Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00357 009858 11019562 na godz. na dobę w sumie
Tajemnica medyczna - ebook/pdf
Tajemnica medyczna - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 303
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7406-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

'Książka Rafała Kubiaka poświęcona tajemnicy medycznej zawiera kompleksowe opracowanie zagadnień dotyczących prawnej ochrony informacji związanych z pacjentem, w którym Autor analizuje nie tylko przepisy odnoszące się bezpośrednio do obowiązku zachowania tajemnicy przez lekarza oraz inne osoby udzielające świadczeń zdrowotnych, ale także regulacje dotyczące zasad udostępniania dokumentacji medycznej, prawa do informacji, w tym także udzielania ich opinii publicznej za pośrednictwem mediów, czy też czynności procesowych, w ramach których pracownicy medyczni mogą stanowić osobowe źródło informacji. Książka jest nie tylko źródłem inspiracji do dyskusji w gronie prawników na temat wykładni obowiązującego prawa i koniecznych do wprowadzenia zmian, ale stanowi także istotną pomoc dla osób wykonujących zawody medyczne, które są adresatami norm zawartych w przepisach wyznaczających granice ochrony informacji na temat pacjenta.”


Fragment z recenzji prof. dr hab. Agnieszki Liszewskiej

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE Tajemnica medyczna Rafał  KubiaK Wydawnictwo C.H.beck MONOGRAFIE PRAWNICZE RAFAŁ KUBIAK • TAJEMNICA MEDYCZNA Polecamy inne nasze publikacje: R. Kubiak PRAWO MEDYCZNE, wyd. 2 Wykłady Specjalizacyjne A. Fiutak PRAWO W MEDYCYNIE, wyd. 2 Akademia Prawa A. Górski LEKSYKON PRAWA MEDYCZNEGO. 100 PODSTAWOWYCH POJĘĆ Leksykony prawnicze www.ksiegarnia.beck.pl TAJEMNICA MEDYCZNA RAFAŁ KUBIAK WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2015 Wydawca: Aneta Flisek Recenzent wydawniczy: prof. dr hab. Agnieszka Liszewska © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Marta Świerk Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-7405-5 ISBN e-book 978-83-255-7406-2 Και ό,τι δω ή ακούσω κατά την άσκηση του επαγγέλματός μου, ή κι εκτός, για τη ζωή των ανθρώπων, που δεν πρέπει ποτέ να κοινοποιηθεί, να σιωπήσω και να το κρατήσω μυστικό. Cokolwiek przy leczeniu albo też poza leczeniem w życiu ludzi ujrzę lub usłyszę, czego ujawniać nie można, milczał o tym będę, za świętą tajem- nicę to mając. Fragment przysięgi Hipokratesa Spis treści Wykaz skrótów ............................................................................................................ Wykaz literatury ......................................................................................................... Przedmowa ................................................................................................................... Rozdział I. Uzasadnienie obowiązku zachowania tajemnicy medycznej ...... § 1. Wprowadzenie .............................................................................................. § 2. Koncepcja konwencjonalistyczna ............................................................. § 3. Teoria obowiązku wierności w stosunkach wzajemnych ..................... § 4. Koncepcja ochrony prywatności ............................................................... XI XVII XIX 1 1 1 2 3 Rozdział II. Ewolucja regulacji prawnych i etyczno-deontologicznych dotyczących tajemnicy medycznej ................................................................... Rozdział III. Podmiotowy i przedmiotowy zakres tajemnicy medycznej ..... § 1. Zakres podmiotowy tajemnicy medycznej ............................................. § 2. Przedmiotowy zakres tajemnicy medycznej ........................................... § 3. Podsumowanie ............................................................................................. Rozdział IV. Dyspensy od obowiązku zachowania tajemnicy medycznej ..... § 1. Uwagi wprowadzające ................................................................................ § 2. Zgoda pacjenta (przedstawiciela ustawowego) jako podstawa ujawnienia danych objętych dyskrecją medyczną ................................. § 3. Ujawnienie danych dyskretnych, gdy zachowanie ich w tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta ..... § 4. Przekazywanie dyskretnych danych innym pracownikom medycznym ................................................................................................... § 5. Przekazanie informacji objętych tajemnicą medyczną w związku z zagrożeniem życia lub zdrowia innych osób ........................................ § 6. Ujawnienie tajemnicy medycznej na podstawie innych ustaw ............ § 7. Specyficzne dyspensy wynikające z aktów korporacyjnych ................ I. Przekazanie informacji podmiotowi zlecającemu badanie ....... II. Przekazanie informacji o pacjencie lekarzowi sądowemu ........ III. Przekazanie danych do celów dydaktyczno-naukowych .......... 13 26 26 32 38 39 39 40 53 55 57 68 72 72 75 76 VII Spis treści Rozdział V. Odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy medycznej ............. § 1. Odpowiedzialność cywilna ........................................................................ § 2. Odpowiedzialność karna ............................................................................ § 3. Odpowiedzialność zawodowa ................................................................... Rozdział VI. Obowiązek denuncjacji a tajemnica medyczna .......................... § 1. Wprowadzenie ............................................................................................. § 2. Prawny obowiązek denuncjacji ................................................................. § 3. Społeczny obowiązek denuncjacji a tajemnica medyczna .................... Rozdział VII. Pracownik medyczny jako osobowe źródło dowodowe w postępowaniach prawnych a tajemnica medyczna ................................... § 1. Wprowadzenie ............................................................................................. § 2. Pracownik medyczny jako osobowe źródło dowodowe w postępowaniu karnym ............................................................................ § 3. Pracownik medyczny jako osobowe źródło dowodowe w postępowaniu cywilnym ........................................................................ § 4. Pracownik medyczny jako osobowe źródło dowodowe w postępowaniu administracyjnym ......................................................... Rozdział VIII. Tajemnica medyczna a prawo do informacji ............................ § 1. Prawo do informacji .................................................................................... § 2. Podmioty uprawnione do uzyskania informacji .................................... I. Podmioty podejmujące decyzje terapeutyczne ........................... 1. Pacjent ........................................................................................... 2. Przedstawiciel ustawowy ........................................................... 3. Opiekun faktyczny ...................................................................... 4. Sąd opiekuńczy ............................................................................ II. Osoby trzecie ..................................................................................... 1. Uwagi wprowadzające ................................................................ 2. Osoby upoważnione przez pacjenta (przedstawiciela ustawowego) ................................................................................. 3. Osoba bliska ................................................................................ § 3. Podsumowanie ............................................................................................. Rozdział IX. Udostępnianie dokumentacji medycznej a tajemnica medyczna ............................................................................................................... § 1. Wprowadzenie. Ewolucja rozwiązań i źródła regulacji ........................ § 2. Podmioty uprawnione do dostępu do dokumentacji medycznej ......... I. Pacjent i jego przedstawiciel ustawowy ........................................ II. Osoba upoważniona przez pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego ....................................................................................... VIII 78 78 87 107 113 113 114 124 138 138 140 156 164 167 167 171 171 171 173 178 182 183 183 183 190 198 200 200 204 204 210 Spis treści III. Podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych ........................... IV. Organy władzy publicznej ............................................................... V. Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości ............................... 1. Wprowadzenie ............................................................................. 2. Organy występujące w postępowaniu karnym ...................... 3. Sądy cywilne ................................................................................ 4. Sądy administracyjne ................................................................. 5. Sądy dyscyplinarne i rzecznicy odpowiedzialności zawodowej .................................................................................... VI. Organy i instytucje zlecające przeprowadzenie badań .............. VII. Organy rentowe oraz zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ...................................................................... VIII. Podmioty prowadzące rejestry usług medycznych ..................... IX. Zakłady ubezpieczeń ....................................................................... X. Komisje lekarskie „służb mundurowych” .................................... XI. Podmioty przeprowadzające akredytację w ochronie zdrowia ............................................................................................... XII. Wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych oraz spadkobiercy występujący w postępowaniu prowadzonym przed takimi komisjami ....................................... XIII. Osoby wykonujące czynności kontrolne na podstawie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia ..................... XIV. Szkoły wyższe lub instytuty badawcze .......................................... § 3. Podsumowanie ............................................................................................... Rozdział X. Tajemnica medyczna a prawo prasowe ........................................... § 1. Wprowadzenie ............................................................................................. § 2. Podmioty zobowiązane do udzielenia informacji ................................. § 3. Zasady udzielenia informacji dziennikarzom ........................................ § 4. Przypadki legalnego udzielenia prasie informacji objętej tajemnicą medyczną ...................................................................................................... § 5. Zasady odmowy udzielenia informacji .................................................... § 6. Podsumowanie ............................................................................................. Indeks rzeczowy .......................................................................................................... 224 225 232 232 233 237 241 243 246 247 250 251 253 254 255 257 258 261 262 262 264 269 271 273 275 277 IX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Tajemnica medyczna
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: