Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00317 007472 18994634 na godz. na dobę w sumie
Testy i zadania ułatwiające prowadzenie polityki personalnej - ebook/pdf
Testy i zadania ułatwiające prowadzenie polityki personalnej - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 44
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7286-417-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jakim jesteś szefem? Czy zdajesz sobie sprawę, jacy są Twoi podwładni: czy lepiej czują się, wykonując samodzielne prace, wymagające odpowiedzialności, czy pracując w izolacji, na stanowisku niewymagającym kontaktu z innymi ludźmi? Jeśli będziesz to wiedział, będziesz mógł lepiej i skuteczniej zarządzać pracownikami. Będzie Ci łatwiej zadbać o dobre kontakty interpersonalne, dobre samopoczucie i zadowolenie z pracy. Trafnie ocenisz, komu powierzyć odpowiedzialne funkcje, kto najbardziej zaangażuje się w sprawy firmy.

Wiedzy na temat swoich podwładnych nie można przeceniać. Dlatego sięgnij po praktyczny informator „Testy i zadania ułatwiające prowadzenie polityki personalnej”. Mając go pod ręką, szybko zbadasz, jakie jest nastawienie Twoich pracowników do rzeczywistości, jakie są ich relacje z otoczeniem, jaki styl pracy preferują – będzie Ci łatwiej delegować zadania i budować w firmie zgrany zespół.

Jeśli chciałbyś wiedzieć:

Sięgnij po informator „Testy i zadania ułatwiające prowadzenie polityki personalnej” i przekonaj się, jak bardzo może on pomóc Ci w zarządzaniu ludźmi.

Praktyczne narzędzia oceny i komentarze do wyników

Informator został opracowany tak, abyś mógł wszechstronnie i szybko ocenić, z jakimi ludźmi pracujesz. Zawiera testy sprawdzające poszczególne predyspozycje, odpowiedzi do testów oraz interpretacje uzyskanych wyników. Znajdziesz w nim także praktyczne porady dotyczące postępowania z pracownikami w zależności od tego, jakie wyniki uzyskali.

Wykorzystaj wiedzę doświadczonych specjalistów

Autorami informatora są Grażyna Białopiotrowicz – wykładowca WSP w Słupsku, trener umiejętności interpersonalnych, Barbara Scudder – grafolog i dziennikarz, autorka wielu publikacji na temat grafologii oraz Andrzej Rutkowski – doradca ds. personalnych – Zakład Usług Psychologicznych DIAGNOZA. Mają oni duże doświadczenie i długoletnią praktykę w swoich dziedzinach. Możesz być pewien, że testy prezentowane przez każdego z autorów są sprawdzone i dają wiarygodne wyniki. Dzięki temu informatorowi będzie Ci łatwiej komunikować się z pracownikami, skuteczniej nimi zarządzać i powierzać im zadania na miarę ich możliwości.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

6-56; 1 ),)1) K=JME= ?AFHM=@AEA FEJOEFAHI=A MMMMMMFFAAHHIIAA@@==@@FF 6-56; 1 ),)1) K=JME= ?AFHM=@AEA FEJOEFAHI=A MMMMMMFFAAHHIIAA@@==@@FF )KJHO /H=(cid:12)O=*E=FEJHME? MO=@M?=952M5KFIKJHAAHKEA(cid:30)J ?EEJAHFAHI=O?D`6AIJ`! *=H =H=5?K@@AH CH=BCE@EAE=H=KJH=MEAKFK E=?E=JA=JCH=BCEE ` +D=H=JAHFEI==I M )@HA4KJMIE @H=@?=@IFAHI=O?D`==@7IKC2IO?DCE?O?D,1)/)`6AIJ FH=?M=EAHA@=?OA )C=J=EI?OI= H@O=JHFH@K?E )CEAI==MI= HAJ= AIF 15* ! $  +FOHECDJ O9O@=ME?JMT9EA@=E2H=JO=^IF 9=HI=M= $ 9O@=ME?JMT9EA@=E2H=JO=^IF ! 9=HI=M=KJAMI= = JA #  B=N $ !! ! 521564-+1 6AIJ )56)91-1-,4-+;9156+114-)+- 6+-1- 6AIJ  E?=EAMOEMJAIJK 1JAHFHAJ=?=MOEM +A?DOTCAAH==^ ==H @=TCAAH==E^ +A?DOT(cid:12)EAH=^ # # =H @=EAT(cid:12)EAH=E^  6AIJ 524)9,)1-56-1,-4-  6AIJ ! E?=EAMOEM  1JAHFHAJ=?=MOEM  9OEECA`EJAHFHAJ=?=  6AIJ! 6-5671-M6+157+0)1)24)+91)  6AIJ  E?=EAMOEM ! 5JOAIK?D=E= ! 6AIJ 6-56)5+1124-+;1;-1) 1IJHK?= 2OJ=E= 2H=ME@MA@FMEA@E 9OEEJAIJK ! 1JAHFHAJ=?=MOEM ! +0)4)6-4215))5*9 ! =M@M===E=FEI= !! 2HAM@EFCH=BCEE !# /H=BCE?===E=FEI= ! 6AIJ ` )56)91-1-,4-+;9156+1 14-)+-6+-1- 4A=?A ?MEA= J?AEA C O @M=EAC H@=K(cid:12)A O HEAJM=O=HA?OMEIJ AM(cid:30)JHEAK MAM(cid:30)JHEA9JOJA ?EA F=KAO9= = JM AM JH EMAM JHIJAHM MFOM= =IE CE(cid:30)?EAIK?AIK=M@MAC2HAFHM=@= ?C@MEA?EAIE(cid:30)= FMEE ?EA=H @=AM JHEMAM JHIJAHMOEFH=?ME=E 2HFKAO HME =EA =IJ(cid:30)FK ?AC JAIJK JHO FME9= MA HOBEM=9=IA=IJ=MEAEA@HA?OMEIJ ?EEHA=?AJ?AEA @FMEA@?EA I?AHA = FE(cid:12)IA FOJ=E= EA =IJ==ME= ? IE(cid:30) OJ @KC =@ @FMEA@E=E =IJIK?EA =I=@(cid:30) (cid:12)A FEAHMI=O AIJ = AFI=E=FH=M@EMI= 2HA?OJ=?EA KM=(cid:12)EA =(cid:12)@A A @= E FIJ=M?EA = T^ FHO JO?D IJMEAH@AE=?D JHOE IE(cid:30) C=@=?EA H= = T`^ FHO IJMEAH@A E=?DJHOEIE(cid:30)EAC=@=?EA @FME=@=?EAME=H(cid:30)IO `IFA?=EAEA=IJ==ME= ?IE(cid:30)9=(cid:12)= AIJFEAHMI=@FMEA@ JH=F=MEIE(cid:30)FFHA?OJ=EK@=E= =IJ(cid:30)FEAF@IKK?EAIMAMOEEE =??EA?A=?= 6-56 EAFM@AE=JHA=IE(cid:30)FHOJH=BE= JMOE H=KI?(cid:30) ?E= *AIFHO= ?O?DM=HKMEA(cid:12)=IE(cid:30)MO E ! K E(cid:30)MIOIJE?DE?D=O?D *=H@?(cid:30)IJMO@=AEIE(cid:30)(cid:12)AEA=MFOMK=J ?EAIFJO= # =IE(cid:30)=? IJ=JEJ=IE(cid:30)IJ=EA # $ +=IA=J=EAO EJHO?DEA?D?E= O?D?E== OEK ME JHO=EA @ HA FH=?O =A(cid:12)O FHA@A MIOIJE @ = ?E K=@MEE? ?E 2=M=EAFHOI ?EEA=IAIK =A(cid:12)O=@E? ?E +=IA@=H=EIE(cid:30)== EAM=HJ= EAC=IOF=JE(cid:30)EFHO= EE= +E(cid:30)K E = EA  OJMEAKK@EAIJEA@?AEO?DE(cid:12)A=J=IKCK  EC@OEAIF EAIF E=IE(cid:30)@FH=?O ! EAJHOK@EAJKH@AEI?(cid:30) ?E=HA AIJA AM=@ # I?MEA= O=MIA@EAF=E(cid:30)JO?D?=IMEAFAMO $ 9EAEAI?(cid:30) ?EA=EAIFJO=EAJHO?DK@E AIJEAFHFH?=A@E?D=IKC EA@O@IJ=(cid:30)EIJJ=H==EAC@FEIK(cid:30) 9E(cid:30)I K@E=MAJEAMEA=MEAAME?D(cid:12)O?EK=A(cid:12)O @FHOF=@K 9?E CK=IAC(cid:12)O?E=K?OOIE(cid:30)FHOIJIMOM=E=@EO?D 5 J=?OFHA(cid:12)AEJHO?DEAK E(cid:30) =I=FHOI =A(cid:12)O@JAC?AIJ=FEI=A EAJHOK@EAJFA?DM?OEEC@OEAIFJ=E?DI?(cid:30) ?EA ! EA@OM? CH=JM(cid:30)MOCH=E(cid:12)FHACH= A EIE(cid:30)EA== ?EJE?EA(cid:12)===JME # +=IA@=@=@KJH=J?FMEEAAFME=H E @EIE= $ EAJHOH@ IE(cid:30)I?(cid:30) ?E=H=EEI=MIAEIFHO= 6AH=(cid:12)A?EA E?OMOEEMO=ACJAIJKE=F=IE(cid:30)EJAHFHA J=? KOI=ACHAKJ=JK $ *1+)1-9;196-567 2HO=?EAI EAFFK?EA==(cid:12)@OT^FHO@=E=?D # !#$   $  IKK?EAFKJO=MOEMFEI?EA  2HO=?EAI EAFFK?EA==(cid:12)@OT^FHO@=E=?D!  =E??EAI EAFFK?EA==(cid:12)@OT`]FHO@=E=?D$  ! # IKK?EAFKJO=MOEMFEI?EA  16-424-6)+)9;19 5O A =?OE O AM JHIJAHM ` IFH=M@ ?EA = = EFEEAIJ=JKAIE(cid:30)J=?A?D=K9=I 2KJO  $ 9OEE MOIE HA@E EIE A(cid:12)AEKOI=E ?EAMOEMOIE=?=J(cid:12)AMBEHEAAIJA ?EA@ HO T(cid:12)EAHA^E@I=A?KA?EAIE(cid:30)=IJ=MEI=?DMO=C= ?O?DFHA ?OE HAJA ?E E IOIJA=JO? ?E 2HAIJHAC=?EA =I=@ E HACK FIJ(cid:30) FM=E=@ HAFH=?KA?EAF@?OE EAHME?JMA A E KOI=E ?EA MOE EIE =?= J (cid:12)A AIJA ?EA I MAM JH IJAHM =ME(cid:30)?FH=M@EMOTCAAH=A^MBEHEAE=AFEA?KA?EAIE(cid:30) =IJ=MEI=?DMO=C= ?O?DI=@EAAC@M@AE=7M=(cid:12)=?EA(cid:12)A 9=I I A(cid:12)O M9=IO?D H(cid:30)=?D E JO @9=I =A(cid:12)O =EA I MOEE 9=IAFH=?OH=K@EJHOEEAHKA?EA 9OE HA@E =JE=IJMI=KA=J(cid:12)A(cid:12)A?EAIJ=T(cid:12)EAHA^ = TCAAH=A^ ` MO H =A(cid:12)O @ 9=I 6O 9O MEA?EA = =E EAI?K FH=?O ?KA?EA IE(cid:30) =AFEA ?O ME?EA =H @= ?O O =H @=O 6KJ= EA = AFIO?D K CHIO?D MO HM 1IJJA I 9=IA@?K?E=EFHABAHA?A1TCAAH=^ET(cid:12)EAH^I MEAFJHA EBEHEAEH==(cid:12)@ACE?DAIJM=(cid:12)= 5O A =?OE O @=E= MI=K ?A = 9=I FH=M @M ?OE=EA OE ?EAI?AHOMIME?D@FMEA@E=?D 5== =IJM= M JO JA ?EA MOIE FKJM E E MO(cid:12)IO MOE KOI=E ?EA I?ACEA = FEEA # JO =H@EA IJ=H=E ?EA IE(cid:30) FHA@IJ=ME IEA EA M @ HO MEAJA 9 A? JAC KOI=O MOE (cid:12)A?EAK==EA@?=C@OFH=M@ EA?=B=IM=O 1 @MHJEA ` E E(cid:12)IO MOE M I=E =IJM= JO =H@EA (cid:12)A?EA K=(cid:12)A@FME=@=E ?EAI?AHA=KOI=OMOEAIJ EIEFH=M@O +A?DOTCAAH==^ A(cid:12)AE ?D?A?EA ?AE= FH=?MEM M FMO(cid:12)IO?D =JACHE=?D KIE?EA MEA@EA(cid:12)AFH=?METCAAH=^JJ=EJHO / ?D?AMOOM=FH=?(cid:30)MO=C= ? EA=FAAI=@EA ?E ? EA@FMEA@E= ?E / FJHA KA M=@O =A A@OEA M ?AK HA=E=?E FMEAHO?D =@= H@EAAE=FH=?OE(cid:30)@OF@M=@O?DE=@HM=E=A / I=JOMKAIEA EA@FH=?OI=IEA EAFEKAME@E@HC(cid:30)FJHA EAH=@?AK / FJH=BEF?E C =I K@EEJOMM=E?D@@E==E= / AIJJM=HJO=MAIOJK=?AE=IJ=MEO=HMM=IOEA EIE(cid:30) E= / EAKM=(cid:12)=(cid:12)AMEAMIOIJIJ=AIE(cid:30)K?O@ OM= ?MA@ ME=@ ?AE= / AIJHA=JOMOI=@EAEAIK=HME =E=FH AMA(cid:12)AEJ=EA IE(cid:30)F=ME= / E?O=I=ACIEA EA / EA AIJ @= EAC M=(cid:12)O ?=I JHO FMEEA F ME(cid:30)?E = MO=EA =@=E=MIAIEAF ME(cid:30)?AE=IE(cid:30)FH=?O?OME ?EA=EAJAHEM ?E OM= JA(cid:12) (cid:12)A EA E?O IE(cid:30) ?MEA M=(cid:12)A AIJ A@OEA MO=EA =@=E= / =JM=@KAEAJM=H= E=FEAE @A / MCHKFEAIO FHAKA@M@AEA ==H @=TCAAH==E^ 2H=?ME= J=EAC FMEE ?EA JH=JM= = F=HJAH= FOJ= @=EA FHIE H=@(cid:30) M ?= M F=M=EA FHAJM=EA M=(cid:12)O?D FHA@IE(cid:30) ME(cid:30) H=ME= E E ? =M=(cid:12)EAIA ` @ HA K F=?E AC ?AEM=E= BE=IMA I =MO?= MOIEA I= ?D?A EA MFOM = MOI IME?D =H M E JHA = = O ?EA MEA@EAE (cid:12)A C@O @=?EA K =H E J E 9O =H E?EA =?(cid:30) ?EA ? EA =?O (cid:12)A =MIA MH= ?AEM=E=EBE=IMOETCAAH==^E@ MF=HAACMOIEAM=E BE=?AHAC=MEA@=EMO JMAKEA(cid:30)J ?E9JA@OAIJJFAM ?E I =JH FMEE ?EAFOI=@ K@M=E=9=IABEHO 6=EACFH=?ME=FMEE ?EAI=M=?AEEMO=CH=@=+D@E J = O ?K IE(cid:30) FJHA O BEHEA M=(cid:12)O E= F?K?EA (cid:12)A A HM M @K(cid:12)O IJFEK =A(cid:12)O @ AC @E== AIJ ?AO @= BEHO E (cid:30)@EA K@M=H=A9=E(cid:12)A?EA=EFAC=C@O(cid:12)FJH=BE O=O 2HAIJ=EAJ=E OC@OF?KAIE(cid:30) AJH=JM=OEAI=M=OEA@ ?AE=O 5O =@EA MJA@OEAI?A K KHA?E = F@AEA I= @EA @E== =(cid:12)O M=I BEH(cid:30)9M?=I (cid:12)A @=HO IE(cid:30) (cid:12)A (cid:30)@EA?EAFFHA?EMO?DIJH=?D=A(cid:12)AEAIJ@IO@9=IJ?=I @E== = AC HO 2=E(cid:30)J=?EA (cid:12)A K@E ?A?D=?D TCAAH=M^ AIJ EAIJAJO EA E(cid:12) ?A?D=?D T(cid:12)EAHO^ IFJO= IE(cid:30) E?D H=?A H=@ =ME(cid:30)?EA=JM=@EA?EAAC=IJ(cid:30)F?(cid:30) +A?DOT9EAH=^ 2H=?ME=I M ?EJOFKT(cid:12)EAH^HF=?EAFJO(cid:12)A @ HA FH=?KA M E=?E = IJ=MEIK EAMO=C= ?O J=JK EOEK@ E=AEAEA?EA FJH=BEJ=JM=IE(cid:30)K@ E A@=JOMJ=E=HAIEA=EMOE=AC ME M @ HAMOME KAIE(cid:30)AIME?D=@=C@O L ==IHA A@E==E= L MOKAIJ=AJ(cid:30)I= FH=?(cid:30) L EA ?AKA?EA @ EAC I=@EAO?D @A?OE K FIKEM=E= HME =F=ME= ?O?DIE(cid:30)FH AMEA@OIOJK=?=AIJE=E(cid:12) IE(cid:30)IF@EAM= FEEA FHAIJHAC= HACK E =I=@ ME K ?O?D M BEHEA H= ?=IK FH=?O`H=?AEAIJ=EAFFH=?OJO@=JAC(cid:12)A=@=EAEAIJ= @?A FHA(cid:12)O A = =IJ(cid:30)FO @EA E IFA?=EA EA (cid:30)@EA =I J==ME=IE(cid:30)=@IAMA?=EJAC?DO =(cid:12)AJHO=@FMEA@E H=@9=I=IABM @FMEA@E= ?D(cid:30)JEAI=@==FHA(cid:12)O?D =H @=EAT9EAH=E^ /@OK(cid:12)IJMEAH@E?EA(cid:12)A=?EA@?OEAE=T(cid:12)EAHA^F=E(cid:30)J=?EA JO(cid:12)A@BEHO?AKAF?K?E= AFEA?AIJM=M=HAIEAFAM ?E =JHK@EAE= JAHEM ?E MOF=JO @ HA MH(cid:30)? FHA?OOA HC=E =?E FH=?O FHAME@OM= ?E @E== TXEAH^ K E F FHIJK MEA@EA EA@O E ? = H E = MJA@O F?K?EA I=JOIB=?E @ HA IFAEAC ME K +D?A OJA(cid:12)EA AMO=CH=@=O=AEA=@MAEAJACFM@KEA IFH=ME= (cid:12)A =?O= HC @= IE(cid:30) = M FH=? 4=?A =@= FH=?KA @ HA E IKEAEA 2H=?(cid:30) EAE A(cid:12)AE =@=HO IE(cid:30) == J K J =FHFKA = @MEA IE(cid:30) @ =O?D ?O H@EO (cid:12)A AIJ MA EAI?AMEABEHEA 9CHKFEAMIFFH=?KA@ HAI?ACEAMJA@OC@OAIJMEAJ J (cid:30)@EAEEAHM= 2MO(cid:12)I= ?D=H=JAHOIJO= K JOFM I M ?E AIJ ?OME ?EA H=M= FEIKA K@E M =H@ KFHI?A BHEA =A @E(cid:30)E JAK=JM =F=E(cid:30)J= EAEAA@=IA@IFH=MOJMEMJO(cid:12)A / I K@EA MAM JHIJAHME JHO AFEA IFH=M@= IE(cid:30) = IJ= MEI=?DEAHME?O?DI @ HOEFHOM@?=EEIAB=EH= / I I OJHAM?=AEA?D? =H @=EAHM=EAFJHA K M=@O M F ?E?DK E IFEA MOOM= IM FH=?(cid:30) MJHA?K IE(cid:30)?=EA@ HA 2=E(cid:30)J=?EAME(cid:30)?(cid:12)AFH=?MEEAMAM JHIJAHMOTCAAH=^FME E ?EA =H @= E=?A E(cid:12) FH=?MEEA AM JHIJAHMO T(cid:12) EAH^6?OFH=?ME=?A?DKAMAM JHIJAHM ?OAM JHIJA HM = =?AEA M=I?= MJA@O C@O ?D?A?EA FMEAHO K H(cid:30) EAHME? MBEHEA1J==FHO=@FH=?MEAM JHIJAHMOC HA IFH=M@= IE(cid:30) = EAHME?O?D IJ=MEI=?D E(cid:12) FH=?ME JHAC ?A?DKAMAM JHIJAHM ?OME ?EA KOI=A MOEE JH=JK?EA EA? FHOHK(cid:12)AEA = C@O(cid:12)=F@IJ=MEA =@=E=JOA@A?A?DOEA(cid:12)=@OM= ?= ?EMA@E=CO =FHFM=O FHA =I JAIJ (cid:12)A?EA J=(cid:12)A FHAFHM=@E M H@ FH=?MEM9OEKOI=OFHAFH=?ME=FJH=JK?EAA@= =COMI= EEAHKKMOHOIJ=E=ACFJA?=K=M @MAC 9E=@(cid:12)AJHA = H=F@KM=C(cid:30)MEAAEO?D?OEMEEJA ECA?(cid:30)FAM IEA EA@FH =JHK@AIOJK=?AMH=(cid:12)EM = E ?(cid:30) MOJHM= M @E==EK BAIOM E IFA?=EIJO?A KEA(cid:30)J ?E =M@MA (cid:12)A?EA MEA IFJ= IE(cid:30) J= IOJK=? (cid:12)A FH=?ME JHACMMOEKJAIJKI=IOBEM=E ?EA=T(cid:12)EAH=^IJMEAH@E(cid:12)A J=H=KFAEAKEA@FME=@= 7M=C= 9OEEJAIJKC OME(cid:30)?H=?AJA=JA@F@(cid:30)?E=HMO= JA=J ?EA(cid:12)E=HEAHO9=IACF@M=@AC=AEAIJ=JA? F@ IJ=M @F@(cid:30)?E=@A?OEFAHI=O?D 
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Testy i zadania ułatwiające prowadzenie polityki personalnej
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: