Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00663 008105 12241707 na godz. na dobę w sumie
Trening Jaguara. Obudź w sobie pewność siebie i osiągaj zamierzone cele - książka
Trening Jaguara. Obudź w sobie pewność siebie i osiągaj zamierzone cele - książka
Autor: Liczba stron: 136
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-8152-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia >> uwodzenie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Wywiad z Dagmarą Gmitrzak na porozmawiajmy.tv

Pokonaj lęk i zostań mistrzem swojego życia!


Jaguar to największy dziki kot zamieszkujący obie Ameryki. Według rdzennych mieszkańców tych terenów symbolizuje prawość, czystość intencji, wewnętrzną moc, pewność siebie i odwagę. 'Być Jaguarem' oznacza: dążyć do realizacji celów życiowych, w pełni korzystać ze swojego potencjału i kierować się w życiu intuicją. Dlatego właśnie zwierzę to stało się przewodnikiem niniejszej książki.

Jaguar poprowadzi Cię: Stań się Jaguarem i zacznij w pełni korzystać z życia!

Jaguar inspiruje nas do życia w prawdzie, bez ukrywania tego, kim jesteśmy. Każdy bowiem ma swoją ścieżkę i potencjał do wykorzystania. Jaguar pomoże Ci obudzić ten potencjał. To nauczyciel i przewodnik, który przypomina o potrzebie życia w równowadze oraz doświadczania obfitości zarówno w świecie materialnym, jak i duchowym. Jaguar nauczy Cię, jak przetrwać w każdej życiowej sytuacji, jak zachowywać się asertywnie oraz szanować i akceptować siebie, jak poruszać się w życiu pewnie, z poczuciem własnej wartości i godności. Dzięki niemu dowiesz się, jak bez wahania płynąć w swoim kierunku, tym najlepszym z najlepszych w oceanie możliwości. Pomoże Ci osiągać cele, nauczy wytrwałości i cierpliwości, które są do tego potrzebne.

Autorka


Dagmara Gmitrzak — trenerka rozwoju osobistego, socjolog, terapeutka holistyczna, dziennikarka. Ukończyła Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim i trzyletnią specjalizację z zakresu pomocy społeczno-terapeutycznej. Jest absolwentką podyplomowego dziennikarstwa na UW oraz trzyletniego szkolenia z muzykoterapii i psychodramy. Od 2001 roku prowadzi warsztaty rozwoju osobistego, sesje indywidualne oraz szkolenia dla firm w Polsce i za granicą. Jest autorką sześciu książek, m.in. Obudź swoją kreatywność (Sensus, 2013).
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Ewelina Burska Projekt okładki: Jan Paluch Ilustracje wewnątrz książki: Dominika Gmitrzak Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl WWW: http://sensus.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://sensus.pl/user/opinie/pokona Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-8152-5 Copyright © Helion 2015 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci Wst(cid:218)p .....................................................................................7 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) I. Poznaj Jaguara 1. Jaguar czyli pewno(cid:258)(cid:202) siebie, moc i wolno(cid:258)(cid:202) .........................11 Jak (cid:285)yje Jaguar? .............................................................................. 14 Król d(cid:285)ungli ................................................................................... 14 Wolny i niezale(cid:285)ny ........................................................................ 15 Zagro(cid:285)ony gatunek ........................................................................ 15 Symbolika Jaguara w rdzennych kulturach ................................... 16 Pos(cid:239)aniec mocy .............................................................................. 17 Moc i mi(cid:239)o(cid:258)(cid:202) .................................................................................. 17 2. Czego nauczysz si(cid:218) od Jaguara? ............................................19 Duchowa (cid:258)cie(cid:285)ka ........................................................................... 22 Jaguar jako szaman ........................................................................ 23 Nauka przetrwania ........................................................................ 24 Samopoznanie ............................................................................... 24 Jaguar jako przewodnik ................................................................. 24 Ciemny las ..................................................................................... 25 Wyobra(cid:283)nia i l(cid:218)k ........................................................................... 26 Rozpocz(cid:218)cie podró(cid:285)y ..................................................................... 26 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) II. Trening Jaguara 3. Zatrzymanie, koncentracja i nurkowanie w g(cid:239)(cid:200)b siebie .......31 Osiem m(cid:200)dro(cid:258)ci Jaguara — nowy rozdzia(cid:239) w Twoim (cid:285)yciu .......... 36 Odosobnienie — poszukiwanie wizji (cid:285)ycia ................................... 37 Wa(cid:285)ne i transformuj(cid:200)ce pytania ................................................... 38 Praktyka mindfulness‚ czyli trening uwa(cid:285)no(cid:258)ci ............................. 39 3 Poleć książkęKup książkę Trening Jaguara 4. Jakie s(cid:200) Twoje cele? Stwórz jasn(cid:200) wizj(cid:218) (cid:285)ycia ......................43 Stwórz list(cid:218) celów .......................................................................... 46 Gotowo(cid:258)(cid:202) do realizacji .................................................................. 47 Podpowiedzi Jaguara — zamknij przesz(cid:239)o(cid:258)(cid:202) .................................. 48 Ma(cid:239)e kompendium dotycz(cid:200)ce celów ............................................. 49 Podró(cid:285)niku‚ czas wyznaczy(cid:202) cele! .................................................. 50 5. Przekszta(cid:239)canie l(cid:218)ku i strachu w moc ..................................57 Strach i l(cid:218)k .................................................................................... 60 Rodzaje l(cid:218)ków ............................................................................... 61 Kultura l(cid:218)kowa .............................................................................. 62 Zacznij od siebie ............................................................................ 63 Codzienna (cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202) ................................................................. 63 L(cid:218)k przed nieznanym .................................................................... 64 L(cid:218)k i ego ........................................................................................ 65 Zmierz si(cid:218) z tym, co jest trudne ..................................................... 66 Chodzenie po ogniu ...................................................................... 71 Transformuj(cid:200)ce (cid:202)wiczenia do pracy ze strachem i l(cid:218)kiem ............ 72 Podró(cid:285) z Jaguarem ......................................................................... 72 6. Poczucie w(cid:239)asnej warto(cid:258)ci i godno(cid:258)ci ...................................77 Trening budowania poczucia w(cid:239)asnej warto(cid:258)ci ............................. 80 Szacunek do siebie ........................................................................ 83 Niskie poczucie w(cid:239)asnej warto(cid:258)ci .................................................. 84 Relacje z lud(cid:283)mi ............................................................................. 86 7. Trening pewno(cid:258)ci siebie .......................................................91 Filozofia pewno(cid:258)ci siebie ............................................................... 94 Czym jest pewno(cid:258)(cid:202) siebie? ............................................................. 94 Jak wzmocni(cid:202) pewno(cid:258)(cid:202) siebie? ...................................................... 96 8. Moc i odwaga‚ czyli skok w nieznane z Jaguarem ..............101 Otworzy(cid:202) si(cid:218) na swoj(cid:200) moc ......................................................... 104 Przygotowanie do dzia(cid:239)ania ......................................................... 106 M(cid:200)dro(cid:258)(cid:202) Jaguara — moc i serce .................................................. 107 4 Poleć książkęKup książkę Spis tre(cid:258) ci 9. Dzia(cid:239)anie‚ czyli realizacja celu ............................................109 Si(cid:239)a zobowi(cid:200)zania ........................................................................ 112 Trenuj cierpliwo(cid:258)(cid:202) ....................................................................... 112 Ucz si(cid:218) od Jaguara ....................................................................... 113 Kodeks dzia(cid:239)ania Jaguara ............................................................ 115 Osoby, które zawodowo pomagaj(cid:200) .............................................. 116 Podpowiedzi Jaguara ................................................................... 117 10. Wolno(cid:258)(cid:202) i dziko(cid:258)(cid:202) ..............................................................119 Skok w nieznane ......................................................................... 122 Najwa(cid:285)niejsze przes(cid:239)anie Jaguara ................................................ 127 Prawa Jaguara .............................................................................. 127 Ocal Jaguary .......................................................................131 O autorce ...........................................................................133 5 Poleć książkęKup książkę Trening Jaguara 6 Poleć książkęKup książkę 2R O Z D Z I A (cid:146) Czego nauczysz si(cid:218) od Jaguara? Musisz uwierzy(cid:202), (cid:285)e jeste(cid:258) tu z jakiego(cid:258) powodu. Musisz uwierzy(cid:202), (cid:285)e to Ty mo(cid:285)esz co(cid:258) zmieni(cid:202) i musisz uwierzy(cid:202), (cid:285)e znajdziesz swoj(cid:200) drog(cid:218)! — J A M E S W E E K S , A C R O S S T H E K I N G ’ S R I V E R 19 Poleć książkęKup książkę Trening Jaguara 20 Poleć książkęKup książkę Czego nauczysz si(cid:218) od Jaguara? Jaguar symbolizuje m(cid:200)dro(cid:258)(cid:202) pochodz(cid:200)c(cid:200) z po(cid:239)(cid:200)czenia serca i umys(cid:239)u. Kiedy pozwolimy sobie nie wiedzie(cid:202) wszystkiego, za to do(cid:258)wiadcza(cid:202) i kierowa(cid:202) si(cid:218) intuicj(cid:200), otworz(cid:200) si(cid:218) przed nami drzwi g(cid:239)(cid:218)bokiego zrozumienia sensu w(cid:239)asnego (cid:285)ycia. Drzwi do nieznanego, do tajemnicy stworzenia. 21 Poleć książkęKup książkę Trening Jaguara J akie nauki mo(cid:285)esz pobiera(cid:202) od Jaguara? Jakie aspekty w sobie roz- wija(cid:202)? Przede wszystkim odwag(cid:218), moc i pewno(cid:258)(cid:202) siebie oraz wyzna- czanie i osi(cid:200)ganie celów. Stawianie sobie celów mo(cid:285)e by(cid:202) przygod(cid:200), dzi(cid:218)ki której kreuje si(cid:218) swoje (cid:285)ycie i korzysta si(cid:218) z jego obfito(cid:258)ci. To Ty jeste(cid:258) pilotem swojego (cid:285)ycia. Ty jeste(cid:258) kapitanem statku. Musisz jednak zdecydowa(cid:202) o kierunku, w którym pod(cid:200)(cid:285)asz, nawet je(cid:258)li nie znasz jeszcze swojego celu. Wielcy odkrywcy znali kierunek, ich okr(cid:218)ty nie p(cid:239)yn(cid:218)(cid:239)y chaotycznie po oceanie, tylko w odpowiednim czasie dobija(cid:239)y do nowych l(cid:200)dów. Zatem — w któr(cid:200) stron(cid:218) Ty chcesz pod(cid:200)(cid:285)a(cid:202)? Duchowa (cid:258)cie(cid:285)ka Jaguar (cid:239)(cid:200)czy nas z duchowym aspektem (cid:285)ycia, z jego tajemnic(cid:200). Inspi- ruje nas do (cid:285)ycia w prawdzie i bycia tym‚ kim naprawd(cid:218) jeste(cid:258)my. Ka(cid:285)dy bowiem ma swoj(cid:200) (cid:258)cie(cid:285)k(cid:218) i potencja(cid:239) do wykorzystania. Jaguar mo(cid:285)e pomóc Ci obudzi(cid:202) ten potencja(cid:239). Po(cid:239)(cid:200)czy Ci(cid:218) równie(cid:285) z pragnieniami Twojego serca i z oceanem mo(cid:285)liwo(cid:258)ci, który istnieje wokó(cid:239) Ciebie. Ale to Ty musisz zdecydowa(cid:202), gdzie chcesz pod(cid:200)(cid:285)a(cid:202) i jakie cele s(cid:200) dla Ciebie najwa(cid:285)niejsze. Wybieraj zatem bez l(cid:218)ku, w zgodzie ze swoim sercem i kosmicznym porz(cid:200)dkiem. Zanurkuj w g(cid:239)(cid:200)b siebie, wtedy nie dasz si(cid:218) zwie(cid:258)(cid:202) bod(cid:283)- com zewn(cid:218)trznym, które mog(cid:200) zag(cid:239)uszy(cid:202) g(cid:239)os Twojego serca. B(cid:200)d(cid:283) czujny i naucz si(cid:218) przeznacza(cid:202) czas tylko dla siebie, na samotn(cid:200) eksplo- racj(cid:218) swojego wn(cid:218)trza. Jaguar jest nauczycielem i przewodnikiem, który przypomina o po- trzebie (cid:285)ycia w równowadze, do(cid:258)wiadczania obfito(cid:258)ci zarówno w (cid:258)wiecie materialnym‚ jak i duchowym. Jaguar symbolizuje m(cid:200)dry aspekt nas samych. 22 Poleć książkęKup książkę Czego nauczysz si(cid:218) od Jaguara? Jaguar jako szaman Wielu szamanów z Meksyku oraz Ameryki (cid:165)rodkowej i Po(cid:239)udniowej posiada moc Jaguara. Poniewa(cid:285) Jaguar widzi w ciemno(cid:258)ci, szaman, który posiada jego moc, ma rozwini(cid:218)ty zmys(cid:239) intuicji, jasnowidzenia i tele- patii. Potrafi zobaczy(cid:202) duchy przyrody oraz dostrzec np. chorob(cid:218) w ciele cz(cid:239)owieka i usun(cid:200)(cid:202) j(cid:200) z cia(cid:239)a. Trening szamana trwa co najmniej kilka- na(cid:258)cie, a nierzadko kilkadziesi(cid:200)t lat, pewne zdolno(cid:258)ci s(cid:200) nie tyle prze- kazywane przez nauczycieli, ile kszta(cid:239)towane‚ rozwijane przez adepta pod okiem mistrzów. Patrz(cid:200)c z innej perspektywy, mo(cid:285)na powiedzie(cid:202)‚ (cid:285)e ka(cid:285)dy z nas ma w sobie moc Jaguara: szamana, uzdrowiciela i nieustraszonego wojow- nika. To silne archetypy, aspekty naszej istoty, wzorce zachowania, które s(cid:200) ukryte w g(cid:239)(cid:218)binach nazywanych przez szwajcarskiego psy- chiatr(cid:218) Carla Gustava Junga nie(cid:258)wiadomo(cid:258)ci(cid:200) zbiorow(cid:200). Te archetypy przejawiaj(cid:200) si(cid:218) w postaci ró(cid:285)norodnych mitów, sztuki, rytua(cid:239)ów i prze- kazów ustnych w kulturach rdzennych mieszka(cid:241)ców wszystkich Ame- ryk, ale równie(cid:285) w innych kulturach (cid:258)wiata (w tym przypadku Jagu- ara zast(cid:218)puje inne zwierz(cid:218) symbolizuj(cid:200)ce moc). TRZY ASPEKTY JAGUARA: 1. Fizyczny — dziki, niezale(cid:285)ny i silny kot, mistrz polowania i prze- trwania. 2. Intrapersonalny — symbol naszej wewn(cid:218)trznej mocy, odwagi, pewno(cid:258)ci siebie, archetyp szamana, wojownika i uzdrowiciela. 3. Zewn(cid:218)trzny — nauczyciel, przewodnik i opiekun; ten, który uczy i ochrania. 23 Poleć książkęKup książkę Trening Jaguara Nauka przetrwania Jaguar nauczy Ci(cid:218)‚ jak przetrwa(cid:202) w ka(cid:285)dej (cid:285)yciowej sytuacji‚ jak zadba(cid:202) o najbardziej podstawowe potrzeby (cid:285)yciowe, jak zapewni(cid:202) sobie dobr(cid:200) sytuacj(cid:218) materialn(cid:200) i finansow(cid:200). Nauczy, jak zachowywa(cid:202) si(cid:218) asertyw- nie, stawia(cid:202) granice, szanowa(cid:202) i akceptowa(cid:202) siebie, porusza(cid:202) si(cid:218) w (cid:285)yciu pewnie, z poczuciem w(cid:239)asnej warto(cid:258)ci i godno(cid:258)ci. Z jego wsparciem dowiesz si(cid:218)‚ jak pewnie p(cid:239)yn(cid:200)(cid:202) w swoim kierunku, tym najlepszym z najlepszych w oceanie mo(cid:285)liwo(cid:258)ci. Jaguar pomo(cid:285)e Ci osi(cid:200)ga(cid:202) cele. Dzi(cid:218)ki niemu nauczysz si(cid:218) wytrwa(cid:239)o(cid:258)ci i cierpliwo(cid:258)ci, a to jest potrzebne w realizacji zamierze(cid:241). Pomo(cid:285)e Ci on utrzyma(cid:202) motywacj(cid:218) na wystar- czaj(cid:200)cym poziomie, aby dopi(cid:200)(cid:202) swego. Samopoznanie Poznasz lepiej samego siebie. Swoje (cid:258)wiat(cid:239)o i cie(cid:241). Poznasz ogranicza- j(cid:200)ce Ci(cid:218) l(cid:218)ki i nauczysz si(cid:218) je przekszta(cid:239)ca(cid:202) w paliwo mocy. Nie wszyst- kie oswoisz od razu, praca z nimi mo(cid:285)e Ci zaj(cid:200)(cid:202) troch(cid:218) czasu. Jednak je(cid:258)li zastosujesz zasad(cid:218) ma(cid:239)ych kroków i b(cid:218)dziesz oswaja(cid:239) l(cid:218)ki stop- niowo, ich intensywno(cid:258)(cid:202) w ko(cid:241)cu si(cid:218) zmniejszy. Jaguar nauczy Ci(cid:218) równie(cid:285) uczciwo(cid:258)ci w post(cid:218)powaniu i szczero(cid:258)ci wobec siebie i innych; dowiesz si(cid:218) te(cid:285)‚ jak piel(cid:218)gnowa(cid:202) w sobie wol- no(cid:258)(cid:202) i dziko(cid:258)(cid:202) oraz jak (cid:285)y(cid:202)‚ kieruj(cid:200)c si(cid:218) sercem. Je(cid:258)li czujesz, (cid:285)e (cid:285)yjesz w chaosie, Jaguar pomo(cid:285)e Ci znale(cid:283)(cid:202) (cid:258)cie(cid:285)k(cid:218), której dotychczas nie dostrzega(cid:239)e(cid:258). Podpowie‚ od czego zacz(cid:200)(cid:202), aby zaprowadzi(cid:202) porz(cid:200)dek i równowag(cid:218) w (cid:285)yciu. Jaguar jako przewodnik Jaguar jest mistrzem w poruszaniu si(cid:218) w ciemno(cid:258)ci. Patrz(cid:200)c z perspek- tywy psychologicznej, ciemno(cid:258)(cid:202) symbolizuje nasz(cid:200) pod(cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202) — t(cid:218) cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) psychiki, która na co dzie(cid:241) jest niedost(cid:218)pna. Pod(cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202) 24 Poleć książkęKup książkę Czego nauczysz si(cid:218) od Jaguara? to kopalnia wiedzy, w której zapisane s(cid:200) nasze wspomnienia, ale rów- nie(cid:285): st(cid:239)umione emocje, instynkty, niezrealizowane pragnienia i ma- rzenia. Wszystko to, co zepchn(cid:218)li(cid:258)my, wymazali(cid:258)my ze (cid:258)wiadomo(cid:258)ci. W tej psychicznej „otch(cid:239)ani”, w ciemnym lesie naszej psychiki przeby- waj(cid:200) nasze „duchy” przesz(cid:239)o(cid:258)ci‚ czyli to, z czym si(cid:218) nie po(cid:285)egnali(cid:258)my, czego nie wybaczyli(cid:258)my, nie uzdrowili(cid:258)my w sobie etc. Tu mieszkaj(cid:200) równie(cid:285) nasze „demony” l(cid:218)ku i strachu, które uniemo(cid:285)liwiaj(cid:200) nam korzystanie z w(cid:239)asnego potencja(cid:239)u. W ciemnym lesie (cid:239)atwo mie(cid:202) omamy wzrokowe i s(cid:239)uchowe. W jed- nej chwili mo(cid:285)e nas przestraszy(cid:202) szelest li(cid:258)ci, a wzrok p(cid:239)ata nam figle. Wydaje si(cid:218) nam, (cid:285)e widzimy wpatruj(cid:200)ce si(cid:218) w nas oczy albo posta(cid:202) czyhaj(cid:200)c(cid:200) w oddali. To tylko nasza wyobra(cid:283)nia. Albo… Jaguar, który na nas czeka i zaprasza w podró(cid:285) po mrokach w(cid:239)asnej psychiki. Ciemny las Dopóki nie poznamy naszego wewn(cid:218)trznego lasu, nie spotkamy si(cid:218) oko w oko z naszymi l(cid:218)kami, nie uda nam si(cid:218) aktywowa(cid:202) mocy, odwagi i pewno(cid:258)ci siebie. Im bardziej unikamy swoich l(cid:218)ków, tym wi(cid:218)ksz(cid:200) maj(cid:200) nad nami w(cid:239)adz(cid:218). Nadal mog(cid:200) si(cid:218) czai(cid:202) w naszym lesie. Warto wi(cid:218)c rozprawi(cid:202) si(cid:218) z naszymi l(cid:218)kami. Niczym Jaguar trzeba zapolowa(cid:202) na nie i symbolicznie je zje(cid:258)(cid:202). Innymi s(cid:239)owy — przetransformowa(cid:202) l(cid:218)k w moc. Dzi(cid:218)ki temu wyjdziemy poza stref(cid:218) w(cid:239)asnego komfortu‚ czyli bezpieczne dla ego terytorium. Obudzimy w sobie ducha przygody, naturaln(cid:200) po- trzeb(cid:218) rozwoju, doskonalenia si(cid:218) i korzystania z pe(cid:239)nego potencja(cid:239)u. Rozprawienie si(cid:218) z l(cid:218)kami mo(cid:285)e nam zaj(cid:200)(cid:202) miesi(cid:200)ce, a nawet lata. Czasami ten proces powinien odbywa(cid:202) si(cid:218) pod okiem psychoterapeuty, który zapozna Ci(cid:218) z ró(cid:285)nymi technikami terapeutycznymi. Ta ksi(cid:200)(cid:285)ka mo(cid:285)e Ci(cid:218) zainspirowa(cid:202) do takiej psychoterapii lub do samodzielnej pracy nad sob(cid:200). Proces zmiany zale(cid:285)y od Twojej osobistej motywacji, od poprzednich do(cid:258)wiadcze(cid:241) zwi(cid:200)zanych z rozwojem osobistym oraz od momentu w (cid:285)yciu, w którym si(cid:218) znajdujesz. 25 Poleć książkęKup książkę Trening Jaguara Wyobra(cid:283)nia i l(cid:218)k Z pomoc(cid:200) Jaguara nauczysz si(cid:218) wchodzi(cid:202) do wewn(cid:218)trznego lasu swojej pod(cid:258)wiadomo(cid:258)ci, by spotka(cid:202) si(cid:218) oko w oko z tymi l(cid:218)kami i duchami przesz(cid:239)o(cid:258)ci, z którymi b(cid:218)dziesz gotowy si(cid:218) skonfrontowa(cid:202). Któ(cid:285) ba(cid:239)by si(cid:218) kroczy(cid:202) noc(cid:200) po lesie, maj(cid:200)c u swojego boku tak pot(cid:218)(cid:285)nego opie- kuna‚ jakim jest Jaguar? W towarzystwie tego zwierz(cid:218)cia krok po kroku oswoisz i przetransformujesz swoje l(cid:218)ki. Nauczysz si(cid:218) dystansowa(cid:202) od nich, obserwowa(cid:202) je i zauwa(cid:285)a(cid:202), kiedy wyolbrzymiasz dan(cid:200) sytuacj(cid:218) i patrzysz na ni(cid:200) przez l(cid:218)kowy filtr. W ciemnym lesie wszystko wydaje nam si(cid:218) bardziej przera(cid:285)aj(cid:200)ce‚ ni(cid:285) jest w rzeczywisto(cid:258)ci. Pami(cid:218)tasz, gdy jako dziecko po obejrzeniu jakiego(cid:258) mrocznego filmu ba(cid:239)e(cid:258) si(cid:218) zasn(cid:200)(cid:202) w ciemnym pokoju? Ba(cid:239)e(cid:258) si(cid:218), (cid:285)e potwór wystawi swoj(cid:200) paszcz(cid:218) zza firanki i Ci(cid:218) zje. Wyobra(cid:283)nia potrafi p(cid:239)ata(cid:202) nam figle, poniewa(cid:285) mózg nie odró(cid:285)nia fikcji od praw- dziwego obrazu. To dlatego w naszej pod(cid:258)wiadomo(cid:258)ci pe(cid:239)no jest tre(cid:258)ci pochodz(cid:200)cych ze strasznych filmów, ksi(cid:200)(cid:285)ek czy historii opowiadanych nam przez dziadków. To fikcja, ale mózg tego nie wie. Rozpocz(cid:218)cie podró(cid:285)y Czas, aby(cid:258) sta(cid:239) si(cid:218) Jaguarem swojego (cid:285)ycia. Moc jest w Tobie i pora j(cid:200) aktywowa(cid:202). Pami(cid:218)taj, aby nie wykorzystywa(cid:202) swojej mocy do manipu- lowania innymi lud(cid:283)mi. Droga Jaguara to (cid:285)ycie w prawdzie, to szacu- nek do siebie, do drugiego cz(cid:239)owieka i ca(cid:239)ej planety. Jaguar to ten, który nie boi si(cid:218) mie(cid:202) otwartego serca. Jaguar to Ty, ja i ka(cid:285)dy‚ kto decyduje si(cid:218) na obudzenie swojej odwagi, mocy, pewno(cid:258)ci siebie i pe(cid:239)- nego potencja(cid:239)u. Przed Tob(cid:200) kolejne rozdzia(cid:239)y — trening Jaguara. Dobrej podró(cid:285)y! 26 Poleć książkęKup książkę Czego nauczysz si(cid:218) od Jaguara? OTO ZESTAW CECH, KTÓRE JAGUAR POMO(cid:191)E CI OBUDZI(cid:109) W SOBIE: (cid:120) pewno(cid:258)(cid:202) siebie, (cid:120) odwaga, (cid:120) osi(cid:200)ganie celów, (cid:120) szybko(cid:258)(cid:202), (cid:120) niezale(cid:285)no(cid:258)(cid:202), (cid:120) samowystarczalno(cid:258)(cid:202), (cid:120) chodzenie w(cid:239)asnymi drogami, (cid:120) wytrzyma(cid:239)o(cid:258)(cid:202), (cid:120) cierpliwo(cid:258)(cid:202), (cid:120) przywództwo, (cid:120) wewn(cid:218)trzna m(cid:200)dro(cid:258)(cid:202), (cid:120) otwarte serce, (cid:120) moc, (cid:120) przetrwanie, (cid:120) wytrwa(cid:239)o(cid:258)(cid:202), (cid:120) intuicja. (cid:109)wiczenie. Praca z Jaguarem Wybierz jedn(cid:200) z ilustracji Jaguara zamieszczonych w tej ksi(cid:200)(cid:285)ce‚ najlepiej t(cid:218), która Ci(cid:218) najbardziej przyci(cid:200)ga. 1. Jakie my(cid:258)li przychodz(cid:200) Ci do g(cid:239)owy, kiedy patrzysz na Jaguara? 2. Popatrz w jego oczy, co czujesz? Jakie emocje? Obaw(cid:218), l(cid:218)k, ciekawo(cid:258)(cid:202), fascynacj(cid:218)…? 3. Wszystko, co my(cid:258)lisz o Jaguarze i co czujesz do niego, jest projekcj(cid:200) pochodz(cid:200)c(cid:200) z Twojego wn(cid:218)trza. Je(cid:258)li czujesz: (cid:120) Fascynacj(cid:218) i zainteresowanie, oznacza to, (cid:285)e jeste(cid:258) gotowy na obudzenie w sobie mocy, pewno(cid:258)ci siebie i innych cech Jaguara. (cid:120) Z(cid:239)o(cid:258)(cid:202), agresj(cid:218) — zapytaj siebie‚ czy przypadkiem nie czujesz jej wobec jakiej(cid:258) osoby z Twojego otoczenia albo w stosunku do samego siebie? A mo(cid:285)e denerwuje Ci(cid:218) marazm w Twoim (cid:285)yciu i pragniesz zmiany? (cid:120) L(cid:218)k i obaw(cid:218) — jaki(cid:258) aspekt Ciebie boi si(cid:218) zmiany, wyj(cid:258)cia ze strefy komfortu. By(cid:202) mo(cid:285)e boisz si(cid:218) w(cid:239)asnej mocy? 27 Poleć książkęKup książkę Trening Jaguara 28 Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Trening Jaguara. Obudź w sobie pewność siebie i osiągaj zamierzone cele
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: