Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00093 007807 15712806 na godz. na dobę w sumie
Teoria Względności – Kosmologia Relatywistyczna - ebook/pdf
Teoria Względności – Kosmologia Relatywistyczna - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 84
Wydawca: Self Publishing Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-272-3798-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> popularnonaukowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Teoria Względności – Kosmologia Relatywistyczna jest zapisem wykładu wygłoszonego przeze mnie dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Teoria Względności k a i s O w e i n g b Z i Kosmologia Relatywistyczna 10 Zbigniew Osiak (Tekst) TEORIA WZGLĘDҭOŚCI Kosmologia Relatywistyczna Małgorzata Osiak (Ilustracje) © Copyright by Zbigniew Osiak (text) and Małgorzata Osiak (illustrations) Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie i kopiowanie całości lub części publikacji zabronione bez pisemnej zgody autora tekstu i autorki ilustracji. Portret autora zamieszczony na okładkach przedniej i tylnej Rafał Pudło Wydawnictwo: Self Publishing ISBN: 978-83-272-3798-9 e-mail: zbigniew.osiak@live.com Wykład 10 TEORIA WZGLĘDҭOŚCI Kosmologia Relatywistyczna dr Zbigniew Osiak Portrety wykonała Małgorzata Osiak Plan wykładu 06 •I powstała OTW 10 •OTW i grawitacja 11 •Model Einsteina: „materia bez ruchu” 12 •Model de Sittera: „ruch bez materii” 13 •Impas 14 •Zamknięty Wszechświat Friedmana 15 •Równania Friedmana 16 •Otwarty Wszechświat Friedmana 17 •Reakcja Einsteina 18 •Noblista zmienia zdanie 19 •Prawo Hubble’a 20 •Ekspansja w przestrzeni czy ekspansja przestrzeni? 21 •Promieniowanie tła 22 •Wielki Wybuch 23 •Ile lat istnieje Wszechświat? 26 •Dlaczego niebo w nocy jest ciemne? 27 Plan wykładu 07 •Kosmologiczne rozwiązanie Einsteina jest niestabilne 28 •Czy możliwy jest ruch bez materii? 29 •Sukces ma wielu ojców 30 •Równania kosmologiczne Heckmanna 33 •Artykuł przeglądowy Robertsona 34 •Odmłodzony Newton 35 •Czy stała grawitacyjna jest stała? 36 •Teoria Stanu Stacjonarnego 37 •A może Wszechświat wiruje? 39 •Klasyfikacja modeli kosmologicznych 40 •Asymetria barionowa 42 •Problem płaskości 43 •Problem horyzontu 44 •Wszechświat inflacyjny 45 •Satelita COBE 46 •Przyspieszający Wszechświat 50 Plan wykładu 08 •Sukcesy i porażki Teorii Wielkiego Wybuchu 52 •Zasada antropiczna 53 Równania •Twórcy rachunku tensorowego 55 •Tensor krzywizny Ricciego i symbole Christoffela 57 •Kontrawariantny tensor metryczny 58 •Równania pola 59 •Tensor energii-pędu 60 •Równania ruchu cząstki próbnej 61 •Kosmologiczne rozwiązanie Einsteina: „materia bez ruchu” 62 •Kosmologiczne rozwiązanie Einsteina we współrzędnych sferycznych 63 •Interpretacja stałej kosmologicznej 64 •Kosmologiczne rozwiązanie de Sittera: „ruch bez materii” 65 •Kosmologiczne rozwiązania Friedmana 66 Plan wykładu 09 •Równania Friedmana 68 •Równanie kosmicznego oscylatora 69 •Prawa zachowania pędu i energii 70 •Analiza modelu Friedmana 71 •Prawo Hubble’a 73 •Poczerwienienie w przestrzeni Euklidesa 74 •Poczerwienienie w przestrzeni Minkowskiego 75 •Poczerwienienie w przestrzeni FLRW 76 •Kosmologiczne rozwiązanie Gödela 77 •Kosmologiczne rozwiązanie Gödela we współrzędnych cylindrycznych 78 •Kosmologiczne równania Hoyle’a 79 •Prosty model rozszerzającej się czasoprzestrzeni 80 •Tensor Weyla 81 •Przestrzenie Einsteina 82 I powstała OTW 10 •25 listopada 1915 na posiedzeniu Królewskiej Pruskiej Akademii Nauk Albert Einstein przedstawił pracę Równania pola grawitacyjnego. •Kończyła ona trwający osiem lat etap tworzenia Ogólnej Teorii Względności. Albert Einstein (1879-1955) •A. Einstein: Die Feldgleichungen der Gravitation. Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften 2, 48 (1915) 844-847. Równania pola grawitacyjnego. OTW i grawitacja 11 •W ramach OTW pole grawitacyjne opisywane jest dziesięcioma wielkościami, będącymi składowymi tensora metrycznego, spełniającymi rolę potencjałów grawitacyjnych. •Pole grawitacyjne jest wynikiem deformacji czasoprzestrzeni, która zależy od rozkładu gęstości energii wszelakiej postaci. Informacje o źródłach pola grawitacyjnego zawiera tensor energii-pędu. •Rozwiązanie dziesięciu równań pola Einsteina, przy zadanych dziesięciu składowych tensora energii-pędu, polega na znalezieniu dziesięciu składowych tensora metrycznego spełniających te równania. Model Einsteina: „materia bez ruchu” 12 •8 lutego 1917 na posiedzeniu Akademii Einstein zaprezentował pracę Problemy kosmologii i ogólna teoria względności. •Przedstawił w niej model Wszechświata statycznego, jednorodnego, skończonego (ale nieograniczonego), o stałej niezależnej od czasu krzywiźnie przestrzeni. •Aby rozwiązać problem warunków granicznych, zaproponował równania pola grawitacyjnego z członem kosmologicznym. •Model Wszechświata Einsteina pozostawał w zgodzie z ówczesnymi obserwacjami astronomicznymi. •8 lutego 1917 uważany jest za datę powstania Kosmologii Relatywistycznej. •A. Einstein: Kosmologische Betrachtungen zur allgemeinen Relativitätstheorie. Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften 1, 6 (1917) 142-152. Model de Sittera: „ruch bez materii” 13 •A już 31 marca 1917 Willem de Sitter na posiedzeniu Królewskiej Akademii Nauk w Amsterdamie przedłożył rozwiązanie opisujące Wszechświat bez materii, traktowany jako czasoprzestrzeń o stałej krzywiźnie. Willem de Sitter (1872-1934) •W. de Sitter: Over de relativiteit der traagheid: Beschouwingen naar aanleiding van Einstein s laatste hypothese. Verslag [van de gewone vergaderingen der wis-en natuurkundige afdeeling] der Koninklijke Akademie van Wetenschappen [te Amsterdam] 25, 9 (31 Maart 1917) 1268-1276. O względności inercji: uwagi dotyczące ostatnich hipotez Einsteina. •W. de Sitter: Over de kromming der ruimte. Verslag [van de gewone vergaderingen der wis-en natuurkundige afdeeling] der Koninklijke Akademie van Wetenschappen [te Amsterdam] 26, 2 (30 Juni 1917) 222-236. O krzywiźnie przestrzeni. Impas 14 •Impas w nowo powstałej kosmologii relatywistycznej trwał aż pięć lat. Zamknięty Wszechświat Friedmana 15 •29 czerwca 1922 do redakcji Zeitschrift für Physik wpłynęła praca Friedmana zatytułowana O krzywiźnie przestrzeni. •Autor rozpatrzył przestrzeń jako sferę o dodatniej krzywiźnie, stałej względem współrzędnych przestrzennych, ale zmieniającej się w czasie. •Spoczywająca względem układu współrzędnych materia, jednorodnie wypełniająca przestrzeń, potraktowana została jako pył bezciśnieniowy. Aleksander A. Friedman (1888-1925) •A. A. Friedman: Über die Krümmung des Raumes. Zeitschrift für Physik 10, 6 (1922) 377-386. O krzywiźnie przestrzeni. Równania Friedmana 16 •Dziesięć równań pola, dzięki tym założeniom, redukuje się do dwóch tzw. równań Friedmana. •Z analizy równań Friedmana między innymi wynika, że w przypadku znikającej stałej kosmologicznej i gęstości materii we Wszechświecie większej od tzw. gęstości krytycznej, początkowo rozszerzający się Wszechświat, po pewnym czasie zacznie się kurczyć. Otwarty Wszechświat Friedmana 17 •Dwa lata później w 1924 Friedman opublikował pracę O możliwości świata o stałej ujemnej krzywiźnie, w której przestrzeń została potraktowana jako pseudosfera o ujemnej krzywiźnie, stałej względem współrzędnych przestrzennych, ale zmieniającej się w czasie. •Przypomnijmy, pseudosfera powstaje przez obrót traktrysy względem podstawy i wygląda jak dwie trąbki połączone ich większymi krawędziami. •W tym przypadku z równań Friedmana wynika, że dla znikającej stałej kosmologicznej i gęstości mniejszej od gęstości krytycznej, Wszechświat nieustannie się rozszerza. •A. A. Friedmann: Über die Möglichkeit einer Welt mit konstanter negativer Krümmung des Raumes. Zeitschrift für Physik 21, 5 (1924) 326-332. O możliwości świata o stałej ujemnej krzywiźnie. Reakcja Einsteina 18 •Einstein zbyt impulsywnie zareagował na teorię Friedmana. •W polemicznej bardzo krótkiej notatce stwierdził (1922) między innymi: •Wyniki dotyczące niestacjonarnego świata, zawarte w pracy Friedmana, wydają mi się podejrzane. W rzeczywistości okazuje się, że podane w niej rozwiązanie nie spełnia równań pola. •A. Einstein: Bemerkung zu der Arbeit von A. Friedman. “Über die Krümmung des Raumes”. Zeitschrift für Physik 11 (1922) 326. Uwaga do pracy A. Friedmana. „O krzywiźnie przestrzeni”. ҭoblista zmienia zdanie 19 •Kilka miesięcy później twórca OTW, odwołał (1923) swoje błędne poglądy dotyczące teorii Friedmana. •W poprzedniej uwadze poddałem krytyce pracę Friedmana. Jednakże moja krytyka oparta była na błędzie w obliczeniach. Uważam, że wyniki Friedmanna są prawidłowe i przedstawiają nowy świat. •W 1931 Einstein wyznał, że bardziej przykrej pomyłki, niż dotyczącej oceny pracy Friedmana, w swoim życiu nie popełnił. •A. Einstein: ̱otiz zu der Bemerkung zu der Arbeit von A. Friedman. “Über die Krümmung des Raumes”. Zeitschrift für Physik 16 (1923) 228. ̱otatka o uwadze do pracy A. Friedmana. “O krzywiźnie przestrzeni”. Prawo Hubble’a 20 •W 1929, czyli cztery lata po śmierci Friedmana, Edwin Powell Hubble oznajmił światu o swoim odkryciu: •Galaktyki oddalają się z prędkością radialną proporcjonalną do ich odległości od obserwatora. Edwin P. Hubble (1889-1953) =− 1 poczerwien ienie obserwacje Hubble a df = z λ observed λ ~z emitted x v c prawo Hx Hubble nierelatyw z = v = istyczne prawo Dopplera a, H ≈ 2,27 ⋅ 10 − 18 − 1 s •E. P. Hubble: A Relation Between Distance and Radial Velocity Among Extra-galactic ̱ebulae. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 15 (1929) 168-173. Związek między odległością i prędkością radialną mgławic pozagalaktycznych.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Teoria Względności – Kosmologia Relatywistyczna
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: