Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00778 011109 16907956 na godz. na dobę w sumie
Teraz! Jak już dziś zmienić jutro? - książka
Teraz! Jak już dziś zmienić jutro? - książka
Autor: Liczba stron: 296
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-1832-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj tajniki sztuki podejmowania właściwych decyzji

Czy można podejmować wyłącznie właściwe decyzje? Po czym poznajesz właściwe decyzje? Głównie po tym, że ich nie żałujesz, ponieważ nie mogły być lepsze w danej chwili. Pamiętaj, że każdą decyzję podejmujesz teraz, a nie w przeszłości lub przyszłości. W każdej chwili możesz wpłynąć na rzeczywistość, ukształtować to, co będzie, na podstawie tego, co było i jest. Całe twoje życie toczy się w teraźniejszości i jeżeli weźmiesz sobie tę prawdę do serca, satysfakcja z dobrze wykorzystanych milionów chwil nie pozostawi w nim miejsca na rozpamiętywanie i żal.

Nie mogę zagwarantować Ci, że każda Twoja decyzja będzie trafna, że zapewni Ci sukces, bogactwo i pełnię szczęścia. Moja obietnica jest inna:

Twoje decyzje staną się właściwe — to znaczy takie, których nie będziesz potem żałować.

Pomyśl: każdego dnia dokonujesz wielu wyborów. Jeśli nie są one racjonalnie uzasadnione, nie powstrzymasz się od ich rozpamiętywania, a Twoje poczucie własnej wartości będzie coraz bardziej zatruwane goryczą niepewności.

Czy warto tracić kolejny dzień?

(ze wstępu do książki)

Niewiele jest na świecie osób takich jak Krzysztof. Od wielu lat konsekwentnie bada i stosuje zasady skutecznego działania, które sprawdzają się w praktyce i umożliwiają dokonywanie rzeczy ważnych, znaczących. Jego praca zasługuje na uwagę każdego, kto chce ulepszyć otaczający go świat.

David Allen, twórca metody Getting Things Done, autor klasycznego podręcznika Getting Things Done, czyli sztuka bezstresowej efektywności (Onepress 2008)

 

Krzysztof Wysocki — przedsiębiorca, inżynier elektronik, publicysta i popularyzator wiedzy o zasadach skutecznego działania. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Wiedzę i doświadczenie praktyczne z dziedziny zarządzania zdobywał, prowadząc własną działalność gospodarczą oraz pracując w organizacjach różnej wielkości. Jest współzałożycielem WB Electronics S.A., największej polskiej firmy prywatnej działającej w branży zbrojeniowej. Wiedzę o zasadach skutecznego działania upowszechnia jako TesTeq na łamach popularnego bloga BIZNES BEZ STRESU, a ponadto publikuje artykuły (m.in. w „Productive! Magazine”), prowadzi szkolenia oraz sprawuje mentorską opiekę nad młodymi przedsiębiorcami. Jest zapalonym biegaczem, maratończykiem i windsurferem.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Magdalena Dragon-Philipczyk Projekt okładki: Jan Paluch Ilustracje: Szczepan Sadurski Fotografia na okładce: Mirosław Pietruszyński Korekta językowa: Renata Grzywna Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/terazj Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-283-1832-8 Copyright © Krzysztof Wysocki 2015 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis Treści Wst(cid:218)p. Bilet do kina ............................................................11 Wprowadzenie. Teraz? Jakie „teraz”? ................................17 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) I. Przesz(cid:239)o(cid:258)(cid:202) 29 Rozdzia(cid:239) 1. Droga ................................................................33 Jak zaakceptowa(cid:202) niezmienno(cid:258)(cid:202) szlaku, który doprowadzi(cid:239) ci(cid:218) do tera(cid:283)niejszo(cid:258)ci? Rozdzia(cid:239) 2. Do(cid:258)wiadczenia .................................................43 Jak przekuwa(cid:202) fakty w intuicj(cid:218) niezb(cid:218)dn(cid:200) do podejmowania w(cid:239)a(cid:258)ciwych decyzji? Rozdzia(cid:239) 3. Baga(cid:285) .................................................................55 Jak poradzi(cid:202) sobie z baga(cid:285)em przesz(cid:239)o(cid:258)ci i wykorzysta(cid:202) zgromadzone w nim atuty? Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) II. Teraz! 63 Rozdzia(cid:239) 4. Okoliczno(cid:258)ci ....................................................67 Jak otworzy(cid:202) oczy i dostrzec rzeczywisto(cid:258)(cid:202) tak(cid:200), jak(cid:200) jest w(cid:239)a(cid:258)nie teraz? Rozdzia(cid:239) 5. Ty ......................................................................81 Jak przygotowa(cid:202) si(cid:218) do podejmowania w(cid:239)a(cid:258)ciwych decyzji i nie da(cid:202) si(cid:218) zmyli(cid:202)? 7 Poleć książkęKup książkę Teraz! Jak już dziś zmienić jutro Rozdzia(cid:239) 6. Nawyki i rytua(cid:239)y ............................................105 Jak oszcz(cid:218)dza(cid:202) swój „mi(cid:218)sie(cid:241) decyzyjny”, (cid:285)eby by(cid:239) zwarty i gotowy do dzia(cid:239)ania? Rozdzia(cid:239) 7. Wybór i plan ...................................................117 Jak sprawia(cid:202), (cid:285)eby s(cid:239)owo stawa(cid:239)o si(cid:218) cia(cid:239)em, a twoje marzenia rzeczywisto(cid:258)ci(cid:200)? Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) III. Przysz(cid:239)o(cid:258)(cid:202) 135 Rozdzia(cid:239) 8. Droga ..............................................................139 Jakie drogi wybiera(cid:202) i jak si(cid:218) po nich porusza(cid:202)? Rozdzia(cid:239) 9. Do(cid:258)wiadczenia ...............................................145 Jak odró(cid:285)nia(cid:202) to, co si(cid:218) tylko wydaje, od tego, co istnieje naprawd(cid:218)? Rozdzia(cid:239) 10. Baga(cid:285) .............................................................155 Jak unika(cid:202) ci(cid:218)(cid:285)arów i pomna(cid:285)a(cid:202) bogactwa zwi(cid:218)kszaj(cid:200)ce swobod(cid:218) decyzji? Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) IV. Teraz! w praktyce 161 Rozdzia(cid:239) 11. Teraz! w twojej szkole..................................165 Jak wykorzysta(cid:202) do swoich celów czas sp(cid:218)dzany w szkole i na studiach? Rozdzia(cid:239) 12. Teraz! w twojej pracy ...................................185 Jak zdoby(cid:202) dobr(cid:200) prac(cid:218) i odnie(cid:258)(cid:202) sukces, nie nara(cid:285)aj(cid:200)c swojej reputacji na szwank? Rozdzia(cid:239) 13. Teraz! w twoim domu ..................................207 Jak kupi(cid:202) dom lub mieszkanie, nie narobi(cid:202) w nim ba(cid:239)aganu i nie da(cid:202) sobie wej(cid:258)(cid:202) na g(cid:239)ow(cid:218)? 8 Poleć książkęKup książkę Spis Treści Rozdzia(cid:239) 14. Teraz! w twoim zwi(cid:200)zku..............................227 Jak nie robi(cid:202) z ig(cid:239)y wide(cid:239) oraz zadba(cid:202) o to, co najwa(cid:285)niejsze i najbli(cid:285)sze sercu? Rozdzia(cid:239) 15. Teraz! w twojej firmie .................................243 Jak przetrwa(cid:202) pierwsze 18 miesi(cid:218)cy i zbudowa(cid:202) zespó(cid:239), który przeniesie góry? Podsumowanie. Teraz! twoja kolej! .................................267 Bibliografia .........................................................................273 Podzi(cid:218)kowania....................................................................289 O autorze ...........................................................................291 9 Poleć książkęKup książkę Poleć książkęKup książkę Wstęp Bilet do kina Wstęp. Bilet do kina B(cid:200)d(cid:283) dla siebie idolem, to ta(cid:241)sze ni(cid:285) bilet do kina. — Douglas Horton, ameryka(cid:241)ski duchowny i przywódca akademicki 11 Poleć książkęKup książkę Teraz! Jak już dziś zmienić jutro 12 Poleć książkęKup książkę Wstęp. Bilet do kina Kupi(cid:239)e(cid:258) bilet do kina. W przedsprzeda(cid:285)y. Na film, który bardzo chcesz obejrze(cid:202). I dzi(cid:258) jest ten dzie(cid:241). W(cid:239)a(cid:258)nie zamierzasz wej(cid:258)(cid:202) do sali kinowej. Si(cid:218)gasz do kieszeni, (cid:285)eby wyj(cid:200)(cid:202) bilet i pokaza(cid:202) go bileterowi. Zamiast tego wy- ci(cid:200)gasz chusteczk(cid:218) do nosa i stare opakowanie po gumie do (cid:285)ucia. Z narastaj(cid:200)cym niepokojem przeszukujesz pozosta(cid:239)e kieszenie. I nic. Biletu nie ma. W twojej g(cid:239)owie przewija si(cid:218) wstecz ta(cid:258)ma twojego (cid:285)ycia i widzisz wyra(cid:283)nie ten nieszcz(cid:218)sny kartonik le(cid:285)(cid:200)cy na sto- liku pod lustrem. Nie przypominasz sobie momentu wk(cid:239)a- dania go do kieszeni. Zosta(cid:239) w domu! Nie zd(cid:200)(cid:285)ysz ju(cid:285) wró- ci(cid:202) po niego przed seansem. Pozostaje ci kupi(cid:202) drugi bilet lub zrezygnowa(cid:202) z rozrywki i uda(cid:202) si(cid:218) ze zwieszon(cid:200) g(cid:239)ow(cid:200) do domu, a po drodze poprawi(cid:202) sobie nastrój du(cid:285)(cid:200) porcj(cid:200) lodów waniliowych. Co by(cid:258) zrobi(cid:239) w takiej sytuacji? Kupi(cid:239)by(cid:258) kolejny bilet? Zap(cid:239)aci(cid:239)by(cid:258) drugi raz za ten sam seans? Przecie(cid:285) to nieuczciwe! Okazuje si(cid:218), (cid:285)e wielu ludzi nie decyduje si(cid:218) na „przep(cid:239)acenie”. Wracaj(cid:200) do domu, rezygnuj(cid:200)c z obejrzenia filmu, który tak bardzo ich interesowa(cid:239)! A teraz wyobra(cid:283) sobie, (cid:285)e nie kupi(cid:239)e(cid:258) wcze(cid:258)niej biletu, tylko idziesz do kina z gotówk(cid:200) w kieszeni. Na wszelki wypadek 13 Poleć książkęKup książkę Teraz! Jak już dziś zmienić jutro wzi(cid:200)(cid:239)e(cid:258) dwa razy wi(cid:218)cej pieni(cid:218)dzy, ni(cid:285) trzeba. Dwa bank- noty zamiast jednego. Przy kasie orientujesz si(cid:218), (cid:285)e po(cid:239)owa gotówki gdzie(cid:258) wyparowa(cid:239)a. Mo(cid:285)e kieszonkowiec spenetro- wa(cid:239) twoj(cid:200) kiesze(cid:241) i dziwnym zrz(cid:200)dzeniem losu zabra(cid:239) tylko jeden banknot? A mo(cid:285)e po prostu go zgubi(cid:239)e(cid:258)? Co zrobi(cid:239)by(cid:258) w tym przypadku? Jasne, (cid:285)e kupi(cid:239)by(cid:258) bilet! Przecie(cid:285) nie warto dodatkowo psu(cid:202) sobie wieczoru! Ale zauwa(cid:285), (cid:285)e z czysto praktycznego punktu widzenia obie sytuacje niczym si(cid:218) nie ró(cid:285)ni(cid:200)! Strata finansowa i oczekiwa- na satysfakcja kulturalna s(cid:200) identyczne! Jednak w pierw- szym przypadku ludzie czuj(cid:200) si(cid:218) oszukani i albo rezygnuj(cid:200) z seansu, albo kupuj(cid:200) bilet z poczuciem, (cid:285)e zostali wykorzy- stani. W drugim za(cid:258) zachowuj(cid:200) si(cid:218) prawid(cid:239)owo, nie wi(cid:200)(cid:285)(cid:200)c straty, której doznali, ze swoj(cid:200) decyzj(cid:200) dotycz(cid:200)c(cid:200) dalszego post(cid:218)powania. Podobny, b(cid:239)(cid:218)dny tok my(cid:258)lenia kieruje lud(cid:283)mi siedz(cid:200)cymi w teatrze do ko(cid:241)ca jakiej(cid:258) nudnej sztuki. Im dro(cid:285)szy bilet, tym wi(cid:218)ksza determinacja widzów w katowaniu si(cid:218) bezna- dziejn(cid:200) fabu(cid:239)(cid:200) i traceniu cennego czasu. Skoro zap(cid:239)acone, to trzeba zje(cid:258)(cid:202) — nieraz w taki sposób przekomarza(cid:239)em si(cid:218) ze znajomymi w restauracji, ale przesta(cid:239)o mnie to bawi(cid:202), gdy dostrzeg(cid:239)em, jak cz(cid:218)sto kieruje nami nasz nieracjonalny stosunek do przesz(cid:239)o(cid:258)ci i przysz(cid:239)o(cid:258)ci. Istota problemu polega na tym, (cid:285)e zapominamy, i(cid:285) wszyst- kie decyzje podejmujemy Teraz! Nie wczoraj i nie jutro. Oczywi(cid:258)cie przesz(cid:239)o(cid:258)(cid:202) i oczekiwania zwi(cid:200)zane z przysz(cid:239)o(cid:258)ci(cid:200) maj(cid:200) niebagatelny wp(cid:239)yw na nasze wybory, jednak nie taki, jak nam si(cid:218) to bardzo cz(cid:218)sto wydaje. 14 Poleć książkęKup książkę Wstęp. Bilet do kina Zbada(cid:239)em t(cid:218) kwesti(cid:218), przyjrza(cid:239)em si(cid:218) ró(cid:285)norodnym koncep- cjom usi(cid:239)uj(cid:200)cym wyt(cid:239)umaczy(cid:202), dlaczego my(cid:258)limy i zacho- wujemy si(cid:218) tak, a nie inaczej. Na tej podstawie stworzy(cid:239)em przewodnik, który pomo(cid:285)e ci sprawnie podejmowa(cid:202) decyzje, których potem nie b(cid:218)dziesz (cid:285)a(cid:239)owa(cid:202). Przyjmuj(cid:200)c prezento- wan(cid:200) w tej ksi(cid:200)(cid:285)ce racjonaln(cid:200) postaw(cid:218), sprawisz, (cid:285)e twoje (cid:285)ycie stanie si(cid:218) lepsze, pe(cid:239)niejsze i (cid:285)e ominie ci(cid:218) wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) niemi(cid:239)ych niespodzianek, których (cid:283)ród(cid:239)em s(cid:200) bezsensowne wybory. Wiem, (cid:285)e tak b(cid:218)dzie, poniewa(cid:285) wszystko, o czym pisz(cid:218), sprawdzi(cid:239)em osobi(cid:258)cie, osi(cid:200)gaj(cid:200)c znakomite rezultaty. Mam wspania(cid:239)(cid:200) rodzin(cid:218), a ludzie, którzy mnie otaczaj(cid:200), ufaj(cid:200) mi i ch(cid:218)tnie ze mn(cid:200) wspó(cid:239)pracuj(cid:200). W(cid:239)a(cid:258)ciwe decyzje pozwalaj(cid:200) mi odnosi(cid:202) sukcesy zarówno w ma(cid:239)ych, jak i w bardzo du(cid:285)ych przedsi(cid:218)wzi(cid:218)ciach zawodowych. Gdy zdarzaj(cid:200) mi si(cid:218) nie- powodzenia, uznaj(cid:218) je za nieuniknione, poniewa(cid:285) moje wybo- ry nie mog(cid:239)y by(cid:202) lepsze. Nie musz(cid:218) wi(cid:218)c niczego (cid:285)a(cid:239)owa(cid:202). Wskazówki zawarte w tym przewodniku pomog(cid:239)y ju(cid:285) wielu ludziom lepiej pokierowa(cid:202) swoim (cid:285)yciem. Byli to przedsi(cid:218)- biorcy, studenci, ambitni pracownicy, arty(cid:258)ci, m(cid:239)ode matki — liczne grono osób, które po(cid:258)wi(cid:218)ci(cid:239)y swój czas i uwag(cid:218), (cid:285)eby skorzysta(cid:202) z moich rad. Na przyk(cid:239)ad Marta, jedna z moich kole(cid:285)anek, która mia(cid:239)a okazj(cid:218) przejrze(cid:202) wczesn(cid:200) wersj(cid:218) rozdzia(cid:239)u dotycz(cid:200)cego relacji mi(cid:218)dzyludzkich, ju(cid:285) na drugi dzie(cid:241) zadzwoni(cid:239)a do mnie z po- dzi(cid:218)kowaniem. Jedna szczera rozmowa z partnerem pozwo- li(cid:239)a jej wyeliminowa(cid:202) napi(cid:218)cia, które od pewnego czasu coraz bardziej zagra(cid:285)a(cid:239)y ich zwi(cid:200)zkowi. 15 Poleć książkęKup książkę Teraz! Jak już dziś zmienić jutro Nie mog(cid:218) zagwarantowa(cid:202) ci, (cid:285)e ka(cid:285)da twoja decyzja b(cid:218)dzie trafna, (cid:285)e przyniesie ci sukces, bogactwo i pe(cid:239)ni(cid:218) szcz(cid:218)(cid:258)cia. Moja obietnica jest inna: Twoje decyzje stan(cid:200) si(cid:218) w(cid:239)a(cid:258)ciwe — to znaczy takie, jakich nie b(cid:218)dziesz potem (cid:285)a(cid:239)owa(cid:239). Pomy(cid:258)l: ka(cid:285)dego dnia dokonujesz wielu wyborów. Je(cid:258)li nie s(cid:200) one racjonalnie uzasadnione, nie powstrzymasz si(cid:218) od ich rozpami(cid:218)tywania, a twoje poczucie w(cid:239)asnej warto(cid:258)ci b(cid:218)dzie coraz bardziej zatruwane gorycz(cid:200) niepewno(cid:258)ci. Czy warto traci(cid:202) kolejny dzie(cid:241)? Nie warto! W kolejnych rozdzia(cid:239)ach przewodnika znajdziesz zarówno teori(cid:218), jak i wiele praktycznych przyk(cid:239)adów podejmowania w(cid:239)a(cid:258)ciwych decyzji. W(cid:239)a(cid:258)ciwych, czyli takich, których nie b(cid:218)dziesz potem (cid:285)a(cid:239)owa(cid:239). Przeczytaj, zastosuj i ciesz si(cid:218) (cid:285)yciem, bo na to zas(cid:239)ugujesz! Powodzenia! 16 Poleć książkęKup książkę Wprowadzenie Wprowadzenie Teraz? Jakie „teraz”? Wprowadzenie. Teraz? Jakie „teraz”? (cid:191)ycie to jest to, co ci si(cid:218) przydarza, kiedy snujesz inne plany. — John Lennon, brytyjski muzyk, cz(cid:239)onek grupy The Beatles 17 Poleć książkęKup książkę Teraz! Jak już dziś zmienić jutro 18 Poleć książkęKup książkę Wprowadzenie. Teraz? Jakie „teraz”? Jutro nie nadejdzie nigdy Ludzie zbyt wiele czasu po(cid:258)wi(cid:218)caj(cid:200) na rozpami(cid:218)tywanie przesz(cid:239)o(cid:258)ci i rozmy(cid:258)lanie o przysz(cid:239)o(cid:258)ci. Po raz kolejny prze(cid:285)ywaj(cid:200) to, co kiedy(cid:258) ju(cid:285) si(cid:218) wydarzy(cid:239)o i czego zmieni(cid:202) nie mo(cid:285)na. Snuj(cid:200) te(cid:285) plany oparte na iluzjach i zadr(cid:218)czaj(cid:200) si(cid:218) bezpodstawnymi spekulacjami i obawami. A tymczasem tera(cid:283)niejszo(cid:258)(cid:202) przecieka im nieustannie przez palce. Nie zdaj(cid:200) sobie sprawy, (cid:285)e „jutro” nie nadchodzi nigdy — jest tylko „dzi(cid:258)”. Wszystko, co robisz, robisz teraz. Nie „kiedy(cid:258)”. Ani w przy- sz(cid:239)o(cid:258)ci, ani tym bardziej w przesz(cid:239)o(cid:258)ci. Tylko teraz mo(cid:285)esz co(cid:258) zmieni(cid:202) w otaczaj(cid:200)cej ci(cid:218) rzeczywisto(cid:258)ci i w sobie samym. Brzmi to troch(cid:218) metafizycznie — niczym uduchowiony manifest charakterystyczny dla literatury samodoskonale- niowej. Ale nie o metafizyk(cid:218) tu chodzi. Zrozumienie tego, (cid:285)e mo(cid:285)esz my(cid:258)le(cid:202) i dzia(cid:239)a(cid:202) tylko teraz, w tym momencie, ma niesamowity walor praktyczny. Dlaczego? Dlatego, (cid:285)e w ten sposób — jak za dotkni(cid:218)ciem magicznej ró(cid:285)d(cid:285)ki — czynisz swoje (cid:285)ycie jednocze(cid:258)nie (cid:239)atwiejszym, bardziej produktyw- nym i satysfakcjonuj(cid:200)cym. Dok(cid:239)adnie w tej chwili siedz(cid:218) na tarasie swojego domu i pisz(cid:218) te s(cid:239)owa. Kiedy? Teraz! Nie przed minut(cid:200) ani za minut(cid:218), ale w(cid:239)a(cid:258)nie teraz! A ty? Dok(cid:239)adnie w tej chwili czytasz te s(cid:239)owa w dowolnie wybranej pozycji. Siedz(cid:200)c, le(cid:285)(cid:200)c, a mo(cid:285)e jad(cid:200)c do pracy au- tobusem. Kiedy? Te(cid:285) teraz — mimo (cid:285)e od mojego „teraz” do twojego „teraz” wiele si(cid:218) na (cid:258)wiecie wydarzy(cid:239)o. To za- dziwiaj(cid:200)ce i niezwyk(cid:239)e, nie s(cid:200)dzisz? 19 Poleć książkęKup książkę Teraz! Jak już dziś zmienić jutro Zawsze robisz co(cid:258) teraz i tylko teraz. Nawet wtedy, kiedy wydaje ci si(cid:218), (cid:285)e nic nie robisz — bezmy(cid:258)lnie siedz(cid:200)c na ka- napie albo podziwiaj(cid:200)c zacieki na suficie. „Teraz” wype(cid:239)nia ca(cid:239)e twoje (cid:285)ycie — od narodzin a(cid:285) do (cid:258)mierci. Ka(cid:285)de „teraz” jest ostatni(cid:200) chwil(cid:200) twojego dotychczasowego (cid:285)ycia i pierwsz(cid:200) chwil(cid:200) tego, co nast(cid:200)pi. (cid:191)ycia sk(cid:239)adaj(cid:200)cego si(cid:218) przeci(cid:218)tnie z oko(cid:239)o sze(cid:258)ciuset milionów chwil — wielu wa(cid:285)- nych, wielu mniej wa(cid:285)nych i ponad dwustu milionów bez- trosko przespanych lub przeoczonych… Ile trwa „teraz”? Zapewne ciekawi ci(cid:218), sk(cid:200)d ta liczba — sze(cid:258)(cid:202)set milionów chwil w (cid:285)yciu ka(cid:285)dego cz(cid:239)owieka? Otó(cid:285) ju(cid:285) od dzieci(cid:241)stwa interesowa(cid:239)y mnie i prowokowa(cid:239)y intelektualnie nast(cid:218)puj(cid:200)ce zagadnienia: istota czasu jako po- j(cid:218)cia, rachuba czasu i postrzeganie jego up(cid:239)ywu przez cz(cid:239)o- wieka w ró(cid:285)nych sytuacjach. Prawdopodobnie do rozwa(cid:285)a(cid:241) tych zainspirowa(cid:239)a mnie lektura popularnego w owych cza- sach wielocz(cid:218)(cid:258)ciowego komiksu Tytus, Romek i A’tomek. W V ksi(cid:218)dze tej serii opisuj(cid:200)cej przygody trójki przyjació(cid:239) pojawi(cid:239)o si(cid:218) — jakby przez przypadek — jednoznaczne stwierdzenie, (cid:285)e chwila trwa dok(cid:239)adnie trzy momenty. Pierwsza wzmianka o tym, ile trwa moment, czyli angielska chwila, pojawi(cid:239)a si(cid:218) w pismach (cid:285)yj(cid:200)cego na prze(cid:239)omie VII i VIII wieku naszej ery anglosaskiego mnicha Bedy Czcigod- nego. Uwa(cid:285)ano wówczas, (cid:285)e jeden moment to 1/40 godziny s(cid:239)onecznej, a godzina s(cid:239)oneczna to 1/12 czasu, który up(cid:239)ywa pomi(cid:218)dzy wschodem a zachodem s(cid:239)o(cid:241)ca. Niezbyt to pre- cyzyjna miara, poniewa(cid:285) czas ten jest ró(cid:285)ny w zale(cid:285)no(cid:258)ci od pory roku. Na przyk(cid:239)ad w Polsce w grudniu s(cid:239)o(cid:241)ce zachodzi 20 Poleć książkęKup książkę Wprowadzenie. Teraz? Jakie „teraz”? po niespe(cid:239)na o(cid:258)miu wspó(cid:239)czesnych godzinach od (cid:258)witu, za(cid:258) w czerwcu po ponad szesnastu. Zatem angielska chwila mo- (cid:285)e mie(cid:202) u nas od 60 do 120 sekund, czyli 90 sekund z „od- chy(cid:239)k(cid:200) sezonow(cid:200)” w jedn(cid:200) lub drug(cid:200) stron(cid:218). Przez wiele lat przekonywa(cid:239)em wszystkich do tego, (cid:285)e chwila trwa dok(cid:239)adnie pó(cid:239)torej minuty. Nie s(cid:200)dz(cid:218) jednak, (cid:285)ebym robi(cid:239) to pod wp(cid:239)ywem rewelacji wyczytanych w pismach Bedy Czcigodnego, poniewa(cid:285) nigdy nie pasjonowa(cid:239)em si(cid:218) histori(cid:200) (cid:258)redniowiecznej Anglii. W dzisiejszych czasach szaleni naukowcy twierdz(cid:200), (cid:285)e chwil(cid:218) reprezentuje tak zwany czas Plancka, uwa(cid:285)any za najmniej- sz(cid:200) jednostk(cid:218) czasu maj(cid:200)c(cid:200) sens fizyczny. Nie zamierzam nikogo do tej definicji przekonywa(cid:202), nie da si(cid:218) bowiem takiej liczby wyrazi(cid:202) w zrozumia(cid:239)y dla kogokolwiek sposób. A na- wet zauwa(cid:285)y(cid:202) takiej chwili nikt nie jest w stanie. „Zauwa(cid:285)y(cid:202) chwil(cid:218)” — to jest istota definicji tera(cid:283)niejszo(cid:258)ci z punktu widzenia sztuki podejmowania decyzji. Dlaczego? Dlatego, (cid:285)e decydowa(cid:202) mo(cid:285)emy tylko o tym, co zauwa(cid:285)ymy i o czym zd(cid:200)(cid:285)ymy pomy(cid:258)le(cid:202). Cho(cid:202)by przez chwil(cid:218)! Ameryka(cid:241)ska Narodowa Fundacja Nauki sfinansowa(cid:239)a bada- nia maj(cid:200)ce na celu empiryczne okre(cid:258)lenie, ile ró(cid:285)nych my(cid:258)li przychodzi cz(cid:239)owiekowi do g(cid:239)owy w ci(cid:200)gu godziny. (cid:165)lady wyników tych bada(cid:241) mo(cid:285)na znale(cid:283)(cid:202) jedynie w artykule What are you thinking? (Part Deux), opublikowanym przez Charliego Greera. Przeprowadzone do(cid:258)wiadczenia wykaza(cid:239)y, (cid:285)e doros(cid:239)y cz(cid:239)owiek przetwarza (cid:258)rednio tysi(cid:200)c my(cid:258)li na go- dzin(cid:218). W czasie pisania tekstu na komputerze liczba ta wzra- sta do ponad 1600. W ci(cid:200)gu jednej doby przeci(cid:218)tni ludzie maj(cid:200) dwana(cid:258)cie tysi(cid:218)cy odr(cid:218)bnych, daj(cid:200)cych si(cid:218) wyró(cid:285)ni(cid:202) 21 Poleć książkęKup książkę Teraz! Jak już dziś zmienić jutro my(cid:258)li, a wielcy my(cid:258)liciele s(cid:200) w stanie sformu(cid:239)owa(cid:202) ich nawet pi(cid:218)(cid:202)dziesi(cid:200)t tysi(cid:218)cy. Tysi(cid:200)c my(cid:258)li na godzin(cid:218) oznacza(cid:239)oby jedn(cid:200) my(cid:258)l co 3,60 se- kundy, a 1600 my(cid:258)li na godzin(cid:218) — jedn(cid:200) my(cid:258)l co 2,25 sekundy. Z takim oszacowaniem zgadza si(cid:218) (cid:258)wiatowej s(cid:239)awy profesor psychologii Daniel Kahneman. W swoim wyk(cid:239)adzie na Konfe- rencji TED w 2010 roku stwierdzi(cid:239), i(cid:285) uwa(cid:285)a si(cid:218), (cid:285)e „psycholo- giczna tera(cid:283)niejszo(cid:258)(cid:202)” trwa mniej wi(cid:218)cej 3 sekundy, w zwi(cid:200)zku z czym takich mgnie(cid:241) (cid:258)wiadomo(cid:258)ci mamy do dyspozycji (cid:258)rednio 600 milionów przez ca(cid:239)e (cid:285)ycie, 600 tysi(cid:218)cy w ka(cid:285)dym miesi(cid:200)cu i 20 tysi(cid:218)cy ka(cid:285)dego dnia. Zbadano równie(cid:285), (cid:285)e je(cid:258)li podczas rozmowy nikt nie odzywa si(cid:218) przez 6 sekund (czyli przez dwie takie kolejne, trzyse- kundowe chwile), wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) osób odczuwa to jako przed(cid:239)u- (cid:285)aj(cid:200)c(cid:200) si(cid:218), niezr(cid:218)czn(cid:200) cisz(cid:218). Pustka tera(cid:283)niejszo(cid:258)ci zaczyna by(cid:202) wówczas dotkliwie namacalna. Przekonuj(cid:200) mnie te trzy sekundy. Raz, dwa, trzy… To tyle, ile trwa twój wdech i wydech. Trudno powiedzie(cid:202), czy mi(cid:218)dzy „psychologiczn(cid:200) tera(cid:283)niejszo(cid:258)ci(cid:200)” a procesem od- dychania zachodzi jakikolwiek zwi(cid:200)zek, ale zauwa(cid:285), (cid:285)e zdrowy doros(cid:239)y cz(cid:239)owiek wykonuje przeci(cid:218)tnie do 20 oddechów na minut(cid:218) — czyli jeden na co najmniej trzy sekundy! Oczy- wi(cid:258)cie nie podczas wzmo(cid:285)onego wysi(cid:239)ku fizycznego, ale wtedy, kiedy intensywnie o czym(cid:258) my(cid:258)li. Có(cid:285) za zadziwiaj(cid:200)- ca zbie(cid:285)no(cid:258)(cid:202)! Trzy sekundy to czas wystarczaj(cid:200)cy na wyobra(cid:285)enie sobie czego(cid:258), przypomnienie sobie jakiego(cid:258) faktu, zorientowanie si(cid:218), co si(cid:218) dzieje, powiedzenie co najmniej jednego m(cid:200)drego s(cid:239)owa i… podj(cid:218)cie decyzji. Dokonanie (cid:258)wiadomego wyboru, 22 Poleć książkęKup książkę Wprowadzenie. Teraz? Jakie „teraz”? a nie instynktowne zareagowanie, takie jak cofni(cid:218)cie r(cid:218)ki po dotkni(cid:218)ciu gor(cid:200)cego kubka czy uchylenie si(cid:218) przed nadlatu- j(cid:200)c(cid:200) pi(cid:239)k(cid:200). Tu nie ma czasu na my(cid:258)lenie — wszystko dzieje si(cid:218) poza (cid:258)wiadomo(cid:258)ci(cid:200), w sferze wy(cid:202)wiczonych, ratuj(cid:200)cych (cid:285)ycie i zdrowie odruchów. Najprawdopodobniej odpowiada za nie „stara”, zwierz(cid:218)ca cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) ludzkiego mózgu, obok któ- rej wykszta(cid:239)ci(cid:239) si(cid:218) „nowy”, bardziej z(cid:239)o(cid:285)ony twór obdarzony (cid:258)wiadomo(cid:258)ci(cid:200), inteligencj(cid:200) i zdolno(cid:258)ci(cid:200) przewidywania. Tak wi(cid:218)c, skoro niniejszy przewodnik dotyczy (cid:258)wiadomego podejmowania w(cid:239)a(cid:258)ciwych decyzji, s(cid:239)owa „teraz” i „chwila tera(cid:283)niejsza” b(cid:218)d(cid:200) odt(cid:200)d oznacza(cid:239)y trzysekundowe okresy, które subiektywnie odczuwamy i ogarniamy naszym umy- s(cid:239)em jako tera(cid:283)niejszo(cid:258)(cid:202). Okresy, które pozwalaj(cid:200) sformu(cid:239)o- wa(cid:202) zamiar i zapami(cid:218)ta(cid:202) go, zapisa(cid:202) lub zacz(cid:200)(cid:202) realizowa(cid:202). Co zawiera przewodnik i jak z niego korzystać Nie przera(cid:285)aj si(cid:218) nast(cid:218)pnym akapitem — kolejny wyja(cid:258)nia, (cid:285)e nie b(cid:218)dzie a(cid:285) tak (cid:283)le. Tre(cid:258)(cid:202) przewodnika oparta jest na moich studiach i g(cid:239)(cid:218)bo- kich przemy(cid:258)leniach filozoficznych dotycz(cid:200)cych natury czasu i przestrzeni oraz na krytycznej analizie podstawo- wych praw z zakresu teorii podejmowania racjonalnych de- cyzji. Korzystaj(cid:200)c z wieloletnich do(cid:258)wiadcze(cid:241) zawodowych i (cid:285)yciowych, skonfrontowa(cid:239)em wyniki bada(cid:241) naukowych w tych dziedzinach ze skrzypi(cid:200)c(cid:200) rzeczywisto(cid:258)ci(cid:200). Napisa(cid:239)em jednak t(cid:218) ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218) tak, (cid:285)eby zawiera(cid:239)a praktyczne wskazówki, które mo(cid:285)esz z marszu zastosowa(cid:202), mierz(cid:200)c si(cid:218) z codziennymi dylematami. Aksjomaty, twierdzenia i postu- 23 Poleć książkęKup książkę Teraz! Jak już dziś zmienić jutro laty ekscytuj(cid:200)ce profesorów i doktorów podczas debat na- ukowych s(cid:200) bardzo ciekawe, jednak rzadko da si(cid:218) je bezpo- (cid:258)rednio zastosowa(cid:202) do podj(cid:218)cia decyzji w sprawie zmiany pracy lub wzi(cid:218)cia kredytu hipotecznego. Wydano wiele po- radników dotycz(cid:200)cych tej tematyki, jednak wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) z nich grzeszy sk(cid:239)onno(cid:258)ci(cid:200) do nadmiernego teoretyzowania, cyto- wania prac naukowych i przytaczania wyników eksperymen- tów przeprowadzonych w sterylnych warunkach laborato- ryjnych. Ten przewodnik jest inny. Opiera si(cid:218) na tej samej wiedzy, ale nie epatuje erudycj(cid:200) autora za pomoc(cid:200) olbrzymiej liczby przypisów i rozbudowanej bibliografii. Ten przewodnik szeroko wykorzystuje ró(cid:285)norodne spostrze- (cid:285)enia naukowe, ale porz(cid:200)dkuje je wed(cid:239)ug kryteriów praktycz- nego zdrowego rozs(cid:200)dku i nadaje im wymiar refleksji nad u(cid:239)omno(cid:258)ciami ludzkiego umys(cid:239)u. U(cid:239)omno(cid:258)ciami wynikaj(cid:200)- cymi z tego, (cid:285)e ewolucja (cid:258)rodowiska cywilizacyjnego, które stworzyli(cid:258)my, przebiega szybciej ni(cid:285) biologiczna ewolucja naszego mózgu. Tylko zdaj(cid:200)c sobie spraw(cid:218) z tego zjawiska, mo(cid:285)esz st(cid:239)umi(cid:202) niepotrzebne ci ju(cid:285) zwierz(cid:218)ce odruchy i sku- pi(cid:202) si(cid:218) na skutecznym wykorzystywaniu nadarzaj(cid:200)cych si(cid:218) okazji oraz unikaniu prawdziwych niebezpiecze(cid:241)stw. Na ko(cid:241)cu ka(cid:285)dego rozdzia(cid:239)u znajdziesz „dania na wynos”. To zwi(cid:218)z(cid:239)e, (cid:239)atwe do zapami(cid:218)tania has(cid:239)a podsumowuj(cid:200)ce zapre- zentowane wcze(cid:258)niej, kluczowe zagadnienia. Has(cid:239)a, które chcia(cid:239)bym, (cid:285)eby(cid:258) „wyniós(cid:239)” z tej ksi(cid:200)(cid:285)ki. Przedstawi(cid:239)em je w postaci list przypominaj(cid:200)cych menu w barze szybkiej obs(cid:239)ugi. 24 Poleć książkęKup książkę Wprowadzenie. Teraz? Jakie „teraz”? Czytanie tej ksi(cid:200)(cid:285)ki mo(cid:285)esz ograniczy(cid:202) do przejrzenia tych „da(cid:241) na wynos”, jednak nie wszystkie b(cid:218)d(cid:200) dla ciebie zrozumia(cid:239)e bez zapoznania si(cid:218) z tre(cid:258)ci(cid:200) poprzedzaj(cid:200)cego je rozdzia(cid:239)u. Ka(cid:285)dy rozdzia(cid:239) przewodnika jest pewn(cid:200) odr(cid:218)bn(cid:200) ca(cid:239)o(cid:258)ci(cid:200), w du(cid:285)ym stopniu niezale(cid:285)n(cid:200) od pozosta(cid:239)ych. Z powodzeniem mo(cid:285)esz rozpocz(cid:200)(cid:202) lektur(cid:218) w dowolnym miejscu — w takim, które najbardziej przyci(cid:200)ga twoj(cid:200) uwag(cid:218). Jednak najwi(cid:218)ksz(cid:200) korzy(cid:258)(cid:202) odniesiesz, czytaj(cid:200)c rozdzia(cid:239)y po kolei, zgodnie z moim zamys(cid:239)em. Wówczas kolejne warstwy piramidy wie- dzy b(cid:218)d(cid:200) stabilnie osiada(cid:239)y na poprzednich. A oto skrótowy opis tego, co znajdziesz w poszczególnych cz(cid:218)(cid:258)ciach przewodnika. Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) pierwsza sk(cid:239)ada si(cid:218) z trzech rozdzia(cid:239)ów i mówi o trzech istotnych aspektach twojej przesz(cid:239)o(cid:258)ci. Aspektach, które maj(cid:200) olbrzymi wp(cid:239)yw na jako(cid:258)(cid:202) podejmowanych przez ciebie decyzji. (cid:120) Pierwszym z nich jest droga (rozdzia(cid:239) 1.), która doprowadzi(cid:239)a ci(cid:218) do miejsca podj(cid:218)cia decyzji. Droga, która wyznacza punkt startu do kolejnego etapu i któr(cid:200) musisz zaakceptowa(cid:202), poniewa(cid:285) nie mo(cid:285)esz jej ju(cid:285) zmieni(cid:202). (cid:120) Drugim aspektem przesz(cid:239)o(cid:258)ci s(cid:200) do(cid:258)wiadczenia (rozdzia(cid:239) 2.), w które przeku(cid:239)e(cid:258) to, co ci si(cid:218) przydarzy(cid:239)o. Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) z nich przekszta(cid:239)ci(cid:239)a si(cid:218) w twoj(cid:200) intuicj(cid:218), a cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) utrwali(cid:239)e(cid:258) pod postaci(cid:200) procedur i list kontrolnych. (cid:120) Trzeci aspekt stanowi baga(cid:285) (rozdzia(cid:239) 3.), który jest symbolem bilansu twoich zobowi(cid:200)za(cid:241): zarówno ci(cid:218)(cid:285)arów ograniczaj(cid:200)cych pole manewru, jak i atutów dodaj(cid:200)cych ci skrzyde(cid:239). 25 Poleć książkęKup książkę Teraz! Jak już dziś zmienić jutro Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) druga przedstawia optymalne warunki podejmowania decyzji — wyborów, których nie dokonujesz ani w prze- sz(cid:239)o(cid:258)ci, ani w przysz(cid:239)o(cid:258)ci, lecz w ci(cid:200)gu trzech sekund stano- wi(cid:200)cych twoj(cid:200) tera(cid:283)niejszo(cid:258)(cid:202). (cid:120) Na to, czy podejmiesz w(cid:239)a(cid:258)ciw(cid:200) decyzj(cid:218), kluczowy wp(cid:239)yw ma trze(cid:283)wo(cid:258)(cid:202) twojego spojrzenia na okoliczno(cid:258)ci (rozdzia(cid:239) 4.). Im bardziej przejrzyste s(cid:200) okulary, przez które patrzysz na (cid:258)wiat, tym lepiej widzisz rzeczywisto(cid:258)(cid:202) tak(cid:200), jaka jest, a nie tak(cid:200), jaka ci si(cid:218) wydaje. (cid:120) Drugim wa(cid:285)nym czynnikiem jest twoja gotowo(cid:258)(cid:202) do dokonywania racjonalnych wyborów (rozdzia(cid:239) 5.). Mo(cid:285)esz j(cid:200) podwy(cid:285)szy(cid:202), dbaj(cid:200)c o swoj(cid:200) kondycj(cid:218) fizyczn(cid:200), emocjonaln(cid:200) i intelektualn(cid:200). (cid:120) Nawyki i rytua(cid:239)y (rozdzia(cid:239) 6.) pozwalaj(cid:200) zmniejszy(cid:202) liczb(cid:218) rutynowych decyzji, dzi(cid:218)ki czemu twój „mi(cid:218)sie(cid:241) decyzyjny” lepiej dzia(cid:239)a w sprawach niestandardowych, które wymagaj(cid:200) niekonwencjonalnego podej(cid:258)cia. (cid:120) Ka(cid:285)da decyzja sk(cid:239)ada si(cid:218) z wyboru i planu (rozdzia(cid:239) 7.), poniewa(cid:285) dopiero wizja celu i prowadz(cid:200)cego do niego fizycznego dzia(cid:239)ania przekszta(cid:239)ca my(cid:258)l w czyny. W rozdziale tym zawarte s(cid:200) cenne wskazówki pomagaj(cid:200)ce unikn(cid:200)(cid:202) wielu istotnych pu(cid:239)apek planowania. Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) trzecia dotyczy przysz(cid:239)o(cid:258)ci i jej struktura jest iden- tyczna ze struktur(cid:200) cz(cid:218)(cid:258)ci pierwszej. Dlaczego? Poniewa(cid:285) przysz(cid:239)o(cid:258)(cid:202) to twoja przysz(cid:239)a przesz(cid:239)o(cid:258)(cid:202). Znajdziesz tu od- powiedzi na nast(cid:218)puj(cid:200)ce pytania: (cid:120) Jak wybiera(cid:202) przysz(cid:239)(cid:200) drog(cid:218) (rozdzia(cid:239) 8.) i bezpiecznie si(cid:218) po niej porusza(cid:202)? (cid:120) Jak skutecznie zbiera(cid:202) nowe do(cid:258)wiadczenia (rozdzia(cid:239) 9.), nie daj(cid:200)c si(cid:218) zwie(cid:258)(cid:202) pozorom? 26 Poleć książkęKup książkę Wprowadzenie. Teraz? Jakie „teraz”? (cid:120) Jak dba(cid:202) o baga(cid:285) (rozdzia(cid:239) 10.), (cid:285)eby podró(cid:285) by(cid:239)a lekka, (cid:239)atwa i przyjemna? W czwartej cz(cid:218)(cid:258)ci zebrane zosta(cid:239)y praktyczne przyk(cid:239)ady zastosowania przedstawionej w przewodniku racjonalnej po- stawy pozwalaj(cid:200)cej podejmowa(cid:202) w(cid:239)a(cid:258)ciwe decyzje w ró(cid:285)nych sytuacjach (cid:285)yciowych: (cid:120) W szkole i na studiach (rozdzia(cid:239) 11.). (cid:120) W pracy na etacie lub na podstawie innego rodzaju umowy (rozdzia(cid:239) 12.). (cid:120) W domu — niezale(cid:285)nie od tego, czy jest to willa z ogródkiem, czy wynajmowana kawalerka (rozdzia(cid:239) 13.). (cid:120) W zwi(cid:200)zku z inn(cid:200) osob(cid:200), który mo(cid:285)e by(cid:202) zdrowszy i trwalszy, gdy b(cid:218)dzie oparty na fundamentach racjonalno(cid:258)ci, uczciwo(cid:258)ci i zaufania (rozdzia(cid:239) 14.). (cid:120) We w(cid:239)asnej firmie, w której to ty decydujesz, czy mechanizm organizacyjny dzia(cid:239)a sprawnie, czy si(cid:218) zacina (rozdzia(cid:239) 15.). Po przeczytaniu tego przewodnika i zastosowaniu zawartych w nim rad powiniene(cid:258) zauwa(cid:285)y(cid:202), (cid:285)e poziom (cid:285)alu w twoim (cid:285)yciu znacznie si(cid:218) obni(cid:285)y(cid:239). Dlaczego? Poniewa(cid:285) w wi(cid:218)kszo(cid:258)ci przypadków twoje decyzje sta(cid:239)y si(cid:218) w(cid:239)a(cid:258)ciwe. Mo(cid:285)esz logicz- nie je uzasadni(cid:202), bior(cid:200)c pod uwag(cid:218) okoliczno(cid:258)ci ich podj(cid:218)cia i posiadan(cid:200) wówczas wiedz(cid:218). Skoro zatem post(cid:200)pi(cid:239)e(cid:258) najlepiej, jak mog(cid:239)e(cid:258), to — niezale(cid:285)nie od efektów — nie masz ju(cid:285) po- wodów do rozpami(cid:218)tywania. Co by(cid:239)o, to by(cid:239)o — wa(cid:285)ne jest to, co robisz dzi(cid:258), (cid:285)eby jutro sta(cid:239)o si(cid:218) lepsze. Je(cid:258)li zauwa(cid:285)y(cid:239)e(cid:258) u siebie takie pozytywne zmiany, opowiedz o nich swoim znajomym. Namów ich, (cid:285)eby te(cid:285) spróbowali pój(cid:258)(cid:202) drog(cid:200), któr(cid:200) ty wybra(cid:239)e(cid:258). Mi(cid:239)o mi b(cid:218)dzie, je(cid:258)li kupi(cid:200) 27 Poleć książkęKup książkę Teraz! Jak już dziś zmienić jutro egzemplarz przewodnika dla siebie. Albo — jeszcze lepiej — podaruj im go w prezencie. Niech si(cid:218) w pe(cid:239)ni ciesz(cid:200) ka(cid:285)- dym dniem i b(cid:218)d(cid:200) rado(cid:258)ci(cid:200) dla swojego otoczenia. Ja te(cid:285) ch(cid:218)tnie us(cid:239)ysza(cid:239)bym, w czym ci pomog(cid:239)em, oddaj(cid:200)c Teraz! w twoje r(cid:218)ce. Co ci si(cid:218) uda(cid:239)o? Jak zmieni(cid:239)o si(cid:218) twoje podej(cid:258)cie do otaczaj(cid:200)cych ci(cid:218) ludzi i spraw? Czy (cid:285)yje ci si(cid:218) lepiej? Je(cid:258)li masz woln(cid:200) chwil(cid:218), napisz mi o tym w zaufaniu na adres: Teraz@Teraz3.pl. Albo pochwal si(cid:218) na portalach spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowych i zainspiruj innych do dzia(cid:239)ania! 28 Poleć książkęKup książkę Część I Przeszłość 29 Poleć książkęKup książkę Teraz! Jak już dziś zmienić jutro 30 Poleć książkęKup książkę Przeszłość Pierwsza cz(cid:269)(cid:292)(cid:254) przewodnika po(cid:292)wi(cid:269)cona jest prze- sz(cid:227)o(cid:292)ci. Wszystkiemu temu, co ju(cid:304) si(cid:269) zdarzy(cid:227)o i czego nie da si(cid:269) zmieni(cid:254), a co jest podstaw(cid:264) do decyzji po- dejmowanych teraz i dzia(cid:227)a(cid:281) realizowanych w przy- sz(cid:227)o(cid:292)ci. Cienka membrana tera(cid:302)niejszo(cid:292)ci oddziela niezmienn(cid:264) przesz(cid:227)o(cid:292)(cid:254) od nieokre(cid:292)lonej jeszcze przy- sz(cid:227)o(cid:292)ci. Twoja przesz(cid:227)o(cid:292)(cid:254) sk(cid:227)ada si(cid:269) z trzech elementów, które w ró(cid:304)ny sposób wp(cid:227)ywaj(cid:264) na dokonywane przez cie- bie wybory: (cid:120) Droga, któr(cid:264) przeby(cid:227)e(cid:292), t(cid:227)umaczy, w jaki sposób znalaz(cid:227)e(cid:292) si(cid:269) tu, gdzie teraz jeste(cid:292). (cid:120) Do(cid:292)wiadczenia, które zebra(cid:227)e(cid:292), pozwalaj(cid:264) ci lepiej oceni(cid:254) sytuacj(cid:269) w celu podj(cid:269)cia w(cid:227)a(cid:292)ciwej decyzji. (cid:120) Baga(cid:304), który masz ze sob(cid:264), mo(cid:304)e ogranicza(cid:254) twoje mo(cid:304)liwo(cid:292)ci wyboru, ale mo(cid:304)e te(cid:304) stanowi(cid:254) kapita(cid:227) do wykorzystania w skutecznym dzia(cid:227)aniu. Rozdzia(cid:227)y sk(cid:227)adaj(cid:264)ce si(cid:269) na t(cid:269) cz(cid:269)(cid:292)(cid:254) szczegó(cid:227)owo omawiaj(cid:264), jaki powinien by(cid:254) twój stosunek do ka(cid:304)- dego z tych trzech aspektów twojej przesz(cid:227)o(cid:292)ci, (cid:304)eby(cid:292) móg(cid:227) sprawnie podejmowa(cid:254) decyzje i nie (cid:304)a(cid:227)owa(cid:254) ich w przysz(cid:227)o(cid:292)ci. 31 Poleć książkęKup książkę Teraz! Jak już dziś zmienić jutro 32 Poleć książkęKup książkę Rozdział 1. Droga Rozdział 1. Droga Gdybanie mo(cid:285)e doprowadzi(cid:202) ci(cid:218) do szale(cid:241)stwa. — Patrick Jane, g(cid:239)ówny bohater serialu Mentalista 33 Poleć książkęKup książkę Teraz! Jak już dziś zmienić jutro 34 Poleć książkęKup książkę Rozdział 1. Droga Przesz(cid:239)o(cid:258)(cid:202) to droga, która doprowadzi(cid:239)a ci(cid:218) tu, gdzie teraz jeste(cid:258). Szlak bez powrotu — przynajmniej dopóty, dopóki ludzko(cid:258)(cid:202) nie zbuduje wehiku(cid:239)u czasu. Drogi, któr(cid:200) przeby(cid:239)e(cid:258), nie mo(cid:285)esz dowolnie zmienia(cid:202). Wielu naukowców jest zdania, (cid:285)e nawet gdyby podró(cid:285)e w przesz(cid:239)o(cid:258)(cid:202) by(cid:239)y mo(cid:285)liwe, grzebanie w niej prowadzi(cid:239)oby do zaprzeczenia zasadzie przyczyny i skutku. Zasadzie, która rz(cid:200)dzi niepo- dzielnie naszym (cid:258)wiatem. Mog(cid:239)oby doj(cid:258)(cid:202) do zjawiska oscy- lacji przyczynowo-skutkowej. Wyobra(cid:283) sobie, (cid:285)e: (cid:120) Jako doros(cid:239)y cofasz si(cid:218) do swojego dzieci(cid:241)stwa i doprowadzasz do swojej w(cid:239)asnej (cid:258)mierci. (cid:120) Skoro doprowadzi(cid:239)e(cid:258) do swojej (cid:258)mierci w dzieci(cid:241)stwie, to nie mo(cid:285)esz dorosn(cid:200)(cid:202) i cofn(cid:200)(cid:202) si(cid:218) w przesz(cid:239)o(cid:258)(cid:202). (cid:120) Skoro nie mo(cid:285)esz cofn(cid:200)(cid:202) si(cid:218) do dzieci(cid:241)stwa, to nie mo(cid:285)esz doprowadzi(cid:202) do swojej w(cid:239)asnej (cid:258)mierci. (cid:120) Skoro nie mo(cid:285)esz doprowadzi(cid:202) do swojej (cid:258)mierci w dzieci(cid:241)stwie, to jednak doros(cid:239)e(cid:258) i mo(cid:285)esz rozpocz(cid:200)(cid:202) swoj(cid:200) samobójcz(cid:200) misj(cid:218) w przesz(cid:239)o(cid:258)(cid:202). (cid:120) I tak dalej, i tak dalej — w niesko(cid:241)czono(cid:258)(cid:202)... Podró(cid:285) w przesz(cid:239)o(cid:258)(cid:202), aby j(cid:200) zmieni(cid:202), prowadzi w wielu przy- padkach do zaprzeczenia podstawowym regu(cid:239)om logicznego wnioskowania. Z faktu, (cid:285)e cofn(cid:200)(cid:239)e(cid:258) si(cid:218) w czasie i doprowadzi- (cid:239)e(cid:258) do swojej w(cid:239)asnej (cid:258)mierci, wynika, i(cid:285) nie mog(cid:239)e(cid:258) tego zrobi(cid:202), poniewa(cid:285) ju(cid:285) dawno le(cid:285)a(cid:239)e(cid:258) w grobie. To oczywista bzdura, któr(cid:200) niektórzy próbuj(cid:200) wyja(cid:258)nia(cid:202) istnieniem (cid:258)wiatów równoleg(cid:239)ych, ale hipotezy te nie wydaj(cid:200) si(cid:218) zbyt przekonuj(cid:200)- ce. Na szcz(cid:218)(cid:258)cie, póki co te paradoksy ci(cid:218) nie dotycz(cid:200), ponie- wa(cid:285) wszystko wskazuje na to, (cid:285)e podró(cid:285)e w czasie zdarzaj(cid:200) si(cid:218) tylko bohaterom ksi(cid:200)(cid:285)ek, filmów i seriali telewizyjnych. 35 Poleć książkęKup książkę Teraz! Jak już dziś zmienić jutro Pozostaje ci zatem przyj(cid:200)(cid:202), (cid:285)e nie mo(cid:285)esz zmieni(cid:202) drogi, która przywiod(cid:239)a ci(cid:218) tu, gdzie teraz jeste(cid:258). To wa(cid:285)ne stwier- dzenie. Jego pe(cid:239)na akceptacja jest kluczem do podejmowa- nia w(cid:239)a(cid:258)ciwych decyzji. Dlaczego? O tym w dalszej cz(cid:218)(cid:258)ci tego rozdzia(cid:239)u, ale najpierw zastanów si(cid:218), czym jest ta droga. Czy tylko trajektori(cid:200) twojego fizycznego przemieszczania si(cid:218) w trójwymiarowej przestrzeni naszego (cid:258)wiata? Lejek przeszłości Fizyczny ruch to tylko jeden z elementów twojej drogi przez przesz(cid:239)o(cid:258)(cid:202) — szlaku wyznaczonego twoimi decyzjami, które podejmowa(cid:239)e(cid:258) w ka(cid:285)dym momencie swojego (cid:285)ycia. To one okre(cid:258)la(cid:239)y, czy wchodzisz w niebezpieczny zakr(cid:218)t, czy za- trzymujesz si(cid:218) na chwil(cid:218), czy te(cid:285) p(cid:218)dzisz równiutk(cid:200) auto- strad(cid:200) w kierunku zachodz(cid:200)cego s(cid:239)o(cid:241)ca. To, gdzie jeste(cid:258) w tej chwili fizycznie, odzwierciedla wybory, których dokona(cid:239)e(cid:258) w przesz(cid:239)o(cid:258)ci. Je(cid:258)li jeste(cid:258) prezesem banku, siedzisz w(cid:239)a(cid:258)nie w swoim gabinecie. Je(cid:258)li jeste(cid:258) instruktork(cid:200) windsurfingu, pokonujesz wraz z kursantem wzburzone fale oceanu. Je(cid:258)li jeste(cid:258) (cid:285)o(cid:239)nierzem na wojnie, skulony siedzisz w okopie, czekaj(cid:200)c na sygna(cid:239) do ataku. Je(cid:258)li jeste(cid:258) pisark(cid:200), siedzisz przed komputerem i tworzysz dzie(cid:239)o swojego (cid:285)ycia. Wiele decyzji musia(cid:239)e(cid:258) podj(cid:200)(cid:202), (cid:285)eby znale(cid:283)(cid:202) si(cid:218) tu, gdzie je- ste(cid:258), i robi(cid:202) to, co robisz. I mie(cid:202) teraz takie, a nie inne mo(cid:285)- liwo(cid:258)ci wyboru dalszej drogi. Oczywiste jest, (cid:285)e kul(cid:200)c si(cid:218) pod ostrza(cid:239)em w okopie, masz zdecydowanie mniej realnych opcji do wzi(cid:218)cia pod uwag(cid:218) ni(cid:285) rozpieraj(cid:200)c si(cid:218) w skórzanym, prezesowskim fotelu. Ale pami(cid:218)taj, (cid:285)e nie ka(cid:285)dy prezes ma odwag(cid:218) opu(cid:258)ci(cid:202) swoj(cid:200) z(cid:239)ot(cid:200) klatk(cid:218) na najwy(cid:285)szym pi(cid:218)trze okaza(cid:239)ego biurowca, wykona(cid:202) gwa(cid:239)towny zwrot i wybra(cid:202) to, o czym naprawd(cid:218) marzy(cid:239) od dzieci(cid:241)stwa… 36 Poleć książkęKup książkę Rozdział 1. Droga Ka(cid:285)da decyzja podj(cid:218)ta w przesz(cid:239)o(cid:258)ci stanowi(cid:239)a wybór jednej z mo(cid:285)liwych dróg. Jednocze(cid:258)nie by(cid:239)a odrzuceniem wszyst- kich pozosta(cid:239)ych. W ten sposób coraz bardziej zaw(cid:218)(cid:285)a(cid:239)e(cid:258) przestrze(cid:241) swoich mo(cid:285)liwo(cid:258)ci. Przestrze(cid:241) przypominaj(cid:200)c(cid:200) lejek, wewn(cid:200)trz którego w ka(cid:285)dym momencie znajduje si(cid:218) to, co jeszcze jest osi(cid:200)galne, a poza nim to, z czego ju(cid:285) zrezy- gnowa(cid:239)e(cid:258). Jak woda dop(cid:239)yn(cid:200)(cid:239)e(cid:258) do wylotu tego „lejka prze- sz(cid:239)o(cid:258)ci”, do chwili tera(cid:283)niejszej, w której mo(cid:285)esz wybra(cid:202) tylko to, co jest w twoim aktualnym zasi(cid:218)gu. B(cid:218)d(cid:200)c (cid:285)o(cid:239)nierzem na wojnie, nie wystawisz g(cid:239)owy z okopu i nie zaprosisz wroga na biznesowy lunch do pobliskiej restauracji. Jako prezes nie rozpalisz ogniska na (cid:258)rodku swojego przestronnego gabinetu. Grobla Ta decyzyjna podró(cid:285) przez czas ma jeszcze jedn(cid:200), bardzo istotn(cid:200) cech(cid:218), której porównanie z lejkiem nie jest w stanie odpowiednio zilustrowa(cid:202). Gdyby(cid:258) w(cid:218)drowa(cid:239) po czystej kartce papieru, ka(cid:285)dy kierunek by(cid:239)by dobry. Nie tylko pó(cid:239)- noc, po(cid:239)udnie, wschód i zachód, ale tak(cid:285)e dowolny kierunek po(cid:258)redni. Twój poprzedni wybór nie rzutowa(cid:239)by na to, gdzie mo(cid:285)esz si(cid:218) uda(cid:202) w nast(cid:218)pnym kroku. Ale w (cid:285)yciu nie prze- mieszczasz si(cid:218) po kartce papieru. (cid:191)ycie przypomina bardziej map(cid:218): kontynenty i wyspy rozrzucone s(cid:200) na globalnych oce- anach, poprzecinane rzekami, jeziorami i pasmami górskimi, poro(cid:258)ni(cid:218)te lasami. Przez rzeki gdzieniegdzie przerzucone bywaj(cid:200) mosty, w innych miejscach na drugi brzeg mo(cid:285)esz si(cid:218) przedosta(cid:202), korzystaj(cid:200)c z brodu. Zwodnicze pó(cid:239)wyspy, które wydaj(cid:200) si(cid:218) brzegiem jeziora, prowadz(cid:200) czasami na jego (cid:258)rodek i niespodziewanie si(cid:218) ko(cid:241)cz(cid:200). Tylko niektóre prze(cid:239)(cid:218)cze po- zwalaj(cid:200) na pokonanie pasm górskich. 37 Poleć książkęKup książkę Teraz! Jak już dziś zmienić jutro Dlaczego o tym pisz(cid:218)? Wyobra(cid:283) sobie, (cid:285)e wchodzisz na gro- bl(cid:218), która ma ci(cid:218) przeprowadzi(cid:202) na drugi brzeg jeziora. Przed wej(cid:258)ciem na ni(cid:200) mog(cid:239)e(cid:258) pój(cid:258)(cid:202) w dowolnym kierunku, ale teraz zarówno z lewej, jak i prawej strony masz g(cid:239)(cid:218)bok(cid:200) wod(cid:218). Pozostaje ci w(cid:218)drowa(cid:202) dalej albo si(cid:218) wycofa(cid:202). Twoja decyzja o wej(cid:258)ciu na grobl(cid:218) ograniczy(cid:239)a gam(cid:218) kolejnych, dost(cid:218)pnych ci wyborów. Co wi(cid:218)cej — mo(cid:285)e si(cid:218) okaza(cid:202), (cid:285)e grobla jest przerwana i b(cid:218)dziesz musia(cid:239) zawróci(cid:202). Tak — b(cid:218)dziesz musia(cid:239) — poniewa(cid:285) znajdziesz si(cid:218) w sytuacji bez wyj(cid:258)cia! To wyj(cid:200)tkowo niekomfortowe po(cid:239)o(cid:285)enie, którego radz(cid:218) ci unika(cid:202). Akceptacja Na pocz(cid:200)tku tego rozdzia(cid:239)u obieca(cid:239)em ci wyja(cid:258)nienie, dla- czego pe(cid:239)na akceptacja faktu, (cid:285)e nie mo(cid:285)esz zmieni(cid:202) drogi, która przywiod(cid:239)a ci(cid:218) tu, gdzie teraz jeste(cid:258), ma kluczowe zna- czenie w procesie podejmowania w(cid:239)a(cid:258)ciwych decyzji. Jeste(cid:258) tu, gdzie jeste(cid:258). Nie spad(cid:239)e(cid:258) z nieba, nie teleportowa- (cid:239)e(cid:258) si(cid:218) za pomoc(cid:200) budki telefonicznej, nie jeste(cid:258) te(cid:285) czarnym kotem pojawiaj(cid:200)cym si(cid:218) i znikaj(cid:200)cym podczas w(cid:218)drówki po czarno-bia(cid:239)ych pasach. Nie zaprzeczaj — po prostu jeste(cid:258) tu i ju(cid:285)! Skoro tu jeste(cid:258), to z pewno(cid:258)ci(cid:200) da si(cid:218) wyja(cid:258)ni(cid:202), jak tu dotar(cid:239)e(cid:258). Za(cid:239)o(cid:285)(cid:218) si(cid:218), (cid:285)e nie jest to dla ciebie (cid:285)adn(cid:200) tajemnic(cid:200). Dopro- wadzi(cid:239)a ci(cid:218) tu twoja droga! Droga sk(cid:239)adaj(cid:200)ca si(cid:218) z kolejnych decyzji. Skr(cid:218)ci(cid:202) w lewo? W prawo? A mo(cid:285)e i(cid:258)(cid:202) prosto? Wszystkie twoje poprzednie „chwile tera(cid:283)niejsze” zdetermi- nowa(cid:239)y miejsce twojego pobytu w obecnej „chwili tera(cid:283)niej- szej”. Wydaje si(cid:218) to proste, prawda? 38 Poleć książkęKup książkę Rozdział 1. Droga Otó(cid:285) nie! Dla wi(cid:218)kszo(cid:258)ci ludzi akceptacja tego do(cid:258)(cid:202) oczy- wistego spostrze(cid:285)enia — (cid:285)e jeste(cid:258) tu, gdzie jeste(cid:258), poniewa(cid:285) podj(cid:200)(cid:239)e(cid:258) takie, a nie inne decyzje — okazuje si(cid:218) zbyt trudnym zadaniem. Jedni usi(cid:239)uj(cid:200) ukoi(cid:202) swój (cid:285)al w bezproduktywnym „gdybaniu”: (cid:120) „Gdybym nie zaci(cid:200)gn(cid:200)(cid:239) si(cid:218) do wojska, to nie siedzia(cid:239)bym teraz w tym zimnym i mokrym okopie”; (cid:120) „Gdybym nie zgodzi(cid:239) si(cid:218) zosta(cid:202) prezesem banku, to móg(cid:239)bym sylwestra sp(cid:218)dzi(cid:202) z rodzin(cid:200) w górach. Ile to ju(cid:285) lat min(cid:218)(cid:239)o od ostatniego wyjazdu? Siedem!!!”; (cid:120) „Gdybym powiedzia(cid:239)a mu, (cid:285)e go kocham, to o(cid:285)eni(cid:239)by si(cid:218) ze mn(cid:200), a nie z Jolk(cid:200)”. Inni rozpatruj(cid:200) ca(cid:239)e alternatywne scenariusze dotycz(cid:200)ce prze- sz(cid:239)o(cid:258)ci. Scenariusze z(cid:239)o(cid:285)one z wydarze(cid:241), które nie tylko nie zasz(cid:239)y, ale nawet nie by(cid:239)o najmniejszej szansy, (cid:285)eby sta(cid:239)y si(cid:218) rzeczywisto(cid:258)ci(cid:200). Gdyby(cid:285) tylko chodzi(cid:239)o o proste, kreatywne (cid:202)wiczenia umys(cid:239)u, nie stanowi(cid:239)oby to problemu. Jednak rozwa(cid:285)ania takie staj(cid:200) si(cid:218) gro(cid:283)n(cid:200) alternatyw(cid:200) dla prawdziwego (cid:258)wiata. Konkuruj(cid:200) z nim i bardzo cz(cid:218)sto wygrywaj(cid:200)! Twoje wspomnienia dotycz(cid:200)ce pewnych wydarze(cid:241) zniekszta(cid:239)- caj(cid:200) si(cid:218) pod wp(cid:239)ywem pó(cid:283)niejszych informacji i przemy(cid:258)le(cid:241). To naturalny i nieszkodliwy proces, o ile nie próbujesz na niego wp(cid:239)ywa(cid:202), chc(cid:200)c z premedytacj(cid:200) zak(cid:239)ama(cid:202) rzeczywisto(cid:258)(cid:202). Wówczas twoje decyzje zaczynaj(cid:200) dotyczy(cid:202) sztucznego, wymy(cid:258)lonego przez ciebie (cid:258)wiata, a nie prawdziwej sytuacji, w której si(cid:218) znalaz(cid:239)e(cid:258). Prawda bywa dobra lub z(cid:239)a, (cid:239)agodna lub okrutna, mi(cid:239)a lub nie- przyjemna, wspania(cid:239)a lub k(cid:239)opotliwa, pachn(cid:200)ca lub cuchn(cid:200)ca, 39 Poleć książkęKup książkę Teraz! Jak już dziś zmienić jutro chwalebna lub godna pot(cid:218)pienia, ale jednego nie mo(cid:285)na jej odmówi(cid:202): jest prawdziwa. To, co obiektywnie si(cid:218) wydarzy(cid:239)o, jest t(cid:200) prawd(cid:200), której nie mo(cid:285)esz zaprzeczy(cid:202). Mo(cid:285)esz próbowa(cid:202) wymaza(cid:202) j(cid:200) z pami(cid:218)ci, ale konsekwencje pozostan(cid:200). Chocia(cid:285)by w postaci miejsca, w którym si(cid:218) znalaz(cid:239)e(cid:258). Zaklinanie przesz(cid:239)o(cid:258)ci i próby ma- nipulowania ni(cid:200) s(cid:200) tylko narkotykiem, którego pragniesz, (cid:285)e- by zapomnie(cid:202) o swojej odpowiedzialno(cid:258)ci za tera(cid:283)niejszo(cid:258)(cid:202). (cid:191)eby mie(cid:202) usprawiedliwienie, dlaczego twoje kolejne decyzje by(cid:239)y nieracjonalne. Jak(cid:285)e cz(cid:218)sto na pytanie: (cid:120) „Dlaczego to zrobi(cid:239)e(cid:258)? Przecie(cid:285) to g(cid:239)upie!” ludzie odpowiadaj(cid:200): (cid:120) „Bo gdybym wtedy post(cid:200)pi(cid:239) inaczej…”; (cid:120) „Bo nie mog(cid:218) przebole(cid:202), (cid:285)e wtedy…”; (cid:120) „Bo musia(cid:239)em wyrówna(cid:202) stare rachunki”. Tak d(cid:239)ugo przemontowywali film opowiadaj(cid:200)cy o ich prze- sz(cid:239)ej drodze, (cid:285)e przesta(cid:239) on opisywa(cid:202) ich (cid:285)ycie i otaczaj(cid:200)c(cid:200) ich rzeczywisto(cid:258)(cid:202). Sta(cid:239) si(cid:218) grafoma(cid:241)sk(cid:200) bajk(cid:200), w której su- biektywne z(cid:239)o zostaje ukarane, a subiektywne dobro wyna- grodzone. Zderzenie tej bajki z rzeczywisto(cid:258)ci(cid:200) bywa bar- dzo bolesne. Je(cid:258)li nie od razu, to w niedalekiej przysz(cid:239)o(cid:258)ci, bowiem mydlane ba(cid:241)ki z(cid:239)udze(cid:241) s(cid:200) bardzo nietrwa(cid:239)e, cho(cid:202) w s(cid:239)o(cid:241)cu mieni(cid:200) si(cid:218) wszystkimi kolorami t(cid:218)czy. Jak sobie z tym poradzi(cid:202)? Otwórz oczy i ujrzyj swoj(cid:200) drog(cid:218) tak(cid:200), jaka by(cid:239)a. Tak, cza- sami myli(cid:239)e(cid:258) si(cid:218), skr(cid:218)ca(cid:239)e(cid:258) nie tam, gdzie trzeba, i b(cid:239)(cid:200)dzi(cid:239)e(cid:258). 40 Poleć książkęKup książkę Rozdział 1. Droga Ale niezale(cid:285)nie od tego, czy przewa(cid:285)a(cid:239)y dobre, czy z(cid:239)e de- cyzje, jeste(cid:258) tu, gdzie jeste(cid:258), i nie ma co p(cid:239)aka(cid:202) nad rozlanym mlekiem. Czarowanie si(cid:218), (cid:285)e twoje decyzje by(cid:239)y dobre, tylko (cid:258)wiat nie chcia(cid:239) wspó(cid:239)pracowa(cid:202), nie sprawi, (cid:285)e mleko zniknie z pod(cid:239)ogi albo (cid:285)e ty si(cid:218) czego(cid:258) nauczysz. Zaakceptuj swoj(cid:200) dotychczasow(cid:200) drog(cid:218), a gwarantuj(cid:218) ci, (cid:285)e powrót do rzeczywisto(cid:258)ci uczyni twoje kolejne wybory znacznie lepszymi i skuteczniejszymi. W rozdziale po(cid:258)wi(cid:218)conym tera(cid:283)niejszym okoliczno(cid:258)ciom podejmowania decyzji znajdziesz procedur(cid:218) SOS (Sztuka Odwi(cid:200)zywania Si(cid:218)) pomagaj(cid:200)c(cid:200) pozbywa(cid:202) si(cid:218) szkodliwych wyobra(cid:285)e(cid:241). My(cid:258)l, (cid:285)e mog(cid:239)o by(cid:202) inaczej, jest w(cid:239)a(cid:258)nie takim urojeniem, które zatruwa twój mózg i utrudnia wyci(cid:200)ganie racjonalnych wniosków. Dania na wynos 1. Nie zmienisz drogi, któr(cid:200) przeby(cid:239)e(cid:258) w przesz(cid:239)o(cid:258)ci. 2. Jeste(cid:258) na ko(cid:241)cu lejka przesz(cid:239)o(cid:258)ci, czy chcesz tego, czy nie. 3. Unikaj grobli — mog(cid:200) by(cid:202) przerwane. 4. Otwórz oczy i zaakceptuj swoj(cid:200) drog(cid:218) tak(cid:200), jaka by(cid:239)a. 41 Poleć książkęKup książkę Teraz! Jak już dziś zmienić jutro 42 Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Teraz! Jak już dziś zmienić jutro?
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: