Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00637 010158 9476413 na godz. na dobę w sumie
Terminy handlowe, gospodarcze i administracyjne - ebook/pdf
Terminy handlowe, gospodarcze i administracyjne - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 423
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6436-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Studencie, Aplikancie, Prawniku,

pierwszy krok ku temu, aby terminy z zakresu prawa handlowego, gospodarczego i administracyjnego nigdy więcej nie stanowiły dla Ciebie problemu, to ta książka. Jest naszą odpowiedzią na zapotrzebowanie praktyków, w nowatorski sposób prezentującą tytułowe zagadnienie. Dzięki tabeli z dokładnie pogrupowanymi terminami, powiązanymi z daną instytucją prawną lub czynnością, szybko przyswoisz i usystematyzujesz wiedzę o nich, a dzięki ćwiczeniom powtórzysz i utrwalisz omawiane zagadnienia. Skończy się stres, stosowanie terminów w praktyce nie będzie już trudne.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Terminy Becka TERMINY handlowe, gospodarcze i administracyjne J. Ablewicz, A. Gacka-Asiewicz Termin Podstawa prawna Korzyści: • przejrzyste – czytelna tabela • przystępne – wygodna forma • wyjątkowe – ćwiczenia z terminów Wydawnictwo C.H.BECK TERMINY BECKA Terminy handlowe, gospodarcze i administracyjne W sprzedaży: T. Sadurski PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH Plansze Becka K. Gonet PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Plansze Becka A. Grześkowiak PRAWO KARNE Skrypty Becka A. Zientara PRAWO KARNE MATERIALNE Kazusy Becka M. Królikowski, M. Ostrowski PRAWO KARNE – CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA. ORZECZNICTWO Zbiory Orzecznictwa Becka www.ksiegarnia.beck.pl Terminy Becka TERMINY handlowe, gospodarcze i administracyjne J. Ablewicz, A. Gacka-Asiewicz Wydawnictwo C.H.BECK Warszawa 2014 Redakcja: Katarzyna Pudłowska Korekta: Barbara Wróblewska Projekt okładki: Robert Rogiński © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Identia Druk i oprawa: Interdruk, Warszawa ISBN 978-83-255-6435-3 ISBN e-book 978-83-255-6436-0 Spis treści Wstęp ............................................................................................................................................... IX Wykaz skrótów .............................................................................................................................. XI Część I. Prawo handlowe i gospodarcze ............................................................................................. 1 1. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej .................................................................. 1 1 1.1. Tabela ................................................................................................................................... 13 1.2. Zdania prawdziwe/fałszywe .............................................................................................. 24 1.3. Zdania do uzupełnienia ..................................................................................................... 33 1.4. Test ....................................................................................................................................... 2. Kodeks spółek handlowych ..................................................................................................... 44 44 2.1. Tabela ................................................................................................................................... 2.2. Zdania prawdziwe/fałszywe .............................................................................................. 76 2.3. Zdania do uzupełnienia ..................................................................................................... 106 2.4. Test ....................................................................................................................................... 134 3. Krajowy Rejestr Sądowy .......................................................................................................... 161 3.1. Tabela ................................................................................................................................... 161 3.2. Zdania prawdziwe/fałszywe .............................................................................................. 164 3.3. Zdania do uzupełnienia ..................................................................................................... 167 3.4. Test ....................................................................................................................................... 170 4. Prawo upadłościowe i naprawcze .......................................................................................... 173 4.1. Tabela ................................................................................................................................... 173 4.2. Zdania prawdziwe/fałszywe .............................................................................................. 200 4.3. Zdania do uzupełnienia ..................................................................................................... 223 4.4. Test ....................................................................................................................................... 240 Część II. Prawo i postępowanie administracyjne ................................................................... 261 1. Kodeks postępowania administracyjnego ........................................................................... 261 1.1. Tabela .................................................................................................................................. 261 1.2. Zdania prawdziwe/fałszywe .............................................................................................. 267 1.3. Zdania do uzupełnienia ..................................................................................................... 272 1.4. Test ....................................................................................................................................... 277 V Spis treści 2. Ustrój sądów administracyjnych ........................................................................................... 283 2.1. Tabela .................................................................................................................................. 283 2.2. Zdania prawdziwe/fałszywe .............................................................................................. 285 2.3. Zdania do uzupełnienia ..................................................................................................... 288 2.4. Test ....................................................................................................................................... 290 3. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ............................................... 293 3.1. Tabela ................................................................................................................................... 293 3.2. Zdania prawdziwe/fałszywe .............................................................................................. 300 3.3. Zdania do uzupełnienia ..................................................................................................... 307 3.4. Test ....................................................................................................................................... 313 4. Postępowanie egzekucyjne w administracji ........................................................................ 320 4.1. Tabela ................................................................................................................................... 320 4.2. Zdania prawdziwe/fałszywe .............................................................................................. 336 4.3. Zdania do uzupełnienia ..................................................................................................... 349 4.4. Test ....................................................................................................................................... 361 5. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne ................................................................... 373 5.1. Tabela ................................................................................................................................... 373 5.2. Zdania prawdziwe/fałszywe .............................................................................................. 377 5.3. Zdania do uzupełnienia ..................................................................................................... 381 5.4. Test ....................................................................................................................................... 385 Klucz odpowiedzi .......................................................................................................................... 389 Część I. Prawo handlowe i gospodarcze ................................................................................... 389 1. Klucz – Ustawa o swobodzie działalności ........................................................................... 389 1.2. Zdania prawdziwe/fałszywe .............................................................................................. 389 1.3. Zdania do uzupełnienia ..................................................................................................... 390 1.4. Test ...................................................................................................................................... 391 2. Klucz – Kodeks spółek handlowych ...................................................................................... 392 2.2. Zdania prawdziwe/fałszywe .............................................................................................. 392 2.3. Zdania do uzupełnienia ..................................................................................................... 393 2.4. Test ....................................................................................................................................... 395 3. Klucz – Krajowy Rejestr Sądowy ........................................................................................... 397 3.2. Zdania prawdziwe/fałszywe .............................................................................................. 397 3.3. Zdania do uzupełnienia ..................................................................................................... 397 3.4. Test ....................................................................................................................................... 397 4. Klucz – Prawo upadłościowe i naprawcze ........................................................................... 398 4.2. Zdania prawdziwe/fałszywe .............................................................................................. 398 4.3. Zdania do uzupełnienia ..................................................................................................... 399 4.4. Test ...................................................................................................................................... 400 VI Spis treści Część II. Prawo i postępowanie administracyjne ................................................................... 402 1. Klucz – Kodeks postępowania administracyjnego ............................................................ 402 1.2. Zdania prawdziwe/fałszywe .............................................................................................. 402 1.3. Zdania do uzupełnienia ..................................................................................................... 402 1.4. Test ....................................................................................................................................... 403 2. Klucz – Ustrój sądów administracyjnych ............................................................................. 403 2.2. Zdania prawdziwe/fałszywe .............................................................................................. 403 2.3. Zdania do uzupełnienia ..................................................................................................... 404 2.4. Test ....................................................................................................................................... 404 3. Klucz – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ................................ 404 3.2. Zdania prawdziwe/fałszywe .............................................................................................. 404 3.3. Zdania do uzupełnienia ..................................................................................................... 405 3.4. Test ....................................................................................................................................... 405 4. Klucz – Postępowanie egzekucyjne w administracji ......................................................... 406 4.2. Zdania prawdziwe/fałszywe .............................................................................................. 406 4.3. Zdania do uzupełnienia ..................................................................................................... 406 4.4. Test ....................................................................................................................................... 407 5. Klucz – Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne .................................................... 408 5.2. Zdania prawdziwe/fałszywe .............................................................................................. 408 5.3. Zdania do uzupełnienia ..................................................................................................... 408 5.4. Test ....................................................................................................................................... 409 VII Wstęp Studencie, Aplikancie, Prawniku, pierwszy krok ku temu, aby terminy z zakresu prawa handlowego, gospodarczego i administra- cyjnego nigdy więcej nie stanowiły dla Ciebie problemu, to ta książka. Jest naszą odpowiedzią na zapotrzebowanie praktyków, w nowatorski sposób prezentującą tytułowe zagadnienie. Dzięki tabeli z dokładnie pogrupowanymi terminami, powiązanymi z daną instytucją prawną lub czyn- nością, szybko przyswoisz i usystematyzujesz wiedzę o nich, a dzięki ćwiczeniom pow tórzysz i utrwalisz omawiane zagadnienia. Skończy się stres, stosowanie terminów w praktyce nie bę- dzie już trudne. Jeżeli w trakcie korzystania z niniejszej publikacji pojawią się uwagi czy spostrzeżenia, będziemy wdzięczne za ich przesłanie na adres redakcja@beck.pl. Autorki IX Wykaz skrótów 1. Akty prawne EgzAdmU .............. ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1015 ze zm.) KC ........................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121) KK ........................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KPA ........................ ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego KPC ........................ ustawa z 17.11.2013 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. KRSU ...................... ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. KSH ........................ ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267) z 2014 r. poz. 101) z 2013 r. poz. 1203 ze zm.) poz. 1030 ze zm.) PlanZagospU ......... ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen- nym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 647 ze zm.) PrPostSądAdm ...... ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami admini- stracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) 2. Inne skróty art. .......................... artykuł CEIDG ................... Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej EFTA ...................... Europejskie Porozumienie o Wolnym Handlu ePUAP ������������������� elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej KRS ......................... Krajowy Rejestr Sądowy MSiG ...................... Monitor Sądowy i Gospodarczy NIP ......................... Numer Identyfikacji Podatkowej NSA ........................ Naczelny Sąd Administracyjny S.A. ......................... spółka akcyjna Sp.j. ......................... spółka jawna Sp. z o.o. ................. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TK ........................... Trybunał Konstytucyjny US ........................... Urząd Skarbowy ust. .......................... ustęp Część I. Prawo handlowe i gospodarcze 1. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej 1.1. Tabela Termin/Czynność/Instytucja bez zbędnej zwłoki Minimalny termin do wydania interpretacji (biegnie od dnia otrzymania przez organ administracji publicznej lub państwową jednostkę organizacyjną kompletnego i opłaco- nego wniosku). Zasada szybkości w urzędach – termin w jakim właściwy organ jest obowiązany do zała- twiania spraw przedsiębiorców. niezwłocznie Termin dla właściwego organu, przyjmującego wniosek, do potwierdzenia jego przyjęcia. Minimalny termin dla punktu kontaktowego do przekazania otrzymanych dokumentów do właściwych organów, nie później niż następnego dnia roboczego po ich otrzymaniu. Minimalny termin dla właściwego organu do udzielenia odpowiedzi (nie później niż w terminie 7 dni roboczych), na wnioski o udzielenie informacji, o których mowa w art. 22b ust. 1. W tym terminie organ gminy jest obowiązany przekazywać do CEIDG imiona i nazwiska osób (upoważnionych pracowników), które dokonują czynności przekształcenia wniosku o wpis na formę dokumentu elektronicznego. Termin do poinformowania składającego wniosek przez system teleinformatyczny CEIDG, że wniosek o wpis do ewidencji złożony elektronicznie jest niepoprawny. Podstawa prawna – artykuł 10a ust. 1 11 ust. 1 11 ust. 3 22c ust. 2 22c ust. 4 26 ust. 4a 27 ust. 3 1 Część I� Prawo handlowe i gospodarcze Termin/Czynność/Instytucja Minimalny termin do wezwania składającego wniosek o wpis do ewidencji (osobiście lub listem poleconym), przez urząd gminy, do skorygowania lub uzupełnienia wniosku ze wskazaniem uchybień, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Minimalny termin do przekazania przez CEIDG danych określonych w art. 28 (po doko- naniu wpisu) do właściwego naczelnika US wskazanego przez przedsiębiorcę, a po uzy- skaniu informacji o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP) do: 1) Głównego Urzędu Statystycznego, 2) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – wraz z informacją o dokonaniu wpisu do CEIDG i nadanym numerze NIP. Minimalny termin (do zgłoszenia przez kuratora lub opiekuna informacji o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz ustanowieniu kurateli lub opieki wobec osoby wpisanej do ewidencji, do CEIDG, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG (od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ograni- czeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych przedsiębiorcy). Minimalny termin do zgłoszenia przez sąd informacji o ogłoszeniu upadłości z możliwo- ścią zawarcia układu, o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na posta- nowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika i zakończeniu tego postępowania lub informacji o wszczęciu postępowania naprawczego wobec osoby wpisanej do ewidencji, do CEIDG, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG (biegnie od dnia uprawomocnienia się postanowienia wydanego w postępowaniu upadłościowym i naprawczym). Minimalny termin do zgłoszenia przez Centralną Informację KRS do CEIDG informacji o przekształceniu przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imie- niu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową; wobec osoby wpisanej do ewidencji, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej (biegnie od dnia dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców jednoosobowej spółki kapitałowej powstałej wskutek przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną). Termin do zgłoszenia przez KRK albo organ do CEIDG, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG, informacji o zakazie prowadzenia działal- ności gospodarczej lub informacji o zakazie wykonywania określonego zawodu, którego wykonywanie przez przedsiębiorcę podlega wpisowi do CEIDG czy informacji o zakazie prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi (po uzyskaniu informacji o uprawomocnieniu wyroku albo decyzji o zakazie wykonywania określonej działalności lub zawodu). Domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Jeżeli do CEIDG wpisano dane niezgodnie z wnioskiem lub bez tego wniosku, osoba wpisana do CEIDG nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej, działającej w dobrej wierze, zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli po powzięciu informacji o tym wpisie zaniedbała wystąpić nie- zwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu. Podstawa prawna – artykuł 27 ust. 4 28 31 ust. 2 31 ust. 3 31 ust. 4 31 ust. 5 33 2 1� Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej Termin/Czynność/Instytucja Minimalnie w tym terminie organy administracji rządowej, które posiadają informa- cje o utracie uprawnień, o których mowa w ust. 2 pkt 4 art. 34 ustawy, są obowiązane do przekazywania ich ministrowi właściwemu do spraw gospodarki za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG (od otrzymania informacji). Minimalny termin dla ministra właściwego do spraw gospodarki do przekazania drogą elektroniczną, informacji o wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG oraz o sprostowaniu wpisu w CEIDG przedsiębiorcy, którego wpis dotyczy, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbo- wego, do Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolni- czego Ubezpieczenia Społecznego oraz do organów, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy. Dane i informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy oraz informację o za- kończeniu wykonywania działalności gospodarczej CEIDG udostępnia niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania do niej wpisu. Informacje o przedsiębiorcach określone w art. 37 ust. 2 ustawy są przekazywane do CEIDG przez odpowiednie organy koncesyjne, organy prowadzące rejestry dzia- łalności regulowanej oraz organy właściwe do spraw zezwoleń i licencji, niezwłocznie (po uzyskaniu informacji o prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą, wraz z podaniem daty uprawomocnienia i znaku sprawy). Jeżeli sprawa była rozstrzygana w drodze decyzji, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności (termin biegnie od dnia nadania rygoru natychmiastowej wykonalno- ści), informacje o przedsiębiorcach określone w art. 37 ust. 2 ustawy są przekazywane do CEIDG przez odpowiednie organy koncesyjne, organy prowadzące rejestry działalno- ści regulowanej oraz organy właściwe do spraw zezwoleń i licencji niezwłocznie. CEIDG udostępnia informacje określone w art. 37 ust. 2 ustawy otrzymane przez odpo- wiednie organy niezwłocznie. Domniemywa się, że dane i informacje, o których mowa w ust. 2 art. 37 ustawy, udostęp- niane przez CEIDG, są prawdziwe. W przypadku stwierdzenia niezgodności tych danych lub informacji ze stanem faktycznym każdy ma obowiązek w tym terminie poinformować o tym właściwy organ. Organ koncesyjny może określić w koncesji, w granicach przepisów odrębnych ustaw, szczególne warunki wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją. Jest on obo- wiązany przekazać każdemu zainteresowanemu przedsiębiorcy szczegółową informację o warunkach, niezwłocznie po wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia koncesji. Termin dla organu koncesyjnego do przekazania przedsiębiorcom, którzy złożyli oferty, pisemnej informacji o wyniku przetargu po jego rozstrzygnięciu, oraz: 1) zwraca wadium przedsiębiorcom, których oferty nie zostały wybrane; 2) zalicza wadium na poczet opłaty przedsiębiorcom, których oferty zostały wybrane. Termin w jakim wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w razie powzięcia wiadomości o wykonywaniu działalności gospodarczej niezgodnie z przepisami ustawy, a także w razie stwierdzenia: zagrożenia życia lub zdrowia, niebezpieczeństwa powstania szkód majątkowych w znacznych rozmiarach lub naruszenia środowiska w wyniku wykonywa- nia tej działalności, zawiadamia właściwe organy administracji publicznej. Podstawa prawna – artykuł 34 ust. 3 36 37 ust. 4 37 ust. 5 37 ust. 5 37 ust. 5 37 ust. 7 48 ust. 2 54 ust. 3 78 ust. 1 3 Część I� Prawo handlowe i gospodarcze Termin/Czynność/Instytucja Termin w jakim, w razie powzięcia wiadomości o wykonywaniu działalności gospodar- czej niezgodnie z przepisami ustawy, a także w razie stwierdzenia: zagrożenia życia lub zdrowia, niebezpieczeństwa powstania szkód majątkowych w znacznych rozmiarach lub naruszenia środowiska w wyniku wykonywania tej działalności, wójt, burmistrz lub pre- zydent miasta zawiadamia właściwe organy administracji publicznej, a te powiadamiają wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o podjętych czynnościach. W tym terminie, w przypadku wszczęcia kontroli, przedsiębiorca jest obowiązany okazać kontrolującemu książkę kontroli, albo kopie odpowiednich jej fragmentów lub wydruki z systemu informatycznego, w którym prowadzona jest książka kontroli, poświadczone przez siebie za zgodność z wpisem w książce kontroli. 1 dzień Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej może być oznaczony w dniach, miesiącach albo miesiącach i dniach. (roboczy) Maksymalny termin (po dniu dokonania wpisu) do przekazania przez CEIDG danych określonych w art. 28 ustawy do właściwego naczelnika US wskazanego przez przedsiębiorcę, a po uzyskaniu informacji o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP) do: 1) Głównego Urzędu Statystycznego, 2) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – wraz z informacją o dokonaniu wpisu do CEIDG i nadanym numerze NIP. następny dzień roboczy Podstawa prawna – artykuł 78 ust. 2 81a ust. 1 14a ust. 1b 28 W razie niewydania interpretacji w terminie uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania interpretacji, została wydana interpretacja stwierdza- jąca prawidłowość stanowiska przedsiębiorcy przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji. Maksymalny termin dla punktu kontaktowego do przekazania otrzymanych dokumentów do właściwych organów (od dnia po ich otrzymaniu). Rozpoczęcie biegu terminu załatwienia sprawy przez właściwy organ (po dniu wpływu wniosku do punktu kontaktowego), jeśli to właściwe organy przyjmują w formie elektro- nicznej wszelkie dokumenty złożone w punkcie kontaktowym. Maksymalny termin do dokonania wpisu w CEIDG (po dniu wpływu do CEIDG wnio- sku) z zastrzeżeniem art. 27 ust. 1. W tym terminie (biegnie od dnia otrzymania wniosku) organ gminy przekształca wniosek o wpis do ewidencji złożony osobiście w urzędzie gminy lub wysłany listem poleconym, na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewi- dzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, albo podpisuje podpisem potwierdzo- nym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisuje w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby przesyłającej wniosek oraz czasu jego przesłania i przesyła do CEIDG. 10a ust. 1 22c ust. 2 22c ust. 3 25 ust. 3 26 ust. 4 4 1� Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej Termin/Czynność/Instytucja W tym terminie organ gminy przesyła do CEIDG wniosek o wpis do ewidencji (przekształ- cony na formę dokumentu elektronicznego). Termin biegnie od dnia otrzymania wniosku. Wykreślenie z ewidencji z urzędu w razie niezłożenia wniosku o wpis informacji o wzno- wieniu wykonywania działalności gospodarczej następuje od dnia następującego po dniu, do którego przedsiębiorca zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie art. 14a ust. 1d ustawy. Maksymalny termin dla ministra właściwego do spraw gospodarki do przekazania drogą elektroniczną, informacji o wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG oraz o sprostowaniu wpisu w CEIDG przedsiębiorcy, którego wpis dotyczy, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbo- wego, do Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolni- czego Ubezpieczenia Społecznego oraz do organów, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy. Informacje o przedsiębiorcach określone w art. 37 ust. 2 ustawy są przekazywane do CE- IDG przez odpowiednie organy koncesyjne, organy prowadzące rejestry działalności regulowanej oraz organy właściwe do spraw zezwoleń i licencji, nie później niż w tym ter- minie (po uzyskaniu informacji o prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą, wraz z podaniem daty uprawomocnienia i znaku sprawy). Jeżeli sprawa była rozstrzygana w drodze decyzji, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności (termin biegnie od dnia nadania rygoru natychmiastowej wykonalności), informacje o przedsiębiorcach określone w art. 37 ust. 2 ustawy są przekazywane do CE- IDG przez odpowiednie organy koncesyjne, organy prowadzące rejestry działalności regulowanej oraz organy właściwe do spraw zezwoleń i licencji niezwłocznie, jednak nie później niż następnego dnia roboczego po dniu ich otrzymania. CEIDG udostępnia informacje przekazane przez odpowiednie organy (z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy) nie później niż następnego dnia roboczego po dniu ich otrzymania. Postanowienie o wstrzymaniu czynności kontrolnych wygasa z mocy ustawy w dniu następującym po dniu doręczenia przedsiębiorcy postanowienia w przedmiocie rozstrzy- gnięcia sprzeciwu. Postanowienie o wstrzymaniu czynności kontrolnych wygasa z mocy ustawy w dniu na- stępującym po dniu upływu terminu do rozpatrzenia sprzeciwu w razie jego niewydania, z zastrzeżeniem ust. 15. W przypadku wniesienia przez przedsiębiorcę zażalenia, postanowienie (organ kontroli może, w drodze postanowienia, dokonać zabezpieczenia dowodów mających związek z przedmiotem i zakresem kontroli, na czas rozpatrzenia sprzeciwu) wygasa w dniu na- stępującym po dniu doręczenia przedsiębiorcy postanowienia rozstrzygającego sprzeciw przedsiębiorcy na czynności kontrolne. ostatni dzień roku Podstawa prawna – artykuł 26 ust. 4 34 ust. 2 pkt 3a 36 37 ust. 5 37 ust. 5 37 ust. 5 84c ust. 14 w zw. z art. 84c ust. 8 i 9 84c ust. 14 w zw. z art. 84c ust. 12 84c ust. 15 Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w art. 104–106 ustawy, przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy. 107 5 Część I� Prawo handlowe i gospodarcze Termin/Czynność/Instytucja Przedsiębiorca wnioskujący o udzielenie pomocy publicznej składa oświadczenie przed organem udzielającym pomocy, że spełnia przesłanki określone w załączniku I do rozpo- rządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z 6.8.2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu. Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w załączniku I do tego rozporządzenia, przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy. 3 dni Podstawa prawna – artykuł 110 ust. 1 i 4 37 ust. 4 78 ust. 3 34 ust. 3 Maksymalny termin (dni robocze) dla organów administracji rządowej, które posiadają informacje o utracie uprawnień przez przedsiębiorcę do wykonywania działalności go- spodarczej przysługujących na podstawie art. 13 ust. 1 albo ust. 2, do przekazywania ich ministrowi właściwemu do spraw gospodarki za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG. Termin biegnie od otrzymania informacji. Dane i informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy oraz informację o za- kończeniu wykonywania działalności gospodarczej CEIDG udostępnia niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania do niej wpisu. W razie powzięcia wiadomości o wykonywaniu działalności gospodarczej niezgodnie z przepisami ustawy, a także w razie stwierdzenia: zagrożenia życia lub zdrowia, nie- bezpieczeństwa powstania szkód majątkowych w znacznych rozmiarach lub naruszenia środowiska w wyniku wykonywania tej działalności, wójt, burmistrz lub prezydent miasta niezwłocznie zawiadamia właściwe organy administracji publicznej. W przypadku braku możliwości zawiadomienia, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może nakazać, w dro- dze decyzji, wstrzymanie wykonywania działalności gospodarczej na czas niezbędny, nie dłuższy niż 3 dni. Czynności kontrolne mogą być wykonywane przez pracowników organów kontroli po okazaniu przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej legitymacji służbowej upoważniającej do wykonywania takich czynności oraz po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, chyba że przepisy szczególne przewidują możliwość podjęcia kontroli po okazaniu legitymacji. W takim przypadku upoważnienie doręcza się przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej w terminie określonym w tych przepisach, lecz nie później niż 3 dnia od wszczęcia kontroli. Przedsiębiorca jest zwolniony z okazania książki kontroli, jeżeli jej okazanie jest niemoż- liwe ze względu na udostępnienie jej innemu organowi kontroli. W takim przypadku przedsiębiorca okazuje książkę kontroli w siedzibie organu kontroli w tym terminie (dni robocze). Termin biegnie od dnia zwrotu tej książki przez organ kontroli. W tym terminie przedsiębiorca może wnieść sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania przez organy kontroli czynności z naruszeniem przepisów art. 79–79b, art. 80 ust. 1 i 2, art. 82 ust. 1 oraz art. 83 ust. 1 i 2, z zastrzeżeniem art. 84d. Termin dla organu kontroli do rozpatrzenia sprzeciwu przedsiębiorcy. 84c ust. 9 Termin dla przedsiębiorcy do wniesienia zażalenia na postanowienie w przedmiocie rozpo- znania sprzeciwu na czynności kontrolne (termin biegnie od dnia otrzymania postanowienia). 84c ust. 10 79a ust. 1 81a ust. 2 84c ust. 3 6 1� Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej Termin/Czynność/Instytucja 7 dni Termin do uiszczenia opłaty od wniosku o wydanie interpretacji (biegnie od dnia jego zło- żenia). W razie nieuiszczenia opłaty w terminie wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia. Maksymalny termin dla właściwego organu do udzielenia odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji, o których mowa w art. 22b ust. 1 ustawy. Termin (obejmuje dni robocze) do uzupełnienia lub skorygowania wniosku o wpis, jeżeli wniosek złożony osobiście w urzędzie gminy lub wysłany listem poleconym jest niepo- prawny (biegnie od wezwania organu gminy, który wskazuje uchybienia), pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Termin dla przedsiębiorcy do złożenia wniosku o zmianę wpisu (od dnia zmiany danych, o których mowa w art. 25 ust. 1 i 5, powstałej po dniu dokonania wpisu do CEIDG). Termin dla przedsiębiorcy do złożenia wniosku o wykreślenie wpisu (od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej). Maksymalny termin (dni robocze) do zgłoszenia przez kuratora lub opiekuna informacji o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz ustanowieniu kurateli lub opieki wobec osoby wpisanej do ewidencji, do CEIDG, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG (od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych przedsiębiorcy). Maksymalny termin (dni robocze) do zgłoszenia przez sąd informacji o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawar- cia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika i zakończeniu tego postępowania lub informacji o wszczęciu postępowania naprawczego wobec osoby wpisanej do ewidencji, do CEIDG, za pośrednictwem formu- larza dostępnego na stronie internetowej CEIDG (biegnie od dnia uprawomocnienia się postanowienia wydanego w postępowaniu upadłościowym i naprawczym). Maksymalny termin (dni robocze) do zgłoszenia przez Centralną Informację KRS do CEIDG informacji o przekształceniu przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonu- jącą we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową; wobec osoby wpisanej do ewidencji, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej (biegnie od dnia dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców jednoosobo- wej spółki kapitałowej powstałej wskutek przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną). Termin dla przedsiębiorcy (biegnie od dnia doręczenia wezwania przez ministra właści- wego do spraw gospodarki) do dokonania odpowiedniej zmiany wpisu, w przypadku, gdy wpis zawiera dane niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy. Termin dla organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej do dokonania wpisu przedsiębiorcy do tego rejestru (biegnie od dnia wpływu wniosku do tego organu wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony). Podstawa prawna – artykuł 10 ust. 6 22c ust. 4 27 ust. 4 30 ust. 1 pkt 1 30 ust. 1 pkt 2 31 ust. 2 31 ust. 3 31 ust. 4 35 ust. 1 67 ust. 1 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Terminy handlowe, gospodarcze i administracyjne
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: