Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00123 007804 11493138 na godz. na dobę w sumie
Systemy zarządzania przedsiębiorstwem – techniki Lean Management i Kaizen - ebook/pdf
Systemy zarządzania przedsiębiorstwem – techniki Lean Management i Kaizen - ebook/pdf
Autor: , , , , , , , , Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3269-0926-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zarządzanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-22%), audiobook).

W dzisiejszych czasach sukces firmy w dużej mierze zależy od usprawniania już istniejących i wprowadzania nowych systemów zarządzania przedsiębiorstwem.

Proces ten często polega na obserwowaniu poczynań wiodących producentów. Tak też jest w przypadku opracowanej przez Toyotę koncepcji Lean Management, która znalazła rzesze naśladowców, wykraczając daleko poza branżę samochodową.

Publikacja zawiera szereg technik wchodzących w zakres koncepcji Lean Management: Lean, Kaizen, 5S, Kanban, PDCA, FMEA, Totalne Zarządzanie Utrzymaniem Ruchu i innych.

Podstawowym celem Lean Management jest dążenie do skrócenia czasu od założenia zamówienia do wysłania produktu dzięki eliminacji rozrzutności. Integralną jego część stanowi filozofia Kaizen, który największy nacisk kładzie na stałe doskonalenie oferowanego produktu czy usługi. Wdrożenie tego systemu gwarantuje szereg korzyści, w tym: redukcję marnotrawstwa poprzez uwalnianie środków produkcyjnych, skrócenie terminu realizacji dostawy czy obniżanie kosztów wytwarzania.
Publikacja oferuje szereg korzyści, w tym:
• Jak zwiększyć zdolności produkcyjne przedsiębiorstwa?  
• W jaki sposób poprawić jakość wyrobów?
• Jak efektywnie planować produkcję?
• Jak zmniejszyć ilość awarii?
• Jak skutecznie eliminować marnotrawstwo?
• W jaki sposób pozyskać nowych klientów?

Dzięki szczegółowemu omówieniu poszczególnych technik przez czołowych ekspertów, Czytelnik ma możliwość zidentyfikowania, które najlepiej pasują do profilu prowadzonej przez niego działalności. Dodatkowym atutem książki, ułatwiającym podjęcie właściwej decyzji, są praktyczne opisy wdrażania poszczególnych narzędzi oraz stosowania metod doskonalenia.
 


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

(cid:0)1(cid:0)0(cid:0)0 (cid:0)9(cid:0)5 (cid:0)7(cid:0)5 (cid:0)2(cid:0)5 (cid:0)5 (cid:0)0 Systemy zarządzania przedsiębiorstwem – techniki Lean Management i Kaizen Autorzy: Artur Łazicki Dariusz Samsel Lidia Krużycka Andrzej Brzeziński Michał Matejczyk Michał Nowacki Monika Czołba Marzena Leszczyk-Kabacińska Dominika Babalska Redaktor merytoryczny: Artur Łazicki Redaktor prowadzący: Bartłomiej Zamostny Wydawca: Mariusz Miętusiewicz Korekta: Zespół Skład, łamanie: INFO DATA CONSULTING Zbigniew Korzański 05-074 Halinów k.Warszawy, ul. F. Chopina 5, tel. 22 648 96 50, e-mail: dtp@idc.pl Koordynacja produkcji: Mariusz Jezierski Druk: LOTOS Poligrafia Spółka z o.o., 04-987 Warszawa, ul. Wał Miedzeszyński 98, tel. 22 872 22 66 UOU 02 ISBN 978-83-269-0926-9 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., Warszawa 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej pracy bez zgody wydawcy zabronione. Dystrybucja: tel.: 22 518 29 29 faks: 22 617 60 10 e-mail: cok@wip.pl SPIS TREŚCI Doskonal organizację, wdrażając Lean Manufacturing ................................... 7 Lean w działalności operacyjnej – opłacalny sposób doskonalenia fi rmy ....................................................................................... 39 Kaizen Blitz ............................................................................................................ 59 Kaizen – techniki zarządzania w przedsiębiorstwie ......................................... 77 Lean Manufacturing w praktycznych zastosowaniach w zakładzie Th omson ................................................................................... 108 Cykl PDCA – zmniejszanie kosztów w przedsiębiorstwie .............................. 142 Kanban – zarządzanie przepływem i produkcją dokładnie na czas ............... 179 QCD – podstawowy wskaźnik w metodologii Kaizen .................................... 194 OEE – sposób na zwiększenie efektywności produkcji ................................... 207 Wizualizacja (Visual Management) .................................................................... 226 Totalne zarządzanie utrzymaniem ruchu .......................................................... 247 TPM – sposób na bezawaryjność maszyn ......................................................... 267 Lean Manufacturing – praktyczne zastosowanie metodologii na przykładzie zakładu Th omson Polska ................................................... 287 Metoda FMEA – dlaczego warto wykorzystywać ją w organizacji ................ 306 3 w praktyce Zajrzyj na stronę: www.ISOwPraktyce.pl Na stronie www.ISOwPraktyce.pl znajdziesz: • Porady eksperta • Bezpłatne materiały do pobrania • Opis poradnika • Możliwość kontaktu z naszą redakcją • Przydatne linki do stron o tematyce ISO • Możliwość dołączenia do użytkowników serwisu. Wystarczy, że zapiszesz się na bezpłatny e-letter, a raz w tygodniu otrzymasz e-mailem informacje, dzięki którym dowiesz się, jakie są najnowsze zmiany dotyczące systemów zarządzania, i poznasz praktyczne i skuteczne metody doskonalenia systemów ISO • Możesz także zapisać się na inne e-lettery, które z pewnością Cię zainteresują. Koniecznie wejdź na stronę www.ISOwPraktyce.pl 4 Wstęp Drogi Czytelniku! Dzisiejszy obraz nowocześnie działającej fi rmy to funkcjonalny system zarzą- dzania przedsiębiorstwem. Wdrążając nowe techniki zarządzania, podpatru- jemy najlepszych. Lata 1960–1990 to czas dynamicznego rozwoju przemysłu w Japonii, który stał się wzorem do naśladowania dla wielu organizacji przemy- słowych na całym świecie. W książce, którą oddajemy Ci do rąk, prezentujemy praktyczne przykłady wdrożenia technik Lean, Kaizen, 5S, Kanban, PDCA, FMEA, Totalne Zarządza- nie Utrzymaniem Ruchu (TPM) i innych, które usprawniają proces zarządza- nia przedsiębiorstwem. Wdrażanie metodologii Lean Management jest trudne i pracochłonne, jednakże nie zraziło to wielu fi rm w Polsce do wprowadzenia nowych metod do systemu zarządzania fi rmą. Znawcy przedmiotu defi niują Lean Management jako fi lozofi ę zarządzania prowadzącą do skrócenia czasu od złożenia zamówienia do wysłania produktu dzięki eliminacji marnotrawstwa. Nie należy jednak w żadnym stopniu trakto- wać Lean Management jako rozwinięcia masowej produkcji. Wręcz przeciwnie, Lean to produkcja elastyczna, gdzie ideałem, do którego powinno się dążyć, jest optymalizacja procesów zarządzania. Metoda FMEA (Failure Mode and Eff ects Analysis) – Analiza Przyczyn i Skut- ków Wad przynależna do pakietu Lean to jedna z wielu metod stałego dosko- nalenia, którą można nazwać dedykowaną, tzn. ma zastosowanie w określonych aspektach działalności przedsiębiorstwa. Zastosowanie FMEA pozwala na: wybór odpowiednich rozwiązań alternatywnych podczas etapu projektowania, identyfi kację odpowiednich środków kontroli badań w procesie projektowania oraz w procesie produkcyjnym, a w końcowym etapie prowadzi do wyelimino- wania zbędnych operacji w procesie. Zastosowanie systemu Kanban pozwala na prawie całkowitą eliminację maga- zynów, ponieważ dostawy materiałów od kooperantów przychodzą dokładnie na czas. System ten jest sterowany zdarzeniami występującymi bezpośrednio na produkcji, a koszty zmniejszane są poprzez ograniczenie zapasów i redukcję braków. 5 Wstęp Wprowadzanie metod zarządzania Kaizen w zakładach przemysłowych opiera się na doświadczeniach specjalistów, którzy brali udział w praktycznym wdra- żaniu tychże technik w zakładach pracy. Dzisiejsza motywacja kierownictw przedsiębiorstw, aby podjąć trud wdrożenia nowoczesnych systemów zarządzania, bierze swoje źródła w chęci optymalizacji działania fi rmy, uchwycenia trendów, zagrożeń i zjawisk w niej zachodzących oraz podejmowania skutecznych działań, aby być konkurencyjnym na rynku, obniżać koszty i zwiększać zysk jednostkowy przedsiębiorstwa. Żyjemy w czasach, w których wprowadzanie zmian to już właściwie codzien- ność. Ale jak te modyfi kacje są wprowadzane? Czy powodują obawę lub niechęć załogi? Czy przynoszą oczekiwane efekty? Twoim celem przy wdrażaniu zmian ma być potrzeba poprawy sprawności organizacyjnej fi rmy – mająca na celu zmianę kultury organizacyjnej, a w konsekwencji poprzez zmianę mentalności i zaangażowanie załogi oraz wykorzystanie potencjału ludzkiego organizacji – maksymalizację zysków. Jestem przekonany, że treść podręcznika pomoże podjąć właściwą decyzję o cza- sie i trybie wdrożenia Systemu Zarządzania Przedsiębiorstwem (SZP). Gdy za- nalizujesz przedstawione przykłady, jak robią to inni, Twoja wiedza pogłębi się i będziesz jeszcze bardziej zdeterminowany do optymalizacji funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dziękuję za wybór podręcznika i mam nadzieję, że spełni on Twoje oczekiwa- nia. Życzę wielu korzyści z wdrożonego systemu zarządzania i jednocześnie gra- tuluję podjętej decyzji. Artur Łazicki redaktor merytoryczny 6 DOSKONAL ORGANIZACJĘ, WDRAŻAJĄC LEAN MANUFACTURING Koncepcję Lean Manufacturing opracowała Toyota. Od trzech dekad to wła- śnie na nią są zwrócone z podziwem i zazdrością oczy całego produkcyjne- go świata. W 2004 r. wyprzedziła Ford Motor Company pod względem liczby sprzedanych aut. Ustępuje jedynie General Motors. Pozostałe wskaźniki japoń- skiego przedsiębiorstwa już od dawna są niedoścignione. Ponieważ okazało się, że podążanie tą ścieżką przynosi wymierne, nie tylko fi nansowe efekty zarówno w branży motoryzacyjnej, jak i w każdej innej branży produkcyjnej czy usługo- wej, ta fi lozofi a wytwarzania jest coraz bardziej popularna. Początki wdrażania Lean Manufacturing bywają trudne i pracochłonne. Jednak nie zraża to wielu fi rm – również w Polsce. LEAN – FILOZOFIA ZARZĄDZANIA Znawcy przedmiotu defi niują Lean Manufacturing jako fi lozofi ę zarządzania prowadzącą do skrócenia czasu od złożenia zamówienia do wysłania produktu dzięki eliminacji marnotrawstwa. Nie należy jednak w żadnym stopniu trakto- wać Lean Manufacturing jako rozwinięcia masowej produkcji. Wręcz przeciw- nie, Lean to produkcja elastyczna, gdzie ideałem, do którego powinno się dążyć, jest przepływ jednej sztuki. Rysunek 1. Eliminacja marnotrawstwa 7 Systemy zarządzania przedsiębiorstwem – techniki Lean Management i Kaizen Marnotrawstwo Marnotrawstwo to każda czynność, która wymaga nakładów pracy, ale nie two- rzy wartości. Wartość zaś pojmowana jest jako wartość końcowa dla klienta. Oznacza to, że tylko te czynności w procesie produkcyjnym, które dają wartość produktowi w oczach klienta, nie są marnotrawstwem. Język japoński używa na marnotrawstwo określenia: MUDA. 7 podstawowych rodzajów MUDA wg Ohno to: l wszelkie formy nadprodukcji (np. produkcja na magazyn), l nieprodukowanie na czas (np. opóźnienia, produkcja niewłaściwych pod- zespołów), l nadmierne transportowanie, l długotrwałe poszukiwanie narzędzi i materiałów, l nadzorowanie maszyny pracującej w trybie automatycznym, l przerabianie tej samej informacji w wielu różnych miejscach. Punktem wyjścia omawianej fi lozofi i jest umiejętność dostrzegania marnotrawstwa. Odchudzone myślenie Lean Manufacturing korzysta z tzw. odchudzonego myślenia, w którym dąży się do wyeliminowania wszystkich zbędnych operacji z procesu (z punktu widze- nia wartości dla klienta). Należy uświadomić sobie, że istnieją czynności, które wykonujemy niepotrzebnie. Odchudzone przedsiębiorstwo to takie, które produkuje coraz więcej, wykorzy- stując coraz mniej: l czasu, l ludzkiego wysiłku, l skomplikowanych urządzeń, l miejsca. Eliminacja marnotrawstwa – korzyści Redukując marnotrawstwo, uwalniasz środki produkcyjne, które angażujesz. Możesz je dzięki temu wykorzystać do tych zleceń, za które klient chce zapła- cić. Poza tym skracasz czas realizacji dostawy, pieniądze zamrożone w zapasach oraz produkcji w toku i obniżasz koszty wytwarzania. 8 Doskonal organizację, wdrażając Lean Manufacturing Wpływ MUDA na proces Zależność tę obrazuje rysunek 2. Kolor czarny to czynności niedodające warto- ści. Usunięcie ich spowoduje, że proces produkcyjny będzie realizowany w nie- przerwanych operacjach. Rysunek 2. Wpływ jakości czynności i czasu realizacji zamówienia na wartość produktu POZNAJ PODSTAWOWE ZASADY „ODCHUDZONEGO MYŚLENIA” Autorzy światowego bestselleru „Th e Mashine Th at Changed Th e World”, przed- stawiając światu system produkcyjny obowiązujący w Toyocie, sformułowali pięć podstawowych zasad: l wartość, l strumień wartości, l przepływ, l wyciąganie, l doskonałość. 9 (cid:0)1(cid:0)0(cid:0)0 (cid:0)9(cid:0)5 (cid:0)7(cid:0)5 (cid:0)2(cid:0)5 (cid:0)5 (cid:0)0 (cid:0)1(cid:0)0(cid:0)0 (cid:0)9(cid:0)5 (cid:0)7(cid:0)5 (cid:0)2(cid:0)5 (cid:0)5 (cid:0)0
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:


Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: