Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00198 004038 18678418 na godz. na dobę w sumie
Tajemnice spółki z o.o. w konfrontacji  z prokuratorem - ebook/pdf
Tajemnice spółki z o.o. w konfrontacji z prokuratorem - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 39
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-2807-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Przez wykorzystanie informacji rozumie się wszelkiego rodzaju czynności podejmowane przez sprawcę, dla którego znajomość tych informacji stanowi podstawowy impuls działania. Działanie takie nakierowane być musi na uzyskanie określonej korzyści zarówno dla siebie, jak i dla innego podmiotu. Często zdarza się, że powzięte informacje są tajemnicą handlową spółek uczestniczących w obrocie gospodarczym.

Poznaj podstawy prawne ochrony informacji będących tajemnicą przedsiębiorstwa i dowiedz się, jak możesz pociągnąć do odpowiedzialności karnej osobę, która je ujawni. Nasz ekspert wskazuje także, jakie są uprawnienia prokuratora, który żąda od spółki przekazania informacji o jej działalności.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł ebooka Tajemnice spółki z o.o. wpisujesz i zadajesz styl Tytuł ebooka w konfrontacji z prokuratorem Autor Przemysław Gogojewicz w razie potrzeby podtytuł 1BQ0016 Miejsce na numer produktowy Tajemnice spółki w konfrontacji z prokuratorem Wstęp Przez „wykorzystanie informacji” rozumie się wszelkiego rodzaju czynności podejmowane przez sprawcę, dla którego znajomość tych informacji stanowi podstawowy impuls działania. Działanie takie nakierowane być musi na uzyskanie określonej korzyści zarówno dla siebie, jak i dla innego podmiotu. Często zdarza się, że powzięte informacje są tajemnicą handlową spółek uczestniczących w obrocie gospodarczym. W doktrynie prawa określa się je ogólnie mianem tajemnicy przedsiębiorstwa. Charakter prawny tajemnicy przedsiębiorstwa Dynamiczny postęp cywilizacyjny i rozwój wiedzy technicznej, szczególnie informatycznej, rodzi możliwości i jednocześnie niebezpieczeństwo różnego rodzaju przetwarzania, zdobywania i gromadzenia informacji. Niekiedy dzieje się tak przez podmioty do tego nieuprawnione. Z punktu widzenia interesów gospodarczych nieuprawnione wykorzystanie, manipulacja, przetworzenie, udostępnienie czy nawet samo nieuprawnione zapoznanie się z taką informacją może mieć ogromne znaczenie dla prowadzonych interesów. Przekłada się to często także na aspekt finansowy. Z tego 2 Tajemnice spółki w konfrontacji z prokuratorem względu informacja stała się dobrem chronionym prawnie. Prewencja obejmuje wszelkie pozyskiwanie, jak również przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie. Warto pamiętać przy tym, że istnieje bardzo często cienka linia związana z pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji gospodarczych o spółce z o.o. przez prokuraturę. Dlatego też wszelkiego rodzaju działania związane z informacją gospodarczą muszą być podejmowane i wykonywane ze szczególną starannością. Ochrona prokuratorska Ochrona prokuratorska została zapewniona na gruncie przepisów administracyjnych, cywilnych, ale przede wszystkim karnych. Źródłem tej ochrony jest Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, która w art. 51 stanowi zasadę ochrony informacji. Także międzynarodowe akty prawa, których RP jest stroną, zobowiązują organy państwa do zapewniania warunków i regulacji umożliwiających ochronę informacji prywatnych, w tym w szczególności tajemnic przedsiębiorstwa (spółki z o.o.). Metodykę i reguły działania prokuratorów, w tym zarówno na gruncie ścigania przestępstw, jak i zachowania w tajemnicy poufnych informacji, powziętych w toku prowadzonych postępowań, regulują przepisy ustawy z 20 czerwca 1985 r. o 3 Tajemnice spółki w konfrontacji z prokuratorem prokuraturze (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 270, poz. 1599 ze zm.) oraz rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 24 marca 2012 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U. nr 49, poz. 296 ze zm.). Definicja przedsiębiorstwa Charakter prawny tajemnic przedsiębiorstwa został usankcjonowany normatywnie nowelizacją Kodeksu cywilnego z 14 lutego 2003 r. Na mocy artykułu 55(1) kc zmieniono ustawową definicję przedsiębiorstwa. Zgodnie z nią przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności: 1) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa); 2) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości; 3) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych; 4
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Tajemnice spółki z o.o. w konfrontacji z prokuratorem
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: