Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00199 015999 17222415 na godz. na dobę w sumie
Technika i metodyka nauczania snowboardu - ebook/pdf
Technika i metodyka nauczania snowboardu - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: AWF Warszawa Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-61830-80-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja ta powstała z myślą o wszystkich osobach zainteresowanych wzbogaceniem swojej wiedzy dotyczącej szeroko rozumianego szkolenia snowboardowego. Bezpośrednią inspiracją do napisania skryptu było zapotrzebowanie uczestników kursów i specjalizacji instruktorskich ze snowboardu na pozycję piśmiennictwa, w której znaleźliby szczegółowe treści związane z przygotowaniem, organizowaniem i prowadzeniem zajęć ze snowboardu. W skrypcie szczegółowo opisano technikę wykonania większości ewolucji zjazdowych znajdujących się w systematyce nauczania snowboardu, uzupełnionych o 170 ćwiczeń służących do nauczania i doskonalenia jazdy na desce. Zebrany materiał obejmuje zagadnienia dotyczące techniki i systematyki jazdy na desce, metodyki nauczania, bezpieczeństwa zajęć na stoku, organizacji i prowadzenia szkolenia snowboardowego. Przedstawione opracowanie powinno stanowić pomoc dydaktyczną dla studentów uczelni wychowania fizycznego uczestniczących w specjalizacjach instruktorskich ze snowboardu i obozach zimowych oraz dla osób biorących udział w kursach instruktorskich realizowanych przez szkoły wyższe lub inne podmioty prowadzące szkolenie snowboardowe. Ma szczegółowo opisywać kolejne etapy kształcenia oraz składowe procesu dydaktycznego. Publikacja powinna znaleźć odbiorców wśród przyszłych oraz obecnie pracujących instruktorów snowboardu, dla których będzie stanowić pomoc w organizacji procesu dydaktycznego, przygotowaniu ćwiczeń i wykładów. Ma przygotować przyszłych instruktorów do pracy zawodowej, a dla pracujących stanowić kompendium wiedzy metodyczno-szkoleniowej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Kamili i Matyldzie ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Michał Staniszewski Technika i meTodyka nauczania snowboardu Warszawa 2012 3 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Komitet Redakcyjny Przewodnicząca Zastępca Sekretarz Członkowie – Jadwiga Charzewska – Krzysztof Zuchora – Krzysztof Perkowski Jolanta Derbich Lidia Ilnicka Ewa Kozdroń Jerzy Królicki Artur Kruszewski Recenzent i redaktor odpowiedzialny: dr hab. prof. nzw. AWF Krzysztof Perkowski Skrypt Wydanie I ISBN: 978-83-61830-80-1 © Copyright by Akademia Wychowania Fizycznego Wszystkie prawa zastrzeżone. Przedruk i reprodukcja w jakiejkolwiek postaci całości lub części książki bez pisemnej zgody wydawcy są zabronione Redakcja i korekta techniczna – Joanna Kłyszejko Projekt okładki – W. Kosiński Foto – Kamila Staniszewska Wydawnictwo AWF, Warszawa 2012, Wydanie I Objętość 6 aw Nakład 3000 egz. (druk w seriach) Format B5 Skład, druk i oprawa EXPOL, P. Rybiński, J. Dąbek, sp.j. ul. Brzeska 4, 87-800 Włocławek tel. (54) 232 37 23, e-mail: sekretariat@expol.home.pl 4 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== SpiS treści Wstęp ..................................................................................................... 9 1. Technika jazdy na snowboardzie ...................................................... 10 1.1. Siły działające na snowboardzistę ............................................. 10 1.2. Prędkość jazdy .......................................................................... 17 1.3. Kierunek jazdy ........................................................................... 19 1.4. Mechanika skrętów snowboardowych ....................................... 21 1.4.1. Prowadzenie deski w skręcie ......................................... 21 1.4.2. Impulsy skrętne .............................................................. 22 1.4.3. Rytm ............................................................................... 24 1.4.4. Fazy skrętu ..................................................................... 24 1.5. Odciążanie deski ....................................................................... 25 1.6. Pojęcia związane z techniką snowboardową ............................ 27 1.7. Pozycja podstawowa ................................................................. 28 1.8. Właściwości desek snowboardowych ....................................... 30 2. Metodyka nauczania snowboardu ..................................................... 34 2.1. Proces kształcenia .................................................................... 34 2.2. Zasady nauczania-uczenia się ................................................... 38 2.3. Metody nauczania ruchu ........................................................... 43 2.4. Środki dydaktyczne .................................................................... 49 3. Organizacja szkolenia snowboardowego .......................................... 51 3.1. Formy szkolenia ........................................................................ 53 3.2. Formy organizacyjne prowadzenia zajęć .................................. 55 3.3. Miejsce gier i zabaw w szkoleniu snowboardowym .................. 56 4. Prowadzenie szkolenia snowboardowego ......................................... 59 4.1. Rola instruktora w nauczaniu snowboardu ................................ 59 4.2. Budowa lekcji snowboardowej .................................................. 62 4.3. Rozgrzewka ............................................................................... 69 4.4. Prowadzenie zajęć na stoku ...................................................... 72 4.4.1. Przekazywanie informacji przez instruktora ................... 72 4.4.2. Pokaz wykonywany przez instruktora ............................ 73 4.4.3. Wykonywanie ewolucji przez ucznia i korekta błędów ... 73 4.5. Budowa innego rodzaju zajęć ................................................... 74 4.5.1. Sprawdziany ................................................................... 74 4.5.2. Zawody ............................................................................ 75 4.5.3. Wycieczki ....................................................................... 76 5 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 4.5.4. Imprezy rekreacyjne ....................................................... 76 4.5.5. Przygotowanie przedsezonowe ..................................... 77 5. Bezpieczeństwo szkolenia snowboardoweo ..................................... 79 5.1. Odpowiedzialność na stoku ........................................................ 79 5.2. Zasady zachowania na stoku .................................................... 80 5.3. Zasady bezpieczeństwa zajęć snowboardowych ...................... 86 5.4. Pierwsza pomoc na stoku ......................................................... 87 5.5. Czynniki bezpieczeństwa w górach ........................................... 91 5.6. Podstawowe wiadomości o lawinach ........................................ 93 6. Systematyka ewolucji snowboardowych ........................................... 101 6.1. Technika wykonywania elementów podstawowych ................... 104 6.1.1. Zakładanie deski ............................................................ 105 6.1.2. Podnoszenie się ............................................................. 105 6.1.3. Upadanie ......................................................................... 106 6.1.4. Pozycja podstawowa i równowaga ................................ 106 6.1.5. Poruszanie się w płaskim terenie i na stoku .................. 106 6.1.6. Podejścia ........................................................................ 107 6.1.7. Zwroty ............................................................................ 107 6.1.8. Ześlizgi (prosty, skośny) z zatrzymaniem ....................... 108 6.1.9. Jazda w skos stoku (przodem, tyłem) ............................ 109 6.1.10. Jazda w linii spadku stoku ............................................ 109 6.1.11. Jazda wyciągiem .......................................................... 110 6.2. Technika wykonywania skrętów snowboardowych .................... 111 6.2.1. Skręt ślizgowy rotacyjny ................................................. 111 6.2.2. Skręt ślizgowy ................................................................ 112 6.2.3. Skręt ślizgowy NW ......................................................... 114 6.2.4. Skręt ślizgowy tyłem ....................................................... 115 6.2.5. Śmig ślizgowy, śmig hamujący ....................................... 116 6.2.6. Skręt cięty ...................................................................... 116 6.2.7. Skręt cięty NW ............................................................... 118 6.2.8. Skręt cięty tyłem ............................................................. 119 6.2.9. Skręt cięty WN ............................................................... 120 6.2.10. Śmig cięty ..................................................................... 120 6.2.11. Skręt cięty kompensacyjny ........................................... 121 6.3. Technika jazdy w trudnych warunkach ...................................... 121 6.3.1. Jazda w głębokim śniegu ............................................... 121 6.3.2. Jazda po stromym stoku ................................................ 122 6.3.3. Jazda po oblodzonym stoku ........................................... 123 6.3.4. Jazda po nierównościach ............................................... 123 6.3.5. Jazda przy ograniczonej widoczności ............................ 123 6 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 7. Ćwiczenia .......................................................................................... 125 7.1. Ćwiczenia nauczające ............................................................... 126 7.1.1. Oswojenie ze sprzętem i środowiskiem oraz poruszanie się na desce ..................................................... 127 7.1.2. Nauczanie skrętu ślizgowego rotacyjnego ..................... 131 7.1.3. Nauczanie skrętu ślizgowego ......................................... 132 7.1.4. Nauczanie skrętu ślizgowego NW .................................. 134 7.1.5. Nauczanie skrętu ślizgowego tyłem ............................... 135 7.1.6. Nauczanie śmigu ślizgowego ......................................... 137 7.1.7. Nauczanie skrętu ciętego ............................................... 140 7.1.8. Nauczanie skrętu ciętego NW ........................................ 142 7.1.9. Nauczanie skrętu ciętego WN ........................................ 143 7.2. Ćwiczenia korygujące – najczęstsze błędy ............................... 144 7.2.1. Rotacja tułowia ............................................................... 144 7.2.2. Obciążanie tylnej nogi, opadający bark .......................... 145 7.2.3. Proste nogi ..................................................................... 147 7.2.4. Brak fazy sterowania (brak jazdy po łuku) ..................... 149 Piśmiennictwo ........................................................................................ 150 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 7 8 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== WStĘp Publikacja ta powstała z myślą o wszystkich osobach zainteresowanych wzbogaceniem swojej wiedzy dotyczącej szeroko rozumianego szkolenia snowboardowego. Bezpośrednią inspiracją do napisania skryptu było zapo- trzebowanie uczestników kursów i specjalizacji instruktorskich ze snowboar- du na pozycję piśmiennictwa, w której znaleźliby szczegółowe treści związane z przygotowaniem, organizowaniem i prowadzeniem zajęć ze snowboardu. W skrypcie szczegółowo opisano technikę wykonania większości ewo- lucji zjazdowych znajdujących się w systematyce nauczania snowboardu, uzupełnionych o 170 ćwiczeń służących do nauczania i doskonalenia jazdy na desce. Zebrany materiał obejmuje zagadnienia dotyczące techniki i syste- matyki jazdy na desce, metodyki nauczania, bezpieczeństwa zajęć na stoku, organizacji i prowadzenia szkolenia snowboardowego. Przedstawione opracowanie powinno stanowić pomoc dydaktyczną dla studentów uczelni wychowania fizycznego uczestniczących w specjaliza- cjach instruktorskich ze snowboardu i obozach zimowych oraz dla osób bio- rących udział w kursach instruktorskich realizowanych przez szkoły wyższe lub inne podmioty prowadzące szkolenie snowboardowe. Ma szczegółowo opisywać kolejne etapy kształcenia oraz składowe procesu dydaktycznego. Publikacja powinna znaleźć odbiorców wśród przyszłych oraz obecnie pra- cujących instruktorów snowboardu, dla których będzie stanowić pomoc w or- ganizacji procesu dydaktycznego, przygotowaniu ćwiczeń i wykładów. Ma przygotować przyszłych instruktorów do pracy zawodowej, a dla pracujących stanowić kompendium wiedzy metodyczno-szkoleniowej. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 9 1. tecHNiKA JAZDY NA SNOWBOArDZie Snowboard jest dyscypliną sportu, w której przede wszystkim optymalna technika jazdy decyduje o dobrym końcowym wyniku. Dobra technika prze- jawia się odpowiednio zaznaczonym przedziałem czasowo-przestrzennym, rytmem, płynnością ruchu, zdolnościami do pokonywania i wykorzystywania warunków terenowo-śniegowych oraz wczesnym przewidywaniem ruchu. Umiejętności techniczne związane są z przyswajaniem i utrwalaniem różnych nawyków czuciowo-ruchowych techniki snowboardowej. Do takich umiejętności technicznych należą m.in.: dokładność ruchu, umiejętność sy- tuacyjnego napinania i rozluźniania mięśni, szybkość ruchu, panowanie nad rytmem, orientacja czasowo-przestrzenna, różnorodność i zmienność wyko- nywania danego działania. Wszystko to pokrywa się z umiejętnościami tech- niczno-taktycznymi, polegającymi na sprawnym, celowym i odruchowym sto- sowaniu poszczególnych nawyków ruchowych w odniesieniu do warunków napotkanych na stoku. Wybór działania i sposób jego wykonania oparte są na wyuczonych odruchach. Opisując i analizując technikę jazdy na desce warto jest wyróżnić ele- menty biomechaniczne ruchu snowboardzisty, które będą miały wpływ na skuteczność wykonania zadania ruchowego. Każda ewolucja snowboardo- wa wyróżnia się swoistą współzależnością takich elementów jak: siły dzia- łające na układ człowiek-deska-stok, równowaga, rytm, prędkość oraz kie- runek jazdy. 1.1. SiłY DZiAłAJące NA SNOWBOArDZiStĘ Na snowboardzistę znajdującego się na stoku działają w każdych wa- runkach co najmniej dwie siły: siła ciężkości (G) skierowana zawsze pio- nowo w dół, która jest iloczynem masy ciała i przyspieszenia ziemskiego (G = m∙g) oraz siła reakcji podłoża (R) skierowana zawsze prostopadle do stoku (ryc. 1). 10 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Rycina 1. Siły działające na snowboardzistę stojącego w terenie płaskim G – siła ciężkości, R – siła reakcji podłoża. Gdy snowboardzista wpina deskę i staje na śniegu w terenie płaskim to obie te siły równoważą się nie powodując ruchu deski. W takim układzie siła nacisku (N) deski na śnieg ma taką samą wartość, kierunek i zwrot co siła ciężkości oraz taką samą wartość, kierunek ale przeciwny zwrot do siły reak- cji podłoża (Niezgodziński 2008): N = G∙cosα = m∙g∙cosα Po ustawieniu się na pochyłym stoku siły ciężkości i reakcji podłoża prze- stają się równoważyć, a pojawia się siła wypadkowa Fw (ryc. 2), która stanowi sumę geometryczną wektorów siły ciężkości i siły reakcji podłoża (w = +). Siła wypadkowa skierowana jest równolegle do stoku i powoduje, że snow- boardzista zaczyna zjeżdżać w dół ruchem jednostajnie przyspieszonym (ryc. 2). Wartość tej siły zależy od wartości siły ciężkości i kąta nachylenia stoku: Fw = G∙sinα = m∙g∙sinα Wartość siły wywołującej ruch w dół będzie rosła wraz ze wzrostem kąta nachylenia stoku lub wraz ze wzrostem masy snowboardzisty. 11 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Ryc. 2. Schemat działania sił w zależności od kąta nachylenia stoku: a) kąt nachylenia 12°, b) kąt nachylenia 30°, c) kąt nachylenia 45° kąt nachylenia 12°, b) kąt nachylenia 30°, c) kąt nachylenia 45° Rycina 2. Schemat działania sił w zależności od kąta nachylenia stoku: G – siła ciężkości, R – siła reakcji podłoża, N – siła nacisku, Fw – siła wypadkowa G – siła ciężkości, R – siła reakcji podłoża, N – siła nacisku, Fw – siła wypadkowa powodująca ruch w dół, α – kąt nachylenia stoku. powodująca ruch w dół, α – kąt nachylenia stoku. Oprócz sił powodujących ruch w dół, pojawiają się również siły hamujące (ryc. 3). Siła tarcia (T) powstaje pomiędzy ślizgiem deski a śniegiem, a na jej wartość wpływ ma wielkość siły nacisku (N) deski na śnieg oraz współczynnik tarcia (f) pomiędzy ślizgiem a śniegiem: T = f ∙N =f∙ m∙g∙cosα Współczynnik tarcia między deską a śniegiem zależy od temperatury i ro- dzaju śniegu, rodzaju smaru i sposobu posmarowania ślizgu. Zmienia się on zazwyczaj w granicach od 0,04 dla suchego śniegu do 0,2 dla śniegu mokre- go (za Ernst 2010). Poza siłą tarcia trzeba uwzględnić najistotniejszą przy dużych prędko- ściach siłę hamującą, czyli siłę aerodynamicznego oporu powietrza (D). Wiel- kość tej siły zależy od prędkości jazdy (V), gęstości powietrza (ρ), współczyn- nika kształtu (C) oraz powierzchni jego przekroju poprzecznego względem kierunku ruchu (S) i wyraża się wzorem (za Ernst 2010): D = ½ C∙ρ∙S∙V². 2 12 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Rycina 3. Siły działające na snowboardzistę znajdującego się na pochyłym stoku. G – siła ciężkości, R – siła reakcji podłoża, N – siła nacisku, Fw – siła wypadkowa powodująca ruch w dół, T – siła tarcia, D – siła oporu powietrza, α – kąt nachylenia stoku. Zauważyć trzeba, że czynnikiem, który ma największy wpływ na siłę opo- ru powietrza jest prędkość jazdy, ponieważ występuje ona w drugiej potędze. Gęstość powietrza jest w dużej mierze zdeterminowana jego temperaturą oraz wysokością nad poziomem morza. Im wyżej znajdują się trasy zjaz- dowe tym gęstość powietrza jest mniejsza, czyli ma mniejszy wpływ na siłę oporu aerodynamicznego. Współczynnik kształtu i powierzchnia jego prze- kroju są ściśle ze sobą powiązane. Wartość współczynnika kształtu zależy od stroju (przyleganie do ciała, właściwości techniczne zewnętrznej warstwy) i pozycji ciała snowboardzisty. W celu zmniejszenia współczynnika kształtu snowboardzista powinien przyjąć tzw. „pozycję opływową” aby opływające jego sylwetkę strugi powietrza były jak najmniej zawirowane. Natomiast po- 13 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== wierzchnia przekroju związana jest z ilością powietrza, która przeciwstawia się deskarzowi podczas jazdy. Przy pewnej prędkości jazdy siły hamujące stają się na tyle duże, że rów- noważą siłę wywołująca ruch w dół. Snowboardzista osiąga wtedy prędkość graniczną czyli przestaje się rozpędzać, a zaczyna poruszać się ruchem jed- nostajnym. Można podsumować, że wypadkowa siła działająca na deskarza jadące- go w dół stoku będzie miała wartość równą: Fw = G∙sinα – T – D = m∙g∙sinα - f∙m∙g∙cosα – ½ C∙ρ∙S∙V² gdzie: G – siła ciężkości T – siła tarcia D – siła aerodynamicznego oporu powietrza m – masa snowboardzisty g – przyspieszenie ziemskie α – kat nachylenia stoku f – współczynnik tarcia pomiędzy deską a podłożem ρ – gęstość powietrza C – współczynnik kształtu S – powierzchnia przekroju poprzecznego względem kierunku ruchu V – prędkość jazdy Aby zachować równowagę i skuteczność jazdy, snowboardzista musi być tak ustawiony na desce aby kierunek siły nacisku przechodził przez geo- metryczny środek rozstawu wiązań, czyli środek jego pola podstawy. Każde odchylenie sylwetki do tyłu wiąże się z przesunięciem kierunku padania siły nacisku w stronę tylnej nogi co powoduje powstanie momentu obrotowego i trudności z zachowaniem równowagi (ryc. 4). Im bardziej stromy zjazd tym wyraźniej trzeba pochylić się do przodu, co zlikwiduje pojawiający się moment siły i uchroni przed utratą równowagi do tyłu. Dla snowboardzisty zjeżdżającego po stoku pozycja nachylona, prosto- padła do zbocza będzie właśnie pozycją pionową (ryc. 4a). Punkt odniesienia góra-dół będzie dla niego inny niż dla nieruchomego obserwatora stojącego z boku trasy (ryc. 4b). 14 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Rycina 4. Prawidłowa (a) i nieprawidłowa (b) pozycja snowboardzisty podczas zjazdu. G – siła ciężkości, R – siła reakcji podłoża, N – siła nacisku, Fw – siła wypadkowa powodująca ruch w dół. Aby zmienić kierunek jazdy należy wychylić się obciążając przednią lub tylną krawędź deski. Ponieważ deska w swojej środkowej części jest wyraź- nie węższa niż na końcach to podczas ustawienia na krawędzi wygina się w łuk, czyli jej tor jazdy przestaje być prostoliniowy. Kiedy deska zaczyna jechać po łuku, czyli pewnym wycinku okręgu, to snowboardzista skręca. Zakładając, że deska w skręcie jedzie ze stałą pręd- kością (V), to spełnia warunki ruchu jednostajnego po okręgu czyli ma przy- spieszenie (a) dośrodkowe skierowane do środka skrętu. Gdy snowboardzi- sta jedzie po łuku, porusza się ruchem jednostajnym po okręgu czyli doznaje przyspieszenia do środka łuku. Zgodnie z drugą zasadą dynamiki Newtona źródłem przyspieszenia jest siła, która musi być skierowana zgodnie z przy- spieszeniem, tzn. do środka skrętu – jest to siła dośrodkowa: Fd =m∙V2/r. Zgodnie z III zasadą dynamiki Newtona na zawodnika będzie działać również siła bezwładności skierowana na zewnątrz skrętu czyli siła odśrodkowa (Fo), która ma przeciwny zwrot ale tą samą wartość co siła dośrodkowa (za Halli- day, Resnick, Walker 2011). 15 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw==
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Technika i metodyka nauczania snowboardu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: