Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00297 005208 15190610 na godz. na dobę w sumie
Sztuka efektywności - książka
Sztuka efektywności - książka
Autor: Liczba stron: 144
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-0853-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Tajemnica zarabiania naprawdę dużych pieniędzy

Czym jest dla Ciebie efektywność? Lepszym zarządzaniem czasem? Skuteczniejszym ustalaniem listy priorytetów? Realizowaniem większej liczby zadań, czyli: zwiększeniem wydajności? Co Ty na to, by potraktować ją jako pojęcie z dziedziny finansów? Byłaby wtedy po prostu zarabianiem większych pieniędzy.... Miliona zamiast stu tysięcy. Dziesięciu milionów zamiast miliona. Chcesz więcej? Sky is the limit. Różnica w kwocie tkwi w... efektywności, przyjętej metodzie oraz czasie, jaki możesz przeznaczyć na zarabianie.

Efektywność nie dotyczy, rzecz jasna, tylko pieniędzy i biznesu, ale całego naszego życia. W tej książce autor skupia się jednak na niej w kontekście biznesowym i menedżerskim. Pokazuje Ci krok po kroku, co należy robić, aby poprawić wyniki za pomocą kilku prostych technik. Opanowanie przynajmniej jednej z nich pozwoli Ci poprawić osiągane rezultaty o 10 – 30%. Pomyśl, jaki skutek przyniosłoby zastosowanie dwóch, trzech albo większej liczby technik. Podczas lektury poznasz ich całkiem sporo, więc będzie w czym wybierać.

Dlaczego masz wierzyć Danielowi J. Kubachowi? Ponieważ osobiście przetestował proponowane techniki poprawiania efektywności. Zarobił swój pierwszy milion, potem kolejne. Teraz czas na Ciebie!
 

Daniel J. Kubach — absolwent psychologii zarządzania, biznesmen, multimilioner, inwestor i Anioł Biznesu. Członek Business Centre Club. Karierę w biznesie rozpoczął w wieku dwudziestu lat w branży pośrednictwa finansowego, następnie skupił się na inwestowaniu w nowe przedsięwzięcia. Aktualnie w jego portfelu inwestycyjnym znajduje się osiem spółek. Jego życiową misją jest inspirowanie ludzi do działania i stwarzanie im nieograniczonych możliwości.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Magdalena Dragon-Philipczyk Projekt okładki: ULABUKA Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/sztefe Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-283-0853-4 Copyright © Helion 2015 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci S(cid:239)owo wst(cid:218)pu ..................................................................................9 Czym ró(cid:285)ni si(cid:218) zarabianie miliona od zarabiania dziesi(cid:218)ciu milionów? .........................................11 Dlaczego efektywno(cid:258)(cid:202) jest tak wa(cid:285)na? .......................................15 Co oznacza by(cid:202) efektywnym? .....................................................17 Efektywni ludzie i efektywne pa(cid:241)stwa — przyk(cid:239)ady z (cid:285)ycia ....21 Efektywny czy efektowny? .........................................................27 Pieni(cid:200)dze a efektywno(cid:258)(cid:202). Efektywno(cid:258)(cid:202) a pieni(cid:200)dze. Efekt spirali ...............................................................................31 Jak zwi(cid:218)kszy(cid:202) swoj(cid:200) efektywno(cid:258)(cid:202), (cid:285)eby prze(cid:239)o(cid:285)y(cid:202) j(cid:200) na wynik finansowy? ................................................................35 Nastawienie na cel ........................................................................37 Cele prywatne i zawodowe ..........................................................43 Postawa .........................................................................................45 Koncentracja .................................................................................47 Konsekwencja ...............................................................................55 Dzia(cid:239)anie .......................................................................................57 Eliminacja zb(cid:218)dnych czynno(cid:258)ci oraz zb(cid:218)dnych ludzi z otoczenia .............................................59 Poleć książkęKup książkę Sztuka efektywno(cid:258)ci Pot(cid:218)ga tera(cid:283)niejszo(cid:258)ci ..................................................................63 Relaks ............................................................................................65 Regeneracja ...................................................................................69 Kontakty .......................................................................................71 Analiza w(cid:239)asnych dzia(cid:239)a(cid:241) — samoocena .....................................73 Analiza SWOT .............................................................................77 Praca z samym sob(cid:200) ......................................................................81 Nagradzaj siebie ...........................................................................83 Wizerunek .....................................................................................85 Twoi doradcy ................................................................................87 Czas najefektywniejszej pracy .....................................................89 Jedno zadanie w ci(cid:200)gu dnia ..........................................................93 Twój obszar efektywno(cid:258)ci ...........................................................95 To, co jest dobre dla serca, jest te(cid:285) dobre dla mózgu ................97 Czy warto zatrudni(cid:202) asystentk(cid:218) lub asystenta? .........................99 Czy potrzebujesz coachingu? ....................................................101 Technologie ................................................................................103 Czy potrzebujesz spotyka(cid:202) si(cid:218) ze wszystkimi lud(cid:283)mi? ...........107 Efektywno(cid:258)(cid:202) a rynek, na jakim dzia(cid:239)asz ...................................111 System i skala dzia(cid:239)ania ..............................................................113 Sprzeda(cid:285) indywidualna kontra sie(cid:202) sprzeda(cid:285)y ..........................115 6 Poleć książkęKup książkę Spis tre(cid:258)ci Efekt pi(cid:239)y ....................................................................................117 Metody organizacji czasu ...........................................................119 Efektywno(cid:258)(cid:202) szkole(cid:241) .................................................................123 Efektywno(cid:258)(cid:202) spotka(cid:241) .................................................................125 Budowa zespo(cid:239)u ..........................................................................127 Efektywno(cid:258)(cid:202) firmy .....................................................................129 Specjalizacja ................................................................................133 (cid:165)rodowisko pracy i jego otoczenie ............................................135 Podsumowanie ............................................................................137 7 Poleć książkęKup książkę Sztuka efektywno(cid:258)ci 8 Poleć książkęKup książkę Czym ró(cid:285)ni si(cid:218) zarabianie miliona od zarabiania dziesi(cid:218)ciu milionów? Czym ró(cid:285)ni si(cid:218) zarabianie miliona od zarabiania dziesi(cid:218)ciu milionów? Niektórym osobom pytanie to mo(cid:285)e wyda(cid:202)(cid:3)si(cid:218)(cid:3)ciekawe, innym zaskakuj(cid:200)ce, a odpowied(cid:283)(cid:3)na nie wydaje si(cid:218)(cid:3)ca(cid:239)kiem prosta —(cid:3)ró(cid:285)nica le(cid:285)y w efektywno(cid:258)ci i sposobie dzia(cid:239)ania. S(cid:200)(cid:3)osoby, które b(cid:218)d(cid:200)c bardzo efektywnymi, wiedz(cid:200), jak zaro- bi(cid:202)(cid:3)pierwszy, a potem kolejne miliony. S(cid:200)(cid:3)równie(cid:285)(cid:3)osoby, które dopiero zaczynaj(cid:200). Co to oznacza? (cid:191)e ucz(cid:200)(cid:3)si(cid:218)(cid:3)efek- tywno(cid:258)ci, czyli sposobu na zarobienie pierwszego miliona. Popatrzmy na najbogatszych Polaków, dzi(cid:258)(cid:3)(s(cid:239)owa te pisz(cid:218) na pocz(cid:200)tku 2015 roku) najbogatszym z nich jest dr Jan Kulczyk. Mo(cid:285)emy o nim powiedzie(cid:202), (cid:285)e jest on najefektywniejszym polskim biznesmenem. Dlaczego? Poniewa(cid:285)(cid:3)potrafi zarabia(cid:202) najwi(cid:218)cej, co oznacza, (cid:285)e jego praca jest najwydajniejsza w(cid:258)ród wszystkich innych przedsi(cid:218)biorców. Id(cid:200)c tym tropem, mo(cid:285)na powiedzie(cid:202), (cid:285)e najefektywniejszym przedsi(cid:218)biorc(cid:200)(cid:3)na (cid:258)wiecie jest Bill Gates. Najefektywniejszym ameryka(cid:241)skim politykiem jest Barack Obama, a niemieckim Angela Merkel. Nie b(cid:218)d(cid:218) porusza(cid:239)(cid:3)tu w(cid:200)tku polskiej polityki. Najefektywniejszym pi(cid:239)- karzem w roku 2014 by(cid:239)(cid:3)Cristiano Ronaldo. Relacja ta jest prosta —(cid:3)wi(cid:218)ksza efektywno(cid:258)(cid:202)(cid:3)przek(cid:239)ada si(cid:218)(cid:3)zazwyczaj na wi(cid:218)ksze korzy(cid:258)ci finansowe. 11 Poleć książkęKup książkę Sztuka efektywno(cid:258)ci Ten sam schemat mo(cid:285)na zastosowa(cid:202), porównuj(cid:200)c zarabianie 10 milionów do zarabiania 100 milionów, a potem 100 milio- nów do miliarda. Czym efektywniejszy b(cid:218)dziesz, tym szybciej osi(cid:200)gniesz wy(cid:285)szy pu(cid:239)ap. Oczywi(cid:258)cie zale(cid:285)y to jeszcze od kilku innych czynników, takich jak szcz(cid:218)(cid:258)cie, nadarzaj(cid:200)ca si(cid:218) okazja, kontakty, nastawienie, cechy charakteru, ch(cid:218)ci oraz sposób dzia(cid:239)ania. Spróbuj(cid:218)(cid:3)wyja(cid:258)ni(cid:202)(cid:3)to na przyk(cid:239)adzie. Cz(cid:218)sto jest tak, (cid:285)e przedsi(cid:218)biorca anga(cid:285)uje si(cid:218)(cid:3)w projekty, które nie maj(cid:200)(cid:3)szans na wielki sukces finansowy. Przyczyn mo(cid:285)e by(cid:202)(cid:3)wiele: rynek ju(cid:285)(cid:3)si(cid:218)(cid:3)nasyci(cid:239), jest mocno konkurencyjny, produkt wyszed(cid:239) z mody lub nie ma na niego popytu. Przedsi(cid:218)biorca anga(cid:285)uje si(cid:218)(cid:3)w ten projekt, poniewa(cid:285)(cid:3)wie, (cid:285)e jest to co(cid:258), co potrafi robi(cid:202), i nie chce wyj(cid:258)(cid:202)(cid:3) ze swojej strefy komfortu. Czasem jest tak, (cid:285)e przedsi(cid:218)biorca tak ci(cid:218)(cid:285)ko pracuje, (cid:285)e nie ma czasu zastanowi(cid:202)(cid:3)si(cid:218), co si(cid:218)(cid:3)dzieje z jego biznesem. Czy nadal jest atrakcyjny? Czy mo(cid:285)na w nim co(cid:258)(cid:3)zmieni(cid:202)? Czy mo(cid:285)e nad- szed(cid:239)(cid:3)czas, (cid:285)eby przenie(cid:258)(cid:202)(cid:3)si(cid:218)(cid:3)do innej bran(cid:285)y? Prze(cid:285)y(cid:239)em to na w(cid:239)asnej skórze. Zaczyna(cid:239)em swoj(cid:200)(cid:3)karier(cid:218), sprzedaj(cid:200)c ubezpieczenia. Zaczyna(cid:239)em, kiedy rynek ubez- piecze(cid:241)(cid:3)by(cid:239)(cid:3)b(cid:239)(cid:218)kitnym oceanem. Konkurencja by(cid:239)a niewielka, a zapotrzebowanie du(cid:285)e. Z czasem rynek dojrza(cid:239)(cid:3)i sta(cid:239)(cid:3)si(cid:218) mocno konkurencyjny. By(cid:239)(cid:3)to ju(cid:285)(cid:3)czerwony ocean. Trzeba by(cid:239)o pracowa(cid:202)(cid:3)coraz ci(cid:218)(cid:285)ej, (cid:285)eby zarobi(cid:202)(cid:3)tyle samo. Zacz(cid:200)- (cid:239)em pracowa(cid:202)(cid:3)po 16 godzin dziennie, wykonuj(cid:200)c coraz wi(cid:218)- cej zb(cid:218)dnych czynno(cid:258)ci. Pope(cid:239)nia(cid:239)em coraz wi(cid:218)cej b(cid:239)(cid:218)dów i w ko(cid:241)cu zbankrutowa(cid:239)em. Za(cid:258)lepiony prac(cid:200)(cid:3)i pogoni(cid:200)(cid:3)za pieni(cid:218)dzmi, nie zatrzyma(cid:239)em si(cid:218), (cid:285)eby przeanalizowa(cid:202)(cid:3)swój biznes. Nie zada(cid:239)em sobie nawet pytania, czy aby na pewno 12 Poleć książkęKup książkę Czym ró(cid:285)ni si(cid:218) zarabianie miliona od zarabiania dziesi(cid:218)ciu milionów? wszystko idzie w dobrym kierunku? Pojawia(cid:239)o si(cid:218)(cid:3)mnóstwo okazji biznesowych, które przesz(cid:239)y mi, kolokwialnie mówi(cid:200)c, ko(cid:239)o nosa, poniewa(cid:285)(cid:3)wmówi(cid:239)em sobie, (cid:285)e potrafi(cid:218)(cid:3)tylko sprzedawa(cid:202)(cid:3)ubezpieczenia. Straci(cid:239)em pieni(cid:200)dze, „przyjació(cid:239)”, troch(cid:218)(cid:3)nerwów, ale zyska(cid:239)em dwie bezcenne rzeczy —(cid:3)czas i do(cid:258)wiadczenie. Kiedy wszystko straci(cid:239)em, mia(cid:239)em du(cid:285)o czasu, (cid:285)eby przemy(cid:258)le(cid:202), dlaczego tak si(cid:218)(cid:3)sta(cid:239)o. Wyci(cid:200)gn(cid:200)(cid:239)em wnioski i teraz ch(cid:218)tnie si(cid:218)(cid:3)nimi dziel(cid:218). Dzisiaj wiem, (cid:285)e efek- tywno(cid:258)(cid:202)(cid:3)w biznesie polega m.in. na obserwowaniu swojej firmy oraz rynku, anga(cid:285)owaniu si(cid:218)(cid:3)w projekty, które mog(cid:200) przynie(cid:258)(cid:202)(cid:3)du(cid:285)e efekty biznesowe, i rezygnowaniu z tego, co nie dzia(cid:239)a. Nie nale(cid:285)y anga(cid:285)owa(cid:202)(cid:3)si(cid:218)(cid:3)w przedsi(cid:218)wzi(cid:218)cia ma(cid:239)o dochodowe. Trzeba zmienia(cid:202), modyfikowa(cid:202), udoskonala(cid:202) swoj(cid:200)(cid:3)firm(cid:218). Dlatego przed rozpocz(cid:218)ciem dzia(cid:239)alno(cid:258)ci, przed realizacj(cid:200)(cid:3)nowego projektu warto zada(cid:202)(cid:3)sobie pytanie —(cid:3)ile mog(cid:218)(cid:3)zarobi(cid:202)(cid:3)w tym przedsi(cid:218)wzi(cid:218)ciu? Rozwa(cid:285)my przyk(cid:239)ad otwarcia sklepu spo(cid:285)ywczego na pobliskiej ulicy, czyli wej- (cid:258)cia w bardzo konkurencyjn(cid:200)(cid:3) bran(cid:285)(cid:218). W tym przypadku mo(cid:285)emy si(cid:218)(cid:3)spodziewa(cid:202)(cid:3)niewielkich przychodów i du(cid:285)ego ryzyka, dlatego warto zada(cid:202)(cid:3)sobie pytanie, czy nie poszuka(cid:202) innego przedsi(cid:218)wzi(cid:218)cia, które mo(cid:285)e da(cid:202)(cid:3)nam wi(cid:218)ksze korzy(cid:258)ci finansowe. W 2005 r. zainwestowa(cid:239)em w firm(cid:218)(cid:3)Europejskie Centrum Odszkodowa(cid:241)(cid:3)Sp. z o.o. —(cid:3)wtedy ma(cid:239)(cid:200)(cid:3)firm(cid:218)(cid:3)z Legnicy. Z jednej strony by(cid:239)em pe(cid:239)en dobrych my(cid:258)li, a z drugiej obaw, czy b(cid:218)d(cid:218)(cid:3)potrafi(cid:239)(cid:3)odnale(cid:283)(cid:202)(cid:3)si(cid:218)(cid:3)w innym biznesie. Przez pierw- sze trzy miesi(cid:200)ce nie sz(cid:239)o mi najlepiej, a(cid:285)(cid:3)wreszcie w lipcu sprzeda(cid:285)(cid:3)ruszy(cid:239)a jak (cid:258)nie(cid:285)na kula. Okaza(cid:239)o si(cid:218), (cid:285)e potrafi(cid:218) sprzedawa(cid:202)(cid:3)nie tylko ubezpieczenia. Potrafi(cid:218)(cid:3)odnajdowa(cid:202)(cid:3)si(cid:218) na innych rynkach. Du(cid:285)ym plusem by(cid:239)o to, (cid:285)e znalaz(cid:239)em 13 Poleć książkęKup książkę Sztuka efektywno(cid:258)ci kolejny b(cid:239)(cid:218)kitny ocean. Teraz wiem, (cid:285)e efektywno(cid:258)(cid:202)(cid:3) bizne- sowa to m.in. odpowiedni wybór rynku oraz odwaga w sytu- acji, kiedy obawiamy si(cid:218) wej(cid:258)(cid:202)(cid:3)w co(cid:258), czego nie znamy, ale przeczucie podpowiada nam, (cid:285)e warto spróbowa(cid:202). Moi znajomi podj(cid:218)li s(cid:239)uszn(cid:200)(cid:3)decyzj(cid:218), staj(cid:200)c si(cid:218)(cid:3)przedsi(cid:218)bior- cami. Otworzyli sklep spo(cid:285)ywczy w jednej z sieci franczy- zowych, gdzie pracuj(cid:200)(cid:3)codziennie od 6 do 23 oraz dodat- kowo za(cid:239)atwiaj(cid:200)(cid:3)sprawy organizacyjne. Powoduje to, (cid:285)e nie maj(cid:200)(cid:3)czasu dla siebie, nie mog(cid:200) te(cid:285) pozwoli(cid:202)(cid:3)sobie na urlop, gdy(cid:285)(cid:3)przy zarobku netto 3000 z(cid:239)(cid:3)na rodzin(cid:218)(cid:3)jest to po prostu niemo(cid:285)liwe. Pewnie s(cid:200)(cid:3)tacy, którzy powiedz(cid:200), (cid:285)e to im wy- starcza. Ale gdyby ten sam czas zainwestowali w inne przed- si(cid:218)wzi(cid:218)cie, które przynios(cid:239)oby im 10 000 z(cid:239)(cid:3)miesi(cid:218)cznie, to oznacza(cid:239)oby, (cid:285)e ich efektywno(cid:258)(cid:202)(cid:3)biznesowa wzros(cid:239)a. Podob- nie jest z zarobieniem miliona czy 10 milionów. Je(cid:285)eli chcesz zarobi(cid:202)(cid:3)pierwszy milion, to zadaj sobie nast(cid:218)- puj(cid:200)ce pytania: (cid:120) Czy to, co robisz, spowoduje, (cid:285)e zarobisz pierwszy milion? (cid:120) Czy to, co robisz obecnie, przybli(cid:285)a Ci(cid:218) do celu? Je(cid:285)eli dwukrotnie odpowiedzia(cid:239)e(cid:258) „tak”, id(cid:283)(cid:3) na ca(cid:239)o(cid:258)(cid:202) w(cid:3)swoim biznesie. 14 Poleć książkęKup książkę Dlaczego efektywno(cid:258)(cid:202) jest tak wa(cid:285)na? Dlaczego efektywno(cid:258)(cid:202) jest tak wa(cid:285)na? Dlaczego efektywno(cid:258)(cid:202)(cid:3)jest tak wa(cid:285)na? Dlatego, (cid:285)e mo(cid:285)esz wi(cid:218)cej zarabia(cid:202)(cid:3)w tym samym czasie, dlatego, (cid:285)e dzi(cid:218)ki temu mo(cid:285)esz mie(cid:202)(cid:3)wi(cid:218)cej wolnego czasu. Mo(cid:285)esz przede wszyst- kim by(cid:202)(cid:3)lepszym cz(cid:239)owiekiem. Dzi(cid:218)ki efektywno(cid:258)ci mo(cid:285)esz wej(cid:258)(cid:202)(cid:3)na szczyt. Mo(cid:285)esz stworzy(cid:202)(cid:3)(cid:258)wietn(cid:200)(cid:3)firm(cid:218), wspania(cid:239)(cid:200) organizacj(cid:218), struktur(cid:218), zespó(cid:239). Mo(cid:285)esz by(cid:202)(cid:3)lepszym sprze- dawc(cid:200), je(cid:258)li jest to wa(cid:285)na umiej(cid:218)tno(cid:258)(cid:202)(cid:3)w Twoim przypadku. Je(cid:285)eli zastosujesz pewne metody, które Ci tutaj przedstawi(cid:218), b(cid:218)dziesz móg(cid:239)(cid:3) zwi(cid:218)kszy(cid:202)(cid:3) swoj(cid:200)(cid:3) efektywno(cid:258)(cid:202). Po czym poznasz, (cid:285)e uda(cid:239)o Ci si(cid:218)(cid:3)to osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202)? Po pewnych parame- trach, które b(cid:218)dziesz w stanie zmierzy(cid:202). Dzisiaj wszystko mo(cid:285)na sparametryzowa(cid:202). Je(cid:258)li jeste(cid:258) sportowcem, na przyk(cid:239)ad biegaczem, i ka(cid:285)dego roku poprawiasz swój wynik o kilka sekund, a mo(cid:285)e nawet minut, czyli coraz szybciej pokonujesz okre(cid:258)lony dystans, to znaczy, (cid:285)e Twoja efektywno(cid:258)(cid:202) w tej dziedzinie ro(cid:258)nie. Przed- si(cid:218)biorca, który zwi(cid:218)ksza warto(cid:258)(cid:202) swojej spó(cid:239)ki co roku, zwi(cid:218)ksza swoj(cid:200) efektywno(cid:258)(cid:202). Jaki jest g(cid:239)ówny cel dzia(cid:239)ania przedsi(cid:218)biorstwa? Na pierwszym miejscu jest warto(cid:258)(cid:202) przed- si(cid:218)biorstwa, dopiero na drugim miejscu znajduje si(cid:218) zysk, a na trzecim p(cid:239)ynno(cid:258)(cid:202) finansowa przedsi(cid:218)biorstwa. Wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) firm upada z powodu braku p(cid:239)ynno(cid:258)ci finansowej, a nie braku zysku, o czym mo(cid:285)esz si(cid:218) przekona(cid:202), analizuj(cid:200)c dzieje najwi(cid:218)kszych firm, którym si(cid:218) nie uda(cid:239)o. W zwi(cid:200)zku z tym 15 Poleć książkęKup książkę Sztuka efektywno(cid:258)ci przedsi(cid:218)biorcy zwi(cid:218)kszaj(cid:200) przede wszystkim warto(cid:258)(cid:202) spó(cid:239)ki, a dopiero potem zwi(cid:218)kszaj(cid:200) zysk, (cid:285)eby zachowa(cid:202) spójno(cid:258)(cid:202). W ten sposób, zwi(cid:218)kszaj(cid:200)c p(cid:239)ynno(cid:258)(cid:202), zysk i warto(cid:258)(cid:202) firmy, zwi(cid:218)kszaj(cid:200) swoj(cid:200) efektywno(cid:258)(cid:202). Je(cid:285)eli kto(cid:258) inwestuje w przed- si(cid:218)biorstwo, to okre(cid:258)la efektywno(cid:258)(cid:202) swoich pieni(cid:218)dzy. Okre- (cid:258)lamy, jak pracuj(cid:200) nasze pieni(cid:200)dze. Je(cid:285)eli inwestuj(cid:218) w jak(cid:200)(cid:258) firm(cid:218), to chc(cid:218) wiedzie(cid:202), jaki b(cid:218)dzie zysk z tego przedsi(cid:218)- wzi(cid:218)cia. Za(cid:239)ó(cid:285)my, (cid:285)e mam pieni(cid:200)dze na lokacie, której opro- centowanie wynosi 4 . Inwestuj(cid:200)c w firm(cid:218), której zysk jest wi(cid:218)kszy ni(cid:285) 4 , zwi(cid:218)kszam efektywno(cid:258)(cid:202) swoich pieni(cid:218)dzy. W skrócie: zysk z inwestycji w przedsi(cid:218)biorstwo b(cid:218)dzie wy(cid:285)szy ni(cid:285) ten uzyskany z lokaty. Dlatego nale(cid:285)y analizowa(cid:202) podejmowane decyzje, obserwowa(cid:202) swoje post(cid:218)py, a przede wszystkim je mierzy(cid:202). 16 Poleć książkęKup książkę Co oznacza by(cid:202) efektywnym? Co oznacza by(cid:202) efektywnym? By(cid:202) efektywnym oznacza posiada(cid:202) kompetencje oraz umie- j(cid:218)tno(cid:258)ci, dzi(cid:218)ki którym t(cid:218) sam(cid:200) prac(cid:218) wykonujemy w krót- szym czasie lub prac(cid:218) wykonywan(cid:200) na co dzie(cid:241) delegujemy innym osobom, tak by zaj(cid:200)(cid:202) si(cid:218) najwa(cid:285)niejszymi sprawami generuj(cid:200)cymi zyski. Innymi s(cid:239)owy by(cid:202) efektywnym oznacza realizowa(cid:202) za(cid:239)o(cid:285)one cele w jak najkrótszym czasie. Efektyw- no(cid:258)(cid:202) to równie(cid:285) sztuka podejmowania decyzji. Nie ka(cid:285)da decyzja jest dobra, najgorszy jednak jest brak decyzji. Efek- tywno(cid:258)(cid:202) to tak(cid:285)e przyznanie si(cid:218) do b(cid:239)(cid:218)du i jego wyelimino- wanie. W ci(cid:200)gu swojego zwyk(cid:239)ego dnia pracy zastanów si(cid:218), co Ci przynosi pieni(cid:200)dze, a co Ci je odbiera. Tak naprawd(cid:218) 20 zada(cid:241), które wykonujesz na co dzie(cid:241), przynosi Ci 80 Twoich dochodów. I odwrotnie — 80 pracy, któr(cid:200) wyko- nujesz, przynosi Ci 20 dochodów. W zwi(cid:200)zku z tym zasta- nów si(cid:218) — na czym skupisz si(cid:218) jutro? Na tych 20, 80 czy na 100 ? 20 zada(cid:241) zajmij si(cid:218) sam, a 80 postaraj si(cid:218) oddele- gowa(cid:202). W(cid:239)a(cid:258)nie dlatego powinni(cid:258)my delegowa(cid:202) zadania i sku- pia(cid:202) si(cid:218) tylko na rzeczach najwa(cid:285)niejszych. O tym, jak wa(cid:285)na jest ta kompetencja, przekona(cid:239)em si(cid:218), kiedy prowadzi(cid:239)em multiagencj(cid:218) ubezpieczeniow(cid:200) i rynek zacz(cid:200)(cid:239) si(cid:218) zmienia(cid:202). Mia(cid:239)em coraz wi(cid:218)cej pracy, ale zarabia(cid:239)em coraz mniej pieni(cid:218)- dzy. Postawi(cid:239)em na oszcz(cid:218)dno(cid:258)ci i zamiast zatrudni(cid:202) pracow- nika administracyjnego, sam zaj(cid:200)(cid:239)em si(cid:218), poza sprzeda(cid:285)(cid:200), prac(cid:200) biurow(cid:200). Praca biurowa zajmowa(cid:239)a mi wi(cid:218)cej czasu ni(cid:285) sprze- da(cid:285), wi(cid:218)c dochody firmy zacz(cid:218)(cid:239)y spada(cid:202). W ko(cid:241)cu zbankru- towa(cid:239)em. Wyci(cid:200)gn(cid:200)(cid:239)em wiele lekcji z tego zdarzenia. Jedn(cid:200) 17 Poleć książkęKup książkę Sztuka efektywno(cid:258)ci z nich mo(cid:285)na zamkn(cid:200)(cid:202) w nast(cid:218)puj(cid:200)cej sentencji: zajmuj si(cid:218) tym, co najwa(cid:285)niejsze, co przynosi pieni(cid:200)dze firmie — tym, co potrafisz robi(cid:202). Do innych czynno(cid:258)ci zatrudnij ludzi lub skorzystaj z us(cid:239)ug outsourcingowych. W pewnym momencie mo(cid:285)e by(cid:202) Ci potrzebna asystentka — wykona za Ciebie pewne zadania, którymi nie musisz zajmo- wa(cid:202) si(cid:218) osobi(cid:258)cie, ale o tym pó(cid:283)niej. Podsumujmy: by(cid:202)(cid:3)efektywnym oznacza by(cid:202)(cid:3)skutecznym, dobrze zarz(cid:200)dza(cid:202)(cid:3)czasem. Id(cid:200)c dalej —(cid:3)oznacza to dzia(cid:239)a(cid:202) szybko, osi(cid:200)ga(cid:202)(cid:3)wyniki (a jednym z nich s(cid:200)(cid:3)pieni(cid:200)dze), po prostu by(cid:202)(cid:3)dobrym w tym, co si(cid:218)(cid:3)robi. A zatem jeste(cid:258)my efektywni, gdy: (cid:120) potrafimy zarz(cid:200)dza(cid:202) sob(cid:200) w czasie, (cid:120) potrafimy dzia(cid:239)a(cid:202) szybko, (cid:120) osi(cid:200)gamy wysokie wyniki, przy czym jednym z mierników efektywno(cid:258)ci s(cid:200) zarabiane przez nas pieni(cid:200)dze. 18 Poleć książkęKup książkę Co oznacza by(cid:202) efektywnym? Czym lepsze mamy efekty, tym wi(cid:218)cej mo(cid:285)emy zarabia(cid:202). Po czym pozna(cid:202) skutecznego przedsi(cid:218)biorc(cid:218)? Po tym, (cid:285)e zarabia pieni(cid:200)dze. Po czym pozna(cid:202) skutecznego sportowca? Po tym, (cid:285)e zwyci(cid:218)(cid:285)a na olimpiadzie. To s(cid:200) w(cid:239)a(cid:258)nie wyniki (cid:258)wiadcz(cid:200)ce o skuteczno(cid:258)ci. Trzeba by(cid:202) dobrym w tym, co si(cid:218) robi. Spójrzmy na sportowców — co to znaczy by(cid:202) efek- tywnym sportowcem? Tutaj by(cid:202) dobrym to za ma(cid:239)o — trzeba by(cid:202) najlepszym w swojej dziedzinie. Dlatego efektywny sportowiec to taki, który zdobywa z(cid:239)oty medal w mistrzo- stwach Polski, mistrzostwach Europy, mistrzostwach (cid:258)wiata oraz wygrywa na igrzyskach olimpijskich. Jak w takim razie zdefiniujemy efektywnego przedsi(cid:218)biorc(cid:218)? My przedsi(cid:218)biorcy (cid:258)cigamy si(cid:218) przede wszystkim w tworze- niu firmy, w próbie uzyskania przewagi firmy w dochodach i przychodach — to s(cid:200) wyznaczniki efektywno(cid:258)ci dla przed- si(cid:218)biorców. A kiedy pracownik dzia(cid:239)a najefektywniej? Z jego punktu widzenia efektywno(cid:258)(cid:202) jest skorelowana z wielko(cid:258)ci(cid:200) wyp(cid:239)aty (im wi(cid:218)cej zarabiam, tym jestem efektywniejszy, a czym jestem efektywniejszy, tym wi(cid:218)cej zarabiam). Pocz(cid:200)tkuj(cid:200)cy pracownik jest efektywniejszy ni(cid:285) ten, który pracuje od pi(cid:218)- ciu lat na tym samym stanowisku za t(cid:218) sam(cid:200) stawk(cid:218). Je(cid:285)eli jego dochody przez ten czas nie wzros(cid:239)y, to mo(cid:285)e (cid:258)wiadczy(cid:202) to o tym, (cid:285)e jest on nieefektywny, poniewa(cid:285) poziom p(cid:239)acy powinien rosn(cid:200)(cid:202) w korelacji do poziomu kompetencji pra- cownika. Co jednak zrobi(cid:202) z osob(cid:200) nieefektywn(cid:200)? Brutalna prawda jest taka, (cid:285)e pracodawca najcz(cid:218)(cid:258)ciej zwalnia takie jednostki. Firmom zale(cid:285)y na ludziach, którzy s(cid:200) w stanie zarobi(cid:202) na siebie i na swojego szefa. 19 Poleć książkęKup książkę Sztuka efektywno(cid:258)ci (cid:191)o(cid:239)nierz równie(cid:285) powinien by(cid:202) efektywny. Dobrym przyk(cid:239)a- dem na zobrazowanie tego zagadnienia jest film „Snajper”. Tytu(cid:239)owy bohater sam zastrzeli(cid:239) ponad 160 osób na Bliskim Wschodzie. Jest on najlepszym snajperem w armii amery- ka(cid:241)skiej — jest bardzo efektywny — uchroni(cid:239) ogromn(cid:200) liczb(cid:218) (cid:285)o(cid:239)nierzy ameryka(cid:241)skich przez to, (cid:285)e zabija(cid:239) przeciwnika. Efektywny przywódca powinien przede wszystkim by(cid:202) praw- dziwym przywódc(cid:200), liderem, powinien porywa(cid:202) t(cid:239)umy. Wspomniany (cid:285)o(cid:239)nierz to w(cid:239)a(cid:258)nie tego typu przywódca. Co to znaczy by(cid:202) efektywnym jako sprzedawca, pracownik, mened(cid:285)er, przedsi(cid:218)biorca? Sprzedawca potrafi sprzedawa(cid:202), rozmawia(cid:202) z lud(cid:283)mi, rozprowadza(cid:202) towar. Mened(cid:285)er powi- nien budowa(cid:202) efektywny zespó(cid:239). Po czym pozna(cid:202) dobrego, efektywnego przedsi(cid:218)biorc(cid:218), sprzedawc(cid:218), mened(cid:285)era? Odpo- wied(cid:283) jest prosta — po tym, (cid:285)e zarabia pieni(cid:200)dze. Je(cid:285)eli sprzedawca nie zarabia, to znaczy, (cid:285)e nie jest dobrym sprze- dawc(cid:200), je(cid:285)eli mened(cid:285)er nie zarabia, to znaczy, (cid:285)e nie jest dobrym mened(cid:285)erem, je(cid:285)eli przedsi(cid:218)biorca nie zarabia, to znaczy, (cid:285)e nie jest dobrym przedsi(cid:218)biorc(cid:200), je(cid:285)eli sportowiec nie zarabia, to znaczy, (cid:285)e… powinien zmieni(cid:202) klub — nieko- niecznie znaczy to, (cid:285)e nie jest dobrym sportowcem. ;) Efek- tywnego sportowca poznamy po jego wynikach w zawodach, niekoniecznie po zarobionych pieni(cid:200)dzach. Podobnie jest z ró(cid:285)nej ma(cid:258)ci artystami. W Polsce mo(cid:285)esz by(cid:202) efektywnym aktorem i nie zarabia(cid:202) pieni(cid:218)dzy, poniewa(cid:285) w naszym kraju niewielu aktorów inkasuje wysokie ga(cid:285)e. Ale oni wybieraj(cid:200) ten zawód po to, (cid:285)eby si(cid:218) pokaza(cid:202), (cid:285)eby zosta(cid:202) gwiazd(cid:200). Ich cele s(cid:200) zupe(cid:239)nie odmienne od celów przedsi(cid:218)biorców. 20 Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sztuka efektywności
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: