Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00313 005032 14833346 na godz. na dobę w sumie
Szacowanie ryzyka zawodowego na stanowisku poligraficznym - ebook/pdf
Szacowanie ryzyka zawodowego na stanowisku poligraficznym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 32
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-3445-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Drukarz wykonuje swą pracę przy użyciu różnego rodzaju maszyn poligraficznych, np. offsetowych, typograficznych, fleksograficznych, do sitodruku, do sztancowania, falcerek, zszywarek, gilotyn, bigówek. Do zakresu jego obowiązków należą również czynności przygotowawcze do druku, np.: wykonanie klisz typograficznych, naświetlenie i wytrawienie sit do sitodruku, naświetlenie i wywołanie płyt offsetowych, a także wykonanie prac introligatorskich, ręczne składanie czcionek w kasetach do pras typograficznych, krojenie papieru do druku, transport papieru.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Szacowanie ryzyka zawodowego na stanowisku poligraficznym 1BF036 Zakaz dyskryminacjiw zatrudnieniu– przydatna strategia,orzecznictwo sądów pracyBHP Szacowanie ryzyka zawodowego na stanowisku poligraficznym Na jakie zagrożenia narażeni są pracownicy poligrafii? W jaki sposób urządzić pomieszczenia drukarni, aby spełniały wszystkie wymogi bhp? Jak przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego metodą Risk Score przy obsłudze maszyn poligraficznych? 3 9 1 7 Waldemar Klucha specjalista ds. bezpieczeństwa pracy Drukarz wykonuje swą pracę przy użyciu różnego rodzaju maszyn poligraficznych np. offsetowych, typograficznych, fleksograficznych, do sitodruku, do sztancowania, falcerek, zszywarek, gilotyn, bigówek. Do zakresu jego obowiązków na- leżą również czynności przygotowawcze do druku np.: wyko- nanie klisz typograficznych, naświetlenie i wytrawienie sit do sitodruku, naświetlenie i wywołanie płyt offsetowych, a także wykonanie prac introligatorskich, ręczne składanie czcionek w kasetach do pras typograficznych, krojenie papieru do druku, transport papieru. Aby skuteczne zabezpieczyć pra- cownika poligrafii przed występu- jącymi na tym stanowisku niebez- pieczeństwami, najpierw należy zidentyfikować najczęściej wystę- pujące na jego stanowisku pracy zagrożenia. Czynniki niebezpieczne to: 1. Upadek na płaszczyźnie, przewrócenie się, potknięcie się (na tym samym poziomie, na schodach). Jego źródłem może być śliska nawierzchnia (mokre powierzchnie, rozlane, pozosta- wione kałuże wody, farby), wszel- kiego rodzaju nierówności podło- ża (doły, progi, ubytki posadzki, pofałdowane wykładziny i panele, uszkodzone ciągi komunikacyjne), jak również rzeczy i materiały po- zostawione na drogach komunika- cyjnych (np. przewody elektryczne zasilające urządzenia elektryczne, rzeczy pozostawione na stanowisku pracy). Podczas pracy i porusza- nia się należy zachować szczególną ostrożność oraz stosować odpo- wiednie obuwie. Należy dbać o ład i porządek na samym stanowisku pracy, jak również na drogach ko- munikacyjnych. Miejsca niebez- pieczne (np. progi) powinny być oznakowane barwami i napisami ostrzegawczymi. 2. Upadek z wysokości (na niż- szy poziom, z drabiny, wskutek poślizgnięcia się na drabinie). Zagrożenie takie może wystąpić np. w czasie obsługi maszyn dru- karskich i korzystania przy tym np. z drabiny, podestów, schodów przystawnych, schodków i galerii przy maszynach, podczas pracy na maszynach z podestami roboczy- mi. Praca na wysokości to praca wykonywana na powierzchni znaj- dującej się na wysokości co naj- mniej 1,0 m nad poziomem pod- łogi lub ziemi. Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powy- żej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi, na których w związku 3 praktyczneszkolenia@wip.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Szacowanie ryzyka zawodowego na stanowisku poligraficznym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: