Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00643 008523 11012230 na godz. na dobę w sumie
Transfer siedziby spółki w Unii Europejskiej - ebook/pdf
Transfer siedziby spółki w Unii Europejskiej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 234
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6983-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Transfer siedziby spółki w Unii Europejskiej znajduje się w głównym nurcie rozważań poświęconych procesowi europejskiej integracji gospodarczej. Obowiązujący stan prawny sprawia, że prowadzenie działalności gospodarczej ponad granicami państw członkowskich UE napotyka na przeszkody trudne do pokonania. Autorka książki przeprowadziła dogłębną analizę przepisów prawa ponadnarodowego i krajowego oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z myślą o kryteriach określanych w „strategii lepszego stanowienia prawa” w samej Unii Europejskiej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE Transfer siedziby spółki w Unii eUropejskiej Mirosława  Myszke-Nowakowska wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MIROSŁAWA MYSZKE-NOWAKOWSKA • TRANSFER SIEDZIBY SPÓŁKI W UNII EUROPEJSKIEJ Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Dominika Opalska OBOWIĄZEK LOJALNOŚCI W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH Wojciech Piątek POWAGA RZECZY OSĄDZONEJ WYROKU SĄDU ADMINISTRACYJNEGO Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Daniel Wacinkiewicz (red.) WSPÓŁCZESNE INSTYTUCJE PRAWA. OBYWATEL – PAŃSTWO – SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA Katarzyna Górka JAWNOŚĆ POSIEDZEŃ SEJMU I SENATU ORAZ JEJ OGRANICZENIA W KONSTYTUCJI RP Magdalena Wilejczyk ZAGADNIENIA ETYCZNE CZĘŚCI OGÓLNEJ PRAWA CYWILNEGO Marek Szydło PRAWNA KONCEPCJA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Miłosz Kaczyński PEŁNOMOCNIK Z URZĘDU W SĄDOWYM POSTĘPOWANIU CYWILNYM www.ksiegarnia.beck.pl TRANSFER SIEDZIBY SPÓŁKI W UNII EUROPEJSKIEJ MIROSŁAWA MYSZKE-NOWAKOWSKA WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2015 Redakcja: Joanna Ablewicz Korekta: Barbara Wróblewska © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Marta Świerk Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-6982-2 ISBN e-book 978-83-255-6983-9 Książkę tę dedykuję Lidii i Teodorowi Spis treści Przedmowa   .................................................................................................................  XI Wykaz skrótów   ...........................................................................................................  XV Literatura   ....................................................................................................................  XIX Orzecznictwo   ..............................................................................................................  XXXV Opinie   ..........................................................................................................................  XXXIX Rozdział I. Wprowadzenie: mobilność spółek na rynku europejskim   .........  1 Rozdział II. Transgraniczna działalność spółek  ................................................  7 7 § 1.  Integracja gospodarcza  ...............................................................................  10 § 2.  Prawa spółek na rynku wewnętrznym .....................................................  12 § 3.  Wykonywanie działalności ........................................................................  I.  Rozumienie traktatowe ....................................................................  12 14 II.  Determinanty ....................................................................................  16 § 4.  Kto może powoływać się na art. 49 i 54 TFUE? ......................................  16 I.  Zakres podmiotowy  .........................................................................  II.  Pochodzenie spółki  ..........................................................................  17 19 III.  Kryteria kumulatywne  ....................................................................  21 § 5.  Formy prowadzonej działalności ..............................................................  21 I.  Nowa spółka lub transfer siedziby .................................................  II.  Jednostki zależne  ..............................................................................  23 25 III.  Rzeczywista i efektywna działalność gospodarcza .....................  27 § 6.  Zasada równego traktowania i jej wyjątki ...............................................  28 I.  „Różne traktowanie” ........................................................................  31 II.  Wyjątki od swobody przedsiębiorczości .......................................  III.  Nadrzędne względy interesu publicznego ....................................  33 35 § 7.  Wnioski  .........................................................................................................  Rozdział III. Prawo właściwe dla transferu siedziby   ........................................  37 § 1.  Zasady wyboru prawa na rynku wewnętrznym .....................................  37 37 I.  Europeizacja prawa prywatnego międzynarodowego ................  38 II.  Normy kolizyjne w systemie prawa unijnego  ..............................  38 1.  Rozporządzenia europejskie (Bruksela I, Rzym I i II) ..........  39 2.  Traktat Lizboński, Bruksela I i Traktat Amsterdamski ........  3.  Istotna treść normy .....................................................................  42                           VII Spis treści       § 2.  Siedziba spółki jako norma kolizyjna  ......................................................  I.  Uwagi ogólne .....................................................................................  II.  Teoria siedziby rzeczywistej ............................................................  1.  Różne definicje siedziby rzeczywistej  .....................................  2.  Korzyści i atuty  ...........................................................................  3.  Wady ..............................................................................................  III.  Teoria inkorporacji ...........................................................................  1.  Różne wersje teorii inkorporacji  ..............................................  2.  Korzyści i wady  ...........................................................................  § 3.  Wnioski  .........................................................................................................  Rozdział IV. Czy ETS zezwala na dobrowolny transfer siedziby spółki?   .....  § 1.  Transfer siedziby rzeczywistej ...................................................................  I.  Uwagi ogólne .....................................................................................  1.  Z Wielkiej Brytanii do Holandii  ..............................................  2.  Oddział spółki brytyjskiej w Danii  .........................................  3.  Z Holandii do Niemiec  ..............................................................  4.  Spółka brytyjska z siedzibą w Holandii  ..................................  5.  Z Węgier do Włoch  ....................................................................  6.  Z Holandii do Wielkiej Brytanii  ..............................................  § 2.  Transfer siedziby statutowej .......................................................................  I.  Motywy transferu  ............................................................................  II.  Orzeczenia ETS .................................................................................  1.  Z Wielkiej Brytanii do Holandii ...............................................  2.  Orzeczenie Vale ...........................................................................  3.  Fuzja transgraniczna ...................................................................  § 3.  Bariery w działalności transgranicznej  ...................................................  I.  Brak wiodącej normy kolizyjnej  ....................................................  II.  Rozbieżne krajowe przepisy prawa spółek  ...................................  § 4.  Wzajemne uznawanie spółek  ....................................................................  I.  Uwagi ogólne .....................................................................................  II.  Orzecznictwo ETS  ............................................................................  III.  Zakres swobody przedsiębiorczości a transfer siedziby  ............  § 5.  Skutki zmiany właściwego prawa spółek .................................................  I.  Państwo pochodzenia ......................................................................  II.  Państwo przyjmujące  .......................................................................  III.  Czy spółka może zmienić prawo jej właściwe? ............................  § 6.  Wnioski  .........................................................................................................                        44 44 45 45 49 50 53 53 55 58 60 60 60 61 67 75 83 89 94 99 99 101 101 104 110 115 115 116 119 119 121 124 126 129 130 132 133 VIII Spis treści             Rozdział V. Instrumenty europejskie a transfer siedziby   ................................  § 1.  Prawo obowiązujące ....................................................................................  I.  Dyrektywy  .........................................................................................  II.  Kapitał zakładowy w orzecznictwie ETS  .....................................  III.  Transgraniczne restrukturyzacje ...................................................  1.  Motywy fuzji i przejęć ................................................................  2.  Faktyczne przeniesienie siedziby  .............................................  3.  Dyrektywa i prawo właściwe .....................................................  IV.  Societas Europaea ..............................................................................  1.  Uwagi ogólne  ...............................................................................  2.  Ochrona ciągłości osobowości prawnej  ..................................  3.  Prawo właściwe ............................................................................  § 2.  Przyszłe możliwości transferu siedziby  ...................................................  I.  Dyrektywa dotycząca przeniesienia siedziby ...............................  1.  Podstawowe założenia  ...............................................................  2.  Zasady ułatwiające transgraniczne przeniesienie   siedziby  .........................................................................................  3.  Projekt Dyrektywy ......................................................................  3.1. Wprowadzenie ......................................................................  3.2. Wyboista droga do projektu Dyrektywy  .........................  3.3. Obecny projekt  .....................................................................  3.4. Konkluzje  ..............................................................................  II.  Societas Privata Europaea ................................................................  1.  Uwagi ogólne  ...............................................................................  2.  Przebieg prac nad projektem  ....................................................  3.  SPE poza wpływem krajowego prawa prywatnego? ..............  4.  Teoria siedziby czy teoria inkorporacji? ..................................  5.  Podsumowanie  ............................................................................  § 3.  Wnioski  .........................................................................................................  Rozdział VI. Wnioski   ...............................................................................................  Indeks rzeczowy  .........................................................................................................  137 137 140 141 145 145 148 149 151 151 153 155 157 158 158 159 161 161 161 163 164 167 167 169 170 173 175 177 181 189 IX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Transfer siedziby spółki w Unii Europejskiej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: