Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00029 005806 19036868 na godz. na dobę w sumie
Tajemnica przedsiębiorstwa w ofercie przetargowej - ebook/pdf
Tajemnica przedsiębiorstwa w ofercie przetargowej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-4431-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> handel i gospodarka
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Wykonawca w dokumentacj ofertowych podaje wiele ważnych informacji, które - jeśli dostaną sie w niepowołane ręce - mogą zostać wykorzystane przez jego konkurentów. Na szczęście przepisy Pzp przewidują możliwość utajnienia tego rodzaju informacji. Wcześniej trzeba jednak spełnić szereg warunków. W e-poradniku piszemy, jak zrobić to skutecznie, czyli jak zdobyć zamówienie i nie stracić przewagi konkurencyjnej.
W opracowaniu piszemy o tym, jak umotywować zastrzeżenie tajności informacji oraz jakie dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Publikujemy także wzór uzasadnienia dla utajnienia danych, które wykonawca może złożyć wraz z zastrzeżonym dokumentem.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tajemnica przedsiębiorstwa w ofercie przetargowej BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Tajemnica przedsiębiorstwa w ofercie przetargowej Wskazówki dla zamawiających i wykonawców Strona | 1 Tajemnica przedsiębiorstwa w ofercie przetargowej Wstęp Strona | 2 Wykonawca w składanych wraz z ofertą dokumentach niejednokrotnie podaje wiele ważnych informacji, które mogą zostać wykorzystane przez jego konkuren- tów. Tego rodzaju dane można utajnić, ale by móc to zrobić, muszą być spełnione pewne warunki. Wykonawca zobowiązany jest przede wszystkim do podjęcia działań zmierzających do ochrony zastrzeżonych informacji, a poza tym ma obo- wiązek wykazać zamawiającemu, że utajnione dane w istocie – w świetle prawa – stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W opracowaniu piszemy o tym, jak umo- tywować zastrzeżenie tajności informacji oraz jakie dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Publikujemy także wzór uzasadnienia dla utajnienia danych, które wykonawca może złożyć wraz z zastrzeżonym dokumentem. Justyna Rek-Pawłowska redaktor Tajemnica przedsiębiorstwa w ofercie przetargowej O czym trzeba wiedzieć, aby skutecz- nie utajnić część oferty Strona | 3 Ogólną zasadą procedury zamówienia publicznego jest jej jawność, a w konse- kwencji oznacza to, że niejawność musi zostać uzasadniona. Od tej reguły obo- wiązuje wyjątek, zgodnie z którym nie ujawnia się informacji stanowiących ta- jemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca: 1) nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz 2) wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Definicja tajemnicy przedsiębiorstwa Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje, wobec któ- rych zachodzą łącznie poniższe przesłanki:  są nieujawnione do publicznej wiadomości,  mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębior- stwa lub posiadają inną wartość gospodarczą,  przedsiębiorca podjął względem nich niezbędne działania w celu zachowa- nia ich poufności. Przepis dotyczący tajemnicy przedsiębiorstwa został zmodyfikowany noweliza- cją ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 sierpnia 2014 r. (której przepisy
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Tajemnica przedsiębiorstwa w ofercie przetargowej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: