Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00153 008174 20650454 na godz. na dobę w sumie
Tajemni wspólnicy: czytelnik, widz i tłumacz. Opowiadania Josepha Conrada w nowych interpretacjach - ebook/pdf
Tajemni wspólnicy: czytelnik, widz i tłumacz. Opowiadania Josepha Conrada w nowych interpretacjach - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 258
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-226-3395-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> literaturoznawstwo, językoznawstwo
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Książka jest zbiorem artykułów poświęconych opowiadaniom Josepha Conrada. Autorami są polscy i zagraniczni badacze twórczości pisarza oraz angliści literaturoznawcy. Proponują oni reinterpretacje krótkich utworów prozatorskich, w większości będących tekstami, którymi conradystyka się dogłębniej nie zajmowała. Celem publikacji jest demarginalizacja form krótkich i zwrócenie uwagi na ich bogactwo treściowe i formalne.

Oprócz analiz literackich publikacja zawiera również artykuły poświęcone zagadnieniom związanym z filmowym adaptacjom oraz przekładom i przekładoznawstwu – zagadnienia te omawiane są oczywiście na przykładzie nowel Conrada.

Książka adresowana jest do szerokiego odbiorcy, zarówno tego, który interesuje się literaturą zawodowo jak i pasjonującego się prozą literacką z zamiłowania. Będzie szczególnie cenna dla czytelnika, który dopiero przystępuje do poważniejszych studiów nad Conradem jako pisarzem, którego kunszt znalazł w gatunku opowiadania podatną formułę wypowiedzi artystycznej.

Książka zawiera indeksy: osobowy, postaci fikcyjnych i utworów literackich.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

TAJEMNI WSPÓLNICY: CZYTELNIK, WIDZ I TŁUMACZ TAJEMNI WSPÓLNICY: CZYTELNIK, WIDZ I TŁUMACZ OPOWIADANIA JOSEPHA CONRADA W NOWYCH INTERPRETACJACH pod redakcją Agnieszki Adamowicz-Pośpiech i Jacka Mydli Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2018 Redaktor serii: Historia Literatur Obcych Magdalena Wandzioch Recenzent Ilona Dobosiewicz Spis treści Opowiadania Josepha Conrada z perspektywy XXI wieku 7 Agnieszka Adamowicz-Pośpiech Pojedynek Josepha Conrada i Warunek Eustachego Rylskiego, czyli widmo i tekst 13 Ewa Borkowska Pocztówka z Neapolu, czyli patetyczny Il Conde 39 Grażyna Maria Teresa Branny Ambiwalencja Frei z Siedmiu Wysp – wada czy zaleta? Intertekstualna reinterpretacja opowiadania Josepha Conrada 49 Justyna Jajszczok Muł, czarownice i straszne łóżko. Gospoda dwóch wiedźm – znaleziony rękopis 83 Anne Keithline Opinie krytyków na temat postaci Felicji Moorsom w Plantatorze z Malaty. Dyskusja 96 Sławomir Konkol Echa Młodości Josepha Conrada w Mothering Sunday Grahama Swifta 107 Jacek Mydla Opowieść Josepha Conrada – szkatułki narracyjne, prawda i niepewność 124 Maciej Nowak Mimikry Conrada. Czytając Karaina 135 Marek Pacukiewicz „Nosisz ten świat w sobie”. Narracja i kontekst Opowieści Josepha Conrada 150 Karol Samsel Nieudane „wejście na ląd”. Siostry Josepha Conrada 160 Joanna Skolik Tajemny wspólnik Josepha Conrada i Tajemniczy sojusznik Petera Fudakowskiego 171 Anna Szczepan-Wojnarska Sztuka posiadania. Refleksje w kontekście postaw bohaterów opowiadania Dla dolarów Josepha Conrada 188 Daniel Vogel Joseph Conrad i spotkania z Innym. Na podstawie opowiadań Karain – wspomnienie oraz Placówka postępu 200 Stefan Zabierowski Młodość Josepha Conrada 213 Opowiadania Josepha Conrada w nowym przekładzie. Rozmowa Agnieszki Adamowicz-Pośpiech z Magdą Heydel 227 Indeks nazw osobowych 239 Indeks utworów literackich 244 Indeks postaci fikcyjnych 247 Zbiory opowiadań Josepha Conrada 251 Noty o Autorach 253 Opowiadania Josepha Conrada z perspektywy XXI wieku Nowele Josepha Conrada nie zawsze były doceniane przez krytyków, którzy postrzegali pisarza jako mistrza dłuższych form narracyjnych. Niewątpliwie Conrad sam się do tego przyczynił, ponieważ umniejszał wartość swo- ich opowiadań, określając je jako „głupiutkie historyjki”1, „drugorzędną Conradszczyznę” (secondhand Conradese)2 i deprecjonując ich analityczny charakter: „[…] to nie są studia – nie skupiają się na wybranym problemie; to historyjki, w których starałem się być po prostu zabawny”3. Literatura krytyczna poświęcona nowelistyce Conrada była zatem długo skromna4, aż do lat dziewięćdziesiątych XX wieku, kiedy zaczęły się ukazy- wać liczne opracowania, i to zainteresowanie tematem trwa do dziś5. Choć większość opowiadań była pisana dla zarobku i dopasowywana do oczeki- wań czytelników czasopism, w których były publikowane, to – jak trafnie zauważa Daphna Erdinast-Vulcan – Conrad był „z natury” niezdolny do tworzenia szablonowych tekstów: 1 The Collected Letters of Joseph Conrad. T. 3. Cambridge 1988, s. 279. 2 The Collected Letters of Joseph Conrad. T. 1. Cambridge 1983, s. 301. 3 The Collected Letters of Joseph Conrad. T. 4. Cambridge 1991, s. 29–30. 4 Przykładowo do lat dziewięćdziesiątych powstała tylko jedna monografia w ca- łości poświęcona nowelom Conrada: L. Graver: Conrad’s Short Fiction. Berkley 1969. W Polsce pionierem w tej dziedzinie był Andrzej Zgorzelski (A. Zgorzelski: „Pojedynek” jako nowela humorystyczna. W: Idem: O nowelach Conrada. Gdańsk 1984). 5 T. Billy: A Wilderness of Words: Closure and Disclosure in Conrad’s Short Fiction. Texas 1997; D. Erdinast-Vulcan: The Strange Fiction of Joseph Conrad. Oxford 1999; Joseph Conrad: The Short Fiction. Eds. D. Erdinast-Vulcan, A.H. Simmons, J.H. Stape. Amsterdam 2004. Opowiadania Josepha Conrada z perspektywy XXI wieku 8 Faktem jest, że wiele opowiadań Conrada zostało napisanych niejako na zapotrzebowanie rynku, jednak, najprościej rzecz ujmując, był on pisarzem fizycznie niezdolnym do tworzenia literatury popularnej. Po- mimo wysiłków, by pisać utwory według schematów, które zaspokajały masowy popyt na egzotykę, romans i melodramat, produkt końcowy zawsze okazywał się nieco rozczarowujący od strony handlowej i nieco bardziej intrygujący artystycznie, niż było zamierzone6. Nowele Conrada są gatunkowo niejednorodne, wiele z nich ma cechy typowe dla literatury modernizmu, takie jak: ograniczony punkt widzenia, wyróżnienie wewnętrznego doświadczenia, eliptyczna fabuła, zaburzenia chronologii narracji7. Conrad zresztą sam przyznał, że wiele z opowiadań pisał w świadomym zamiarze wypróbowania różnych form narracji8. Pre- zentowany tom szkiców, stanowiących analizę wybranych nowel Conrada, jasno pokazuje wielowątkowość tematyki, złożoność technik narracyjnych, różnorodność konwencji literackich i bogactwo środków literackich. Opowiadania Conrada zostały zebrane w siedmiu tomach (w tym jeden wydany pośmiertnie) i jest ich w sumie dwadzieścia osiem, zaczynając od Idiotów9 z maja 1896, a kończąc na Opowieści z października 1916 roku. Przynajmniej jedno opowiadanie z każdego tomu stało się przedmiotem rozważań zamieszczonych w niniejszej książce, a zatem stanowi ona re- prezentatywną próbę interpretacji nowelistyki Conrada powstałej na prze- strzeni ponad dwudziestu lat. Agnieszka Adamowicz-Pośpiech, opierając się na koncepcji widmonto- logii, analizuje Pojedynek Conrada jako tekst-widmo nawiedzający powieść Eustachego Rylskiego Warunek. Pokazuje na przykładach, jak proces opo- wiadania powoduje „otwieranie przestrzeni, w której powraca coś innego”. Autorka proponuje, aby widmowość była „rozumiana jako tryb, dzięki któremu tekst się otwiera; uwidacznia się jego zależność od innego tekstu 6 „While many of Conrad’s short stories were written with an eye on the market place, he was, to put it simply, constitutionally unable to produce pulp fiction. Much as he tried to pen formulaic pieces, stories that would satisfy the popular taste for exotic settings, romance and melodrama, the end-product would always turn out to be a little less satisfactorily marketable and somewhat more aesthetically intriguing than it was meant to be”. D. Erdinast-Vulcan: Foreword. W: Joseph Conrad: The Short Fiction…, s. vi. Tłumaczenie – J.M. 7 Por. ibidem, s. v; Z. Najder: Wstęp. W: J. Conrad: Wybór opowiadań. Przeł. A. Zagórska, H. Carroll-Najder. Oprac. Z. Najder. Wrocław 1972. 8 J. Conrad: Od Autora. W: Idem: Dzieła. Red. Z. Najder. T. 17: Wśród prądów. Przeł. M. Skibniewska. Warszawa 1974, s. 9. 9 W sprawie kontrowersji, co było pierwszym utworem Conrada, zob. A. Adamo- wicz-Pośpiech: Joseph Conrad. Spory o biografię. Katowice 2004, s. 101–108. Agnieszka Adamowicz-Pośpiech, Jacek Mydla 9 i brak domknięcia”. „Na skutek tego nawiedzania (w materii tekstu będącego »podszytym« innym tekstem) powstają nowe znaczenia”. Ewa Borkowska podkreśla patetyczną formę opowiadania Il Conde, swo- istej „elegii na odejście”, rozstanie z Neapolem, który mimo rządów kamorry stanowił dla Conrada, polskiego szlachcica, wartość kulturową, architek- toniczną i duchową. W swoim komparatystyczno-intertekstualnym studium Frei z Siedmiu Wysp Conrada i dramatu Leszka Proroka Freja – zimna bogini miłości Grażyna Maria Teresa Branny wysuwa na plan pierwszy modernistyczną technikę narracji – denegację. Polega ona na potwierdzeniu obecności przez nieobecność lub zaprzeczenie i ma na celu wprowadzenie w błąd nieuważne- go czytelnika „co do epistemologicznej prawdy o bohaterach opowiadania”. Autorka przekonująco polemizuje z krytykami deprecjonującymi metodę narracyjną w tej Conradowskiej noweli, wykazując jednocześnie jej złożo- ność i wielo poziomowość. Przedstawia nową interpretację postaci głównej bohaterki nie tylko w kontekście dramatu Proroka, ale także w świetle niezłomnej i silnej Izabeli z Portretu damy Henry’ego Jamesa, „[…] gdzie główna bohaterka wprawdzie nie triumfuje, ale też zdaje się niepokonana”. Izabela Archer pozostaje więc wierna swoim wyborom, mimo biedy, której sobie tym samym przysporzy, choć w kategoriach ogólnoludzkich może być postrzegana jako ofiara własnej konsekwencji. Podobnie jak bohaterka Jamesa, Freja określona jest przez Conrada typowo transcendentalnym ame- rykańskim określeniem definiującym właśnie Izabelę Archer – self-reliant. Kwestię niepewności epistemologicznej porusza też Justyna Jajszczok, w odniesieniu do opowiadania Gospoda dwóch wiedźm: „W istocie jednak nie sposób kategorycznie stwierdzić, co w ramach tekstu jest prawdą, a co domysłem i spekulacją, w rezultacie więc wszelkie informacje podane przez obu narratorów należałoby traktować z rezerwą”. Autorka odczytuje Gospo- dę jako przykład opowiadania detektywistycznego w rodzaju locked-room mystery (zagadki zamkniętego pokoju), a zarazem dowodnie wykazuje, jak Conrad łamie konwencje tego gatunku. Anne Keithline dokonuje analizy opowiadania Plantator z Malaty, kon- centrując ją na postaci Felicji Moorsom. Podejmuje polemikę z kryty- kami, którzy skłonni byli wydawać jednoznaczne sądy wartościujące na temat zarówno tej postaci, jak i pozostałych. Zwrócenie uwagi na metodę prowadzenia narracji pokazuje, że opowieść nie daje przesłanek do tego rodzaju wniosków. Sławomir Konkol zestawia Mothering Sunday Grahama Swifta i Młodość Conrada, ponieważ jego zdaniem powieść Swifta „stanowi swoistą konty- nuację, a zarazem kontrapunkt tematów i metod pisarskich wykorzystanych Opowiadania Josepha Conrada z perspektywy XXI wieku 10 przez Conrada w opowiadaniu”. Konkol porównuje sposoby narracji w obu utworach i dochodzi do wniosku, że narratorka powieści Swifta, Jane, „in- spiruje się wprost przykładem Conrada, którego postrzega w roli »swego rodzaju tajnego agenta, przemykającego między światami«”, i jest tak samo nieuchwytna jak Marlow: „w pewnym sensie ona też jest zarówno bohaterką, jak i narratorką swojej historii, zarazem autorką i tworzywem”. Analizę Opowieści Conrada przedstawia Jacek Mydla, zwracając uwagę i na konstrukcję opowiadania, i na sytuację, określaną jako dramatyczna, w której kontekście prowadzona jest narracja. Stawia pytanie, czy Opowieść zawiera sugestie pozwalające na porzucenie sceptycyzmu, stanowiącego, jak się zdaje, konkluzję narracji. Artykuł Macieja Nowaka to jedna z dwóch interpretacji w niniejszym to- mie poświęconych opowiadaniu Karain – wspomnienie. Autor koncentruje rozważania na wątku inności (odmienności), który to jest dla utworu central- ny i dotyczy głównej postaci. W proponowanej interpretacji Nowak wskazuje sposoby, dzięki którym pisarz – obcokrajowiec, któremu leżało na sercu zintegrowanie kulturowe z Anglią, wybraną przez siebie nową ojczyzną – konstruuje w swej prozie ową odmienność. Nowak poświęca sporo uwagi Conradowi jako osobliwemu zjawisku kulturowemu, powstałemu w spe- cyficznych okolicznościach na styku dwóch kultur. Analiza opowiadania wskazuje, że namysł odbywa się tu na trzech poziomach. W opinii Nowaka, narrator Conrada „potrafi uwodzić, zwłaszcza Anglika, ponieważ czytając opowiadania, ten ostatni jest postawiony w roli hegemona, który „rozumie” – a trzymając w ręku klucz do wiedzy, ma władzę najwyższą”. Ostatecznie jednak „reprezentuje przemysł fikcji, musi zaproponować plan i konfigura- cje rzeczy, wokół których czytelnik skupi pozytywne i negatywne emocje”. Podobnie jak Konkol, Marek Pacukiewicz koncentruje się na sposobie narracji w Opowieści, którą uznaje za kwintesencję stylu pisarza. Zdaniem Autora, opowiadanie to „wydaje się wręcz »archetypem opowieści« i sty- lizowane jest na formę uniwersalną”, przy czym Conrad „celowo rozbija hermetyczny świat narracji, w którym czytelnik mógłby znaleźć przytulne schronienie”. Pacukiewicz, posiłkując się koncepcją mitu i konwencji lite- rackich, ukazuje, jak Conrad, przez wykorzystanie bajkowo-mitycznego schematu jako kanwy noweli, dąży do konfrontacji narracji z kontekstem kulturowym. Według Autora, Opowieść, jak mit, stanowi konfigurację kil- ku archetypowych elementów kultury, po które pisarz wielokrotnie sięgał, takich jak między innymi mgła, noc, ciemność i milczenie. Karol Samsel osadza niedokończony fragment Sióstr Conrada w kontekście twórczości amerykańskiego pisarza Henry’ego Jamesa. Wbrew opinii Zdzi- sława Najdera, interpretującego Siostry w relacji do dzieł Gustave’a Flauberta, Agnieszka Adamowicz-Pośpiech, Jacek Mydla 11 Autor próbuje wykazać wpływ powieści Roderick Hudson na prozę Conrada, a nawet doszukuje się rywalizacji z Jamesem. Stawia hipo tezę: „[…] być może Siostry są rezultatem bloomowskiego »lęku przed wpływem«, do- tyczącego w tym wypadku Jamesa. I to Siostry […] zdają się ukazywać, że Conrad chce Jamesa nie tyle »wyminąć«, ile »dyskontować« na wiele sposobów”. Samsel nobilituje niedokończoną nowelę (a może powieść?), stwierdzając, że Conrad zaprojektował ten utwór jako „wielowarstwowy fresk o nie tylko narodowym oraz kulturowym, lecz także płciowym i ar- tystycznym zderzaniu światów i doświadczeń”. Joanna Skolik zestawia opowiadanie Tajemny wspólnik z jego adaptacją filmową Tajemniczy sojusznik w reżyserii Piotra Fudakowskiego. Pod- kreśla to, co łączy Conrada i Fudakowskiego, ich hybrydową tożsamość jako Polaków i Anglików zarazem. Analizę skupia natomiast na różnicach między literackim pierwowzorem a filmem, których jest całkiem sporo, poczynając od czasu akcji i kwestii tak podstawowej jak płeć tytułowego wspólnika. Zupełnie nowego wydźwięku nabiera w tych analizach Conra- dowska maksyma wierności (fidelity), wspomniana na początku artykułu. Pomimo wielu zasadniczych różnic, Autorka uznaje, że Tajemniczy sojusznik jest filmem „prawdziwie Conradowskim, bo wyrastającym z ducha pisarza, z jego wrażliwości”. Anna Szczepan-Wojnarska analizuje utwór Dla dolarów, skupiając uwagę na dwóch kwestiach – zamożności oraz społeczno-kulturowej pozycji kobiet. Autorka broni Conrada przed zarzutem mizoginizmu i podkreśla bolesny realizm w jego sposobie ukazywania kobiet jako ofiar patriarchalnego po- rządku panującego w świecie realnym: „Bohaterki Conradowskiej prozy to ucieleśnione egzemplifikacje wykluczenia kobiet ze świata mężczyzn”. Dotyczy to obu postaci kobiecych z opowiadania, Anny Śmieszki i Pani Davidson, mimo dalekiej odmienności dziejów ich życia i zajmowanej pozycji społecznej. Jeśli zaś chodzi o tytułowy pieniądz, to w kontekście utworu jest on nie tyle dobrem samym w sobie, ile raczej pewnym zada- niem, możliwością wyboru i możliwością pokierowania życiem w sferze międzyludzkiej. W ostatecznym rozrachunku „pieniądze to tylko pieniądze, ważniejsze są umowy między ludźmi”. Opowiadania Karain – wspomnienie i Placówka postępu wnikliwej analizie poddaje Daniel Vogel. W zaproponowanej interpretacji Autor podejmuje zagadnienie Innego i lokuje rozważania w optyce postkolonialnej. Kon- centruje się na „niezwykle złożonych relacjach pomiędzy Europejczykami a tubylcami”. Conrad konstruuje te relacje w taki sposób, że inność przestaje być jednoznaczna: „Ja – pisze Vogel – to nie zawsze Europejczyk, a Inny to nie zawsze tubylec”. Jak wielu pozostałych Autorów tomu, także Vogel Opowiadania Josepha Conrada z perspektywy XXI wieku 12 zwraca uwagę na aspekty „techniczne” opowiadań, na sposób prowadzenia narracji, podkreślając „kunszt i mistrzostwo formy”, które pozwalają czy- telnikowi spojrzeć na Karaina z różnych perspektyw, zobaczyć rzeczywi- stości oczami tytułowego bohatera i wysłuchać jego opowieści w pierwszej osobie. Placówka postępu, drugie opowiadanie omawiane w eseju, bliskie Jądru ciemności w tematyce i krytycznym stosunku do cywilizacji Zachodu i dominacji białego człowieka, „stanowi ciekawy materiał ukazujący nie- zwykle złożoną naturę relacji pomiędzy białymi przybyszami a rdzenną ludnością Afryki”. W artykule poświęconym opowiadaniu Młodość Stefan Zabierowski prze- prowadza szeroką interpretację utworu, w której uwzględnia zarówno kon- tekst biograficzny, recepcję utworu, jak i cechy narracji charakterystyczne dla stylu Conrada (w szczególności tzw. opóźnione szyfrowanie – delayed decoding). Badacz wskazuje, że duch przygody, pogoni za nieznanym i za marzeniami przenikający opowieść odzwierciedla to, co dla twórczości Conrada jest cechą wyróżniającą. Ostatni tekst to rozmowa Agnieszki Adamowicz-Pośpiech z Magdą Heydel o nowych tłumaczeniach opowiadań Conrada. Heydel wspomina poprzednie tłumaczenie Jądra ciemności i przedstawia swoje rozumienie przekładu artystycznego. Zdradza tajniki warsztatu tłumacza, wskazując na problemy i wyzwania, z którymi musiała się zmierzyć, pracując nad prze- kładami utworów nie tylko Conrada, ale także Virginii Woolf czy T.S. Eliota. W konkluzji proponujemy oddać głos samemu Conradowi, który – para- frazując nieco jego słowa10 – stwierdził: po cóż rozwodzić się nad tym, jak badacze rozwinęli własne tematy na tych oto kartkach, skoro one same, objęte okładką książki będą mówić za siebie. * Redaktorzy tomu pragną podziękować dyrektorowi Instytutu Książki, Panu Dariuszowi Jaworskiemu, oraz koordynatorowi projektów zagranicznych w Instytucie Książki, Panu Mariuszowi Cieślikowi, za wyrażenie zgody na publikację logo Roku Josepha Conrada. Agnieszka Adamowicz-Pośpiech, Jacek Mydla 10 J. Conrad: Od Autora. Przeł. A. Zagórska. W: Idem: Dzieła. Red. Z. Najder. T. 7: Tajfun i inne opowiadania. Przeł. H. Carroll-Najder, A. Zagórska. Warszawa 1972, s. 9. Agnieszka Adamowicz-Pośpiech, Jacek Mydla Indeks nazw osobowych Abraham Nicolas 18, 21, 36 Achebe Chinua 209, 211 Adamowicz-Pośpiech Agnieszka 8, 10, 12–38, 202, 211, 227–237 Ambros Aleksandra 109, 123 Anyango Catherine 236, Arab-Fuentes Remy 18, 36 Bachofen Johann Jakob 201 Baines Jocelyn 68, 80, 97, 105 Bal Mieke 105 Ballantyne R.M. 121 Balzac (Balzak) Honoré de 167 Barańczak Stanisław 234 Bassani Giorgio 231 Baudelaire Charles Pierre 44 Beaumont Francisco 42 Beauvoir Simone de 200 Beckett Samuel 135–137, 149 Benedict Ruth 201 Bennett Arnold 135 Bernadotte Jean-Baptiste 27 Bhabha Homi K. 140, 149, 201 Bielecki Robert 22, 28, 36 Billy Ted 7, 45, 47, 97, 105 Blackwood William 171, 172 Bloom Harold 11, 167 Boas Franz 201 Bobrowski Mikołaj 25, 32 Bobrowski Tadeusz 25, 32, 36, 112, 136, 213, 215, 216, 224 Boduszyńska-Borowikowa Maria 163, 170, 188, 199, 214, 226 Borkowska Ewa 9, 39–48 Bowen Robert 14, 18, 36 Branny Grażyna Maria Teresa 9, 49–82 Bross Addison 25, 36 Bruyns Willem F.J. Mörzer 75, 80 Buchowski Michał 201, 211 Bukowski Piotr 244 Burnaby Frederick 120 Burszta Wojciech J. 201, 202, 211 Buszczyński Stefan 213 Byron George Gordon 137, 144 Cabral Amílcar 201 Campo Joep à 112, 117, 119, 121–123 Camus Albert 145 Carlyle Thomas 120, 121 Carroll-Najder Halina zob. Najder Halina Castrican Jodey 18, 36 Chakrabarty Dipesh 201 Chwalewik Witold 136, 149 Cieślik Mariusz 12 Clemens Cyril 13, 36 Clifford Hugh Charles 141 Clifford James 201 Coleridge Samuel Taylor 137 Indeks nazw osobowych 240 Collins Wilkie 84 Doyle Arthur Conan 13 Conrad Borys 156 Conrad Jessie 13, 36 Cornelius Peter von 163 Curle Richard 50, 52, 217 Czubaty Jarosław 24, 36 Davies Laurence 32, 36, 50, 80, 175, 189, Davin Anna 78, 80 Defoe Daniel 142 Delcommune Camille 210 Deloney Thomas 84 Derrida Jacques 14, 15, 16, 18, 21, 36, 37, 199 200 Dickens Charles 43, 48 Donovan Stephen 231, 236 Dukaj Jacek 229, 236 Elektorowicz Leszek 156, 159, 209, 211 Eliot George 109 Eliot, Thomas Stearns 12 Emerson Ralph Waldo 62, 80 Erdinast-Vulcan Daphna 7, 8, 103, 105 Falski Maciej 153, 159 Fanon Frantz 201 Fast Piotr 229, 236 Faulkner William 55, 56, 59, 62–65, 69, 80, 81, 107–108 Flaubert Gustave 10, 166–167 Fleishman Avrom 139 Fletcher John 42 Ford Madox Ford 109 Forster E.M. 109 Foucault Michel 200 Fouché Joseph 20 Frazer James 201 Fredro Seweryn 32 Freud Sigmund 176 Fudakowska Henrietta 174 Fudakowski Peter 11, 171–186 Galsworthy John 156, 165, 166 Gandhi Leela 201,211 Garnett Constance 138, 139 Garnett Edward 33, 50, 175, 194 Gavin J.L. 78 Gay Helena 160, 170, 203, 211 Geertz Clifford 201 Gillon Adam 54, 80 Glinczanka Agnieszka 161, 170 Godelier Maurice 201 Goethe Johann Wolfgang von 42, 48 Gombrowicz Witold 232 Goodman Robin Truth 77, 78, 80 Goonetilleke D.C.R.A. 138, 141, 149 Gosse Edmund 39 Graebner Fritz 201 Graver Lawrence 7, 22, 36 Gregori Flavio 34, 36 Guha Ranajit 201 Haggard H. Rider 121 Hampson Robert 174, 177, 183, 186 Hansson Heidi 113, 120, 123 Hardy Thomas 109 Harkness Bruce 74, 81, 177 Hawthorn Jeremy 63, 68, 69, 76, 81, 100, 101, 103, 105, 124, 133, 150, 159 Hawthorne Nathaniel 120, 123 Hegel Georg Wilhelm Friedrich 200 Helsztyński Stanisław 136 Hemingway Ernest 179 Henty G.A. 121 Herling-Grudziński Gustaw 47, 48 Hermans Theo 228, 230 Hertz Paweł 44, 48 Heydel Magda 12, 227–237 Himmler Heinrich 76 Hitler Adolf (Führer) 51, 71, 77, 78, 81 Hönnighausen Lothar 55, 81 Hornby Albert Sydney 59, 81 Hueffer Ford Madox zob. Ford Madox Ford Husserl Edmund 200 Huysmans Joris-Karl 163 Jajszczok Justyna 9, 83–95 James Clive 44 James Henry 9–11, 52, 61, 62, 67, 81, 138, 163–170, 218 Jameson Frederic 139 Indeks nazw osobowych 241 Jarniewicz Jerzy 234, 237 Jaworski Dariusz 12 Jean-Aubry Georges 213, 214, 225 Johnson Bruce 97, 105 Johnson Roy 84, 85, 95 Jones Susan 97, 105 Joyce James 69 Jung Carl Gustav 176 Kaczoń Michał 182, 186 Kafka Franz 232 Karl Frederick R. 33, 50, 80, 189, 199 Kapuściński Ryszard 202, 211 Kehler Joel R. 97, 98, 103–105 Keithline Anne 9, 96–106 Kipling Rudyard 121 Kłobukowski Michał 235 Knapp Hay Eloise 139 Knowles Owen 138, 149, 175, 186 Krasiński Zygmunt 25 Konkol Sławomir 9, 10, 107–123 Kopkowski Rafał 136, 149 Korniłowiczówna Maria 214, 225 Korzeniowski Teodor 32 Kosowska Ewa 158, 159 Kowalczyk Janusz R. 18, 19, 36 Kowalski Piotr 157, 159 Krajka Wiesław 25, 36, 66, 75, 81, 153, 159, 203, 204, 210, 211 Krauss Maria 173, 174, 181, 186 Kwiatkowski Władysław 153, 159 Lacan Jacques 176, 200 Lane Ann 97, 105 Lefevere André 228, 236 Lévinas Emanuel 200 Lévi-Strauss Claude 153, 159, 201 Linton Ralph 201 Lizyp 41 Lorek-Jezińska Edyta 16–18, 36 Lothe Jakob 55, 81, 124, 133 Lubbock John 201 Lucas Michael 234 Lynd Robert 33 Lyszczyna Jacek 24, 37 Mairowitz Zane David 236 Malinowski Bronisław 201 Malessa-Drohomirecka Monika 195, 199 Markiewka Tomasz 229, 236 Marks Karol 14, 15, 21, 36 Marle Hans van 74, 81 Matin A. Michael 85, 95 Marzec Andrzej 14–16, 35, 37 Mastracci Francesca 124 McLauchlan Juliet 103–105 McLoughlin Kate 97, 105 Mead Margeret 201 Meyers Jeffrey 97, 105 Mickiewicz Adam 25, 229 Middleton Tim 140, 141, 149 Milewski Szymon 216, 226 Millington Barry 79, 81 Miłobędzki Józef 156, 158, 159, 189, 199, Modrzewski Stanisław 97, 106, 151, 155, 209, 211 159 Mojżesz 176 Moltzan-Małkowska Magdalena 165, 170 Monod Sylvère 50, 54–62, 68, 75, 77, 81, 82 Montaigne Michel 145 Moore Gene 13, 14, 19, 22, 37, 74, 81, 138, 149, 175, 178, 179, 184–186 Morgan Lewis 201 Morzinsky Mary 234 Muller Wolterbeek 75 Muratow Paweł 43, 44 Mydla Jacek 10, 12, 105, 124–134 Nabokov Vladimir 232 Najder Halina 8, 12, 20, 37, 40, 47, 126, 133, 150, 156, 159, 160, 166, 170, 172, 176, 186, 203, 209, 211, 217, 218, 225, 227, 236 Najder Zdzisław 8, 10, 12, 14, 20, 33, 36, 37, 40, 46, 47, 83, 85, 95, 98, 105, 112, 114, 123, 126, 133, 141, 149–151, 155, 157–162, 166–170, 172, 175, 176, 185, 186, 188–190, 199, 203, 204, 207, 209–211, 213–219, 225–229, 236 Napoleon Bonaparte 19, 20, 22–29, 32, 34–37 Nettels Elsa 90, 95 Indeks nazw osobowych 242 Nicoll William Robertson 138 Nieuważny Andrzej 25, 37 Norwid Cyprian Kamil 19 Nowak Maciej 10, 135–149 Ostrowski Witold 84, 95 Orwell George 109 Pacukiewicz Marek 10, 84, 85, 95, 124, Sekwański Jacek 201, 211 Shelley Percy Bysshe 44 Sherry Norman 33, 36, 75, 81, 136, 138, 139, 149, 216, 217, 226 Simmons Allan H. 7, 40, 48, 160, 170 Skibińska Elżbieta 233, 237 Skibniewska Maria 8, 83, 89, 95, 98, 105, 150–159 Parry Benita 139, 149 Pawly Ronald 22, 28, 37 Peeren Esther 15, 37 Peters John G. 19, 36 Pindar 182 Pilar Blanco Maria del 15, 37 Pinker James B. 151, 189 Pisarska Justyna 229, 236 Pitavy François L. 55, 81 Plehwe Wiaczesław von 166 Pochodaj Andrzej 24, 25, 37 Poe Edgar Allan 86 Poirier Richard 62, 81 Poradowska Marguerite 167 Potocki Jan 84, 85, 95 Propp Władymir 152, 153 Prorok Leszek 9, 49–54, 63, 70–81 Pustuła-Lewicka Hanna 105 Radcliffe-Browne Alfred 201 Rashkin Esther 18, 37 Ratajczak Wiesław 49, 81 Ratzel Friedrich 201 Reymont Władysław Stanisław 19 Robson William Wallace 137, 149 Royle Nicholas 16–18, 20, 21, 37 Ruskin John 163 Rylski Eustachy 8, 13–25, 27–37 Sadkowski Wacław 135–137, 149 Said Edward Wadie 104, 106, 140, 151, 159, 201 Samsel Karol 10, 159–170 Sańpruch Tomasz 235, 236 Sartre Jean-Paul 200 Saunders Alfred Thomas 217 Schmitz-Köster Dorothee 77, 81 Scott Ridley 19, 34, 36 190, 199 Skolik Joanna 11, 171–187 Słowacki Juliusz 25 Sommer Piotr 231, 234 Sontag Susan 234 Spencer Herbert 201 Spivak Gyatri Chakravorty 201 Stape John H. 7, 14, 19, 22, 34, 36, 37, 50, 80, 138, 149, 160, 170 Staszczyszyn Bartosz 175, 186 Sterne Laurence 218 Stevenson Robert 121 Strzetelski Jerzy 20, 37 Swift Graham 9, 10, 107–123 Symmons Arthur 194 Szarski Jan 216, 226 Szczepan-Wojnarska Anna 11, 188–199 Szczypien Jean 234 Szekspir William 60, 136 Szembek Zygmunt 41 Szwatoński Andrzej 105 Świerkocki Maciej 235 Tarnawski Wit 126, 133, 150, 159–161, 170, 218, 226 Tarnowska Krystyna 14, 20, 36, 37, 40, 46, 47, 218, 226, 227, 236 Tennant Roger 156, 159 Tirabosco Tom 236 Tokarczyk Roman 182, 186 Torok Maria 18, 21, 36 Tylor Edward Burnett 201, 212 Umiński Krzysztof 236 Vankann Tristan 77, 81 Vogel Daniel 11, 200–212 Vulpius Christiane 42 Wagner Richard 78, 79, 81 Wajda Andrzej 174, 177 Indeks nazw osobowych Wake Paul 117, 119, 122, 123 Walczy Agnieszka 77, 81 Waliszewski Kazimierz 172 Walpole Hugh 166, 167 Watt Ian 163, 164, 170, 172, 186, 214, 222, Wedgwood Ralph L. 155 Wierzyński Kazimierz 24 Wiktoria, królowa 145, 203, 207 Winiarski Jakub 21, 33, 37 Wolfreys Julian 15–17, 35–37 Wollaeger Mark A. 125, 133 Woolf Virginia 12, 109, 110, 232, 234, 235, 226 237 243 Wyka Kazimierz 219, 226 Zabierowski Stefan 12, 20, 37, 54, 81, 213–226 Zagórska Aniela 8, 12, 20, 37, 112, 114, 123, 141, 149, 160, 170, 203, 204, 207, 209, 211, 213, 218, 225–228, 236 Zahorski Andrzej 22, 24–26, 37 Zaleska Zofia 229, 234, 236, 237 Załuski Tomasz 14, 36 Zangwill Israel 139 Zgorzelski Andrzej 7, 20, 37 Zieliński Bronisław 151, 159, 185, 186 Zins Henryk 128, 133 Ziółkowski Andrzej 35, 37 Indeks utworów literackich Absalom, Absalom! 55, 65, 80, 81 (zob. też Absaomie, Absalomie!) Absaomie, Absalomie! 63, 65 (zob. też Absalom, Absalom!) Amy Foster 168 Anarchista 228 Anna Śmieszka 189 As I Lay Dying 107 (zob. też Kiedy umie- ram) The Beach 14 Dla dolarów 11, 188–199 Dom o siedmiu szczytach 120 The Double Marriage 42 The Duel 19, 22, 34, 36, 37 (zob. też Poje- Inicjacje conradowskie 49, 54, 72, 81 The Inn of the Two Witches 85, 95 (zob. też Gospoda dwóch wiedźm) Jądro ciemności 12, 135, 143, 144, 155, 163, 164, 170, 207, 209–211, 218, 229, 230, 232, 233, 235, 236 (zob. też Heart of Darkness) Karain. A Memory 140, (zob. też Karain – wspomnienie) Karain – wspomnienie 10–12, 135–149, 200–211 (zob. Karain. A Memory) Kiedy umieram 107 (zob. też As I Lay Dying) Kongo 236 Korsarz 25 Kraina wód 108, 109, 123 (zob. też Water- The Lagoon 140, 241 (zob. też Lagoon) Laguna 45, 140, 203 (zob. też Laguna) Lalka 229 Last Orders 107, 108 (zob. też Ostatnia kolejka) Lord Jim 21, 117, 123, 143, 160, 165, 172, 202, 203, 218, 225, 232, 235 Los 77 Lot 156 Ludzie bezdomni 229 Madame Bovary 167 Madonna przyszłości 166 Dusza wojownika 25 Elegie rzymskie 42 Freja – zimna bogini miłości 9, 49, 71, land) dynek) 79, 81 Freja z Siedmiu Wysp 9, 49–82 Gospoda dwóch wiedźm 9, 83–95 (zob. też The Inn of the Two Witches) Gra losu 85, 218 Heart of Darkness (zob. też Jądro ciem- ności) 117, 123, 135, 229 Idioci 8, 140 (zob. też Idiots) Idiots 140 (zob. też Idioci) Ifigenia w Taurydzie 42 Il Conde 9, 39–48, 231 Indeks utworów literackich Między lądem a morzem 49, 176, 186 Pojedynek 7, 8, 13–37, 228, 232 (zob. też 245 Młodość i inne opowiadania 112, 116, 123, Przeraźliwie łoże 84 (zob. też A Terribly Portret damy 9, 61, 62 Powrót 140, 160, 165, 166, 168–170 (zob. The Return 140, 160, 161, 170 (zob. też (zob. też Twixt Land and Sea) Milczenie morza 158, 159 Młodość 9, 12, 18, 107–123, 209, 211, 213–226, 228 (zob. też Youth) 209, 211, 213, 218, 219, 225, 228 Mothering Sunday 9, 107–123 Mrs Dalloway 110 (zob. też Pani Dallo- way) Murzyn z załogi „Narcyza” 18, 151, 157, 159, 165, 185, 186, 203, 235 Na grobli 18 Na wspak 163 Nieoświetlone wybrzeże 156, 157, 159 Nostromo 162, 168 Obcy 145 Obok Julii 18 Obrazki z Włoch 43 Obrazy Włoch 43 Oliver Twist 43 Opowieści niepokojące 141, 149, 160, 169, 170, 203, 204, 211 (zob. też Tales of Unrest) Opowieści zasłyszane 126, 133, 150, 159 Opowieść 8, 10, 124–134, 150–159, 232–233 (zob. też The Tale) Ostatnia kolejka 107, 108 (zob. też Last Orders) Ostatnie szkice 156, 158, 159, 209, 211 An Outpost of Progress 140 (zob. też Placówka postępu) The Duel) też Return) Strange Bed) Powrót) na Chiwę) Rękopis znaleziony w Saragossie 84 A Ride to Khiva 120 (zob. też Wyprawa Roderick Hudson 11, 164–166, 168, 170 Sartor Resartus 120 The Secret Agent 162, 170 (zob. też Tajny agent) The Secret Sharer 170, 174–179, 186, 232 (zob. też Tajemny wspólnik) Shuttlecock 108 Siostry 10, 11, 126, 133, 150, 159, 160–170 (zob. też The Sisters) The Sisters 160, 164, 170 (zob. też Sios- Służba patrolowa Dover 156 Smuga blasku 49, 54, 81 Smuga cienia 156 St. Antoine 167 Stankiewicz. Powrót 18 Suspense 13, 37 (zob. też W zawieszeniu) Sweet Shop Owner 108 Szaleństwo Almayera 25, 36, 161, 167, 169 Sześć opowieści 14, 22, 33, 36, 39, 40, 46, try) Pani Dalloway 109, 110 (zob. też Mrs 47, 228 Dalloway) Pictures from Italy 43, 48 Placówka postępu 11, 12, 140, 200–212, 229, 230 (zob. też An Outpost of Progress) Plantator z Malaty 9, 96–106 (zob. też The Planter of Malata) Szkoła serc 166, 167 Tajemny wspólnik 11, 171–187, 232 (zob. też The Secret Sharer) Tajfun i inne opowiadania 12 Tajny agent 20, 55, 161, 162, 165, 168, 170, 235 (zob. też The Secret Agent) A Terribly Strange Bed 84 (zob. też Prze- The Planter of Malata 97, 98, 103, 105, 106 raźliwe łoże) (zob. też Plantator z Malaty) Podróż sentymentalna 218 Podróż włoska 42, 48 The Tale 124, 152 (zob. też Opowieść) Tales of Unrest 140, 160, 170 (zob. też Opowieści niepokojące) Indeks utworów literackich 246 Thomas of Reading or The Six Worthie Yoemen of the West 84 Tomorrow 108 The Transcendentalist 62, 80 Twixt Land and Sea 51, 80 (zob. też Mię- dzy lądem a morzem) U kresu sił 228 Under Western Eyes 161, 170 (zob. też W oczach Zachodu) W oczach Zachodu 155, 161, 162, 165, 166, 168, 170 (zob. też Under We- stern Eyes) W zawieszeniu 13, 25 (zob. też Suspense) Warunek 8, 13–38 Waterland 108 (zob. też Kraina wód) Wish You Were Here 108 Wśród prądów 8, 83, 95, 98, 105, 190, 199 Wyprawa na Chiwę 120 (zob. też A Ride to Khiva) Youth 112, 117, 118, 123 (zob. też Młodość) Zabójstwo przy Rue Morgue 86 Ze wspomnień 25, 105, 114, 123 Złote okulary 231 Zwycięstwo 85, 188, 189 Indeks postaci fikcyjnych człowieczek (w Gospodzie dwóch wiedźm) 88, 90, 94 (zob. też Kasty- lijczyk) Davidson 189–198 Dowódca (kapitan statku w Opowieści) 125–133, 150–154, 157 Edgar Byrne 83–94 Edith 114 Elijah Beard 215 Ellen 65 Emma Hobday 114 Erminia zob. wiedźmy Ethel 114 Fector 191 Felicja Moorsom 9, 96–99, 101–104 Fouché Joseph 20 Francuz (w opowiadaniu Dla dolarów) 191, 192 Fraülein Kiekert 51, 76 Freja 9, 49–82 Freyir 53 G. Berg 188 Gabriel Feraud 19–21, 26, 27, 29, 30, 32–34 Geoffrey Renouard 97–105 Giaur (w Giaurze Byrona) 144 Gonzales 87, 94 H. Walter 98 (zob. też Arthur, Walter) Haldin 166 Hassbach 71, 72 Indeks postaci fikcyjnych Adolf Verloc 161 Agnes 51, 70–74, 76, 77, 79 (zob. też Agnieszka Sielska) Agnieszka Sielska 71, 72 (zob. też Agnes) Alvan Hervey 160, 161 Andrzej Rangułt 19, 23, 24, 27–32, 34 Anna Rangułt 34, 35 Anna Śmieszka 11, 189, 191–198 Antonia 60 Archbold 176, 180 Armand D’Hubert 19, 20, 22, 26, 27, 29–34 Arthur 98, 100 (zob. też Walter, H. Walter) Bamtz 191–193, 197 Bernadotte 27 Bernardino 87, 88, 90, 94 Biondi 24 Brigit 76 Carlier 207–209 Charles Bon 65 Charlie (kot) 54 Charlie Marlow 10, 54, 110–123, 143, 155, 165, 218–225, 233 Chińczyk (pracodawca Davidsona) 190, 191, 193 Chips 222 Christina Light 164 Clarissa Dalloway 110 Cyganka 89–91, 93, 94 248 Heemskirk 50, 51, 53–62, 64, 66–69, 72, 75–79, 81 Henry Price 209 (zob. też Makola) Hermes 41 Hobday 114 Holender (w opowiadaniu Karain – wspomnienie) 143, 145 Hollis 146–148, 190–194, 196, 197, 206 Honoré Raivallac 23 Hrabia (Il Conde) 9, 39–48, 231 Izabela Archer 9, 62, 67 Izolda 79 Jackson 148 Jane Eyre, 91 Jane Fairchild 10, 110–122 Jasper Allen 52–54, 57–64, 66–71, 73–77, 79 Jo 76 kapitan (w Tajemnym wspólniku) 175– 179, 183, 184 Kapitan Conrad (w Smudze blasku) 54 Karain 10–12, 135, 140, 141–149, 200, 203–207, 209–211 Kaspar Almayer 161 Kastylijczyk 88 (zob. też człowieczek) Kayerts 207–210 kobieta (matka Karaina) 145 kobieta (w Opowieści) 125–127, 130–133 Konrad (kapitan w filmie Tajemniczy sojusznik) 177–184 korsarz (w Korsarzu Byrona) 144 Książę K. (ojciec Razumowa z pierwot- nej wersji powieści) 166 Kubańczyk 87–89, 91–93 (zob. też Tom Corbin) Kulicz 71 Kurtz 143, 233 Lamont 23, 24, 27, 34 Leggatt 175, 176, 178, 180, 183, 184 Li 179–181, 183–185 Lord Jim 21, 117, 123, 143, 160, 165, 172, 202, 203, 218, 225, 232, 235 Lucilla zob. wiedźmy Mahon 223 Makola 208, 209 (zob. też Henry Price) Indeks postaci fikcyjnych Marlow zob. Charlie Marlow Matara zob. Pat Matara Milly 119 Mme Merle 61 Moorsom (profesor) 97–99, 101, 102 Nelson (Nielsen) 52, 53, 56, 57, 60, 62–67, 69–71, 75–77, 79 Niclaus 191 Nicolas Soult 23 Nieczuja 219 Nielsen, zob. Nelson Niven 114, 121, Odyn 73 Osmond 61 Pani Davidson 11, 192, 193, 196–198 Pat Matara 145, 203, 206 Paul Sheringham 110, 111, 113–116 Pellerin 166 Peter von Reskau 51, 70, 71, 73, 74, 79 Profesor (w Tajnym agencie) 162 Razumow 162, 165, 166 Redaktor (w Plantatorze z Malaty) 97– 99, 101, 102, 104 Rita 164 Ritchie Małpia Twarz 196 Robinson Crusoe 44 Rochester 91 Roderick Hudson 11, 164–166, 168, 170 Rosa Coldfield 63, 65 Rowland Mallet 165 Sam Singleton 165 Schomberg 219 Schultz 53 Selma 76 Semen Hoszowski 19, 27–30, 32, 34, 35 Septimus Warren Smith 110 Sherlock Holmes 13 Skandynaw (kapitan w Opowieści) 127– 129, 131, 150–152, 154 Sofia Atonowna 162 starzec (w Karainie) 146 Stefan 160–166 Stein 225 Sulga 24 Tezeusz 163 Theobald 166 Thomasz Cole 84 Tom Corbin 87 (zob. też Kubańczyk) Tony 191, 194 Tristan 79 Walter 98 (zob. też Arthur, H. Walter) Wang 179, 180 Werter 144 wiedźmy (w Gospodzie dwóch wiedźm; Lucilla i Erminia) 9, 83, 84, 89, 90, 92, 94, 95 Willie Dunster 98, 102 Yang Shu 181 249 Zbiory opowiadań Josepha Conrada* Opowieści niepokojące (Tales of Unrest, 1898) Karain – wspomnienie (Karain. A Memory) Idioci (Idiots) Placówka postępu (The Outpost of Progress) Powrót (The Return) Laguna (The Lagoon) Młodość i inne opowiadania (Youth and other stories, 1902) Młodość (Youth) Jądro ciemności (Heart of Darkness) U kresu sił (The End of the Tether) Tajfun i inne opowiadania (Typhoon and other stories, 1903) Tajfun (Typhoon) Amy Foster (Amy Foster) Falk. Wspomnienie (Falk. A Reminiscence) Jutro (Tomorrow) Sześć opowieści (A Set of Six, 1908) Gaspar Ruiz. Opowieść romantyczna (Gaspar Ruiz) Anarchista. Opowieść rozpaczliwa (An Anarchist) Donosiciel. Opowieść ironiczna (The Informer) Pojedynek. Opowieść wojskowa (The Duel) Il Conde. Opowieść przejmująca (Il Conde) * Wszystkie tytuły podano według wydania zbiorowego dzieł Conrada pod redakcją Zdzisława Najdera. Wyróżniono nowele analizowane w niniejszym tomie. Zbiory opowiadań Josepha Conrada 252 Między lądem a morzem (Twixt Land and Sea, 1912) Uśmiech fortuny. Opowieść portowa (A Smile of Fortune) Tajemny wspólnik. Epizod z wybrzeża (The Secret Sharer) Freja z Siedmu Wysp. Opowieść o płytkich wodach (Freya of the Seven Isles) Wśród prądów (Within the Tides, 1915) Plantator z Malaty (The Planter of Malata) Wspólnik (The Partner) Gospoda dwóch wiedźm (The Inn of the Two Witches) Dla dolarów (Because of the Dollars) Opowieści zasłyszane* (Tales of Hearsay, 1925) Czarny Oficer (Black Mate) Książe Roman (Prince Roman) Dusza wojownika (The Warrior’s Soul) Opowieść (The Tale) * W Polsce Opowieści zasłyszane zostały opublikowane wraz z niedokończonym fragmentem Sióstr: J. Conrad: Dzieła. T. 24: Opowieści zasłyszane. Siostry. Przeł. H. Carroll-Najder, W. Tarnawski. Warszawa 1974. Noty o Autorach Agnieszka Adamowicz-Pośpiech doktor habilitowana, adiunkt w Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Opublikowała ponad 70 artykułów (na temat Roberta Browninga, Josepha Conrada, George’a Bernarda Shawa, Thomasa Stearnsa Eliota, Williama Goldinga) oraz kilka książek z zakresu modernizmu brytyjskiego (m.in. Lord Jim Conrada. Interpretacje, 2007) i przekładoznawstwa (m.in. Seria w przekładzie, 2013). Zajmuje się modernizmem, współczesnym dramatem brytyjskim i teorią przekładu. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Conradowskiego. Ewa Borkowska doktor habilitowana, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego w Katowi- cach. Zainteresowania badawcze: literatura angielska i kulturoznawstwo brytyj- skie, muzyka, poezja angielska i niemiecka, teoria literatury z elementami filozofii. Opublikowała ponad 60 artykułów (m.in. na temat Reinera Marii Rilkego, Paula Celana, Seamusa Heaneya, Josepha Conrada). Autorka książek: Philosophy and Rhetoric: A Phenomenological Study of G.M. Hopkins’ Poetry, From Donne to Celan, 1990; Logo(theo)logical Patterns in Poetry, 1995; At the Threshold of Mystery. Poetic Encounters with Other(ness), 2005. Współredaktorka opracowań z dziedziny liter- atury, muzyki, a także kultury europejskiej (m.in. ostatnio The Surplus of Culture: Sense, Common-Sense, Non-sense, 2011; The Language of Sense, Common-Sense, and Nonsense, 2012). Współpracuje z Politechniką Śląską i jest współredaktorką trzech tomów książkowych w serii „Europejskie Mosty”, opublikowanych przez Wydawnictwo Politechniki Śląskiej w latach 2012–2015. Grażyna Maria Teresa Branny doktor habilitowana, profesor emeritus Uniwersytetu Pedagogicznego w Kra- kowie, aktualnie adiunkt w Akademii Ignatianum w Krakowie. Autorka około 60 publikacji z dziedziny literatury amerykańskiej oraz studiów conradowskich, Noty o Autorach m.in. komparatystycznej pozycji A Conflict of Values: Alienation and Commit- ment in the Novels of Joseph Conrad and William Faulkner (1997). Redaktor- ka i współautorka tomu Fictions and Metafictions of Evil: Essays in Literary Criticism, Comparative Literature and Interdisciplinary Studies (2013), wydanego w Peter Lang Verlag. Specjalizuje się w literaturze amerykańskiego Południa (William Faulkner, Cormac McCarthy) oraz literaturze etnicznej (Toni Morrison, Louise Erdrich), czego wyrazem jest seria artykułów Intertextualizing Collective American Memory: Southern, Afro-American and Native American, wydanych w latach 2003–2014 w różnych polskich i zagranicznych wydawnictwach i periodykach. Recenzentka rocznika filologicznego “Journal of Interdisciplinary Philology” w Uniwersytecie w Żylinie (Słowacja) oraz kwartalnika literacko-artystycznego “Journal of Litera- ture and Art Studies” (USA). Członkini Polskiego Towarzystwa Conradowskiego. Magda Heydel doktor habilitowana, polonistka, anglistka, przekładoznawca, tłumaczka dzieł m.in. Josepha Conrada, Thomasa Stearnsa Eliota, Seamusa Heaneya, Teda Hughesa, Alice Oswald, Dereka Walcotta, Virginii Woolf, Roalda Dahla. Pracuje na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie kieruje Centrum Badań Przekła- doznawczych oraz studiami magisterskimi: przekładoznawstwo literacko-kultu- rowe. Redaktor naczelna pisma „Przekładaniec. A Journal of Translation Studies”. Opublikowała m.in. Obecność T.S. Eliota w literaturze polskiej (2002), Gorliwość tłumacza. Przekład poetycki w twórczości Czesława Miłosza (2013), a także – wraz z Piotrem Bukowskim – antologie Współczesne teorie przekładu (2009) i Polska myśl przekładoznawcza (2013). Dwukrotnie otrzymała nagrodę „Literatury na Świecie” (2008, 2011). Justyna Jajszczok doktor, adiunkt w Instytucie Języka Angielskiego Uniwersytetu Śląskiego w Ka- towicach. Do jej zainteresowań badawczych należą literatura i kultura wiktoriań- ska, pasożyty i pasożytnictwo w historii i kulturze oraz literatura inwazji i infekcji. Jest współredaktorką czterech monografii wieloautorskich: Kryptohistorie. Ukryte i utajone narracje w historii (2014), Cryptohistories (2015), Histories of Laugher and Laughter in History: HistoRisus (2016) oraz HistorRisus. Historie śmiechu / śmiech [w] historii (2016); obecnie pracuje nad tomem zbiorowym poświęconym zagad- nieniom ciała w historii, kulturze i sztuce. Anne Keithline obywatelka Stanów Zjednoczonych (urodzona w Bostonie), absolwentka Univer- sity of Massachusetts Lowel. Obecnie mieszka na Śląsku, w Chorzowie. Niezależna badaczka twórczości Josepha Conrada, zainteresowania koncentruje na polskim zapleczu Conrada i dziejach krytyki conradowskiej, ze szczególnym uwzględnie- niem krytyki polskiej.  254 Noty o Autorach Sławomir Konkol asystent w Instytucie Neofilologii Akademii Techniczno-Humanistycznej w Biel- sku-Białej. Swoje zainteresowania naukowe i badawcze skupia wokół współczesnej literatury angielskiej, obrazu męskości w literaturze i kulturze oraz krytyki psycho- analitycznej. Przedmiotem jego badań są: twórczość Grahama Swifta i innych przedstawicieli jego pokolenia w literaturze anglojęzycznej oraz kwestie tożsamości i traumy w prozie angielskiej w ujęciu psychoanalitycznym. W publikowanych tek- stach zajmuje się przede wszystkim współczesnym powieściopisarstwem Wielkiej Brytanii (m.in. Jeanette Winterson, Will Self, John Banville). Przygotowuje rozprawę doktorską na temat twórczości Grahama Swifta. Jacek Mydla doktor habilitowany, adiunkt w Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor kilku książek poświęconych literaturze grozy i dramaturgii Williama Szekspira (m.in. The Dra- matic Potential of Time in Shakespeare, 2002; Spectres of Shakespeare, 2009). Obec- nie zajmuje się zagadnieniami związanymi z narratologią oraz brytyjską literaturą grozy i opowieścią detektywistyczną. Maciej Nowak doktor, starszy wykładowca, od lat zawodowo związany z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W pracy badawczej skupia się na brytyjskiej literaturze klasycznej (XVI–XIX wiek). Szczególnie interesuje go tematyka mitu, ironii, dowcipu i komizmu w literaturze i kulturze. Zjawiska te, jakże ważne dla utrzymania balansu między praktyką życia a szeroko rozumianą ideą, często odczy- tywane są jako ideologiczne środki obrony godności człowieka, autora, „Brytyjczyka” przed formalizmem polityki, metafizyki, religii itp. Nowak traktuje literaturę jako dziedzinę ściśle związaną z krytyką kultury, filozofią, psychologią, psychoanalizą. Marek Pacukiewicz doktor habilitowany, kulturoznawca, adiunkt w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Kato- wicach. Autor książek Dyskurs antropologiczny w pisarstwie Josepha Conrada (2008) i Grań kultury. Transgresje alpinizmu (2012) oraz tomów wierszy Budowa auto- strady (2012) i Widokówki (2016). Członek Polskiego Towarzystwa Conradowskiego. Karol Samsel doktor, historyk literatury, poeta, adiunkt w Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Współredagował tomy prac poświęconych Cyprianowi Norwidowi, Aleksandrowi Fredrze i poetom-studentom podziemnego Uniwersytetu Warszawskiego: Hieroglifem zapisane. Cyprian Norwid (2012), Uniwer- salność komizmu. Aleksander Fredro w dwieście dwudziestą rocznicę urodzin (2015), Poeci-studenci podziemnego Uniwersytetu Warszawskiego wobec romantyzmu (2018). Publikował w „Pracach Filologicznych”, „Studiach Norwidianach” oraz „Yearbook 255 Noty o Autorach of Conrad Studies (Poland)”. Badacz życia i twórczości Wandy Karczewskiej. Redak- tor działu esejów i szkiców kwartalnika literacko-kulturalnego „eleWator”. Członek Polskiego Towarzystwa Conradowskiego. Autor tryptyku poetyckiego Trzy pogrzeby (Więdnice, 2014; Prawdziwie noc, 2015; Jonestown, 2016).  Joanna Skolik doktor, adiunkt w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego. Jej zainteresowa- nia naukowe obejmują życie i twórczość Josepha Conrada, recepcję jego twórczości w Polsce i na świecie, kulturotwórczą rolę Kresów Wschodnich, a także zagadnienia związane z korespondencją sztuk: oddziaływaniem wzajemnym literatury i muzyki czy literatury i filmu. Autorka i redaktorka wielu publikacji naukowych, z których najważniejsza to Polskie zaplecze Josepha Conrada-Korzeniowskiego, którą redago- wała wraz z profesorem Zdzisławem Najderem, a także jej własna książka The Ideal of Fidelity in Conrad’s Works. Członkini towarzystw naukowych: Polskiego Towa- rzystwa Conradowskiego, w którym piastuje funkcję sekretarza, Joseph Conrad Society (UK) oraz Joseph Conrad Society of America. Anna Szczepan-Wojnarska doktor habilitowana, literaturoznawczyni, profesor nadzwyczajna Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autorka książek „Z ogniem będziesz się żenił”. Doświadczenie transcendencji w życiu i twórczości Jerzego Lieberta (2003), Wybaczyć Bogu. Hiob w literaturze podejmującej tematykę II wojny światowej (2008). Zainteresowania badawcze: transkulturowy wymiar literatury, relacje międzywyzna- niowe i międzypokoleniowe, teoria przekładu, proza Josepha Conrada, poezja XX i XXI wieku. Redaktorka i współredaktorka publikacji poświęconych tej tematyce. Członkini Polskiego Towarzystwa Conradowskiego. Daniel Vogel doktor, dyrektor Instytutu Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. Autor publikacji z zakresu studiów postkolonialnych i literatury współczesnej poświęconej problematyce wielokulturowości. Interesuje się współ- czesną powieścią angielską, twórczością Josepha Conrada i jej wpływem na innych artystów, głównie współczesnych. Członek Polskiego Towarzystwa Conradowskiego. Stefan Zabierowski doktor habilitowany, profesor emeritus Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Inter- dyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Badacz biografii i twór- czości Conrada, i ich związków z kulturą polską. Opublikował m.in.: Conrad w Polsce. Wybrane problemy recepcji krytycznej w latach 1896–1969 (1971), Conrad w perspektywie odbioru (1979), „Autor-rodak”. Pisarze polscy wobec Conrada (1988), W kręgu Conrada (2008). Historyk literatury polskiej XX wieku, interesujący się przede wszystkim twórczością pokolenia Kolumbów. Członek Polskiego Towarzy- stwa Conradowskiego. 256 Noty o Autorach Redakcja Anna U. Pilśniak Projekt okładki Piotr Kossakowski Korekta Monika Lis Redakcja techniczna, łamanie Jadwiga Pilśniak Copyright © 2018 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208‍-6336 ISBN 978‍-8‍3-226-3394-6 (wersja drukowana) ISBN 978‍-8‍3-226-3395-3 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 16,1. Ark. wyd. 16,0. Papier Alto 90 g/m2, vol. 1.5. Cena 24 zł (+VAT). Druk i oprawa: Volumina.pl Daniel Krzanowski ul. Księcia Witolda 7–9, 71-063 Szczecin
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Tajemni wspólnicy: czytelnik, widz i tłumacz. Opowiadania Josepha Conrada w nowych interpretacjach
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: