Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00448 007699 18990928 na godz. na dobę w sumie
Systemy operacyjne. Architektura, funkcjonowanie i projektowanie. Wydanie IX - książka
Systemy operacyjne. Architektura, funkcjonowanie i projektowanie. Wydanie IX - książka
Autor: Liczba stron: 856
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-3759-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> windows 2000
Porównaj ceny (książka, ebook (-35%), audiobook).

Systemy operacyjne cały czas są wzbogacane o innowacje i ulepszenia. Stają się też coraz bardziej wyspecjalizowane, co wynika z rosnącej różnorodności maszyn, które mają obsłużyć. Wystarczy tu wskazać systemy wbudowane, smartfony, komputery osobiste i komputery główne (ang. mainframe) oraz superkomputery, a także specjalne systemy czasu rzeczywistego. Znajomość wewnętrznych mechanizmów systemu i architektury jądra okazuje się zatem niezwykle istotna dla programistów i inżynierów. Bez tej wiedzy trudno mówić o niezawodności tworzonego oprogramowania.

Ta książka jest kolejnym, gruntownie przejrzanym i zaktualizowanym wydaniem klasycznego podręcznika, w którym jasno i wyczerpująco wyjaśniono koncepcje, strukturę i mechanizmy rządzące funkcjonowaniem nowoczesnych systemów operacyjnych. Wnikliwie omówiono również podstawowe zasady projektowania systemów operacyjnych i powiązano je ze współczesnymi zagadnieniami projektowymi oraz kierunkami rozwoju systemów operacyjnych. Aby zilustrować prezentowane treści, jako przykładami posłużono się czterema systemami: Windows, Android, Unix i Linux. W ten sposób koncepcje projektowe omawiane w danym rozdziale są natychmiast popierane rzeczywistymi przykładami.

Najważniejsze zagadnienia:

Systemy operacyjne: poznaj i zaprojektuj!

DODATKOWE ROZDZIAŁY

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Operating Systems: Internals and Design Principles (9th Edition) Tłumaczenie: Zdzisław Płoski ISBN: 978-83-283-3759-6 Authorized translation from the English language edition, entitled: OPERATING SYSTEMS: INTERNALS AND DESIGN PRINCIPLES, Ninth Edition; ISBN 0134670957; by William Stallings; published by Pearson Education, Inc. Copyright © 2018, 2015, 2012, 2009 by Pearson Education, Inc., Hoboken, New Jersey 07030. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc.Polish language edition published by HELION S.A. Copyright © 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualnenaruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/syopa9 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TREŚCI PRZEDMOWA ............................................................................................................................ 23 O AUTORZE ............................................................................................................................... 33 CZĘŚĆ I. PODSTAWY ........................................................................ 35 ROZDZIAŁ 1. RZUT OKA NA SYSTEM KOMPUTEROWY ............................................................... 37 1.1. PODSTAWOWE SKŁADOWE ..........................................................................................................................38 1.2. EWOLUCJA MIKROPROCESORÓW .............................................................................................................40 1.3. WYKONANIE ROZKAZU .................................................................................................................................40 1.4. PRZERWANIA .....................................................................................................................................................43 Przerwania i cykl rozkazowy .........................................................................................................................45 Przetwarzanie przerwania .............................................................................................................................47 Przerwania wielokrotne .................................................................................................................................50 1.5. HIERARCHIA PAMIĘCI ....................................................................................................................................53 1.6. PAMIĘĆ PODRĘCZNA ......................................................................................................................................56 Motywy ............................................................................................................................................................56 Zasady działania pamięci podręcznej ..........................................................................................................56 Projektowanie pamięci podręcznej ..............................................................................................................58 1.7. BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO PAMIĘCI .........................................................................................................60 1.8. ORGANIZACJA WIELOPROCESOROWA I WIELORDZENIOWA ........................................................61 Wieloprocesory symetryczne ........................................................................................................................62 Komputery wielordzeniowe ..........................................................................................................................64 1.9. PODSTAWOWE POJĘCIA, PYTANIA SPRAWDZAJĄCE I ZADANIA .................................................66 Podstawowe pojęcia .......................................................................................................................................66 Pytania sprawdzające .....................................................................................................................................66 Zadania .............................................................................................................................................................67 DODATEK 1A. CHARAKTERYSTYKA WYDAJNOŚCI PAMIĘCI DWUPOZIOMOWYCH ....................69 Lokalność .........................................................................................................................................................70 Działanie pamięci dwupoziomowej .............................................................................................................72 Wydajność .......................................................................................................................................................73 Poleć książkęKup książkę 6 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 2. PRZEGLĄD SYSTEMÓW OPERACYJNYCH ...............................................................77 2.1. CELE I FUNKCJE SYSTEMU OPERACYJNEGO .......................................................................................... 78 System operacyjny jako interfejs użytkownik – komputer ...................................................................... 79 System operacyjny jako zarządca zasobów ................................................................................................. 81 Łatwość ewolucji systemu operacyjnego .................................................................................................... 82 2.2. ROZWÓJ SYSTEMÓW OPERACYJNYCH .................................................................................................... 83 Przetwarzanie seryjne .................................................................................................................................... 83 Proste systemy wsadowe ............................................................................................................................... 84 Wieloprogramowe systemy wsadowe ......................................................................................................... 87 Systemy z podziałem czasu ........................................................................................................................... 90 2.3. NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA ................................................................................................................... 92 Proces ............................................................................................................................................................... 93 Zarządzanie pamięcią .................................................................................................................................... 96 Ochrona informacji i bezpieczeństwo ......................................................................................................... 99 Planowanie operowania zasobami .............................................................................................................. 99 2.4. DROGA DO WSPÓŁCZESNYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH ....................................................... 101 2.5. TOLEROWANIE AWARII ............................................................................................................................... 104 Podstawowe pojęcia ..................................................................................................................................... 104 Wady .............................................................................................................................................................. 106 Mechanizmy systemu operacyjnego ......................................................................................................... 106 2.6. PROBLEMY PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW OPERACYJNYCH WIELOPROCESORÓW I KOMPUTERÓW WIELORDZENIOWYCH ........................................................ 107 Rozważania dotyczące wieloprocesorowego symetrycznego SO .......................................................... 107 Rozważania dotyczące wielordzeniowych SO ......................................................................................... 108 2.7. PRZEGLĄD SYSTEMU MICROSOFT WINDOWS .................................................................................... 110 Rodowód ....................................................................................................................................................... 110 Architektura .................................................................................................................................................. 111 Model klient-serwer ..................................................................................................................................... 114 Wątki i SMP .................................................................................................................................................. 115 Obiekty systemu Windows ......................................................................................................................... 116 2.8. TRADYCYJNE SYSTEMY UNIKSOWE ........................................................................................................ 118 Historia .......................................................................................................................................................... 118 Opis ................................................................................................................................................................ 119 2.9. NOWOCZESNE SYSTEMY UNIKSOWE ..................................................................................................... 120 System V Release 4 (SVR4) ......................................................................................................................... 122 System BSD ................................................................................................................................................... 122 Solaris 11 ....................................................................................................................................................... 122 2.10. LINUX ................................................................................................................................................................ 123 Historia .......................................................................................................................................................... 123 Struktura modularna ................................................................................................................................... 124 Składowe jądra .............................................................................................................................................. 126 2.11. ANDROID ......................................................................................................................................................... 129 Architektura oprogramowania Androida ................................................................................................ 129 Środowisko wykonawcze Androida .......................................................................................................... 132 Architektura systemu Android .................................................................................................................. 135 Czynności ...................................................................................................................................................... 136 Zarządzanie zasilaniem ............................................................................................................................... 136 Poleć książkęKup książkę SPIS TREŚCI 7 2.12. PODSTAWOWE POJĘCIA, PYTANIA SPRAWDZAJĄCE I ZADANIA .............................................137 Podstawowe pojęcia .....................................................................................................................................137 Pytania sprawdzające ...................................................................................................................................138 Zadania ...........................................................................................................................................................138 CZĘŚĆ II. PROCESY ........................................................................ 141 ROZDZIAŁ 3. POJĘCIE PROCESU I PRZEBIEG STEROWANIA ..................................................... 143 3.1. CZYM JEST PROCES? .......................................................................................................................................145 Podstawy ........................................................................................................................................................145 Procesy i bloki kontrolne procesów ...........................................................................................................146 3.2. STANY PROCESU .............................................................................................................................................147 Dwustanowy model procesu .......................................................................................................................150 Tworzenie i likwidowanie procesów .........................................................................................................151 Model pięciostanowy ...................................................................................................................................153 Procesy zawieszone ......................................................................................................................................157 3.3. OPIS PROCESU ..................................................................................................................................................162 Struktury sterowania systemu operacyjnego ............................................................................................163 Struktury sterowania procesu .....................................................................................................................165 3.4. STEROWANIE PROCESAMI ..........................................................................................................................172 Tryby wykonywania .....................................................................................................................................172 Tworzenie procesów ....................................................................................................................................174 Przełączanie procesów .................................................................................................................................174 3.5. WYKONYWANIE SYSTEMU OPERACYJNEGO .......................................................................................178 Jądro nieprocesowe ......................................................................................................................................178 Wykonywanie w procesach użytkownika .................................................................................................179 System operacyjny oparty na procesach ...................................................................................................180 3.6. ZARZĄDZANIE PROCESAMI W SYSTEMIE UNIX SVR4 ......................................................................181 Stany procesu ................................................................................................................................................181 Opis procesu ..................................................................................................................................................183 Sterowanie procesami ..................................................................................................................................186 3.7. PODSUMOWANIE ...........................................................................................................................................186 3.8. PODSTAWOWE POJĘCIA, PYTANIA SPRAWDZAJĄCE I ZADANIA ...............................................187 Podstawowe pojęcia .....................................................................................................................................187 Pytania sprawdzające ...................................................................................................................................187 Zadania ...........................................................................................................................................................188 ROZDZIAŁ 4. WĄTKI ................................................................................................................ 193 4.1. PROCESY I WĄTKI ...........................................................................................................................................194 Wielowątkowość ...........................................................................................................................................195 Funkcjonowanie wątków .............................................................................................................................198 4.2. RODZAJE WĄTKÓW .......................................................................................................................................200 Wątki poziomu użytkownika i wątki poziomu jądra ..............................................................................200 Inne organizacje ............................................................................................................................................205 4.3. WIELORDZENIOWOŚĆ I WIELOWĄTKOWOŚĆ ...................................................................................207 Wydajność oprogramowania na wielu rdzeniach ...................................................................................207 Przykład zastosowania: oprogramowanie gier Valve ..............................................................................210 Poleć książkęKup książkę 8 SPIS TREŚCI 4.4. ZARZĄDZANIE PROCESAMI I WĄTKAMI W SYSTEMIE WINDOWS ............................................. 212 Zarządzanie zadaniami drugoplanowymi i cyklami istnienia aplikacji ............................................... 213 Proces w systemie Windows ....................................................................................................................... 214 Obiekty procesów i wątków ........................................................................................................................ 215 Wielowątkowość .......................................................................................................................................... 217 Stany wątków ................................................................................................................................................ 217 Zaplecze podsystemów SO ......................................................................................................................... 218 4.5. ZARZĄDZANIE WĄTKAMI I WIELOPRZETWARZANIEM SYMETRYCZNYM W SYSTEMIE SOLARIS ....................................................................................................... 219 Architektura wielowątkowa ........................................................................................................................ 219 Uzasadnienie ................................................................................................................................................. 220 Struktura procesu ......................................................................................................................................... 220 Wykonanie wątku ........................................................................................................................................ 222 Przerwania jako wątki ................................................................................................................................. 223 4.6. ZARZĄDZANIE PROCESAMI I WĄTKAMI W SYSTEMIE LINUX ...................................................... 223 Prace Linuxa ................................................................................................................................................. 223 Wątki Linuxa ................................................................................................................................................ 225 Przestrzenie nazw Linuxa ........................................................................................................................... 226 4.7. ZARZĄDZANIE PROCESAMI I WĄTKAMI W SYSTEMIE ANDROID .............................................. 229 Aplikacje Androida ...................................................................................................................................... 229 Czynności ...................................................................................................................................................... 230 Procesy i wątki .............................................................................................................................................. 232 4.8. WIELKA CENTRALNA EKSPEDYCJA W SYSTEMIE MAC OS X ......................................................... 233 4.9. PODSUMOWANIE ........................................................................................................................................... 235 4.10. PODSTAWOWE POJĘCIA, PYTANIA SPRAWDZAJĄCE I ZADANIA ............................................. 236 Podstawowe pojęcia ..................................................................................................................................... 236 Pytania sprawdzające ................................................................................................................................... 236 Zadania .......................................................................................................................................................... 236 ROZDZIAŁ 5. WSPÓŁBIEŻNOŚĆ ― WZAJEMNE WYKLUCZANIE I SYNCHRONIZACJA ................243 5.1. WZAJEMNE WYKLUCZANIE ― PODEJŚCIA PROGRAMOWE ......................................................... 246 Algorytm Dekkera ....................................................................................................................................... 246 Algorytm Petersona ..................................................................................................................................... 250 5.2. PODSTAWY WSPÓŁBIEŻNOŚCI ................................................................................................................. 251 Prosty przykład ............................................................................................................................................. 252 Szkodliwa rywalizacja .................................................................................................................................. 254 Kwestie związane z systemem operacyjnym ............................................................................................ 255 Interakcja procesów ..................................................................................................................................... 255 Wymagania dotyczące wzajemnego wykluczania ................................................................................... 259 5.3. WZAJEMNE WYKLUCZANIE ― ZAPLECZE SPRZĘTOWE ................................................................. 260 Blokowanie przerwań .................................................................................................................................. 260 Specjalne rozkazy maszynowe .................................................................................................................... 261 5.4. SEMAFORY ........................................................................................................................................................ 263 Wzajemne wykluczanie ............................................................................................................................... 269 Problem producenta-konsumenta ............................................................................................................ 269 Implementacja semaforów ......................................................................................................................... 275 Poleć książkęKup książkę SPIS TREŚCI 9 5.5. MONITORY ........................................................................................................................................................277 Monitor z sygnałem .....................................................................................................................................277 Alternatywny model monitora z powiadamianiem i rozgłaszaniem ....................................................281 5.6. PRZEKAZYWANIE KOMUNIKATÓW ........................................................................................................283 Synchronizacja ..............................................................................................................................................284 Adresowanie ..................................................................................................................................................285 Format komunikatów ..................................................................................................................................287 Dyscyplina kolejkowania .............................................................................................................................287 Wzajemne wykluczanie ...............................................................................................................................288 5.7. PROBLEM CZYTELNIKÓW I PISARZY .......................................................................................................290 Czytelnicy mają pierwszeństwo ..................................................................................................................291 Pisarze mają pierwszeństwo ........................................................................................................................291 5.8. PODSUMOWANIE ...........................................................................................................................................294 5.9. PODSTAWOWE POJĘCIA, PYTANIA SPRAWDZAJĄCE I ZADANIA ...............................................295 Podstawowe pojęcia .....................................................................................................................................295 Pytania sprawdzające ...................................................................................................................................295 Zadania ...........................................................................................................................................................296 ROZDZIAŁ 6. WSPÓŁBIEŻNOŚĆ ― ZAKLESZCZENIA I GŁODZENIE ........................................... 311 6.1. NA CZYM POLEGA ZAKLESZCZENIE .......................................................................................................312 Zasoby niezużywalne ...................................................................................................................................316 Zasoby zużywalne .........................................................................................................................................317 Grafy przydziału zasobów ...........................................................................................................................318 Warunki występowania zakleszczenia ......................................................................................................320 6.2. ZAPOBIEGANIE ZAKLESZCZENIOM .........................................................................................................321 Wzajemne wykluczanie ...............................................................................................................................321 Przetrzymywanie i oczekiwanie .................................................................................................................321 Brak wywłaszczeń .........................................................................................................................................322 Czekanie cykliczne .......................................................................................................................................322 6.3. UNIKANIE ZAKLESZCZEŃ ............................................................................................................................322 Odmowa wszczynania procesu ...................................................................................................................323 Odmowa przydziału zasobu ........................................................................................................................324 6.4. WYKRYWANIE ZAKLESZCZEŃ ...................................................................................................................328 Algorytm wykrywania zakleszczenia .........................................................................................................328 Rekonstrukcja (uzdrawianie) ......................................................................................................................329 6.5. POŁĄCZONE STRATEGIE POSTĘPOWANIA Z ZAKLESZCZENIAMI ..............................................330 6.6. PROBLEM OBIADUJĄCYCH FILOZOFÓW ...............................................................................................331 Rozwiązanie z użyciem semaforów ............................................................................................................332 Rozwiązanie z użyciem monitora ...............................................................................................................333 6.7. MECHANIZMY WSPÓŁBIEŻNOŚCI W SYSTEMIE UNIX .....................................................................334 Potoki .............................................................................................................................................................335 Komunikaty ...................................................................................................................................................335 Pamięć dzielona ............................................................................................................................................335 Semafory ........................................................................................................................................................336 Sygnały ...........................................................................................................................................................336 Poleć książkęKup książkę 10 SPIS TREŚCI 6.8. MECHANIZMY WSPÓŁBIEŻNOŚCI W JĄDRZE LINUXA .................................................................... 337 Operacje niepodzielne ................................................................................................................................. 338 Wirujące blokady ......................................................................................................................................... 339 Semafory ........................................................................................................................................................ 342 Bariery ............................................................................................................................................................ 343 6.9. ELEMENTARNE OPERACJE SYNCHRONIZACJI W SYSTEMIE SOLARIS ....................................... 345 Zamek wzajemnego wykluczania .............................................................................................................. 346 Semafory ........................................................................................................................................................ 347 Blokada czytelnicy – pisarz ......................................................................................................................... 347 Zmienne warunków ..................................................................................................................................... 348 6.10. MECHANIZMY SYNCHRONIZACJI W SYSTEMIE WINDOWS ........................................................ 348 Funkcje czekania .......................................................................................................................................... 348 Obiekty dyspozytora .................................................................................................................................... 349 Sekcje krytyczne ........................................................................................................................................... 350 Wąskie blokady czytelnicy – pisarze i zmienne warunków ................................................................... 351 Synchronizacja bez blokad .......................................................................................................................... 351 6.11. KOMUNIKACJA MIĘDZYPROCESOWA W SYSTEMIE ANDROID ................................................. 352 6.12. PODSUMOWANIE ......................................................................................................................................... 353 6.13. PODSTAWOWE POJĘCIA, PYTANIA SPRAWDZAJĄCE I ZADANIA ............................................. 354 Pytania sprawdzające ................................................................................................................................... 354 Zadania .......................................................................................................................................................... 354 CZĘŚĆ III. PAMIĘĆ .........................................................................363 ROZDZIAŁ 7. ZARZĄDZANIE PAMIĘCIĄ ....................................................................................365 7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA PAMIĘCIĄ .................................................................. 366 Przemieszczanie ........................................................................................................................................... 367 Ochrona ......................................................................................................................................................... 368 Współużytkowanie ...................................................................................................................................... 368 Organizacja logiczna .................................................................................................................................... 369 Organizacja fizyczna .................................................................................................................................... 369 7.2. PODZIAŁ PAMIĘCI .......................................................................................................................................... 370 Podział stały .................................................................................................................................................. 371 Podział dynamiczny ..................................................................................................................................... 374 System kumplowski ..................................................................................................................................... 377 Przemieszczanie ........................................................................................................................................... 380 7.3. STRONICOWANIE ........................................................................................................................................... 381 7.4. SEGMENTACJA ................................................................................................................................................. 385 7.5. PODSUMOWANIE ........................................................................................................................................... 386 7.6. PODSTAWOWE POJĘCIA, PYTANIA SPRAWDZAJĄCE I ZADANIA ............................................... 386 Podstawowe pojęcia ..................................................................................................................................... 386 Pytania sprawdzające ................................................................................................................................... 387 Zadania .......................................................................................................................................................... 387 Dodatek 7A. ŁADOWANIE I KONSOLIDACJA ................................................................................................. 390 Ładowanie ..................................................................................................................................................... 390 Konsolidacja .................................................................................................................................................. 394 Poleć książkęKup książkę SPIS TREŚCI 11 ROZDZIAŁ 8. PAMIĘĆ WIRTUALNA .......................................................................................... 397 8.1. SPRZĘT I STRUKTURY STEROWANIA ......................................................................................................398 Lokalność i pamięć wirtualna .....................................................................................................................400 Stronicowanie ................................................................................................................................................402 Segmentacja ...................................................................................................................................................413 Połączenie stronicowania i segmentacji ....................................................................................................414 Ochrona i dzielenie ......................................................................................................................................415 8.2. OPROGRAMOWANIE SYSTEMU OPERACYJNEGO ..............................................................................417 Zasady pobierania .........................................................................................................................................418 Zasady umiejscawiania ................................................................................................................................419 Zasady zastępowania ....................................................................................................................................419 Zarządzanie zbiorem rezydującym ............................................................................................................426 Zasady czyszczenia .......................................................................................................................................433 Kontrola załadowania ..................................................................................................................................434 8.3. ZARZĄDZANIE PAMIĘCIĄ W SYSTEMACH UNIX I SOLARIS ...........................................................436 System stronicowania ..................................................................................................................................436 Alokator pamięci jądra ................................................................................................................................439 8.4. ZARZĄDZANIE PAMIĘCIĄ W LINUXIE ....................................................................................................440 Pamięć wirtualna Linuxa .............................................................................................................................441 Przydział pamięci w jądrze ..........................................................................................................................443 8.5. ZARZĄDZANIE PAMIĘCIĄ W SYSTEMIE WINDOWS ..........................................................................445 Mapa adresów wirtualnych w systemie Windows ...................................................................................445 Stronicowanie w systemie Windows .........................................................................................................445 Wymiana w systemie Windows .................................................................................................................447 8.6. ZARZĄDZANIE PAMIĘCIĄ W ANDROIDZIE ..........................................................................................447 8.7. PODSUMOWANIE ...........................................................................................................................................448 8.8. PODSTAWOWE POJĘCIA, PYTANIA SPRAWDZAJĄCE I ZADANIA ...............................................449 Podstawowe pojęcia .....................................................................................................................................449 Pytania sprawdzające ...................................................................................................................................449 Zadania ...........................................................................................................................................................450 CZĘŚĆ IV. PLANOWANIE ............................................................... 455 ROZDZIAŁ 9. PLANOWANIE JEDNOPROCESOROWE ................................................................ 457 9.1. RODZAJE PLANOWANIA PROCESORA ....................................................................................................459 Planowanie długoterminowe ......................................................................................................................461 Planowanie średnioterminowe ...................................................................................................................461 Planowanie krótkoterminowe ....................................................................................................................462 9.2. ALGORYTMY PLANOWANIA ......................................................................................................................462 Kryteria planowania krótkoterminowego ................................................................................................462 Zastosowanie priorytetów ...........................................................................................................................463 Alternatywne zasady planowania ...............................................................................................................465 Porównanie efektywności ............................................................................................................................478 Planowanie uczciwych udziałów ................................................................................................................482 9.3. TRADYCYJNE PLANOWANIE UNIKSOWE ..............................................................................................486 9.4. PODSUMOWANIE ...........................................................................................................................................488 Poleć książkęKup książkę 12 SPIS TREŚCI 9.5. PODSTAWOWE POJĘCIA, PYTANIA SPRAWDZAJĄCE I ZADANIA ............................................... 489 Podstawowe pojęcia ..................................................................................................................................... 489 Pytania sprawdzające ................................................................................................................................... 489 Zadania .......................................................................................................................................................... 490 ROZDZIAŁ 10. PLANOWANIE WIELOPROCESOROWE, WIELORDZENIOWE I W CZASIE RZECZYWISTYM ......................................................................................................................495 10.1. PLANOWANIE WIELOPROCESOROWE I WIELORDZENIOWE ..................................................... 496 Ziarnistość ..................................................................................................................................................... 497 Zagadnienia projektowe .............................................................................................................................. 498 Planowanie procesów .................................................................................................................................. 500 Planowanie wątków ..................................................................................................................................... 502 Wielordzeniowe planowanie wątków ....................................................................................................... 508 10.2. PLANOWANIE CZASU RZECZYWISTEGO ............................................................................................ 509 Podstawy ........................................................................................................................................................ 509 Charakterystyka systemów czasu rzeczywistego ..................................................................................... 510 Planowanie czasu rzeczywistego ................................................................................................................ 513 Planowanie terminów nieprzekraczalnych .............................................................................................. 515 Planowanie monotonicznego tempa ......................................................................................................... 519 Odwrócenie priorytetów ............................................................................................................................. 522 10.3. PLANOWANIE W SYSTEMIE LINUX ....................................................................................................... 525 Planowanie czasu rzeczywistego ................................................................................................................ 525 Planowanie poza czasem rzeczywistym .................................................................................................... 526 10.4. PLANOWANIE W SYSTEMIE UNIX SVR4 ............................................................................................... 528 10.5. PLANOWANIE W SYSTEMIE UNIX FREEBSD ....................................................................................... 530 Klasy priorytetów ......................................................................................................................................... 530 SMP i zaplecze wielordzeniowości ............................................................................................................ 531 10.6. PLANOWANIE W SYSTEMIE WINDOWS ............................................................................................... 533 Priorytety procesów i wątków .................................................................................................................... 534 Planowanie wieloprocesorowe ................................................................................................................... 536 10.7. PODSUMOWANIE ......................................................................................................................................... 536 10.8. PODSTAWOWE POJĘCIA, PYTANIA SPRAWDZAJĄCE I ZADANIA ............................................. 537 Podstawowe pojęcia ..................................................................................................................................... 537 Pytania sprawdzające ................................................................................................................................... 537 Zadania .......................................................................................................................................................... 537 CZĘŚĆ V. WEJŚCIE-WYJŚCIE I PLIKI ...............................................541 ROZDZIAŁ 11. ZARZĄDZANIE WEJŚCIEM-WYJŚCIEM I PLANOWANIE DYSKÓW .......................543 11.1. URZĄDZENIA WEJŚCIA-WYJŚCIA ........................................................................................................... 544 11.2. ORGANIZACJA FUNKCJI WEJŚCIA-WYJŚCIA ...................................................................................... 546 Ewolucja funkcji wejścia-wyjścia ............................................................................................................... 547 Bezpośredni dostęp do pamięci ................................................................................................................. 547 11.3. ZAGADNIENIA PROJEKTOWANIA SYSTEMU OPERACYJNEGO .................................................. 549 Cele projektowe ............................................................................................................................................ 549 Logiczna struktura funkcji wejścia-wyjścia .............................................................................................. 550 Poleć książkęKup książkę SPIS TREŚCI 13 11.4. BUFOROWANIE WEJŚCIA-WYJŚCIA .......................................................................................................552 Bufor pojedynczy ..........................................................................................................................................553 Bufor podwójny ............................................................................................................................................555 Bufor cykliczny .............................................................................................................................................555 Użyteczność buforowania ...........................................................................................................................555 11.5. PLANOWANIE DYSKÓW .............................................................................................................................556 Parametry wydajnościowe dysku ...............................................................................................................556 Sposoby planowania dysku .........................................................................................................................559 11.6. RAID ...................................................................................................................................................................564 RAID ― poziom 0 .......................................................................................................................................565 RAID ― poziom 1 .......................................................................................................................................570 RAID ― poziom 2 .......................................................................................................................................571 RAID ― poziom 3 .......................................................................................................................................571 RAID ― poziom 4 .......................................................................................................................................572 RAID ― poziom 5 .......................................................................................................................................573 RAID ― poziom 6 .......................................................................................................................................573 11.7. PAMIĘĆ PODRĘCZNA DYSKU ...................................................................................................................574 Zagadnienia projektowe ..............................................................................................................................574 Zagadnienia dotyczące wydajności ............................................................................................................576 11.8. WEJŚCIE-WYJŚCIE W SYSTEMIE UNIX SVR4 ........................................................................................578 Pamięć podręczna buforów .........................................................................................................................578 Kolejka znakowa ...........................................................................................................................................580 Niebuforowane wejście-wyjście ..................................................................................................................580 Urządzenia uniksowe ...................................................................................................................................580 11.9. WEJŚCIE-WYJŚCIE W SYSTEMIE LINUX ................................................................................................581 Planowanie dysku .........................................................................................................................................581 Linuksowa podręczna pamięć stron ..........................................................................................................584 11.10. WEJŚCIE-WYJŚCIE W SYSTEMIE WINDOWS ......................................................................................585 Podstawowe własności wejścia-wyjścia .....................................................................................................585 Wejście-wyjście asynchroniczne i synchroniczne ...................................................................................586 Programowa realizacja RAID .....................................................................................................................587 Kopie-cienie tomów dyskowych ................................................................................................................587 Szyfrowanie tomów ......................................................................................................................................587 11.11. PODSUMOWANIE .......................................................................................................................................587 11.12. PODSTAWOWE POJĘCIA, PYTANIA SPRAWDZAJĄCE I ZADANIA ...........................................588 Podstawowe pojęcia .....................................................................................................................................588 Pytania sprawdzające ...................................................................................................................................589 Zadania ...........................................................................................................................................................589 ROZDZIAŁ 12. ZARZĄDZANIE PLIKAMI .................................................................................... 593 12.1. W SKRÓCIE ......................................................................................................................................................594 Pliki i systemy plików ..................................................................................................................................594 Struktura pliku ..............................................................................................................................................595 Systemy zarządzania plikami ......................................................................................................................597 12.2. ORGANIZACJA I DOSTĘP DO PLIKÓW ..................................................................................................600 Sterta ...............................................................................................................................................................601 Plik sekwencyjny ...........................................................................................................................................603 Indeksowany plik sekwencyjny ..................................................................................................................603 Poleć książkęKup książkę 14 SPIS TREŚCI Plik indeksowy .............................................................................................................................................. 604 Plik bezpośredniego dostępu, czyli plik haszowany ............................................................................... 605 12.3. B-DRZEWA ...................................................................................................................................................... 605 12.4. KATALOGI PLIKÓW ..................................................................................................................................... 609 Zawartość ...................................................................................................................................................... 609 Struktura ........................................................................................................................................................ 610 Nazewnictwo ................................................................................................................................................. 612 12.5. DZIELENIE PLIKÓW ..................................................................................................................................... 612 Prawa dostępu .............................................................................................................................................. 612 Dostęp jednoczesny ..................................................................................................................................... 614 12.6. BLOKOWANIE REKORDÓW ...................................................................................................................... 615 12.7. ZARZĄDZANIE PAMIĘCIĄ DRUGORZĘDNĄ ....................................................................................... 616 Lokowanie plików ........................................................................................................................................ 616 Zarządzanie wolną przestrzenią ................................................................................................................. 622 Tomy, inaczej ― woluminy ....................................................................................................................... 624 Niezawodność ............................................................................................................................................... 624 12.8. ZARZĄDZANIE PLIKAMI W SYSTEMIE UNIX ...................................................................................... 625 I-węzły ........................................................................................................................................................... 626 Umiejscawianie plików ............................................................................................................................... 628 Katalogi .......................................................................................................................................................... 629 Struktura tomu ............................................................................................................................................. 630 12.9. WIRTUALNY SYSTEM PLIKÓW W LINUXIE ........................................................................................ 630 Obiekt superbloku ....................................................................................................................................... 632 Obiekt i-węzła ............................................................................................................................................... 633 Obiekt k-wpisu ............................................................................................................................................. 633 Obiekt pliku .................................................................................................................................................. 633 Pamięci podręczne ....................................................................................................................................... 634 12.10. SYSTEM PLIKÓW WINDOWS .................................................................................................................. 634 Podstawowe cechy NTFS ............................................................................................................................ 634 Wolumin NTFS i struktura pliku .............................................................................................................. 635 Odtwarzalność .............................................................................................................................................. 638 12.11. ZARZĄDZANIE PLIKAMI W ANDROIDZIE ........................................................................................ 639 System plików ............................................................................................................................................... 639 SQLite ............................................................................................................................................................ 641 12.12. PODSUMOWANIE ....................................................................................................................................... 641 12.13. PODSTAWOWE POJĘCIA, PYTANIA SPRAWDZAJĄCE I ZADANIA ........................................... 642 Podstawowe pojęcia ..................................................................................................................................... 642 Pytania sprawd
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Systemy operacyjne. Architektura, funkcjonowanie i projektowanie. Wydanie IX
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: