Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00274 016704 17206326 na godz. na dobę w sumie
Teoria Względności – Błędne Interpretacje - ebook/pdf
Teoria Względności – Błędne Interpretacje - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 50
Wydawca: Self Publishing Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-272-4337-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> popularnonaukowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

„Teoria Względności – Błędne Interpretacje” zawiera pomocnicze materiały do wykładu wygłoszonego przeze mnie dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Teoria Wzglêdnoœci k a i s O w e i n g b Z i B³êdne Interpretacje 06 OZҭACZEҭIA B – notka biograficzna C – ciekawostka D – propozycja wykonania doświadczenia H – informacja dotycząca historii fizyki I – adres strony internetowej K – komentarz P – przykład U – uwaga Zbigniew Osiak (Tekst) TEORIA WZGLĘDҭOŚCI Błędne Interpretacje Małgorzata Osiak (Ilustracje) © Copyright by Zbigniew Osiak (text) and Małgorzata Osiak (illustrations) Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie i kopiowanie całości lub części publikacji zabronione bez pisemnej zgody autora tekstu i autorki ilustracji. Portret autora zamieszczony na okładkach przedniej i tylnej Rafał Pudło Wydawnictwo: Self Publishing ISBN: 978-83-272-4337-9 e-mail: zbigniew.osiak@gmail.com Wstęp 05 W 2011 i 2012 wygłosiłem dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim cykl wykładów: 01. Teoria Względności – Podstawy 02. Teoria Względności – Wyniki/Rezultaty 03. Teoria Względności – Testy 04. Teoria Względności – Zastosowania 05. Teoria Względności – Problemy 06. Teoria Względności – Błędne Interpretacje 07. Teoria Względności – Prekursorzy 08. Teoria Względności – Twórcy 09. Teoria Względności – Kulisy 10. Teoria Względności – Kosmologia Relatywistyczna 11. Teoria Względności – Czarne Dziury 12. Teoria Względności – Fale Grawitacyjne 13. Teoria Względności – Antygrawitacja 14. Teoria Względności – Kalendarium Wstęp 06 Pomocnicze materiały do tych wykładów zostaną zamieszczone na Platformie Dystrybucji Cyfrowej Virtualo w postaci eBooków. Szczegółowe informacje dotyczące sygnalizowanych tam zagadnień zainteresowani Czytelnicy znajdą w innych moich eBookach: Z. Osiak: Szczególna Teoria Względności. Virtualo 2012. Z. Osiak: Ogólna Teoria Względności. Virtualo 2012. Z. Osiak: Antygrawitacja. Virtualo 2012. Z. Osiak: Giganci Teorii Względności. Virtualo 2012. Z. Osiak: Energia w Szczególnej Teorii Względności. Virtualo 2012. Z. Osiak: Energy in Special Relativity. Virtualo 2011. Z. Osiak: Encyklopedia Fizyki. Virtualo 2012. Wykład 6 TEORIA WZGLĘDҭOŚCI Błędne Interpretacje dr Zbigniew Osiak Portrety wykonała Małgorzata Osiak Plan wykładu 08 SZCZEGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI •Masa cząstki jest niezmiennikiem •Równania ruchu Newtona są niepoprawne •Trójwymiarowe „relatywistyczne” równania ruchu Plancka •Relatywistycznie współzmiennicze równania ruchu Minkowskiego •Masa cząstki nie zależy od jej prędkości •Energia w szczególnej teorii względności •Wprowadzenie •Relatywistyczna energia kinetyczna •Energia całkowita •Energia spoczynkowa •Energie kinetyczna, całkowita i spoczynkowa wg Einsteina •Nowy związek między energią kinetyczną a pędem •Konkluzja Plan wykładu 09 OGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI •W centrum czarnej dziury nie ma pola grawitacyjnego •Prawo grawitacji Newtona •Prawo grawitacji Gaussa •Zewnętrzne rozwiązanie Schwarzschilda •Czarne dziury a prawo Gaussa •Energia fotonu w polu grawitacyjnym •Paradoks fotonowy •Definicja poczerwienienia •Prawo Hubble’a nie rozstrzyga o modelu Wszechświata •Kosmologiczne rozwiązania Friedmana •Prawo Hubble’a •Ekspansja w przestrzeni, czy ekspansja przestrzeni, a może jeszcze inaczej? •Nasz Wszechświat jako czarna dziura z otoczką antygrawitacyjną Plan wykładu 10 •Inne błędne interpretacje •Linie geodezyjne •Oddziaływania grawitacyjne nie są siłami 11 SZCZEGÓLҭA TEORIA WZGLĘDҭOŚCI 12 Masa cząstki jest niezmiennikiem Równania ruchu ҭewtona są niepoprawne 13 •Wyniki doświadczeń przeprowadzonych w 1901 przez niemieckiego fizyka Waltera Kaufmanna (1871-1947) z elektronami emitowanymi przez promieniotwórcze źródło i poruszającymi się w polach elektrycznym i magnetycznym wykazały, że równania ruchu Newtona są niepoprawne. Isaac Newton (1642-1727) F = m v d dt •Poprawione równania ruchu zaproponowali Planck w 1906 oraz Minkowski w 1908. Ale tylko równania Minkowskiego spełniały wymogi powstałej w 1905 szczególnej teorii względności. •W. Kaufmann: Die magnetische und electrische Ablenbarkeit der Bequerelstrahlen und die scheinbare Masse der Elektronen. Nachrichten [von der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu] Göttingen [Mathematisch-physikalische Klasse] Heft 2 (1901) 143- 155. Trójwymiarowe „relatywistyczne” równania ruchu Plancka 14 •Planck zaproponował (1906) trójwymiarowe „relatywistyczne” równania ruchu. F = d dt     m 2cv1 − − 2 v     Max K. E. L. Planck (1858-1947) •M. Planck: Das Prinzip der Relativität und die Grundgleichungen der Mechanik. Verhandlungen der Deutschen physikalischen Gesellschaft 4 (1906) 136-141. Zasada względności i podstawowe równania mechaniki. [Patrz równanie 6.] Relatywistycznie współzmiennicze równania ruchu Minkowskiego •Minkowski przedstawił (1908) relatywistycznie współzmiennicze równania mechaniki punktu materialnego w czterowymiarowej postaci. Hermann Minkowski (1864-1909) d dt    − 2 1 2 cv1 − − 2 dx α dt    2 cv1 mF α = − =α 4,3,2,1 = x x ,x 1 2 1 = 2 ,y x 3 ,z x 4 = 2 2 v =    dx 1 dt  +     dx 2 dt  +     dx 3 dt = ict 2    •H. Minkowski: Die Grundgleichungen für die elektromagnetischen Vorgänge in bewegten Körpern. Nachrichten von der Königlich Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen (Mathematisch-physikalische Klasse) (1908) 53-111. [Patrz równanie 22 na stronie 107.] 15 Masa cząstki nie zależy od jej prędkości 16 •Zgodnie ze STW masa cząstki nie zależy od jej prędkości. Minkowski → mm m → Planck m 1 − 2 2 v c Hermann Minkowski (1864-1909) d dt → d dt 1 1 − 2 2 v c d dt → d dt •M. Planck: Das Prinzip der Relativität und die Grundgleichungen der Mechanik. Verhandlungen der Deutschen physikalischen Gesellschaft 4 (1906) 136-141. Zasada względności i podstawowe równania mechaniki. Max K. E. L. Planck (1858-1947) •H. Minkowski: Die Grundgleichungen für die elektromagnetischen Vorgänge in bewegten Körpern. Nachrichten [von der Königlich Gesellschaft der Wissenschaften zu] Göttingen [Mathematisch- physikalische Klasse] (1908) 53-111. Podstawowe równania dla zjawisk elektromagnetycznych w poruszających się ciałach. Masa cząstki nie zależy od jej prędkości 17 •Does mass really depend on velocity, dad? Actually, no, but don’t tell your teacher. •Tatusiu, czy masa naprawdę zależy od prędkości? W rzeczywistości nie, ale nie mów tego swojemu nauczycielowi. m = m 1 − 0 v c 2 2 •Carl G. Adler: Does mass really depend on velocity, dad? American Journal of Physics 55, 8 (1987) 739-743. 18 Energia w szczególnej teorii względności Wprowadzenie 19 •Tradycyjna postać zasady równoważności masy i energii 0 mc zaproponowana przez Einsteina jest niekiedy wyprowadzana przy pomocy równań ruchu Plancka. Stosowanie tych równań w szczególnej teorii względności prowadzi do błędów ponieważ nie są one relatywistycznie współzmiennicze. E = 2 •Współzmienniczość równań fizyki i niezmienniczość wartości prędkości światła w próżni względem transformacji Lorentza są dwoma podstawowymi postulatami szczególnej teorii względności. •Według mnie równania ruchu Plancka są ciekawym przykładem hipotezy heurystycznej i mają jedynie historyczne znaczenie. Przy wyznaczaniu wyrażeń dla relatywistycznej energii kinetycznej, całkowitej i spoczynkowej należy posługiwać się czterowymiarowymi równaniami ruchu Minkowskiego. •Z. Osiak: Energia w Szczególnej Teorii Względności. Self Publishing (2012), www.virtualo.pl Relatywistyczna energia kinetyczna 20 2 vm γ 2 E k = 1 2 22 cm γ − 1 2 2 mc = 1 2 =γ 1 1 − 2 2 v c •Ek – energia kinetyczna cząstki •m – masa cząstki •v – wartość prędkości cząstki •c – wartość prędkości światła w próżni •γ – czynnik Lorentza •Z. Osiak: Energia w Szczególnej Teorii Względności. Self Publishing (2012), www.virtualo.pl •Z. Osiak: Szczególna Teoria Względności. Self Publishing (2012), www.virtualo.pl Energia całkowita 21 df = E 1 2 22 cm γ =γ 1 1 − 2 2 v c •E – energia całkowita cząstki •m – masa cząstki •v – wartość prędkości cząstki •c – wartość prędkości światła w próżni •γ – czynnik Lorentza •Z. Osiak: Energia w Szczególnej Teorii Względności. Self Publishing (2012), www.virtualo.pl •Z. Osiak: Szczególna Teoria Względności. Self Publishing (2012), www.virtualo.pl Energia spoczynkowa 22 df E = 0 1 2 2 mc •E0 – energia spoczynkowa cząstki •m – masa cząstki •c – wartość prędkości światła w próżni •Z. Osiak: Energia w Szczególnej Teorii Względności. Self Publishing (2012), www.virtualo.pl •Z. Osiak: Szczególna Teoria Względności. Self Publishing (2012), www.virtualo.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Teoria Względności – Błędne Interpretacje
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: