Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00716 006257 12436059 na godz. na dobę w sumie
Sztuka treningu mentalnego. Jak osiągnąć maksimum możliwości - książka
Sztuka treningu mentalnego. Jak osiągnąć maksimum możliwości - książka
Autor: Liczba stron: 152
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-2633-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia >> uwodzenie
Porównaj ceny (książka, ebook (-25%), audiobook).
Droga do sukcesu rozpoczyna się w ludzkim umyśle. Mistrzowie sportu, legendarni wojownicy, gwiazdy biznesu czy politycy wielkiego formatu — wszyscy ci ludzie rozwijają umiejętności psychiczne, dzięki którym uzyskują ponadprzeciętne wyniki. Nawet jeśli wydaje się, że sukces wymaga przede wszystkim niezwykłej siły czy sprawności mięśni, odpowiedni trening mentalny pozwala na przekraczanie kolejnych barier — również tych fizycznych. Zwycięzca myśli jak zwycięzca!

Trzymasz w rękach świetnie napisany poradnik o tym, jak osiągnąć szczyt swoich możliwości. W zwięzły i zrozumiały sposób przedstawiono tu skuteczne metody treningu mentalnego, opisano potrzebne umiejętności psychiczne i sprawdzone techniki ich kształtowania. Szybko zrozumiesz myśli, emocje i energie towarzyszące czynnościom, w które się angażujesz. Przekonasz się, jak bardzo ważna są wiara w siebie, skupienie i właściwy stan umysłu, aby osiągnąć idealny klimat mentalny — odpowiedni, by podjąć każde wyzwanie i osiągnąć zamierzone cele. Dzięki tej książce już wkrótce nauczysz się myślenia zwycięzcy i przekroczysz swoje własne granice!

Najważniejsze zagadnienia:

Źródło zwycięstw i sukcesów tkwi w Twoim umyśle!


Daniel C. Gonzales jest znanym trenerem osobistym. Jest uczniem Piotra Siegla, światowej sławy autorytetu w dziedzinie NLP. Gonzales może się pochwalić dość niecodziennym doświadczeniem zawodowym: był pilotem wojskowym, agentem federalnym, wojskowym specjalistą w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Posiada czarny pas w brazylijskim jiu-jitsu. Od 1988 pomaga różnym ludziom rozwijać umiejętności psychologiczne niezbędne do osiągania doskonałych wyników i zwiększania mentalnej przewagi, ucząc strategii, które pomagają pokonać dotychczasowe bariery wydajności.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: The Art of Mental Training: A Guide to Performance Excellence Tłumaczenie: Joanna Sugiero ISBN: 978-83-283-2633-0 Copyright © 2013 Daniel C. Gonzalez All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Polish edition copyright © 2017 by Helion SA All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://sensus.pl/user/opinie/szttrm Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl WWW: http://sensus.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:317)ci R O Z D Z I A (cid:167) 1 . Trzyminutowa lekcja ............................................................15 R O Z D Z I A (cid:167) 2 . O nastawieniu ...................................................................... 20 R O Z D Z I A (cid:167) 3 . Zyskanie przewagi mentalnej ..............................................26 R O Z D Z I A (cid:167) 4 . Nauka latania samolotem wojskowym ...............................31 R O Z D Z I A (cid:167) 5 . Znaczenie wiary w siebie ......................................................38 R O Z D Z I A (cid:167) 6 . In(cid:352)ynieria wyobra(cid:350)ni i pewno(cid:321)(cid:250) siebie ...............................43 R O Z D Z I A (cid:167) 7 . Krytyczna trójca ...................................................................46 R O Z D Z I A (cid:167) 8 . Wojownik mentalny .............................................................55 R O Z D Z I A (cid:167) 9 . Kontrolowanie gniewu ........................................................59 R O Z D Z I A (cid:167) 1 0 . Oddano strza(cid:175)y .....................................................................63 R O Z D Z I A (cid:167) 1 1 . O przegrywaniu ................................................................... 74 Poleć książkęKup książkę Sztuka treningu mentalnego R O Z D Z I A (cid:167) 1 2 . Strach przed pora(cid:352)k(cid:167) ........................................................... 80 R O Z D Z I A (cid:167) 1 3 . Kontrolowanie strachu ....................................................... 84 R O Z D Z I A (cid:167) 1 4 . Nag(cid:175)y spadek formy .............................................................91 R O Z D Z I A (cid:167) 1 5 . Zachowanie spokoju mimo presji .......................................95 R O Z D Z I A (cid:167) 1 6 . Wewn(cid:171)trzny krytyk ............................................................103 R O Z D Z I A (cid:167) 1 7 . Nadmiar emocji ..................................................................106 R O Z D Z I A (cid:167) 1 8 . Twoje marzenie ..................................................................109 R O Z D Z I A (cid:167) 1 9 . O celach ...............................................................................112 R O Z D Z I A (cid:167) 2 0 . Ci(cid:171)(cid:352)ka praca ........................................................................118 R O Z D Z I A (cid:167) 2 1 . Dotarcie na miejsce ............................................................122 R O Z D Z I A (cid:167) 2 2 . Zmiana stanu umys(cid:175)u .........................................................125 R O Z D Z I A (cid:167) 2 3 . Tera(cid:350)niejszo(cid:321)(cid:250) .....................................................................131 R O Z D Z I A (cid:167) 2 4 . Przygotuj si(cid:171) na zwyci(cid:171)stwo ..............................................136 R O Z D Z I A (cid:167) 2 5 . I(cid:321)(cid:250) dalej ................................................................................140 8 Poleć książkęKup książkę ROZDZIA(cid:167) 1. Trzyminutowa lekcja Jako trener sportowców uniwersyteckich, który zajmuje si(cid:171) treningiem mentalnym, bez trudu potrafi(cid:171) oceni(cid:250), którzy sportowcy chc(cid:167) odby(cid:250) taki trening, a którym na tym nie zale(cid:352)y. Ch(cid:175)opak, o którym chc(cid:171) zaraz opowiedzie(cid:250), nale(cid:352)a(cid:175) do tej drugiej grupy. Kiedy inni mnie s(cid:175)uchali i rozwa(cid:352)ali w my(cid:321)lach moje s(cid:175)owa, on tylko ziewa(cid:175) i podziwia(cid:175) swoje bicepsy. Kiedy inni studenci zadawali pytania albo prowadzili (cid:352)yw(cid:167) dyskusj(cid:171), on martwi(cid:175) si(cid:171) fizycznymi aspektami sportu, który uprawia(cid:175), czyli zapasów. Ju(cid:352) na pierwszym roku studiów wszed(cid:175) do du(cid:352)ej ligi (mia(cid:175) walczy(cid:250) na poziomie NCAA*), ale podczas naszych spotka(cid:302) wyra(cid:350)nie dawa(cid:175) do zrozumienia, (cid:352)e zupe(cid:175)nie si(cid:171) tym nie przejmuje. * National Collegiate Athletic Association — ameryka(cid:302)skie stowarzyszenie, które zajmuje si(cid:171) organizowaniem zawodów sportowych uczelni wy(cid:352)szych — przyp. t(cid:174)um. Poleć książkęKup książkę Sztuka treningu mentalnego Kiedy jednak nadszed(cid:175) moment pierwszych zawodów na tym presti(cid:352)owym poziomie, okaza(cid:175)o si(cid:171), (cid:352)e presja jest zbyt du(cid:352)a. Kilka minut przed rozpocz(cid:171)ciem pierwszej walki ch(cid:175)opak podbieg(cid:175) do mnie, zrozpaczony i za(cid:175)amany, i zacz(cid:167)(cid:175) b(cid:175)aga(cid:250), (cid:352)ebym przeprowadzi(cid:175) z nim jaki(cid:321) szybki trening mentalny. Dowiedzia(cid:175) si(cid:171) bowiem, (cid:352)e jego przeciwnikiem b(cid:171)dzie jeden z najlepszych zapa(cid:321)ników w ca(cid:175)ych zawodach, do(cid:321)wiadczony student ostatniego roku, który wi(cid:171)kszo(cid:321)(cid:250) walk wygrywa bez specjalnego wysi(cid:175)ku. To by(cid:175) doskona(cid:175)y moment, aby mój niedowiarek odby(cid:175) cenn(cid:167) lekcj(cid:171). Kiedy na niego spojrza(cid:175)em, uderzy(cid:175)a mnie my(cid:321)l: „Co za ciekawa okazja”. Ten ch(cid:175)opak by(cid:175) naprawd(cid:171) przera(cid:352)ony, a jego stan opisa(cid:175)bym jako ca(cid:175)kowity brak panowania nad sob(cid:167). Wyra(cid:350)nie by(cid:175)o wida(cid:250), (cid:352)e nie jest gotowy, aby wykorzysta(cid:250) w walce swój pe(cid:175)en potencja(cid:175). Przede mn(cid:167) sta(cid:175) cz(cid:175)owiek, który pod wzgl(cid:171)dem mentalnym by(cid:175) w ca(cid:175)kowitej rozsypce, i prosi(cid:175) mnie o pomoc. Wiedzia(cid:175)em, (cid:352)e oczami wyobra(cid:350)ni widzi ju(cid:352), jak ponosi mia(cid:352)d(cid:352)(cid:167)c(cid:167) pora(cid:352)k(cid:171). By(cid:175) roztrz(cid:171)siony, a ja mia(cid:175)em tylko kilka minut na to, (cid:352)eby postawi(cid:250) go do pionu. Mia(cid:175) walczy(cid:250) jako nast(cid:171)pny, a zegar pokazywa(cid:175), (cid:352)e nie zosta(cid:175)o ju(cid:352) du(cid:352)o czasu do ko(cid:302)ca aktualnej walki. Zastanawia(cid:175)em si(cid:171), co mog(cid:171) zrobi(cid:250) w tak krótkim czasie. I wtedy przypomnia(cid:175)em sobie co(cid:321), co kiedy(cid:321) powiedzia(cid:175) mi Leo-tai: „Daniel-san, nigdy nie nale(cid:352)y patrze(cid:250) tam, dok(cid:167)d nie chcemy i(cid:321)(cid:250)…”. 16 Poleć książkęKup książkę DC Gonzalez Wpad(cid:175)em na pomys(cid:175). — Jeste(cid:321) gotowy, (cid:352)eby mi zaufa(cid:250)? — zapyta(cid:175)em ch(cid:175)opaka. — Cokolwiek pan powie, trenerze. — Dobrze. W takim razie podejd(cid:350) bli(cid:352)ej i zabierzmy si(cid:171) do pracy. Kilka minut pó(cid:350)niej, gdy spiker zapowiedzia(cid:175) jego nazwisko, podszed(cid:175)em razem z nim do kraw(cid:171)dzi maty. Ani przez sekund(cid:171) nie przestawa(cid:175) skupia(cid:250) si(cid:171) na swoim zadaniu. W ci(cid:167)gu tych kilku minut pokaza(cid:175)em mu jedn(cid:167) z technik treningu mentalnego; ca(cid:175)a reszta odby(cid:175)a si(cid:171) w jego g(cid:175)owie. Kiedy ch(cid:175)opak wszed(cid:175) na mat(cid:171), mia(cid:175) w sobie si(cid:175)(cid:171), na któr(cid:167) sk(cid:175)ada(cid:175)y si(cid:171): poczucie dominacji, pewno(cid:321)(cid:250) siebie i dobra znajomo(cid:321)(cid:250) techniki. W ci(cid:167)gu kilku minut zamieni(cid:175) si(cid:171) z przera(cid:352)onego studenta pierwszego roku, gotowego na poniesienie druzgoc(cid:167)cej pora(cid:352)ki, w pewnego siebie gladiatora i mistrza, który w(cid:175)ada ca(cid:175)(cid:167) aren(cid:167). Jego walka by(cid:175)a jednym z najbardziej ekscytuj(cid:167)cych pojedynków w ca(cid:175)ych zawodach — wysoko punktowanym i pe(cid:175)nym ciekawych akcji. Mecz trwa(cid:175) przepisow(cid:167) d(cid:175)ugo(cid:321)(cid:250), a mój niedowiarek przegra(cid:175) tylko jednym punktem. Kibice nie wierzyli w(cid:175)asnym oczom. Ich mistrz ledwie zdo(cid:175)a(cid:175) wygra(cid:250) swoj(cid:167) pierwsz(cid:167) walk(cid:171)! To, co zrobi(cid:175) mój student, nie by(cid:175)o trudne. Nie pokaza(cid:175)em mu (cid:352)adnych trików ani magicznych sztuczek. Po prostu pomog(cid:175)em mu przej(cid:321)(cid:250) proces, który sprowadza(cid:175) si(cid:171) do trzech 17 Poleć książkęKup książkę Sztuka treningu mentalnego prostych instrukcji. Da(cid:175)em mu jedn(cid:167) minut(cid:171) na zrozumienie ka(cid:352)dej z nich, a potem przechodzi(cid:175)em do nast(cid:171)pnej. W tym krótkim czasie zdo(cid:175)a(cid:175)em ca(cid:175)kowicie zmieni(cid:250) jego nastawienie. Obiecuj(cid:171), (cid:352)e naucz(cid:171) Ci(cid:171), co trzeba zrobi(cid:250), (cid:352)eby osi(cid:167)gn(cid:167)(cid:250) taki sam rezultat. Podam Ci te instrukcje — a tak(cid:352)e wiele innych — nieco pó(cid:350)niej. Najpierw jednak zastanówmy si(cid:171), czego uczy nas ta historia. Przypomnij sobie jak(cid:167)(cid:321) sytuacj(cid:171), w której by(cid:175)e(cid:321) w szczytowej formie, a potem przywo(cid:175)aj w my(cid:321)lach sytuacj(cid:171), w której nic Ci nie wychodzi(cid:175)o. A teraz porównaj oba wspomnienia i zastanów si(cid:171), czego dotyczy(cid:175)a najwi(cid:171)ksza ró(cid:352)nica mi(cid:171)dzy nimi. B(cid:167)d(cid:350) szczery wobec siebie. Czy to mo(cid:352)liwe, (cid:352)e najwi(cid:171)kszy wp(cid:175)yw na rezultaty Twoich dzia(cid:175)a(cid:302) mia(cid:175) stan Twojego umys(cid:175)u? Wi(cid:171)kszo(cid:321)(cid:250) sportowców przyznaje, (cid:352)e tak w(cid:175)a(cid:321)nie jest. Zdaj(cid:167) sobie spraw(cid:171) z tego, (cid:352)e ich wyniki zale(cid:352)(cid:167) przede wszystkim od aktualnego stanu ich umys(cid:175)u. W przypadku bohatera naszej historii ró(cid:352)nica mi(cid:171)dzy tym, co zapowiada(cid:175)o si(cid:171) na najgorsz(cid:167) walk(cid:171) w jego (cid:352)yciu, a tym, co okaza(cid:175)o si(cid:171) jego najlepszym wyst(cid:171)pem na macie, mia(cid:175)a przede wszystkim wymiar… umys(cid:175)owy. I to w(cid:175)a(cid:321)nie jest wa(cid:352)ne: bez wzgl(cid:171)du na to, czym si(cid:171) zajmujesz i przed jakim wyzwaniem stoisz, ró(cid:352)nica mi(cid:171)dzy doskona(cid:175)ymi a przeci(cid:171)tnymi wynikami sprowadza si(cid:171) g(cid:175)ównie do stanu umys(cid:175)u. Gdy cz(cid:175)owiek osi(cid:167)gnie okre(cid:321)lony poziom umiej(cid:171)tno(cid:321)ci, jego wyniki zaczynaj(cid:167) zale(cid:352)e(cid:250) 18 Poleć książkęKup książkę DC Gonzalez w g(cid:175)ównej mierze od stanu jego umys(cid:175)u. Im lepsze s(cid:167) jego umiej(cid:171)tno(cid:321)ci mentalne, tym wi(cid:171)ksz(cid:167) ma efektywno(cid:321)(cid:250), a co za tym idzie, tym lepsze wyniki osi(cid:167)ga. Niektórzy profesjonalni sportowcy opowiadaj(cid:167), (cid:352)e po(cid:321)wi(cid:171)caj(cid:167) sporo czasu na trening mentalny. Mówi(cid:167), (cid:352)e czytanie ksi(cid:167)(cid:352)ek, (cid:250)wiczenie metod treningu mentalnego i stosowanie technik relaksacyjnych wykorzystuj(cid:167)cych wyobra(cid:350)ni(cid:171) jest bardzo wa(cid:352)ne, poniewa(cid:352) z do(cid:321)wiadczenia wiedz(cid:167), (cid:352)e to pomaga im osi(cid:167)ga(cid:250) lepsze wyniki. Mistrzowie sportu wiedz(cid:167), (cid:352)e pracuj(cid:167)c nad w(cid:175)asnym umys(cid:175)em, ka(cid:352)dy cz(cid:175)owiek mo(cid:352)e si(cid:171) nauczy(cid:250), jak utrzyma(cid:250) koncentracj(cid:171), skupi(cid:250) si(cid:171) na celu i motywowa(cid:250) si(cid:171) do odnoszenia sukcesów, a tak(cid:352)e lepiej radzi(cid:250) sobie zarówno z chwilowymi przeszkodami, jak i z powa(cid:352)nymi przeciwno(cid:321)ciami. Mentalny wojownik rozumie, (cid:352)e czas, który po(cid:321)wi(cid:171)ca na trening mentalny, zwróci mu si(cid:171) w postaci lepszych wyników — czasami bardzo szybko. Wojownik (mistrz) uczy si(cid:171) stosowa(cid:250) techniki, które pomagaj(cid:167) mu pokona(cid:250) ograniczenia narzucone przez jego w(cid:175)asny umys(cid:175), tak aby móg(cid:175) wej(cid:321)(cid:250) na nast(cid:171)pny poziom wydajno(cid:321)ci nie w przypadkowy sposób, lecz na drodze (cid:321)wiadomego wyboru, a potem na nast(cid:171)pny i kolejny. To wcale nie jest takie trudne. Zobacz, co osi(cid:167)gn(cid:167)(cid:175) mój niedowiarek dzi(cid:171)ki zaledwie kilku minutom stosowania technik treningu umys(cid:175)u. Pami(cid:164)taj: skuteczne techniki trenowania umys(cid:168)u s(cid:160) proste do zastosowania i mog(cid:160) szybko przynosi(cid:246) rezultaty. 19 Poleć książkęKup książkę Notatki Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sztuka treningu mentalnego. Jak osiągnąć maksimum możliwości
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: