Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00556 006602 15695723 na godz. na dobę w sumie
Teoria Względności – Prekursorzy - ebook/pdf
Teoria Względności – Prekursorzy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 206
Wydawca: Self Publishing Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-272-3814-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> popularnonaukowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

„Teoria Względności – Prekursorzy” jest zapisem wykładu wygłoszonego przeze mnie dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Teoria Względności k a i s O w e i n g b Z i Prekursorzy 07 Zbigniew Osiak (Tekst) TEORIA WZGLĘDҭOŚCI Prekursorzy Małgorzata Osiak (Ilustracje) © Copyright by Zbigniew Osiak (text) and Małgorzata Osiak (illustrations) Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie i kopiowanie całości lub części publikacji zabronione bez pisemnej zgody autora tekstu i autorki ilustracji. Portret autora zamieszczony na okładkach przedniej i tylnej Rafał Pudło Wydawnictwo: Self Publishing ISBN: 978-83-272-3814-6 e-mail: zbigniew.osiak@live.com Wstęp 05 W 2011 i 2012 wygłosiłem dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim cykl wykładów: 01. Teoria Względności – Podstawy 02. Teoria Względności – Wyniki/Rezultaty 03. Teoria Względności – Testy 04. Teoria Względności – Zastosowania 05. Teoria Względności – Problemy 06. Teoria Względności – Błędne Interpretacje 07. Teoria Względności – Prekursorzy 08. Teoria Względności – Twórcy 09. Teoria Względności – Kulisy 10. Teoria Względności – Kosmologia Relatywistyczna 11. Teoria Względności – Czarne Dziury 12. Teoria Względności – Fale Grawitacyjne 13. Teoria Względności – Antygrawitacja 14. Teoria Względności – Kalendarium Wstęp 06 Zapis tych wykładów zostanie zamieszczony w postaci eBooków na Platformie Dystrybucji Cyfrowej Virtualo. Szczegółowe informacje dotyczące sygnalizowanych tam zagadnień zainteresowani Czytelnicy znajdą w innych moich eBookach: Z. Osiak: Szczególna Teoria Względności. Virtualo 2012. Z. Osiak: Ogólna Teoria Względności. Virtualo 2012. Z. Osiak: Antygrawitacja. Virtualo 2012. Z. Osiak: Giganci Teorii Względności. Virtualo 2012. Z. Osiak: Energia w Szczególnej Teorii Względności. Virtualo 2012. Z. Osiak: Energy in Special Relativity. Virtualo 2011. Z. Osiak: Encyklopedia Fizyki. Virtualo 2012. Wykład 7 TEORIA WZGLĘDҭOŚCI Prekursorzy dr Zbigniew Osiak Portrety wykonała Małgorzata Osiak Plan wykładu 08 •Mikołaj Kopernik (1473-1543) 14 •Giordano Bruno (1548-1600) 15 •Galileo Galilei [Galileusz] (1564-1642) 16 •Zasada bezwładności 18 •Zasada względności 19 •Johannes Kepler (1571-1630) 20 •Prawa Keplera 22 •René du Perron Descartes [Kartezjusz] (1596-1650) 23 •Pierre de Fermat (1601-1665) 25 •Sir Isaac Newton (1643-1727) 26 •Ole (Olaus) Christiansen Römer (1644-1710) 28 •Giovanni Girolamo Saccheri (1667-1733) 29 •James Bradley (1693-1762) 31 •Aberracja światła gwiazd 33 •Pierre-Louis Moreau de Maupertuis (1698-1759) 34 •Leonhard Euler (1707-1783) 36 Plan wykładu 09 •Jean Le Rond d’Alembert (1717-1783) 38 •Joseph Louis de Lagrange (1736-1813) 40 •Marquise Pierre Simon de Laplace (1749-1827) 42 •Adrien Marie Legendre (1752-1833) 46 •Heinrich Wilhelm Mathias Olbers (1758-1840) 48 •Tomas Young (1773-1829) 50 •Carl Friedrich Gauss (1777-1855) 52 •Twierdzenie Gaussa 54 •Elektryczne prawo Gaussa 55 •Grawitacyjne prawo Gaussa 56 •Siméon Denis Poisson (1781-1840) 57 •Dominique François Jean Arago (1786-1853) 59 •Augustin Jean Fresnel (1788-1827) 60 •Baron Augustin Louis Cauchy (1789-1857) 62 •Michael Faraday (1791-1867) 64 •Gaspard Gustave de Coriolis (1792-1843) 66 Plan wykładu 10 •Siła Coriolisa 68 •George Green (1793-1841) 69 •Twierdzenie Greena 71 •Nikołaj Iwanowicz Łobaczewski (1793-1856) 72 •Gabriel Lamé (1795-1870) 75 •Janos Bolyai (1802-1860) 77 •Christian Johann Doppler (1803-1853) 78 •Carl Gustav Jacob Jacobi (1804-1851) 80 •Wilhelm Eduard Weber (1804-1891) 82 •Sir William Rowan Hamilton (1805-1865) 84 •Hermann Günter Grassmann (1809-1877) 86 •Urbain Jean Joseph Le Verrier (1811-1877) 88 •Julius Robert von Mayer (1814-1878) 90 •Armaund Hippolyte Louis Fizeau (1819-1896) 93 •Jean Bernard Leon Foucault (1819-1868) 95 •Sir George Gabriel Stokes (1819-1903) 97 Plan wykładu 11 •Twierdzenie Stokesa 99 •Herman Ludwig Ferdinand von Helmholtz (1821-1894) 100 •Leopold Kronecker (1823-1891) 101 •Georg Friedrich Bernhard Riemann (1826-1866) 103 •Elwin Bruno Christoffel (1829-1900) 109 •James Clerk Maxwell (1831-1879) 111 •Rudolf Otto Sigismund Lipschitz (1832-1903) 114 •Eugenio Beltrami (1835-1900) 117 •Ernst Mach (1838-1916) 119 •Edward Williams Morley (1838-1923) 121 •Josiah Willard Gibbs (1839-1903) 123 •Marius Sophus Lie (1842-1899) 124 •John William Strutt Rayleigh (1842-1919) 127 •Heinrich Weber (1842-1913) 129 •Władysław Gosiewski (1844-1911) 131 •William Kingdon Clifford (1845-1879) 132 Plan wykładu 12 •Nikołaj Aleksiejewicz Umow (1846-1915) 135 •Wilhelm Karl Joseph Killing (1847-1923) 137 •Baron Roland von Eötvös (1848-1919) 139 •Doświadczenie Eötvösa 141 •Felix Christian Klein (1849-1925) 143 •Hugo Hans Ritter von Seeliger (1849-1924) 147 •Oliver Heaviside (1850-1925) 149 •Woldemar Voigt (1850-1919) 151 •Samuel Dickstein (1861-1939) 153 •George Francis FitzGerald (1851-1901) 157 •Sir Oliver Joseph Lodge (1851-1940) 159 •Albert Abraham Michelson (1852-1931) 162 •John Henry Poynting (1852-1914) 165 •Hendrik Antoon Lorentz (1853-1928) 168 •Hipoteza Lorentza 170 •Transformacje Lorentza 171 Plan wykładu 13 •Gregorio Ricci-Curbastro (1853-1925) 173 •Rachunek tensorowy 175 •Luigi Bianchi (1856-1928) 176 •Friedrich Heinrich Schur (1856-1932) 179 •Joseph Larmor (1857-1942) 180 •Heinrich Rudolf Hertz (1857-1894) 182 •DeWitt Bristol Brace [D. B. Brace] (1859-1905) 185 •Frederick Thomas Trouton (1863-1922) 187 •Dayton Clarence Miller (1866-1941) 190 •Walter Kaufmann (1871-1947) 192 •Tulio Levi-Civita (1873-1941) 194 •Desiderius Pekár (1873-1953) 196 •Eugen Fekete (1880-1943) 197 •Alexander Oliver Rankine (1881-1956) 198 •Alfabetyczny indeks nazwisk 199 Mikołaj Kopernik (1473-1543) 14 polski astronom, matematyk, ekonomista i lekarz 1473 - Urodził się 19 lutego w Toruniu. 1491/95 - Studiował na uniwersytecie w Krakowie. 1496/1503 - Kontynuował z przerwami naukę we Włoszech, studiując od 1496 prawo w Bolonii, a od 1501 medycynę w Padwie. 1503 - Doktoryzował się z prawa kanonicznego w Ferrarze. 1543 - Zmarł 24 maja 1543 roku we Fromborku. •Zaproponował (1543) do opisu ruchu planet i Słońca układ heliocentryczny. Zwrócił jako pierwszy uwagę na względność ruchu i rolę układu odniesienia. •M. Kopernik: De revolutionibus orbium coelestium. 1543. O obrotach sfer niebieskich. Giordano Bruno (1548-1600) 15 włoski filozof 1548 - Urodził się w styczniu w Nola. 1572 - Przyjął święcenia kapłańskie. 1600 - Zmarł 17 lutego w Rzymie, spalony na stosie wyrokiem Inkwizycji za popieranie poglądów Kopernika. Komentarz Za twierdzenie, że wszelaki ruch jest względny, można było stracić życie. •G. Bruno: Cena de le Ceneri. 1584. •G. Bruno: Opera latine. Edited by Francisco Fiorentino, Vittorio Imbriani, C. M. Talarigo, Felice Tocco, Girolamo Vitelli. Napoli-Firenze, 1879-1891. [3 tomy] Galileo Galilei [Galileusz] (1564-1642) 16 włoski fizyk, matematyk, astronom i filozof 1564 - Urodził się 15 lutego w Pizie. 1581/5 - Studiował medycynę, matematykę i fizykę na uniwersytetach w Pizie i we Florencji. 1589 - Otrzymał katedrę matematyki na uniwersytecie w Pizie. 1592 - Objął katedrę matematyki na uniwersytecie w Padwie. 1610 - Powrócił do Pizy. 1633 - Wyrokiem Inkwizycji został skazany na bezterminowy areszt domowy za popieranie heliocentrycznej teorii Kopernika. 1642 - Zmarł 8 stycznia w Arcetri koło Florencji. Galileo Galilei [Galileusz] (1564-1642) 17 Wyniki •Sformułował (1632, 1638) zasadę względności i błędnie zasadę bezwładności. •Zwrócił uwagę na rolę doświadczenia w fizyce. Ciekawostki •Poprawną postać zasady bezwładności podał (1644) Kartezjusz. •Galileuszowi przypisywane są słowa „a jednak się kręci”, które miał szeptem wypowiedzieć po ogłoszeniu wyroku skazującego go na areszt domowy i wyparcie się poglądów popierających teorię Kopernika. •G. Galilei: Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo Tolemaico e Copernicano. Fiorenza 1632. Istnieje polski przekład: Dialog o dwu najważniejszych układach świata: ptolemeuszowym i kopernikowym. PWN, Warszawa 1962. •G. Galilei: Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze attenenti ala mecaanica i movimenti locali. Leida 1638. Rozmowy i dowodzenia matematyczne z zakresu dwóch nowych umiejętności dotyczących mechaniki i ruchów miejscowych. Zasada bezwładności 18 •Zasada bezwładności Istnieje układ odniesienia (zwany układem inercjalnym), w którym ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym, gdy nie działa na to ciało żadna siła lub siły działające znoszą się. •Zasada bezwładności jest hipotezą! •Czy istnieją globalne układy inercjalne? Brutalna odpowiedź brzmi – nie! •W jakościowych sformułowaniach Ogólnej Teorii Względności zakłada się istnienie lokalnych układów inercjalnych. Zasada względności 19 •Zasada względności Galileusza W układach inercjalnych wszystkie zjawiska z zakresu mechaniki przebiegają tak samo. •Ogólna zasada względności, będąca jednym z założeń OTW, bywa formułowana jak poniżej: Definicje wielkości fizycznych oraz równania (prawa) fizyki można tak sformułować, aby ich ogólne postacie były takie same we wszystkich układach odniesienia. •Z. Osiak: Ogólna Teoria Względności. Self Publishing (2012), www.virtualo.pl •Z. Osiak: Teoria Względności - Podstawy. Self Publishing (2012), www.virtualo.pl Johannes Kepler (1571-1630) 20 niemiecki astronom i matematyk 1571 - Urodził się 27 grudnia w Weil der Stadt. 1589/91 - Studiował na uniwersytecie w Tybindze. 1601 - Został astronomem cesarskim. 1612 - Objął katedrę matematyki w Linzu. 1630 - Zmarł 15 listopada w Regensburgu. Johannes Kepler (1571-1630) 21 Wyniki •Odkrył (1609 i 1619) trzy prawa rządzące ruchem planet. •Kepler był asystentem Tychona Brahego. •Prawa opisujące ruch planet wokół Słońca Kepler sformułował na podstawie danych obserwacyjnych zebranych przez Tychona Brahego, który był przeciwnikiem teorii Kopernika. •Tycho Brahe (1546-1601) duński astronom •J. Kepler: Astronomia nova. 1609. ̱owa astronomia [oparta na przyczynach, czyli fizyka nieba, wyłożona przez objaśnienia ruchu gwiazdy Mars podług obserwacji Tychona Brahego]. Rozprawa ta zawiera pierwsze dwa prawa Keplera. •J. Kepler: Harmonices mundi libri. 1619. Harmonia świata. W traktacie tym zostało sformułowane trzecie prawo Keplera. Prawa Keplera 22 •Pierwsze prawo Keplera Każda planeta porusza się po orbicie eliptycznej. W jednym z ognisk elipsy znajduje się Słońce (środek masy układu Słońce-planety). •Drugie prawo Keplera Promień wodzący planety zakreśla w równych przedziałach czasu równe pola. •Trzecie prawo Keplera Kwadrat okresu obiegu orbity jest proporcjonalny do sześcianu jej wielkiej półosi.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Teoria Względności – Prekursorzy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: