Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00258 006528 18632167 na godz. na dobę w sumie
Tajemnice szczęśliwie żonatych mężczyzn. Zdobądź na zawsze serce żony - książka
Tajemnice szczęśliwie żonatych mężczyzn. Zdobądź na zawsze serce żony - książka
Autor: , Liczba stron: 328
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1525-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia >> relacje damsko-męskie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Tajemnice szczęśliwie żonatych mężczyzn. Zdobądź na zawsze serce żony Jak być szczęśliwym w małżeństwie?
Geniusz tej książki polega na tym, że... zadaje niepoprawne politycznie pytania na temat ról mężczyzn i kobiet w domu -- zapomnianym froncie walk w wojnie płci.
New York Times
Gwarancją szczęścia małżeńskiego jest zrozumienie, że żona wie lepiej, a teściowa chce dobrze
Lidia Jasińska

Z roku na rok degradacji ulega coraz więcej małżeństw. Kobiety uświadomiły sobie swoją wartość oraz fakt, że szczęście im się po prostu należy. Tymczasem mężczyźni wydają się nie zauważać tego nowego przejawu emocjonalnej i materialnej emancypacji płci pięknej. To, co do niedawna było tylko kolejnym zjawiskiem społecznym, zaczyna przybierać znamiona katastrofy ekologicznej. Żadne ze stowarzyszeń Zielonych jeszcze nie podjęło akcji ratowniczej, nadszedł jednak czas, by działać. Stawką jest życie i zdrowie jednego z najstarszych gatunków na planecie -- mężczyzn.

Chłopaku, mężczyzno, facecie! Ocal swoje małżeństwo. Walcz o kobietę, z którą wymieniłeś obrączki! Jasne, że Twoim zadaniem jest rozwiązywanie problemów, a nie ich roztrząsanie, w Twoim życiu przychodzi jednak taki moment, że trzeba zejść z utartej ścieżki. Staraj się zrozumieć uczucia swojej połowicy. Przypomnij sobie, jak ją traktowałeś, gdy zaczynaliście się spotykać. Jeśli się zmieniła, poznaj ją na nowo. Daj jej odczuć, że jest dla Ciebie najważniejsza. To praca, która zaoferuje Ci najsłodsze kołacze, pachnące rogaliki i bułeczki z rodzynkami.

Mężczyzna na miarę czasów
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Idź do Przykładowy rozdział Spis tre(cid:156)ci Katalog ksiazek Nowo(cid:156)ci Bestesllery Zam(cid:243)w drukowany katalog Tw(cid:243)j koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zam(cid:243)w cennik Zam(cid:243)w informacje o nowo(cid:156)ciach Tajemnice szczŒ(cid:156)liwie ¿onatych mŒ¿czyzn. Zdob„d(cid:159) na zawsze serce ¿ony Autor: Scott Haltzman, Theresa Foy DiGeronimo T‡umaczenie: Ireneusz Jak(cid:243)bik ISBN: 978-83-246-1525-4 Tytu‡ orygina‡u: The Secrets of Happily Married Men: Eight Ways to Win Your Wifes Heart Forever Stron: ok. 300 Tajemnice szczŒ(cid:156)liwie ¿onatych mŒ¿czyzn. Zdob„d(cid:159) na zawsze serce ¿ony Jak by(cid:230) szczŒ(cid:156)liwym w ma‡¿eæstwie? (cid:149) B„d(cid:159) wierny i dotrzymuj danego s‡owa (cid:149) Zapewnij ¿onie poczucie bezpieczeæstwa (cid:149) Rozkochaj j„ w sobie tak, jak to ju¿ kiedy(cid:156) zrobi‡e(cid:156) (cid:149) Doceniaj ka¿dy etap, na kt(cid:243)rym znalaz‡o siŒ Twoje ma‡¿eæstwo Geniusz tej ksi„¿ki polega na tym, ¿e(cid:133) zadaje niepoprawne politycznie pytania na temat r(cid:243)l mŒ¿czyzn i kobiet w domu (cid:151) zapomnianym froncie walk w wojnie p‡ci. New York Times Gwarancj„ szczŒ(cid:156)cia ma‡¿eæskiego jest zrozumienie, ¿e ¿ona wie lepiej, a te(cid:156)ciowa chce dobrze Lidia Jasiæska Z roku na rok degradacji ulega coraz wiŒcej ma‡¿eæstw. Kobiety u(cid:156)wiadomi‡y sobie swoj„ warto(cid:156)(cid:230) oraz fakt, ¿e szczŒ(cid:156)cie im siŒ po prostu nale¿y. Tymczasem mŒ¿czy(cid:159)ni wydaj„ siŒ nie zauwa¿a(cid:230) tego nowego przejawu emocjonalnej i materialnej emancypacji p‡ci piŒknej. To, co do niedawna by‡o tylko kolejnym zjawiskiem spo‡ecznym, zaczyna przybiera(cid:230) znamiona katastrofy ekologicznej. fladne ze stowarzyszeæ Zielonych jeszcze nie podjŒ‡o akcji ratowniczej, nadszed‡ jednak czas, by dzia‡a(cid:230). Stawk„ jest ¿ycie i zdrowie jednego z najstarszych gatunk(cid:243)w na planecie (cid:151) mŒ¿czyzn. Ch‡opaku, mŒ¿czyzno, facecie! Ocal swoje ma‡¿eæstwo. Walcz o kobietŒ, z kt(cid:243)r„ wymieni‡e(cid:156) obr„czki! Jasne, ¿e Twoim zadaniem jest rozwi„zywanie problem(cid:243)w, a nie ich roztrz„sanie, w Twoim ¿yciu przychodzi jednak taki moment, ¿e trzeba zej(cid:156)(cid:230) z utartej (cid:156)cie¿ki. Staraj siŒ zrozumie(cid:230) uczucia swojej po‡owicy. Przypomnij sobie, jak j„ traktowa‡e(cid:156), gdy zaczynali(cid:156)cie siŒ spotyka(cid:230). Je(cid:156)li siŒ zmieni‡a, poznaj j„ na nowo. Daj jej odczu(cid:230), ¿e jest dla Ciebie najwa¿niejsza. To praca, kt(cid:243)ra zaoferuje Ci najs‡odsze ko‡acze, pachn„ce rogaliki i bu‡eczki z rodzynkami. MŒ¿czyzna na miarŒ czas(cid:243)w Wydawnictwo Helion SA 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl (cid:149) Buduj r(cid:243)wnowagŒ i poczucie bezpieczeæstwa (cid:149) Poznaj piŒ(cid:230) najczŒstszych powod(cid:243)w Waszych k‡(cid:243)tni (cid:149) Naucz siŒ s‡ucha(cid:230) i czyta(cid:230) jŒzyk kobiecego cia‡a (cid:149) Zrozum, jak obie p‡cie postrzegaj„ sprawŒ seksu (cid:149) B„d(cid:159) uczciwy, wierny i dotrzymuj obietnic Spis treści Podziękowania Wstęp 7 11 21 1. Masz samca 47 2. Strzeż się poradnictwa małżeńskiego 77 3. Sposób pierwszy. Uczyń swoje małżeństwo pracą 103 4. Sposób drugi. Poznaj swoją żonę 5. Sposób trzeci. Bądź w domu 123 6. Sposób czwarty. Bądź gotów na konflikt i radź sobie z nim 155 7. Sposób piąty. Naucz się słuchać 199 227 8. Sposób szósty. Staraj się sprawiać radość 247 9. Sposób siódmy. Zrozum prawdę na temat seksu 10. Sposób ósmy. Daj się poznać 279 Zakończenie. Świętujcie Waszą miłość O autorach 313 321 7 Sposób piąty Naucz się słuchać y nigdy nie słuchasz!”. T Brzmi znajomo? Żony na całym świecie oskarżają o to swoich mężów, którzy z roztargnieniem kiwają głowami i dorzucają kilka „achów” za każdym razem, gdy rozmowa przeciąga się poza dwu- minutowy limit dotarcia do sedna sprawy. Otchłań dzieląca sposoby porozumiewania się mężczyzn i kobiet w znacznym stopniu przyczy- nia się do powstawania małżeńskich dysonansów. Prawda oczywiście jest taka, że wszyscy pragniemy być wysłuchiwani, zwłaszcza przez osoby, z którymi jesteśmy emocjonalnie i blisko związani, a zatem kobiety mają rację. Czasami jednak trwanie w pełnym skupieniu może być bardzo trudne. Niniejszy rozdział pomoże Ci zamienić Twoje roztargnione przy- takiwanie na taki rodzaj aktywnego słuchania, dzięki któremu za- czniesz słyszeć, co mówi Twoja żona, a także zrozumiesz słowa i uczucia, które się za tym kryją, i nie będziesz przy tym patrzeć na nią szklanym wzrokiem ani nie zapadniesz w drzemkę. 200 TAJEMNICE SZCZĘŚLIWIE ŻONATYCH MĘŻCZYZN POTĘGA SŁUCHANIA Przypominam sobie, jak będąc jeszcze na studiach, wracałem do domu z Bostonu, gdzie zerwałem ze swoją dziewczyną. Do Providence odwoził mnie mój najlepszy przyjaciel. Kiedy wsiadłem do samochodu, zacząłem opowiadać o rozstaniu, o moim poczuciu straty i uczuciu pustki. Odczuwałem wielki ból. Kilka minut później mój przyjaciel przerwał mi i zapytał, czy wziąłem ze sobą podręczniki na zajęcia z histologii. Brakuje mi słów, aby wyrazić, jak bardzo zdruzgotany byłem w tym momencie, ale rozumiem, dlaczego tak się czułem. W moim życiu właśnie zaszło coś przykrego i musiałem się tym z kimś po- dzielić. Potrzebowałem wsparcia i zrozumienia. Kiedy mój przyjaciel, facet, który był mi bliższy niż jakakolwiek inna osoba, zmienił temat, wydarzyły się dwie rzeczy: (1) uzyskałem informację, że to, co mó- wię, nie ma dla niego żadnego znaczenia, i (2) straciłem okazję, aby całe zdarzenie przetrawić na głos. W rezultacie wszystkie uczucia dusiłem w sobie, dając bólowi więcej czasu i miejsca na rozwój. Kilka dni później, w tym samym tygodniu, jadłem lunch z Gre- tchen, koleżanką ze studiów. Kiedy spotkaliśmy się w małym parku, opowiedziałem jej o moim bolesnym rozstaniu. Wysłuchała wszyst- kiego, co miałem do powiedzenia, i prawie w ogóle się nie odzywała. Mówiłem o tym, jak bardzo specjalny był dla mnie związek z moją eks. Mówiłem o tym, jaka ciężka była dla mnie jej utrata. Mówiłem, mó- wiłem i mówiłem, a Gretchen słuchała. Na koniec zgodziła się co do tego, że straciłem coś wspaniałego i że mój ból był jak najbardziej usprawiedliwiony. To wszystko, co powiedziała. Wspominam Gretchen z czułością przede wszystkim za tę chwilę, ponieważ dała mi wtedy to, czego nie dał mi mój najlepszy kumpel. Po rozmowie z nią poczułem się spełniony. Moja strata była rzeczy- wista, tak samo jak i mój związek oraz ból. Wszystko, co wirowało w mojej głowie, przybrało teraz formę, i czułem, że dam sobie radę. Było tak dlatego, że zostałem wysłuchany. Sposób piąty. Naucz się słuchać 201 SZUKANIE UZNANIA SŁOWNEGO Ile razy zdarzyło się, że zaczynałeś rozmowę o czymś dla Ciebie waż- nym tylko po to, aby usłyszeć: „Ze mną było dokładnie tak samo. Ja...” i poznać całą historię swojego rozmówcy. Oczywiście czasami porów- nywanie własnych przeżyć i okazywanie empatii przez dwie osoby, które mają podobne doświadczenia, jest normalnym i zdrowym ele- mentem rozmowy. Najczęściej jednak, kiedy masz do opowiedzenia coś ważnego, oczekujesz potwierdzenia, że to, co mówisz, jest dla drugiej osoby ważne i ją porusza, ponieważ zależy jej na Tobie. Spo- dziewasz się odpowiedzi w rodzaju „Naprawdę?” albo „Dzięki, że mi o tym mówisz”. Oczekiwanie takich reakcji może wydawać się sa- molubne i egoistyczne, ale w rzeczywistości wcale takie nie jest. Taka jest ludzka natura. Jeśli mi nie wierzysz, pomyśl, co czujesz, gdy w odpowiedzi na Twoją uwagę Twój nastoletni sąsiad albo, co gorsza, Twoja córka mówi: „A co mnie to obchodzi?”. Dzięki słownemu uznaniu wyrażanemu przez słuchacza możliwa jest wzajemna komunikacja. Zwerbalizowana myśl jest niczym zwia- dowca wysłany przez wojsko. Na wiadomości od niego czeka cała ar- mia. Czy na drodze znajduje się jakieś niebezpieczeństwo? Iloma żoł- nierzami dysponuje przeciwnik? Czy jest tam jakieś miejsce, w którym można się schronić? Aż do chwili powrotu zwiadowcy armia jest cza- sowo sparaliżowana; nie wie, w którym kierunku należy się udać. Kiedy zwiadowca wróci, armia będzie mogła dalej przeć do przodu albo wycofać się, jeśli zajdzie taka konieczność. Może też nie podjąć żadnej decyzji i wysłać kolejnego zwiadowcę, który oceni inne opcje. Podobną rolę do zwiadowcy, który rusza na pole walki, odgrywa nasz komunikat werbalny. Rozmówca czeka na odpowiedź, a kiedy już ją uzyska, wie, co robić dalej. Sam zapewne przekonałeś się, jak działa ta reguła, rozmawiając przez telefon komórkowy. Czy kiedykolwiek zdarzyło się, że mówiłeś przez dłuższy czas i nagle zdałeś sobie sprawę, że połączenie zostało 202 TAJEMNICE SZCZĘŚLIWIE ŻONATYCH MĘŻCZYZN zerwane? Znasz zatem to uczucie zakłopotania i złości (a swoją drogą, dlaczego nie zrobią telefonów, które się nie rozłączają?). Gdy już skończyłeś mówić i zanim jeszcze zdałeś sobie sprawę, że zostałeś rozłączony, oczekiwałeś potwierdzenia, że Twoja wiadomość została zrozumiana. Gdy dotarło do Ciebie, że Twojemu rozmówcy nie udało się wysłuchać przeznaczonych dla niego informacji, musiałeś zadzwo- nić do niego jeszcze raz i ponownie mu wszystko opowiedzieć. Takie same reguły komunikowania się mają odniesienie również do Twoich relacji z żoną. Kiedy żona z Tobą rozmawia, musi wiedzieć, że po drugiej stronie ktoś się znajduje. Z męskiego punktu widzenia bardzo często istnieją dobre powody, dla których należy milczeć, słuchając, jak zmierza ona do samego sedna historii. W przeciwień- stwie do kobiet, wielu mężczyzn uważa, że jedynym zadaniem komu- nikowania się jest przekazywanie informacji i rozwiązywanie proble- mów. To właśnie z tego powodu może się zdawać, że w miejscu pracy potrafisz bardzo dobrze się porozumiewać. Kiedy reporter wbiega do biura Jonaha Jamesona i krzyczy: „Na przystani właśnie widziano Spidermana”, naczelny „Daily Bugle” reaguje błyskawicznie: „Wyślij tam bezzwłocznie Petera Parkera i niech zrobi kilka zdjęć”. Wysłuchaj komunikatu i zareaguj działaniem. Te same reguły stosowane w domu nie przyniosą zazwyczaj po- żytku, ponieważ typowa kobieta bardzo często mówi, nie przekazując żadnego wyraźnego komunikatu, a kiedy skończy, nie ma potrzeby podejmowania żadnych działań. Może na przykład powiedzieć: „Pa- miętasz tę małą dziewczynkę z klasy Kasi, która mieszka na Parko- wej? (kiwasz głową). No więc w sobotę odbędzie się u niej przyjęcie urodzinowe, ale Kasia nie została zaproszona (kiwasz głową i doda- jesz „Naprawdę?”). Zadzwoniłam do nauczycielki Kasi, żeby zapytać, czy z jakiegoś powodu ta mała dziewczynka nie lubi Kasi, ale ona powiedziała, że nie zauważyła w klasie żadnych problemów, no i nie mam pojęcia, dlaczego Kasia nie mogłaby pójść na to przyjęcie. Kasia zdaje się sobie nic z tego nie robić, ale myślę, że się tym przejmuje. Sposób piąty. Naucz się słuchać 203 Chyba nawet w tak młodym wieku dzieci tworzą małe kliki i nic nie można na to poradzić” (znowu kiwasz głową). I to tyle. To już cała opowieść. Czy możesz powiedzieć coś oprócz „Aha”? Taka odpowiedź prawdopodobnie rozdrażni jednak Twoją żonę i usłyszysz wciąż nietracącą na popularności uwagę „Ty nigdy nie słuchasz!”. JĘZYK KOBIET Przy okazji lektury rozdziału 3., w którym omawiałem sposoby na poznanie żony, dowiedziałeś się, że aby udoskonalić własne mał- żeństwo, powinieneś skorzystać ze swoich zdolności obserwacyjnych. Powrócimy obecnie do nauki, którą sobie wtedy przyswoiłeś, obser- wując, jakiego języka używa Twoja żona. Nauka rozumienia, co mówi Twoja żona, zaczyna się od słuchania, jak rozmawia z innymi osobami. Zwróć uwagę na to, jak wyraża się, rozmawiając z dziećmi, przyjaciółmi albo listonoszem. Za każdym razem, gdy mówi, zadaj sobie pytanie: „W jaki sposób komunikuje się i czego mogę się na tej podstawie dowiedzieć?”. Słucham, kiedy moja żona rozmawia z kimś przez telefon. Bez obaw, nie podsłuchuję jej, korzystając z drugiego aparatu w innej części domu, niczym jakiś zakłamany filmowy nieudacznik. Siedzę tuż obok niej, albo przynajmniej jestem wtedy w tym samym pokoju. Poświęcając czas na obserwowanie jej przy telefonie, dowiedzia- łem się, że moja żona ceni ekspresję werbalną. Spędza czas, po prostu siedząc i rozmawiając. Czasami, przynajmniej tak to wygląda z mojego punktu obserwacyjnego, treść rozmowy nie ma praktycznie żadnego znaczenia. Moje obserwacje są zgodne z badaniami naukowymi, we- dług których kobiety słyszą więcej niż same tylko słowa. Mają one większe umiejętności przekazywania i odbierania komunikatów emo- cjonalnych niż mężczyźni i dzięki rozmowie odczuwają związek z drugą osobą. 204 TAJEMNICE SZCZĘŚLIWIE ŻONATYCH MĘŻCZYZN Ponieważ jestem mężczyzną, nie zazdroszczę żonie długich go- dzin, które spędza na szczerych pogawędkach ze swoimi przyjaciół- kami. Jestem inny. Nie chcę wisieć przy telefonie dłużej niż jest to konieczne. Uważam, że rozmowa telefoniczna służy wyłącznie do wymiany istotnych informacji, które mają jakiś ważny cel. Po dwóch albo trzech minutach kończą mi się tematy do rozmowy. Zauważy- łem, że wielu mężczyzn żywi wobec rozmowy telefonicznej dokładnie takie same uczucia. Nie jest to ani czynność otwarta, ani taka, która mogłaby nie mieć określonego celu. SecretsofMarriedMen.com Nie potrafię zrozumieć sposobu, w jaki moja żona przekazuje najprostsze nawet informacje. Podam przykład wzięty z życia. W sobotę wieczorem wspólnie z żoną urządzamy dla znajo- mych kolację. Z wydarzeniem tym wiąże się mnóstwo przy- gotowań. Aby pomóc w realizacji wszystkich planów, wziąłem w pracy wolny dzień. Wcześniej tego samego tygodnia strzy- głem trawnik i porządkowałem kwietniki. Byłem brudny i spo- cony, starając się realizować mocno napięty rozkład zajęć. Żona, zamiast zabrać mi chwilkę czasu i poprosić, abym dodał coś jeszcze do listy moich rzeczy do zrobienia, zatrzymała mnie na całe 30 minut, opowiadając mi nie tylko o tym, co powinienem zrobić, ale jeszcze bardzo długo tłumacząc, dla- czego powinienem to zrobić. To obszerne usprawiedliwienie — oczywista próba wpłynięcia na priorytety, było traceniem cennego czasu. Lubię efektywność. Dla mnie byłoby o wiele prościej, gdyby zwyczajnie poprosiła i powiedziała, że należy to zrobić o tej i o tej godzinie. A tak, to mnie doprowadza do szału. — Tim, 26 lat, żonaty od 2 lat Sposób piąty. Naucz się słuchać 205 Słuchanie rozmów telefonicznych mojej żony przypomina mi jednak, jakie znaczenie ma rozmowa dla niej i że powinienem moc- niej się starać, aby poświęcać jej moją wyłączną uwagę, a także słu- chać jej jeszcze bardziej, kiedy do mnie mówi. Dla kobiet interakcje werbalne są bezcenne i mają ogromne zna- czenie, nawet jeśli nie niosą w sobie namacalnych treści. To właśnie dlatego kobieta z większym prawdopodobieństwem niż mężczyzna zaangażuje się w terapię słowną albo zapisze do książkowego klubu dyskusyjnego. W świecie kobiet słowa tworzą połączenia i są ważnym sposobem ustanawiania i utrzymywania związków miłosnych. Słuchanie między wierszami Gdy słuchasz żony i dowiadujesz się, w jaki sposób korzysta ona z roz- mowy, aby nawiązywać kontakt z innymi osobami, pamiętaj, że słowa, które słyszysz, nie zawsze muszą dokładnie przekazywać to, co ma na myśli. W przeciwieństwie do mężczyzn, którzy zwykle komuni- kują się wprost (mam na myśli to, co mówię), komunikacja werbalna kobiet może być dość złożona, subtelna i okrężna. Co może na przy- kład znaczyć, gdy kupiłeś nowy samochód, a Twoja żona mówi: „No tak, niezły samochód”? Czy ma na myśli: 1. Podoba mi się twój nowy samochód. 2. Zdenerwowałeś mnie tym zakupem. 3. Sama też chcę mieć nowy samochód. 4. Twój samochód w ogóle mnie nie obchodzi. Trudne, prawda? Ponieważ jeśli nawet słowa coś komunikują, w celu poznania ich prawdziwego znaczenia będziesz musiał odczytać ich ton, tempo oraz intonację, a także poznać uczucia, jakie żywi Twoja żona wobec przedmiotu rozmowy. Tego typu wyzwania komunikacyjne nieustannie zakłócają poro- zumienie między mężem a żoną. Oto kilka typowych przykładów: 206 TAJEMNICE SZCZĘŚLIWIE ŻONATYCH MĘŻCZYZN Bobby, trzydziestoośmioletni małżonek, napisał na adres mojej strony WWW, że czuje się bardzo zakłopotany, kiedy jego żona narzeka, iż nie jest bardziej otwarty: „Dzieliłem się z nią pro- blemami, jakie moja rodzina miała w przeszłości, ale ona wcale nie okazywała współczucia. Czasami nawet wykorzystywała te informacje przeciwko mnie. Zamknąłem się zatem w sobie. Do licha, nawet kiedy używamy takich samych słów, wydaje się, że inaczej je rozumiemy”. William, profesor Ivy League, szczerze odpowiedział swojej żonie: „Nie, dziękuję”, gdy ta zapytała, czy nie miałby ochoty zjeść ko- lacji poza domem. Później dowiedział się, że żona była rozcza- rowana i zła, ponieważ nie chciał wspólnie z nią spędzić czasu. Aaron, trzydziestosześciolatek, pisze: „Właśnie to nazywam języ- kiem kobiet. Kiedy powie, że ktoś powinien wyrzucić śmieci, rozumiem, że śmieci muszą zostać wyrzucone i że jedno z nas powinno to dobrowolnie zrobić. Z kolei dla niej to znaczy, że śmieci muszą zniknąć i że to ja mam się tym zająć. Jeśli nie pochwycę tej zawoalowanej sugestii, będę dupkiem nie tylko dlatego, że nie wyniosłem śmieci, ale też dlatego, że będzie uważać, iż jej nie słucham”. Jedyny sposób, dzięki któremu będziesz mieć możliwość „złama- nia” kodu języka kobiet, to nauczenie się, jak i dlaczego nie wyrażacie swoich myśli w taki sam sposób. TO SPRAWA PŁCI Mężczyźni i kobiety różnią się między sobą nie tylko pod względem umiejętności komunikacyjnych. Sprawa nie podlega dyskusji i nie budzi kontrowersji. Po prostu tak już jest. Im lepiej znasz te różnice, z tym większym prawdopodobieństwem będziesz rozumieć, co usiłuje Ci powiedzieć żona, i sam też będziesz potrafił wyrażać się w taki sposób, aby Cię lepiej rozumiała. Sposób piąty. Naucz się słuchać 207 SecretsofMarriedMen.com Zawsze sądziłem, że poślubiłem moją żonę, ponieważ ją ko- cham i chcę, abyśmy spędzali jak najwięcej czasu razem. Zgodnie z tym przekonaniem doszedłem do wniosku, że po- winienem pomagać w domu, dzięki czemu częściej będziemy mogli być razem. Nauczyłem się jednak, że mężczyźni myślą inaczej niż kobiety, przez co trudniej jest osiągnąć ten nasz wspólny cel. Kiedy moja żona mówi: „Kran cieknie”, sądzę, że ma na myśli: „Powinieneś go naprawić”. Idę więc kupić nowy kran, nie wiedząc, że w tym samym czasie ona dzwoni po hydraulika. Potem zaczynamy się kłócić. Teraz zawsze wyma- gam od żony, aby zapisywała wszystko, co powinienem zrobić. Narzeka i mówi, że nie powinienem potrzebować pisemnych poleceń, ale tylko w taki sposób mogę mieć pewność, że wiem, czego ona chce! — Dustin, 53 lata, żonaty od 23 lat Używaj lewo- i prawopółkulowych umiejętności słuchania Jak już stwierdziłem w rozdziale 1., logiczna, sekwencyjna i matema- tyczna lewa półkula oraz całościowa, kreatywna i duchowa prawa półkula działają u mężczyzn rozłącznie, w związku z czym myślenie logiczne i emocje nieczęsto na siebie zachodzą. Pamiętaj jednak, że kobiety robią o wiele lepszy użytek ze spoidła wielkiego, pasma łączącego obie półkule, w celu integrowania myśli z uczuciami. W przeciwieństwie do mężczyzn, mówiąca kobieta łatwo może przetwarzać informacje płynące z ośrodków wzrokowych znajdują- cych się w płacie potylicznym oraz ośrodków interpretujących emo- cje w płacie skroniowym prawej półkuli oraz ośrodków wyrażających 208 TAJEMNICE SZCZĘŚLIWIE ŻONATYCH MĘŻCZYZN emocje w prawym płacie czołowym. Dzięki temu wypowiedź kobiety zawiera o wiele więcej uczuć i emocji niż wypowiedź mężczyzny. My, mężczyźni, polegamy wyłącznie na ośrodkach mowy znajdują- cych się w lewej półkuli, które przebiegają od płata skroniowego (za uchem) do płata czołowego (za okiem). Dzięki temu porozumie- wamy się w bardzo prosty i bezpośredni sposób1. Dustin wykonuje swoją pracę najlepiej, gdy żona zapisze mu, co powinien zrobić. Ta mądra strategia pomaga mu zrozumieć komunikat dzięki odsepa- rowaniu emocji od intencji. Kobiety przekazują o wiele więcej treści, dodając do komunikatu pokłady uczuć, gestów oraz modulację głosu, co nie przychodzi łatwo mężczyznom. To właśnie dlatego potrafią lepiej ubierać uczucia w słowa i lepiej odczytują emocje w słowach innych osób. Ujmując rzecz inaczej, umiejętność „słuchania między wierszami” przycho- dzi kobietom znacznie łatwiej. Kiedy różnice te nie są zauważane przez mężczyzn, stwierdzamy, że co rusz walimy głową w mur frustracji. Zastanów się na przykład nad często popełnianym błędem dosłownego odczytywania takich do- sadnych słów jak zawsze, nigdy, najlepszy, najgorszy, wszyscy, nikt itd. Kiedy Twoja żona mówi: „Nigdy nie zamykasz deski sedesowej”, Twój ukierunkowany na fakty umysł skupi się na dosłownym znacze- niu słowa „nigdy”, które oczywiście nie wyraża prawdy, i zdenerwujesz się przeinaczaniem faktów. Ona jednak we własnym przekonaniu wcale nie kłamie, tylko wyraża swoje odczucia. Twoja żona tak to wła- śnie czuje i tak już jest. Kiedy poświęcisz czas na słuchanie między wierszami tego, o czym mówi, weź pod uwagę, że jej słowa oddają jej odczucia, które żywi względem danej sytuacji, a nie stan faktyczny. 1 G. C. Gur, D. Alsop, D. Glahn, R. Petty, C. L. Swanson, J. A. Maldjian, B. I. Turetsky, J. A. Detree, J. Gee, R. E. Gur, An fMRI study of sex differences in regional activation to a verbal and a spatial task, „Brain and Language” 2000, nr 74, s. 157 – 170. Sposób piąty. Naucz się słuchać 209 Kiedy nie weźmiesz pod uwagę tej różnicy, może okazać się, że zaczniesz się z nią kłócić, zamiast się od niej uczyć. Kiedy już będziesz umiał rozróżniać swój lewopółkulowy dosłowny świat od jej całomó- zgowego świata ekspresji, jej słowa będą mogły się stać oknem na jej emocje i pomogą Ci odnaleźć sposoby lepszego komunikowania się z nią. Kiedy następnym razem powie: „Zawsze byś tylko oglądał me- cze”, nie odpowiadaj, wyciągając harmonogram rozgrywek ligowych na cały rok i pokazując jej wszystkie mecze, których nie obejrzałeś. Nie rób tak ze względu na swoje rodzinne zobowiązania. Zareaguj na to, co pragnie Ci zakomunikować: „Poświęcasz mi zbyt mało czasu”. Jeśli nie odpowiesz na emocjonalną zawartość jej słów, po zakoń- czeniu rozmowy Twoja żona będzie sądzić, że jej nie rozumiesz, a tego prawdopodobnie nie chcesz. Aby uzyskać więcej wskazówek, zwracaj uwagę na to, co wyraża językiem ciała. ZAPAMIĘTAJ Jeśli praktyka czyni mistrza, kobiety lepiej potrafią się komunikować Z biologicznego punku widzenia kobiety przywią- zują większą wagę do komunikacji słownej. Począwszy od narodzin, dziewczynki lepiej reagują na słowa, szybciej uczą się mówić i dysponują szerszym słownictwem niż chłopcy. Wraz z dorastaniem brak równowagi nie zanika: przeciętna kobieta wypowiada w ciągu dnia siedem tysięcy słów, uży- wając przy tym wielu gestów i nawet do pięciu różnych tonów. Wystarczy to porównać z mizernymi dwoma tysiącami słów u mężczyzn i zaledwie trzema tonami, aby zrozumieć przy- wiązanie kobiet do rozmowy2. 2 A. Pease, B. Pease, Dlaczego mężczyźni nie słuchają, a kobiety nie umieją czytać map, Rebis, Poznań 2003. 210 TAJEMNICE SZCZĘŚLIWIE ŻONATYCH MĘŻCZYZN Słuchanie kobiecego języka ciała Kobiety znane są z tego, że mają bardzo dobrą intuicję. Istotnie tak jest, a naukowcy stawiają hipotezę, że wywodzi się ona z ich lepszych umiejętności odczytywania krótkich przebłysków emocji. Jest tak prawdopodobnie dlatego, że zgodnie z tradycją kobiety ewoluowały, aby wychowywać dzieci i opiekować się nimi i musiały zwracać uwagę na wiele niewerbalnych komunikatów, które od nich płynęły. Mężczyźni z kolei nie dysponują dobrymi umiejętnościami od- czytywania niewerbalnych wskazówek, co jest kolejną przeszkodą w nawiązywaniu komunikacji z kobietami. Możesz sądzić, że skoro brak wrażliwości na język ciała nie jest Twoją winą, zostałeś zwol- niony z odpowiedzialności, ale zastanów się raz jeszcze. Komunikacja niewerbalna jest dla Twojej żony bardzo ważna, a zatem dla Ciebie też. Możesz nauczyć się zwracać większą uwagę na niewerbalną mowę żony; modulację głosu, ton, gesty i uczucia, które stanowią część przekazywanego komunikatu. Kiedy na przykład Twoja żona twierdzi, że czuje się „dobrze”, zwróć uwagę na wyraz jej twarzy i sposób, w jaki porusza się, kiedy to mówi. Jeśli ma zmarszczone brwi, rozszerzone nozdrza i zmru- żone oczy, może to oznaczać, że w rzeczywistości sytuacja wcale nie przedstawia się świetnie. Umiejętność słuchania może pomóc Ci w odgadnięciu, co tak naprawdę mówi Twoja żona, dzięki czemu odkryjesz kolejny sposób, aby ją lepiej poznać. Nauka nowej kultury Może Ci się to podobać albo nie, ale my, mężczyźni, musimy się nauczyć słuchać. To część męskiej odpowiedzialności za zaspo- kajanie potrzeb żony. Czy to nie brzmi patriarchalnie? Czy to nie brzmi seksistowsko? Kobiety obawiają się, że jeśli mężczyźni nie potrafią sami z siebie słuchać, uczenie ich takich umiejętności przez ekspertów będzie Sposób piąty. Naucz się słuchać 211 ZAPAMIĘTAJ Nie chodzi tylko o działania Cały czas rozglądam się za weekendowym kursem małżeńskim, w którym pary w celu rozwiązania problemu musiałyby uprawiać zapasy w błocie albo pojedyn- kować się na rzuty do kosza. Albo, jeszcze lepiej, takiego kursu, w którym na pierwszą oznakę nadciągającej sprzeczki pary musiałyby iść do łóżka i nie wychodzić z niego, aż przeżyją przynajmniej po jednym orgazmie. Ponieważ jestem zorien- towany na działanie, osobiście uważam, że rozmowa jest prze- reklamowana, ale może być najlepszym sposobem regularnego informowania naszych kobiet o naszym świecie wewnętrznym. Szybka rozmowa zwykle nie jest jednak tym, czego tak na- prawdę chcą nasze żony, i nie załatwi sprawy. Czekaj. Słuchaj. Poczekaj jeszcze trochę. Słuchaj dalej. Kiedy poczujesz we- wnętrzną presję, by wkroczyć do akcji, postaraj się pamiętać: nic nie rób, stój! formą manipulacji albo kontroli umysłu. Krytykom tym mówię: dajcie spokój! Oczekiwanie, że mężczyźni powinni w naturalny sposób bądź instynktownie przystosować się do kobiecego stylu oraz hierarchii potrzeb, można włożyć między bajki. Zanim dyplomata wyjedzie do nowego kraju, jest uczony obowiązujących w nim norm kulturalnych. Kiedy wchodzimy do świątyni Kościoła, do którego na- leży nasz kolega, zachowujemy się zgodnie z obrządkiem tego Ko- ścioła, aby okazać szacunek wierze kolegi. Poznając nową kulturę i zgodnie z nią zmieniając własne zachowania, oddajemy pokłon takiemu stylowi życia. Bez żadnych poświęceń możesz dostosować się do kultury swojej żony. 212 TAJEMNICE SZCZĘŚLIWIE ŻONATYCH MĘŻCZYZN SecretsofMarriedMen.com Kiedy dorastałem, moja babcia wielokrotnie powtarzała mi, że „Bóg dał nam dwoje uszu, ale tylko jedne usta!”. Oznacza to, że dostaliśmy dwa razy więcej narzędzi do słuchania niż do mówienia. Jeśli mężczyźni i kobiety postępowaliby zgodnie z tymi mądrymi słowami, liczba potyczek między nimi zmniej- szyłaby się o połowę. Przez wszystkie lata żona mogła czytać mnie niczym otwartą książkę, ponieważ nauczyła się mnie słuchać, i vice versa. — Herrick, 37 lat, żonaty od 18 lat PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE Ponieważ mężczyźni rozwijają swoje umiejętności komunikacyjne wolniej niż kobiety i ponieważ kobiety uważają, że umiejętności męż- czyzn w tej dziedzinie powinny dorównywać ich zdolnościom, chciał- bym zaproponować kilka wskazówek mających na celu udoskonalenie umiejętności słuchania. Niektórzy uważają, że tworzenie list okre- ślających, co można, a czego nie można robić w małżeństwie, jest uwłaczające, ponieważ każde małżeństwo jest inne. Niemniej pro- ponuję taką listę, ponieważ porady zawarte w niniejszym podrozdziale pomogły mężczyznom w doskonaleniu swoich małżeństw i ze względu na to, że jeśli Twoja żona nie czuje, iż ją słuchasz, równie dobrze mógłbyś jej rzeczywiście nie słuchać. Zatrzymaj się, kiedy do Ciebie mówi Jeżeli biegasz po całym domu, podczas gdy Twoja żona do Ciebie mówi, prawdopodobnie przyjmie, że jej nie słuchasz. W głębi serca Sposób piąty. Naucz się słuchać 213 możesz wiedzieć, że słuchasz uważniej, kiedy jesteś w ruchu, ale ona tego nie wie i nie uwierzy Ci, jeśli jej o tym powiesz. Wyłącz telewizor Kiedyś do mojego gabinetu wszedł pacjent i powiedział: „Panie dok- torze, cierpię na niewielki zespół zaburzeń uwagi. Kiedy mówi do mnie moja żona, w słuchaniu pomaga mi włączenie telewizora”. Rozumiem. W takim przypadku moja rada jest następująca: Niewiele mnie to obchodzi! Zapomnij o tym i wyłącz telewizor! Gdyby w pracy przyszedł do Ciebie szef, pewnie nie włączałbyś wtedy telewizora, prawda? Zatem wyłącz telewizor. Patrz bezpośrednio na nią Wielu mężczyzn lepiej potrafi skupić się na rozmowie, gdy są zaan- gażowani w wykonywanie czynności wymagających działania, takich jak na przykład porządkowanie pokoju albo czyszczenie broni. Po- zwala im to rozładować napięcie, które czują w związku z rozmową, zwłaszcza jeśli mają rozmawiać o emocjach. Dla kobiety jest jednak ważne nie tylko, żebyś przestał robić to, czym właśnie się zajmujesz, ale też abyś na nią patrzył. Nawet jeśli powiesz, że jej słuchasz, a swoją uwagę skierujesz gdzie indziej, wyślesz bardzo wyraźny ko- munikat niewerbalny, że to, co mówisz, nie oddaje Twoich praw- dziwych uczuć. Jest jeden wyjątek: kiedy prowadzisz samochód albo obsługujesz inne ciężkie urządzenie, powinieneś kontynuować to, co robisz, i niekoniecznie musisz zaglądać żonie w oczy, zanim nie znajdziesz okazji do zatrzymania się. Zgadzaj się Nie musisz zgadzać się ze wszystkim, co mówi Twoja żona, ale jeśli zagubisz się w zbyt wielkiej liczbie słów, staraj się chwytać pewnych punktów orientacyjnych, które pomogą Ci w utrzymaniu skupienia. 214 TAJEMNICE SZCZĘŚLIWIE ŻONATYCH MĘŻCZYZN Załóżmy, że żona opowiada Ci jakąś historię: „Pamiętasz, jak kiedyś poszliśmy na zakupy?”. Oczywiście! Byliśmy na zakupach. Twoja żona jednak kontynuuje i zaczynasz mieć problemy ze skupieniem uwagi. Wtedy słyszysz: „Ple, ple, ple, a twój brat Jurek ma takiego psa...”. Zgadza się! Baster! Szukaj faktów, do których możesz się odnieść, nawet jeśli to, co mówi, nie ma dla Ciebie znaczenia, po czym zachęcaj ją słownie, mówiąc: „W rzeczy samej” albo „Masz rację”, albo pomrukuj i kiwaj głową, okazując, że się zgadzasz. Cokolwiek. Werbalne wyrażanie opinii jest ważne, ponieważ sygnalizuje, że słuchasz. Zdarzało się, że moja żona i ja rozmawialiśmy ze sobą, gdy nagle ona przerywała i mówiła: „Przecież ty nie słuchasz”. Od- powiadałem wtedy: „Ależ tak, słucham. Zgadzam się ze wszystkim, co mówisz”. Na co ona stwierdzała: „Ale nie mówiłeś, że się zga- dzasz”. Odpowiadałem jej, że na pewno się zgadzam, ponieważ w myślach się z nią zgadzam, mówiąc: „To prawda, masz rację.” Udzielałem jej odpowiedzi, ale tylko przed samym sobą. Moja żona, a także Twoja, potrzebuje słyszeć Twoje odpowiedzi, a zatem udzielaj ich na głos. Przyznaj jej rację Jeśli nawet nie zgadzasz się w pełni z tym, co mówi Twoja żona, odnajdź fragment, co do którego podzielasz jej zdanie, i wesprzyj ją. Dużo czasu zabrało mi zdanie sobie sprawy z tego, że przyznanie racji niekoniecznie musi oznaczać zgodę. A tak przy okazji, to nauczyłem się tego, poznając moją żonę. Słyszę, jak żona rozmawia przez tele- fon ze swoją przyjaciółką, która opowiada jej o czymś okropnym, co zrobiła. Mówi, że jej męża wyprowadziło to z równowagi. Na co moja żona odpowiada: „Nie mogę uwierzyć, że się na ciebie wściekł, co za tupet!”. Susan w pełni wspiera swoją przyjaciółkę. Po zakończonej rozmowie wszcząłem śledztwo: „Susan, z tego, co słyszałem, jasno wynika, że Janie nie była w porządku wobec swojego męża. Dlaczego przyznałaś jej rację?”. Sposób piąty. Naucz się słuchać 215 „Bo tego potrzebowała” — odpowiedziała. Moja żona przyznaje rację swoim przyjaciółkom. W taki sposób okazuje im przyjaźń. Nie musi toczyć ze sobą wewnętrznej walki: Chwileczkę, czy jestem wobec siebie uczciwa? Jeżeli powiem tak, czy będzie to oznaczać, że wyznaję wartości, z których nigdy nie będę mogła się wyzwolić? Ona nie musi się o to obawiać. Udzieliła mi lekcji, tej samej, z którą muszą się zapoznać wszy- scy mężowie: przyznanie racji żonie niekoniecznie oznacza, że się z nią zgadzasz. Oznacza po prostu, że rozumiesz jej sytuację, a dla niej ma to ogromne znaczenie. W taki właśnie sposób odnoszą się do siebie przyjaciele. ZAPAMIĘTAJ Pomyśl dwa razy, zanim zaczniesz się zgadzać Chociaż prawie zawsze dobrze jest znajdować sposoby na to, by pokazać, że zgadzasz się z żoną, to jednak czasami zdarzają się sytuacje, kiedy powinieneś dobrze się zastanowić, zanim ochoczo skiniesz głową. W tym miejscu przychodzą mi na myśl dwie sytuacje — kiedy żona mówi: „Ale byłam ostatnio wredna” i kiedy wykrzykuje: „Jestem taka gruba!”. Nie zgadzaj się, powtórzę: nie zgadzaj się z takimi twierdzeniami. Swoją miłość wyrażaj słowami My, mężczyźni, możemy mówić sobie w myślach: „Poszedłem do miasta i zrobiłem wszystko, o co prosiłaś. Zrobiłem dla ciebie kawę. Poukładałem zakupy. Czy to samo za siebie nie mówi, że cię kocham?”. 216 TAJEMNICE SZCZĘŚLIWIE ŻONATYCH MĘŻCZYZN No więc nie. Tak nie jest. Ponieważ, moi panowie, kiedy trzeba zakomunikować swojej żonie miłość, należy to powiedzieć na głos. Jako mężczyzna wiem, że angażując się w pracę, wyrażam w taki sposób swoją miłość do żony. Niestety, ona tego w taki sposób nie interpretuje. Może w niewielkim stopniu, ale większe znaczenie miałoby dla niej, gdybyś jej powiedział, że ją kochasz. Przyznawaj się do swoich niedociągnięć Kiedy Twoja żona powie: „Nie słuchasz mnie”, a Ty rzeczywiście nie słuchałeś, nie mów: „Ależ słucham”. Spróbuj dla odmiany powiedzieć: „Masz rację. Przepraszam, ale rozkojarzyłem się. O czym mówiłaś?”. Nie musisz być ideałem, wystarczy, że po prostu postarasz się słu- chać. Dla niej to oznacza, że Ci na niej zależy. Pozwól jej mówić Charles, żonaty od ośmiu lat, jest trzydziestodwuletnim mężczyzną, który współpracuje z portalem SecretsofMarriedMen.com. Potrafi to wyrazić lepiej niż ja: Róże, wiersze, biżuteria, liściki. Wszystko to są wspaniałe prezenty, ale jednym z najwspanialszych, jakie można po- darować żonie, jest czas. Czas spędzany razem! Wystarczy, że pozwolisz jej mówić o minionym dniu, problemach, o tym, co osiągnęła w tygodniu; o czymkolwiek. Gdy skończy mówić, nie udzielaj jej porad, chociaż wiem, że to może być czasami trudne. Wypowiedz kilka ogólnych uwag, kiwnij głową i po- wiedz: „Naprawdę?”, „Świetnie” albo „O tym nie wiedziałem”. Słuchanie jej i po prostu bycie obecnym może być najlepszym prezentem, jaki w ogóle możesz jej dać. Kiedy pewnego wie- czoru będzie siedzieć na tapczanie, usiądź obok, obejmij ją i zapytaj: „Jak minął ci dzień?”. Sposób piąty. Naucz się słuchać 217 Jeśli ostatnio tego nie robiłeś, możesz być zaskoczony, jeśli Twoja żona początkowo nie uwierzy, że chcesz jej wysłuchać. Nalegaj jednak i oprzyj się pokusie wtrącania się, udzielania rad albo kiero- wania rozmowy na temat własnego mijającego dnia. Pozwól jej mówić, a sam słuchaj. SecretsofMarriedMen.com Większość mężczyzn i kobiet myśli, nawiązuje relacje, czuje, walczy i komunikuje się inaczej. Uczysz się jej języka za każ- dym razem, gdy wyraża w jakikolwiek sposób swoje emocje, nawet gdy jest zła na Ciebie za to, co powiedziałeś. Milcz. Nie kłóć się ani nie wyjaśniaj, nawet jeżeli w ogóle nie ma racji. Po prostu słuchaj oraz uszanuj i zrozum jej emocje, na przy- kład tak: „Widzę, że cierpisz i jest ci przykro, i rozumiem dlaczego”. To nie znaczy, że się z nią zgadzasz. Nie obawiaj się. Oznacza to, że jej słuchasz i jesteś zatroskany. To nie żadne bzdety. To tylko skuteczne słuchanie i dawanie tego, co jest naprawdę potrzebne zamiast typowo męskiego podejścia po- legającego na próbach naprawiania wszystkiego, co się tylko da. — Rich, 51 lat, żonaty od 30 lat ZASADY PROFESJONALISTÓW Kiedy już podstawy dobrej komunikacji omówione w poprzednim podrozdziale wejdą Ci w nawyk, będziesz mógł porozumiewać się z żoną, lepiej i wnikliwiej ją rozumiejąc. Zdarzy się jednak czasami, że brzmienie jej słów: „Kochanie, musimy porozmawiać” wywoła u Ciebie panikę. Spokojnie. Istnieje sposób na radzenie sobie z tego typu sytuacjami, w związku z czym w ogóle nie będą one dla Ciebie 218 TAJEMNICE SZCZĘŚLIWIE ŻONATYCH MĘŻCZYZN bolesne. Istnieją pewne zasady porozumiewania się, opracowane przez profesjonalnych psychologów, które umożliwiają bardziej upo- rządkowaną komunikację i sprawowanie nad nią lepszej kontroli. Spokojnie i wspólnie możecie uzgodnić czas i takie miejsce na roz- mowę, w którym nic Was nie będzie rozpraszać. Dygresje zmieniające kierunek rozmowy i wielotematyczne strumienie świadomości nie są dozwolone. Mężczyźni lubią, gdy tak jest, i takie podejście zdaje egzamin. Mów, powtarzaj, odpowiadaj: słuchanie refleksyjne Aby korzystać z tej wysoce wydajnej taktyki komunikacyjnej, zwanej słuchaniem refleksyjnym, musisz używać słów, ale... nie musisz mówić o emocjach. Załóżmy, że Dick i Janne chcą porozmawiać, stosując model komunikacji opracowany przez Howarda Markmana, Scotta Stanleya i Susan Blumberg, autorów książki Fighting for Your Marriage. Dick zaczyna, mówiąc, co go zaprząta; nie za wiele, tylko tyle, aby przekazać istotę sprawy. Jane musi słuchać w milczeniu aż do chwili, w której Dicka powie, że już skończył. Wtedy robi coś bardzo pomysłowego i pomoc- nego. Powtarza to, co usłyszała, albo sądzi, że usłyszała od Dicka. Jest to nazywane „odbiciem” albo odzwierciedleniem dokładnie tego, co usłyszała, dzięki czemu Dick może być pewien, że Jane go słucha i rzeczywiście rozumie, co stara się jej powiedzieć. Kiedy Dick upewni się, że Jane go rozumie (uwaga: nie napisa- łem: „że się z nim zgadza”), może ustąpić jej pola, by spróbowała przedstawić sytuację ze swojego punktu widzenia. Kiedy skończy, Dick musi powtórzyć to, co w swoim przeko- naniu usłyszał. Gdy Jane będzie sądzić, że została zrozumiana, Dick ponownie przejmuje pałeczkę. Sposób piąty. Naucz się słuchać 219 On mówi, ona powtarza. On potwierdza, co od niej usłyszał, po czym przychodzi kolej na nią. Taki proces jest powtarzany tyle razy, ile potrzeba. Jest on naprawdę bardzo prosty. Twój typowo męski mózg czerpie z tego typu technik korzyści. Oto dlaczego. Testosteron, którym jest przesiąknięty Twój mózg, prze- programował Cię do rywalizacji. Twój wrodzony instynkt skłania Cię do pokonania partnera. To, co świetnie może sprawdzać się w szkolnych debatach, niekoniecznie musi przysłużyć się rzeczo- wym dyskusjom. Kiedy jednak zidentyfikujesz zadanie polegające na powtarzaniu tego, co usłyszałeś, pojawi się przed Tobą nowy cel, do którego mogą zmierzać Twoje umysłowe strzały. Nie musisz już myśleć, co powiedzieć, aby udowodnić, jak bardzo nielogicznie mówi Twoja żona. Zamiast tego będziesz się starać jak najlepiej słuchać, aby jej pokazać, że wsłuchujesz się w to, co do Ciebie mówi. Jest to rozsądne zwłaszcza dlatego, że kiedy musisz powtarzać to, co mówi, będziesz mógł w istocie słyszeć albo rozumieć znacznie więcej. Jest to zdumiewająco skuteczna technika, ponieważ ludzie pra- gną być rozumiani. Odzwierciedlanie tego, co mówi Twoja part- nerka, jest dowodem, że jej słuchasz. Taka strategia komunikacji może się wydawać nieco jednostronna; całą pracę bierzesz na siebie! W rzeczywistości często podczas sesji terapeutycznych techniki tej uczy się obojga partnerów, dzięki czemu każde z nich może korzystać ze słuchania refleksyjnego. Niemniej przekonałem się, że strategii tej może używać też jedna osoba. Twoja żona może nie zdawać sobie sprawy, że przyszła jej kolej, kiedy dopuszczasz ją do głosu. Może nie wiedzieć, że po niej powta- rzasz, ale niezależnie od tego, czy wie, czy też nie wie o tym, strategia będzie skuteczna. I odwrotnie; kiedy skończy mówić, a Ty oczeku- jesz, że wkroczysz na scenę, możesz poczuć się rozczarowany, że Twoja żona nie zna reguł. Nie nalegam, aby mężowie uczyli swoich żon omawianej strategii, ale jeśli przeczyta ona tę książkę, nie będzie mogła twierdzić, że o tym wszystkim nie wiedziała. W każdym 220 TAJEMNICE SZCZĘŚLIWIE ŻONATYCH MĘŻCZYZN razie mężczyźni, którzy komunikują się, korzystając z niniejszej tech- niki, spostrzegają w pewnym momencie, że ich żony reagują w bar- dzo podobny sposób, nawet jeśli nie wiedzą, że w praktyce stosują technikę nazywaną słuchaniem refleksyjnym. Pokonywanie przeszkód Płynące z głębi serca próby odniesienia się do trosk Twojej żony wymagają, abyś rozumiał, co do Ciebie mówi. Czasami mylnie in- terpretujemy nawet najprostsze komunikaty, ponieważ wszyscy fil- trujemy informacje na podstawie naszych własnych doświadczeń. „Filtry” te osłabiają nasze umiejętności słuchania i reagowania na to, co mówi partnerka. Zastanów się nad następującymi filtrami. Z których z nich korzystasz? 1. Brak uwagi. Rozpoczynacie rozmowę i wtedy niespodziewanie odzywa się komputer: „Masz wiadomość!” albo w kieszeni zaczyna Ci wibrować komórka. Czy nadal poświęcasz uwagę swojej żonie? Nie przekażesz jej informacji, że jej potrzeby są dla Ciebie istotne, jeśli nie będziesz poświęcać swojej żonie uwagi. 2. Złe humory. Czy odsuwasz od siebie swoją partnerkę, kiedy masz zły dzień? Osoby przygnębione albo cierpiące na depresję postrzegają świat w szarych kolorach. Z większym prawdopodobieństwem będą negatywnie interpretować wydarzenia i wykazywać mniejszą kreatywność w rozwiązywaniu problemów. 3. Nierealistyczne przekonania albo oczekiwania. Czy zdarza Ci się być rozczarowanym, ponieważ partnerka nie spełnia Twoich oczekiwań? Być może poczyniłeś założenia na podstawie własnych potrzeb albo obserwacji osoby, którą wydawało Ci się, że jest, a nie kim rzeczywiście się czuje i za kogo się uważa. Wyobraź sobie niewiarygodnie frustrującą Sposób piąty. Naucz się słuchać 221 rozmowę o wakacjach, na które wpłaciłeś już zaliczkę, ponieważ ona uwielbia Bermudy, prawda? Otóż nieprawda. Tak naprawdę jest nadwrażliwa na słońce. Ponieważ o tym nie wiesz, nie możesz zrozumieć, dlaczego tak bardzo rozzłościł ją Twój „egoizm”. 4. Różnice w sposobach komunikacji. Czy Twoja żona oskarża Cię, że jesteś wybuchowy, nieokrzesany albo bierny? Może to być spowodowane różnicami w Waszych sposobach komunikowania się, które zależą od Waszego wychowania. W mojej rodzinie na przykład najzupełniej normalne jest przegadywanie drugiej osoby. Jeśli ktoś nie przyjmuje Twoich racji, po prostu mówisz głośniej. W rodzinie mojej żony podnoszenie głosu jest z kolei uważane za niegrzeczne. Susan może postrzegać moją asertywność jako agresję, a ja jej milczenie jako wycofanie się. Zanim rzeczywiście zaczniemy słuchać naszych żon, zwracać się do nich i uczyć na podstawie tego, co mówią, będziemy musieli usu- nąć przeszkody, które znajdują się na drodze do wzajemnego zro- zumienia. Usuń ze swoich rozmów filtry i słuchaj przekazu w takiej postaci oraz intencjach, w jakich został wysłany. Tak naprawdę liczy się myśl: słuchanie empatyczne Ważne jest, abyś ćwiczył umiejętności słuchania refleksyjnego i stosował przy tym swoją silną etykę pracy, aż staniesz się w tym dobry. Kiedy już nauczysz się tej właśnie techniki i zaczniesz do- strzegać przeszkody, które stoją na drodze do prawdziwego słucha- nia, pomogę Ci w przedostaniu się na następny poziom. W niniejszym podrozdziale będzie mowa o umiejętności znanej pod nazwą słuchania empatycznego. Kiedy korzystasz z tej zaawan- sowanej techniki, świadomie starasz się nie tylko rozumieć słowa, ale też postrzegać doświadczenia z punktu widzenia partnerki, 222 TAJEMNICE SZCZĘŚLIWIE ŻONATYCH MĘŻCZYZN że się tak wyrażę — jakbyś był w jej skórze. Słuchanie empatyczne wymaga, abyś poświęcił całą swoją uwagę jej uczuciom, myślom, życzeniom, zamiarom i pobudkom. To wszystko może się wydawać skomplikowane, ale odgadnięcie rzeczywistego przekazu Twojej żony jest bardzo ważne. Jej słowa docierają do Ciebie opakowane emocjami i w związku z tym musisz uczynić wysiłek, aby zajrzeć pod to opakowanie i dostrzec prawdziwe znaczenie słów, które kryją się w środku. Kiedy to będziesz robić, nie zwracaj uwagi na własne uczucia. Nie na tym polega Twoje zadanie. Kiedy zaangażujesz się w empatyczne słuchanie, zauważysz, że o wiele lepiej kojarzysz wypowiadane słowa. Zaczniesz kształto- wać w sobie umiejętność dostrzegania problemów swojej żony z jej punktu widzenia. Kiedy już tak się stanie, lepiej będziesz rozumieć jej troski i sposoby radzenia sobie z nimi. Pomyśl tylko: jeśli naprawdę zaczniesz rozumieć, co mówi Twoja partnerka, z jej punktu widze- nia, nie będzie powodów do sprzeczania się. Nie wiesz, co przez to rozumiem? Pomyśl o następującej roz- mowie refleksyjnej. Załóżmy, że Twoja żona mówi: „Martwię się (zauważ, że używa pierwszej osoby), ponieważ za każdym razem, gdy wychodzę z przyjaciółkami na kolację, wyglądasz, jakbyś zostawał w domu naburmuszony” (zwróć uwagę, że zamiast przypisywać emo- cje mężowi, mówi: „wyglądasz, jakbyś”). Kiedy skończy, jej mąż mo- że powiedzieć: „Mówisz mi, że kiedy wychodzisz z przyjaciółkami, wyglądam na nadąsanego i przygaszonego”. I co może z tym zrobić mąż? Przejść na następny poziom: do słuchania empatycznego. Zamiast po prostu powtarzać to, co usłyszał, mógłby odpowiedzieć następująco: Mówisz, że kiedy wychodzisz, aby się zabawić, a ja pozostaję w domu, wyglądam na przygnębionego. Pewnie jest Ci z tego powodu trudno tak po prostu wyjść i dobrze się bawić, bo myślisz, przez co muszę przechodzić. Chyba jest Ci jeszcze trudniej wracać wieczorem do domu, ponieważ wiesz, co już od samego progu tutaj zastaniesz. Sposób piąty. Naucz się słuchać 223 Taka odpowiedź początkowo może się wydawać zbyt przekom- binowana, ale spełnia swoje zadanie. Kiedy w taki sposób zareagu- jesz na jej skargę, nie będzie się o co kłócić. Nie ma sensu mówienie: „Wcale się nie dąsam”, ponieważ ona tego nie oczekuje. Mówienie: „Gniewam się, ponieważ...” też nic nie da, przynajmniej początkowo, gdy już zdasz sobie sprawę, że ona nie chce Twoich wyjaśnień. Niekoniecznie nawet musisz zmieniać swoje zachowanie. Twoja żona pragnie tylko zmiany uczuć, które żywi w głębi siebie, a to uwalnia Cię od presji. Dzięki słuchaniu empatycznemu skupiasz się na jej doznaniach, a nie na tym, co Ty robisz źle. W ten sposób jej uwagi stają się jak najbardziej usprawiedliwione, nie ma potrzeby ich roztrząsania. Mo- żesz pominąć odpowiedź, ponieważ nie musisz się bronić. Dla niej wydarzenie jest bolesne, a Ty nie chcesz, żeby tak to odczuwała, i dlatego skupiasz się na pomocy, a nie na walce. Ostatni stopień zaawansowanego słuchania sprawi, że Twoja żona poczuje się słuchana i rozumiana. Okażesz jej, że nie tylko rozumiesz sens słów, które wypowiada, ale także myśli i uczucia, jakie za nimi się kryją. Precyzyjne dostrajanie słuchania Kiedy reagujesz słuchaniem empatycznym, ponosisz pewne ryzyko. W końcu nie potrafisz czytać w myślach i jest całkiem możliwe, że wszystko zrozumiałeś na opak. Ponieważ jednak wyraziłeś rzeczy- wistą chęć zrozumienia swojej żony, nie powinna się obrazić, jeżeli popełniłeś błąd. Powróćmy do naszego przykładu rozrywkowej dziewczyny i dą- sającego się chłopca. W idealnej sytuacji pierwsza empatyczna od- powiedź męża będzie stuprocentowo trafna, a ona powie: „Tak, wła- śnie tak. Kiedy wychodzę, rzeczywiście myślę, że jest ci przykro, i dlatego jest mi trudniej dobrze się bawić. Dzięki, że potrafisz mnie zrozumieć”. Załóżmy jednak, że odpowiedź na pierwszą próbę 224 TAJEMNICE SZCZĘŚLIWIE ŻONATYCH MĘŻCZYZN słuchania empatycznego brzmi: „Nie, wcale mnie nie rozumiesz. Nie martwię się twoim dąsaniem. Wiem, że jesteś już duży. Po pro- stu czuję się winna, bo jeszcze nie przyzwyczaiłam się do spędzania czasu na swój własny sposób”. Udzielając jej empatycznej odpowiedzi, mężczyzna ten pomógł swojej żonie lepiej zrozumieć jej własne uczucia, a teraz ma jeszcze więcej informacji, które umożliwią mu lepiej ją poznać. Nie jest to jednak jeszcze czas na wyskakiwanie z rozwiązaniem w rodzaju: „Dlaczego po prostu nie zapomnisz o swoim poczuciu winy i nie zaczniesz dobrze się bawić?”. W metodzie tej powinieneś spróbować udzielić odpowiedzi em- patycznej, poczekać na reakcję, a następnie, dysponując nowymi danymi, wypróbować kolejnej odpowiedzi empatycznej itd. W takim przypadku mąż może powiedzieć: „A zatem rzeczywiście próbujesz się rozwijać i odnaleźć swoją prawdziwą tożsamość, ale nie masz pewności, jak się z tym czujesz”. Będzie on próbował dotrzeć do jej uczuć, a nie do tego, co robi dobrze, a co źle. Trudno będzie przecenić ogromny dar samego siebie, jakim obdarzasz swoją żonę, gdy angażujesz się w czynność aktywnego słuchania. Nie tylko opuścisz pozycje obronne, ale i Twoja żona odłoży swoją tarczę. Z czasem być może oboje nauczycie się otwartego dzielenia się swoimi uczuciami i myślami, a także za- czniecie czuć, że w pełni się nawzajem rozumiecie, a właśnie tego w pierwszym rzędzie oboje pragnęliście. LISTA RZECZY DO ZROBIENIA • Naucz się wsłuchiwać w znaczenia kryjące się za słowami, a nie tylko w dosłowne znaczenia samych słów. Naucz się również niewerbalnej mowy swojej żony; intonacji, tonu, gestów i uczuć, które stanowią część przekazu. Sposób piąty. Naucz się słuchać 225 • Upewnij się, że Twoja żona ma poczucie, iż jej słuchasz, poświęcając jej całą swoją uwagę, patrząc bezpośrednio na nią i znajdując punkty, co do których możecie się zgodzić. Okazuj werbalnie, że jej słuchasz nie tylko przez proste „Aha”. • Rozważ poproszenie żony, aby zapisywała ważne potrzeby albo zadania dla Ciebie, dzięki czemu będziesz pewien, czego oczekuje. • Nie pozwól, aby filtry osłabiające Twoją uwagę, zły nastrój, nierealne oczekiwania albo różnice w stylach komunikowania się stanęły na drodze do zrozumienia tego, co Twoja żona próbuje Ci powiedzieć. • Kiedy rozmawiacie na ważny temat, powtarzaj, co mówi Ci żona, aby mieć pewność, że dobrze ją rozumiesz. Odpowiedz, zadając jej pytania, które pomogą Ci zrozumieć zdarzenia z jej perspektywy. • Nie słuchaj po to, aby przekonać ją do swojego punktu widzenia. Słuchaj, aby zrozumieć.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Tajemnice szczęśliwie żonatych mężczyzn. Zdobądź na zawsze serce żony
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: