Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00861 020751 17748304 na godz. na dobę w sumie
Teksty doświadczenia. Tom 1 - ebook/pdf
Teksty doświadczenia. Tom 1 - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 496
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Język publikacji: polski
ISBN: 9788323527619 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> literaturoznawstwo, językoznawstwo
Porównaj ceny (książka, ebook (-17%), audiobook).
Zbiór tekstów poświęconych zagadnieniom istotnym dla konstruowania mapy modernizmów Europy Środkowo-Wschodniej lat 18671918, omawiających przekształcenia tożsamościowe, kształtowanie się prądów ideowych w regionie oraz poszukiwania koncepcji narodowości i europejskiej wspólnoty, odnowę duchowości, redefinicje cielesności w przestrzeni kultury czy oddziaływanie freudyzmu. Znakomite teksty analityczne badaczy tego okresu, wzbogacone o cenne indeksy, stanowią bogate źródło wiedzy dla literaturoznawców, kulturoznawców, socjologów, etnologów, a także krytyków literackich i filmowych, zainteresowanych słabo dotąd opisaną tematyką modernizmu tego regionu. Trzytomowa publikacja jest efektem projektu naukowego realizowanego w ramach Narodowego Programu na rzecz Rozwoju Humanistyki. Autorzy proponują rozpoznanie literatury Europy Środkowo-Wschodniej lat 18671918 jako pewnej całości, posługując się kategorią ważną dla badań kulturowych, które przypisują dziś szczególne znaczenie fenomenowi miejsca.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Summary Three volumes entitled Problems of literature and culture of modernism in Central and Eastern Europe (1867−1918) are the result of a research project carried out in the framework of the National Programme for the Development of Humanities (NPRH). The members of the scientific team − both authors of articles and studies collected here and origi- nators of anthology materials – propose recognition of the literature of the period 1867−1918 as a whole, using the categories important for cultural studies that attribute particular importance today the phe- nomenon of space. Meaningfulness of research on modernism variant of Central-Eastern Europe confirmed history and cultural anthro- pology, and art history, for which one of the important methodologi- cal demands of recent years has become widely understood locality in the study of the art of Central and Eastern Europe. Today humanities, including the history of literature, abandons shots centralizing and globalizing to recognize phenomena in the short term, eg. in optics microworlds culture. The belief that culture speaks different ‚tongues’, caused eg. the frequent today resigned from the term „European cul- ture” which blurs the dynamics of change. Also in the most recent re- search on modernism clearly reveals the interest in what historical and local − this is certainly relationship research proposals falling within the area of topographical turn in contemporary humanities. Today, researchers are more and more interested in local modernisms. Experience of Central and Eastern Europe, often marginalized in the study of Western art, now is regarded as essential for the mainstream history of modernity. The experience of modernity certainly took a separate form in Central and Eastern Europe in the second half of 494  TEKSTY DOŚWIADCZENIA the nineteenth century and the first decades of the twentieth century, meeting the unique here weave historical and cultural environment. Modernity in the region had its own unique character resulting from the dominant model of cultural, social and economic realities (enclave of modernity in large cities, the traditional economy in the province, meeting of the „parochial” cultural models of „metropolitan” etc.). Subjecting reflection literature modernism Central and Eastern Europe- an authors want to show how writers and critics responded to the iden- tified challenges and how the dynamics of this process was shaped. The authors involved in the project seek for the central-eastern European varieties of modernism in the context of literature (and phenomena of culture, providing „the plasma”): Polish, Czech, Croatian, Hungarian, Austrian, German, Lithuanian, Ukrainian, Jewish. The first volume of our publication is titled Texts of Experience. Arti- cles and studies were grouped in four sections. The first one, Places, contains the works devoted to different areas, important for maps of modernisms in Central and Eastern Europe. The second section is titled Displacement. The authors of studies focused on the transformation of identity − both those connected with the nearest space, as well as the changes on the map of contemporary Europe. The third section brings texts on shaping the Idea market of our region, which we show on selected research examples related to the concepts of nationality and the European community, renewal of spirituality and carnality in rede- fining cultural space, in the end influence of Freudianism. Department four: Registration includes analysis of selected texts and reflects the issues raised in the first three parts of volume. These articles show the importance of popular culture texts for reflection on modernism. Keywords: Central and Eastern Europe, modernism, modernity, topographical turn, literature, locality, translations, experience. Słowa kluczowe: Europa Środkowo-Wschodnia, modernizm, nowoczesność, zwrot topograficzny, literatura, lokalność, tłumaczenia, doświadczenie.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Teksty doświadczenia. Tom 1
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: