Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00104 010271 20256912 na godz. na dobę w sumie
Traktat o Unii Europejskiej. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej - ebook/pdf
Traktat o Unii Europejskiej. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 439
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7806-889-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> teksty ustaw
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).
Publikacja została przygotowana specjalnie z myślą o studentach wydziałów prawa i administracji. Zawiera ona wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wraz ze wszystkimi protokołami, załącznikami i deklaracjami, a także z tabelami ekwiwalencyjnymi, oraz tekst Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.
Stan prawny: luty 2013 roku.
BEZPŁATNY DOSTĘP DO ZMIAN!
Jeżeli w trakcie roku akademickiego zmienią się akty prawne zawarte w zbiorze, natychmiast będziesz miał możliwość sprawdzenia tego w Studenckim Serwisie Prawniczym: www.student.lexpolonica.pl.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Traktat o Unii Europejskiej Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Karta praw podstawowych Unii Europejskiej Stan prawny: luty 2013 roku Wydanie 1 Warszawa 2013 Redaktor prowadzący: Anna Popławska Opracowanie redakcyjne: Anna Dudzik Opracowanie techniczne: Krzysztof Koziarek Projekt okładki i stron tytułowych: Agnieszka Tchórznicka © Copyright by LexisNexis Polska Sp. z o.o. 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody wydawcy. ISBN 978-83-7806-889-1 LexisNexis Polska Sp. z o.o. Ochota Office Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02–222 Warszawa tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.lexisnexis.pl, e-mail: biuro@lexisnexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.lexisnexis.pl SPIS TREŚCI TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ I TRAKTAT O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ (wersje skonsolidowane; Dz.Urz. UE z dnia 26 października 2012 r. C 326/01) . . . 5 KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ (Dz.Urz. UE z dnia 26 października 2012 r. C 326/391) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 Traktat o Unii Europejskiej Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej SPIS TREŚCI TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ (wersja skonsolidowana) . . . . . . . . . . . . . . . . PREAMBUŁA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postanowienia wspólne (art. 1–8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postanowienia o zasadach demokratycznych (art. 9–12) . . . . . . . Postanowienia o instytucjach (art. 13–19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postanowienia o wzmocnionej współpracy (art. 20) . . . . . . . . . . Postanowienia ogólne o działaniach zewnętrznych Unii i posta- nowienia szczególne dotyczące wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (art. 21–46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TYTUŁ I. TYTUŁ II. TYTUŁ III. TYTUŁ IV. TYTUŁ V. Rozdział 1. Postanowienia ogólne o działaniach zewnętrznych Unii (art. 21–22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Postanowienia szczególne dotyczące wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (art. 23–46) . . . . . . . . . . . . . . . . Sekcja 1. Postanowienia wspólne (art. 23–41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sekcja 2. Postanowienia dotyczące wspólnej polityki bezpieczeństwa TYTUŁ VI. i obrony (art. 42–46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postanowienia końcowe (art. 47–55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRAKTAT O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ TYTUŁ I. TYTUŁ II. (wersja skonsolidowana) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PREAMBUŁA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CZĘŚĆ PIERWSZA. ZASADY (art. 1–17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kategorie i dziedziny kompetencji Unii (art. 2–6) . . . . . . . . . . . . Postanowienia ogólne (art. 7–17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CZĘŚĆ DRUGA. NIEDYSKRYMINACJA I OBYWATELSTWO UNII (art. 18–25) . . . . CZĘŚĆ TRZECIA. POLITYKI I DZIAŁANIA WEWNĘTRZNE UNII (art. 26–37) . . . Rynek wewnętrzny (art. 26–27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Swobodny przepływ towarów (art. 28–37) . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Unia celna (art. 30–32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Współpraca celna (art. 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TYTUŁ I. TYTUŁ II. T.U.E. i T.F.U.E. 15 15 17 21 23 29 30 30 32 32 42 46 51 51 52 52 55 58 62 62 63 63 64 7 Spis treści Rozdział 3. Zakaz ograniczeń ilościowych między Państwami TYTUŁ III. TYTUŁ IV. Członkowskimi (art. 34–37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rolnictwo i rybołówstwo (art. 38–44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Swobodny przepływ osób, usług i kapitału (art. 45–66) . . . . . . . Rozdział 1. Pracownicy (art. 45–48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Prawo przedsiębiorczości (art. 49–55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Usługi (art. 56–62) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Kapitał i płatności (art. 63–66) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TYTUŁ V. Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (art. 67–89) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Postanowienia ogólne (art. 67–76) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Polityki dotyczące kontroli granicznej, azylu i imigracji (art. 77–80) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Współpraca sądowa w sprawach cywilnych (art. 81) . . . . . . . . . Rozdział 4. Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych (art. 82–86) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Współpraca policyjna (art. 87–89) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Transport (art. 90–100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TYTUŁ VI. TYTUŁ VII. Wspólne reguły w dziedzinie konkurencji, podatków i zbliżenia ustawodawstw (art. 101–118). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Reguły konkurencji (art. 101–109) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sekcja 1. Reguły mające zastosowanie do przedsiębiorstw (art. 101–106) Sekcja 2. Pomoc przyznawana przez państwa (art. 107–109) . . . . . . . . Rozdział 2. Postanowienia podatkowe (art. 110–113) . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Zbliżanie ustawodawstw (art. 114–118) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TYTUŁ VIII. Polityka gospodarcza i pieniężna (art. 119–144) . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Polityka gospodarcza (art. 120–126) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Polityka pieniężna (art. 127–133) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Postanowienia instytucjonalne (art. 134–135) . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Postanowienia szczególne dla Państw Członkowskich, których walutą jest euro (art. 136–138) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Postanowienia przejściowe (art. 139–144) . . . . . . . . . . . . . . . . . Zatrudnienie (art. 145–150) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TYTUŁ IX. Polityka społeczna (art. 151–161) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TYTUŁ X. TYTUŁ XI. Europejski Fundusz Społeczny (art. 162–164) . . . . . . . . . . . . . . . TYTUŁ XII. Edukacja, kształcenie zawodowe, młodzież i sport (art. 165–166) TYTUŁ XIII. Kultura (art. 167) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TYTUŁ XIV. Zdrowie publiczne (art. 168) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TYTUŁ XV. Ochrona konsumentów (art. 169) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TYTUŁ XVI. Sieci transeuropejskie (art. 170–172) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TYTUŁ XVII. Przemysł (art. 173) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 66 70 70 72 75 77 79 79 82 85 86 90 92 95 95 95 99 101 102 105 105 111 114 115 116 121 123 129 130 131 132 134 135 136 8 T.U.E. i T.F.U.E. Spis treści TYTUŁ XVIII. Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna (art. 174–178) . . TYTUŁ XIX. Badania i rozwój technologiczny oraz przestrzeń kosmiczna (art. 179–190) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TYTUŁ XX. Środowisko (art. 191–193) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TYTUŁ XXI. Energetyka (art. 194) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TYTUŁ XXII. Turystyka (art. 195) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TYTUŁ XXIII. Ochrona ludności (art. 196) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TYTUŁ XXIV. Współpraca administracyjna (art. 197) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CZĘŚĆ CZWARTA. STOWARZYSZENIE KRAJÓW I TERYTORIÓW ZAMORSKICH (art. 198–204) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CZĘŚĆ PIĄTA. DZIAŁANIA ZEWNĘTRZNE UNII (art. 205–222) . . . . . . . . . . . . . . . TYTUŁ I. Postanowienia ogólne dotyczące działań zewnętrznych Unii (art. 205) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TYTUŁ II. Wspólna polityka handlowa (art. 206–207) . . . . . . . . . . . . . . . . . TYTUŁ III. Współpraca z państwami trzecimi i pomoc humanitarna (art. 208–214) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Współpraca na rzecz rozwoju (art. 208–211) . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Współpraca gospodarcza, finansowa i techniczna z państwami trzecimi (art. 212–213) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Pomoc humanitarna (art. 214) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Środki ograniczające (art. 215) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Umowy międzynarodowe (art. 216–219) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stosunki Unii z organizacjami międzynarodowymi i państwami trzecimi oraz delegatury Unii (art. 220–221) . . . . . . . . . . . . . . . . TYTUŁ VII. Klauzula solidarności (art. 222) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TYTUŁ IV. TYTUŁ V. TYTUŁ VI. CZĘŚĆ SZÓSTA. POSTANOWIENIA INSTYTUCJONALNE I FINANSOWE TYTUŁ I. (art. 223–334) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postanowienia instytucjonalne (art. 223–309) . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Instytucje (art. 223–287) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sekcja 1. Parlament Europejski (art. 223–234) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sekcja 2. Rada Europejska (art. 235–236) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sekcja 3. Rada (art. 237–243) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sekcja 4. Komisja (art. 244–250) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sekcja 5. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (art. 251–281) . . . Sekcja 6. Europejski Bank Centralny (art. 282–284) . . . . . . . . . . . . . . . . Sekcja 7. Trybunał Obrachunkowy (art. 285–287) . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Akty prawne Unii, procedury przyjmowania i inne postanowienia (art. 288–299) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sekcja 1. Akty prawne Unii (art. 288–292) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sekcja 2. Procedury przyjmowania aktów i inne postanowienia 137 139 143 146 146 147 148 148 151 151 151 153 153 154 155 156 157 160 161 162 162 162 162 166 167 169 172 182 184 187 187 (art. 293–299) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 T.U.E. i T.F.U.E. 9 Spis treści TYTUŁ II. Rozdział 3. Organy doradcze Unii (art. 300–307) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sekcja 1. Komitet Ekonomiczno-Społeczny (art. 301–304) . . . . . . . . . . . Sekcja 2. Komitet Regionów (art. 305–307) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Europejski Bank Inwestycyjny (art. 308–309) . . . . . . . . . . . . . . Postanowienia finansowe (art. 310–325) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Zasoby własne Unii (art. 311) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Wieloletnie ramy finansowe (art. 312) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Roczny budżet Unii (art. 313–316) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Wykonanie budżetu i absolutorium (art. 317–319) . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Postanowienia wspólne (art. 320–324) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Zwalczanie nadużyć finansowych (art. 325) . . . . . . . . . . . . . . . . TYTUŁ III. Wzmocniona współpraca (art. 326–334) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CZĘŚĆ SIÓDMA. POSTANOWIENIA OGÓLNE I KOŃCOWE (art. 335–358) . . . . . . PROTOKOŁY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protokół (nr 1). W sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej . . . . Protokół (nr 2). W sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności . . . . . Protokół (nr 3). W sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej . . Protokół (nr 4). W sprawie statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protokół (nr 5). W sprawie statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego . . . . . . . . Protokół (nr 6). W sprawie ustalenia siedzib instytucji i niektórych organów, jednostek organizacyjnych i służb Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . Protokół (nr 7). W sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej . . . . . . . Protokół (nr 8). Dotyczący artykułu 6 ustęp 2 traktatu o Unii Europejskiej w sprawie przystąpienia Unii do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protokół (nr 9). W sprawie decyzji Rady odnoszącej się do wykonania artykułu 16 ustęp 4 Traktatu o Unii Europejskiej i artykułu 238 ustęp 2 Trakta- tu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w okresie między 1 listopada 2014 roku a 31 marca 2017 roku i od 1 kwietnia 2017 roku . . . . . . . . . Protokół (nr 10). W sprawie stałej współpracy strukturalnej ustanowionej na mocy artykułu 42 Traktatu o Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protokół (nr 11). W sprawie artykułu 42 Traktatu o Unii Europejskiej . . . . . . . . . . Protokół (nr 12). W sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu . . . . . . . Protokół (nr 13). W sprawie kryteriów konwergencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protokół (nr 14). W sprawie Eurogrupy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protokół (nr 15). W sprawie niektórych postanowień dotyczących Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protokół (nr 16). W sprawie niektórych postanowień dotyczących Danii . . . . . . . . Protokół (nr 17). W sprawie Danii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 194 195 196 197 198 199 199 203 204 206 206 210 219 219 223 227 253 277 292 294 302 304 305 308 309 311 313 314 317 318 10 T.U.E. i T.F.U.E. Spis treści Protokół (nr 18). W sprawie Francji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protokół (nr 19). W sprawie dorobku Schengen włączonego w ramy Unii Europejskiej . . Protokół (nr 20). W sprawie stosowania niektórych aspektów artykułu 26 Trakta- tu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do Zjednoczonego Królestwa i Irlandii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protokół (nr 21). W sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii w odniesie- niu do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości . . . . . . . . . . Protokół (nr 22). W sprawie stanowiska Danii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protokół (nr 23). W sprawie stosunków zewnętrznych Państw Członkowskich 319 320 324 326 330 dotyczących przekraczania zewnętrznych granic . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 Protokół (nr 24). W sprawie prawa azylu dla obywateli Państw Członkowskich Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protokół (nr 25). W sprawie wykonywania kompetencji dzielonych . . . . . . . . . . . . Protokół (nr 26). W sprawie usług świadczonych w interesie ogólnym . . . . . . . . . . Protokół (nr 27). W sprawie rynku wewnętrznego i konkurencji . . . . . . . . . . . . . . Protokół (nr 28). W sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej . . . Protokół (nr 29). W sprawie systemu publicznego nadawania w Państwach 338 340 341 342 343 Członkowskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 Protokół (nr 30). W sprawie stosowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej do Polski i Zjednoczonego Królestwa . . . . . . . . . . . . Protokół (nr 31). W sprawie przywozu do Unii Europejskiej produktów naftowych rafinowanych w Antylach Niderlandzkich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protokół (nr 32). W sprawie nabywania własności w Danii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protokół (nr 33). Dotyczący artykułu 157 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protokół (nr 34). W sprawie szczególnych ustaleń dla Grenlandii . . . . . . . . . . . . . Protokół (nr 35). W sprawie artykułu 40.3.3 Konstytucji Irlandii . . . . . . . . . . . . . . Protokół (nr 36). W sprawie postanowień przejściowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protokół (nr 37). W sprawie skutków finansowych wygaśnięcia traktatu EWWiS 346 348 352 353 354 355 356 oraz w sprawie Funduszu Badawczego Węgla i Stali . . . . . . . . . . . . . . 364 ZAŁĄCZNIKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 Załącznik I. Lista o której mowa w artykule 38 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 Załącznik II. Kraje i terytoria zamorskie objęte postanowieniami Części IV Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . 369 DEKLARACJE DOŁĄCZONE DO AKTU KOŃCOWEGO KONFERENCJI MIĘDZYRZĄDOWEJ, KTÓRA PRZYJĘŁA TRAKTAT Z LIZBONY PODPISANY W DNIU 13 GRUDNIA 2007 ROKU . . . . . . . . . . . . . . . . A. Deklaracje odnoszące się do postanowień traktatów . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Deklaracja w sprawie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej . . . . . . . . . 2. Deklaracja odnosząca się do artykułu 6 ustęp 2 Traktatu o Unii Europejskiej . T.U.E. i T.F.U.E. 370 370 370 370 11 Spis treści 3. Deklaracja odnosząca się do artykułu 8 Traktatu o Unii Europejskiej . . . . . . . . 4. Deklaracja dotycząca składu Parlamentu Europejskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Deklaracja dotycząca politycznej zgody Rady Europejskiej w sprawie projektu decyzji dotyczącej składu Parlamentu Europejskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Deklaracja odnosząca się do artykułu 15 ustępy 5 i 6, artykułu 17 ustępy 6 i 7 oraz artykułu 18 Traktatu o Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Deklaracja odnosząca się do artykułu 16 ustęp 4 Traktatu o Unii Europejskiej i artykułu 238 ustęp 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej . . . . . . . . 8. Deklaracja odnosząca się do praktycznych środków, jakie należy podjąć w momencie wejścia w życie Traktatu z Lizbony, w odniesieniu do prezydencji Rady Europejskiej i Rady do Spraw Zagranicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Deklaracja odnosząca się do artykułu 16 ustęp 9 Traktatu o Unii Europejskiej dotycząca decyzji Rady Europejskiej w sprawie sprawowania prezydencji Rady . . 10. Deklaracja odnosząca się do artykułu 17 Traktatu o Unii Europejskiej . . . . . . . 11. Deklaracja odnosząca się do artykułu 17 ustępy 6 i 7 Traktatu o Unii Europejskiej . . 12. Deklaracja odnosząca się do artykułu 18 Traktatu o Unii Europejskiej . . . . . . . 13. Deklaracja w sprawie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa . . . . . . 14. Deklaracja w sprawie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa . . . . . . 15. Deklaracja odnosząca się do artykułu 27 Traktatu o Unii Europejskiej . . . . . . . 16. Deklaracja odnosząca się do artykułu 55 ustęp 2 Traktatu o Unii Europejskiej . 17. Deklaracja odnosząca się do pierwszeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18. Deklaracja dotycząca rozgraniczenia kompetencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. Deklaracja odnosząca się do artykułu 8 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 370 371 371 371 371 374 374 375 376 376 376 377 377 378 378 379 Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 20. Deklaracja odnosząca się do artykułu 16 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 21. Deklaracja w sprawie ochrony danych osobowych w dziedzinie współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych i współpracy policyjnej . . . . . 380 22. Deklaracja odnosząca się do artykułów 48 i 79 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 23. Deklaracja odnosząca się do artykułu 48 akapit drugi Traktatu o funkcjono- waniu Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24. Deklaracja w sprawie osobowości prawnej Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . 25. Deklaracja odnosząca się do artykułów 75 i 215 Traktatu o funkcjonowaniu 380 380 Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 26. Deklaracja odnosząca się do nieuczestniczenia jednego z Państw Członkow- skich w środku, którego podstawą jest część trzecia tytuł V Traktatu o funk- cjonowaniu Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27. Deklaracja odnosząca się do artykułu 85 ustęp 1 akapit drugi Traktatu 381 o funkcjonowaniu Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 28. Deklaracja odnosząca się do artykułu 98 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29. Deklaracja odnosząca się do artykułu 107 ustęp 2 litera c) Traktatu o funkcjo- nowaniu Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 382 30. Deklaracja odnosząca się do artykułu 126 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382 12 T.U.E. i T.F.U.E. Spis treści 31. Deklaracja odnosząca się do artykułu 156 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32. Deklaracja odnosząca się do artykułu 168 ustęp 4 litera c) Traktatu o funkcjo- nowaniu Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 383 33. Deklaracja odnosząca się do artykułu 174 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 34. Deklaracja odnosząca się do artykułu 179 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 35. Deklaracja odnosząca się do artykułu 194 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 36. Deklaracja odnosząca się do artykułu 218 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dotycząca negocjowania i zawierania przez Państwa Członkow- skie umów międzynarodowych odnoszących się do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 37. Deklaracja odnosząca się do artykułu 222 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 38. Deklaracja odnosząca się do artykułu 252 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w sprawie liczby rzeczników generalnych w Trybunale Sprawied liwości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 39. Deklaracja odnosząca się do artykułu 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 40. Deklaracja odnosząca się do artykułu 329 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 41. Deklaracja odnosząca się do artykułu 352 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 42. Deklaracja odnosząca się do artykułu 352 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43. Deklaracja odnosząca się do artykułu 355 ustęp 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Deklaracje odnoszące się do protokołów dołączonych do traktatów . . . . . 44. Deklaracja odnosząca się do artykułu 5 Protokołu w sprawie dorobku Schen- gen włączonego w ramy Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45. Deklaracja odnosząca się do artykułu 5 ustęp 2 Protokołu w sprawie dorobku Schengen włączonego w ramy Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46. Deklaracja odnosząca się do artykułu 5 ustęp 3 Protokołu w sprawie dorobku Schengen włączonego w ramy Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47. Deklaracja odnosząca się do artykułu 5 ustępy 3, 4 i 5 Protokołu w sprawie dorobku Schengen włączonego w ramy Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . 48. Deklaracja dotycząca Protokołu w sprawie stanowiska Danii . . . . . . . . . . . . . . 49. Deklaracja dotycząca Włoch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50. Deklaracja dotycząca artykułu 10 Protokołu w sprawie postanowień przejściowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Deklaracje Państw Członkowskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51. Deklaracja Królestwa Belgii w sprawie parlamentów narodowych . . . . . . . . . . 52. Deklaracja Królestwa Belgii, Republiki Bułgarii, Republiki Federalnej Nie- miec, Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Włoskiej, Republiki T.U.E. i T.F.U.E. 386 386 387 387 387 387 387 388 388 389 389 389 13 Spis treści Cypryjskiej, Republiki Litewskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Repu- bliki Węgierskiej, Republiki Malty, Republiki Austrii, Republiki Portugalskiej, Rumunii, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej w sprawie symboli Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 53. Deklaracja Republiki Czeskiej w sprawie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 54. Deklaracja Republiki Federalnej Niemiec, Irlandii, Republiki Węgierskiej, Republiki Austrii i Królestwa Szwecji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 55. Deklaracja Królestwa Hiszpanii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Bry- tanii i Irlandii Północnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 56. Deklaracja Irlandii w sprawie artykułu 3 Protokołu w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii w odniesieniu do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57. Deklaracja Republiki Włoskiej w sprawie składu Parlamentu Europejskiego . . 58. Deklaracja Republiki Łotewskiej, Republiki Węgierskiej i Republiki Malty 391 392 w sprawie pisowni nazwy jednej waluty w Traktatach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392 59. Deklaracja Królestwa Niderlandów odnosząca się do artykułu 312 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392 60. Deklaracja Królestwa Niderlandów odnosząca się do artykułu 355 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392 61. Deklaracja Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 62. Deklaracja Rzeczypospolitej Polskiej dotycząca Protokołu w sprawie stoso- wania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej w odniesieniu do Polski i Zjednoczonego Królestwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 63. Deklaracja Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie definicji terminu „obywatele” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 64. Deklaracja Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie prawa głosowania w europejskich wyborach parlamentarnych . . . . 393 65. Deklaracja Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie artykułu 75 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej . . . . . . . 394 TABELE EKWIWALENCYJNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traktat o Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 395 401 T.U.E. i T.F.U.E. TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ (wersja skonsolidowana) (Dz.Urz. UE z dnia 26 października 2012 r. C 326/01) PREAMBUŁA JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL BELGÓW, JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓ- LOWA DANII, PREZYDENT REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, PREZYDENT IRLANDII, PREZYDENT REPUBLIKI GRECKIEJ, JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL HISZPANII, PREZYDENT REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, PREZYDENT REPU- BLIKI WŁOSKIEJ, JEGO KRÓLEWSKA WYSOKOŚĆ WIELKI KSIĄŻĘ LUKSEM- BURGA, JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA NIDERLANDÓW, PREZYDENT REPUBLIKI PORTUGALSKIEJ, JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA ZJEDNO- CZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ1), ZDECYDOWANI przejść do nowego etapu procesu integracji europejskiej, za- początkowanego ustanowieniem Wspólnot Europejskich, INSPIROWANI kulturowym, religijnym i  humanistycznym dziedzictwem Europy, z  którego wynikają powszechne wartości, stanowiące nienaruszalne i niezbywalne prawa człowieka, jak również wolność, demokracja, równość oraz państwo prawne, PRZYWOŁUJĄC historyczne znaczenie przezwyciężenia podziału kontynen- tu europejskiego oraz potrzebę ustanowienia trwałych podstaw budowy przy- szłej Europy, POTWIERDZAJĄC swe przywiązanie do zasad wolności, demokracji, posza- nowania praw człowieka i podstawowych wolności oraz państwa prawnego, 1) W międzyczasie Republika Bułgarii, Republika Czeska, Republika Estońska, Republi- ka Cypryjska, Republika Łotewska, Republika Litewska, Republika Węgierska, Republika Malty, Republika Austrii, Rzeczpospolita Polska, Rumunia, Republika Słowenii, Republika Słowacka, Republika Finlandii i Królestwo Szwecji stały się członkami Unii Europejskiej. T.U.E. i T.F.U.E. 15 Traktat o Unii Europejskiej POTWIERDZAJĄC swe przywiązanie do podstawowych praw socjalnych określonych w  Europejskiej Karcie Społecznej, podpisanej w  Turynie dnia 18 października 1961 roku, oraz we Wspólnotowej Karcie Socjalnych Praw Pod- stawowych Pracowników z 1989 roku, PRAGNĄC pogłębić solidarność między swymi narodami w  poszanowaniu ich historii, kultury i tradycji, PRAGNĄC umocnić demokratyczny charakter i skuteczność działania insty- tucji, tak aby były one w stanie lepiej spełniać, w jednolitych ramach instytucjo- nalnych, powierzone im zadania, ZDECYDOWANI umocnić swe gospodarki, a także doprowadzić do ich kon- wergencji oraz do ustanowienia unii gospodarczej i walutowej, w tym – zgodnie z postanowieniami niniejszego Traktatu i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Euro- pejskiej – jednej i stabilnej waluty, WYRAŻAJĄC MOCNĄ WOLĘ popierania postępu gospodarczego i  społecz- nego swych narodów poprzez urzeczywistnienie rynku wewnętrznego oraz umacnianie spójności i ochrony środowiska, przy uwzględnieniu zasady zrów- noważonego rozwoju, oraz prowadzenia polityk, które zapewnią, że integracji gospodarczej towarzyszyć będzie równoczesny postęp w innych dziedzinach, ZDECYDOWANI ustanowić wspólne obywatelstwo dla obywateli swych krajów, ZDECYDOWANI realizować wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, w tym stopniowo określać wspólną politykę obronną, która mogłaby prowadzić do wspólnej obrony, zgodnie z  artykułem 42, wzmacniając w  ten sposób toż- samość i  niezależność Europy w  celu wspierania pokoju, bezpieczeństwa oraz postępu w Europie i na świecie, ZDECYDOWANI ułatwić swobodny przepływ osób, przy zapewnieniu bez- pieczeństwa swym narodom, poprzez ustanowienie przestrzeni wolności, bez- pieczeństwa i sprawiedliwości, zgodnie z postanowieniami niniejszego Traktatu i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ZDECYDOWANI kontynuować proces tworzenia coraz ściślejszego związku między narodami Europy, w którym decyzje są podejmowane jak najbliżej oby- wateli, zgodnie z zasadą pomocniczości, MAJĄC NA UWADZE dalsze kroki, które należy przedsięwziąć na rzecz roz- woju integracji europejskiej, POSTANOWILI ustanowić Unię Europejską i w tym celu powołali jako swych pełnomocników: (lista pełnomocników została pominięta) KTÓRZY, po wymianie swych pełnomocnictw uznanych za należyte i sporzą- dzone we właściwej formie, uzgodnili co następuje: 16 T.U.E. i T.F.U.E. Tytuł I. Postanowienia wspólne Art. 1–3 TYTUŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE Artykuł 1 (dawny artykuł 1 TUE)2) Niniejszym Traktatem WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY ustanawiają między sobą UNIĘ EUROPEJSKĄ, zwaną dalej „Unią”, której Państwa Człon- kowskie przyznają kompetencje do osiągnięcia ich wspólnych celów. Niniejszy Traktat wyznacza nowy etap w procesie tworzenia coraz ściślejsze- go związku między narodami Europy, w którym decyzje podejmowane są z moż- liwie najwyższym poszanowaniem zasady otwartości i jak najbliżej obywateli. Podstawę Unii stanowi niniejszy Traktat oraz Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (zwane dalej „Traktatami”). Oba te Traktaty mają taką samą moc prawną. Unia zastępuje Wspólnotę Europejską i jest jej następcą prawnym. Artykuł 2 Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolno- ści, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskrymi- nacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn. Artykuł 3 (dawny artykuł 2 TUE) 1. Celem Unii jest wspieranie pokoju, jej wartości i dobrobytu jej narodów. 2. Unia zapewnia swoim obywatelom przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości bez granic wewnętrznych, w której zagwarantowana jest swo- boda przepływu osób, w powiązaniu z właściwymi środkami w odniesieniu do kontroli granic zewnętrznych, azylu, imigracji, jak również zapobiegania i zwal- czania przestępczości. 2) Niniejsze odesłanie ma charakter informacyjny. Dokładniejsze informacje znajdują się w tabelach ekwiwalencyjnych dotyczących dotychczasowej i nowej numeracji Traktatów. T.U.E. i T.F.U.E. 17 Art. 4 Traktat o Unii Europejskiej 3. Unia ustanawia rynek wewnętrzny. Działa na rzecz trwałego rozwoju Eu- ropy, którego podstawą jest zrównoważony wzrost gospodarczy oraz stabilność cen, społeczna gospodarka rynkowa o wysokiej konkurencyjności zmierzająca do pełnego zatrudnienia i  postępu społecznego oraz wysoki poziom ochrony i poprawy jakości środowiska. Wspiera postęp naukowo-techniczny. Zwalcza wykluczenie społeczne i  dyskryminację oraz wspiera sprawiedli- wość społeczną i ochronę socjalną, równość kobiet i mężczyzn, solidarność mię- dzy pokoleniami i ochronę praw dziecka. Wspiera spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną oraz solidarność mię- dzy Państwami Członkowskimi. Szanuje swoją bogatą różnorodność kulturową i  językową oraz czuwa nad ochroną i rozwojem dziedzictwa kulturowego Europy. 4. Unia ustanawia unię gospodarczą i walutową, której walutą jest euro. 5. W stosunkach zewnętrznych Unia umacnia i propaguje swoje wartości i in- teresy oraz wnosi wkład w ochronę swoich obywateli. Przyczynia się do pokoju, bezpieczeństwa, trwałego rozwoju Ziemi, do solidarności i wzajemnego szacun- ku między narodami, do swobodnego i uczciwego handlu, do wyeliminowania ubóstwa oraz do ochrony praw człowieka, w szczególności praw dziecka, a także do ścisłego przestrzegania i rozwoju prawa międzynarodowego, w szczególności zasad Karty Narodów Zjednoczonych. 6. Unia dąży do osiągnięcia swoich celów właściwymi środkami odpowiednio do kompetencji przyznanych jej w Traktatach. Artykuł 4 1. Zgodnie z artykułem 5 wszelkie kompetencje nieprzyznane Unii w Trakta- tach należą do Państw Członkowskich. 2. Unia szanuje równość Państw Członkowskich wobec Traktatów, jak rów- nież ich tożsamość narodową, nierozerwalnie związaną z  ich podstawowymi strukturami politycznymi i konstytucyjnymi, w tym w odniesieniu do samorzą- du regionalnego i lokalnego. Szanuje podstawowe funkcje państwa, zwłaszcza funkcje mające na celu zapewnienie jego integralności terytorialnej, utrzymanie porządku publicznego oraz ochronę bezpieczeństwa narodowego. W szczegól- ności bezpieczeństwo narodowe pozostaje w zakresie wyłącznej odpowiedzial- ności każdego Państwa Członkowskiego. 3. Zgodnie z zasadą lojalnej współpracy Unia i Państwa Członkowskie wza- jemnie się szanują i udzielają sobie wzajemnego wsparcia w wykonywaniu za- dań wynikających z Traktatów. 18 T.U.E. i T.F.U.E. Tytuł I. Postanowienia wspólne Art. 5–6 Państwa Członkowskie podejmują wszelkie środki ogólne lub szczególne właściwe dla zapewnienia wykonania zobowiązań wynikających z  Traktatów lub aktów instytucji Unii. Państwa Członkowskie ułatwiają wypełnianie przez Unię jej zadań i  po- wstrzymują się od podejmowania wszelkich środków, które mogłyby zagrażać urzeczywistnieniu celów Unii. Artykuł 5 (dawny artykuł 5 TWE) 1. Granice kompetencji Unii wyznacza zasada przyznania. Wykonywanie tych kompetencji podlega zasadom pomocniczości i proporcjonalności. 2. Zgodnie z zasadą przyznania Unia działa wyłącznie w granicach kompe- tencji przyznanych jej przez Państwa Członkowskie w Traktatach do osiągnięcia określonych w nich celów. Wszelkie kompetencje nieprzyznane Unii w Trakta- tach należą do Państw Członkowskich. 3. Zgodnie z zasadą pomocniczości, w dziedzinach, które nie należą do jej wyłącznej kompetencji, Unia podejmuje działania tylko wówczas i tylko w ta- kim zakresie, w jakim cele zamierzonego działania nie mogą zostać osiągnięte w  sposób wystarczający przez Państwa Członkowskie, zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym oraz lokalnym, i jeśli ze względu na rozmiary lub skutki proponowanego działania możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na po- ziomie Unii. Instytucje Unii stosują zasadę pomocniczości zgodnie z Protokołem w spra- wie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności. Parlamenty narodowe czuwają nad przestrzeganiem zasady pomocniczości zgodnie z procedurą prze- widzianą w tym protokole. 4. Zgodnie z zasadą proporcjonalności zakres i forma działania Unii nie wy- kraczają poza to, co jest konieczne do osiągnięcia celów Traktatów. Instytucje Unii stosują zasadę proporcjonalności zgodnie z  Protokołem w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności. Artykuł 6 (dawny artykuł 6 TUE) 1. Unia uznaje prawa, wolności i  zasady określone w  Karcie praw podsta- wowych Unii Europejskiej z  7  grudnia 2000 roku, w  brzmieniu dostosowanym 12 grudnia 2007 roku w Strasburgu, która ma taką samą moc prawną jak Traktaty. T.U.E. i T.F.U.E. 19 Art. 7 Traktat o Unii Europejskiej Postanowienia Karty w żaden sposób nie rozszerzają kompetencji Unii okreś- lonych w Traktatach. Prawa, wolności i zasady zawarte w Karcie są interpretowane zgodnie z po- stanowieniami ogólnymi określonymi w tytule VII Karty regulującymi jej inter- pretację i stosowanie oraz z należytym uwzględnieniem wyjaśnień, o których mowa w Karcie, które określają źródła tych postanowień. 2. Unia przystępuje do europejskiej Konwencji o  ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Przystąpienie do Konwencji nie ma wpływu na kom- petencje Unii określone w Traktatach. 3. Prawa podstawowe, zagwarantowane w europejskiej Konwencji o ochro- nie praw człowieka i podstawowych wolności oraz wynikające z tradycji konsty- tucyjnych wspólnych Państwom Członkowskim, stanowią część prawa Unii jako zasady ogólne prawa. Artykuł 7 (dawny artykuł 7 TUE) 1. Na uzasadniony wniosek jednej trzeciej Państw Członkowskich, Parlamen- tu Europejskiego lub Komisji Europejskiej, Rada, stanowiąc większością czterech piątych swych członków po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, może stwierdzić istnienie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Państwo Członkowskie wartości, o  których mowa w  artykule 2. Przed dokonaniem ta- kiego stwierdzenia Rada wysłuchuje dane Państwo Członkowskie i, stanowiąc zgodnie z tą samą procedurą, może skierować do niego zalecenia. Rada regularnie bada, czy powody dokonania takiego stwierdzenia pozostają aktualne. 2. Rada Europejska, stanowiąc jednomyślnie na wniosek jednej trzeciej Państw Członkowskich lub Komisji Europejskiej i  po uzyskaniu zgody Parla- mentu Europejskiego, może stwierdzić, po wezwaniu Państwa Członkowskiego do przedstawienia swoich uwag, poważne i stałe naruszenie przez to Państwo Członkowskie wartości, o których mowa w artykule 2. 3. Po dokonaniu stwierdzenia na mocy ustępu 2, Rada, stanowiąc większo- ścią kwalifikowaną, może zdecydować o  zawieszeniu niektórych praw wyni- kających ze  stosowania Traktatów dla tego Państwa Członkowskiego, łącznie z prawem do głosowania przedstawiciela rządu tego Państwa Członkowskiego w Radzie. Rada uwzględnia przy tym możliwe skutki takiego zawieszenia dla praw i obowiązków osób fizycznych i prawnych. 20 T.U.E. i T.F.U.E. Tytuł II. Postanowienia o zasadach demokratycznych Art. 8–10 Obowiązki, które ciążą na tym Państwie Członkowskim na mocy Traktatów, pozostają w każdym przypadku wiążące dla tego Państwa. 4. Rada może następnie, stanowiąc większością kwalifikowaną, zdecydować o zmianie lub uchyleniu środków podjętych na podstawie ustępu 3, w przypadku zmiany sytuacji, która doprowadziła do ich ustanowienia. 5. Zasady głosowania, które do celów niniejszego artykułu stosuje się do Par- lamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i Rady, określone są w artykule 354 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Artykuł 8 1. Unia rozwija szczególne stosunki z państwami z nią sąsiadującymi, dążąc do utworzenia przestrzeni dobrobytu i  dobrego sąsiedztwa, opartej na warto- ściach Unii i charakteryzującej się bliskimi i pokojowymi stosunkami opartymi na współpracy. 2. Do celów ustępu 1 Unia może zawierać specjalne umowy z zainteresowa- nymi państwami. Umowy te mogą obejmować wzajemne prawa i obowiązki, jak również przewidywać możliwość wspólnego prowadzenia działań. Ich wykona- nie stanowi przedmiot okresowych uzgodnień. POSTANOWIENIA O ZASADACH DEMOKRATYCZNYCH TYTUŁ II Artykuł 9 We wszystkich swoich działaniach Unia przestrzega zasady równości swoich obywateli, którzy są traktowani z jednakową uwagą przez jej instytucje, organy i jednostki organizacyjne. Obywatelem Unii jest każda osoba mająca obywatel- stwo Państwa Członkowskiego. Obywatelstwo Unii ma charakter dodatkowy w stosunku do obywatelstwa krajowego i nie zastępuje go. Artykuł 10 1. Podstawą funkcjonowania Unii jest demokracja przedstawicielska. 2. Obywatele są bezpośrednio reprezentowani na poziomie Unii w Parlamen- cie Europejskim. T.U.E. i T.F.U.E. 21 Art. 11–12 Traktat o Unii Europejskiej Państwa Członkowskie są reprezentowane w Radzie Europejskiej przez swo- ich szefów państw lub rządów, a w Radzie przez swoje rządy; szefowie państw lub rządów i rządy odpowiadają demokratycznie przed parlamentami narodo- wymi albo przed swoimi obywatelami. 3. Każdy obywatel ma prawo uczestniczyć w życiu demokratycznym Unii. De- cyzje są podejmowane w sposób jak najbardziej otwarty i zbliżony do obywatela. 4. Partie polityczne na poziomie europejskim przyczyniają się do kształtowa- nia europejskiej świadomości politycznej i wyrażania woli obywateli Unii. Artykuł 11 1. Za pomocą odpowiednich środków instytucje umożliwiają obywatelom i stowarzyszeniom przedstawicielskim wypowiadanie się i publiczną wymianę poglądów we wszystkich dziedzinach działania Unii. 2. Instytucje utrzymują otwarty, przejrzysty i regularny dialog ze stowarzy- szeniami przedstawicielskimi i społeczeństwem obywatelskim. 3. Komisja Europejska prowadzi szerokie konsultacje z  zainteresowanymi stronami w celu zapewnienia spójności i przejrzystości działań Unii. 4. Obywatele Unii w liczbie nie mniejszej niż milion, mający obywatelstwo znacznej liczby Państw Członkowskich, mogą podjąć inicjatywę zwrócenia się do Komisji Europejskiej o przedłożenie, w ramach jej uprawnień, odpowiedniego wniosku w sprawach, w odniesieniu do których, zdaniem obywateli, stosowanie Traktatów wymaga aktu prawnego Unii. Procedury i  warunki wymagane w  celu przedstawienia takiej inicjatywy określane są zgodnie z artykułem 24 akapit pierwszy Traktatu o funkcjonowa- niu Unii Europejskiej. Artykuł 12 Parlamenty narodowe aktywnie przyczyniają się do prawidłowego funkcjo- nowania Unii: a) otrzymując od instytucji Unii informacje oraz projekty aktów ustawodaw- czych Unii zgodnie z Protokołem w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej; b) czuwając nad poszanowaniem zasady pomocniczości zgodnie z  procedura- mi przewidzianymi w Protokole w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności; 22 T.U.E. i T.F.U.E. Tytuł III. Postanowienia o instytucjach Art. 13 c) uczestnicząc, w ramach przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedli- wości, w mechanizmach oceniających wykonanie polityk Unii w tej dziedzi- nie, zgodnie z  artykułem 70 Traktatu o  funkcjonowaniu Unii Europejskiej, oraz włączając się w polityczną kontrolę Europolu i ocenę działalności Euro- justu, zgodnie z artykułami 88 i 85 tego Traktatu; d) uczestnicząc w procedurach zmiany Traktatów, zgodnie z artykułem 48 ni- niejszego Traktatu; e) otrzymując informacje na temat wniosków o przystąpienie do Unii, zgodnie z artykułem 49 niniejszego Traktatu; f) uczestnicząc we współpracy międzyparlamentarnej między parlamentami narodowymi i z Parlamentem Europejskim, zgodnie z Protokołem w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej. TYTUŁ III POSTANOWIENIA O INSTYTUCJACH Artykuł 13 1. Unia dysponuje ramami instytucjonalnymi, które mają na celu propagowa- nie jej wartości, realizację jej celów, służenie jej interesom, interesom jej obywa- teli oraz interesom Państw Członkowskich, jak również zapewnianie spójności, skuteczności i ciągłości jej polityk oraz działań. Instytucjami Unii są: – Parlament Europejski, – Rada Europejska, – Rada, – Komisja Europejska (zwana dalej „Komisją”), – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, – Europejski Bank Centralny, – Trybunał Obrachunkowy. 2. Każda instytucja działa w granicach uprawnień przyznanych jej na mocy Traktatów, zgodnie z procedurami, na warunkach i w celach w nich określonych. Instytucje lojalnie ze sobą współpracują. 3. Postanowienia dotyczące Europejskiego Banku Centralnego i  Trybunału Obrachunkowego, a także szczegółowe postanowienia dotyczące innych insty- tucji znajdują się w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. T.U.E. i T.F.U.E. 23
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Traktat o Unii Europejskiej. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: