Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00112 003917 18636837 na godz. na dobę w sumie
Sztuka sprzedaży - książka
Sztuka sprzedaży - książka
Autor: Liczba stron: 168
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0540-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> sprzedaż
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zostań handlowcem z ludzką twarzą

Zasada, jaką kierowałem się przez ostatnie 30 lat w zawodzie handlowca, jest prosta: nie ograniczaj się do oferowania klientowi produktów. Nie nakłaniaj go do czegoś, czego nie chce. Pokaż mu, że jesteś człowiekiem takim, jak on, który stoi po jego stronie. Zyskaj w jego oczach szacunek i bądź wiarygodny. Nie miej wątpliwości: to Ty jesteś sprzedawanym towarem, bo ludzie kupują ludzi, a oferowane produkty oceniają dopiero później. Opanuj metody opisane w tej książce, a klienci będą traktować Cię jak sojusznika, a nie domokrążcę.

Problem z większością sprzedawców polega na tym, że gdy już opanują jakąś metodę, przestają się uczyć. Myślą, że są dobrzy, a tymczasem inni przejmują ich klientów. Nie popełnij tego błędu. Poznaj metody sprzedaży -- dobre i sprawdzone -- i zacznij je stosować. Dowiedz się:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Sztuka sprzeda¿y Autor: Charles Gardner T³umaczenie: Monika Lipiec-Szafarczyk ISBN: 83-246-0540-1 Tytu³ orygina³u: The Art of Selling Format: A5, stron: 168 Zostañ handlowcem z ludzk¹ twarz¹ (cid:129) Dlaczego wiêkszoœæ handlowców zarabia za ma³o: b³êdy w myœleniu o sobie i klientach (cid:129) Ustalanie ceny sprzeda¿y: ile klient chce, a ile mo¿e wydaæ (cid:129) Budowanie porozumienia z ró¿nymi typami klientów: wyszczekanymi, niezdecydowanymi, potakuj¹cymi, niezadowolonymi Zasada, jak¹ kierowa³em siê przez ostatnie 30 lat w zawodzie handlowca, jest prosta: nie ograniczaj siê do oferowania klientowi produktów. Nie nak³aniaj go do czegoœ, czego nie chce. Poka¿ mu, ¿e jesteœ cz³owiekiem takim, jak on, który stoi po jego stronie. Zyskaj w jego oczach szacunek i b¹dŸ wiarygodny. Nie miej w¹tpliwoœci: to Ty jesteœ sprzedawanym towarem, bo ludzie kupuj¹ ludzi, a oferowane produkty oceniaj¹ dopiero póŸniej. Opanuj metody opisane w tej ksi¹¿ce, a klienci bêd¹ traktowaæ Ciê jak sojusznika, a nie domokr¹¿cê. Problem z wiêkszoœci¹ sprzedawców polega na tym, ¿e gdy ju¿ opanuj¹ jak¹œ metodê, przestaj¹ siê uczyæ. Myœl¹, ¿e s¹ dobrzy, a tymczasem inni przejmuj¹ ich klientów. Nie pope³nij tego b³êdu. Poznaj metody sprzeda¿y — dobre i sprawdzone — i zacznij je stosowaæ. Dowiedz siê: (cid:129) jak zdobywaæ dobre rekomendacje, (cid:129) jak sprawdziæ, czy klient nie k³amie, mówi¹c o tañszej i lepszej ofercie konkurenta, (cid:129) jak handlowiec mo¿e zaskarbiæ sobie szacunek klienta, (cid:129) jak docieraæ do decydentów w firmie klienta, (cid:129) jak zatrzymywaæ dobrych klientów, (cid:129) jak radziæ sobie w trudnych chwilach, gdy dajesz z siebie wszystko, a nie osi¹gasz wyników. Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprzedaż jako forma sztuki Rozdział 2. Presja wyników Rozdział 3. Co sprzedajesz? Rozdział 4. Kontakty z klientami Rozdział 5. Sprzedawanie Rozdział 6. Osiąganie celów i podwyższanie wyników sprzedaży Rozdział 7. Radzenie sobie z porażkami i okresami zastojów Rozdział 8. Dobrze się bawiąc Rozdział 9. Sprzedawanie jako kariera Rozdział 10. Skuteczne sprzedawanie 3 5 7 15 27 49 69 99 119 129 135 141 Rozdział 1. Sprzedaż jako forma sztuki Nie ma wątpliwości, że sprzedaż jest formą sztuki, nie zawsze docenianą. Niektórym opanowanie tej sztuki przychodzi z łatwo- ścią, jest ich drugą naturą. Inni jednakże wciąż się zmagają z kło- potami. Prawda jest taka, że każdy, kto wystarczająco się postara, jest w stanie opanować tę sztukę — w stopniu wystarczającym przynajmniej do zastosowania w praktyce. W procesie sprzedaży nieważne jest, co sprzedajesz, podsta- wowe zasady pozostają zawsze takie same. Elementem, który pozwala Ci wyprzedzić konkurencję, jesteś Ty sam. Jeśli nauczysz się sztuki sprzedaży, a następnie ją zastosujesz w praktyce, nie będziesz się oglądał za siebie, gdyż staniesz się bardzo poszuki- wanym towarem. Jednak jeśli zastanawiasz się, jakimi produk- tami czy usługami się zająć, postaraj się działać w branży, która 7 Sztuka sprzedaży Cię pasjonuje — albo przynajmniej bardzo interesuje. Jeśli sprze- dajesz coś, co jest związane z Twoją pasją, Twoja praca — i Twoje życie — daje Ci stokrotnie większą satysfakcję. Niestety, zawód handlowca wciąż wiąże się z wieloma nega- tywnymi stereotypami. To przykre, ale wynika z poglądu, że wszyscy sprzedawcy są jak akwizytorzy krążący od domu do domu ze swoimi odkurzaczami. Wielu klientów uważa, że han- dlowiec będzie próbował sprzedać im coś, czego nie chcą lub nie potrzebują. Oczywiście ta opinia może być zrozumiała, jednak moim zdaniem sprzedawca, który opanował po mistrzowsku sztukę sprzedaży, zasługuje na coś więcej niż na podpinanie pod ten krzywdzący stereotyp. Nie chcę się wydać zarozumialcem, ale uważam, że jestem przynajmniej tak dobry, jak najlepsi sprzedawcy w Australii, cho- ciaż z natury jestem osobą dość nieśmiałą i zamkniętą w sobie. W tej branży nie trzeba być bardzo wygadanym, żeby odnieść sukces. Sprzedawanie nie przyszło mi samo, nauczyłem się tej sztuki z czystej konieczności. Nauczyłem się, jak być dobrym sprzedawcą, bym mógł przetrwać w trudnej dziedzinie, w której tylko najlepsi mogą się nazywać dobrymi. Zacząłem uczyć się sprzedaży w latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku, gdy założyłem małą, jednoosobową firmę, specjalizującą się w sprzedaży radioodbiorników samochodo- wych. Na początku myślałem, że muszę jedynie pokazać mój towar potencjalnym klientom, a oni go ode mnie kupią. Wyda- wało się to proste. Jakże się myliłem! W tym początkowym okresie naprawdę brakowało mi umiejęt- ności sprzedawania, a kiedy traciłem coraz to nowych klientów, 8 Sprzedaż jako forma sztuki nie potrafiłem wyciągnąć z tego wniosków. Wymyślałem roz- maite wymówki — że klienci się za bardzo czepiali, nie takiego towaru poszukiwali, pewnie było dla nich za drogo, a nawet że jeszcze nie byli gotowi do zakupu. Teraz, mając trochę więcej doświadczenia, zdaję sobie sprawę, że wszystkie te wymówki nie były niczym innym niż właśnie wymówkami. Powodem, dla którego klienci u mnie nie kupowali, był wyłącznie mój brak doświadczenia w sprzedaży. Gdybym był bardziej biegły, początki mojej kariery w tej branży byłyby o wiele prostsze, a efekty znacznie lepsze. Muszę przyznać, że kiedy udało mi się w końcu coś sprzedać, dało mi to olbrzymiego pozytywnego „kopa”. Chciałem sprze- dawać coraz więcej. Ponieważ nie miałem pod ręką nikogo, kto mógłby mnie nauczyć, jak to robić, nauczyłem się wszystkiego na własnych błędach. Dodatkowym bodźcem było to, że przy każdej nieudanej transakcji widziałem, jak dochód wychodzi za drzwi. I odwrotnie, po każdej sprzedaży naprawdę czułem pobrzę- kiwanie monet w kieszeniach. Pomału nabierałem coraz więcej umiejętności. Ale przez pierwsze kilka lat w tym biznesie poruszałem się w zasadzie na oślep. Zdecydowanie była to metoda prób i błędów. Jednakże jed- no przemawiało na moją korzyść: gdy odkryłem coś, co działało, trzymałem się tego. Przynajmniej do czasu odkrycia metody, która była jeszcze skuteczniejsza. Kiedy obserwowałem innych sprzedawców w akcji, zwraca- łem uwagę na ich podejście do klienta i nie unosiłem się dumą, ale starałem się przejmować niektóre techniki. Obserwowałem, naśladowałem i udoskonalałem. Nawet dziś nie zadzieram nosa 9 Sztuka sprzedaży i przyznaję, że choć uważam się za niezłego w tym fachu, to nadal widząc lub słysząc technikę, która jest moim zdaniem lepsza od mojej, nie waham się nawet przez mikrosekundę, by ją przyjąć jak własną. Problem wielu sprzedawców polega na tym, że gdy już nauczą się jakiejś procedury, przerywają naukę. Właśnie dlatego tak wielu sprzedawców to miernoty, gdyż nieważne, jak dobry jesteś, zaw- sze możesz się czegoś nauczyć i coś poprawić, zatem aż do końca żywota miej oczy i uszy otwarte. Naucz się swoich technik i roz- wijaj je, bo zawsze będą Ci wiernie służyć i pomagać posuwać się naprzód. Każdy może nauczyć się sprzedawać Każdy może nauczyć się sprzedawać. Nawet największemu przygłupowi na świecie od czasu do czasu uda się coś sprzedać, ponieważ często wszystko, co trzeba zrobić, żeby dokonać sprze- daży, to być na miejscu. Wystarczy znaleźć się w odpowiednim miejscu we właściwym czasie, i zgodnie z zasadami statystyki uda się dokonać jakichś transakcji. Jednak to, czego można się nauczyć ze sztuki sprzedaży, dotyczy tego, jak sprzedać towar, nawet jeśli klient się waha lub w ogóle nie zamierza nic kupić. Shihan De Jong, mój nauczyciel wschodnich sztuk walki przez jakieś czterdzieści lat, kiedyś powiedział, że każdy może nauczyć się sztuki walki. Ale biegłe jej opanowanie można przyrównać do gry na skrzypcach. Skrzypce są tak precyzyjnym instrumentem, 10 Sprzedaż jako forma sztuki że gdy trzymając smyczek, przesuniemy palce choćby o milime- try, rezultatem będzie potworny zgrzyt zamiast wywołującego zachwyt dźwięku. To samo dotyczy sztuki sprzedaży. Jedno niewłaściwe słowo, jedno nie takie spojrzenie może być tym, co przesądza o stracie transakcji. A gdy już popełni się gafę, bardzo trudno ją zatuszować. W każdej dziedzinie biznesu istnieje tak wiele różnych odmian i czynników, że czasem trzeba całego życia, by się ich dobrze nauczyć. Chcę pokazać Ci, jak można się nauczyć efektywnej sprzedaży przy użyciu metod, których nauczyłem się przez ostat- nie trzydzieści lat. Sposób ich wykorzystania zależy od Ciebie. Ale zacznij już od dziś, a będziesz zyskiwać coraz lepsze efekty po każdej dokonanej sprzedaży. Spraw, by Twój klient był szczęśliwy Najważniejszą zasadą obowiązującą w sprzedaży rozumianej jako forma sztuki jest upewnienie się za każdym razem, że Twoi klien- ci są szczęśliwi. Nie oznacza to, że musisz unieszczęśliwiać same- go siebie, ale raczej, że obydwie strony muszą skorzystać na trans- akcji. Powinieneś dążyć do sytuacji, w której i Ty, i Twój klient będziecie wygranymi. Obie strony muszą coś z tego mieć. Zawsze staraj się sprawić, by Twój klient był szczęśliwy 11 Sztuka sprzedaży Jeśli sprzedajesz coś, czego tak naprawdę nie chce Twój klient, albo coś, co nie będzie odpowiadało jego potrzebom, albo jeśli cena za produkt czy za usługę jest za wysoka, jest spora szansa, że Twój klient poczuje się nieszczęśliwy i w rezultacie nigdy już do Ciebie nie wróci. Jeśli nie powróci, nie poleci Cię też swoim znajomym, co w efekcie da mniejsze zyski. Zatem poprzez właściwe postępowanie i przede wszystkim sprawienie, by Twój klient był szczęśliwy, dbasz tak naprawdę o własny interes. Ale uważaj! Jeśli ciągle będziesz sprzedawał towar praktycznie po kosztach albo nawet poniżej kosztów, zban- krutujesz, zatem staraj się nie wpaść w pułapkę. Aby odnieść suk- ces, musisz dbać o siebie, nie tylko o klienta. A to w rezultacie przyniesie zyski! Zysk to nie jest brzydkie słowo Jeśli zamierzasz zostać handlowcem, musisz pamiętać, że zysk nie jest brzydkim słowem. W istocie napędza on cały kapitali- styczny świat. Musisz się upewnić, że generujesz wystarczające zyski, by to wszystko miało sens. W dzisiejszym ekscytującym, lecz pełnym konkurencji świecie dobry sprzedawca musi mieć umiejętność zarobienia więcej niż lekarz czy prawnik, a może na- wet więcej niż premier. Z pewnością masz okazję zarobić więcej niż Twoi klienci. Nigdy nie zapominaj, że nawet jeśli nie prowadzisz własnej firmy, to gdy przysparzasz zysków swojemu pracodawcy, będziesz 12 Sprzedaż jako forma sztuki miał w końcu w nich własny udział w formie prowizji lub dodat- kowych premii. Zatem sprzedaż bez zysków jest równie pozba- wiona sensu jak samolot bez skrzydeł, samochód bez silnika czy łódź bez steru. Bez zysków możesz równie dobrze od razu spa- kować walizkę i iść do domu. Rusz się i znajdź pracę za biurkiem! Jednak osiągnięcie zysków należy do kategorii „łatwiej powie- dzieć, niż zrobić”. Na niektórych rynkach, łagodnie mówiąc, ist- nieje spora konkurencja. Niezależnie od branży musisz zadbać o to, by sprzedawać odpowiedni rodzaj towaru, tak by zaspokoić potrzeby swojego klienta, ale jednocześnie mieć szansę osiągnię- cia przyzwoitych zysków. Bardzo istotne jest, by znaleźć dobrych klientów — i słuchać ich potrzeb. Następnie zrobić wszystko, co tylko możliwe, by polecić im produkt, który zaspokoi te potrze- by, ale jednocześnie przyniesie Ci zysk. Jeśli się solidnie przyłożysz, odkryjesz, jak dobrze sprzedawać i osiągać zyski. Postępuj zgodnie z wypróbowanymi i prawdzi- wymi zasadami przedstawionymi w tej książce. Gdy zdecydu- jesz już, w jakiej branży chciałbyś być sprzedawcą, skontaktuj się z firmami, które się tym zajmują, i sprzedaj się im. Staraj się zostać profesjonalnym sprzedawcą, a tak się stanie. Gdy już osią- gniesz swój cel, możesz być z tego dumny! 13
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sztuka sprzedaży
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: