Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00301 006857 18478811 na godz. na dobę w sumie
Tresura psów - książka
Tresura psów - książka
Autor: Liczba stron: 320
Wydawca: Septem Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0715-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zwierzęta
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

I kto tu kogo prowadzi na smyczy?

Psia wierność i miłość to bezcenne skarby. Jednak drugą stronę medalu stanowi odpowiednie wychowanie. Do Ciebie należy wybór, czy będziesz ulegać wszystkim zachciankom swojego psa, czy nauczysz go dobrych manier. Z pomocą tej książki bezboleśnie wprowadzisz w życie drugą z tych możliwości. Nauczysz się dobierać motywujące nagrody i łagodne kary. Wygrasz z psimi narowami -- ze szczekaniem na gości, gryzieniem butów i niszczeniem mebli.

Szkolenie Twego czworonożnego przyjaciela to nie tylko obowiązek. To także wspaniała okazja, by lepiej poznać jego psychikę i zachowania oraz miło spędzać z nim czas. Zatem spisz się dobrze i oczekuj od psa tego samego.

Z tej książki dowiesz się, jak nauczyć psa podstawowych komend, takich jak:

oraz sztuczek:

Gerilyn J. Bielakiewicz jest współzałożycielką Psiego Uniwersytetu�, prowadzącego szkolenia psów transmitowane m.in. w telewizji NBC. Jest członkiem stowarzyszenia treserów psów Association of Pet Dog Trainers i międzynarodowej organizacji dogoterapeutycznej Therapy Dogs International. Szkoli także psy dla osób niepełnosprawnych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tresura psów Autor: Gerilyn J. Bielakiewicz T³umaczenie: Anna Kucharczyk-Barycza, Kinga Pater ISBN: 83-246-0715-3 Tytu³ orygina³u: The Everything Dog Training and Tricks Book Format: B5, stron: 320 I kto tu kogo prowadzi na smyczy? Psia wiernoœæ i mi³oœæ to bezcenne skarby. Jednak drug¹ stronê medalu stanowi odpowiednie wychowanie. Do Ciebie nale¿y wybór, czy bêdziesz ulegaæ wszystkim zachciankom swojego psa, czy nauczysz go dobrych manier. Z pomoc¹ tej ksi¹¿ki bezboleœnie wprowadzisz w ¿ycie drug¹ z tych mo¿liwoœci. Nauczysz siê dobieraæ motywuj¹ce nagrody i ³agodne kary. Wygrasz z psimi narowami – ze szczekaniem na goœci, gryzieniem butów i niszczeniem mebli. Szkolenie Twego czworono¿nego przyjaciela to nie tylko obowi¹zek. To tak¿e wspania³a okazja, by lepiej poznaæ jego psychikê i zachowania oraz mi³o spêdzaæ z nim czas. Zatem spisz siê dobrze i oczekuj od psa tego samego. Z tej ksi¹¿ki dowiesz siê, jak nauczyæ psa podstawowych komend, takich jak: • Siad! • Waruj! • Zostañ! • Spokój! • Do nogi! oraz sztuczek: • Przynieœ (smycz, gazetê, telefon, miskê itp.)! • Pozuj! • Przybij pi¹tkê! • PrzyprowadŸ mamê! • Turlaj siê! Gerilyn J. Bielakiewicz jest wspó³za³o¿ycielk¹ Psiego Uniwersytetu®, prowadz¹cego szkolenia psów transmitowane m.in. w telewizji NBC. Jest cz³onkiem stowarzyszenia treserów psów Association of Pet Dog Trainers i miêdzynarodowej organizacji dogoterapeutycznej Therapy Dogs International. Szkoli tak¿e psy dla osób niepe³nosprawnych. Spis treści Wprowadzenie 9 Rozdział 1. Po co sztuczki? 11 Szkolenie to klucz do poprawy relacji między właścicielem a psem ..................... 12 Jak poprawić jakość szkolenia i nauczyć psa wykonywać sztuczki? ...................... 14 Konsekwencja ............................................................................................................................ 16 Rozwiązywanie problemów behawioralnych ................................................................ 17 Ćwiczenia dla psa, którego rozpiera energia .................................................................. 18 Dogoterapia ............................................................................................................................... 19 Rozdział 2. Jaki jest twój pies? 21 Jak dobrze znasz swojego psa? ........................................................................................... 23 Aktywność .................................................................................................................................. 22 Osobowość ................................................................................................................................. 24 Po pierwsze, bezpieczeństwo .............................................................................................. 25 Co motywuje Twojego psiaka? ............................................................................................ 26 Rozdział 3. Praca z psem 33 Najpierw ruch, potem szkolenie ......................................................................................... 34 Wszędzie razem z panem ...................................................................................................... 35 Odpowiednie podstawy do nauki ...................................................................................... 38 Rozdział 4. Szkolenie przy użyciu metody klikerowej 43 Rewolucja w podejściu do szkolenia psów ..................................................................... 44 Od czego zacząć? ..................................................................................................................... 45 Kształtowanie zachowań ....................................................................................................... 47 Naprowadzanie do pozycji za pomocą smakołyków .................................................. 52 Targetowanie ............................................................................................................................. 54 Oznaczanie zachowań ............................................................................................................ 57 Odzwyczajanie psa od klikera i nagród w postaci smakołyków ............................. 58 Kilka słów na temat smakołyków........................................................................................ 59 Rozdział 5. Podstawy szkolenia psów 61 Inwestycja w przyszłość ......................................................................................................... 62 Jak nauczyć psa podstawowych komend? ..................................................................... 65 Sporządź plan i śledź postępy psa ..................................................................................... 74 Znaczenie ćwiczeń ................................................................................................................... 75 Doskonalenie różnych aspektów sztuczek ..................................................................... 76 3 tresura00.indd 3 2006-10-26 13:17:33 Spis treści Rozdział 6. Sztuczki z „psiego przedszkola” 79 Uczenie psa prostych sztuczek ............................................................................................ 80 Łapy, łapy, cztery łapy… ........................................................................................................ 81 Siła spokoju ................................................................................................................................ 84 Sztuczki „pod publiczkę” ........................................................................................................ 88 Lew salonowy ............................................................................................................................ 94 Rozdział 7. Sztuczki z aportem 97 Kształtowanie umiejętności aportu ................................................................................... 98 Ogniwa i łańcuchy .................................................................................................................... 99 Sztuczki z wykorzystaniem aportu ................................................................................. 101 Sztuczki związane z przenoszeniem przedmiotów .................................................. 107 Sztuczki dla zaawansowanych.......................................................................................... 111 Rozdział 8. Sztuczki związane z popisywaniem się 115 Wyszukane sztuczki .............................................................................................................. 116 Pokorny sługa ......................................................................................................................... 119 Sztuczki dla całej rodziny .................................................................................................... 122 Sztuczki dla spryciarzy ......................................................................................................... 124 Sztuczki z udziałem kilku psów ........................................................................................ 130 W jaki sposób poprawić jakość wykonywania sztuczek? ....................................... 136 Rozdział 9. Rozwiązywanie problemów 139 Sztuka dostosowywania się ............................................................................................... 140 Analiza problemów .............................................................................................................. 141 Kontrola psiego zachowania ............................................................................................. 142 Co w zamian? .......................................................................................................................... 143 Jak rozwiązywać problemy? .............................................................................................. 146 Rozdział 10. Kilka słów na temat kar 151 Kara a pogorszenie zachowania psa .............................................................................. 152 Kara jako środek reaktywny ............................................................................................... 153 Wyczucie czasu ...................................................................................................................... 154 Przekierowywanie zachowania psa ................................................................................ 154 Ustanawianie nowych wzorców zachowań ................................................................. 156 Negatywny skutek karania psa — agresja ................................................................... 158 4 tresura00.indd 4 2006-10-26 13:17:33 Spis treści Rozdział 11. Jak uzyskać pożądane zachowania? 161 Plan ............................................................................................................................................. 162 Jak rozwiązać problemy behawioralne typowe dla danej rasy? .......................... 168 Trening czyni mistrza ........................................................................................................... 169 Rozdział 12. Jak radzić sobie z „wyszczekanym” psem? 175 Skąd się bierze nadmierna szczekliwość u psów? ..................................................... 176 Zadbaj o zaspokojenie potrzeb swojego psa ............................................................. 176 Rozważna kontrola zachowania psa .............................................................................. 177 Obszczekiwanie gości .......................................................................................................... 182 Szczekanie w celu zwrócenia na siebie uwagi ............................................................ 185 Nie trać nadziei ....................................................................................................................... 188 Rozdział 13. Lękliwość 189 Szkolenie to podstawa ........................................................................................................ 190 Organizacja i konsekwencja .............................................................................................. 191 Genetyka, niewłaściwe traktowanie czy brak stymulacji? ...................................... 192 Szkolenie czas zacząć ........................................................................................................... 195 Behawioryzm w weterynarii i rozwiązania niekonwencjonalne .......................... 200 Rozdział 14. Nauka zachowania czystości 203 Dlaczego nic nie układa się dobrze ................................................................................ 204 Domek, który pomoże nauczyć psa zachowania czystości.................................... 205 Zapisywanie postępów, jakie robi Twój pies ............................................................... 207 Korzystanie ze smyczy na spacerze ................................................................................ 209 Metody polegające na ograniczaniu swobody .......................................................... 212 Odpowiednie metody sprzątania w przypadku wpadek ....................................... 214 Rozdział 15. Ciągnięcie na smyczy 219 Jedynym rozwiązaniem jest szkolenie........................................................................... 220 Spacer bez ciągnięcia .......................................................................................................... 222 Zwiększanie czasu trwania ćwiczenia na spacerze ................................................... 224 Korzystaj z dużych nagród ................................................................................................. 228 Akcesoria do ćwiczeń .......................................................................................................... 229 tresura00.indd 5 2006-10-26 13:17:33 5 Spis treści Rozdział 16. Uciekanie 235 Dlaczego psy uciekają? ....................................................................................................... 236 Skorzystaj ze smyczy w celu kontrolowania czynników zmiennych .................. 236 Kwestie przywództwa .......................................................................................................... 239 Przyzwyczajanie do komendy „wróć” ............................................................................. 241 Znaczenie ćwiczeń ................................................................................................................ 244 Bezpieczne zamykanie psa ................................................................................................ 245 Rozdział 17. Skakanie na ludzi 249 Dlaczego psy skaczą? ........................................................................................................... 250 Komitet powitalny ................................................................................................................ 251 Określ czynniki, które najbardziej rozpraszają psa .................................................... 254 Unikaj karania psa za skakanie ......................................................................................... 256 Pamiętaj o panowaniu nad zachowaniem ................................................................... 256 Nauka komendy „siedź”, „zostań” i czas jej trwania .................................................... 257 Wychowywanie siedzącego maniaka ............................................................................ 258 Rozdział 18. Psy, które kopią 261 Dlaczego psy kopią? ............................................................................................................. 262 Znajdź cień .............................................................................................................................. 264 Miejsce do kopania ............................................................................................................... 265 Rozdział 19. Szarpanie na smyczy i agresja 269 Smycz może wywoływać agresywne zachowanie .................................................... 270 Smycz ......................................................................................................................................... 272 Naucz psa komendy „zostaw” ........................................................................................... 276 Braki w socjalizacji ................................................................................................................. 280 Technika otwartego baru ................................................................................................... 280 Rozdział 20. Umiejętności społeczne psów 283 Socjalizacja a szkolenie ....................................................................................................... 284 Przyzwyczajanie psa do innych psów ............................................................................ 285 Przyzwyczajanie psa do ludzi ........................................................................................... 288 Kwestia dziennej opieki dla psa ....................................................................................... 290 Zlekceważony czy niesocjalizowany .............................................................................. 292 Starannie dobieraj swemu psu towarzyszy zabaw ................................................... 293 6 tresura00.indd 6 2006-10-26 13:17:33 Spis treści Rozdział 21. Relacje z otoczeniem 295 Bądź życzliwym ambasadorem ........................................................................................ 296 Podstawy dobrego wychowania a spacer z psem .................................................... 296 Pozostawianie psa w samochodzie ................................................................................ 299 Przywoływanie i inne kwestie dotyczące właścicieli ................................................ 300 Najlepsza opcja psich relacji z otoczeniem .................................................................. 303 Popraw wizerunek swojego psa ...................................................................................... 304 Dodatek A Dodatkowe źródła informacji 307 Książki ........................................................................................................................................ 308 Organizacje .............................................................................................................................. 309 Strony internetowe ............................................................................................................... 309 Dodatek B Bibliografia 311 tresura00.indd 7 2006-10-26 13:17:33 7 5 Podstawy szkolenia psów Czas poświecony na szkolenie psa ma istotne znaczenie dla powstania i rozwoju więzi mię- dzy właścicielem a psem. Już samo szkolenie powoduje powstanie takiej więzi ze względu na sposób porozumiewania się z psem, a także kształtujące się wspólne narzędzie komunikacji, które składa się ze słów i znaków. Wyszkolony pies, który reaguje na podstawowe polecenia, dostarcza większej radości właścicielowi, ten ostatni bowiem ma możliwość ukierunko- wać zachowanie zwierzęcia w taki spo- sób, aby wspólne życie pod jednym dachem układało się dla obu stron przyjemniej. tresura05.indd 61 25-10-2006 19:41:10 Tresura psów Inwestycja w przyszłość Nieszkolone psy również się uczą, ale niekoniecznie tego, co by nam odpo- wiadało. Szkolenie i umiejętność komunikacji z psem w pewnym stopniu pozwalają opracować ramy zachowań dozwolonych i nieakceptowanych. Dobry właściciel musi poświęcić czas na to, by nauczyć psa podstaw zacho- wania w sytuacji, gdy działają na niego bodźce odwracające uwagę, jak rów- nież orientacji w nieznanym środowisku. Pozwoli to uniknąć w przyszłości problemów behawioralnych. Im lepiej wyszkolony pies, tym silniejsza wieź między zwierzęciem a właścicielem. Przewodnictwo, czyli kontrola dostępu Psy to zwierzęta stadne, żyją według pewnych zasad, mają określone oczeki- wania i są konsekwentne w działaniu. W kontaktach z psem należy w uczci- wy sposób ustalić zachowania mieszczące się w granicach normy i sprecy- zować oczekiwania wobec czworonoga. Ma to kluczowe znaczenie, jeśli chcesz, by Twój pies był dobrze przystosowany i zdrowy. Silne przewodni- ctwo bynajmniej nie wynika ze stosowania przemocy fizycznej. Prawdziwy przewodnik nie musi uciekać się do unieruchamiania, przyciskania psa do podłoża czy karcenia go ostrym tonem. Przewodnictwo nie polega także na wymuszaniu posłuszeństwa na zwierzęciu. Zamiast tego należy wprowadzić pewne zasady i ustanowić gra- nice przez kontrolowanie dostępu psa do interesujących go przedmiotów czy miejsc. Im więcej czasu poświęcimy na pokazanie psu, że jesteśmy dla niego najważniejsi i że jest od nas zależny, tym większą kontrolę będziemy mieć nad jego zachowaniem i tym lepiej będzie ułożony. Istotą przewodnictwa jest możliwość kontrolowania dostępu do wszystkiego, na czym zależy Twemu psu, na przykład do miejsca spania i odpoczynku, pożywienia, zabawek, Twojej uwagi, kontaktu z innymi psami czy możliwości przebywania poza domem. Rządy sprawować ma właściciel, a nie pies. 62 tresura05.indd 62 25-10-2006 19:41:10 Rozdział 5. Podstawy szkolenia psów Na relacje między dobrze ułożonym psem a jego panem mają wpływ różnego rodzaju ograniczenia i zasady dotyczące spodziewanych zachowań, a także konsekwentne szkolenie, w czasie którego pies uczy się, czego od niego oczekujemy. Dzięki więzi, jaka powstaje podczas szkolenia między psem a właścicielem, zawsze możliwe będzie znalezienie porozumienia z psem, zapobieżenie problemom lub ich uniknięcie. Pierwszym krokiem do wyeliminowania problemów behawioralnych jest silne przewodnictwo. A oto kilka wskazówek dotyczących tego, w jaki sposób zostać silnym i spra- wiedliwym przewodnikiem. 1. W życiu nie ma nic za darmo. Dawaj psu zadania do wykonania, na przykład siadanie przed podaniem posiłku, warowanie przed otwarciem drzwi do wyjścia itd. 2. Ludzie mają pierwszeństwo przy przechodzeniu przez drzwi, schodzeniu czy wchodzeniu po schodach. Dzięki temu pies nie ma możliwości wybiec przed właścicielem na dwór czy zrzucić go ze schodów. Naucz psa komend „siad” i „zostań” i stosuj je przed otwarciem drzwi. 3. Egzekwowanie komendy „leżeć waruj” przez pięć do dwudziestu minut pomaga psu nauczyć się samokontroli. Powinien również wykonywać to zadanie, gdy ma rozproszoną uwagę. 4. Zakaz wstępu do łóżka i na meble. Młodsze psy powinny spać w kojcu lub na posłaniu dla nich przeznaczonym, a nie z właści- cielem. Łóżko właściciela to najbardziej uprzywilejowane miejsce w całym domu i powinno być zarezerwowane wyłącznie dla niego. 5. Nie powtarzaj komend. Jeśli pies nie zareaguje za pierwszym razem, to znaczy, że nie rozumie jej znaczenia. 6. Ignoruj psa, gdy domaga się uwagi. Przewodnik sam wybiera mo- ment, w którym poświęca psu swą uwagę, lecz z pewnością nie wtedy, gdy życzy sobie tego pies. 7. Ignoruj psa, gdy niezmordowanie przynosi Ci zabawki. Przewod- nicy sami inicjują zabawę i decydują o jej zakończeniu. Dzięki temu pies zawsze musi być czujny, bo nigdy nie wie, kiedy może zacząć się bawić. 63 tresura05.indd 63 25-10-2006 19:41:10 Tresura psów 8. Nie zostawiaj niedokończonych zadań. Jeśli pies nie reaguje na wydane polecenie, nie powtarzaj komendy, lecz pomóż mu ją wykonać poprawnie. 9. Bądź konsekwentny. Ignoruj niepożądane zachowania, unikaj karcenia za szczekanie lub skakanie. Z punktu widzenia psa jaka- kolwiek uwaga właściciela jest lepsza niż brak uwagi. Często, gdy mówimy do psa, pies odbiera to jako nagrodę. 10. Unikaj kar. Zamiast karać, lepiej nauczyć psa tego, czego od niego oczekujesz. To właściciel sprawuje kontrolę nad tym, czego chce pies, dlatego dzię- ki przewodnictwu właściciela może nawiązać się silna więź miedzy człowie- kiem a psem, co z kolei pozwoli psu żyć w przekonaniu, że jego pan jest kluczem do wszystkiego, czego pożąda. Silne przewodnictwo to podstawa nauczenia psa właściwych zachowań, dzięki którym może stać się mile wi- dzianym członkiem rodziny. 10 sposobów na skuteczne szkolenie psa W książce tej zaprezentowane zostały skuteczne techniki szkoleniowe, dzię- ki którym szkolenie psa uwieńczone zostanie sukcesem. Większość metod stanowiących klucz do sukcesu ma zastosowanie uniwersalne. Powinieneś dostosować poniższe wskazówki do własnego psa. 1. Bądź cierpliwy. Każdy pies uczy się w innym tempie i nie zawsze tak szybko, jak byś sobie tego życzył. Okazuj cierpliwość i pomóż psu w skutecznej nauce. 2. Planuj z wyprzedzeniem. „Zaprogramuj” psa na odniesienie suk- cesu. Jeśli pies „nie chwyta”, o co Ci chodzi, prawdopodobnie musisz dokładniej przeanalizować jego zachowanie. 3. Bądź realistą. Nie spodziewaj się, że pies zachowa się w określo- ny sposób w otoczeniu, którego nie zna. 4. Bądź życzliwy. Podczas szkolenia stosuj pozytywne metody, aby nauczyć psa tego, czego od niego oczekujesz. 5. Unikaj stosowania kar. W rozwoju psa w fazie uczenia się nie ma miejsca na bodźce negatywne. 64 6. Nagradzaj skutecznie. Wzmacniaj właściwe zachowania za po- mocą tego, co dobrze motywuje psa. Głaskanie po głowie może tresura05.indd 64 25-10-2006 19:41:10 Rozdział 5. Podstawy szkolenia psów być przyjemne, ale niekoniecznie pożądane. Nie zapominaj, że nagrodą jest zapłata, zatem płać psu odpowiednio. 7. Bądź hojny. Wszyscy świeżo upieczeni trenerzy zwykle bardzo oszczędnie nagradzają czworonogi. Nagradzaj właściwe reakcje możliwie najczęściej. Jeśli pies zareagował wyjątkowo poprawnie, wzmacniaj takie zachowanie przez zastosowanie dodatkowych nagród, zabawek, pochwał czy okazanie mu miłości. 8. Ustanawiaj cele. Jeśli nie wiesz, jaki jest cel szkolenia, i nie zapla- nowałeś go, to skąd będziesz wiedzieć, czy pies opanował mate- riał szkoleniowy? 9. Ćwicz często. Twój pies potrzebuje krótkich, ale częstych szkoleń. 10. Bądź stanowczy. Kończ szkolenie wtedy, gdy pies nie jest jeszcze znudzony. Entuzjazmowi zawsze towarzyszy chęć dalszej nauki. Prawda jest taka, że sukces szkolenia zależy od tego, na co będziesz zwracać uwagę. Nastaw się na sukces, ogranicz psu pole do manewru, wzmacniaj pozytywne zachowania, a wkrótce Twój pupil stanie się dosko- nale ułożonym psem, którego wszyscy polubią. Jak nauczyć psa podstawowych komend? Klucz do sukcesu stanowi podstawowe posłuszeństwo. Im lepiej pies stosuje się do podstawowych poleceń, takich jak „siad zostań” czy „waruj zostań”, tym łatwiej nauczy się wykonywania sztuczek, w tym także i tych trudniej- szych. Większość sztuczek, które zostały omówione w tej książce, wymaga znajomości podstawowych komend typu „siad”, „waruj”, „zostań” i „do mnie”. Jeśli pies ma opanowane podstawowe polecenia, to z pewnością chętnie i bezstresowo będzie zdobywać nowe umiejętności. Wyćwiczenie komendy „siad” czy „waruj” to dobry punkt wyjścia do dalszej, owocnej nauki. Nie możesz oczekiwać, że po jednej bądź dwóch lekcjach Twój pies będzie w stanie perfekcyjnie wykonać polecenia w warunkach działania różnych, rozpraszających uwagę bodźców czy w obecności obcych osób. 65 tresura05.indd 65 25-10-2006 19:41:10 Tresura psów Jeśli chcesz mieć dobrze ułożonego psa, który zawsze posłusznie wykonuje Twoje polecenia, musisz poświęcić nieco czasu na wyszkolenie go. Komenda „siad” Aby nauczyć psa siadu na komendę, zanim klikniesz i nagrodzisz go sma- kołykiem za właściwą reakcję, powinieneś zachęcić go, aby przybrał odpo- wiednią pozycję. Należy też pamiętać, że jeśli zachęcamy psa za pomocą smakołyka, nie należy go nadmiernie eksponować, ponieważ pies może się od niego uzależnić (patrz rozdział 4.). Rezygnacja w odpowiednim mo- mencie z „przynęty” spowoduje, że pies będzie stosował się do poleceń i faktycznie zrozumie sens polecenia „siad”. Siadu uczy się w następujący sposób: 1. Trzymaj smakołyk nad nosem psa i przesuń rękę w kierunku jego głowy. 2. Jeżeli pies przysiądzie, kliknij i nagródź go. 3. Jeśli pies zaczyna się cofać, ćwicz blisko ściany, tak by uniemożli- wić mu wykonywanie dalszych ruchów do tyłu. 4. Ćwicz komendę do momentu, w którym pies wykonuje polecenie bez wahania. 5. Teraz zabierz smakołyk, ale nadal trzymaj rękę w ten sam sposób, i naprowadź psa na pozycję „siad”. Jeśli pies wykona polecenie, kliknij i nagródź go smakołykiem, w przeciwnym razie powróć do naprowadzania go przy użyciu smakołyka i przećwicz egze- kwowanie polecenia od sześciu do ośmiu razy. 6. Kiedy pies nauczy się bezbłędnie wykonywać polecenie (zgodnie z zasadą „dziesięć razy z rzędu”), dołącz ustną komendę „siad”, którą wydawaj, zanim pies usiądzie. 7. Powtarzaj poszczególne czynności w różnych warunkach przy każdej nadarzającej się okazji, dopóki pies nie opanuje komendy do perfekcji. 8. Następnie bez smakołyku każ psu wykonać polecenie kilka razy i dopiero wtedy kliknij i nagródź go. Zacznij od niewielu powtó- rzeń, na przykład dwóch, trzech, najwyżej czterech, a następnie klikaj i nagradzaj, ale nie twórz schematu. 66 tresura05.indd 66 25-10-2006 19:41:10 Rozdział 5. Podstawy szkolenia psów 9. Aby psu łatwiej było zgeneralizować zachowanie, zacznij ćwiczyć komendę „siad” w nowych miejscach, na przykład w sklepie zoolo- gicznym, parku czy w gabinecie u weterynarza. Pamiętaj, że zapomi- nanie to naturalny proces towarzyszący uczeniu się i jeśli pojawi się taka potrzeba, na przykład ilekroć pracujecie w warunkach działania silnych bodźców rozpraszających, należy pomóc psu przypomnieć sobie daną komendę, używając w tym celu smakołyku. 10. Aby sprawdzić, czy pies opanował wykonywanie komendy, przeegzaminuj go — powinien wykonać ją dziesięć razy z rzędu. Jeśli nie opanował jej w stu procentach, kontynuuj ćwiczenia przed ponownym sprawdzeniem jego pojętności w danych warunkach. Jeśli pies nie jest w stanie poprawnie wykonać komendy dziesięć razy z rzędu, należy przećwiczyć jej wykonanie przy Twojej pomocy, zanim po- nownie będzie mógł podjąć próbę samodzielnego jej wykonania. Jeśli po- każesz psu, co ma zrobić, aby przyjąć odpowiednią pozycję, nie będzie się czuł zdezorientowany i sfrustrowany popełnianymi błędami. Z pewnością szybko zorientuje się, jak „zarobić” na kliknięcie i smakołyk. Komenda „siad zostań” Przejście od komendy „siad” do ko­ mendy „siad zostań” przebiega dwue­ tapowo. Najpierw pies musi wytrwać w jednej pozycji przez określony czas (czas trwania), a następnie utrzymać ją, gdy trener się oddala (odległość). Jeśli nauczymy psa takiego zachowa- nia, rozkładając naukę na dwa etapy, będzie on w stanie poprawnie wyko­ nać komendę „siad zostań” w warun­ kach działania różnych bodźców rozpraszających uwagę. Utrzymania pozycji przez określony czas uczy się w następujący sposób: Rysunek 5.1. Pinczer miniaturowy naprowadzany do pozycji „siad” 67 tresura05.indd 67 25-10-2006 19:41:11 Tresura psów 1. Wyegzekwuj wykonanie komendy „siad”, policz do dwóch, a następnie kliknij i nagródź psa. 2. Okres, w jakim pies ma wytrzymać bez ruchu, stopniowo wydłu- żaj o kilka sekund, klikając i nagradzając go w coraz dłuższych odstępach czasu. Maksymalny czas od wykonania polecenia do kliknięcia i podania smakołyku nie powinien przekroczyć dziesię- ciu sekund. 3. Jeśli pies potrafi wytrwać we właściwej pozycji przez dziesięć sekund, dołącz ustną komendę „zostań” i daj sygnał (zwykle jest to otwarta dłoń zwrócona w stronę psa). 4. Czas między kliknięciami z nagrodami zwiększaj losowo, tak by pies nie wiedział, kiedy nastąpi kliknięcie i nagroda. 5. Ćwicz komendę w różnych sytuacjach, zaczynając od podstaw. Staraj się poprawić psa najdalej po dwóch błędach przez zredukowanie liczby bodźców rozpraszających jego uwagę lub zmodyfikowanie zmiennych tego ćwiczenia. Jeśli pies zaczyna się mylić po dwóch wykonaniach ćwiczenia, musisz zmienić metodę, aby łatwiej mu było wykonać polecenie. Druga część komendy „siad zostań” polega na pozostaniu w siadzie, podczas gdy trener oddala się od psa. Uczenie psa pozostawania w miejscu przebiega w następujący sposób: 1. Wydaj psu polecenie „siad”, a następnie zrób mały krok w prawo lub w lewo i wróć na miejsce. Jeśli pies nie ruszył się z miejsca, kliknij i nagródź go smakołykiem. Jeśli nie utrzymał pozycji, następnym razem wykonaj mniejszy ruch. 2. Stopniowo przenieś ciężar ciała do tyłu, trzymając ręce przed sobą. Kliknij i nagródź psa za pozostanie w tej samej pozycji. Ćwicz oddalanie się od psa, dopóki nie pojmie, że ma zostać na miejscu. 3. Stopniowo i powoli zwiększaj odległość, na jaką się oddalasz. Nie zwlekaj zbyt długo z powrotem do psa, kliknięciem i nagro- 68 tresura05.indd 68 25-10-2006 19:41:11 Rozdział 5. Podstawy szkolenia psów dzeniem go. Jeśli za długo będziesz tkwić w bezruchu, zniecierp- liwiony pies podbiegnie do Ciebie. 4. Kiedy pies umie pozostać na miejscu na tyle długo, że jesteś w stanie przejść na drugą stronę pokoju, zacznij powoli wydłużać każdorazowo moment powrotu o kilka sekund. 5. Powoli wydłużaj czas oddalenia tak, by połączyć dwa opisane powyżej elementy, czyli czas utrzymania przez psa pozycji oraz odległość od niego. Komenda „waruj zostań” Podczas nauki komendy „waruj zostań” pies ma leżeć przed dłuższy czas, dlatego należy zwrócić uwagę na rodzaj powierzchni, na jakiej ma się po- łożyć. Nie powinna być zbyt gorąca ani zbyt chłodna, ani też zbyt twarda i niewygodna, ponieważ pies może zacząć się kręcić i wstawać z miejsca, jeśli będzie mu niewygodnie. Psy krótkowłose zwykle nie lubią kłaść się na twardym drewnie i linoleum, natomiast chętniej nauczą się warować na wykładzinie czy ręczniku. 1. Zacznij od wydania komendy „siad”. Za pomocą smakołyku trzy- manego przed nosem psa zachęć go, aby się położył. Jeśli w ślad za smakołykiem ugnie głowę i łapy, kliknij i nagródź go. 2. Stopniowo schylaj rękę ze smakołykiem coraz niżej. Jeśli pies nie wie, co ma zrobić, i pochyla głowę tylko do pewnej wysokości, stosuj smakołyk przez kilka następnych powtórzeń. 3. Kiedy ręką ze smakołykiem dotkniesz podłoża, poeksperymentuj trochę wyciągając ją w stronę psa, w kierunku jego klatki piersio- wej i czekaj. Większość psów w takiej sytuacji będzie starała się zdobyć przysmak i wreszcie położy się na ziemi. Jeżeli pies ugnie łapy i położy się, kliknij i nagródź go. 4. Wykonaj sześć powtórzeń z rzędu bez nagrody, klikaj i nagradzaj psa tylko wtedy, gdy za każdym razem położy się na podłodze. 5. Wykonaj ten sam ruch bez przysmaku w ręce. Nagródź psa klikaniem i smakołykiem za każdym razem, gdy będzie próbował się położyć. 69 tresura05.indd 69 25-10-2006 19:41:11 Tresura psów 6. Jeśli pies popełni więcej niż dwa błędy, wróć do stosowania sma- kołyku przez sześć powtórzeń, a następnie spróbuj wyegzekwo- wać komendę bez „przynęty”. 7. Spróbuj egzekwować komendę „waruj” w różnych warunkach. Możliwe, że pies nie będzie całkowicie posłuszny w nowym miejscu czy w tłumie nieznanych ludzi. W takiej sytuacji wróć do stosowania smakołyku w roli „przynęty”, aby pokazać mu, co ma robić. Zrezygnuj ze stosowania „przynęty” wtedy, gdy nie będzie już potrzebna. Rysunek 5.2. Szczenię owczarka szetlandzkiego naprowadzane do pozycji „waruj” Niektóre psy mają problemy z opanowaniem komendy „waruj” i zatrzymu- ją się na siadzie. A oto kilka wskazówek, które mogą okazać się pomocne przy nauce warowania: 70 • Zacznij wprowadzać komendę „waruj” na miękkiej powierzchni, z daleka od rozpraszających psa bodźców. tresura05.indd 70 25-10-2006 19:41:11 Rozdział 5. Podstawy szkolenia psów • Nagradzaj psa smakołykami, za którymi przepada, a które rzadko dostaje. • Zachęcaj psa do położenia się pod stolikiem, pod poprzeczką krzesła lub pod Twoją wyciągniętą nogą — pod jakimkolwiek przedmiotem, aby zrozumiał, czego od niego oczekujesz. • Eksperymentuj przez przybliżanie smakołyku w stronę psa i kierowanie ręki w okolice jego klatki piersiowej, między łapy lub oddalanie go od pyska psa pod kątem 45°. • Nie zmuszaj psa, żeby się położył, przez wywieranie na niego presji. Jeśli zaczniesz naciskać psa i poszturchiwać go, zdekon- centruje się i w rezultacie całe zadanie wykonasz za niego sam. Jeśli chcesz, aby Twój pies nauczył się myśleć, nie popychaj go i nie zmuszaj do przyjęcia pożądanej pozycji. Przede wszystkim pamiętaj, że podczas szkolenia, zwłaszcza gdy prze- biega ono dość opornie, należy zachować cierpliwość i ćwiczyć jak najczęś- ciej. Krótkie, częste sesje szkoleniowe przynoszą znacznie większe efekty zarówno dla Ciebie, jak i dla psa, niż maratony. Warto pamiętać, że psy działają pod wpływem impulsu i uwielbiają gonić wszystko, co ucieka. Musisz zachować szczególną uwagę, spuszczając psa ze smyczy w terenie nieogrodzonym. Twój pies może być najlepiej wyszkolonym psem w okolicy, ale jeśli zobaczy kota przebiegającego przez ulicę, najprawdopodobniej rzuci się za nim w pogoń. Na wszystkich spacerach w mieście trzymaj psa na smyczy i rozważnie pozwalaj mu korzystać z uroków wolności. Komenda „do nogi” W porównaniu z innymi poleceniami najściślejszy związek z pozycją, jaką zajmujesz w relacjach z psem, ma przychodzenie przez niego do nogi na komendę. Jeśli pies uznaje przewodnictwo właściciela i wie, że sprawuje on kontrolę nad wszystkimi atrakcyjnymi dla niego rzeczami, musi często mel- dować się właścicielowi, aby uzyskać to, czego chce. Gwoli przypomnienia 71 tresura05.indd 71 25-10-2006 19:41:11 Tresura psów przeczytaj ponownie rozdział poświęcony przewodnictwu i zastosuj się do przedstawionych tam wskazówek, aby zwiększyć swą władzę nad psem. Biorąc pod uwagę szkolenie, aby nauczyć psa komendy „do mnie”, na- leży przede wszystkim umieć przykuć jego uwagę i skłonić, by spojrzał na właściciela. Opanowanie komendy „do mnie” wymaga wdrożenia następu- jących elementów: 1. Zacznij spacerować z psem na smyczy w miejscu, gdzie nie ma zbyt wielu bodźców. Nie pozwalaj mu zbliżyć się tam, gdzie chce, i od- czekaj chwilę, aby spojrzał na Ciebie, po czym kliknij i nagródź go. 2. Powtarzaj to ćwiczenie dopóty, dopóki pies nie nauczy się, że ma ignorować inne bodźce. 3. Zmień miejsce ćwiczeń na bardziej stymulujące lub udaj się tam, gdzie uwaga psa będzie bardziej rozproszona, i powtórz ćwiczenie. 4. Jeśli pies nie spojrzy na Ciebie w ciągu 30 sekund, odsuń się od źródła bodźców i ćwicz tak długo, aż pies będzie reagować po- prawnie w ciągu tego czasu. 5. Jeśli pies przygląda Ci się wyczekująco, oddal się od niego biegiem. Kliknij i podaj mu smakołyk, gdy znajdzie się u Twych stóp. Dzięki temu będzie miał lepszą motywację, by do Ciebie przybiec. 6. Kiedy pies opanuje już tę część komendy, wstrzymaj się z klika- niem do momentu, w którym zacznie przybiegać do Ciebie na zawołanie. 7. Dołącz ustną komendę „do mnie” wypowiadaną wtedy, gdy pies dobiega do Ciebie, aby dostać smakołyk. 8. Zmień otoczenie. Zwiększaj stopień intensywności bodźców przez zbliżanie się do ich źródła, zwiększanie odległości między Tobą a psem i wykorzystanie dłuższej smyczy. 9. Jeśli pies nie zareaguje i nie spojrzy na Ciebie w określonym cza- sie, należy zrezygnować z ćwiczeń w danym miejscu. Cała sztuka w uczeniu psa komendy „do mnie” polega na „zaprogra- mowaniu” psa na sukces. Nie pozwalaj mu biegać bez smyczy, jeśli nie po- trafisz wyegzekwować przychodzenia na zawołanie i ćwiczcie tę komendę do skutku. Jeśli pies opanuje podstawy tej komendy na smyczy o długości około dwóch metrów, możesz zacząć używać dłuższej smyczy. Musisz wów- 72 tresura05.indd 72 25-10-2006 19:41:11 Rozdział 5. Podstawy szkolenia psów czas powtarzać wszystkie kroki od początku i utrwalać je. Niektóre psy w krótkim czasie robią spore postępy, innym należy zwolnić tempo nauki. W miarę jak pies uczy się reagować na komendę i porzuca swoje „spa- cerowe zainteresowania” (podstawa nauczenia przychodzenia na komen- dę), by posłusznie przyjść do Ciebie po wydaniu polecenia, możesz zacząć stosować dłuższą smycz. Następny krok stanowi puszczenie smyczy, która będzie luźno ciągnąć się za psem, a wreszcie jej odpięcie od obroży. Na każ- dym etapie należy ćwiczyć wszystkie elementy po kolei. Kiedy po raz pierw- szy spuszczamy psa ze smyczy, powinniśmy na wszelki wypadek wybrać ogrodzone miejsce, gdyby okazało się, że tempo szkolenia było za szybkie, a pies ma ochotę skorzystać z okazji do ucieczki. W takiej sytuacji należy cofnąć się do etapu wykonywania ćwiczeń ze smyczą. Choć cały proces wydaje się nieco żmudny i monotonny, warto poświę- cić swój czas i wyćwiczyć psa tak, by zawsze posłusznie reagował na polece- nie „do mnie”. Jeżeli pies nauczy się meldować na każde nasze zawołanie, nagrodą może być nie tylko smakołyk, ale również możliwość kontynuacji zabawy z innym psem, obwąchania jakiegoś atrakcyjnie pachnącego miejsca czy pogoń za wiewiórką. Jeśli pies będzie nagradzany w tak różnorodny sposób, szybko zrozumie, że powroty do właściciela na jego zawołanie to fajna sprawa. Jednak bez względu na to, jak posłusznie reaguje Twój pies, musisz pamiętać, aby nigdy nie spuszczać go ze smyczy na terenie, gdzie istnieje niebezpieczeństwo, iż zew wolności może kosztować go życie. Zmiana sygnałów optycznych Na wczesnym etapie szkolenia sygnały optyczne dawane psu, aby wykonał dane polecenie, są zwykle przesadzone. Kiedy pies opanuje już daną sztucz- kę czy komendę, należy zamienić sygnał na nieco subtelniejszy lub zrezyg- nować z wydawania komendy ustnej na rzecz gestu. Przy zmianie sygnału optycznego najważniejszą rolę odgrywa kolejność wprowadzania nowego sposobu komunikacji. Standardowo przyjmuje się kolejność — nowy sygnał, a następnie poprzednio używany. Jeśli nie za- demonstrujemy najpierw nowego sygnału, zwierzę może go zignorować i nadal reagować na ten używany poprzednio. Jeśli nie zachowamy odpo- wiedniej kolejności, nie będziemy w stanie zastąpić dotychczas stosowane- go sygnału nowym. 73 tresura05.indd 73 25-10-2006 19:41:11 Tresura psów Sztuczka z turlaniem to doskonały przykład ilustrujący, w jaki sposób wprowa- dzić nowy sygnał optyczny w celu skrócenia lub zastąpienia pierwotnie uży- wanego. Ucząc psa turlania, najprawdopodobniej większość z nas kreśli blisko ciała psa w powietrzu koło, tak by skłonić go do przewrotu. Z czasem można ten ruch skrócić do małego obrotu ręką lub pokazania psu zaciśniętej dłoni. Aby zmienić sygnał optyczny dawany psu zamiast komendy ustnej, należy najpierw przekazać nowy sygnał, a następnie poprzedni (w wersji przesadzonej). Stopniowo demonstrujemy poprzedni sygnał w coraz mniej przesadzony sposób, aż pies zacznie reagować na sygnał dawany w pierwszej kolejności. Sporządź plan i śledź postępy psa Podczas sporządzania planu każdą nowo wprowadzaną komendę czy sztuczkę powinieneś podzielić na poszczególne etapy, co pozwoli Ci obserwować postę- py psa i czynniki utrudniające naukę. Staraj się zwrócić uwagę na to, w jakim tempie pies skutecznie uczy się nowych poleceń, i od czasu do czasu modyfikuj plan, jeśli są ku temu powody. Główną wytyczną, którą należy się kierować, jest zasada „dziesięciu razy z rzędu”. Oznacza to, że jeśli pies potrafi powtórzyć dane ćwiczenie lub jego część poprawnie w stu procentach, możesz przejść do następ- nego etapu nauki. Natomiast jeśli pies robi dużo błędów lub wykazuje się bra- kiem zainteresowania, podziel ćwiczenie na mniejsze części lub zmień metodę. Zapisuj każdą sztuczkę czy ćwiczenie, których uczysz psa, wraz z poszcze- gólnymi krokami w odpowiedniej kolejności i ustanawiaj cel dla każdej lek- cji. Sesje szkoleniowe nie powinny trwać zbyt długo (nie więcej niż 10 mi- nut), a każda z nich powinna prowadzić do osiągnięcia jakiegoś celu, co pozwoli stwierdzić, czy pies potrzebuje ułatwień. Dobrym pomysłem, który pomoże w odniesieniu sukcesu, jest prowadzenie dziennika szkolenia słu- żącego do odnotowywania wszelkich postępów ucznia. Jeśli napotkasz na jakieś problemy, będziesz mógł przejrzeć notatki na temat tych elementów szkolenia, które pies opanował bez trudu, sprawdzić, jakie metody okazały 74 tresura05.indd 74 25-10-2006 19:41:11 Rozdział 5. Podstawy szkolenia psów się trafne, i zmodyfikować podejście tak, by móc kontynuować edukację Twego pupila. Ilekroć uczysz psa nowych zachowań, klikaj i nagradzaj go możliwie najczęściej. Jeśli okaże się, że musisz czekać dłuższą chwilę na wykonanie polecenia, prawdopodobnie powinno ono zostać podzielone na mniejsze elementy. Podczas nauki nowych komend pies powinien mieć jak najmniej szans na popełnienie błędu. Znaczenie ćwiczeń Psy uczą się przez powtarzanie. Im więcej ćwiczycie, tym lepiej pies opa- nowuje komendy, więc będzie je wykonywał na sygnał optyczny. Psy nie umieją generalizować zachowań. Innymi słowy, fakt, że potrafią od razu na komendę warować w kuchni, nie oznacza, że wykonają to samo polecenie w parku czy w lecznicy weterynaryjnej. Częste ćwiczenia w różnych warunkach gwarantują, że pies szybko i posłusznie zastosuje się do Twojego polecenia. Jeśli chcesz, aby Twój pies umiał wykonać polecenie mimo bodźców rozpraszających uwagę, takich jak ludzie czy inne psy, musisz mu je odpowiednio dawkować. Na tyle, na ile to możliwe, pomóż swemu pupilowi odnieść sukces. Nie należy poprawiać psa, jeśli nie wykonał ćwiczenia w nowym otoczeniu. Powinieneś tak długo pokazywać mu, co ma zrobić, aż zrozumie, jakie są Twoje intencje, i zro- bi to samodzielnie. Jeśli widzisz potrzebę korygowania psa, oznacza to, że nastawienie do szkolenia jest niewłaściwe. W takiej sytuacji konieczne jest zaplanowanie sesji szkoleniowych od nowa. 75 tresura05.indd 75 25-10-2006 19:41:12 Tresura psów Doskonalenie różnych aspektów sztuczek Doskonalenie różnych aspektów sztuczek, które pies wykonuje na Twoje polecenie, ma spore znaczenie dla kontynuacji nauki. Odległość, czas reakcji i czas trwania pomagają doskonalić wykonanie danej sztuczki oraz przejść do bardziej skomplikowanych zadań. Dystans oznacza odległość, z jakiej pies wykonuje polecenia przewodnika, czas reakcji to czas ich wykonania, a czas trwania oznacza, jak długo pies jest w stanie utrzymać pozycję. Nie próbuj doskonalić kilku aspektów zachowań psa jednocześnie. Na przykład jeśli chcesz nauczyć psa machać łapą z pewnej odległości, nie powinieneś wymagać od niego, aby machał nią dłużej, niż robi to w normal- nych okolicznościach (wytrwanie w danej pozycji). Natomiast jeśli starasz się doskonalić czas wykonywania danej sztuczki, nie skupiaj się na ćwicze- niu jej na odległość. Dzięki oddzieleniu od siebie poszczególnych aspektów ułatwisz psu opanowanie danej sztuczki w krótszym czasie. Prawda jest taka, że sukces szkolenia zależy od tego, na co będziesz zwracać uwagę. Nastaw się na sukces, ogranicz psu pole manewru, wzmacniaj pozytywne zachowania, a wkrótce Twój pupil stanie się doskonale ułożonym psem, którego wszyscy polubią. Odległość Aby zwiększyć odległość, w jakiej ćwiczysz z psem, musisz obniżyć standar- dy dla wszystkich aspektów wykonywanych ćwiczeń z wyjątkiem wykony- wania komendy na odległość. Odległość ta będzie się stopniowo zwiększać, nawet jeśli pies wykonuje całe ćwiczenie niedbale. Należy zacząć od egze- kwowania polecenia z małej odległości, którą stopniowo zwiększamy. Jeśli pies zacznie się mylić, odległość jest za duża. W takiej sytuacji należy skrócić dystans i zacząć na nowo ćwiczenia z odległości, w jakiej pies nie popełniał błędów. Wskazane jest także zwolnienie tempa nauki. 76 tresura05.indd 76 25-10-2006 19:41:12 Rozdział 5. Podstawy szkolenia psów Jeśli pies opanuje wykonywanie komendy z określonej odległości, nale- ży ją stopniowo zwiększać i ćwiczyć tak długo, aż pies wykona zadanie po- prawnie. Nie powinieneś przejmować się, jeśli zaraz zapomni, co ma robić, i zaprzestanie wykonywania poleceń. Wtedy trzeba zacząć naukę od nowa — z pewnością pies znacznie szybciej i lepiej opanuje tę sztuczkę. Szybkość wykonania sztuczki Szybkość wykonania sztuczki to okres, jaki mija od wydania polecenia do rozpoczęcia wykonywania go przez psa. Aby przyspieszyć czas reakcji na komendę, musisz ustalić, w jakim czasie Twój czworonogi przyjaciel ma wy- konać sztuczkę, i nagradzać go pod warunkiem, że zmieści się w wyznaczo- nym czasie. Wszystkie inne wykonania powinieneś ignorować. Większość psów szybko orientuje się, że muszą zwiększyć tempo pracy. Nie zapominaj, że jeśli pracujesz nad czasem reakcji, musisz obniżyć standardy dla innych aspektów wykonania zadania. Utrzymanie pozycji Ten aspekt również wiąże się z cza- sem, a ściślej rzecz biorąc, z okre- sem, przez jaki pies musi wytrwać w danej pozycji do momentu po- dania mu nagrody, na przykład z uniesioną łapą przy wykonywa- niu polecenia „pomachaj łapą”. Można nauczyć psa utrzymywania pozycji przez opóźnianie momentu kliknięcia i nagrodzenie go dopiero wtedy, gdy udało mu się utrzymać pozycję dłużej. Jeśli starasz się prze- dłużyć czas, jaki pies ma wytrwać w danej pozycji, musisz to robić powoli, aby nie doszło do całko- witego regresu. Jeśli narzucisz zbyt duże tempo, a pies przestanie wy- konywać polecenia, musisz zacząć Rysunek 5.3. Golden retriever z łopatką do piasku w zębach 77 tresura05.indd 77 25-10-2006 19:41:12 Tresura psów wszystko od początku. Wkrótce okaże się, że dzięki Twojej elastyczności pies poczyni ogromne postępy w stosunkowo krótkim czasie. Co zrobić, jeśli pies odmawia wykonania polecenia, które z pewnością zna? Jeśli pies nie reaguje na komendę, którą już zna, należy ponownie pokazać mu ręką lub przy użyciu nagrody, co chcemy wyegzekwować. Powtarzamy ćwiczenie sześć razy z naprowadzaniem i próbujemy ponownie wyegzekwować komendę bez naprowadzania. Przyczyną, dla której psy nie reagują na wydawane im polecenia, może być rozproszona w nowym środowisku uwaga. Opisane powyżej metody uczenia psa sztuczek gwarantują dobrą zaba- wę podczas nauki. Zanim zaczniesz szkolić swojego psa, skoncentruj się na tym, by za pomocą powszechnie stosowanych metod opanował podstawy posłuszeństwa. Im więcej możliwości wyboru, tym większą frajdę czerpie ze szkolenia Twój pies i Ty, a także atrakcyjniejsza zabawa płynąca z nauki dla Twego czworonoga. Jeśli będziesz postępować zgodnie z planem omó- wionym w tym rozdziale, służącym przedstawieniu siebie jako przewodnika psa i wyćwiczeniu podstawowych komend, takich jak „siad zostań”, „waruj zostań” i „do mnie”, wkrótce będziesz mógł odczuć satysfakcję z posiadania dobrze ułożonego psa, członka Twojej rodziny. 78 tresura05.indd 78 25-10-2006 19:41:12
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Tresura psów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: