Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00326 007608 13584546 na godz. na dobę w sumie
Twitter - sukces komunikacji w 140 znakach. Tajemnice narracji dla firm, instytucji i liderów opinii - ebook/pdf
Twitter - sukces komunikacji w 140 znakach. Tajemnice narracji dla firm, instytucji i liderów opinii - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 200
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-0502-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Ta książka to efekt niesamowitego doświadczenia autora, obejmującego wylansowanie nowego produktu w trudnych polskich realiach, przygotowanie strategii pozycjonującej, przekonanie grupy liderów opinii, którzy uznali, że produkt ten najlepiej odpowiada ich potrzebom, wytworzenie śnieżnej kuli promocji, marketingu i PR wokół — jak wciąż przekonuje Eryk Mistewicz — produktu ze świata nowych mediów.

„Gdy zaczynałem mówić o Twitterze, budziło to często pełen politowania uśmiech… 140 znaków… I cała litania, dlaczego ten produkt nie ma najmniejszego sensu, dlaczego się nie przyjmie, dlaczego jest słaby, zły, niepotrzebny. Później zapadła cisza. A potem nagle okazało się, że Twitter stał się najważniejszym narzędziem szybkiej informacji, opinii, narzucania historii, generowania narracji. Bez Twittera nie potrafią już obejść się politycy, co wkurza dziennikarzy, którzy przestają być niezbędni jako pośrednicy. Ale oni sami nie potrafią się od niego odciąć. Twitter wszedł do firm, komunikacji marketingowej, staje się jednym z głównych narzędzi w działach PR. Twitter zmienił sposób komunikacji, a strategie jego zastosowania, które rekomenduję, wskazują najlepiej kierunek rozwoju nowych mediów. I o tym jest ta książka”.

Ta książka to jednak nie tylko opowieść o Twitterze, ale i o świecie nowych mediów — tak jak definiuje ten świat jej autor.

Eryk Mistewicz — buduje efektywne strategie marketingowe i komunikacyjne dla firm, instytucji i organizacji a także liderów opinii. Zdobywca „Polskiego Pulitzera”, najważniejszej nagrody świata dziennikarskiego (1995), w 2001 r. przeszedł do PR, budując strategie komunikacyjne dla wchodzącego do Polski biznesu francuskiego, brytyjskiego i włoskiego, a także dla firm polskich. Zajął się równiez marketingiem politycznym. Współtworzy marki firm, miast i ludzi. Poszukuje i propaguje najbardziej efektywne formy zarządzania w marketingu i PR. Jest szefem kwartalnika opinii „Nowe Media”, stale współpracuje też m.in. z polską edycją „Forbesa” i francuskim „L’Atlantico”. Jego analizy i opinie możemy znaleźć w „Le Monde”, 'L'Opinion', „Financial Times”, „Rzeczpospolitej”. Wcześniej wydał w Helionie „Marketing narracyjny. Jak budować historie, które sprzedają”. www.ErykMistewicz.pl
 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Barbara Gancarz-Wójcicka Projekt okładki: Jan Paluch Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/zmtwit Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-7899-0 Copyright © Eryk Mistewicz 2015 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność S P I S T R E (cid:165) C I | 3 Spis tre(cid:258)ci Wst(cid:266)p 140 mgnie(cid:276) my(cid:286)li Sky is the Limit Dlaczego nie stworzono podobnego serwisu w Polsce? Twitter na start Mit pierwszy — Twitter jest za trudny Mit drugi — Twitter prymitywizuje obraz (cid:286)wiata Mit trzeci — Twitter nic mi nie da Mit czwarty — Twitter jest zdominowany przez prawic(cid:266) (lub przez lewic(cid:266)) Mit pi(cid:261)ty — Twitter jest dla polityków, dla osób zainteresowanych polityk(cid:261) Mit szósty — Twitter nie przyniesie nam dochodu Mit siódmy — Twitter zabiera czas Mit ósmy — Twitter to rzeka bez ko(cid:276)ca, bez szansy na opanowanie Mit dziewi(cid:261)ty — Twitter to u(cid:298)eranie si(cid:266) — jak w innych miejscach sieci — z trollami Mit dziesi(cid:261)ty — Twitter nie ma przysz(cid:225)o(cid:286)ci Pocz(cid:261)tek na Twitterze Jak zwi(cid:266)ksza(cid:252) swój zasi(cid:266)g na Twitterze? Kto jest followersem warto(cid:286)ciowym? Jak da(cid:252) si(cid:266) zauwa(cid:298)y(cid:252) innym? Co jest warto(cid:286)ciow(cid:261) tre(cid:286)ci(cid:261)? 3 7 15 18 21 23 27 29 31 33 35 36 37 38 39 41 42 43 44 46 48 Kup książkęPoleć książkę 4 | T W I T T E R — S U K C E S K O M U N I K A C J I W 1 4 0 Z N A K A C H Narracje cyfrowe buduj(cid:261) zasi(cid:266)g Gra hashtagami Gra retweetami Gra ilustracj(cid:261) Gra Vine Gra zaczepkami Gra przyciskiem „Ulubione” Wiadomo(cid:286)ci prywatne Sekret udanego wpisu Nie dla „tykania” na Twitterze Blokowanie uci(cid:261)(cid:298)liwych followersów Blokowanie followersów przez urz(cid:266)dników pa(cid:276)stwowych Dlaczego nie widzimy cz(cid:266)(cid:286)ci wpisów? Pi(cid:261)tkowe (cid:286)wi(cid:266)to Twittera mo(cid:298)liwo(cid:286)ci(cid:261) zyskania kolejnych followersów Tajemnicze sposoby na zwi(cid:266)kszenie propagacji wpisu Listy tematyczne Skaning w poszukiwaniu interesuj(cid:261)cych Twitterowiczów TweetUpy i konferencje w (cid:286)wiecie nowych mediów Live Tweeting Please RT Jak nie traci(cid:252) followersów? Unfollow nie jest wypowiedzeniem wojny Konta zamkni(cid:266)te (cid:224)(cid:261)czenie kont Twittera z innymi serwisami Automatyczna publikacja wpisów Sie(cid:252) — zabójca reputacji Kasowanie wpisów Twitter — opowiadanie swoich historii Ws(cid:225)uchaj si(cid:266) w najlepszych 4 49 50 53 54 55 56 58 59 60 61 62 64 65 66 68 70 71 72 74 75 76 78 79 80 82 83 87 88 93 Kup książkęPoleć książkę S P I S T R E (cid:165) C I | 5 Jak zwi(cid:266)ksza(cid:252) widoczno(cid:286)(cid:252) firmy? Marka na Twitterze 20 najpopularniejszych marek w (cid:286)wiecie 140 znaków Twitter zostaje w firmie Twitter narz(cid:266)dziem human resources Od klasycznego marketingu do marketingu zaanga(cid:298)owanego Ile kosztuje wpis na Twitterze? Organizacja promocji na Twitterze Twitter pomaga zatrudnia(cid:252) Bad buzz, czyli kryzys w 140 znakach Kryzys na Twitterze si(cid:266) zaczyna, na Twitterze ewoluuje, na Twitterze dogasa Prezes na Twitterze Marka w 140 znakach Twoja marka królem Twittera Dobre praktyki instytucji publicznej na Twitterze Dekalog Twittera dla polityków Dekalog Twittera dla wyborców Nie ma jednego Twittera Kogo (cid:286)ledzi(cid:252) — kogo doda(cid:252) do obserwowanych? Czy to dziennikarze nadaj(cid:261) ton Twitterowi? 100 najciekawszych kont na Twitterze w Polsce 10 najpopularniejszych Twitterowiczów (cid:286)wiata Jak unikn(cid:261)(cid:252) fa(cid:225)szywych kont? Weryfikacja informacji podawanych na Twitterze Ekosystem otwarty. API Jak unikn(cid:261)(cid:252) wirusa? Geolokalizacja, czyli wzmo(cid:298)ona uwaga Tendencje, czyli trendy 5 95 96 99 101 103 105 106 107 109 110 112 115 117 118 120 123 125 128 130 131 133 146 147 148 151 153 154 155 Kup książkęPoleć książkę 6 | T W I T T E R — S U K C E S K O M U N I K A C J I W 1 4 0 Z N A K A C H Wi(cid:266)cej ni(cid:298) Twitter Integracja z systemem mediów w(cid:225)asnych Koniec Twittera Twitter — polecamy 156 158 163 165 6 Kup książkęPoleć książkę 5 0 | T W I T T E R — S U K C E S K O M U N I K A C J I W 1 4 0 Z N A K A C H Gra hashtagami Zwi(cid:266)ksza mo(cid:298)liwo(cid:286)(cid:252) zauwa(cid:298)enia naszego wpisu u(cid:298)ycie popularnego hashtagu, a wi(cid:266)c opatrzenie wpisu znacznikiem #. W ten sposób np. w trakcie debaty telewizyjnej czy meczu szybko mo(cid:298)emy znale(cid:296)(cid:252) wpisy innych Twitterowiczów (cid:286)ledz(cid:261)cych to samo wydarzenie i opatruj(cid:261)cych swoje wpisy odno(cid:286)nikiem np. #debata czy #PolGer w przypadku meczu. Hashtag tre(cid:286)ci w sieci — wynika wprost z filozofii nowych mediów. Niegdy(cid:286) stawiali(cid:286)my krzy(cid:298)yk na karcie wyborczej, dzi(cid:286) stawiamy go w internecie. Niegdy(cid:286) zbierali(cid:286)my krzy(cid:298)yki stawiane przez innych, aby wygra(cid:252) wybory, dzi(cid:286) generujemy je, aby narzuci(cid:252) temat debaty, szybciej spopularyzowa(cid:252) nasze opowie(cid:286)ci. Tak(cid:298)e — sprzeda(cid:252) nasze produkty czy skuteczniej zapanowa(cid:252) nad firmowym wizerunkiem. Najprostsza historia: Forum Ekonomiczne w Krynicy. Oznaczaj(cid:261)c swoje wpisy pozostawiane w serwisach spo(cid:225)eczno(cid:286)ciowych poprzez hashtag #Krynica, bardzo szybko mog(cid:225)em zorientowa(cid:252) si(cid:266), kto z u(cid:298)yt- kowników Twittera, tak(cid:298)e hashtaguj(cid:261)cy w podobny sposób wpisy, przy- by(cid:225) do Krynicy i który z wielu paneli jest warty polecenia i udzia(cid:225)u. #Krynica pozwoli(cid:225)a mi spopularyzowa(cid:252) debat(cid:266) z marketingow- cami Europy. A pó(cid:296)niej, ju(cid:298) w jej trakcie, relacjonowa(cid:252) j(cid:261) na bie(cid:298)(cid:261)co na Twitterze (tekst) i Instagramie (zdj(cid:266)cia), posi(cid:225)kuj(cid:261)c si(cid:266) „wi(cid:261)zk(cid:261) wpi- sów” po(cid:225)(cid:261)czonych #Krynica. W kolejnym roku zapewne dojdzie do te- go jeszcze wideo w jednej z testowanych przeze mnie ostatnio aplikacji transmisji obrazu i d(cid:296)wi(cid:266)ku wprost z telefonu. Tak(cid:298)e z hashtagiem #Krynica. 50 Kup książkęPoleć książkę G R A H A S H T A G A M I | 5 1 Inny przyk(cid:225)ad: #wybory. I wszystko jasne. Wyniki w czasie rze- czywistym, przed podaniem ich w sposób oficjalny, jeszcze w czasie ci- szy wyborczej, w (cid:225)atwy sposób do znalezienia. Je(cid:286)li chcemy na bie(cid:298)(cid:261)co (cid:286)ledzi(cid:252) wyniki z poszczególnych okr(cid:266)gów, informacje i komentarze na ten temat — wystarczy wpisanie na Twitterze has(cid:225)a #wybory. Wa(cid:298)ne, aby hashtag by(cid:225) jak najbardziej naturalny — w naturalny sposób wyp(cid:225)ywa(cid:252) b(cid:266)dzie z rozmowy. A wi(cid:266)c w(cid:225)a(cid:286)nie #debata, a w od- niesieniu do wypadku lotniczego — identyfikacja lotu, np. #MH17. #CannesLions, #LanaDelRey czy #AmberGold to kolejne przyk(cid:225)a- dy tematów, wokó(cid:225) których gromadzi si(cid:266) spo(cid:225)eczno(cid:286)(cid:252) sieci. #Starbucks czy #RadioZet to z kolei hashtagi, które obowi(cid:261)zkowo musz(cid:261) by(cid:252) ob- serwowane przez mened(cid:298)erów tych marek. Wystarczy kilka minut, aby hashtagowany, dobrze przygotowany wpis, niekorzystny dla marki (w tym wypadku Starbucksa czy Radia Zet), eksplodowa(cid:225) w sieci. Hashtagowanie wzmacniania przekaz, jest skalowaniem dyskusji, natychmiastowym dost(cid:266)pem do predefiniowanej tematyki. Musimy wi(cid:266)c pami(cid:266)ta(cid:252) o ryzyku przej(cid:266)cia promowanego przez nas hashtagu. Do klasyki marketingu epoki nowych mediów przeszed(cid:225) ju(cid:298) przypa- dek sieci McDonald’s, której marketingowcy postanowili podysku- towa(cid:252) ze swoimi klientami, (cid:225)(cid:261)cz(cid:261)c opowie(cid:286)ci hashtagiem #Opowie- (cid:286)ciMcDonalds’a. Mieli zapewne nadzieje na peany pochwalne na rzecz firmy i zdj(cid:266)cia fantastycznych hamburgerów. To miejsce jednak zala(cid:225)a wzmocniona hashtagiem #Opowie(cid:286)ciMcDonalds’a i rozprze- strzeniaj(cid:261)ca si(cid:266) wirusowo fala zdj(cid:266)(cid:252) nieapetycznych kanapek, brud- nych barów i tekstów o chorobach (cid:298)o(cid:225)(cid:261)dka. Ale te(cid:298) co kilka tygodni podobny kryzys dotyka a to British Gas, a to bank JPMorgan. Do- bre operowanie hashtagami jest marketingowym mistrzostwem (cid:286)wiata, przeci(cid:266)tne — z regu(cid:225)y wp(cid:266)dza mark(cid:266) w k(cid:225)opoty. To kolejny zreszt(cid:261) przyk(cid:225)ad na to, (cid:298)e pos(cid:225)ugiwanie si(cid:266) mediami spo(cid:225)eczno(cid:286)ciowymi w komunikacji biznesowej, produktowej, korpora- cyjnej, politycznej — wymaga wyj(cid:261)tkowego wyczucia, do(cid:286)wiadczenia, 51 Kup książkęPoleć książkę 5 2 | T W I T T E R — S U K C E S K O M U N I K A C J I W 1 4 0 Z N A K A C H wiedzy. (cid:224)atwo jest, korzystaj(cid:261)c z hashtagu i opieraj(cid:261)c na nim kampani(cid:266) marketingow(cid:261) — wprowadzi(cid:252) klienta czy swoj(cid:261) firm(cid:266) na min(cid:266). Dla mnie operowanie hashtagiem jest potwierdzeniem mistrzostwa w opanowa- niu tego medium. Prowadzenie komunikacji na Twitterze z zachowa- niem zimnej krwi, tak jak uda(cid:225)o si(cid:266) to ekipie Michaela O’Leary’ego, gdy zaproponowa(cid:225)a hashtag na konferencj(cid:266) Ryanaira, mimo prób wydarcia jej przekazu, jest tu najlepszym przyk(cid:225)adem. Natomiast inwestowanie w reklam(cid:266) naszej firmy, wpisanie hashta- gu na materia(cid:225)y marketingowe i promocyjne, gdy jeszcze nie opano- wali(cid:286)my na dobre tego medium, uznaj(cid:266) za jeden z cz(cid:266)(cid:286)ciej pojawia- j(cid:261)cych si(cid:266) b(cid:225)(cid:266)dów. 52 Kup książkęPoleć książkę G R A R E T W E E T A M I | 5 3 Gra retweetami Zwi(cid:266)ksza mo(cid:298)liwo(cid:286)(cid:252) zauwa(cid:298)enia nas i naszego wpisu retweetowanie (przekazanie dalej) b(cid:261)d(cid:296) polubienie (Favorite) wpisu innej osoby. To naturalne, (cid:298)e ciekawi nas, kto uzna(cid:225) nasz wpis za istotny tak bar- dzo, (cid:298)e poda(cid:225) go dalej lub polubi(cid:225). Sprawdzamy, kto zacz. Je(cid:286)li przed- stawia nam si(cid:266) w ciekawy sposób — mówi(cid:261)c o sobie w kilku s(cid:225)owach „bio”, poprzez sympatyczne, u(cid:286)miechni(cid:266)te zdj(cid:266)cie (tak, tak, osoby pre- zentuj(cid:261)ce si(cid:266) w serwisach spo(cid:225)eczno(cid:286)ciowych poprzez u(cid:286)miechni(cid:266)te awatary, poprzez u(cid:286)miechni(cid:266)te zdj(cid:266)cia — szybciej zyskuj(cid:261) follower- sów!), a ostatnie wpisy tej osoby zaciekawiaj(cid:261) nas, cz(cid:266)sto w(cid:225)a(cid:286)nie wówczas decydujemy si(cid:266) doda(cid:252) j(cid:261) do grupy obserwowanych. 53 Kup książkęPoleć książkę 5 4 | T W I T T E R — S U K C E S K O M U N I K A C J I W 1 4 0 Z N A K A C H Gra ilustracj(cid:200) Dobre cyfrowe narracje to dzi(cid:286) nie tylko s(cid:225)owo. To tak(cid:298)e dobry znak graficzny, plakat, ok(cid:225)adka. Wówczas nie trzeba s(cid:225)ów, a zdj(cid:266)cie roz- chodzi si(cid:266) w sieci, zwracaj(cid:261)c uwag(cid:266) u(cid:298)ytkowników na tego, który opublikowa(cid:225) je jako pierwszy. To tak(cid:298)e dobry sposób budowania zasi(cid:266)gu swego konta na Twitte- rze. Za ka(cid:298)dym jednak razem trzeba pami(cid:266)ta(cid:252), (cid:298)e jeden wpis, nawet najciekawszy, najgenialniejszy, jest tylko rodzajem haczyka, który zaprasza Twitterowiczów do zapoznania si(cid:266) z kontem. Warto, aby inne wpisy tak(cid:298)e by(cid:225)y najwy(cid:298)szej klasy. Wówczas konto takie w natu- ralny sposób przyci(cid:261)ga, nadawca zyskuje obserwowanych. 54 Kup książkęPoleć książkę G R A V I N E | 5 5 Gra Vine Krótkiego, sze(cid:286)ciosekundowego filmiku trudno nie zauwa(cid:298)y(cid:252) na time- linie Twittera. W odró(cid:298)nieniu od konkurencyjnego, zakupionego przez Facebooka Instagramu, z którego zdj(cid:266)(cid:252) nie wida(cid:252) na Twitterze (aby je zobaczy(cid:252), nale(cid:298)y klikn(cid:261)(cid:252) link, co radykalnie ogranicza propagacj(cid:266) tre(cid:286)ci), Vine to system od pocz(cid:261)tku zaproponowany Twitterowiczom. W miejsce 140 znaków dostali oni do dyspozycji mo(cid:298)liwo(cid:286)(cid:252) nagrania 6 sekundowych „zap(cid:266)tlonych” filmów, które mog(cid:261) pojawi(cid:252) si(cid:266) w okienku Twittera ich followersów. Ciekawe, o ile potrafimy wykorzysta(cid:252) 6 sekund w perfekcyjny, kre- atywny sposób. Pomys(cid:225)em mog(cid:261) by(cid:252) opowie(cid:286)ci o przeczytanych ksi(cid:261)(cid:298)- kach — w 6 sekund, zapowiedzi spektakli czy filmów, a nawet prze- pisy kulinarne w 6 sekund. Niemo(cid:298)liwe? Tak, s(cid:225)yszeli(cid:286)my wszyscy, (cid:298)e nie sposób czegokolwiek wyrazi(cid:252) w 140 znakach… 55 Kup książkęPoleć książkę 5 6 | T W I T T E R — S U K C E S K O M U N I K A C J I W 1 4 0 Z N A K A C H Gra zaczepkami Tu bardzo (cid:225)atwo o b(cid:225)(cid:261)d. Jak wsz(cid:266)dzie bowiem, tak(cid:298)e i w komunikacji w medium spo(cid:225)eczno(cid:286)ciowym niewiele dzieli zaczepk(cid:266) od napastowa- nia, sympatyczn(cid:261) rozmow(cid:266) od osaczenia. „Gra zaczepkami” wyma- ga pewnego rodzaju subtelno(cid:286)ci. Bardzo cz(cid:266)sto dodaj(cid:266) do obserwowanych osoby, z którymi wsze- d(cid:225)em w ciekaw(cid:261) interakcj(cid:266). Najcz(cid:266)(cid:286)ciej s(cid:261) to osoby, które zwróci(cid:225)y uwag(cid:266) na interesuj(cid:261)cy fakt, podes(cid:225)a(cid:225)y ciekawy link, zaznaczaj(cid:261)c na ko(cid:276)cu np. „mo(cid:298)e to zainteresuje @ErykMistewicz”. Jeszcze lepiej, gdy „zaczepianych” jest kilka osób z ciekaw(cid:261) opini(cid:261), ciekawym zdj(cid:266)ciem, intryguj(cid:261)cym linkiem, pokazuj(cid:261)cym, (cid:298)e twórca wpisu proponuje warto(cid:286)ciowe tre(cid:286)ci. Bez widocznego oczekiwania na interakcj(cid:266). To bowiem, co na Twitterze wygl(cid:261)da (cid:296)le, to nienaturalno(cid:286)(cid:252) bliska internetowego molestowania: „A co Pan s(cid:261)dzi na ten temat?”, „A co na tamten?”. Twitter przypomina w tym swoj(cid:261) naturalno(cid:286)ci(cid:261) klub gentlemanów, w którym ludzie grupuj(cid:261) si(cid:266) wokó(cid:225) tych, którzy serwuj(cid:261) ciekaw(cid:261) opo- wie(cid:286)(cid:252). Ale te(cid:298) nie wypada zaczepia(cid:252) tych, którzy niezbyt sobie tego (cid:298)ycz(cid:261). A na pewno nie zaczepia(cid:252) co chwila, regularnie. Wówczas mo(cid:298)na co najwy(cid:298)ej zosta(cid:252) (w przypadkach ekstremalnych) zablo- kowanym. Nikt nie lubi natr(cid:266)tów. Wa(cid:298)ny jest — jak zwykle w (cid:298)yciu — balans, równowaga, zwyczajna kultura. 56 Kup książkęPoleć książkę G R A Z A C Z E P K A M I | 5 7 Dla wielu g(cid:225)ówn(cid:261) ró(cid:298)nic(cid:261) mi(cid:266)dzy Facebookiem a Twitterem jest w(cid:225)a(cid:286)nie inny sposób wchodzenia w relacje. Na Twitterze nie czekamy na zaakceptowanie (o ile nie mamy do czynienia z kontem „z k(cid:225)ódk(cid:261)”, a wi(cid:266)c zamkni(cid:266)tym). Po prostu wchodzimy, i ju(cid:298) jeste(cid:286)my w relacji. Proste, ale wymagaj(cid:261)ce… dojrza(cid:225)o(cid:286)ci. Wymagaj(cid:261)ce klasy w m(cid:261)drym skorzystaniu z tej mo(cid:298)liwo(cid:286)ci. 57 Kup książkęPoleć książkę 5 8 | T W I T T E R — S U K C E S K O M U N I K A C J I W 1 4 0 Z N A K A C H Gra przyciskiem „Ulubione” Podobna jest do gry retweetami. Zaznaczaj(cid:261)c wpis nadawcy jako „ulu- biony”, sygnalizujemy, (cid:298)e wpis ten nam si(cid:266) spodoba(cid:225). By(cid:252) mo(cid:298)e chce- my zachowa(cid:252) ten wpis w swoim archiwum (mo(cid:298)emy zachowa(cid:252) do 3500 wpisów ró(cid:298)nych nadawców jako „ulubione” do pó(cid:296)niejszego przejrzenia), by(cid:252) mo(cid:298)e jedynie pozdrawiamy nadawc(cid:266) wpisu. Twitter u(cid:225)atwia wyra(cid:298)anie sympatii. A sympatyczni ludzie szybciej zyskuj(cid:261) followersów. 58 Kup książkęPoleć książkę 2 0 0 | T W I T T E R — S U K C E S K O M U N I K A C J I W 1 4 0 Z N A K A C H 200 Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Twitter - sukces komunikacji w 140 znakach. Tajemnice narracji dla firm, instytucji i liderów opinii
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: