïabych zbiorów encji w UML-u .....................................................................183 4.8.5. mwiczenia do podrozdziaïu 4.8 ................................................................................................184 4.9. JÚzyk ODL ...........................................................................................................................................184 4.9.1. Deklaracje klas ..........................................................................................................................184 4.9.2. Atrybuty w ODL-u ...................................................................................................................185 4.9.3. ZwiÈzki w ODL-u .....................................................................................................................186 4.9.4. ZwiÈzki zwrotne ........................................................................................................................186 4.9.5. KrotnoĂÊ zwiÈzków ...................................................................................................................187 4.9.6. Typy w ODL-u ..........................................................................................................................188 4.9.7. Podklasy w ODL-u ...................................................................................................................190 4.9.8. Deklarowanie kluczy w ODL-u ...............................................................................................190 4.9.9. mwiczenia do podrozdziaïu 4.9 ................................................................................................192 SPIS TRE¥CI 7 4.10. Z projektów w ODL-u na projekty relacyjne .................................................................................192 4.10.1. Z klas w ODL-u na relacje .....................................................................................................193 4.10.2. Atrybuty zïoĝone w klasach ...................................................................................................193 4.10.3. Przedstawianie atrybutów wartoĂci w formie zbioru ..........................................................194 4.10.4. Reprezentowanie innych konstruktorów typów ..................................................................195 4.10.5. Przedstawianie zwiÈzków w ODL-u .....................................................................................197 4.10.6. mwiczenia do podrozdziaïu 4.10 ............................................................................................197 4.11. Podsumowanie rozdziaïu 4. .............................................................................................................198 4.12. Literatura do rozdziaïu 4. .................................................................................................................200 II Programowanie relacyjnych baz danych ........................................201 5. Algebraiczne i logiczne jÚzyki zapytañ ..............................................................203 5.1. Operacje relacyjne na wielozbiorach .................................................................................................203 5.1.1. Dlaczego wielozbiory? ..............................................................................................................204 5.1.2. Suma, czÚĂÊ wspólna i róĝnica dla wielozbiorów ...................................................................205 5.1.3. Projekcje wielozbiorów .............................................................................................................206 5.1.4. Selekcja na wielozbiorach ........................................................................................................207 5.1.5. Iloczyn kartezjañski wielozbiorów ..........................................................................................207 5.1.6. ZïÈczenia wielozbiorów ............................................................................................................208 5.1.7. mwiczenia do podrozdziaïu 5.1 ................................................................................................209 5.2. Dodatkowe operatory algebry relacji ................................................................................................210 5.2.1. Eliminowanie powtórzeñ .........................................................................................................211 5.2.2. Operatory agregacji ...................................................................................................................211 5.2.3. Grupowanie ...............................................................................................................................212 5.2.4. Operator grupowania ................................................................................................................213 5.2.5. Rozszerzanie operatora projekcji .............................................................................................214 5.2.6. Operator sortowania .................................................................................................................215 5.2.7. ZïÈczenia zewnÚtrzne ...............................................................................................................216 5.2.8. mwiczenia do podrozdziaïu 5.2 ................................................................................................218 5.3. Logika relacji .......................................................................................................................................219 5.3.1. Predykaty i atomy .....................................................................................................................219 5.3.2. Atomy arytmetyczne .................................................................................................................220 5.3.3. Reguïy i zapytania w Datalogu ................................................................................................220 5.3.4. Znaczenie reguï Datalogu ........................................................................................................221 5.3.5. Predykaty ekstensjonalne i intensjonalne ..............................................................................223 5.3.6. Reguïy Datalogu stosowane do wielozbiorów ........................................................................224 5.3.7. mwiczenia do podrozdziaïu 5.3 ................................................................................................225 5.4. Algebra relacji i Datalog .....................................................................................................................226 5.4.1. Operacje logiczne ......................................................................................................................226 5.4.2. Projekcja ....................................................................................................................................227 5.4.3. Selekcja .......................................................................................................................................228 5.4.4. Iloczyn kartezjañski ..................................................................................................................230 5.4.5. ZïÈczenia ....................................................................................................................................230 5.4.6. Symulowanie w Datalogu operacji zïoĝonych ........................................................................231 5.4.7. Porównanie Datalogu i algebry relacji ....................................................................................232 5.4.8. mwiczenia do podrozdziaïu 5.4 ................................................................................................233 5.5. Podsumowanie rozdziaïu 5. ...............................................................................................................234 5.6. Literatura do rozdziaïu 5. ...................................................................................................................235 8 SPIS TRE¥CI 6. SQL — jÚzyk baz danych .....................................................................................237 6.1. Proste zapytania w SQL-u ..................................................................................................................238 6.1.1. Projekcje w SQL-u ....................................................................................................................240 6.1.2. Selekcja w SQL-u ......................................................................................................................242 6.1.3. Porównywanie ïañcuchów znaków .........................................................................................243 6.1.4. Dopasowywanie wzorców w SQL-u ........................................................................................243 6.1.5. Data i czas ..................................................................................................................................244 6.1.6. WartoĂci NULL i porównania z takimi wartoĂciami ............................................................245 6.1.7. WartoĂÊ logiczna UNKNOWN ...............................................................................................246 6.1.8. PorzÈdkowanie danych wyjĂciowych ......................................................................................248 6.1.9. mwiczenia do podrozdziaïu 6.1 ................................................................................................249 6.2. Zapytania obejmujÈce wiÚcej niĝ jednÈ relacjÚ .................................................................................251 6.2.1. Iloczyn kartezjañski i zïÈczenia w SQL-u ..............................................................................251 6.2.2. Jednoznaczne okreĂlanie atrybutów ........................................................................................252 6.2.3. Zmienne krotkowe ....................................................................................................................253 6.2.4. Przetwarzanie zapytañ obejmujÈcych wiele relacji ................................................................254 6.2.5. Suma, czÚĂÊ wspólna i róĝnica zapytañ ...................................................................................256 6.2.6. mwiczenia do podrozdziaïu 6.2 ................................................................................................258 6.3. Podzapytania ........................................................................................................................................259 6.3.1. Podzapytania zwracajÈce wartoĂci skalarne ............................................................................260 6.3.2. Warunki dotyczÈce relacji ........................................................................................................261 6.3.3. Warunki obejmujÈce krotki .....................................................................................................262 6.3.4. Podzapytania skorelowane .......................................................................................................263 6.3.5. Podzapytania w klauzulach FROM ........................................................................................264 6.3.6. Wyraĝenia ze zïÈczeniami w SQL-u ........................................................................................265 6.3.7. ZïÈczenia naturalne ..................................................................................................................266 6.3.8. ZïÈczenia zewnÚtrzne ...............................................................................................................267 6.3.9. mwiczenia do podrozdziaïu 6.3 ................................................................................................269 6.4. Operacje na caïych relacjach ..............................................................................................................271 6.4.1. Eliminowanie powtórzeñ .........................................................................................................271 6.4.2. Powtórzenia w sumach, czÚĂciach wspólnych i róĝnicach ....................................................272 6.4.3. Grupowanie i agregacja w SQL-u ............................................................................................273 6.4.4. Operatory agregacji ...................................................................................................................273 6.4.5. Grupowanie ...............................................................................................................................274 6.4.6. Grupowanie, agregacja i wartoĂci null ....................................................................................276 6.4.7. Klauzule HAVING ...................................................................................................................277 6.4.8. mwiczenia do podrozdziaïu 6.4 ................................................................................................278 6.5. Modyfikowanie bazy danych .............................................................................................................279 6.5.1. Wstawianie .................................................................................................................................279 6.5.2. Usuwanie ....................................................................................................................................281 6.5.3. Aktualizowanie ..........................................................................................................................282 6.5.4. mwiczenia do podrozdziaïu 6.5 ................................................................................................283 6.6. Transakcje w SQL-u ...........................................................................................................................284 6.6.1. MoĝliwoĂÊ szeregowania operacji ............................................................................................284 6.6.2. AtomowoĂÊ ................................................................................................................................286 6.6.3. Transakcje ..................................................................................................................................286 6.6.4. Transakcje tylko do odczytu ....................................................................................................287 6.6.5. Odczyt „brudnych danych” .....................................................................................................288 6.6.6. Inne poziomy izolacji ...............................................................................................................291 6.6.7. mwiczenia do podrozdziaïu 6.6 ................................................................................................292 6.7. Podsumowanie rozdziaïu 6. ...............................................................................................................293 6.8. Literatura do rozdziaïu 6. ...................................................................................................................294 SPIS TRE¥CI 9 7. WiÚzy i wyzwalacze ..............................................................................................295 7.1. Klucze zwykïe i klucze obce ..............................................................................................................295 7.1.1. Deklarowanie wiÚzów klucza obcego ......................................................................................296 7.1.2. Zachowywanie integralnoĂci referencyjnej ............................................................................297 7.1.3. Odroczone sprawdzanie wiÚzów ..............................................................................................299 7.1.4. mwiczenia do podrozdziaïu 7.1 ................................................................................................301 7.2. WiÚzy atrybutów i krotek ...................................................................................................................302 7.2.1. WiÚzy NOT NULL ..................................................................................................................302 7.2.2. WiÚzy CHECK atrybutów .......................................................................................................303 7.2.3. WiÚzy CHECK krotek ..............................................................................................................304 7.2.4. Porównanie wiÚzów krotek i atrybutów .................................................................................305 7.2.5. mwiczenia do podrozdziaïu 7.2 ................................................................................................306 7.3. Modyfikowanie wiÚzów ......................................................................................................................307 7.3.1. Przypisywanie nazw wiÚzom ....................................................................................................307 7.3.2. Modyfikowanie wiÚzów tabel ...................................................................................................308 7.3.3. mwiczenia do podrozdziaïu 7.3 ................................................................................................309 7.4. Asercje ..................................................................................................................................................309 7.4.1. Tworzenie asercji ......................................................................................................................310 7.4.2. Stosowanie asercji .....................................................................................................................310 7.4.3. mwiczenia do podrozdziaïu 7.4 ................................................................................................311 7.5. Wyzwalacze ..........................................................................................................................................312 7.5.1. Wyzwalacze w SQL-u ...............................................................................................................313 7.5.2. MoĝliwoĂci w zakresie projektowania wyzwalaczy ................................................................314 7.5.3. mwiczenia do podrozdziaïu 7.5 ................................................................................................317 7.6. Podsumowanie rozdziaïu 7. ...............................................................................................................319 7.7. Literatura do rozdziaïu 7. ...................................................................................................................319 8. Widoki i indeksy ...................................................................................................321 8.1. Widoki wirtualne ................................................................................................................................321 8.1.1. Deklarowanie widoków ............................................................................................................321 8.1.2. Zapytania o widoki ...................................................................................................................323 8.1.3. Zmienianie nazw atrybutów ....................................................................................................323 8.1.4. mwiczenia do podrozdziaïu 8.1 ................................................................................................324 8.2. Modyfikowanie widoków ...................................................................................................................324 8.2.1. Usuwanie widoku ......................................................................................................................324 8.2.2. Widoki modyfikowalne ............................................................................................................325 8.2.3. Wyzwalacze INSTEAD OF dla widoków ..............................................................................327 8.2.4. mwiczenia do podrozdziaïu 8.2 ................................................................................................328 8.3. Indeksy w SQL-u ................................................................................................................................329 8.3.1. Cel stosowania indeksów ..........................................................................................................329 8.3.2. Deklarowanie indeksów ...........................................................................................................330 8.3.3. mwiczenia do podrozdziaïu 8.3 ................................................................................................331 8.4. Wybieranie indeksów .........................................................................................................................331 8.4.1. Prosty model kosztów ...............................................................................................................331 8.4.2. Wybrane przydatne indeksy ....................................................................................................332 8.4.3. Obliczanie najlepszych indeksów ............................................................................................333 8.4.4. Automatyczne wybieranie tworzonych indeksów .................................................................336 8.4.5. mwiczenia do podrozdziaïu 8.4 ................................................................................................337 8.5. Widoki zmaterializowane ...................................................................................................................337 8.5.1. Przechowywanie widoku zmaterializowanego .......................................................................338 8.5.2. Okresowa konserwacja widoków zmaterializowanych ..........................................................339 10 SPIS TRE¥CI 8.5.3. Modyfikowanie zapytañ w celu zastosowania widoków zmaterializowanych ....................340 8.5.4. Automatyczne tworzenie widoków zmaterializowanych ......................................................342 8.5.5. mwiczenia do podrozdziaïu 8.5 ................................................................................................342 8.6. Podsumowanie rozdziaïu 8. ...............................................................................................................343 8.7. Literatura do rozdziaïu 8. ...................................................................................................................344 9. SQL w Ărodowisku serwerowym ........................................................................345 9.1. Architektura trójwarstwowa ...............................................................................................................345 9.1.1. Warstwa serwerów WWW .......................................................................................................346 9.1.2. Warstwa aplikacji ......................................................................................................................347 9.1.3. Warstwa bazy danych ...............................................................................................................347 9.2. ¥rodowisko SQL-a ..............................................................................................................................348 9.2.1. ¥rodowiska .................................................................................................................................348 9.2.2. Schematy ....................................................................................................................................349 9.2.3. Katalogi ......................................................................................................................................350 9.2.4. Klienty i serwery w Ărodowisku SQL-a ..................................................................................350 9.2.5. PoïÈczenia ..................................................................................................................................351 9.2.6. Sesje ............................................................................................................................................352 9.2.7. Moduïy .......................................................................................................................................352 9.3. Interfejs ïÈczÈcy SQL z jÚzykiem macierzystym ..............................................................................353 9.3.1. Problem niezgodnoĂci impedancji ..........................................................................................354 9.3.2. ’Èczenie SQL-a z jÚzykiem macierzystym .............................................................................355 9.3.3. Sekcja DECLARE .....................................................................................................................355 9.3.4. Uĝywanie zmiennych wspólnych ............................................................................................356 9.3.5. Jednowierszowe instrukcje SELECT ......................................................................................357 9.3.6. Kursory ......................................................................................................................................357 9.3.7. Modyfikowanie danych za pomocÈ kursora ...........................................................................359 9.3.8. Zabezpieczanie siÚ przed jednoczesnymi aktualizacjami ......................................................360 9.3.9. Dynamiczny SQL .....................................................................................................................361 9.3.10. mwiczenia do podrozdziaïu 9.3 ..............................................................................................362 9.4. Procedury skïadowane ........................................................................................................................363 9.4.1. Tworzenie funkcji i procedur w PSM-ie ................................................................................364 9.4.2. Wybrane proste formy instrukcji w PSM-ie ..........................................................................365 9.4.3. Instrukcje rozgaïÚziajÈce ..........................................................................................................366 9.4.4. Zapytania w PSM-ie .................................................................................................................367 9.4.5. PÚtle w PSM-ie ..........................................................................................................................368 9.4.6. PÚtle FOR ..................................................................................................................................370 9.4.7. WyjÈtki w PSM-ie .....................................................................................................................371 9.4.8. Stosowanie funkcji i procedur PSM-a ....................................................................................373 9.4.9. mwiczenia do podrozdziaïu 9.4 ................................................................................................373 9.5. Uĝywanie interfejsu poziomu wywoïañ ............................................................................................375 9.5.1. Wprowadzenie do SQL/CLI ....................................................................................................375 9.5.2. Przetwarzanie instrukcji ..........................................................................................................377 9.5.3. Pobieranie danych z wyników zapytania ................................................................................378 9.5.4. Przekazywanie parametrów do zapytañ ..................................................................................380 9.5.5. mwiczenia do podrozdziaïu 9.5 ................................................................................................381 9.6. Interfejs JDBC .....................................................................................................................................381 9.6.1. Wprowadzenie do JDBC ..........................................................................................................381 9.6.2. Tworzenie instrukcji w JDBC .................................................................................................382 9.6.3. Operacje na kursorach w JDBC ...............................................................................................384 9.6.4. Przekazywanie parametrów ......................................................................................................385 9.6.5. mwiczenia do podrozdziaïu 9.6 ................................................................................................385 SPIS TRE¥CI 11 9.7. PHP ......................................................................................................................................................385 9.7.1. Podstawy PHP ...........................................................................................................................386 9.7.2. Tablice ........................................................................................................................................387 9.7.3. Biblioteka DB z repozytorium PEAR .....................................................................................387 9.7.4. Tworzenie poïÈczenia z bazÈ danych za pomocÈ biblioteki DB ..........................................388 9.7.5. Wykonywanie instrukcji SQL-a ..............................................................................................388 9.7.6. Operacje oparte na kursorze w PHP .......................................................................................389 9.7.7. Dynamiczny SQL w PHP ........................................................................................................389 9.7.8. mwiczenia do podrozdziaïu 9.7 ................................................................................................390 9.8. Podsumowanie rozdziaïu 9. ...............................................................................................................390 9.9. Literatura do rozdziaïu 9. ...................................................................................................................391 10. Zaawansowane zagadnienia z obszaru relacyjnych baz danych ..................393 10.1. Bezpieczeñstwo i uwierzytelnianie uĝytkowników w SQL-u .....................................................393 10.1.1. Uprawnienia ........................................................................................................................394 10.1.2. Tworzenie uprawnieñ ........................................................................................................395 10.1.3. Proces sprawdzania uprawnieñ .........................................................................................396 10.1.4. Przyznawanie uprawnieñ ...................................................................................................397 10.1.5. Diagramy przyznanych uprawnieñ ...................................................................................398 10.1.6. Odbieranie uprawnieñ .......................................................................................................400 10.1.7. mwiczenia do podrozdziaïu 10.1 ........................................................................................403 10.2. Rekurencja w SQL-u ......................................................................................................................404 10.2.1. Definiowanie relacji rekurencyjnych w SQL-u ...............................................................404 10.2.2. Problematyczne wyraĝenia w rekurencyjnym SQL-u ....................................................407 10.2.3. mwiczenia do podrozdziaïu 10.2 ........................................................................................409 10.3. Model obiektowo-relacyjny ............................................................................................................410 10.3.1. Od relacji do relacji obiektowych ......................................................................................411 10.3.2. Relacje zagnieĝdĝone ..........................................................................................................411 10.3.3. Referencje ............................................................................................................................413 10.3.4. PodejĂcie obiektowe a obiektowo-relacyjne .....................................................................414 10.3.5. mwiczenia do podrozdziaïu 10.3 ........................................................................................415 10.4. Typy definiowane przez uĝytkownika w SQL-u .........................................................................415 10.4.1. Definiowanie typów w SQL-u ...........................................................................................415 10.4.2. Deklaracje metod w typach UDT .....................................................................................417 10.4.3. Definicje metod ..................................................................................................................417 10.4.4. Deklarowanie relacji za pomocÈ typów UDT ..................................................................418 10.4.5. Referencje ............................................................................................................................418 10.4.6. Tworzenie identyfikatorów obiektów dla tabel ...............................................................419 10.4.7. mwiczenia do podrozdziaïu 10.4 ........................................................................................421 10.5. Operacje na danych obiektowo-relacyjnych .................................................................................421 10.5.1. PodÈĝanie za referencjami .................................................................................................421 10.5.2. DostÚp do komponentów krotek o typie UDT ................................................................422 10.5.3. Generatory i modyfikatory ................................................................................................423 10.5.4. Sortowanie elementów o typie UDT ................................................................................425 10.5.5. mwiczenia do podrozdziaïu 10.5 ........................................................................................426 10.6. Techniki OLAP ..............................................................................................................................427 10.6.1. OLAP i hurtownie danych ................................................................................................428 10.6.2. Aplikacje OLAP .................................................................................................................428 10.6.3. Wielowymiarowe ujÚcie danych w aplikacjach OLAP ...................................................429 10.6.4. Schemat gwiazdy .................................................................................................................430 10.6.5. Podziaï i wycinki ................................................................................................................432 10.6.6. mwiczenia do podrozdziaïu 10.6 ........................................................................................434 12 SPIS TRE¥CI 10.7. Kostki danych .................................................................................................................................435 10.7.1. Operator kostki (CUBE) ....................................................................................................435 10.7.2. Operator kostki w SQL-u ..................................................................................................437 10.7.3. mwiczenia do podrozdziaïu 10.7 ........................................................................................438 10.8. Podsumowanie rozdziaïu 10. .........................................................................................................439 10.9. Literatura do rozdziaïu 10. ............................................................................................................441 III Modelowanie i programowanie danych semistrukturalnych ....443 11. Semistrukturalny model danych ......................................................................445 11.1. Dane semistrukturalne ...................................................................................................................445 11.1.1. Uzasadnienie powstania modelu danych semistrukturalnych .......................................445 11.1.2. Reprezentowanie danych semistrukturalnych ................................................................446 11.1.3. Integrowanie informacji za pomocÈ danych semistrukturalnych .................................447 11.1.4. mwiczenia do podrozdziaïu 11.1 ........................................................................................449 11.2. XML .................................................................................................................................................449 11.2.1. Znaczniki semanty
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Systemy baz danych. Kompletny podręcznik. Wydanie II
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: