Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00442 006200 19034889 na godz. na dobę w sumie
Szybko i skutecznie - angielski w naturalnych wyrażeniach dla początkujących - ebook/pdf
Szybko i skutecznie - angielski w naturalnych wyrażeniach dla początkujących - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 100
Wydawca: Eprofess Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-63435-46-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

SZYBKO I SKUTECZNIE - ANGIELSKI W NATURALNYCH WYRAŻENIACH DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Naturalne wyrażenia (kolokacje) pozwalają nam często powiedzieć coś złożonego w prosty sposób. Znając je nie będziesz musiał skupiać się tak bardzo na gramatyce i pojedynczych słówkach. Niniejsza książka pozwoli tobie zapoznać się z wyrażeniami, które sprawią, że twój angielski będzie naturalny.

  • Ucz się przydatnych wyrażeń z szerokiego spektrum zagadnień przydatnych w codziennej komunikacji: it's blowing hard, go on a binge, have my friends round, a gripping plot czy a party animal
  • Unikaj powszechnych błędów i popraw swoje wyniki na egzaminach państwowych czy międzynarodowych na poziomie podstawowym
  • Rozwijaj lepsze strategie uczenia się poprzez teorię i ćwiczenia praktyczne (sortowanie, kategoryzowanie, itp).

SZYBKO I SKUTECZNIE - ANGIELSKI W NATURALNYCH WYRAŻENIACH DLA POCZĄTKUJĄCYCH

  • 30 rozdziałów przydatnych w naturalnej komunikacji jak i w przygotowaniu do egzaminów
  • Prezentuje i wyjaśnia podstawowe wyrażenia w typowych kontekstach, używając dialogów, krótkich wypowiedzi, tabelek i diagramów
  • Zawiera obszerny klucz odpowiedzi

O AUTORZE:

Adrian Ksycki ukończył Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jest czynnym nauczycielem języka angielskiego, wykładowcą na wyższej uczelni i autorem kilku artykułów na temat nauczania poprzez kolokacje i wykorzystanie podejścia leksykalnego (Lexical Approach) w nauczaniu języków obcych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

© Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Wydanie I, 2014 ISBN: 978-83-63435-46-2 Projekt okładki: Jacek Piekarczyk Zdjęcie: http://www.istockphoto.com Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej publikacji, niezależnie od zastosowanej techniki reprodukcji (drukarskiej, komputerowej, fotograficznej i in.),wymaga pisemnej zgody Wydawcy. Wydawnictwo EPROFESS Żory www.eprofess.pl e-mail: wydawnictwo@eprofess.pl Wstęp Niniejsza książka to wyjątkowe repetytorium leksykalne, prezentujące najważniejsze angielskie wyrażenia. Książka zawiera 30 tematycznych rozdziałów, w których uczeń/ nauczyciel może znaleźć teorię i praktykę. Co to jest kolokacja? Termin kolokacja znaczy naturalną kombinację słów (naturalne wyrażenie), która nabiera sens ze znaczeń poszczególnych wyrazów. Na przykład słowa do i homework łączą się razem tak jak have i breakfast, czy freezing i cold. Dlaczego warto uczyć się kolokacji? Kolokacje pomagają tobie mówić i pisać w bardziej naturalny sposób po angielsku. Umiejętność poprawnego łączenia słów powoduje to, że ludzie będą ciebie lepiej rozumieć. Kolokacje pomagają uniknąć błędów gramatycznych, ponieważ nie skupiasz się na tym jak zbudować wyrażenie, tylko masz już je zapamiętane w głowie. Ponadto, poprzez używanie naturalnych wyrażeń możesz coś wyrazić bardziej precyzyjnie. Bedzie prościej powiedzieć I’m more of a homebody niż I prefer staying at home and seldom go out to parties. Ucząc się kolokacji poszerzasz swój zasób słownictwa. Na przykład, będzie tobie łatwiej znaleźć zamienniki, które bardziej precyzują to co chcesz przekazać. Mówiąc I like swimming można powiedzieć my biggest hobby is swimming, lub I have a great passion for swimming. Każdy rodzimy użytkownik języka posiada zapas ustalonych wyrażeń (kolokacji). Stąd, w trakcie mówienia, pisania czy słuchania, wybiera on natychmiast frazy ze swojej pamięci do kontekstu. Organizacja książki Książka zawiera 30 rozdziałów. Lewa strona prezentuje kolokacje ułożone tematycznie w rozdziały. Można znaleźć je w typowych kontekstach, lub specjalnych notkach grupujących wyrażenia. Prawa strona książki sprawdza czy uczeń zrozumiał informacje zawarte w teorii, poprzez serie ćwiczeń. Ćwiczenie pierwsze ma na celu pokazanie uczniowi innych kreatywnych sposobów notowania wyrażeń, poprzez grupowanie, selekcjonowanie, kategoryzowanie, dopasowywanie do obrazków itp. W ćwiczeniu drugim uczeń utrwala wyrażenia poprzez dopasowanie wyrażenia do definicji, łączenia kolumn, uzupełniania luk, itp. Ćwiczenie trzecie ma na celu uświadomić ucznia jak kolokacje się nie łączą. Dlatego uczeń ma zwykle poprawić podane wyrażenia, wybrać takie wyrażenie, które nie pasuje do pozostałych, lub wybrać poprawną odpowiedź. gramatycznym. W tym ćwiczeniu uczniowie tworzą zdania używając podanego wzoru i kolokacji. Ćwiczenie czwarte ma na celu utrwalenie kolokacji, z typowym zagadnieniem Ćwiczenie piąte ma na celu rozwijanie autonomii ucznia poprzez dokańczanie zdań informacji na swój temat. Ćwiczenie szóste jest zadaniem podsumowującym, które ma na celu użycie kolokacji w pisaniu z tego względu, że początkujący uczniowie mają problemy z tworzeniem prac pisemnych w języku obcym. Polecenie zawiera cel wypowiedzi jak i ilość słów, w których uczniowie muszą się zmieścić. Dla ułatwienia tego zadania, teoria zwykle zawiera modelowy przykład opisu, dialogu czy sytuacji, na której uczeń może się oprzeć. Książka posiada klucz do zadań. Ilustracje: Magdalena Müller – Ksycka Spis treści Wstęp ..................................................................................................................................................... 3 ROZDZIAŁ 1 – DAILY ROUTINE ................................................................................................................. 6 ROZDZIAŁ 2 – FREE TIME ........................................................................ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. ROZDZIAŁ 3 – SKILLS AND ABILITIES........................................................ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. ROZDZIAŁ 4 – SCHOOL SUBJECTS ........................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. ROZDZIAŁ 5 – TOURIST PLACES IN A CITY ............................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. ROZDZIAŁ 6 – LIVING IN A CITY AND LIVING IN THE COUNTRY ................ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. ROZDZIAŁ 7 – ASKING AND GIVING DIRECTIONS..................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. ROZDZIAŁ 8 – IN THE KITCHEN ............................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. ROZDZIAŁ 9 – MEALS AND MEAL TIMES ................................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. ROZDZIAŁ 10 – ORDERING FOOD............................................................ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. ROZDZIAŁ 11 – LAST WEEKEND .............................................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. ROZDZIAŁ 12 – LIFE STORY .....................................................................................................................39 ROZDZIAŁ 13 – SPORTS: DISCIPLINES ...................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. ROZDZIAŁ 14 – SPORTS: KEEPING FIT ..................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. ROZDZIAŁ 15 – JOBS AND WORKPLACES ................................................ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. ROZDZIAŁ 16 – WEATHER AND MOOD ................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. ROZDZIAŁ 17 – DESCIBING A LANDSCAPE ............................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. ROZDZIAŁ 18 - TRANSPORT .................................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. ROZDZIAŁ 19 – AT A HOSTEL .................................................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. ROZDZIAŁ 20 - HOLIDAY ......................................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. ROZDZIAŁ 21 - CELEBRATIONS ................................................................................................................66 ROZDZIAŁ 22 - HOBBIES ......................................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. ROZDZIAŁ 23- SCHOOL LIFE: EXAMS ....................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. ROZDZIAŁ 24 – SCHOOL RULES: SCHOOL RULES ..................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. ROZDZIAŁ 25 - APPEARANCE .................................................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. ROZDZIAŁ 26 – SOCIAL LIFE .................................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. ROZDZIAŁ 27 – WORKING LIFE ...............................................................................................................69 ROZDZIAŁ 28 – HEALTH AND ILNESSES ................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. ROZDZIAŁ 29 – TALKING ABOUT FILMS................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. ROZDZIAŁ 30 - TECHNOLOGY ................................................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Szybko i skutecznie - Angielski w naturalnych wyrażeniach dla początkujących 6 ROZDZIAŁ 1 – DAILY ROUTINE 1. What’s your typical day? Well, my typical day? Let’s see. I get up early and wash my face with cold water because I’m usually sleepy. I have breakfast and go to school by bus. After school, I go straight home and do my homework. Today I’m really waiting for the weekend. My typical day’s boring. I always have to brush my teeth. Then I get dressed and get ready for school. At noon we have a break so I and my friends have lunch. My parents pick me up so I don’t have to go by tram. In the evening I do my homework and have a shower. Then I go to bed. What’s my typical day? I get up and I check facebook. Then I make myself a cup of coffee and look at the news. I’m an office worker and I do what I need to do at work. On Friday I usually hang out with my friends. They are great fun. We have a laugh together all the time. We can say wash my face/ wash my hands but we say brush/ clean my teeth ( not: I wash my teeth) We can say I have breakfast/ lunch/ dinner (not: I have a breakfast, I have a dinner, etc). We can go to school by bus/ by tram/ by car/ on foot. We do homework (not: we make homework). We can check facebook/ our mail and look at the news to find out what is happening. 2. do / get / go / have collocation do get go have example do my homework get dressed get ready for school get up early go to school go straight home go by tram go by bus have breakfast/ lunch/ dinner have a shower Copyright by Adrian Ksycki EPROFESS Szybko i skutecznie - Angielski w naturalnych wyrażeniach dla początkujących 1. Dopasuj wyrażenia do obrazków. have a shower, get up early, go to school, have dinner, wash my face, go to bed 1. get up early 2. ……………….. 3. …………………. 4. ………………….. 5. ……………….. 6. ………………….. 2. Połącz wyrażenia z tabeli A z ich końcówkami w tabeli B. 7 A B 1. I go 2. I’m really waiting 3. I wash my face 4. I brush my 5. I and my brother get ready 6. My parents pick a. for school. b. teeth. c. me up. d. for the weekend. e. straight home. f. with cold water. 3. Wybierz poprawną odpowiedź. 1. I get up early and I get dressed. a) go b) get c) do 2. Mary …… her homework in the evenings. a) does b) do c) makes 3. How often do you …… your teeth? a) wash b) brush c) make 4. I’m really waiting …… weekend. a) to the b) for c) for the 5. Brenda often …… her face with hot water. a) brushes b) washes c) picks 6. What time do your parents pick you …… ? a) down b) up c) on 4. Uzupełnij luki taka by powstały kolokacje w czasie Present Simple. 1. My friend Brenda goes to school on foot. 2. Do you ……….. your face with cold water? 3. John has ……….. at school but he never ……….. dinner at home. 4. A: Let’s go and play football. B: No way! I have to ……….. my homework. 5. My parents don’t pick me ……….. from school. My brother does it. 6. A: What’s your typical day? B: Well, I get ……….. early, brush my ……….. and ……….. to school by tram. And you? A: I do the same but after school I go ……….. home. My parents wait with dinner. 7. I’m really ……….. for ……….. weekend. I need a rest. Copyright by Adrian Ksycki EPROFESS Szybko i skutecznie - Angielski w naturalnych wyrażeniach dla początkujących 8 5. Uzupełnij zdania swoimi pomysłami. 1. In the morning I .......................................... 2. On Friday I and my friends .......................... 6. Napisz krótki wpis (50 słów) na forum internetowe o swoim typowym dniu. I get up very early and … . I have breakfast and then … . 3. I have dinner and then .......................... 4. In the evening I ..................................... Copyright by Adrian Ksycki EPROFESS Szybko i skutecznie - Angielski w naturalnych wyrażeniach dla początkujących 9 [ brak części książki ] Copyright by Adrian Ksycki EPROFESS Szybko i skutecznie - Angielski w naturalnych wyrażeniach dla początkujących 10 ROZDZIAŁ 12 – LIFE STORY 1. I was born on … If you want to say when you were born, use the pattern following pattern: I was born on the + day + of + month + in + year. We write: I was born on 1st October, 1985 I was born on the 2nd January, 1992 He was born on 3rd December, 2011 She was born on 4th April, 2011 We say: I was born on the first of October in 1985 I was born on the second of January in 1992 He was born on the third of December in 2001 She was born on the fourth of April in 2011 2. Talking about life stories. Submitted by maggda36 on 2 June, 2013 What’s your life story? Hi, everyone! I’m Magda and I want to find out something about your life story. I’m going to write a bit about myself. So, let’s start… I was born on the 13th September, 1998. I grew up in a small village near Glasgow, Scotland. I went to a primary school and then to the secondary school near my village. In school, I was a class leader. During holidays, I worked as a waitress in a restaurant, but it was a part time job. I finished university and I became an English teacher. I met Paul and I got married to him two years later. We had two children. Now we work together in one company and we still love each other very much. What about you? Magda, 36, Dover I was born on 26th March, 1984 / in 1984 and I lived/ I grew up in a small village/ a city/ on a farm I left/ finished/ school at 18/ university/ college I was/ wasn’t a class leader/ calm I went to primary school/ lower secondary school/ secondary school/ university/ college I worked as a waiter/ a waitress/ an English teacher/ a manual worker or I worked part time/ full time/ hard or I didn’t work as a waiter/ a waitress/ etc. I became a teacher/ a writer/ a top model I met my wife/ my husband/ Paul/ Mary/ John I got married to Mary/ Paul or I got married six months ago/ a year ago/ two years ago. I got a job/ part-time job/ a full-time job. I had a baby/ two children/ a pet (e.g. a dog, a cat) Copyright by Adrian Ksycki EPROFESS Szybko i skutecznie - Angielski w naturalnych wyrażeniach dla początkujących 11 Linking words: then / after that / later I finished school. Then I got a job. OR I finished school, and then I got a job. I got married to Sue. After that, we had a baby. OR I got married to Sue, and after that, we had a baby. She started her work as a waitress. Later (on), she became a top model. 1. Wpisz odpowiednie wyrażenia w kolumny A i C, aby otrzymać poprawną kolokacje z poprzedniej strony. A I went ……………………........ ……………………........ ……………………........ C B to a primary school ……………………........ on ……………………........ ……………………........ I went, a primary school, the 1st of October, a farm, Mary got married, John, I grew up, I finished school, I was born 2. Połącz kolumnę A i B, aby utworzyć poprawne kolokacje. A 1. She was born 2. We had 3.I wasn’t 4. He grew up 5. I didn’t work 6. Jack got 7. I left B a. in a big city. b. near London in 1985. c. as a waiter. d. married to Hanna. e. school at 18. f. a pet. g. a class leader. 3. Zakreśl poprawną odpowiedź. 1. I was born on the first/ first of November. 2. I and my brothers grew up/ grew in a coastal town. 3. Toby got married to/ with Samantha. 4. She worked as English teacher/ an English teacher 5. I left school. After that,/ After, I went to a college in Liverpool. 4. Połącz podpowiedzi używając Linking words z poprzedniej strony. I left college. After that, I got a full-time job. 1. I left my college. I got a full-time job (after) 2. She got married to John. They had a baby (then) ……………………………………………………………………….. 3. I finished university. I met Natalie. (later on) ……………………………………………………………………………… 4. I went to a primary school. I went to a secondary school (after that) …………………………………………. 5. We had a dog. We bought a cat (later on) ………………………………………………………………………………….. Copyright by Adrian Ksycki EPROFESS Szybko i skutecznie - Angielski w naturalnych wyrażeniach dla początkujących 12 5. Napisz o swoich upodobaniach sportowych. Dokończ zdania własnymi pomysłami. 1. I grew up in …………………………………………………………………………………………………………………………………. 2. I left school, and then ………………………………………………………………………………………………………………… 3. I met John/ Mary, and after that, ……………………………………………………………………………………………….. 4. In summer I worked …………………………………………………………………………………………………………………… 6.Odpowiedz na forum Magdzie. Napisz swoją autobiografię (80 słów), używając jak najwięcej kolokacji z poprzedniej strony. Hi, Magda! My name’s …. . I was born on … . Copyright by Adrian Ksycki EPROFESS Szybko i skutecznie - Angielski w naturalnych wyrażeniach dla początkujących 13 [ brak części książki ] Copyright by Adrian Ksycki EPROFESS Szybko i skutecznie - Angielski w naturalnych wyrażeniach dla początkujących 14 ROZDZIAŁ 21 - CELEBRATIONS 1. The most important holidays. At Christmas It’s a magical season. There is a lot of snow and people decorate their houses. I usually send cards and watch 1nativity plays. Everybody buys and decorate a Christmas tree. Christmas Eve is celebrated on 24th December. I and my family wait for the first star. Then we sing carols, eat twelve Christmas dishes and give presents. After Christmas Eve supper we usually go to church. In Britain, Christmas is celebrated on 25th December. On this day families have Christmas dinner at midday. 1 a play that shows how Jesus Christ was born and how the three Wise Men visited Mary and Joseph New Year’s Eve is the last day of the year. Everybody can’t wait celebrating this day. I go to balls or parties and drink alcohol. Generally, I have a great time and even sometimes I wear a costume. When the clock strikes midnight, everybody watches the fireworks and wishes a Happy New Year. On New Year’s Eve At Easter 2 called in Poland “święconka” It’s a major holiday in Poland. It starts a week before on Palm Sunday when we take handmade bouquets of dried flowers and go to church with them. On Easter Saturday, we take 2a basket of Easter food to church so that a priest will bless it. You can’t eat this food until Easter Sunday. It brings you bad luck. On Easter Sunday, we gather around a table and have Easter Sunday meal together. After that my parents give me a small present. In Britain, parents give children chocolate eggs as a form of a present. Traditionally, on Wet Monday, boys pour water on girls. 2. Collocations related to other celebrations. Celebrations The first day of spring make a Marzanna doll, dress a Marzanna doll in old clothes, throw her Collocations Festivals 18th Birthday body into the river, say goodbye to the winter send a lot of lanterns up into the sky, watch the bonfire, have a great time, have a funfair, sing songs, have a party, go to a restaurant, become an adult, eat special food, invite family and friends, go on a binge Copyright by Adrian Ksycki EPROFESS Szybko i skutecznie - Angielski w naturalnych wyrażeniach dla początkujących 15 1. Wpisz poniższe wyrażenia pod odpowiedni czasownik, aby otrzymać poprawne kolokacje. to church, on a binge, nativity plays, a basket of Easter food, a great time, a funfair, to a party, the bonfire, Easter Sunday meal, the fireworks, handmade bouquets of dried flowers, to balls, Christmas dinner, to a restaurant, go have take watch to church, 2. Połącz początek z końcem zdań tak aby powstały poprawne kolokacje. 1. On the first day of spring we make 2. On this night we usually send 3. Christmas is a magical 4. On my 18th birthday I went 5. Did you watch a 6. Eating blessed food on Easter Saturday brings 7. When the clock strikes 8. We throw Marzanna’s body into the river because 3. Zakreśl wyrażenie, które jest błędna. a. thousands of lanterns up into the sky. b. nativity play last year? c. a Marzanna doll. d. bad luck. e. we say goodbye to the winter. f. on a binge with my friends. g. midnight, we wish a Happy New Year. h. season. watch the bonfire have party do a Marzanna doll have a Christmas dinner at Christmas 1. 2. 3. 4. 5. 4. Stwórz zdania używając poniższego wzoru i podpowiedzi. watch the fireworks have a great time make a Marzanna doll wish a Happy New Year at New Year’s Eve watch on a binge have dinner dress a Marzanna doll have Easter Sunday meal at Easter 1. decorate the house/ decorate a Christmas tree I’ve never decorated the house, but I‘ve decorated a Christmas tree. 2. watch the bonfire/ watch the fireworks I’ve never……………….., but I’ve ………………. 3. take a basket of Easter food/ pour water on people ……………………………………………………………….. 4. make a Marzanna doll/ send a lot of lanterns up into the sky …………………………………………………… 5. Dokończ zdania swoimi pomysłami. 1. At Christmas people usually ………………………………………. 2. At Easter I ………………………………………………………………….. 4.On my 18th birthday I ……………… 5. On New Year’s Eve I ………………. Copyright by Adrian Ksycki EPROFESS Szybko i skutecznie - Angielski w naturalnych wyrażeniach dla początkujących 16 6. Napisz krótki tekst (60-70 słów), opisujący co robisz w święta lub inne uroczystości. Wybierz dwie poniższe pozycje: - Christmas -The first day of spring - Easter - Festival -18th birthday [ brak części książki ] Copyright by Adrian Ksycki EPROFESS Szybko i skutecznie - Angielski w naturalnych wyrażeniach dla początkujących 17 ROZDZIAŁ 27 – WORKING LIFE 1. Collocations related to work. work day shifts/ night shifts have a part time job have a full time job work for a company work as a 1freelancer work do a voluntary work work from home 1 somebody who sells his services to different organizations and is not employed only by one company 2. Households. My households? I have to wash the dishes after dinner. My sister does the laundry, but we both have to dust, take the rubbish out and iron our clothes. My dad vacuums the carpets. I must help with the housework. I tidy up my room once a week and I do the windows. We also share the domestic chores. My younger brother has to mop the floors and my dad washes his car at weekends. Finally my mum does the shopping and the cooking. 3. Summer job for teenagers. Wanna work during the holidays? We’re looking for teenagers who can: Copyright by Adrian Ksycki EPROFESS Szybko i skutecznie - Angielski w naturalnych wyrażeniach dla początkujących 18 1. babysit for hard-working parents 2. pick vegetables in a greenhouse 3. stack shelves in a local supermarkets 4. work part time in a car wash 5. cut grass and tidy up gardens 6. work as a waiter/ waitress 7. walk the dog for older people CONTACT US AT SUMMERJOB@COM 1. Które prace możemy wykonać wewnątrz (indoors), a które na zewnątrz (outdoors)? Wpisz poniższe zwroty w odpowiednią kolumnę. work from home, walk the dog, babysit for parents, iron the clothes, do the laundry, tidy up gardens, mop the floors, do the shopping, stack shelves in a supermarket, cut grass, deliver pizza work from home, indoors outdoors 2. Uzupełnij dialogi kolokacjami z poprzedniej strony. Meg: William: Meg: William: Meg: William: Meg: Greg: Mat: Greg: Hi, William. Are you busy? Actually, I am. I have to 1) wash the dishes and 2) ............. the carpets. Oh dear. I often have to 3) ............. the shopping. But, you know, I have a younger brother and I can share the domestic 4) ............. with him. You are lucky, then. Oh, no! What’s the matter? I must also 5) ............. the rubbish out. Sorry Meg. I have to go now. See you later. See you, Will. Hey, Mat? Have you got any plans for the holidays? I’m going to 6) ............. vegetables in Mr. Smith’s greenhouse. It’s only for one month. My dad wants me to work 7) .........-......... in his car wash. What about you? I wanted to 8) ............. as a waiter, but I’m too young for this. So, I’m going to 9) ............. grass and tidy up 10) ............. . 3. Zakreśl wyrażenie, które nie pasuje do pozostałych. 1. 2. 3. 4. 5. work for home tidy up gardens do the laundry work as a waiter work day shifts work from home tidy up rooms do shopping work for a company work on part time work night shifts work on night shift work in the garden tidy up clothes do the cooking Copyright by Adrian Ksycki EPROFESS Szybko i skutecznie - Angielski w naturalnych wyrażeniach dla początkujących 19 I’m going to cut grass, but I’m not going to babysit. 4. Stwórz zdania według poniższego wzoru. 1. cut grass/ babysit I’m going to .................................., but I’m not ........................ 2. work as a waitress/ pick vegetables 3. work part time/ do a voluntary work ................................................................................................... 4. take the rubbish out/ iron the clothes ................................................................................................. 5. work as a freelancer/ work for a company .......................................................................................... 5. Szukasz młodych pracowników na wakacje. Stwórz plakat, na którym umieścisz poniższe informacje (50 słów). - type of summer job - how much money you want to pay - your contact (mail and phone number) [ brak części książki Copyright by Adrian Ksycki EPROFESS
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Szybko i skutecznie - angielski w naturalnych wyrażeniach dla początkujących
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: