Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00471 008945 13448584 na godz. na dobę w sumie
Tuning, wyciszanie i overclocking komputera PC - książka
Tuning, wyciszanie i overclocking komputera PC - książka
Autor: Liczba stron: 192
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-251-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> hardware >> optymalizacja wydajności
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Nowe oblicze Twojego peceta

Chcesz zmienić standardowego peceta w prawdziwe cacko? Poprawić jego wygląd, polepszyć osiągi, wyciszyć i zwiększyć wydajność? Sięgnij po tę książkę i przekonaj się, jak możesz stać się posiadaczem niepowtarzalnego sprzętu, którym będziesz mógł pochwalić się przed znajomymi.

Znajdziesz tutaj wiele praktycznych porad dotyczących tuningu i overclockingu. Dowiesz się, jak zabrać się do dzieła, co i gdzie można kupić, a także jak nie popsuć przy okazji swojego sprzętu. To książka zarówno dla osób, które lubią 'bajery' - takie jak podświetlane, czy ręcznie malowane obudowy, jak i dla tych, którzy chcą osiągnąć maksymalną wydajność minimalnym kosztem, wyciskając maksimum wydajności z już posiadanego sprzętu.

Dowiedz się jak:

Po przeczytaniu tej książki i skorzystaniu z zawartych w niej wskazówek, nie poznasz swojego komputera. Będzie działał wydajniej, niezawodnej, ciszej, a w przy okazji będzie cieszył wzrok niepowtarzalnym wyglądem.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Tuning, wyciszanie, overclocking komputera PC Autor: Bartosz Danowski ISBN: 83-7361-251-3 Format: B5, stron: 170 Chcesz zmieniæ standardowego peceta w prawdziwe cacko? Poprawiæ jego wygl¹d, polepszyæ osi¹gi, wyciszyæ i zwiêkszyæ wydajnoġæ? Siêgnij po tê ksi¹¿kê i przekonaj siê, jak mo¿esz staæ siê posiadaczem niepowtarzalnego sprzêtu, którym bêdziesz móg³ pochwaliæ siê przed znajomymi. Znajdziesz tutaj wiele praktycznych porad dotycz¹cych tuningu i overclockingu. Dowiesz siê, jak zabraæ siê do dzie³a, co i gdzie mo¿na kupiæ, a tak¿e jak nie popsuæ przy okazji swojego sprzêtu. To ksi¹¿ka zarówno dla osób, które lubi¹ „bajery” — takie jak podġwietlane, czy rêcznie malowane obudowy, jak i dla tych, którzy chc¹ osi¹gn¹æ maksymaln¹ wydajnoġæ minimalnym kosztem, wyciskaj¹c maksimum wydajnoġci z ju¿ posiadanego sprzêtu. Dowiedz siê jak: • Przerobiæ obudowê komputera • Zmodyfikowaæ zasilacz i zainstalowaæ dodatkowe wentylatory • Zainstalowaæ lub samemu wykonaæ okr¹g³e kable • Podġwietliæ wnêtrze obudowy • Samodzielnie pomalowaæ obudowê • Zainstalowaæ dodatkowe panele steruj¹ce • Wydajniej ch³odziæ wnêtrze swojego peceta • Podkrêciæ procesor, pamiêci i kartê graficzn¹ • Wyciszyæ dzia³anie komputera Po przeczytaniu tej ksi¹¿ki i skorzystaniu z zawartych w niej wskazówek, nie poznasz swojego komputera. Bêdzie dzia³a³ wydajniej, niezawodnej, ciszej, a w przy okazji bêdzie cieszy³ wzrok niepowtarzalnym wygl¹dem. Nowe oblicze Twojego peceta. • Popraw wygl¹da komputera, zainstaluj dodatkowe oġwietlenie i panele steruj¹ce • Zadbaj o wyrafinowane i wydajne ch³odzenie podkrêconego sprzêtu • Uzyskaj maksymaln¹ wydajnoġæ procesora, pamiêci i karty graficznej • Nigdy wiêcej szumu! Wycisz swój komputer Spis treści Wstęp ...................................................z...................................................z........... 5 Rozdział 1. Przykłady modyfikacji obudowy komputerowej .................................... 7 Sposoby wycinania otworów ...................................................i...........................................7 Montaż okienka w bocznej ścianie obudowy...................................................i.................12 Instalacja dodatkowych wentylatorów ...................................................i...........................19 Rozdział 2. Przykłady modyfikacji zasilacza ...................................................z..... 29 Przeźroczysta pokrywa zasilacza ...................................................i...................................29 Przeźroczysta obudowa zasilacza...................................................i...................................34 Wymiana wentylatora ...................................................i...................................................i.43 Instalacja dodatkowego wentylatora ...................................................i..............................46 Rozdział 3. Przykłady modyfikacji kabli ...................................................z........... 49 Okrągłe kable sygnałowe własnej roboty...................................................i.......................49 Kable zasilające...................................................i...................................................i...........51 Profesjonalne okrągłe kable ...................................................i...........................................55 Porządkowanie kabli we wnętrzu obudowy...................................................i...................56 Rozdział 4. Przykład modyfikacji innych podzespołów komputera ........................ 59 Rozdział 5. Malowanie podzespołów komputera.................................................. 69 Malowanie obudowy ...................................................i...................................................i...70 Malowanie przednich paneli napędów CD-ROM i FDD..................................................72 Zakrywanie niechcianych otworów ...................................................i...............................75 Gdy coś pójdzie nie tak ...................................................i..................................................76 Rozdział 6. Oświetlenie ...................................................z.................................. 77 Diody oraz diody laserowe...................................................i.............................................77 Zimne katody i neony...................................................i...................................................i..78 Świecące wentylatory...................................................i...................................................i..80 Świecące przewody Glowire...................................................i..........................................81 Inne świecidełka...................................................i...................................................i..........83 Rozdział 7. Metody chłodzenia zestawu komputerowego..................................... 85 Chłodzenie tradycyjne...................................................i...................................................i.85 Wentylatory...................................................i...................................................i.................94 Ogniwa Peltiera ...................................................i...................................................i...........95 Chłodzenie wodne ...................................................i...................................................i.....101 Wydajne chłodzenie własnej roboty ...................................................i......................102 Układ chłodzenia wodnego dla kilku podzespołów..................................................107 Gotowy zestaw chłodzenia wodnego...................................................i.....................109 4 Tuning, wyciszanie, overclocking komputera PC Rozdział 8. Wyciszanie komputera PC...................................................z........... 113 Karta graficzna ...................................................i...................................................i..........115 Procesor...................................................i...................................................i.....................122 Płyta główna...................................................i...................................................i..............125 Obudowa ...................................................i...................................................i...................133 Zasilacz...................................................i...................................................i......................147 Twardy dysk...................................................i...................................................i..............150 Dodatkowe wentylatory ...................................................i...............................................153 Rozdział 9. Panele sterujące...................................................z......................... 157 Prezentacja możliwości dostępnych paneli ...................................................i..................157 Panel sterujący pracą wentylatorów własnej roboty ...................................................i....160 Rozdział 10. Overclocking komputera PC ...................................................z........ 165 Podkręcanie procesorów ...................................................i..............................................165 Podkręcanie pamięci RAM ...................................................i..........................................169 Podkręcanie karty graficznej...................................................i........................................172 Testowanie stabilności i wydajności komputera...................................................i..........174 Kontrola temperatury ...................................................i...................................................i176 Dodatek A ...................................................z...................................................z. 179 Polskie strony WWW...................................................i...................................................i179 Zagraniczne strony WWW...................................................i...........................................179 Strony producentów i sprzedawców akcesoriów i sprzętu związanego z tematyką książki...................................................i........................180 Podsumowanie ...................................................z.............................................. 181 Skorowidz ...................................................z...................................................z.. 183 Rozdział 2. Przykłady modyfikacji zasilacza Doskonalić można wszystko i nic nie stoi na przeszkodzie, by zająć się modyfikacją zasilacza komputerowego. Musisz liczyć się z tym, że nawet najdrobniejsza ingeren- cja w zasilacz powoduje utratę gwarancji, dlatego, zanim coś przebudujesz i ulepszysz, zastanów się, czy warto. Przeźroczysta pokrywa zasilacza W niniejszym rozdziale opisałem kilka możliwości przeróbki zasilacza. Zacznijmy od najprostszej a zarazem najtańszej przeróbki. Wymyśliłem sobie, że pokrywa zasilacza mogłaby zostać wykonana z pleksi. Dzięki temu wnętrze zasilacza będzie doskonale wi- doczne, a po podświetleniu da piorunujący efekt, kt óry zadowoli większość „moderów”. Do wykonania projektu potrzebujemy: pleksi o grubości 2 mm, palnika gazowego lub opalarki do lakieru, noża do cięcia wykładzin, linijki. Rozmiar potrzebnego pleksi jest uzależniony od wymiarów zasilacza. Dlatego, zanim ku- pisz szybę, musisz rozkręcić zasilacz i zmierzyć pokrywę, która jest widoczna na ry- sunku 2.1. W przypadku modyfikowanego zasilacza potrzebowałem pleksi o rozmiarze 14,2× 31,5 cm. Na rysunku 2.2 umieściłem schemat wyciętego kawałka pleksi potrzebnego do wykonania pokrywy mojego zasilacza. 30 Tuning, wyciszanie, overclocking komputera PC Rysunek 2.1. Pokrywa zasilacza Rysunek 2.2. Schemat pokrywy zasilacza Na kawałku pleksi rysujemy linie ograniczające potrzebny element — rysunek 2.3. W ra- zie wątpliwości spójrz na mój schemat i pamiętaj, że na początku rysujesz tylko linie ciągłe na zewnętrz. Również według nich będziesz wycin ał swój kawałek pleksi. Następnie nożem natnij jedną z krawędzi przez całą długość posiadanego arkusza pleksi — rysunek 2.4. Pamiętaj, że ostrze noża musi być prowadzone po linii, którą narysowałeś. Użycie no- ża pozwoli znacznie przyspieszyć proces cięcia pleksi na mniejsze kawałki, gdyż po nacięciu miejsc, w których powinno być przecięte tworzywo, wystarczy umieścić je na brzegu stołu, tak by nacięta linia pokrywała się z krawędzią. Następnie musisz mocno docisnąć część pleksi, która leży na stole, a drugą ręką nacisnąć płytkę wiszącą w po- wietrzu (na rysunku 2.5 miejsce to oznaczyłem strzałką). Pod naciskiem siły powinna się ona złamać dokładnie w tym miejscu, gdzie ją nac iąłeś — rysunek 2.5. Jeżeli boisz się łamać pleksi, możesz spróbować ją przeciąć cienką piłką lub wycinarką pracującą na wolniejszych obrotach. Jednak to znacznie bardziej pracochłonne, a uzy- skany efekt końcowy może nie być zadowalający. Dlatego polecam łamanie po uprzed- nim nacięciu. Rozdział 2. ♦ Przykłady modyfikacji zasilacza 31 Rysunek 2.3. Narysuj na pleksi linie oznaczające potrzebny obszar Rysunek 2.4. Nożem natnij pleksi Rysunek 2.5. Łamanie pleksi to najwygodniejszy sposób uzyskania odpowiednich elementów 32 Tuning, wyciszanie, overclocking komputera PC Mamy już wycięty lub wyłamany odpowiedni prostokąt; po uprzednim odmierzeniu na- rysuj na nim dwie pionowe linie w miejscach, w których szyba ma zostać zgięta — patrz rysunek 2.2. Pamiętaj o tym, że wymiary Twojego zasilacza mogą się minimalnie róż- nić, dlatego najpierw zmierz, a dopiero potem rysuj i zginaj pleksi. Pleksi można bez problemu zgiąć w domowych warunkach. Wystarczy, że podgrzejesz miejsce, w którym ma powstać zgięcie i na ostrej krawędzi stołu zegniesz tworzywo do uzyskania kąta prostego. Pamiętaj jednak o tym, że pleksi możesz podgrzać tylko raz i wykonanego zgięcia nie można już poprawiać, gdyż grozi to powstaniem małych pęknięć. Do podgrzania pleksi możesz użyć opalarki do okien lub specjalnego panika gazowe- go. Wybrałem rozwiązaniem z palnikiem. Na rysunku 2.6 widać palnik używany przeze mnie do gięcia pleksi. Rysunek 2.6. Miniaturowy palnik gazowy można kupić w dużych sklepach narzędziowych w cenie od kilku złotych. Model widoczny na zdjęciu to wydatek rzędu kilkudziesięciu Po umieszczeniu linii zgięcia szyby na krawędzi stołu musisz palnikiem lub opalarką do lakieru równomiernie podgrzewać płaszczyznę tworzywa. Staraj się równomiernie i stosunkowo szybko przesuwać źródło ciepła nad pleksi, tak by nie zaczęło się topić. Kiedy szybka pod własnym ciężarem zacznie się krzywić na krawędzi stołu, odłóż palnik lub opalarkę i dociśnij ręką, a najlepiej równym i płaskim przedmiotem, pleksi do krawędzi, tak by uzyskać idealny kąt prosty. Przytrzymaj przez kilkanaście se- kund, tak by pleksi ostygła i stwardniała. Zanim zaczniesz podgrzewać pleksi, musisz zedrzeć z niego folię ochronną, gdyż pod wpływem temperatury zaczyna się topić i przyklejać do szyby. Dobrym pomy- słem jest pozostawienie kawałków folii w miejscach, gdzie nie będziesz podgrze- wał szyby, dzięki temu unikniesz przypadkowych zaryssowań. Rozdział 2. ♦ Przykłady modyfikacji zasilacza 33 Na rysunku 2.7 oraz 2.8 umieściłem zdjęcia wygiętej pokr ywy zasilacza. Rysunek 2.7. Widok wygiętej pokrywy zasilacza Rysunek 2.8. Widok boku wygiętej pokrywy zasilacza W następnym kroku przymierzamy, czy pokrywa pasuje na zasilacz. Wystarczy, że na- łożysz pokrywę na resztę obudowy zasilacza — rysunek 2.9. Rysunek 2.9. Przymiarka pokrywy Jeżeli wszystko dobrze pomierzyłeś, a następnie dokładnie wygiąłeś, to pokrywa po- winna pasować prawie jak oryginał. Niestety, gdy coś nie pasuje, nie masz już moż- liwości wprowadzenia poprawek i pokrywę musisz wyko nać od nowa. 34 Tuning, wyciszanie, overclocking komputera PC Po przymierzeniu pokrywy należy wywiercić w niej otwory, przez które będzie moż- na przykręcić ją do reszty zasilacza. Otwory powinny pokrywać się z tymi, które są widoczne w reszcie obudowy. Myślę, że w przypadku przeźroczystego pleksi nie po- winno być większych problemów. Wiercąc otwory, musisz wziąć pod uwagę to, że znaj- dują się one blisko krawędzi, dlatego proponuję wiercić na możliwie najwolniejszych obrotach, by tworzywo nie pękło. Po wywierceniu otworów przykręć przeźroczystą pokrywę zasilacza za pomocą tych samych śrub, które trzymały blaszaną pokrywę. Jeżeli otwory są za małe, rozwierć je. Wkręcanie śrub na siłę w zbyt małe otwory może doprowadzić do pęknięcia pleksi. Na rysunkach 2.10 oraz 2.11 demonstruję efekt końcowy. Rysunek 2.10. Efekt końcowy: zasilacz z zamontowaną pokrywą wykonaną z pleksi Rysunek 2.11. Widok zasilacza z przeźroczystą pokrywą Więcej zdjęć zasilacza znajdziesz na płycie CD dołączonej do niniejszej książki. Wy- miana wentylatora została opisana w jednym z następnych podrozdziałów. Przeźroczysta obudowa zasilacza Kolejną ciekawą modyfikacją jest wykonanie z pleksi całej obudowy zasilacza. W tym przypadku czeka nas dużo więcej pracy, ale uzyskany efekt jest ciekawszy niż w pierw- szej modyfikacji zasilacza. Rozdział 2. ♦ Przykłady modyfikacji zasilacza 35 Do wykonania tego projektu potrzebujemy: pleksi o grubości 4 mm, śruby 2×16 mm, metalowe kołki dystansujące (takie, jakich używa się do montażu płyty głównej), metalowy grill 80×80 mm, linijka, nóż do cięcia wykładziny, wiertarka, lutownica i cyna. Rozmiar potrzebnego arkusza określisz po dokonaniu pomiarów każdej ze ścian obudo- wy zasilacza. W moim przypadku wystarcza pleksi o rozmiarze 25×50 cm. Następnie musisz na pleksi narysować poszczególne elementy — rysunek 2.12. Pa- miętaj, że zasilacz to prostopadłościan, a więc ma s ześć ścian o różnych wielkościach. Rysunek 2.12. Ściany obudowy zasilacza rozrysowane na plexi W związku z tym, że każdy zasilacz ma nieznacznie różne rozmiary, nie ma większego sensu, by podawać tu wymiary mojego zasilacza. Na rysunku 2.13 przedstawiłem sche- matycznie poszczególne elementy, jakie musimy utworzyć. Rysunek 2.13. Schemat poszczególnych ścian obudowy zasilacza 36 Tuning, wyciszanie, overclocking komputera PC Musi wykonać dwie sztuki elementu oznaczonego numerem 1. Natomiast elementy 2. i 4. oraz 3. i 5. są identycznych rozmiarów. Linie przerywane na bokach elementów 2., 3., 4. oraz 5. oznaczają, że do wysokości oraz szerokości tych elementów musisz dodać po 4 mm z każdej strony. Innymi słowy, jeżeli element numer 2 ma wysokość 8,2 cm, to po wprowadzeniu modyfikacji jego wysokość powinna być równa 9 cm. Dodatko- wo szerokość elementów 3. i 5. powinna być również zwi ększona o 8 mm (2×4 mm). Korekta oryginalnych wymiarów zasilacza jest bardzo ważna. Zakładki o szeroko- ści 4 mm na bokach są potrzebne, by skręcić ze sobą swszystkie elementy. Po narysowaniu wszystkich elementów na pleksi można przystąpić do ich wycinania. Niestety, przy pleksi o grubości 4 mm trudno skorzystać ze sztuczki polegającej na nacięciu tworzywa nożem i łamaniu go na krawędzi stołu. Dlatego polecam użycie wycinarki z ostrzem o rzadkich zębach np. ostrzem do cięcia drewna — rysunek 2.14. Rysunek 2.14. Grube pleksi można doskonale pociąć za pomocą wycinarki Po wycięciu wszystkich elementów pora na wygładzenie krawędzi płaskim pilnikiem — rysunek 2.15. Rysunek 2.15. Wycięte elementy Teraz musimy rozmontować posiadany zasilacz. Trzeba zdjąć pokrywę, a następnie od- kręcić wentylator i odciąć lub odpiąć kabel. Następnie za pomocą lutownicy odlutowu- jemy przewody podłączone do gniazda i wyłącznika, umieszczonych na ścianie zasilacza — rysunek 2.16. Rozdział 2. ♦ Przykłady modyfikacji zasilacza 37 Rysunek 2.16. Rozbieramy zasilacz na część Zanim rozlutujesz kable, zapisz kolejność, w jakiej są przylutowne do wtyczek. Infor- macje te będą potrzebne podczas składania zasilacza w całość. Kolejny krok to demontaż płyty zasilacza. Przyjrzyj się dokładnie wnętrzu zasilacza. W narożnikach płytki drukowanej powinny znajdować się śruby — rysunek 2.17. Mu- sisz je odkręcić i wyjąć płytę zasilacza. Rysunek 2.17. Płyta zasilacza jest przykręcona śrubami do obudowy W tej chwili wszystkie części zasilacza powinny pozostać luzem, a my spokojnie mo- żemy zabrać się za dokładnie przygotowanie poszczególnych elementów przeźroczystej obudowy zasilacza. Zaczniemy od ściany zasilacza, na której znajduje się gniazdo zasilania oraz wentylator. Odszukaj odpowiedni prostokąt wycięty z pleksi, a następnie odrysuj na nim otwory z tylnej ściany oryginalnej obudowy zasilacza. Na rysunku 2.18 zamieściłem schemat wyglądu tylnej ściany mojego zasilacza. Posługując się jedną z opisanych metod tworzenia otworów, wytnij w tylnej ścianie obudowy zasilacza odpowiednie duże otwory, a następnie nawierć mniejsze dziurki. Dobierz odpowiednie średnice używanych wierteł i pamiętaj, że zasilacz musi być przy- kręcony do obudowy.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Tuning, wyciszanie i overclocking komputera PC
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: