Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00792 011258 17326585 na godz. na dobę w sumie
Transakcje zagraniczne - zakupy i dostawy towarów - ebook/pdf
Transakcje zagraniczne - zakupy i dostawy towarów - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788365789266 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Od rozliczenia za styczeń 2017 r. podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT UE składają wyłącznie miesięczne i w formie elektronicznej informacje podsumowujące. Obostrzone zostały również zasady rozliczeń WNT. Natomiast od 1 marca 2017 r. w związku z reformą administracji podatkowej zmieniają się zasady rozliczeń importu towarów. Publikacja omawia kompleksowo zasady rozliczeń VAT od dostaw i zakupów towarów za granicą tj.: WDT, WNT, import i eksport towarów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

2 WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW Transakcje zagraniczne – zakupy i dostawy towarów Od rozliczenia za styczeń 2017 r. podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT UE składają wyłącznie miesięczne i w formie elektronicznej informa- cje podsumowujące. Obostrzone zostały również zasady rozliczeń WNT. Łatwiej utracić status podatnika VAT UE. Natomiast od 1 marca 2017 r. w związku z reformą administracji podatkowej zmieniają się zasady rozli- czeń importu towarów. 1. Dostawy zagraniczne Gdy.sprzedawane.towary.są.dostarczane.za.granicę,.zasady.ich.rozliczeń.ulegają.zmianie ..W.zależ- ności.od.tego,.czy.krajem.docelowym.jest.państwo.UE,.czy.towar.jest.dostarczany.poza.UE,.rozliczamy. wewnątrzwspólnotową.dostawę.towarów.(WDT).lub.eksport.towarów ..Nie.zawsze.jednak.dostawa.za. granicę.towarów.pozwala.rozliczyć.transakcję.jako.WDT.lub.eksport . 1.1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów Specjalne.zasady.rozliczeń.VAT.dotyczą.transakcji.sprzedaży.towarów.kontrahentom.z.innych.kra- jów.UE ..Taka.transakcja.jest.kwalifikowana.jako.wewnątrzwspólnotowa.dostawa ..Jak.zawsze,.obowią- zek.rozliczenia.jest.uzależniony.od.spełnienia.warunków.ustawowych.(art ..13.ustawy.o.VAT) . Wewnątrzwspólnotowa.dostawa.może.mieć.miejsce.zarówno.wtedy,.gdy.wywóz.jest.dokonywany. w.ramach.dostawy,.jak.i.wtedy,.gdy.polski.podatnik.przemieszcza.własne.towary ..Aby.doszło.do.we- wnątrzwspólnotowej.dostawy,.muszą.być.spełnione.łącznie.następujące.warunki: 1 ..Wywóz.towarów.następuje.z.terytorium.Polski.na.terytorium.innego.kraju.UE . 2 ...Wywóz.towarów.następuje.w.wykonaniu.dostawy.towarów.(w.wyniku.zarówno.sprzedaży,.jak.i.nieod- płatnej.dostawy,.która.na.podstawie.art ..7.ust ..2.ustawy.podlega.VAT) ..Wewnątrzwspólnotowa.dosta- wa.występuje.również.wtedy,.gdy.polski.podatnik.przemieszcza.własne.towary.do.innego.kraju.UE,. nie.w.ramach.dostawy.towarów ..Warunki,.których.spełnienie.powoduje.obowiązek.rozliczenia.VAT,. są.określone.w.art ..13.ust ..3.ustawy . .Nie.uznaje.się.za.WDT.przemieszczenia.towarów.zaliczanych.do.próbek.czy.prezentów.o.małej.war- tości.na.cele.związane.z.prowadzonym.przedsiębiorstwem.(zob ..pismo.Dyrektora.Izby.Skarbowej. w.Warszawie.z.14.października.2015.r .,.sygn ..IPPP3/4512-602/15-2/SM) . 3 ...Nabywca.jest.podatnikiem.podatku.od.wartości.dodanej.zidentyfikowanym.na.potrzeby.transakcji.we- wnątrzwspólnotowych.na.terytorium.państwa.członkowskiego.innym.niż.terytorium.Polski.lub.osobą.praw- ną.niebędącą.podatnikiem.podatku.od.wartości.dodanej,.która.jest.zidentyfikowana.na.potrzeby.transakcji. wewnątrzwspólnotowych.na.terytorium.państwa.członkowskiego.innym.niż.terytorium.kraju ..Wyjątek.(sta- tus.kupującego.nie.ma.znaczenia).dotyczy.sytuacji,.gdy.przedmiotem.dostawy.jest.nowy.środek.transportu. lub.wyroby.akcyzowe.dostarczane.w.procedurze.zawieszenia.akcyzy.lub.z.zapłaconą.akcyzą . 4 ...Dokonującym.dostawy.jest.podatnik,.który.nie.korzysta.ze.zwolnienia.na.podstawie.art ..113.ustawy. (zwolnienie. ze. względu. na. wysokość. obrotu) .. Wewnątrzwspólnotowa. dostawa. występuje. zawsze,. niezależnie.od.tego,.czy.dostawca.jest.zarejestrowany.jako.podatnik.VAT,.gdy.przedmiotem.dostawy. jest.nowy.środek.transportu . marzec.2017.r . IFK
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Transakcje zagraniczne - zakupy i dostawy towarów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: