Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00397 007740 18453971 na godz. na dobę w sumie
Testy A/B. Od kliknięcia do klienta - książka
Testy A/B. Od kliknięcia do klienta - książka
Autor: , Liczba stron: 192
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-8811-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> biznes it >> e-biznes
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Odkryj możliwości testów A/B!

Kampanie reklamowe to nie lada obciążenie dla firmowego budżetu. W dodatku badania pokazują, że zaledwie 2% osób klikających reklamę i odwiedzających Twoją witrynę staje się Twoimi klientami. Łatwo z tego wyciągnąć smutny wniosek - aż 98% z nich nie skorzysta z Twoich usług! Zmień to! Poznaj sposoby na zwiększenie współczynnika konwersji!

Istnieją narzędzia, które pozwolą Ci polepszyć ten wskaźnik. Ta książka omawia jedną z najskuteczniejszych technik - testy A/B. Polegają one na prezentowaniu użytkownikom różnych wersji strony i mierzeniu, jak reagują ci użytkownicy. W trakcie lektury tego wyjątkowego poradnika dogłębnie poznasz tę metodykę i odkryjesz najlepsze sposoby jej wdrażania. A potem dowiesz się, jakie pułapki i problemy czekają na Ciebie oraz jak sobie z nimi poradzić. Książka ta jest poświęcona niełatwym zagadnieniom, jednak ta wiedza przekazywana jest w niezwykle przyjazny i prosty sposób. Popraw wyniki swoich kampanii!

Dzięki tej książce:

Zwiększ skuteczność Twoich działań marketingowych!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: A/B Testing: The Most Powerful Way to Turn Clicks Into Customers Tłumaczenie: Maksymilian Gutowski Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-8811-1 Copyright © 2013 by Dan Siroker and Pete Koomen. All rights reserved. All Rights Reserved. This translation published under license with the original publisher John Wiley Sons, Inc. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning or otherwise without the prior permission of the publisher. Translation copyright © 2014 by Helion S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/testab Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści Rozdział 1. CZĘŚĆ I Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. CZĘŚĆ II Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. CZĘŚĆ III Rozdział 11. Rozdział 12. Rozdział 13. Jak testy A/B dwukrotnie pomog(cid:239)y w zdobyciu Bia(cid:239)ego Domu 5 CO WYNIE(cid:165)LI(cid:165)MY Z PONAD 200 TYSI(cid:125)CY TESTÓW A/B 15 17 Co testowa(cid:202) Mierz w maksimum globalne 33 47 Mniej znaczy wi(cid:218)cej: ograniczaj wybór 59 S(cid:239)owa: skoncentruj si(cid:218) na swoim CTA Ucz si(cid:218) na pora(cid:285)kach 71 WDRO(cid:191)ENIE TESTÓW A/B: KROK PO KROKU Wybierz rozwi(cid:200)zanie odpowiednie dla Twojej organizacji Syndrom HiPPO i jak si(cid:218) z niego wyleczy(cid:202) Zespó(cid:239) testerów A/B Powtórzenia i powtórzenia ZAAWANSOWANE PROBLEMY TESTOWANIA A/B Jak zepsu(cid:202) test A/B Witryna to nie wszystko: testowanie A/B w innych obszarach Personalizacja 81 83 95 105 115 127 129 137 149 Kup książkęPoleć książkę 4 Testy A/B. Od kliknięcia do klienta Zako(cid:241)czenie Dodatek A. 60 testów A/B Dodatek B. Wska(cid:283)niki i statystyki testowania A/B Podzi(cid:218)kowania Skorowidz 159 161 173 187 189 Kup książkęPoleć książkę ROZDZIAŁ6 Ucz się na porażkach Jak się cieszyć, że jednak A wygrało z B Kup książkęPoleć książkę 72 Co wynieśliśmy z ponad 200 tysięcy testów A/B Kup książkęPoleć książkę Ucz się na porażkach 73 Je(cid:258)li chcesz zwi(cid:218)kszy(cid:202) swój wska(cid:283)nik sukcesów, musisz podwoi(cid:202) swój wska(cid:283)nik pora(cid:285)ek. Thomas J. Watson, by(cid:239)y prezes i dyrektor generalny IBM Z poprzednich rozdzia(cid:239)ów mog(cid:239)e(cid:258) wysnu(cid:202) wniosek, (cid:285)e ka(cid:285)dy przepro- wadzony eksperyment przyniesie pozytywny wynik. (To po co w ogóle je prowadzi(cid:202)? Wystarczy wprowadza(cid:202) w elementach zmiany, które chcia- (cid:239)e(cid:258) przetestowa(cid:202), a (cid:258)wiat stanie przed Tob(cid:200) otworem!) W rzeczywisto(cid:258)ci jednak nie ka(cid:285)dy wariant okazuje si(cid:218) lepszy od wariantu kontrolnego. Mimo wszystko nawet „nieudane” eksperymenty maj(cid:200) swoj(cid:200) war- to(cid:258)(cid:202) — u(cid:258)wiadomienie sobie, (cid:285)e dana zmiana zadzia(cid:239)a na Twoj(cid:200) nie- korzy(cid:258)(cid:202), jest niew(cid:200)tpliwie korzystniejsze od wprowadzenia tej zmiany. Co wi(cid:218)cej, cz(cid:218)sto z takich w(cid:239)a(cid:258)nie eksperymentów dowiadujemy si(cid:218) najwi(cid:218)cej o u(cid:285)ytkownikach i o tym, czym si(cid:218) kieruj(cid:200). W istocie nieuda- ne eksperymenty podwa(cid:285)aj(cid:200) przyj(cid:218)te przez testera za(cid:239)o(cid:285)enia, a ich wy- niki mog(cid:200) wskaza(cid:202), dlaczego owe za(cid:239)o(cid:285)enia by(cid:239)y b(cid:239)(cid:218)dne. Najlepsze miejsce kontra znajome miejsce: IGN Serwis dla graczy IGN chcia(cid:239) sprowadzi(cid:202) wi(cid:218)ksz(cid:200) liczb(cid:218) u(cid:285)ytkowników na podstron(cid:218) z filmami, która odpowiada(cid:239)a za znaczn(cid:200) cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) przychodów z reklam. Zespó(cid:239) firmowy zatem postanowi(cid:239) przeprowadzi(cid:202) test A/B, w ramach którego link „Videos” zosta(cid:239) przeniesiony na lewy kraniec g(cid:239)ównego panelu nawigacyjnego (rysunek 6.1). W wielu organizacjach wprowadzenie takiej modyfikacji zosta(cid:239)oby zaordynowane na samym szczycie przez osob(cid:218), która na ca(cid:239)ym interesie zarabia najwi(cid:218)cej. Tymczasem przed wprowadzeniem tej zmiany na sta(cid:239)e IGN przeprowadzi(cid:239) eksperyment, by si(cid:218) dowiedzie(cid:202), jakiego dok(cid:239)adnie wzrostu mo(cid:285)na oczekiwa(cid:202) po wyeksponowaniu linku „Videos”. Kup książkęPoleć książkę 74 Co wynieśliśmy z ponad 200 tysięcy testów A/B RYSUNEK 6.1. Pierwotny panel nawigacji IGN oraz wariant z przyciskiem „Videos” w innym miejscu Nie do(cid:258)(cid:202), (cid:285)e testy nie wykaza(cid:239)y wzrostu, to jeszcze pokaza(cid:239)y, (cid:285)e nowy banner obni(cid:285)y(cid:239) klikalno(cid:258)(cid:202) filmów o nieprawdopodobne 92,3 . Gdyby przeniesiono link „Videos” w ciemno, bez uprzedniego wykonania testu, zmiana mia(cid:239)aby katastrofalne skutki. Poniewa(cid:285) ruch na IGN jest bardzo intensywny, wystarczy(cid:239)o par(cid:218) godzin na uzyskanie statystycznie znamien- nych wyników. Dzi(cid:218)ki temu mo(cid:285)na by(cid:239)o przerwa(cid:202) eksperyment, powróci(cid:202) do pierwotnego designu i zacz(cid:200)(cid:202) szuka(cid:202) odpowiedzi w zebranych danych. Test ocali(cid:239) IGN przed katastrof(cid:200), która mia(cid:239)aby miejsce, gdyby zde- cydowano si(cid:218) na wprowadzenie nowego panelu nawigacyjnego, ale nale(cid:285)y z tego wyci(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) powa(cid:285)niejsze wnioski. Jedn(cid:200) z najwa(cid:285)niejszych przy- czyn wyst(cid:200)pienia tak skrajnych rozbie(cid:285)no(cid:258)ci w wynikach jest to, (cid:285)e znaczna cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) ruchu na serwisie pochodzi zazwyczaj od powracaj(cid:200)cych u(cid:285)ytkowników, postrzegaj(cid:200)cych stron(cid:218) w okre(cid:258)lony sposób — w tym wypadku oczekuj(cid:200)cych, (cid:285)e link „Videos” znajd(cid:200) po prawej, a nie po lewej stronie. Je(cid:258)li element zniknie ze swojego miejsca, u(cid:285)ytkownikom nie b(cid:218)- dzie si(cid:218) chcia(cid:239)o go szuka(cid:202). Rozwa(cid:285)enie g(cid:239)ównych przyczyn wyst(cid:200)pienia takich, a nie innych rezultatów pozwala lepiej zrozumie(cid:202) nie tylko charakter zaproponowanych zmian, ale równie(cid:285) charakter samego procesu testowa- nia. Zespó(cid:239) mo(cid:285)e od tego momentu uwzgl(cid:218)dnia(cid:202) to, (cid:285)e do(cid:258)wiadczenia Kup książkęPoleć książkę Ucz się na porażkach 75 nowych i powracaj(cid:200)cych u(cid:285)ytkowników bardzo si(cid:218) od siebie ró(cid:285)ni(cid:200). Ta (cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202) zaowocuje w kolejnych testach. (Wnioskom wyci(cid:200)ganym przy segmentacji ruchu przyjrzymy si(cid:218) bli(cid:285)ej w rozdziale 13.). Różne rozwiązania sprawdzają się na różnych poziomach: sklepy internetowe Testowanie A/B jest bardzo popularne w bran(cid:285)y sklepów internetowych. Wiele z tych, z którymi wspó(cid:239)pracowali(cid:258)my, stale testuje jakie(cid:258) rozwi(cid:200)- zania. Jak mówi(cid:200), zawsze da si(cid:218) co(cid:258) ulepszy(cid:202) lub zoptymalizowa(cid:202). Wielu detalistów wy(cid:258)wietla na swoich stronach recenzje i oceny klien- tów. Pewien wielki sklep internetowy odkry(cid:239) w ramach testowania, (cid:285)e wy(cid:258)wietlanie ocen w widocznym miejscu na stronach produktów wspo- maga(cid:239)o konwersj(cid:218). Zespó(cid:239) postanowi(cid:239) przeprowadzi(cid:202) eksperyment z za- mieszczeniem ocen na stronie kategorii — stronie znajduj(cid:200)cej si(cid:218) o po- ziom wy(cid:285)ej w hierarchii wzgl(cid:218)dem strony produktu, ukazuj(cid:200)cej wszystkie artyku(cid:239)y z danej kategorii. Wydawa(cid:239)o si(cid:218) to do(cid:258)(cid:202) rozs(cid:200)dne: pokazanie ocen na stronie ogólnej powinno zach(cid:218)ci(cid:202) ludzi do klikania dalej i obejrze- nia wi(cid:218)kszej liczby produktów, a tym samym podwy(cid:285)szy(cid:202) wska(cid:283)nik konwersji (rysunek 6.2). RYSUNEK 6.2. Pierwotna forma opisu produktu na stronie kategorii oraz wersja z gwiazdkami Kup książkęPoleć książkę 76 Co wynieśliśmy z ponad 200 tysięcy testów A/B Na szcz(cid:218)(cid:258)cie zespó(cid:239) postanowi(cid:239) przeprowadzi(cid:202) najpierw testy, ponie- wa(cid:285) nowy wariant przyniós(cid:239)by wi(cid:218)cej szkody ni(cid:285) po(cid:285)ytku. Okaza(cid:239)o si(cid:218), (cid:285)e widoczno(cid:258)(cid:202) ocen obni(cid:285)y(cid:239)a poziom konwersji o 10 . Z tego testu wynika, (cid:285)e rozwi(cid:200)zania sprawdzaj(cid:200)ce si(cid:218) na jednym poziomie niekoniecznie sprawdz(cid:200) si(cid:218) na innych; element dzia(cid:239)aj(cid:200)cy na korzy(cid:258)(cid:202) strony produktu okaza(cid:239) si(cid:218) nieodpowiedni dla strony kategorii. Warto pami(cid:218)ta(cid:202), (cid:285)e je(cid:258)li rozwi(cid:200)za- nie sprawdza si(cid:218) na danym obszarze strony — nawet je(cid:258)li udowodniono jego warto(cid:258)(cid:202) — nie trzeba od razu wprowadza(cid:202) go we wszystkich in- nych miejscach bez uprzedniego upewnienia si(cid:218), (cid:285)e to dobry pomys(cid:239). Interes nabywcy to niekoniecznie interes sprzedawcy: Etsy Etsy, targowisko z wyrobami r(cid:218)kodzielniczymi i artyku(cid:239)ami vintage, miesi(cid:218)cznie jest odwiedzane przez ponad 42 mln unikalnych u(cid:285)yt- kowników, dzi(cid:218)ki czemu zajmuje miejsce w(cid:258)ród 200 najpopularniej- szych witryn w rankingu Alexa. Testowanie A/B jest dla deweloperów istotnym narz(cid:218)dziem pozyskiwania danych o zachowaniu ponad 800 tys. sprzedawców i 20 mln u(cid:285)ytkowników serwisu. U(cid:285)ytkownik Etsy pos(cid:239)uguje si(cid:218) kana(cid:239)em informacyjnym, w którym mo(cid:285)e przegl(cid:200)da(cid:202) aktywno(cid:258)(cid:202) znajomych w serwisie: co kupuj(cid:200) i polecaj(cid:200). Na Etsy cotygodniowo pojawiaj(cid:200) si(cid:218) tysi(cid:200)ce artyku(cid:239)ów, a kana(cid:239) informa- cyjny jest wygodnym narz(cid:218)dziem odnajdowania nowych przedmiotów (rysunek 6.3). Kana(cid:239) informacyjny przedstawia na jednej li(cid:258)cie czynno(cid:258)ci wyko- nywane przez sprzedawców i nabywców. Zespó(cid:239) Etsy uzna(cid:239), (cid:285)e mo(cid:285)na by znacz(cid:200)co poprawi(cid:202) do(cid:258)wiadczenie u(cid:285)ytkownika poprzez zmian(cid:218) wygl(cid:200)du kana(cid:239)u oraz usuni(cid:218)cie pola „Your Shop” („Twój sklep”) i po- zostawienie jedynie pola „People You Follow” („Ludzie, których ob- serwujesz”). Przeprowadzono nast(cid:218)pnie test A/B, by porówna(cid:202) efek- tywno(cid:258)(cid:202) pierwotnego uk(cid:239)adu z nowym. Kup książkęPoleć książkę Ucz się na porażkach 77 RYSUNEK 6.3. Pierwotny kanał informacyjny Etsy Ku zdziwieniu zespo(cid:239)u w nowym wariancie interakcja u(cid:285)ytkowników z kana(cid:239)em znacz(cid:200)co spad(cid:239)a. Po bli(cid:285)szym przyjrzeniu si(cid:218) danym zespó(cid:239) odkry(cid:239) sposób u(cid:285)ytkowania serwisu, którego wcze(cid:258)niej nie przewidzia(cid:239). Okaza(cid:239)o si(cid:218), (cid:285)e przy zarz(cid:200)dzaniu swoimi sklepami sprzedawcy korzystali z w(cid:239)asnych kana(cid:239)ów w charakterze osi czasu ukazuj(cid:200)cej, kiedy jakie pro- dukty oferowali. Zespó(cid:239) postrzega(cid:239) kana(cid:239) jako narz(cid:218)dzie pozwalaj(cid:200)ce na- bywcom przegl(cid:200)da(cid:202), co ludzie robi(cid:200) w serwisie. Tymczasem to sprzedawcy korzystali z tej funkcji, która zosta(cid:239)a im odebrana przez nowy interfejs. Gdyby nie ten zaskakuj(cid:200)cy rezultat, zespó(cid:239) Etsy nigdy by si(cid:218) nie dowiedzia(cid:239) o takim charakterze u(cid:285)ytkowania serwisu. Teraz móg(cid:239) nie tylko uwzgl(cid:218)dni(cid:202) t(cid:218) informacj(cid:218), ale te(cid:285) projektowa(cid:202) z my(cid:258)l(cid:200) o niej. Kolejna wersja interfejsu (rysunek 6.4) zawiera(cid:239)a dwa przyciski: „Following” („Obserwowane”) i „Your Shop” („Twój sklep”). Historia zako(cid:241)czy(cid:239)a si(cid:218) szcz(cid:218)(cid:258)liwie. Obecnie Etsy rozwija funkcjonalno(cid:258)(cid:202) strony Kup książkęPoleć książkę 78 Co wynieśliśmy z ponad 200 tysięcy testów A/B RYSUNEK 6.4. Ostateczna postać kanału Etsy na podstawie sposobu u(cid:285)ytkowania, o którym zupe(cid:239)nie nie by(cid:239)o wiadomo, dopóki si(cid:218) nie okaza(cid:239)o, (cid:285)e przeprojektowany serwis jest niewypa(cid:239)em. Kiedy tak znaczy nie: Chrome Industries Zespó(cid:239) ds. handlu internetowego Chrome Industries przez lata ekspery- mentowa(cid:239) z wieloma oprawami graficznymi artyku(cid:239)ów dla rowerzystów, a ostatnio postanowi(cid:239) sprawdzi(cid:202), czy film o produkcie zach(cid:218)ci(cid:239)by wi(cid:218)ksz(cid:200) liczb(cid:218) u(cid:285)ytkowników do zakupów ni(cid:285) statyczny obraz (rysunek 6.5). Celem testu by(cid:239)o okre(cid:258)lenie, czy przeznaczy(cid:202) dodatkowe zasoby na pro- dukcj(cid:218) filmów. Do eksperymentu zespó(cid:239) wybra(cid:239) jeden produkt: buty Truk. Zespó(cid:239) sprawdzi(cid:239), jaki odsetek u(cid:285)ytkowników przechodzi(cid:239) ze strony kategorii do strony produktu, jaki odsetek zaczyna(cid:239) zakupy oraz jaki odsetek ostatecznie sk(cid:239)ada(cid:239) zamówienie. Wyniki prowadzonych przez nieca(cid:239)e trzy miesi(cid:200)ce testów by(cid:239)y ma(cid:239)o porywaj(cid:200)ce: 0,5 wi(cid:218)cej u(cid:285)ytkowników Kup książkęPoleć książkę Ucz się na porażkach 79 RYSUNEK 6.5. Pierwotna reklama butów Truk z obrazem oraz wariant z filmem cz(cid:218)(cid:258)ciej odwiedza(cid:239)o stron(cid:218) produktu Truk przy wariancie z obrazem, 0,3 wi(cid:218)cej rozpoczyna(cid:239)o zakupy przy wariancie z filmem, a 0,2 wi(cid:218)- cej sk(cid:239)ada(cid:239)o zamówienie w wariancie z filmem. Innymi s(cid:239)owy, wariant z filmem okaza(cid:239) si(cid:218) odrobin(cid:218) lepszy od wa- riantu z obrazem, ale poniewa(cid:285) wyprodukowanie filmu wymaga du(cid:285)o wi(cid:218)kszych nak(cid:239)adów ze strony Chrome, nale(cid:285)y jasno opowiedzie(cid:202) si(cid:218) przeciwko dodatkowym wydatkom na produkcj(cid:218). Chrome mo(cid:285)e od(cid:239)o(cid:285)y(cid:202) ca(cid:239)(cid:200) spraw(cid:218) na pó(cid:283)niej albo przeprowadzi(cid:202) dodatkowe badania, by si(cid:218) dowiedzie(cid:202), dlaczego film nie nap(cid:218)dza(cid:239) konwersji, zamiast dzia(cid:239)a(cid:202) w my(cid:258)l za(cid:239)o(cid:285)enia, (cid:285)e film nakr(cid:218)ci sprzeda(cid:285), Kup książkęPoleć książkę 80 Co wynieśliśmy z ponad 200 tysięcy testów A/B i zabiera(cid:202) si(cid:218) do produkcji materia(cid:239)ów filmowych, które niekoniecznie zapewni(cid:200) zwrot z inwestycji. Je(cid:258)li zespó(cid:239) rzeczywi(cid:258)cie postanowi dalej testowa(cid:202) film (na przyk(cid:239)ad sprawdzaj(cid:200)c, czy film koncentruj(cid:200)cy si(cid:218) na stylu (cid:285)ycia zamiast na produkcie poradzi sobie lepiej), przynajmniej b(cid:218)- dzie mia(cid:239) pewno(cid:258)(cid:202), (cid:285)e niczego nie ryzykuje, skoro udowodniono, (cid:285)e wy- korzystanie materia(cid:239)ów wideo nie szkodzi konwersji. Zespó(cid:239) mo(cid:285)e te(cid:285) skoncentrowa(cid:202) si(cid:218) na innych obszarach i poeksperymentowa(cid:202) z opty- malizacj(cid:200) pozosta(cid:239)ych elementów serwisu, które by(cid:202) mo(cid:285)e zapewni(cid:200) wi(cid:218)ksze korzy(cid:258)ci. W skrócie (cid:120) Rozwi(cid:200)zania odpowiednie dla powracaj(cid:200)cych u(cid:285)ytkowników mog(cid:200) si(cid:218) nie sprawdzi(cid:202) w przypadku nowych u(cid:285)ytkowników i na odwrót. (cid:120) Co(cid:258), co sprawdza si(cid:218) na jednej stronie, mo(cid:285)e nie sprawdzi(cid:202) si(cid:218) na innej; rozwi(cid:200)zania odpowiednie dla jednego poziomu mog(cid:200) by(cid:202) nieefektywne na innym. (cid:120) Oczekiwania jednego typu u(cid:285)ytkownika mog(cid:200) ró(cid:285)ni(cid:202) si(cid:218) od ocze- kiwa(cid:241) innego rodzaju u(cid:285)ytkownika. Nieudane testy, niekiedy w wi(cid:218)kszym stopniu ni(cid:285) testy zako(cid:241)czone powodzeniem, mog(cid:200) za- ch(cid:218)ci(cid:202) do zbadania kluczowej ró(cid:285)nicy mi(cid:218)dzy segmentami u(cid:285)yt- kowników. (cid:120) Wariant, który wygra(cid:239) z orygina(cid:239)em, mo(cid:285)e zapewnia(cid:202) za ma(cid:239)e ko- rzy(cid:258)ci, by usprawiedliwi(cid:202) wydatki na implementacj(cid:218) oraz wszelkie inne wady nowej wersji. (cid:120) Ka(cid:285)dy test ujawniaj(cid:200)cy nieefektywno(cid:258)(cid:202) jakiego(cid:258) rozwi(cid:200)zania jest cenny, gdy(cid:285) pozwala wycofa(cid:202) wydatki na to, co nie dzia(cid:239)a, by skie- rowa(cid:202) je tam, gdzie przyj(cid:218)te rozwi(cid:200)zania si(cid:218) sprawdzaj(cid:200). Kup książkęPoleć książkę Skorowidz A E aktywno(cid:258)(cid:202) u(cid:285)ytkowników, 37, 50 automatyczne aktualizacje, 88 B banner z apelem o datki, 63 b(cid:239)(cid:200)d standardowy, 182 b(cid:239)(cid:218)dne wyniki, 133 b(cid:239)(cid:218)dy, 129 burza mózgów, 62, 69 C cel witryny, 19 cele konwersji, 21, 32 ceny, 141, 172 chmura, 88 CTA, 50, 59, 67, 163 cykl testowy, 153 cz(cid:218)stotliwo(cid:258)(cid:202) logowania, 39 D darmowy okres próbny, 66 definiowanie sukcesu, 19 definiowanie wska(cid:283)ników sukcesu, 120 dezorientuj(cid:200)ce elementy, 52 dostawca platform testowych, 91 dost(cid:218)p do testów, 88 dzielenie d(cid:239)ugiego formularza, 57 dziennik testów, 112 edycja WYSIWYG, 88, 122 efekt framingu, 68 efekty interakcyjne, 126 eksplorowanie przed doskonaleniem, 120 eksponowanie linków, 73 estymacja interwa(cid:239)owa, 176 przedzia(cid:239)owa, 176 punktowa, 176 F filmy o produktach, 78 formularz, 168 dla darczy(cid:241)ców, 56 rejestracyjny, 132 formu(cid:239)owanie hipotezy, 24 framing, 66, 68 funkcje Excela, 180, 184 funkcjonalno(cid:258)(cid:202) strony, 77 G generatory formularzy, 64 geotargeting, 153, 157 Google Analytics, 23 H hierarchiczno(cid:258)(cid:202) tre(cid:258)ci, 37 hipoteza, 27, 32, 39, 49, 66, 132, 145 HiPPO, 97, 104 I interesariusze, 99, 101 K kana(cid:239) informacyjny, 76–78 kluczowy wska(cid:283)nik efektywno(cid:258)ci, 133, 179 kontynuowanie testów, 117 konwersja, 56, 57 KPI, 179 krzywa elastyczno(cid:258)ci cenowej, 143 popytu, 143 kwantyfikowalny wska(cid:283)nik sukcesu, 37 L lejek, 132 pozyskiwania leadów, 167 rejestracji, 167 sprzeda(cid:285)y, 23 transakcji, 52, 167 liczba (cid:202)wicze(cid:241), 40 klikni(cid:218)(cid:202), 22 Ł (cid:239)(cid:200)czna stopa konwersji, 182 Kup książkęPoleć książkę 190 M makrokonwersje, 21 maksimum globalne, 33 lokalne, 35 maksymalizowanie przychodu, 172 materia(cid:239)y wizualne, 166 media spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowe, 170 metoda konkurencyjna, 142 kosztowa, 142 rynkowa, 142 mikrokonwersje, 21 minimalizowanie dost(cid:218)pnych opcji, 55 model biznesowy, 39 N narz(cid:218)dzia do testów, 86, 151 narz(cid:218)dzie Google Analytics, 23 SeeClickFix, 50 nawigacja, 64, 167 niedostosowywanie do(cid:258)wiadczenia, 156 poczta elektroniczna, 139, 140, 170 podej(cid:258)cie iteracyjne, 126 po(cid:239)(cid:200)czone odchylenie standardowe, 185 poparcie interesariuszy, 99 populacja, 186 porównywanie efektywno(cid:258)ci uk(cid:239)adów, 76 powracaj(cid:200)cy u(cid:285)ytkownicy, 80 poziom ufno(cid:258)ci, 179, 180 priorytetowe eksperymenty, 32 problemy testowania, 127 proces transakcyjny, 53 projekt interfejsu, 43 sekwencyjny, 56 promocja last minute, 143, 148 proporcja, 182 próg kwalifikacji, 69 przedzia(cid:239) ufno(cid:258)ci, 175 przeprojektowywanie, 38, 41 przeprojektowywanie ca(cid:239)kowite, 120 przeprowadzanie testu, 31 przychód z odwiedzin, 147 psucie testów, 129 O R obliczanie poziomów ufno(cid:258)ci, 180 oceny produktu, 75 oczekiwania u(cid:285)ytkowników, 80 odchylenie standardowe, 185 odnajdowanie przedmiotów, 76 opis produktu, 75 oprogramowanie jako optymalizacja witryny, 52, 80, us(cid:239)uga, 88 90 P panel nawigacji, 74 personalizacja, 156, 171 p(cid:218)tla testowa, 164 platforma testowa, 88 ramy interpretacyjne, 68 rankingi wyszukiwa(cid:241), 86 reakcje emocjonalne, 68 redukcja opcji, 57 rejestracja e-mailowa, 23 reklama, 79, 169 ROI, zwrot z inwestycji, 30 rozk(cid:239)ad normalny, 186 studenta, 186 rozmieszczenie tre(cid:258)ci, 38 RPV, Revenue Per Visitor, 147 ruch na stronie, 131 S SaaS, Software-as-a-Service, 88–92 segmentacja, 151–153, 157 Testy A/B. Od kliknięcia do klienta sklepy internetowe, 75 spadek klikalno(cid:258)ci, 74 konwersji, 76 spersonalizowane CTA, 154 sposób prezentacji cen, 148 sprawdzone rozwi(cid:200)zania, 80 statystyka t, 185 Z, 182 statystyki testów, 173, 180–185 stopa konwersji, 57 stopnie swobody, 185 stopniowe udoskonalenia, 45 strategia testowania dziennik testów, 112 koordynator, 110 upodmiotowieni testerzy, 112 zwolennicy, 111 strona dla darczy(cid:241)ców, 27 g(cid:239)ówna z map(cid:200), 51 transakcyjna AVG, 54 z dodanym obrazem, 28 z dwukolumnowym layoutem, 29 studium przypadku, 100 syndrom HiPPO, 97, 104 system nawigacji, 64 szansa pokonania orygina(cid:239)u, 184 szum wizualny, 54 Ś (cid:258)ledzenie wska(cid:283)ników, 122 (cid:258)rednia, 185 (cid:258)rednia warto(cid:258)(cid:202) zamówienia, 147 T targeting, 157 targetowanie, 151, 152 tekst, 165 test A/A, 87 A/B, 12, 19, 81, 98, 120, 135, 147, 161 Kup książkęPoleć książkę Skorowidz t, 185 Z, 182 testowanie cen, 141–144, 148 e-maili, 139 formularzy, 168 hipotez, 35 pól promocyjnych, 38 ko(cid:241)cówek, 144 materia(cid:239)ów graficznych, 10 materia(cid:239)ów wizualnych, 166 menu nawigacyjnego, 167 nag(cid:239)ówków reklam, 169 nowych funkcji, 42 oznacze(cid:241) przycisku, 8 procesu przeprojektowywania, 41 rozlicze(cid:241), 146 rozmieszczenia tre(cid:258)ci, 164 rzeczywistej ceny, 147 technik personalizacji, 171 tekstów nag(cid:239)ówków, 165 w celach poznawczych, 135 wezwa(cid:241) do dzia(cid:239)ania, 163 witryn, 163 wska(cid:283)ników, 180 testy, 31 dwustronne, 183 iteracyjne, 118 jednostronne, 184 seryjne, 147, 148 ujawniaj(cid:200)ce nieefektywno(cid:258)(cid:202), 80 wielowymiarowe, 118, 126, 165 to(cid:285)samo(cid:258)(cid:202) marki, 134 trening, 39 tre(cid:258)(cid:202), 164 U ufno(cid:258)(cid:202), 176, 179 uniwersalne CTA, 157 upraszczanie formularza, 49 urz(cid:200)dzenia mobilne, 169 191 wy(cid:258)wietlanie ocen, 75 wyznaczanie priorytetów, 30 wzór na wariancj(cid:218), 177 wzrost klikalno(cid:258)ci, 66, 145 konwersji, 56, 134 ruchu, 65 sprzeda(cid:285)y, 66 wysoko(cid:258)ci datków, 61 Z zach(cid:218)canie do aktywno(cid:258)ci, 52 do testowania, 101 zagro(cid:285)enia testowania, 134 zakotwiczenie ceny, 144, 148 zakres testowania, 86 zakup narz(cid:218)dzi, 88 platformy testowej, 88 zalety SaaS automatyczne aktualizacje, 88 edycja WYSIWYG, 88 integracja z innymi narz(cid:218)dziami, 89 profesjonalna obs(cid:239)uga, 89 spo(cid:239)eczno(cid:258)(cid:202), 89 wbudowane funkcje, 88 wiarygodne raporty, 89 testowania, 120, 159 testowania wska(cid:283)ników, zasady 180 zespó(cid:239) testerów scentralizowany, 107 zdecentralizowany, 108 zlecenie testowania, 90 zmiana przycisku, 61 zwi(cid:218)kszanie liczby polubie(cid:241), 170 usprawnianie do(cid:258)wiadczenia u(cid:285)ytkownika, 49 ustalanie cen, 142 usuwanie linków, 54 nadmiarowych opcji, 52 rozpraszaj(cid:200)cych czynników, 55 W wariancja, 177, 178 warto(cid:258)(cid:202) p dwustronna, 184 p jednostronna, 184 testów A/B, 101 Z, 183 w(cid:200)skie gard(cid:239)a, 23, 32 wbudowane funkcje, 88 wdra(cid:285)anie testów, 81 w(cid:239)asny system, 85 zakup platformy testowej, 88 wezwanie zatrudnienie agencji, 90 do dzia(cid:239)ania, 163 do sk(cid:239)adania datków, 63 widoczno(cid:258)(cid:202) ocen, 76 w(cid:239)asny system testowania, 85 wnioski z testów, 101 wska(cid:283)nik aktywno(cid:258)ci, 124 efektywno(cid:258)ci, 133, 179 klikni(cid:218)(cid:202), 66, 145, 148 konwersji, 75, 144 otwarcia, 140, 148 pró(cid:285)no(cid:258)ci, 21 RPV, 147 sukcesu, 20, 32, 139, 147 utrzymania, 44 zaanga(cid:285)owania, 44 wspó(cid:239)praca z agencj(cid:200), 91 wykres wska(cid:283)nika otwarcia, 141 wymy(cid:258)lanie testów, 93 WYSIWYG, 88, 122 Kup książkęPoleć książkę 192 Testy A/B. Od kliknięcia do klienta Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Testy A/B. Od kliknięcia do klienta
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: