Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00208 005491 13610808 na godz. na dobę w sumie
TED. Jak wygłosić mowę życia - ebook/pdf
TED. Jak wygłosić mowę życia - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 272
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-1157-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Zostań współczesnym Demostenesem!

Umiejętność przemawiania do dużej grupy ludzi — bez względu na to, czy będą to uczniowie liceum, tłum na wiecu czy przedsiębiorcy na konferencji — jest trudną sztuką. Niełatwo opanować nerwy, kontrolować słowa, gesty, mimikę i zachowanie, tak by słuchacze mogli skupić się na tym, co chcesz im przekazać, a nie na Twoich negatywnych emocjach. Jednak każdy, kto poważnie myśli o przekonywaniu innych do swoich idei, a także o swojej karierze, powinien doskonalić tę sztukę i korzystać z niej najczęściej, jak się da. Jeśli chcesz szybko i trwale poprawić swoje umiejętności w tej dziedzinie, sięgnij po książkę Jeremeya Donovana, który pisze o przygotowaniach do wystąpienia na konferencji TED.

TED to organizacja non profit zajmująca się popularyzacją szczytnych idei. Przed zaproszonymi mówcami stawia wyzwanie wygłoszenia prelekcji życia. Donovan wielokrotnie występował na tej konferencji, a wcześniej latami się do tego przygotowywał, więc dogłębnie przepracował ten temat. W jego książce znajdziesz ponad sto cennych wskazówek dotyczących wszystkich ważnych aspektów wystąpienia, począwszy od otwarcia wskazującego korzyści z wysłuchania prelekcji, a skończywszy na ujęciu idei w formę inspirującej odpowiedzi na początkowe pytanie. Czytaj i ćwicz, by stawać się coraz lepszym mówcą!

Oczaruj i zainspiruj swoich słuchaczy!

Jeremey Donovan — organizator konferencji TEDx, mówca. Piastuje stanowisko wiceprezesa ds. marketingu w Gartner Inc., firmie będącej światowym liderem w dziedzinie analiz i doradztwa technologicznego.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: How to Deliver a TED Talk: Secrets of the World s Most Inspiring Presentations Tłumaczenie: Piotr Cieślak Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-283-1154-1 Original edition copyright © 2014 by Jeremey Donovan All rights reserved Polish edition copyright © 2015 by HELION SA All rights reserved All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/jawymo Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TRE(cid:165)CI Przedmowa .............................................................................................................. 5 Podzi(cid:218)kowania ....................................................................................................... 11 Wst(cid:218)p Wyznania na(cid:239)ogowego TED-owicza ........................................................................ 15 CZ(cid:125)(cid:165)(cid:109) I TRE(cid:165)(cid:109) Rozdzia(cid:239) 1. Wybór idei wartej upowszechnienia ...................................................................... 27 Rozdzia(cid:239) 2. Opracowanie wyst(cid:200)pienia ..................................................................................... 47 Rozdzia(cid:239) 3. Opowiadanie historii ............................................................................................. 67 Rozdzia(cid:239) 4. Konstruowanie sloganu ......................................................................................... 99 Rozdzia(cid:239) 5. Otwarcie wypowiedzi ........................................................................................... 107 Rozdzia(cid:239) 6. Przej(cid:258)cia mi(cid:218)dzy cz(cid:218)(cid:258)ciami wypowiedzi ............................................................... 123 Rozdzia(cid:239) 7. Ko(cid:241)czenie wypowiedzi ......................................................................................... 131 CZ(cid:125)(cid:165)(cid:109) II WYST(cid:107)PIENIE Rozdzia(cid:239) 8. Wywo(cid:239)ywanie emocji ........................................................................................... 143 Rozdzia(cid:239) 9. Wzbogacanie j(cid:218)zyka ............................................................................................. 151 Rozdzia(cid:239) 10. Szczypta humoru .................................................................................................. 163 Rozdzia(cid:239) 11. Doskonalenie przekazu werbalnego ..................................................................... 173 Rozdzia(cid:239) 12. Kontrolowanie przekazu niewerbalnego .............................................................. 181 Rozdzia(cid:239) 13. Poruszanie si(cid:218) po scenie ..................................................................................... 189 Poleć książkęKup książkę 4 TED. JAK WYG(cid:146)OSI(cid:109) MOW(cid:125) (cid:191)YCIA CZ(cid:125)(cid:165)(cid:109) III OPRAWA Rozdzia(cid:239) 14. Tworzenie inspiruj(cid:200)cych slajdów .........................................................................197 Rozdzia(cid:239) 15. Skuteczne u(cid:285)ycie filmów ......................................................................................205 Rozdzia(cid:239) 16. Zastosowanie rekwizytów ....................................................................................209 Rozdzia(cid:239) 17. Korzystanie z mównicy .........................................................................................213 Rozdzia(cid:239) 18. Jak Ci(cid:218) widz(cid:200), tak Ci(cid:218) pisz(cid:200) .................................................................................219 CZ(cid:125)(cid:165)(cid:109) IV DROGA NA SCEN(cid:125)… I DALEJ Rozdzia(cid:239) 19. Jak zosta(cid:202) wybranym do wyst(cid:200)pienia na TED .......................................................225 Rozdzia(cid:239) 20. Przygotowanie bez l(cid:218)ku ........................................................................................233 Rozdzia(cid:239) 21. Skuteczna zapowied(cid:283) ............................................................................................239 Rozdzia(cid:239) 22. Popularyzowanie filmu z wyst(cid:200)pieniem na TED ....................................................245 Rozdzia(cid:239) 23. Przesta(cid:241) czyta(cid:202) i zacznij mówi(cid:202) ............................................................................249 Pos(cid:239)owie ..............................................................................................................251 Przypisy ................................................................................................................259 O autorze ..............................................................................................................271 Poleć książkęKup książkę OTWARCIE WYPOWIEDZI 107 ROZDZIA(cid:146) 5 Otwarcie wypowiedzi WSKAZÓWKA 37. Od samego pocz(cid:200)tku przykuj uwag(cid:218) s(cid:239)uchaczy i pokieruj ni(cid:200) W literaturze struktury są motorem kreatywności, a nie ogranicze- niem. Oczywistym tego przejawem jest rytm pięć-siedem-pięć utwo- rów haiku czy forma sonetu, które dały początek nieskończonemu bogactwu i pięknu słowa. Moim zdaniem to samo można powiedzieć o świecie oratorskiego rzemiosła. Zawsze należy zadbać o klarowny wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Sztuka w tym, jak mówca wypełni płótno swej wypowiedzi. Pamiętaj, że na pierwszą minutę albo dwie, a może nawet na początkowe 10 albo 20 sekund wystąpienia przypada kulminacyjny punkt zainteresowania słuchaczy. Z pewnością potem nie będzie lepiej, gdy myśli odbiorców zaczną błądzić pośród różnych spraw do załatwienia. Przedstawione poniżej techniki umożliwiają reali- zację założeń, jakie powinien spełniać wstęp. Poleć książkęKup książkę 108 TED. JAK WYG(cid:146)OSI(cid:109) MOW(cid:125) (cid:191)YCIA (cid:120) Zaintryguj publiczność już na początku, podając wprost lub sygna- lizując korzyści, jakie słuchacze odniosą dzięki zapoznaniu się z tym, co masz do powiedzenia. Najbardziej kuszące korzyści dotyczą kwestii dla ludzi najistotniejszych, przyczyniających się do szczęścia, poprawy zdrowia albo odniesienia sukcesu. (cid:120) Nawiąż emocjonalną więź z publicznością. Taką więź można zbu- dować na wiele sposobów, ale najskuteczniejsze polegają na byciu szczerym już od pierwszych słów i pokazaniu swoich ułomności. (cid:120) Rozśmiesz słuchaczy. (cid:120) Jasno przedstaw motyw i albo przygotuj grunt pod wygłoszenie idei wartej upowszechnienia, albo wyjaw ją od razu. (cid:120) Daj publiczności odczuć, w jaki sposób skonstruowana jest Twoja wypowiedź. Ale zamiast się na ten temat rozwodzić, podpowiedz słuchaczom, jakie drogowskazy będą sygnalizowały kolejne etapy wystąpienia i ile mogą ich oczekiwać, by dać im poczucie roz- wijania się wypowiedzi. Możesz powiedzieć na przykład: „Zamie- rzam odpowiedzieć na trzy najczęściej zadawane mi pytania zwią- zane z pracą paleontologa”. WSKAZÓWKA 38. Rozpocznij od prologu, je(cid:258)li dynamika Twojego wyst(cid:200)pienia nie odzwierciedla emocji sali W dziewięciu przypadkach na dziesięć będziesz chciał od razu przy- stąpić do clou prelekcji. Ale niekiedy trzeba postąpić inaczej, a obra- nie konkretnego punktu wyjścia powinno być podyktowane pozio- mem napięcia, jakie wyczuwasz wśród publiczności. Światowej klasy mówcy starają się dopasować do tego poziomu już na początku swojego wystąpienia, by potem przez resztę mowy przejąć kontrolę nad emocjami słuchaczy. Czasami jednak, gdy napięcie na sali jest za duże albo zbyt małe, mówca musi rozpocząć od prologu. W lite- Poleć książkęKup książkę OTWARCIE WYPOWIEDZI 109 raturze i teatrze prolog przekazuje ważkie szczegóły — tło historii — dotyczące bohaterów i sytuacji, niezbędne słuchaczom, by mogli bez trudu podchwycić wątek opowieści. Jak sądzę, gdy sir Ken Robinson1 wygłaszał na TED swoją mowę poświęconą reformie edukacji, widzowie byli znużeni po godzinach albo dniach siedzenia i słuchania wielu oratorów na konferencji TED2006. Nawet bycie nieustannie inspirowanym może być dość męczące. W wyniku tego miał on przed sobą spiętą publiczność. Za- stosował więc poniższy, humorystyczny prolog do rozładowania napięcia. Jeśli zamierzasz powiedzieć coś zabawnego, to jest niezwykle istotne, by wywołać nawiązujące do kontekstu rozbawienie w ciągu pierwszych 30 sekund i w ten sposób „kupić” publiczność. Kenowi Robinsonowi zajęło to mniej niż 10 sekund: Dzień dobry. Jak się macie? Było super, prawda? Ja jestem pod wrażeniem. Tak właściwie to sobie pójdę. [Śmiech] Przez całą konferencję przewijały się trzy motywy nawiązujące do tego, o czym chcę mówić. Jeden to dowody wyjątkowej kreatywności człowieka, przejawiające się we wszystkich prezentacjach, jakich wysłuchaliśmy, a także wśród zgromadzonych tu osób. Jaka różnorodność i rozpiętość tematów! Drugi jest taki, że stawia nas to w sytuacji, w której nie mamy pojęcia, co się wydarzy, w sensie przyszłości. Nie wiemy, jak to się potoczy… Pan Robinson nie tylko użył humoru, ale w celu nawiązania kon- taktu z publicznością sięgnął po jeszcze inną technikę: odwołania. Trik z odwołaniem często wykorzystują komicy, zamykający występ nawiązaniem do wcześniejszego żartu albo motywu, który rozbawił publiczność do łez. Odwołanie na wstępie przemowy stanowi tkankę łączącą prezentowany materiał z materiałem przedstawionym przez poprzednich prelegentów. Jeśli nikt wcześniej nie występował, to odwołanie może nawiązywać do aktualnych wydarzeń, słuchaczy Poleć książkęKup książkę 110 TED. JAK WYG(cid:146)OSI(cid:109) MOW(cid:125) (cid:191)YCIA spotkanych przed wejściem na scenę albo warunków panujących w sali. Odwołanie na wstępie powinno sprawiać wrażenie improwizacji. Tak jak u sir Kena Robinsona, należy je dostosować do słuchaczy, dzięki czemu poczują się oni wyjątkowo i uznają, że mowa, którą zamierzasz wygłosić, została przygotowana specjalnie dla nich. Sir Ken Robinson używa prologów w swoich mowach, aby dostroić się do audytorium. Podczas wystąpienia na TED wspomniał o mają- cej się wkrótce ukazać książce, roboczo zatytułowanej Epiphany („Objawienie”), bazującej na wywiadach z ludźmi sukcesu, którzy odkryli w sobie wyjątkowy talent. Wydana trzy lata później książka została ostatecznie zatytułowana The Element: How Finding Your Passion Changes EverythingIX. Możemy się z niej pokrótce dowie- dzieć, dlaczego pan Robinson tak sobie ceni prologi: Kiedy jestem w ferworze zgłębiania i prezentowania pomysłów w grupie, czas zwykle biegnie szybciej, bardziej płynnie. Mogę być w pomieszczeniu z dziesięcioma czy dwudziestoma osobami albo z kilkoma tysiącami osób i zawsze jest tak samo. Przez pierwsze pięć minut szukam energii pomieszczenia i wypróbowuję różne rzeczy, by złapać właściwą częstotliwość fal. Te pierwsze minuty mogą płynąć powoli. Ale kiedy nawiązuję połączenie, wskakuję na inny poziomX. Jeśli publiczność jest niedostatecznie skupiona, można zastoso- wać prolog w formie przedłużającego się milczenia. Z tej techniki można skorzystać przed wygłoszeniem bardzo poważnego wystą- pienia, gdy słuchacze nie wiedzą, czego się mają spodziewać. Jest to jednak przypadek tak rzadki, że nigdy nie spotkałem się z nim na IX Ken Robinson, Uchwycić żywioł. O tym, jak znalezienie pasji zmienia wszystko, tłum. Aleksander Baj, Element, Kraków 2012 — przyp. tłum. X Ibidem. Poleć książkęKup książkę OTWARCIE WYPOWIEDZI 111 prelekcjach TED — większość z nich jest opatrzona trafnym tytułem i opisem, które słuchacze znają wcześniej. Ale zetknąłem się z tą metodą na innych forach. Ed Tate, mistrz świata Toastmasters w wystąpieniach publicznych z 2000 roku, jest mistrzem tej sztuczki. Ed, Afroamerykanin, poprzedził niezwykle wymowną opowieść o osobistym doświadczaniu nienawiści rasowej bardzo długą pauzą. A konkretnie stał bez słowa i bez ruchu przez bite dziesięć sekund, a potem zaczął wykrzykiwać rasistowskie obelgi. Jeśli masz wraże- nie, że dziesięć sekund to niewiele, spróbuj wytrzymać tyle przed widownią; to cała wieczność ciszy i niepewności dla Ciebie i dla słu- chaczy. To zarazem najbardziej niesamowite narzędzie do budowa- nia napięcia w przyborniku mówcy. Używaj go z umiarem. Inną interesującą techniką wygłaszania prologów jest proszenie wybranych spośród publiczności osób, by wyobraziły sobie siebie w określonej sytuacji albo otoczeniu. W ten sposób wszyscy słucha- cze z miejsca — osobiście i emocjonalnie — odnajdą się w Twoim wystąpieniu. Badacz z MIT Deb Roy2 przed podzieleniem się na konferencji TED2011 opowieścią o badaniach nad nauką języka u swojego nowo narodzonego syna zaprosił swoich słuchaczy, by wyobrazili sobie życie w ramach nowatorskiego społecznego ekspe- rymentu (scenariusz jego mowy został ujęty w tabeli 5.1). Wyobraźcie sobie, że możecie zarejestrować swoje życie — wszystko, co mówicie, wszystko, co robicie — w idealnym banku pamięci, dostępnym na wyciągnięcie ręki, dzięki któremu możecie wrócić w przeszłość, wyszukać niezapomniane chwile i przeżyć je raz jeszcze albo prześledzić wydarzenia i odkryć we własnym życiu prawidłowości, które wcześniej umknęły waszej uwadze. Właśnie taką podróż moja rodzina rozpoczęła pięć i pół roku temu. Poleć książkęKup książkę 112 TED. JAK WYG(cid:146)OSI(cid:109) MOW(cid:125) (cid:191)YCIA TABELA 5.1. Scenariusz wyst(cid:200)pienia na TED Deba Roya, „The birth of a word” („Narodziny s(cid:239)owa”) SK(cid:146)ADNIK PRZES(cid:146)ANKA DOWÓD Wst(cid:218)p (1a) Prolog: wyobra(cid:283)cie sobie, (cid:285)e mo(cid:285)ecie zarejestrowa(cid:202) swoje (cid:285)ycie… Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) A Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) B Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) C (1b) Umie(cid:258)ci(cid:239)em kamery we wszystkich pokojach w swoim domu i nagrywa(cid:239)em codziennie po 8, 10 godzin dziennie przez 3 lata, aby pozna(cid:202) proces nauki j(cid:218)zyka przez dziecko. (3) Z(cid:239)o(cid:285)ono(cid:258)(cid:202) mowy opiekuna musi najpierw spa(cid:258)(cid:202) do minimum, a potem stopniowo rosn(cid:200)(cid:202) wraz z umiej(cid:218)tno(cid:258)ciami dziecka. (2) Mój syn nauczy(cid:239) si(cid:218) mówi(cid:202) „woda” w ci(cid:200)gu 18 miesi(cid:218)cy, a zaczyna(cid:239) od „ga-ga-ga-ga-ga”. (5) Kontekst sensoryczny jest niezwykle istotny dla rozwoju j(cid:218)zyka. (4) Zastosowanie s(cid:239)owa „woda” koreluje z cz(cid:218)st(cid:200) obecno(cid:258)ci(cid:200) w kuchni. (7) Doskonalenie technik rejestracji cyfrowej stwarza nowe mo(cid:285)liwo(cid:258)ci zrozumienia i wykorzystania relacji mi(cid:218)dzy tre(cid:258)ci(cid:200) a kontekstem. (6) Konsumpcja tre(cid:258)ci, na przyk(cid:239)ad ogl(cid:200)danie telewizji, nap(cid:218)dza rozmowy w mediach spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowych, co z kolei nap(cid:218)dza konsumpcj(cid:218) tre(cid:258)ci. Konkluzja (8) Film przedstawiaj(cid:200)cy pierwsze kroki syna. WSKAZÓWKA 39. Je(cid:258)li wyst(cid:200)pienie ma charakter emocjonalny i rozrywkowy, rozpocznij od historii Mowę można rozpocząć na niezliczone sposoby, ja zaś zamierzam przedstawić trzy najbardziej zajmujące typy otwarć, których mówcy TED używają do zaintrygowania publiczności. Spośród tych trzech najczęściej udają się rozpoczęcia od opowieści. Oto kwintesencja tego, co należy wiedzieć o rozpoczynaniu mowy od opowieści. Po pierwsze, opowieść powinna mieć osobisty cha- rakter. Przedstaw własną historię i podziel się spostrzeżeniami. We własnych opowieściach dobrze jest jednak pokazać innych ludzi jako bohaterów. Po drugie, upewnij się, że Twoja opowieść jest bezpo- średnio związana z treścią zasadniczego przekazu. Po trzecie, czwarte Poleć książkęKup książkę OTWARCIE WYPOWIEDZI 113 i piąte, opowieść powinna być przesycona emocjami, wrażeniami i bogata w dialog. Historia powinna być zarazem przedstawiona tak szczegółowo, by publiczność mogła przeżyć ją wraz z Tobą. Siłę osobistej opowieści na otwarcie prelekcji dobrze ilustruje wystąpienie na TED pisarza i eksperta od sukcesu Richarda St. Johna3. Tak naprawdę jest to dwugodzinna prezentacja dla licealistów skondensowana do trzech minut. Wszystko zaczęło się któregoś dnia w samolocie, w drodze na TED, siedem lat temu. Obok mnie siedziała uczennica szkoły średniej, nastolatka z biednej rodziny. Chciała do czegoś dojść w życiu i zadała mi proste pytanie. A mianowicie: „Jak osiągnąć sukces?”. Poczułem się fatalnie, bo nie potrafiłem udzielić jej dobrej odpowiedzi. Wysiadłem z samolotu i przyjechałem na TED. I pomyślałem: rany, jestem na sali pełnej ludzi sukcesu! Może zapytać ich, co pomogło im odnieść sukces, i przekazać tę wiedzę dzieciom? Wyobrażasz sobie siebie na pokładzie tego samolotu? Odruchowo przekrzywiasz głowę, jakbyś podsłuchiwał, gdy nastolatka z biednej rodziny pyta Richarda o sekret sukcesu? Potrafisz poczuć rozcza- rowanie Richarda brakiem dobrej odpowiedzi i jego chęć, by w przy- szłości umieć pomóc dzieciakom? A ponadto — to już bardziej egoistycznie — czy nie ciekawi Cię, jakiż to klucz do sukcesu zna- lazł Richard St. John? Zauważ, że Richard St. John wygłosił na TED bardzo krótką mowę: zaledwie 3 minuty w porównaniu do maksimum 18, na jakie pozwala TED. Jeśli miałby więcej czasu, to pewnie wzbogaciłby prelekcję o kolejne szczegóły i dialog. Jak miała na imię dziewczynka? Jak wyglądała? Jak zaczęła się ta dość specyficzna konwersacja między lecącą bez opieki nastolatką a biznesmenem po czterdziestce? Trzeba dać tyle szczegółów, na ile pozwala czas, tak jak to zrobił Richard. Konspekt wypowiedzi Richarda St. Johna znajdziesz w tabeli 5.2. Jego mowa na TED daje przedsmak szeroko zakrojonych badań Poleć książkęKup książkę 114 TED. JAK WYG(cid:146)OSI(cid:109) MOW(cid:125) (cid:191)YCIA TABELA 5.2. Scenariusz wyst(cid:200)pienia na TED Richarda St. Johna, „8 secrets of success” („8 sekretów sukcesu”) SK(cid:146)ADNIK PRZES(cid:146)ANKA DOWÓD Wst(cid:218)p (1) Siedzia(cid:239)em w samolocie w drodze na TED, gdy pewna uczennica szko(cid:239)y (cid:258)redniej zapyta(cid:239)a mnie: „Jak osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) sukces?”. Nie potrafi(cid:239)em jej odpowiedzie(cid:202). Po(cid:258)wi(cid:218)ci(cid:239)em wi(cid:218)c siedem kolejnych lat na przeprowadzenie 500 wywiadów, by da(cid:202) jej odpowied(cid:283). Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) A (2) Pasja. (3) Cytaty z Freemana Thomasa i Carol Coletty. Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) B Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) C Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) D Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) E Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) F Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) G Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) H (4) Ci(cid:218)(cid:285)ka praca. (5) Cytat z Ruperta Murdocha. (6) Doskonalenie przez praktyk(cid:218). (7) Cytat z Alexa Gardena. (9) Skupienie. (8) Cytat z Normana Jewisona. (11) Mobilizacja na przekór zw(cid:200)tpieniu i zm(cid:218)czeniu. (10) Cytaty z Davida Gallo, Goldie Hawn i Franka Gehry’ego. (13) S(cid:239)u(cid:285)enie innym. (12) Cytat z Sherwina Nulanda. (15) Pomys(cid:239)y. (17) Wytrwa(cid:239)o(cid:258)(cid:202). (14) Cytat z Billa Gatesa. (16) Cytat z Joego Krausa. Konkluzja (18) Trzymaj si(cid:218) tych o(cid:258)miu zalece(cid:241), a osi(cid:200)gniesz sukces. poświęconych sukcesowi osobistemu i zawodowemu. Polecam jego książkę 8 to Be Great: The Eight Traits Successful People Have in Com- mon („Wielka ósemka: osiem wspólnych cech ludzi sukcesu”), dzięki której poznasz wszystkie wnioski, jakie wyciągnął ze swoich badań. WSKAZÓWKA 40. Zacznij od szokuj(cid:200)cego stwierdzenia, aby poruszy(cid:202) publiczno(cid:258)(cid:202) Oprócz przytaczania historii są jeszcze dwa inne skuteczne sposoby na mocne otwarcie wystąpienia, a każde z nich robi równie duże wrażenie. Pozwól, że zacznę od szokującego stwierdzenia. Choć szokujące stwierdzenia najczęściej opierają się na statystykach, to Poleć książkęKup książkę OTWARCIE WYPOWIEDZI 115 mogą też być kontrowersyjnymi opiniami, podważającymi pow- szechne mniemanie na jakiś temat. Najważniejsze jest to, by Twoje stwierdzenie wyzwoliło u słuchaczy całe spektrum emocji. Jeśli powiesz „co”, ludzie będą chcieli uzupełnić białe plamy pytaniami „dlaczego, jak, gdzie i kiedy”. W wystąpieniu na TED2010 popularny szef kuchni i orędownik zdrowego żywienia dzieci Jamie Oliver4 wykorzystał właśnie taki przepis na otwarcie swego wystąpienia. Konspekt jego prelekcji został zawarty w tabeli 5.3. Rozpoczął tak: To smutne, ale w ciągu kolejnych osiemnastu minut, gdy będę mówił, czterech Amerykanów umrze za sprawą tego, co jedzą. Nazywam się Jamie Oliver. Mam trzydzieści cztery lata. Pochodzę z Essex w Anglii i przez ostatnie siedem lat dość niestrudzenie pracowałem, by na swój sposób ratować życie. Nie jestem lekarzem. Jestem kucharzem. Nie mam kosztownego sprzętu ani leków. Posługuję się informacją i edukacją. Głęboko wierzę, że jedzenie zajmuje w naszych domach poczesne miejsce i wiąże się z najlepszymi chwilami naszego życia. Kuchmistrz Oliver zaintrygował słuchaczy przedstawieniem szo- kującej prawdy: ludzie padają jak muchy przez to, co jedzą. I nie na drugim końcu globu, gdzieś w krajach rozwijających się, ale w Sta- nach Zjednoczonych. Większość ludzi na sali pewnie zaczęła się zasta- nawiać, czy przeżyje lunch! Taka jest potęga szokujących statystyk, które głęboko i w osobisty sposób dotyczą publiczności. Przetrwa- nie to najpierwotniejszy z ludzkich instynktów. Jamie odwołał się do tej pierwotności, do kwestii życia i śmierci, a jego słuchacze z zapartym tchem czekali na wyjaśnienie, dlaczego tak się dzieje i jak pozostać przy życiu. Poleć książkęKup książkę 116 TED. JAK WYG(cid:146)OSI(cid:109) MOW(cid:125) (cid:191)YCIA TABELA 5.3. Scenariusz wyst(cid:200)pienia na TED Jamiego Olivera, „Teach every child about food” („Ucz ka(cid:285)de dziecko o od(cid:285)ywianiu”) SK(cid:146)ADNIK PRZES(cid:146)ANKA DOWÓD Wst(cid:218)p (2) Rozpocznijmy „(cid:285)ywieniow(cid:200) rewolucj(cid:218)” w Ameryce, aby zahamowa(cid:202) globaln(cid:200) epidemi(cid:218) oty(cid:239)o(cid:258)ci. (1a) Choroby wywo(cid:239)ane (cid:285)ywieniem s(cid:200) najwi(cid:218)kszym zabójc(cid:200) w Stanach Zjednoczonych. (1b) Epidemia oty(cid:239)o(cid:258)ci rozprzestrzeni(cid:239)a si(cid:218) na wiele innych krajów. (3) Przygn(cid:218)biaj(cid:200)ce historie z Huntington w Wirginii Zachodniej. (5a) Wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) da(cid:241) w restauracjach, domach i szko(cid:239)ach jest niezdrowa. (5b) Dzieci nie potrafi(cid:200) nawet nazwa(cid:202) surowych warzyw. (7) „Kuchnia Huntington” dostarcza zdrowego jedzenia dla 5000 ludzi za 25 tys. dol. miesi(cid:218)cznie. Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) A (4) Oty(cid:239)o(cid:258)ci mo(cid:285)na zapobiec. Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) B (cid:189) (6) ród(cid:239)em problemu oty(cid:239)o(cid:258)ci s(cid:200): (a) wysoko przetworzona (cid:285)ywno(cid:258)(cid:202), (b) brak umiej(cid:218)tno(cid:258)ci gotowania. Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) C (8) Mo(cid:285)emy rozwi(cid:200)za(cid:202) problem oty(cid:239)o(cid:258)ci dzi(cid:218)ki: Konkluzja (a) odpowiedzialno(cid:258)ci rz(cid:200)du i korporacji, (b) edukacji (cid:285)ywieniowej dla rodzin. (9) Je(cid:258)li Ameryka rozwi(cid:200)(cid:285)e problem z epidemi(cid:200) oty(cid:239)o(cid:258)ci, inne kraje pójd(cid:200) za jej przyk(cid:239)adem. WSKAZÓWKA 41. Zacznij od pytania, aby sk(cid:239)oni(cid:202) s(cid:239)uchaczy do my(cid:258)lenia Trzecim sposobem skutecznego otwarcia wystąpienia jest postawienie doniosłego pytania. Na przykład Jamie Oliver mógł zacząć od: „Dla- czego 320 zwykłych Amerykanów, takich jak wy, umiera dziennie z powodu tego, co jedzą?”. Jeśli zdecydujesz się na wariant z pytaniem, zalecam zastosowa- nie pytań „dlaczego” i „jak”. Przy czym postawienie pytania „dla- czego” jest zdecydowanie bardziej ekscytujące, gdyż rozbudza ono Poleć książkęKup książkę OTWARCIE WYPOWIEDZI 117 naszą naturalną ciekawość otaczającego świata. Gdy wiemy, dlaczego dzieją się jakieś rzeczy, chcemy się dowiedzieć, jak sprawić, by zda- rzały się te dobre, i jak zapobiec tym złym. Jeśli „dlaczego” wynika z samej istoty pytania lub łatwo się go domyślić, to możesz rozpocząć od „jak”. Raz jeszcze rozważmy komunikat pana Olivera. Mógł on rozpocząć od „Jak można ustrzec się jedzenia żywności, która cię zabija?”. Być może zwróciłeś uwagę, że w zmodyfikowanych wstępach z użyciem pytań „dlaczego” i „jak”, jakie opracowałem dla wystąpie- nia Jamiego Olivera, kilka razy przemyciłem zwroty wprost do słu- chaczy („cię”, „wy”). Te czarodziejskie zwroty umożliwiają przekształ- cenie dobrego pytania w znakomite dzięki skłonieniu słuchaczy do introspekcji. Twoim zadaniem jest skłonić ich do zastanowienia się nad sobą i światem. Spośród wszystkich wystąpień na TED, jakie widziałem, najsku- teczniejszy wstęp z użyciem doniosłego pytania zademonstrował Simon Sinek5. Oto w jaki sposób rozpoczął wystąpienie, które rozwi- nęło się w poradnik, jak być inspirującym liderem albo jak skutecz- nie zarządzać korporacją: Jak wytłumaczyć, gdy sprawy nie idą po naszej myśli? Albo lepsze pytanie: jak wyjaśnić, że inni potrafią osiągać rzeczy, które wydają się przeczyć wszelkim prawidłom? Na przykład: dlaczego firma Apple jest tak innowacyjna? Rok po roku przez kolejne lata są bardziej innowacyjni niż konkurencja. A przecież to tylko firma komputerowa. Jak każda inna. Mają dostęp do tych samych talentów, tych samych agencji, tych samych konsultantów, tych samych mediów. Więc dlaczego wydaje się, że są w posiadaniu czegoś innego? Dlaczego Martin Luther King poprowadził ruch na rzecz praw obywatelskich? Przecież nie był jedynym uciskanym człowiekiem w Ameryce przed wprowadzeniem praw człowieka. I z pewnością nie był w owym czasie jedynym wielkim mówcą. Dlaczego on? A dlaczego bracia Poleć książkęKup książkę 118 TED. JAK WYG(cid:146)OSI(cid:109) MOW(cid:125) (cid:191)YCIA Wright potrafili dokonać sterowanego, załogowego lotu samolotem, gdy istniały inne zespoły, lepiej wykwalifikowane, z większymi funduszami — jednak to braciom Wright powiódł się taki lot, a im nie? W grę wchodzi tu coś innego. Jedno pytanie na wstępie jest wystarczające. Ale pan Sinek zde- cydował się zasypać słuchaczy serią pytań „dlaczego”. Takie podej- ście — rozbudowane „kuszenie pytaniami o powody” — jest nie- zwykle efektywne, ale należy go używać z rozwagą. Aby skutecznie powiązać sekwencję pytań na otwarciu wystąpienia, odpowiedź na każde z nich musi być taka sama. Zapewne poczułbyś się ciut skoło- wany, gdybym rozpoczął prelekcję od: „Dlaczego niebo jest niebie- skie? A dlaczego do turlającego się kamienia nie przyczepia się mech? A dlaczego słonie boją się myszy?”. Ponadto Simon zaintrygował słuchaczy, dając im przedsmak wiedzy tajemnej: Jakieś trzy i pół roku temu dokonałem odkrycia. I to odkrycie zupełnie zmieniło mój punkt widzenia na to, jak kręci się ten świat, a nawet gruntownie zmieniło sposób, w jaki ja w nim działam. Jak się okazało, istnieje pewna prawidłowość. Przekonałem się, że wszyscy wielcy, inspirujący przywódcy i organizacje na świecie — czy mowa o firmie Apple, Martinie Lutherze Kingu, czy braciach Wright — myślą, działają i komunikują się w taki sam sposób. I jest to sposób zupełnie odmienny od pozostałych. Ja go tylko skodyfikowałem i jest to prawdopodobnie najprostsza koncepcja na świecie. Warto zauważyć, że oprócz zaintrygowania słuchaczy już we wstępie Simon nakreślił trzyczęściową strukturę wystąpienia. Publicz- ność wiedziała, że usłyszy o firmie Apple, braciach Wright oraz Martinie Lutherze Kingu i na tym mowa się zakończy. Poleć książkęKup książkę OTWARCIE WYPOWIEDZI 119 Wielu mówców przejawia dość toporne podejście do wykładania słuchaczom, co za chwilę usłyszą. Gdyby Simon wpadł w tę pułapkę, rzekłby na przykład: „Dziś zamierzam wam opowiedzieć o firmie Apple, o braciach Wright i Martinie Lutherze Kingu…”. Nuda! Dzięki ukryciu swych zamierzeń w pytaniach Simon zrobił to w znacz- nie subtelniejszy sposób, mogący być wzorem dla innych oratorów. WSKAZÓWKA 42. Zako(cid:241)cz wst(cid:218)p obietnic(cid:200) konkretnych korzy(cid:258)ci dla s(cid:239)uchaczy oraz planem wyst(cid:200)pienia Wstęp powinien podświadomie skłonić publiczność do rozważenia korzyści płynących z wysłuchania Twojego wystąpienia. Zamknij go obietnicą skonkretyzowania tych korzyści oraz poinformowa- niem słuchaczy, jak długo będą musieli na nie czekać. Przez bardzo długi czas rozpoczynałem wystąpienia na jeden z trzech typowych sposobów, zdaniem w rodzaju: „W ciągu następ- nych 45 minut podzielę się z wami trzema sekretami szczęścia”. To stosunkowo dobra obietnica korzyści. „Podzielę się” brzmi znacz- nie lepiej niż „powiem wam”. Ten wariant ma jednak dwie wady. Pierwsza i zasadnicza jest taka, że koncentruje się on na mówcy, a nie na publiczności. To zdanie informuje, co zamierzam zrobić, a nie to, co otrzymasz. Po drugie, nieszczególnie działa na wyobraźnię. Wstęp powinien się kończyć wizualną metaforą ilustrującą strukturę wystąpienia. Po uwzględnieniu tych zaleceń mój wstęp mógłby mieć następującą formę: „Za 45 minut wyjdziecie stąd z trzema kluczami do szczęścia”. To stwierdzenie koncentruje się na słuchaczach, ponie- waż skłania ich do wysłuchania mojego wystąpienia w celu wyłu- skania z niego owych trzech kluczy, a zarazem zawiera wizualną metaforę kojarzącą się z działaniem. Chwytliwe zabiegi mnemotechniczne, takie jak akronimy albo schematy w rodzaju „trzech kluczy”, stanowią doskonały sposób na przedstawienie słuchaczom planu wypowiedzi. Oprzyj się pokusie Poleć książkęKup książkę 120 TED. JAK WYG(cid:146)OSI(cid:109) MOW(cid:125) (cid:191)YCIA wyjaśnienia, co oznacza dany akronim, już na początku prelekcji. Stopniowe odkrywanie tego podczas słuchania będzie dla publicz- ności przyjemnością. Osobiście mocno stawiam na liczbę trzy ze względu na to, że łatwo zapada w pamięć. Możesz mieć trzy kroki, trzy motywy, trzy strategie, trzy wskazówki, trzy techniki, trzy narzędzia. Jeśli powąt- piewasz w skuteczność tej reguły, pomyśl o następującej kwestii. Dzięki Stephenowi Coveyowi każdy wie, że ludzie wyjątkowo efek- tywni mają siedem nawyków. Potrafisz je wymienić? Biblia mówi o dziesięciu przykazaniach, a Karta Praw Stanów Zjednoczonych zawiera dziesięć poprawek. Jack Welch głosił o „czterech E” dobrego lidera. Pamiętasz, o co w nich chodziło? Tak myślałem. WSKAZÓWKA 43. Wystrzegaj si(cid:218) wy(cid:258)wiechtanych wst(cid:218)pów Ponieważ mowę można rozpocząć na niezliczone sposoby, powinie- neś wystrzegać się kilku zdecydowanie złych otwarć, aby nie powta- rzać błędów swoich poprzedników. Oczywiście kuratorzy TED selek- cjonują filmy, które trafią do serwisu TED.com. Ale być może nie wiesz, że wybrane filmy są edytowane, by wyeliminować lapsusy języ- kowe i wszystko, co jest dziwne, obraźliwe albo wulgarne. W rezulta- cie nie sposób znaleźć filmu z prezentacji TED, który zaczynałby się od fatalnego wstępu. Niemniej jednak błędów, na których można by się uczyć, jest bardzo wiele. Oto krótka lista, czego należy unikać. (cid:120) Nie zaczynaj od cytatu ze słynnej osoby, której nigdy nie spo- tkałeś — to oklepane, nawet jeśli pasuje do tematu. (cid:120) Nie zaczynaj od żartu, z tego samego powodu. (cid:120) Nie zaczynaj od czegokolwiek, co mogłoby być nawet odrobinę obraźliwe dla słuchaczy. Poleć książkęKup książkę OTWARCIE WYPOWIEDZI 121 (cid:120) Nie zaczynaj od komiksu z Dilbertem — gdybym dostawał centa za każdym razem, gdy widziałem ten trik… (cid:120) Nie zaczynaj od „Dziękuję…” — jeśli chcesz podziękować słucha- czom, zrób to na końcu. (cid:120) Nie zaczynaj od „Zanim zacznę…” — ponieważ właśnie zacząłeś. WSKAZÓWKA 44. Unikaj anga(cid:285)owania s(cid:239)uchaczy na wst(cid:218)pie, chyba (cid:285)e to dzia(cid:239)anie jest niezwykle wa(cid:285)ne dla idei wartej upowszechnienia Jest jeszcze jeden rodzaj wstępu, który niemal nigdy się nie udaje, a mianowicie wstęp z udziałem słuchaczy. W pewnym serwisie inter- netowym z materiałami wideo znalazłem fantastyczne wystąpienie poświęcone charyzmatycznemu przywództwu. Treść jest bardzo wartościowa, a umiejętności prezentera — na najwyższym pozio- mie… z jednym ważnym zastrzeżeniem dotyczącym właśnie wstępu. Otóż na początku prezentacji mówca poprosił słuchaczy, aby wstali, położyli dłoń na sercu, obrócili się i zrobili jeden krok do przodu. Gdy to zrobili, skwitował, że jeśli teraz szef spyta go, jak poszła pre- zentacja, będzie mógł odpowiedzieć: „Poruszyłem ich, trafiłem do ich serc, zawróciłem w głowach i skłoniłem do pójścia we właściwą stronę”. Ale jeśli przyjrzysz się reakcji słuchaczy, to mowa ciała wielu z nich wskazuje na to, że poczuli się zmanipulowani. Od każdej reguły są wyjątki. Jeśli masz pomysł działania wyra- żającego zasadnicze przesłanie Twojego wystąpienia, interesującego dla publiczności i absolutnie szczerego, to kto wie, może się udać. Jako przykład przywołam prezentację Regeny Thomashauer6 na TEDxFiDiWomen, której głównym celem było zachęcenie kobiet do uzmysłowienia sobie, że przyjemność może być źródłem siły, pasji, entuzjazmu i kreatywności. Mama Gena trafia na scenę wno- szona przez trzech mężczyzn, przy pulsujących dźwiękach utworu I Know You Want Me zespołu Pitbull. Gdy mężczyźni stawiają ją Poleć książkęKup książkę 122 TED. JAK WYG(cid:146)OSI(cid:109) MOW(cid:125) (cid:191)YCIA na nogi, zaczyna tańczyć i krzyczy „No dalej, zatańczcie ze mną!!!”. A gdy kamera pokazuje salę, widzimy, że ludzie podrywają się na nogi i zaczynają pląsać w takt muzyki. Gdy utwór cichnie, prezen- terka mówi: Czy to nie było fajne? Podobało się wam? Wiecie, co robiłam? Przetoczyłam przez wasze ciała falę tlenku azotu! Wiecie dlaczego? Bo każde przyjemne doświadczenie ma ogromne fizjologiczne następstwa. Wystarczy trzydzieści sekund zabawy, by krew dotleniła się i zaczęła krążyć szybciej. Wyzwalany jest tlenek azotu, który uaktywnia neuroprzekaźniki, takie jak beta-endorfina i prolaktyna. W tym przypadku zachodziła stuprocentowa zgodność między działaniem (tańcem) a komunikatem. Mama Gena wykrzyczała swoją pasję i swój cel. Gdy dopełnisz otwarcia, powinieneś gładko przejść do zasadni- czej części wystąpienia. Przejścia zaś stanowią temat następnego rozdziału. Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

TED. Jak wygłosić mowę życia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: