Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00158 008252 15929626 na godz. na dobę w sumie
Szybkie porządkowanie danych w Excelu - ebook/pdf
Szybkie porządkowanie danych w Excelu - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3269-3623-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> excel
Porównaj ceny (książka, ebook (-22%), audiobook).
 Książka opisuje, w jaki sposób, korzystając z funkcji Excela oraz samodzielnie napisanych makr, szybko uporządkować dane pochodzące z różnych źródeł. Czytelnik dowie się m.in. jak podzielić scalone komórki, rozdzielić duże ilości danych zapisanych w jednej komórce, usunąć puste kolumny i automatycznie sformatować wybrane obszary. Odrębny rozdział został poświęcony tworzeniu makr, za pomocą których można usprawnić scalanie i rozdzielanie komórek oraz dodawanie do arkusza obramowań komórek nadających zestawieniu czytelności. Te niewdzięczne czynności można przeprowadzić znacznie szybciej dzięki kilku linijkom kodu VBA.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

z a a w a n s o w a n y SZYBKIE PORZĄDKOWANIE DANYCH Tom X NPV COS WSP.KORELACJIJEŻELI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA VBA LOGSUMA DNI.ROBOCZE ILOCZYN CZY.LICZBA Szybkie porządkowanie danych Piotr Dynia Jakub Kudliński Autorzy: Piotr Dynia, Jakub Kudliński Kierownik grupy wydawniczej: Ewa Ziętek-Maciejczyk Wydawca: Monika Kijok Redaktor prowadzący: Rafał Janus Korekta: Zespół Skład i łamanie: Norbert Bogajczyk Projekt okładki: Piotr Fedorczyk Druk: Miller ISBN: 978-83-269-3623-4 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2015 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł „Szybkie porządkowanie danych” wraz z przysługującymi Czytelnikom innymi elementami do- stępnymi w subskrypcji (e-letter, strona WWW i inne) chronione są prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w „Szybkim porządkowaniu danych” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja „Szybkie porządkowanie danych” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsul- tantów. Zaproponowane w publikacji „Szybkie porządkowanie danych oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych kon- sultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Szybkie porządkowanie danych” lub w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Spis treści 1. Podstawowe funkcje operujące na tekście ................................................................... 7 1.1. Funkcja DŁ ............................................................................................................... 7 1.2. Funkcja FRAGMENT.TEKSTU ............................................................................ 9 1.3. Funkcja LEWY ...................................................................................................... 11 1.4. Funkcja PRAWY ................................................................................................... 12 1.5. Funkcja PORÓWNAJ ........................................................................................... 14 1.6. Funkcja ZNAJDŹ .................................................................................................. 16 1.7. Funkcja ZŁĄCZ.TEKSTY .................................................................................... 17 2. Złożone formuły oparte na funkcjach tekstowych ................................................... 19 2.1. Rozdzielanie do dwóch kolumn wartości z jednej komórki ........................... 19 2.2. Kwota i tekstowe oznaczenie waluty w jednej komórce ................................... 20 2.3. Łączenie tekstu z kilku komórek ......................................................................... 22 2.4. Automatyczna zamiana miejscami imion i nazwisk ........................................ 23 2.5. Inicjał przy nazwisku zamiast pełnego imienia ................................................ 25 2.6. Porządkowanie dat – zamiana cyfr rzymskich na arabskie ............................. 26 2.7. Modyfikowanie wartości bez używania formuł ................................................ 27 3. Szybkie modyfikowanie zawartości komórek ........................................................... 30 3.1. Usuwanie niedrukowanych znaków ................................................................... 30 3.2. Usuwanie lub zamiana przecinków na kropki w liczbach ............................... 31 3.3. Wyszukiwanie i usuwanie symboli wieloznacznych ......................................... 33 4. Formatowanie zestawienia ............................................................................................ 35 4.1. Formatowanie danych liczbowych za pomocą skrótów ................................... 35 4.2. Wartości czasu wyświetlane jako ułamki ........................................................... 36 4.3. Znikające zero na początku wartości liczbowych ............................................. 37 5. Sprawne poruszanie się po dużych zestawieniach ................................................... 40 5.1. Blokowanie wierszy i kolumn .............................................................................. 40 5.2. Edycja zawartości komórek dla zaawansowanych ............................................ 42 5.3. Zaznaczanie komórek i wypełnianie numerami porządkowymi ................... 43 6. Porządkowanie danych o niestandardowym układzie ............................................ 44 6.1. Zestawienie składające się z wielowierszowych bloków .................................. 44 6.2. Wprowadzenie kryterium sortowania ................................................................ 45 6.3. Wprowadzenie numeracji porządkowej ............................................................. 46 6.4. Budowa posortowanej wersji zestawienia ......................................................... 47 3 7. 8. Uzupełnianie zestawienia o formę grzecznościową (pani/pan) ............................ 51 7.1. Tworzenie tabeli z danymi personalnymi pracowników ................................. 51 7.2. Tabela wyjątków .................................................................................................... 52 7.3. Formuła ustalająca formę grzecznościową ........................................................ 54 Szybkie scalanie, rozdzielanie i obramowywanie komórek – makra ................... 56 8.1. Scalanie wielu komórek w pionie ........................................................................ 56 8.2. Scalanie wielu komórek w poziomie .................................................................. 60 8.3. Podział scalonych komórek z kopiowaniem wartości ...................................... 63 Scalenie komórek w pionie, jeśli następne komórki są puste .......................... 66 8.4. 8.5. Scalanie komórek w poziomie, jeśli następne komórki są puste .................... 69 Scalenie komórek w pionie, jeśli następne komórki zawierają 8.6. taki sam tekst ........................................................................................................ 72 Scalenie komórek w poziomie, jeśli następne komórki zawierają taki sam tekst ......................................................................................................... 75 8.8. Obramowanie tabeli z komórkami scalonymi .................................................. 77 8.9. Dodawanie odstępów po scalanych komórkach ............................................... 80 8.7. 9. Sortowanie według dużej liczby kryteriów ................................................................ 83 9.1. Sortowanie według koloru .................................................................................. 86 9.2. Filtrowanie według koloru ................................................................................... 88 10. Poprawianie układu danych źródłowych, aby zbudować tabelę przestawną ...... 89 10.1. Budowa formuł zmieniających układ danych ................................................... 90 10.2. Zamiana formuł na wartości ............................................................................... 94 4 Szybkie porządkowanie danych Wstęp Wstęp Zanim przygotujemy wykres, przeprowadzimy analizę wyników sprzedaży czy nadamy zestawieniu czytelny wygląd, musimy mieć uporządkowane dane. Niestety zbiory pochodzące z zewnętrznych źródeł, np. z systemów księgowych czy finansowych, wymagają z reguły wstępnej obróbki, która bywa żmudna i czasochłonna. Takie operacje prawie zawsze można przyspieszyć, wykorzystując różne narzędzia Excela, formuły oraz makra. Niniejsza publikacja jest właśnie zbiorem instrukcji pokazujących, jak w prak- tyce szybko uporządkować zbiory danych. Czytelnik dowie się m.in., jak w arkuszu zamienić kropki na przecinki. To bardzo częsty problem poja- wiający się przy importowaniu do Excela wartości liczbowych. Pokazujemy również, jak z użyciem formuł szybko wykonywać operacje na zestawieniach zawierających imiona i nazwiska, np. zamienić ich kolejność w komórce czy uzupełnić arkusz o formę grzecznościową pani/pan. Odrębny rozdział został poświęcony tworzeniu makr, za pomocą których można usprawnić scalanie i rozdzielanie komórek oraz dodawanie do arkusza obramowań komórek nadających zestawieniu czytelności. Te niewdzięczne czynności można przeprowadzić znacznie szybciej dzięki kilku linijkom kodu VBA. Ważnym etapem porządkowania zestawienia jest sformatowanie danych. Wprawdzie nie wpływa to na poprawność obliczeń, ale poprawia czytelność czy wręcz umożliwia zrozumienie prezentowanych danych. Przykładem są daty, które Excel traktuje jako liczby i dopiero nadanie im odpowiedniego formatowania sprawia, że stają się zrozumiałe dla użytkowników. Jest kilka sposobów, aby sprawnie zmienić formatowania komórek. Przedstawiamy je w tej książce. 5 Wszystkie pliki Excela z przykładami omawianymi w książce można pobrać ze strony: http://online.wip.pl/download/exceltom10.zip. 6 Szybkie porządkowanie danych 1. Podstawowe funkcje operujące na tekście Mimo że głównym przeznaczeniem arkusza kalkulacyjnego są obliczenia i różnego rodzaju analizy, to w trakcie pracy z Excelem bardzo często trzeba wykonywać operację na tekstach. Szczególnie dużo takiej pracy jest w przy- padku danych, które nie zostały wcześniej uporządkowane, np. pochodzą z systemu transakcyjnego. Jeśli nie spróbujemy zautomatyzować takich za- dań i wszystkie czynności będziemy wykonywać ręcznie czy na piechotę, to czeka nas wiele godzin żmudnej pracy i niepotrzebnego klikania myszą. Na początek warto poznać kilka najbardziej przydatnych funkcji operują- cych na tekście. 1.1. Funkcja DŁ Ta funkcja zwraca liczbę znaków, z których składa się tekst wskazany w ar- gumencie funkcji. Do znaków zaliczane są znaki interpunkcyjne oraz od- stępy, litery i cyfry. Składnia tej funkcji jest bardzo prosta: DŁ(tekst) Do komórek kolumny A wpisaliśmy kilka dowolnych wartości tekstowych i liczbowych. Do kolumny obok wprowadziliśmy formułę z funkcją DŁ i ko- piowaliśmy w dół. Wyniki, które otrzymaliśmy, przedstawia rysunek 1. Za- uważmy, że funkcja uwzględnia liczby oraz puste ciągi znaków. Ciekawym przypadkiem jest długość obliczana dla komórki zawierającej datę. W tym przypadku funkcja zwraca długość wartości liczbowej odpowiadającej da- nej dacie. Rysunek 1.1. Przykład zastosowania funkcji DŁ 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Szybkie porządkowanie danych w Excelu
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: