Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00243 006601 18984673 na godz. na dobę w sumie
Twój podręczny uspokajacz. Niezbędnik każdej kobiety - książka
Twój podręczny uspokajacz. Niezbędnik każdej kobiety - książka
Autor: Liczba stron: 240
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3041-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia duszy i umysłu
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Twój prywatny łyk relaksu

Ta napisana lekkim językiem książka jest genialna i naprawdę pomocna. Trzymaj ją na biurku i na stoliku przy łóżku, a stres nie dopadnie Cię ani w dzień, ani w nocy.
Jennifer Louden,
autorka książki The Life Organizer

Twoje rozkosznie zdrowe życie

Czy czasem wydaje Ci się, że Twoje życie jest nieustannym pasmem frustracji i stresu? Czy zdarzają Ci się dni wściekle najeżone przeszkodami i utrapieniami, zarówno w pracy, jak i domu? Czy nawarstwiające się dolegliwości fizyczne sprawiają, że pod koniec dnia jesteś kompletnie wypompowana i zdemotywowana?

Przestań pocieszać się śmieciowym jedzeniem, espresso czy kolejnym kieliszkiem czegoś mocniejszego. Zamiast tego proponujemy Ci metody zatroszczenia się o siebie, które skutecznie i trwale wyeliminują dolegliwości Twojego ciała, umysłu i duszy.

Książka ta jest znakomitym remedium na wszelkie niedogodności życia. Zawiera zestaw prostych ćwiczeń, które możesz wykonać w dowolnym czasie i miejscu. Dzięki nim osiągniesz spokój, nie będziesz miewać koszmarów, poczujesz w sobie więcej energii, staniesz się mniej podatna na wahania nastroju - po prostu zaczniesz bardziej cieszyć się życiem!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Bestsellery Bestsellery Nowe książki Zamów drukowany katalog Zapowiedzi Twój koszyk Twój koszyk Dodaj do koszyka Dodaj do koszyka Cennik i informacje Cennik i informacje Zamów cennik Zamów cennik Zamów informacje Zamów informacje o nowościach o nowościach Wydawnictwo Helion SA 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl Twój podręczny uspokajacz. Niezbędnik każdej kobiety Autor: Kate Hanley ISBN: 978-83-246-3041-7 Tytuł oryginału: The Anywhere, Anytime Chill Guide: 77 Simple Strategies for Serenity Format: 140 × 208 , stron: 240 Twój prywatny łyk relaksu • Miałaś zły dzień? • Czujesz się zestresowana, zmęczona, sfrustrowana? • Chcesz odetchnąć i nabrać sił na kolejny dzień, tydzień, rok? Ta napisana lekkim językiem książka jest genialna i naprawdę pomocna. Trzymaj ją na biurku i na stoliku przy łóżku, a stres nie dopadnie Cię ani w dzień, ani w nocy. Jennifer Louden, autorka książki The Life Organizer Twoje rozkosznie zdrowe życie Czy czasem wydaje Ci się, że Twoje życie jest nieustannym pasmem frustracji i stresu? Czy zdarzają Ci się dni wściekle najeżone przeszkodami i utrapieniami, zarówno w pracy, jak i domu? Czy nawarstwiające się dolegliwości fizyczne sprawiają, że pod koniec dnia jesteś kompletnie wypompowana i zdemotywowana? Przestań pocieszać się śmieciowym jedzeniem, espresso czy kolejnym kieliszkiem czegoś mocniejszego. Zamiast tego proponujemy Ci metody zatroszczenia się o siebie, które skutecznie i trwale wyeliminują dolegliwości Twojego ciała, umysłu i duszy. Książka ta jest znakomitym remedium na wszelkie niedogodności życia. Zawiera zestaw prostych ćwiczeń, które możesz wykonać w dowolnym czasie i miejscu. Dzięki nim osiągniesz spokój, nie będziesz miewać koszmarów, poczujesz w sobie więcej energii, staniesz się mniej podatna na wahania nastroju — po prostu zaczniesz bardziej cieszyć się życiem! • W pracy: rozmowa kwalifikacyjna, przepracowanie, publiczne wystąpienia, ważne • Miłość i przyjaźń: zrywanie, przeprosiny, przekazywanie i odbieranie złych wieści, • Dolegliwości fizyczne: kac, ból głowy, bóle żołądka, czkawka, bezsenność, PMS, • Stany emocjonalne: rozdrażnienie, strach, przygnębienie, poczucie winy, rozpacz. • Życiowe zmiany: ślub, ciąża, rozwód, choroba, śmierć kogoś bliskiego. • W miejscach publicznych: tłok, korki, agresja, spóźnienie, zabłądzenie, choroba • Życie towarzyskie: pierwsza randka, poznawanie nowych osób, przyjmowanie gości, spotkanie, kłótnia z szefem. kłótnia, przebaczanie. przeziębienie. lokomocyjna. publiczna gafa. Spis treĂci WstÚp 9 R O Z D Z I A ’ 1 . W pracy 15 Rozmowa kwalifikacyjna 16 Zbyt póěna pobudka 19 Zatïoczona winda 21 Zwlekanie 24 Nawaï pracy 26 Nieuchronne terminy 29 W zawieszeniu 31 Publiczne wystÈpienie 34 ProĂba o podwyĝkÚ 35 Kïótnia z szefem, wspóïpracownikiem bÈdě klientem 39 Zepsuty komputer 42 Niepokój przed waĝnym spotkaniem 45 Popoïudniowy spadek energii 47 Po pracy 50 R O Z D Z I A ’ 2 . W miejscach publicznych 53 Zatïoczony autobus, wagon metra, pociÈg 54 Radzenie sobie z agresjÈ innych 57 Uliczny korek 59 Nieuprzejmi kierowcy 61 Spis treĂci Spóěnienie 63 Co robiÊ, kiedy zabïÈdzisz 65 Choroba lokomocyjna 68 Oczekiwanie 70 Opóěniony start 74 KrzyczÈce dziecko 76 R O Z D Z I A ’ 3 . ¿ycie towarzyskie 79 Pierwsza randka 80 Spotkanie, na które nie masz ochoty iĂÊ 82 Samotne wyjĂcie na miasto 86 Poznawanie nowych ludzi 89 Przyjmowanie goĂci we wïasnym domu 92 Zïy dzieñ 95 Publiczne upokorzenie 98 Nieprzyjemna obsïuga 100 R O Z D Z I A ’ 4 . MiïoĂÊ i przyjaěñ 103 DorÚczyciel zïych wieĂci 104 Odbiorca zïych wieĂci 106 Gafa 108 ProĂba o pomoc 110 Sztuka mówienia „nie” 114 UroczystoĂci rodzinne 117 Kiedy chcesz z kimĂ zerwaÊ 119 Kiedy ktoĂ zerwaï z TobÈ 122 Kïótnia z mÚĝem/narzeczonym/ czïonkiem rodziny/przyjacielem 126 Przeprosiny 128 Przebaczenie 132 { 6 } Spis treĂci R O Z D Z I A ’ 5 . DolegliwoĂci fizyczne 135 Kac 136 Ból gïowy 138 DolegliwoĂci ĝoïÈdkowe 141 Zaparcia 144 Przejedzenie 146 Czkawka 148 BezsennoĂÊ 151 Nieprzespana noc 153 OspaïoĂÊ 155 Zespóï napiÚcia przedmiesiÈczkowego 157 Ból menstruacyjny 161 PrzeziÚbienie 164 Egzema 166 NapiÚte miÚĂnie pleców, barków lub szyi 170 BolÈce stopy 173 R O Z D Z I A ’ 6 . Stany emocjonalne 175 ZïoĂÊ 176 Rozdraĝnienie 178 Stres 180 Rozkojarzenie 183 PrzemÚczenie 186 Strach 188 PrzygnÚbienie 192 Poczucie winy 195 Rozpacz 198 NapiÚcie 201 Niezdecydowanie 203 Roztargnienie 207 Monotonia 210 { 7 } Spis treĂci R O Z D Z I A ’ 7 . ¿yciowe zmiany 213 Przeprowadzka 214 ¥lub 217 CiÈĝa 220 Rozwód 223 ¥mierÊ bliskiej osoby 226 Chwilowa niedyspozycja lub choroba 229 Epilog. JeĂli chcesz osiÈgnÈÊ wiÚcej 233 Dodatek. Pozycje uzupeïniajÈce i inne ěródïa 237 O autorze 240 { 8 } ROZDZIA’ 6. Stany emocjonalne Kiedy jesteĂ przygnÚbiona lub gdy trudno Ci jest zapanowaÊ nad wïa- snymi myĂlami kïÚbiÈcymi siÚ w gïowie, kultura zachodnia zazwyczaj sugeruje, ĝe: a) powinnaĂ poczekaÊ, aĝ samo z czasem przejdzie, b) porozmawiaÊ z psychologiem, albo c) zwróciÊ siÚ do lekarza po receptÚ na leki zmieniajÈce aktywnoĂÊ chemicznÈ mózgu. Wszystkie trzy rozwiÈzania mogÈ byÊ pomocne, kaĝde z nich ma swoje plusy i minusy, ale nie sÈ to jedyne opcje. Masz do dyspozycji mnóstwo innych narzÚdzi — takich jak oddech, wola czy wïasne ciaïo — za pomocÈ których sama moĝesz wpïywaÊ na równowagÚ stanu emocjonalnego i umysïowego. ByÊ moĝe zauwaĝyïaĂ, ĝe czujesz siÚ duĝo bardziej rozluěniona po krótkiej przebieĝce, mniej rozdraĝniona po dobrym posiïku i potrafisz inaczej spojrzeÊ na uciÈĝliwy problem po dobrze przespanej nocy. To wszystko klasyczne przykïady ukazujÈce jak dbaïoĂÊ o ciaïo przekïada siÚ na dobry stan umysïu. Ten rozdziaï jest poĂwiÚcony technikom indywidualnej pielÚgnacji w sferze umysïowej i emocjonalnej, tak abyĂ nastÚpnym razem, kiedy ogarnie CiÚ zïoĂÊ, zawïadnie TobÈ lÚk albo utracisz wïaĂciwÈ perspektywÚ, miaïa w zanadrzu gotowe sposoby na pokonywanie ĝyciowych zakrÚtów z wdziÚkiem i cierpliwoĂciÈ, bez wpadania w panikÚ i obraĝania siÚ. Twój podrÚczny uspokajacz. NiezbÚdnik kaĝdej kobiety ZïoĂÊ toĂ zrobiï coĂ nie tak i niezaleĝnie od tego, czym jest to „coĂ”, sprawiï, ĝe kipisz ze zïoĂci. ² K czegoĂ szalonego. Musisz tylko obudziÊ w sobie chÚÊ zrobienia Skroñ pulsuje Ci z wĂciekïoĂci i zastanawiasz siÚ, jak rozïadowaÊ rosnÈce w Tobie napiÚcie. Wzbu- rzenie to potÚĝna negatywna energia, od której naleĝy siÚ jak najszybciej uwol- niÊ, w przeciwnym razie bÚdzie wzbieraÊ i wrzeÊ jak woda go- tujÈca siÚ w czajniku. Dobra wiado- moĂÊ jest taka, ĝe istnieje pokojowy sposób na to, by daÊ upust negatywnym emocjom, bez potrzeby poĂwiÚcania godziny na rozïadowanie energii w sali gimnastycznej lub na siïowni, koniecznoĂci rozbicia ciosem karate kilku desek bÈdě gïÚbokiego oddychania w bezruchu — to ostatnia opcja, jakiej potrzebujesz w takim momencie. Musisz tylko obudziÊ w sobie chÚÊ zrobienia czegoĂ szalonego, czego prawdopodobnie nie robiïaĂ od czasów szkolnych: skakania. ² Metoda Niewidzialna trampolina Elementy TrochÚ prywatnoĂci. Czas Od dwóch do piÚciu minut. Stañ z lekko rozstawionymi nogami, nieco ugiÚtymi w kolanach; Instrukcje ramiona niech swobodnie zwisajÈ wzdïuĝ tuïowia. { 176 } Stany emocjonalne Zacznij podskakiwaÊ, poczÈtkowo nieznacznie odrywajÈc stopy od podïoĝa, stopniowo skacz coraz wyĝej. Nie napinaj ciaïa, staraj siÚ, by pozostaïo giÚtkie, tak by Êwiczenie nie przebiegaïo zbyt gwaïtownie; prostuj i zginaj lekko nogi w kola- nach, nie usztywniaj barków ani karku. Niech ramiona podrywajÈ siÚ w górÚ razem z TobÈ. Przy kaĝdym podskoku staraj siÚ unieĂÊ ciaïo na takÈ wysokoĂÊ, jaka jest dla Ciebie odpowiednia. Po pewnym czasie spróbuj, skaczÈc, zatoczyÊ koïo, najpierw w prawÈ, potem w lewÈ stronÚ. Moĝesz teĝ przemieszczaÊ siÚ po pokoju. Stopniowo zacznij wykonywaÊ ruchy coraz wolniej, by ostatecznie siÚ zatrzymaÊ. Dodatkowe wskazówki JeĂli Ci to odpowiada, podczas podskakiwania wydawaj z siebie oczyszczajÈce děwiÚki. Niezaleĝnie od tego, jakiego rodzaju bÚdÈ to odgïosy, krzyk Tarzana czy skrupulatnie dobrane przekleñstwo, wykrzykuj je z intencjÈ wyzbycia siÚ gniewu, a nie zwiÚkszenia go. SïuchajÈc muzyki podczas wykonywania tego Êwiczenia, ïatwiej dasz siÚ porwaÊ jego sile i wytrzÈĂniesz z siebie wszystko to, co CiÚ gnÚbi. Gniew jest czÚsto uzewnÚtrznieniem gïÚboko tkwiÈcego lÚku bÈdě cierpienia. Kiedy juĝ pozbÚdziesz siÚ nadmiaru negatywnej energii, poĂwiÚÊ trochÚ czasu na zajÚcie siÚ swoim sercem za pomocÈ metody na przygnÚbienie (pozycja otwartego serca podpierana). Daje moĝliwoĂÊ konstruktywnego wykorzystania nagromadzonej, KorzyĂci wzbierajÈcej w Tobie energii. Sprawia, ĝe czujesz siÚ i wyglÈdasz Ămiesznie, pomoĝe Ci zachowaÊ zdrowy dystans do samej siebie, bez wzglÚdu na stopieñ zdener- wowania. { 177 } Twój podrÚczny uspokajacz. NiezbÚdnik kaĝdej kobiety WytrzÈsa z Ciebie ponury nastrój. Poprawia krÈĝenie i wywoïuje rumieniec na policzkach. Metody alternatywne Herbata z rumianku. y Pozycja lwa w toalecie. Pobudzanie punktu odpowiedzialnego za relaks. Pozycja otwartego serca podpierana. Rozdraĝnienie ² N ajmniejszy drobiazg wytrÈca CiÚ z równowagi — sposób, w jaki Twój ukochany przeĝuwa kolacjÚ, manewry kierowcy jadÈcego przed TobÈ ulicÈ i to, ĝe ktoĂ przestawiï ramkÚ ze zdjÚciem z prawej na lewÈ stronÚ biurka. Juĝ od tak dawna jesteĂ rozdraĝniona, ĝe zaczy- nasz nawet denerwowaÊ sama siebie. Pozornie moĝe Ci siÚ wydawaÊ, ĝe wszystko i wszyscy sprzysiÚgli siÚ przeciwko Tobie, ale bardziej prawdopodobnym powodem Two- jego stanu jest przemÚczenie, przepracowanie i/lub zestresowanie. Potrzebujesz tylko sposobu na wyciszenie siÚ, a wtedy ïatwiej bÚdzie Ci wybaczaÊ innym drobne niedociÈgniÚcia i postrzegaÊ ich jako sprzy- mierzeñców, a nie irytujÈcych zïoĂliwców. ZïoĂÊ i rozdraĝnienie to pokrewne uczucia, z tÈ róĝnicÈ, ĝe rozdraĝ- nienie jest jak uwierajÈcy kamyk w bucie, a zïoĂÊ jak gïaz spadajÈcy na gïowÚ. W zwiÈzku z tym metoda na poradzenie sobie z rozdraĝnie- niem (sÈczenie herbaty z rumianku) jest bardziej subtelna niĝ sposób na wyzbycie siÚ zïoĂci (podskakiwanie jak na niewidocznej trampoli- nie). Rumianek jest roĂlinÈ czÚsto stosowanÈ przez zielarzy i osoby praktykujÈce AjurwedÚ — staroĝytnÈ medycynÚ indyjskÈ — ze wzglÚdu na jego wyjÈtkowe wïaĂciwoĂci uspokajajÈce. { 178 } Stany emocjonalne Nasze nerwy koi gïównie aromat herbaty rumiankowej. Jej woñ jako pierwsza dociera do mózgu i wpïywa na zmianÚ naszego nastroju, zanim jeszcze racjonalny umysï zdoïa rozszyfrowaÊ rodzaj zapachu. Wypróbuj tÚ metodÚ nastÚpnym razem, kiedy bÚdziesz chciaïa szybko siÚ uspokoiÊ. ² Metoda Herbata z rumianku Elementy Herbata z rumianku, moĝliwie najlepszej jakoĂci. Czas Trzy minuty na zaparzenie herbaty, piÚÊ do dziesiÚciu minut na delektowanie siÚ niÈ. Instrukcje Wïóĝ torebkÚ herbaty ekspresowej do pustego kubka. Zagotuj wodÚ. Wlej wrzÈtek do kubka. Kiedy herbata bÚdzie siÚ parzyÊ, weě ciepïy kubek w dïonie i wdychaj kwiatowy aromat, dosïownie pochyl nos nad naparem i gïÚboko oddychaj. Poczuj ciepïo w dïoniach i skoncentruj siÚ na tym, jak zapach wpïywa przez nos do Twojego ciaïa. Skup siÚ wyïÈcznie na piciu herbaty — nie oglÈdaj w miÚdzyczasie telewizji, nie sprawdzaj e-maili ani nie rozmawiaj przez telefon. Wolno sÈcz napój, delektujÈc siÚ jego woniÈ. I co — nie lepiej? Dodatkowe wskazówki Jeĝeli nie masz wystarczajÈco duĝo czasu na wykonanie caïego rytu- aïu, moĝesz kupiÊ olejek eteryczny na bazie rumianku i trzymaÊ go { 179 } Twój podrÚczny uspokajacz. NiezbÚdnik kaĝdej kobiety w torebce lub szufladzie biurka. Kiedy zauwaĝysz, ĝe coĂ zaczyna CiÚ irytowaÊ, weě buteleczkÚ z olejkiem, otwórz jÈ, przyïóĝ do nosa i oddychaj gïÚboko, dopóki nie poczujesz siÚ spokojniejsza. JeĂli chcesz uzyskaÊ jeszcze lepsze rezultaty, dolej parÚ kropel olejku lub wrzuÊ kilka torebek herbaty rumiankowej do ciepïej kÈpieli. Rumianek dziaïa uspokajajÈco oraz redukuje stres, niepokój i zabu- KorzyĂci rzenia na tle nerwowym. Dziaïa takĝe korzystnie na ukïad pokarmowy i ïagodzi dolegliwoĂci ĝoïÈdkowe. Metody alternatywne Oddychanie brzuchem. y Minimedytacja miïujÈcej dobroci. Pozycja dzieciÚca podpierana. Stres ² M asz tak duĝo zajÚÊ kaĝdego dnia, ĝe ledwo starcza Ci energii na wypeïnienie wszystkich codziennych obowiÈzków, a to szalone tempo najwidoczniej zaczyna juĝ zbieraÊ swoje ĝniwo, bo staïaĂ siÚ wybuchowa, gorzej sypiasz i czÚsto siÚ przeziÚbiasz? Zdaje siÚ, ĝe stres wïaĂnie wpija w Ciebie swoje zÚbiska. Na szczÚĂcie nie musisz wcale wyjeĝdĝaÊ na weekend do hotelu spa ani na tygodniowÈ wycieczkÚ w tropiki, by wyzwoliÊ siÚ ze szponów stresu (choÊ oczywiĂcie wyĝej wymienione opcje sÈ bardzo dobrymi rozwiÈzaniami, jeĂli moĝna je zastosowaÊ). Moĝesz zaczÈÊ uwalniaÊ siÚ od niego juĝ od zaraz, w tej wïaĂnie chwili, biorÈc bardzo gïÚboki oddech. { 180 } Stany emocjonalne Ledwo starcza Ci obowiÈzków. energii na wypeïnienie wszystkich codziennych Twoja przepona, czyli miÚsieñ ksztaïtem przy- pominajÈcy grzyba, znajdujÈcy siÚ w dolnej czÚĂci klatki piersiowej, jest gïównym na- rzÈdem wpïywajÈcym na reakcjÚ organi- zmu na stres. Kiedy wstrzymujesz oddech lub gdy oddech staje siÚ pïytki — co jest typowÈ odpowiedziÈ ciaïa na sytuacjÚ stre- sowÈ — przepona nie moĝe siÚ w peïni rozszerzyÊ. Gdy organ ten jest zablokowany, wysyïa sygnaï do orga- nizmu, ĝe dzieje siÚ coĂ niedobrego i ĝe trzeba przygotowaÊ siÚ na najgorsze. Kiedy jednak weěmiesz gïÚboki, dïugi oddech i rozciÈgniesz przy tym brzuch, powstanie wiÚcej przestrzeni dla pïuc, dziÚki temu, ĝe przepona rozedmie siÚ jak balon, lekko stymulujÈc organy abdominalne, i wyĂle organizmowi wiadomoĂÊ, ĝe wszystko wróciïo do normy. JeĂli odczekasz chwilÚ i weěmiesz gïÚbszy oddech, dasz sobie takĝe moĝliwoĂÊ zastanowienia siÚ i unikniÚcia reakcji, która byÊ moĝe wywoïa jeszcze wiÚkszy stres. Im czÚĂciej bÚdziesz to robiÊ, tym bardziej siÚ rozluěnisz i tym ïatwiej poradzisz sobie z przeciwnoĂciami losu. ² Metoda Oddychanie brzuchem Elementy Pïuca, brzuch, rÚce. Czas Od dziesiÚciu sekund do dziesiÚciu minut. Instrukcje UsiÈdě prosto na krzeĂle i postaw stopy pïasko na podïodze. Poïóĝ jednÈ rÚkÚ lub obie rÚce na brzuchu, poniĝej pÚpka. WpuĂÊ powietrze przez nos, a przy tym wyobraě sobie, ĝe wpusz- czasz powietrze prosto do wnÚtrza brzucha; znak, ĝe robisz to { 181 } Twój podrÚczny uspokajacz. NiezbÚdnik kaĝdej kobiety dobrze, da Ci rÚka spoczywajÈca na brzuchu, która oddali siÚ od krÚgosïupa. WciÈgnij tyle powietrza, ile tylko zdoïasz. NastÚpnie pozwól, aby powietrze wolno wypïynÚïo przez nozdrza, a brzuch spïaszczyï siÚ; leĝÈca na nim rÚka przybliĝy siÚ do krÚgo- sïupa. Powtarzaj Êwiczenie, dopóki nie poczujesz siÚ lepiej. Dodatkowe wskazówki JeĂli masz wiÚcej czasu, zmodyfikuj Êwiczenie, kïadÈc siÚ na podïo- dze z cienkÈ poduszkÈ podïoĝonÈ pod gïowÚ i kocem zwiniÚtym pod kolanami. Taka pozycja przynosi jeszcze lepsze efekty, ponie- waĝ eliminuje koniecznoĂÊ skupiania uwagi na siedzeniu z wypro- stowanymi plecami. Nawet jeĝeli nadmiar zajÚÊ nie pozwala Ci choÊby na chwilÚ zatrzy- maÊ siÚ i skupiÊ na swoim oddychaniu, moĝesz wziÈÊ jeden gïÚ- boki oddech brzuchem i powtórzyÊ go przy kolejnej nadarzajÈcej siÚ okazji. Moĝesz robiÊ to ukradkiem, kiedy rozmawiasz przez tele- fon, prowadzisz samochód, a nawet idziesz ulicÈ. Umieszczenie dïoni na brzuchu nie jest konieczne — to tylko fizyczny punkt odniesienia, pozwalajÈcy przeprowadziÊ Êwiczenie w sposób bardziej namacalny. JeĂli CiÚ to krÚpuje lub jeĂli o tym zapomnisz, nic nie szkodzi. KorzyĂci Rozluěnia. Pomaga wprowadziÊ do organizmu wiÚcej tlenu i wyeliminowaÊ z pïuc wiÚcej dwutlenku wÚgla, dziÚki czemu organizm funkcjonuje sprawniej. Stymuluje organy abdominalne i wspomaga trawienie. Wykonywane regularnie uïatwia zasypianie. Pozwala choÊ na chwilÚ uwolniÊ umysï od rozmyĂlania nad ěródïami stresu. { 182 } Stany emocjonalne Metody alternatywne Pobudzanie oĂrodka mocy. y Herbata z rumianku. Krople Rescue Remedy zwane teĝ kroplami pierwszej pomocy. Pozycja sfinksa. Pobudzanie punktu odpowiedzialnego za relaks. Rozkojarzenie ² M asz tyle do zrobienia, ĝe wïaĂciwie nie wiesz, na czym masz siÚ skupiÊ najpierw. ObowiÈzki zawodowe, lista e-maili do prze- czytania oraz numerów telefonów, pod które powinnaĂ oddzwoniÊ — wydaje siÚ, ĝe im wiÚcej spraw wymaga Twojej uwagi, tym bardziej tracisz umiejÚtnoĂÊ skoncentrowania siÚ na czymkolwiek — bïÈdzisz bezradnie miÚdzy na wpóï skoñczonymi zadaniami z wszechogarnia- jÈcym uczuciem, ĝe jest jeszcze przynajmniej dziesiÚÊ spraw, którymi powinnaĂ siÚ w tym momencie zajmowaÊ. GdybyĂ tylko potrafiïa oceniÊ, które z obowiÈzków sÈ najwaĝniejsze, mogïabyĂ je wykonywaÊ zgodnie z tym kryterium. W dzisiejszym zabieganym Ăwiecie poczucie, ĝe chodzisz jak w kie- racie, a wszystko krÚci siÚ zbyt szybko i nie moĝna tego zatrzymaÊ, jest zupeïnie zrozumiaïe. Technika, która obniĝy poziom stresu i zwiÚ- Masz poczucie, ĝe chodzisz jak w kieracie, kszy zdolnoĂÊ koncentracji, polega na kil- kuminutowym uciskaniu punktu znaj- dujÈcego siÚ dokïadnie poĂrodku przestrzeni miÚdzy brwiami — znanego pod nazwÈ trzecie oko. Naciskanie tego z wielu wzglÚdów waĝnego miejsca skutkuje szybkim ukoje- niem nerwów oraz wyciszeniem umysïu, a tym samym przywróceniem zdolnoĂci koncentracji. a wszystko krÚci siÚ zbyt szybko i nie moĝna tego zatrzymaÊ. { 183 } Twój podrÚczny uspokajacz. NiezbÚdnik kaĝdej kobiety Jogini uwaĝajÈ ponadto, ĝe trzecie oko jest siedzibÈ intuicji. Zgodnie z ich punktem widzenia stymulacja tego miejsca pozwoli Ci dotrzeÊ do Twojej wewnÚtrznej mÈdroĂci, dziÚki czemu nie dasz siÚ wiÚcej ponieĂÊ panice i bÚdziesz umiaïa zdecydowaÊ, którÈ z czynnoĂci powinnaĂ wyko- naÊ najpierw. ² Metoda Ucisk trzeciego oka Elementy Opuszki palców. Czas Jedna do dwóch minut. UsiÈdě wyprostowana na krzeĂle, ze stopami przylegajÈcymi caïÈ Instrukcje powierzchniÈ do podïoĝa. { 184 } Stany emocjonalne Zlokalizuj niewielkie wgïÚbienie miÚdzy brwiami, w miejscu, gdzie wierzchoïek piramidy nosa ïÈczy siÚ z czoïem. Za pomocÈ palca Ărodkowego jednej rÚki zacznij pewnym ruchem uciskaÊ ten punkt, gïÚboko oddychajÈc. Ze wzglÚdu na to, ĝe Êwi- czenie ma na celu zwiÚkszenie koncentracji, zamknij oczy, tak by skierowaÊ uwagÚ na swoje wnÚtrze i nie rozpraszaÊ siÚ rozglÈdaniem po pomieszczeniu. Po wziÚciu od dziesiÚciu do piÚtnastu oddechów powoli rozluěnij ucisk i powróÊ do normalnego oddechu. Poïóĝ obie dïonie na udach i przez chwilÚ wyobraĝaj sobie siebie wykonujÈcÈ kolejne zadanie skutecznie i z ïatwoĂciÈ, po czym wróÊ do Ăwiata realnego i zajmij siÚ obowiÈzkami. Dodatkowe wskazówki Jeĝeli potrzebujesz nieco wiÚkszego odprÚĝenia i zakotwiczenia umysïu, zïóĝ dïonie razem na wysokoĂci klatki piersiowej, nastÚpnie przesuñ je w kierunku czoïa i zwróÊ w kierunku twarzy, a nastÚpnie za pomocÈ obu palców Ărodkowych zacznij uciskaÊ trzecie oko. Ten prosty gest oznacza ulegïoĂÊ. ChoÊ osoby z Twojego otoczenia byÊ moĝe bÚdÈ siÚ zastanawiaÊ, jaki rodzaj modïów odprawiasz, nie przejmuj siÚ tym i wybierz ten wariant Êwiczenia, który odpowiada Ci najbardziej. Uwaĝaj, by siÚ nie zraniÊ, jeĂli masz dïugie paznokcie. KorzyĂci Wycisza umysï, redukuje niepokój i dezorientacjÚ, uïatwia myĂlenie. Technika ta stosowana jest teĝ w akupresurze jako Ărodek zaradczy na bóle gïowy, bezsennoĂÊ i zapalenie zatok. Metody alternatywne Jednominutowa wizualizacja. y Pozycja dzieciÚca podpierana. Pïyñ po wïasnym oceanie spokoju. { 185 } Twój podrÚczny uspokajacz. NiezbÚdnik kaĝdej kobiety PrzemÚczenie ² W szyscy czegoĂ od Ciebie chcÈ — i chcÈ tego natychmiast. ObowiÈzki CiÚ przytïaczajÈ, wydaje Ci siÚ, jakby ogromna fala porwaïa CiÚ na gïÚbokÈ wodÚ, w której zaczynasz siÚ topiÊ. Gdzieĝ, do diabïa, podziewa siÚ Twoja dobra wróĝka, kiedy jej najbardziej po- trzebujesz? mwiczenie o nazwie pozycja dzieciÚca podpierana przyniesie Ci uko- jenie, o którym marzysz. Jest ono niesamowicie relaksujÈce i sprawi, ĝe poczujesz siÚ wspaniale, a najwaĝniejsze jest to, ĝe moĝesz je wyko- nywaÊ tak dïugo, jak chcesz, dopóki nie poczujesz siÚ gotowa do stawienia czoïa czekajÈcym CiÚ obowiÈzkom. Metoda Pozycja dzieciÚca podpierana Elementy Okoïo metr kwadratowy podïogi, a na niej dywan, koc lub zïoĝona na póï mata do jogi, twarda poduszka, dwa zwiniÚte koce albo waïek do jogi. Czas Od piÚciu do dziesiÚciu minut. { 186 } Stany emocjonalne UsiÈdě na podïodze z ïydkami podwiniÚtymi pod siebie, tak by pupa Instrukcje spoczywaïa na stopach. Rozsuñ szeroko kolana i umieĂÊ miÚdzy nimi poduszkÚ. Pochyl siÚ w przód i poïóĝ tuïów na poduszce. ObróÊ gïowÚ w bok. Ramiona uïóĝ z tyïu obok bioder, z przodu przy gïowie lub teĝ skrzy- ĝuj je i poïóĝ na gïowie spoczywajÈcej na poduszce — wybór naleĝy do Ciebie. Oddychaj i pozwól ciaïu w peïni siÚ zrelaksowaÊ. Mniej wiÚcej w poïowie czasu, jaki masz zamiar poĂwiÚciÊ temu Êwiczeniu, odwróÊ gïowÚ na drugi bok. Pozostañ w tej pozycji tak dïugo, jak zechcesz. Na koniec powoli podnieĂ tuïów do pozycji wyjĂciowej i weě kilka uwaĝnych oddechów przed powrotem do zwykïych zajÚÊ. Dodatkowe wskazówki Jeĝeli bÚdziesz odczuwaÊ ból w kolanach, zwiñ rÚcznik do rÈk albo ĂciereczkÚ do naczyñ w cienki toboïek i umieĂÊ go w górnej czÚĂci ïydek, po wewnÚtrznej stronie kolan. To stworzy wiÚcej przestrzeni w stawach kolanowych, przez co powinno zwiÚkszyÊ komfort pod- czas wykonywania Êwiczenia. JeĂli pupa nie opiera siÚ na stopach, zwiñ nieco poduszkÚ pod tuïo- wiem tak, by znalazï siÚ on wyĝej, albo zïóĝ dodatkowy koc i poïóĝ go na czubkach piÚt, by móc oprzeÊ na nim poĂladki. Dziaïa uspokajajÈco i wyciszajÈco, dziÚki temu rozjaĂnia umysï i redu- KorzyĂci kuje niepokój. Uwalnia od napiÚcia w plecach i w karku, daje poczucie, ĝe zrzuciïo siÚ z siebie pewien ciÚĝar. { 187 } Twój podrÚczny uspokajacz. NiezbÚdnik kaĝdej kobiety RozciÈga stawy skokowe, golenie i biodra. Poduszka przyciĂniÚta do brzucha redukuje takĝe bóle menstru- acyjne, Êwiczenie jest zatem dobrym rozwiÈzaniem w przypadku tej dolegliwoĂci. Metody alternatywne Oddychanie brzuchem. y Herbata z rumianku. Przerwa z gïowÈ w dóï. Strach ² ¿ ycie wymaga od Ciebie, byĂ na jakiĂ czas opuĂciïa swojÈ strefÚ komfortu, dlatego odczuwasz dziwne Ăciskanie w ĝoïÈdku za kaĝdym razem, kiedy pomyĂlisz o tym, co CiÚ czeka; byÊ moĝe jest to publiczne przemówienie, rozmowa z osobÈ, na którÈ jesteĂ zïa, lub teĝ rozpoczÚcie pracy na nowym stanowisku. To strach daje o sobie znaÊ, a jednym z najlepszych sposobów na poradzenie sobie z nim jest otwar- cie bioder. Dlaczego akurat bioder? Dlatego, ĝe ten obszar ciaïa mieĂci w sobie pierwszÈ i drugÈ ÊakrÚ. Pierwsza jest ulokowana w okolicach koĂci ogonowej — na której wïaĂnie siedzisz — i odpowiada za przetrwa- nie. Kiedy na przykïad boisz siÚ, ĝe nie bÚdziesz mogïa zapïaciÊ w tym miesiÈcu za mieszkanie lub ĝe nie zdobÚdziesz dobrze pïatnej pracy, o którÈ siÚ starasz, lÚk ten najprawdopodobniej umiejscawia siÚ u pod- stawy miednicy. Druga Êakra mieĂci siÚ tuĝ powyĝej koĂci ïonowej i spra- wuje nadzór nad seksualnoĂciÈ, emocjami, kreatywnoĂciÈ i umiejÚt- noĂciÈ cieszenia siÚ ĝyciem. Odczuwanie emocji, robienie czegoĂ twórczego i przebywanie w sytuacji intymnej z drugÈ osobÈ moĝe czasem wywoïywaÊ lÚk, wiÚc { 188 } Stany emocjonalne niezaleĝnie od tego, czy Twoje obawy zwiÈzane sÈ z praktycznÈ czy z emocjonalnÈ sferÈ ĝycia, najprawdopodobniej zagnieědziïy siÚ one w okolicach bioder. Do tego wszystkiego naleĝy do- Niezaleĝnie od tego, czy Twoje obawy zwiÈzane sÈ z praktycznÈ, czy z emocjonalnÈ sferÈ ĝycia, najprawdopodobniej zagnieědziïy siÚ one daÊ, ĝe siedzÈcy tryb ĝycia przewa- ĝajÈcy w naszej kulturze tylko pogar- sza sprawÚ i prawdopodobnie wiÚk- szoĂÊ z nas ma bardzo zaciĂniÚte miÚĂnie bioder. Ze wzglÚdu na to, ĝe staw biodrowy jest stawem kulistym, umoĝliwia on nam wykony- wanie bardzo duĝej liczby zróĝnicowanych ruchów, z których wiÚkszoĂÊ nie jest przez nas wykorzystywana na co dzieñ, wiÚc gdybyĂmy nagle chcieli wykonaÊ któryĂ z nich, pewnie potrzebo- walibyĂmy pomocy olejarki, jak R2-D2 z Gwiezdnych Wojen. w okolicach bioder. Na szczÚĂcie jest pewien sposób na poprawienie ukrwienia stawu biodrowego. Przysiad jest pozycjÈ, która otwiera caïy obszar biodra, oczyszcza go i rozluěnia. Dziaïa tak, jak robienie porzÈdku w szafie — kiedy pozbywamy siÚ ubrañ, które nie sÈ nam juĝ potrzebne i tylko zaj- mujÈ miejsce, a przy tym juĝ nam siÚ nie podobajÈ. OtwierajÈc biodra, otwierasz siÚ takĝe na nowe moĝliwoĂci. JeĂli wciÈĝ nie jesteĂ prze- konana, ĝe to wïaĂciwa pozycja dla Ciebie, weě pod uwagÚ fakt, ĝe dawniej kobiety przybieraïy jÈ wïaĂnie podczas porodu — niech Ăwiadczy to o jej potÚdze i zdolnoĂci do wprowadzania ciaïa w nowÈ fazÚ ĝycia. Niech moc bioder bÚdzie z TobÈ! ² Metoda Przysiad Elementy Elastyczne spodnie, zwiniÚty rÚcznik (opcjonalnie), Ăciana (opcjonalnie). Czas Jedna, dwie minuty. { 189 } Twój podrÚczny uspokajacz. NiezbÚdnik kaĝdej kobiety Instrukcje Stañ w rozkroku, tak by stopy znajdowaïy siÚ w odlegïoĂci od szeĂÊ- dziesiÚciu do dziewiÚÊdziesiÚciu centymetrów od siebie i byïy nie- znacznie skierowane na zewnÈtrz. Zegnij caïkowicie kolana i zniĝ pupÚ w kierunku podïogi. Zïóĝ dïonie razem, a ïokcie oprzyj na wewnÚtrznych czÚĂciach kolan. Lekko napierajÈc ïokciami na kolana, postaraj siÚ jak najbardziej wyprostowaÊ krÚgosïup, tak by otworzyïa siÚ i poszerzyïa klatka piersiowa. UnieĂ czubek gïowy jak najwyĝej w stronÚ sufitu, a koĂÊ ogonowÈ staraj siÚ przyciÈgaÊ ku ziemi. Weě od piÚciu do dziesiÚciu powolnych, gïÚbokich oddechów. Wyo- braě sobie, ĝe kaĝdy wdech wiruje wokóï stawów biodrowych, a kaĝdy wydech wymiata stamtÈd wszelkie napiÚcie i sztywnoĂÊ. { 190 } Stany emocjonalne Aby powróciÊ do pozycji stojÈcej, odepchnij siÚ stopami mocno od podïogi i wyprostuj nogi. BiorÈc pod uwagÚ fakt, ĝe Twoje biodra sÈ prawdopodobnie doĂÊ zesztywniaïe, powtórz Êwiczenie przynajmniej jednokrotnie, by uzy- skaÊ oczekiwany efekt. Dodatkowe wskazówki JeĂli podczas przysiadu piÚty odrywajÈ siÚ od podïogi, podïóĝ pod nie zwiniÚty rÚcznik. DziÚki temu poczujesz ïÈcznoĂÊ z podïoĝem i bezpieczeñstwo, a w zwiÈzku z tym ïatwiej pozbÚdziesz siÚ lÚków i wÈtpliwoĂci. Kiedy wiÚc piÚty nie siÚgajÈ do podïogi, spraw, by podïoĝe zbliĝyïo siÚ do nich. JeĂli przysiad jest dla Ciebie niewygodny, stañ tyïem, w odlegïoĂci kilku centymetrów od Ăciany, i podczas przysiadu po prostu oprzyj siÚ o niÈ oraz/lub podïóĝ pod pupÚ niewielki stos ksiÈĝek, czaso- pism albo blok do jogi, by osadziÊ na nim caïy ciÚĝar ciaïa. Nie ma nic zïego w stosowaniu dodatkowych rekwizytów. Nie wykonuj tego Êwiczenia w okresie ciÈĝy (chyba, ĝe przepro- wadzasz je pod kontrolÈ poïoĝnej, instruktorki w szkole rodzenia bÈdě innego specjalisty, który je poleca). Podczas ciÈĝy wiÚzadïa stopniowo rozluěniajÈ siÚ, przygotowujÈc ciaïo do porodu. mwicze- nie to mogïoby przyspieszyÊ ten proces, co jest niewskazane. Otwiera biodra, miednicÚ i dolnÈ czÚĂÊ pleców — obszar, w którym KorzyĂci znajdujÈ siÚ pierwsza i druga Êakra. Wzmacnia miÚĂnie brzucha, siedlisko trzeciej Êakry — bÚdÈcej ěró- dïem osobistej mocy, dziÚki której skuteczniej stawisz czoïa wïa- snym lÚkom. Uelastycznia stawy skokowe, wpïywajÈc korzystnie na stabilnoĂÊ ciaïa i ducha, kiedy droga staje siÚ wyboista. { 191 } Twój podrÚczny uspokajacz. NiezbÚdnik kaĝdej kobiety Metody alternatywne Wsïuchaj siÚ w ciaïo. Krople Rescue Remedy zwane teĝ kroplami pierwszej pomocy. Pozycja dzieciÚca podpierana. y Oddech wojownika. PrzygnÚbienie ² K aĝdemu czasem zdarza siÚ mieÊ gorszy dzieñ, kiedy wydaje siÚ, ĝe nic nas nie cieszy i wszystko jakby straciïo sens; tylko siÈĂÊ i pïakaÊ. Stan przygnÚbienia moĝe mieÊ podïoĝe hormonalne; wtedy najczÚĂciej wystÚpuje przez kilka dni w miesiÈcu, ale moĝe teĝ przybraÊ formÚ przewlekïÈ i przylgnÈÊ do nas na dïuĝszy okres. ¿adna technika nie sprawi, ĝe zniknÈ wszystkie Twoje problemy, jednak istnieje pewna pokrzepiajÈca pozycja jogi, która pomoĝe Ci otworzyÊ ciaïo i w konse- kwencji wprowadziÊ umysï w lepszy stan. Kiedy poczujesz, ĝe zbliĝa siÚ okres przygnÚbienia, wykonuj to Êwiczenie codziennie. PoïÈczenie do- brych chÚci i wïaĂciwego dziaïania pomoĝe Ci na powrót zaczÈÊ cie- szyÊ siÚ ĝyciem. Ta podpierana, otwierajÈca serce pozycja wymaga niewiele wysiïku, a w zamian daje duĝo satysfakcji. Jest skoncentrowana na klatce pier- siowej, poniewaĝ tam wïaĂnie mieszka serce. Kiedy opierasz ciÚĝar ciaïa na przygarbionych barkach, chodzisz ze zwieszonÈ gïowÈ i zapad- niÚtÈ klatkÈ piersiowÈ, utrudniasz dopïyw krwi oraz wszystkich ĝycio- dajnych elementów do serca, w sensie dosïownym i metaforycznym. Zaproponowane przeze mnie ïatwe do wykonania Êwiczenie delikat- nie rozciÈga obszar ciaïa wokóï serca i uïatwia dopïyw Ăwieĝej krwi, tlenu i energii do jego wnÚtrza. PamiÚtaj o tej pozycji zawsze, kiedy zechcesz wlaÊ w siebie nieco otuchy. (To tañszy sposób niĝ terapia indywidualna u specjalisty). { 192 } Stany emocjonalne Metoda Pozycja otwartego serca podpierana Elementy Cienki koc lub rÚcznik zwiniÚty w równy rulon o dïugoĂci co najmniej czterdziestu piÚciu centymetrów. Czas Od piÚciu do dziesiÚciu minut. Instrukcje Poïóĝ zïoĝony w rulon rÚcznik lub koc na podïodze. UsiÈdě na podïodze z plecami ustawionymi prostopadle do zwiniÚ- tego materiaïu, z poĂladkami oddalonymi od koca na okoïo szeĂÊ- dziesiÚciu centymetrów. Pochyl siÚ do tyïu i oprzyj na ïokciach, stopniowo obniĝaj ciaïo w kierunku podïoĝa. W rezultacie powinnaĂ znaleěÊ siÚ na podïodze z rulonem umieszczonym dokïadnie pod ïopatkami, tak by klatka piersiowa ze znajdujÈcym siÚ w niej sercem byïa najwyĝej poïoĝonÈ czÚĂciÈ ciaïa. Wyprostuj nogi i uïóĝ ramiona na ziemi wzdïuĝ tuïowia, dïonie skie- ruj na zewnÈtrz. Pozostañ w tej pozycji, oddychajÈc gïÚboko przez piÚÊ, dziesiÚÊ minut. Poczuj, jak ciaïo coraz bardziej wtapia siÚ w podïoĝe. Skoncentruj siÚ na oddechu — nie jest to odpowiedni moment na to, by zastanawiaÊ siÚ nad listÈ zakupów albo ubiorem na jutro. { 193 } Twój podrÚczny uspokajacz. NiezbÚdnik kaĝdej kobiety Aby zakoñczyÊ Êwiczenie, zegnij kolana i postaw stopy na ziemi, nastÚpnie przewróÊ siÚ na prawy bok i poleĝ przez chwilÚ w pozycji pïodowej; na koniec przejdě do pozycji siedzÈcej, odpychajÈc siÚ dïoñmi od podïogi. Dodatkowe wskazówki Spróbuj zwijaÊ koc tak, by otrzymaÊ za kaĝdym razem rulon innej gruboĂci; sprawdě, na którym jest Ci najwygodniej. Powinno byÊ Ci doĂÊ wygodnie, ale ze wzglÚdu na to, ĝe celem Êwiczenia jest wywoïanie widocznej zmiany, niech nie bÚdzie Ci zbyt wygodnie. Moĝesz takĝe uĝyÊ dodatkowego zwiniÚtego w rulon koca bÈdě rÚcznika, by podïoĝyÊ go sobie pod gïowÚ i barki, jeĂli nie siÚgajÈ podïogi. PamiÚtaj jedynie o tym, aby klatka piersiowa znajdowaïa siÚ najwyĝej. TworzÈc fizycznie wiÚcej przestrzeni wokóï „cielesnego” serca, KorzyĂci sprawia, ĝe otwiera siÚ Twoje duchowe serce. PogïÚbia oddech, co z kolei wywoïuje uczucie relaksu; stymuluje organy abdominalne; wprowadza wiÚcej tlenu do organizmu i ogólnie wpïywa na poprawÚ samopoczucia. Daje fizycznÈ moĝliwoĂÊ zrobienia czegoĂ miïego dla siebie i obda- rzenia siÚ dodatkowÈ dawkÈ czuïej, peïnej miïoĂci troski. Metody alternatywne Ramiona w górÚ, pierĂ w górÚ. y Mielone siemiÚ lniane. Automasaĝ. y Pozycja sfinksa. y Oddech wojownika. { 194 } Stany emocjonalne Poczucie winy ² M asz na swoich barkach ciÚĝar, który ani przez chwilÚ nie daje Ci o sobie zapomnieÊ, a pojawiï siÚ z powodu czegoĂ, co zrobiïaĂ (albo tego, czego nie zrobiïaĂ). Jest to poczucie winy nawiedzajÈce CiÚ w dzieñ i w nocy, które nie odejdzie, dopóki nie postarasz siÚ Ăwiado- mie wybaczyÊ sobie popeïnionego bïÚdu, bez wzglÚdu na to, jak byï powaĝny. Opisana niĝej technika medytacyjna da Ci moĝliwoĂÊ powtórnego doĂwiadczenia tego, co siÚ wydarzyïo, i spróbowania rozgrzeszenia samej siebie. Celem Êwiczenia jest rozwijanie cechy, którÈ buddyĂci tybetañscy nazywajÈ mettÈ (czyli miïujÈcÈ dobrociÈ) w stosunku do samej siebie. Jest to duĝo lepsze rozwiÈzanie od ciÈgïego robienia sobie wyrzutów; daje Ci ono ponadto moĝliwoĂÊ kultywowania w sobie umiejÚtnoĂci wspóïczucia samej sobie, co w konsekwencji umoĝliwia przelewanie tego szlachetnego uczucia na innych. Po przeprowadze- niu jednej medytacji miïujÈcej dobroci byÊ moĝe nie poczujesz siÚ od razu uwolniona od poczucia winy, jednak dziÚki wielokrotnej praktyce z pewnoĂciÈ zauwaĝysz, ĝe ciÚĝar, który spoczywa na Twoich barkach, staje siÚ coraz lĝejszy. ² Metoda Medytacja miïujÈcej dobroci (skierowanej ku sobie) Elementy Wszystko to, czego potrzebujesz, by usiÈĂÊ wygodnie z wyprostowanymi plecami — czyli twarda poduszka lub zïoĝony koc, jeĂli bÚdziesz siedzieÊ na podïodze, lub wygodne krzesïo ze sztywnym oparciem. Czas PiÚÊ do dziesiÚciu minut. { 195 } Twój podrÚczny uspokajacz. NiezbÚdnik kaĝdej kobiety Instrukcje UsiÈdě ze skrzyĝowanymi nogami na podïodze, na poduszce (kocu) albo na drewnianym krzeĂle, ze stopami przylegajÈcymi caïÈ powierz- chniÈ do podïoĝa. Poïóĝ rÚce na udach, dïoñmi do góry. Przez kilka minut oddychaj przez nos, wsïuchuj siÚ we wïasny oddech i poczuj powietrze wpïywajÈce do pïuc i wypïywajÈce z nich. Po wyciszeniu umysïu przywoïaj w wyobraěni wydarzenie, z powodu którego odczuwasz wyrzuty sumienia. MajÈc ten obraz w pamiÚci, zacznij cicho wypowiadaÊ zdanie: „Wybaczam sobie to, ĝe _____________”. Powtórz je wielokrotnie. Moĝesz wymieniÊ naraz kilka swoich win lub poĂwiÚciÊ czas kaĝdej z osobna i sprawiÊ, by powoli zaczÚïy znikaÊ. W trakcie medytacji zwracaj uwagÚ na kaĝdÈ fizycznÈ reakcjÚ ciaïa. Czy czujesz ucisk w piersi lub w ĝoïÈdku? Mocno zaciĂniÚte szczÚki? Wyobraě sobie, ĝe wraz z wydechem uwalniasz siÚ od czegoĂ nega- tywnego i wzbogacasz siÚ w ĂwieĝÈ energiÚ z kaĝdym wdechem. Po przeanalizowaniu sytuacji w myĂlach zrób kilka oddechów i pow- tarzaj w tym czasie zdanie: „Obym byïa szczÚĂliwa, zdrowa i wol- na” — lub kaĝdego innego, w którym dobrze sobie ĝyczysz. JeĂli powyĝsze sformuïowanie Ci nie odpowiada, sama uïóĝ takie, z któ- rym bÚdziesz siÚ dobrze czuïa, na przykïad: „Niech bÚdzie bïogo- sïawione moje serce”, „Obym umiaïa zaakceptowaÊ to, czego nie mogÚ zmieniÊ” albo „Amen”. Kiedy bÚdziesz gotowa na zakoñczenie medytacji (a tylko Ty moĝesz o tym zdecydowaÊ), przez kilka chwil po prostu wsïuchuj siÚ we wïasny oddech, by daÊ sobie szansÚ wyjĂcia ze stanu emocjonal- nego, którego wïaĂnie doĂwiadczyïaĂ. Dodatkowe wskazówki Jeĝeli wysiïek wkïadany w siedzenie z wyprostowanym krÚgosïu- pem sprawia, ĝe siÚ dekoncentrujesz, oprzyj plecy o ĂcianÚ lub sko- rzystaj z krzesïa. { 196 } Stany emocjonalne Oczy mogÈ byÊ otwarte lub zamkniÚte, w zaleĝnoĂci od tego, jak jest Ci wygodniej i w jakim miejscu siÚ znajdujesz. Moĝesz teĝ wykorzystywaÊ tÚ technikÚ w celu przebaczenia ludziom, którzy CiÚ skrzywdzili bÈdě którzy CiÚ denerwujÈ. PamiÚtaj jednak o tym, ĝe jeĂli nie wybaczysz sobie, jeszcze trudniej przyjdzie Ci wybaczyÊ innym. KorzyĂci DziÚki temu Êwiczeniu rozwijajÈ siÚ „miÚĂnie wspóïczucia” budu- jÈce przebaczenie. Mimo ĝe skupiasz siÚ na sobie, pomaga ono przejawiaÊ wiÚcej empatii w stosunku do osób, w relacjach z którymi masz trudnoĂci. Daje moĝliwoĂÊ przyznania siÚ przed sobÈ do cech, które nie napa- wajÈ CiÚ dumÈ i popracowania nad ich wykorzenieniem. Medytacja jest konkretnÈ czynnoĂciÈ, którÈ moĝesz wykonaÊ zamiast bezczynnie siedzieÊ, obwiniaÊ siÚ i pogarszaÊ wïasne samopoczucie. Dziaïa rozluěniajÈco i poprawia nastrój w chwilach przygnÚbienia. Metody alternatywne Automasaĝ. y Pozycja dzieciÚca podpierana. Oddech wojownika. { 197 } Twój podrÚczny uspokajacz. NiezbÚdnik kaĝdej kobiety Rozpacz ² S mutek i ĝal to uczucia, które sÈ nieodzownÈ czÚĂciÈ naszego ĝycia. Zdaniem, które sïyszymy chyba najczÚĂciej, kiedy pogrÈ- ĝeni jesteĂmy w rozpaczy, jest to, ĝe „czas leczy rany”. Naturalna jest chÚÊ unikniÚcia przykrych uczuÊ, takich jak gïÚboki ĝal, poniewaĝ sÈ one bardzo bolesne. Praktyka, którÈ w tym wypadku proponujÚ, sprawia, ĝe uczucia te sÈ unoszone w naszej ĂwiadomoĂci, tak by w koñcu wy- pïynÈÊ z niej na zewnÈtrz. Jest to Êwiczenie oddechowe jogi i moĝesz je wykonywaÊ kaĝdego dnia, dopóki nie dojdziesz do siebie po przeĝytej tragedii. Bolesne uczucia sÈ unoszone w naszej ĂwiadomoĂci, tak by w koñcu wypïynÈÊ z niej na zewnÈtrz. Technika ta znana jest pod nazwÈ od- dech wojownika. Umoĝliwia ona dopïyw Ăwieĝego powietrza gïÚbiej do pïuc, które, wedïug koncepcji jogi i tradycyjnej chiñ- skiej medycyny, sÈ miejscem osadzania siÚ smutku w ciele. To przekonanie ma prakty- czne podstawy — przypomnij sobie ostatni raz, kiedy byïaĂ tak smutna, ĝe nie tylko zaczÚïaĂ pïakaÊ, ale i ïkaÊ, co byïo wywoïane tym, ĝe Twój oddech blokowaï siÚ w pïucach.. WypeïniajÈc pïuca po- wietrzem, wraz z oddechem uwolnisz siÚ od myĂli i emocji, które byÊ moĝe nagromadziïy siÚ gïÚboko w Tobie, i utorujesz drogÚ nowej, ĝycio- dajnej fali powietrza. Nie lekcewaĝ siïy tego Êwiczenia tylko dlatego, ĝe sprawia wraĝenie ïatwego — po upïywie zaledwie kilku minut zauwaĝysz, ĝe wytrwanie do jego koñca wymaga od Ciebie duĝej koncentracji i znacznego wysiïku fizycznego. Medytuj tak dïugo, jak potrafisz, i nie zdziw siÚ, jeĂli w Two- ich oczach pojawiÈ siÚ ïzy. Potraktuj je jako znak, ĝe Twoje ciaïo prze- twarza rozpacz, i zwróÊ uwagÚ na to, o ile lepiej poczujesz siÚ po ich wypïyniÚciu. Poradzisz sobie, szczególnie teraz, kiedy wiesz juĝ, w jaki sposób sobie pomóc i przyspieszyÊ proces leczenia ran. ² Metoda Oddech wojownika { 198 } Stany emocjonalne Elementy Wygodne ubranie, bose stopy. Czas PiÚÊ do dziesiÚciu minut. Stañ w rozkroku ze stopami rozstawionymi na okoïo dziewiÚÊdzie- Instrukcje siÈt centymetrów i skierowanymi lekko na zewnÈtrz. Zegnij kolana i zniĝ pupÚ tak, jakbyĂ wsiadaïa okrakiem na niewi- dzialnego konia. Zïóĝ dïonie na wysokoĂci klatki piersiowej. RobiÈc gïÚboki wdech przez nos, wyciÈgnij ramiona w bok na wyso- koĂÊ barków, dïoñmi do góry. { 199 } Twój podrÚczny uspokajacz. NiezbÚdnik kaĝdej kobiety WypuĂÊ powietrze przez usta, wydobywajÈc z siebie delikatny děwiÚk: „ha”, przypominajÈcy chuchanie na zaparowanÈ szybÚ, jed- noczeĂnie ponownie zïÈczaj dïonie na wysokoĂci klatki piersiowej. Kontynuuj. Kiedy skoordynujesz oddech z wykonywaniem odpowiednich ruchów i wïaĂciwym odgïosem, zacznij gwaïtownie wydychaÊ powietrze przez nos, wydajÈc z siebie nieco ĂwiszczÈcy děwiÚk. Nie bÚdzie on równie gïoĂny jak poprzedni, wciÈĝ powinien byÊ jednak dla Ciebie sïyszalny. Wykonuj Êwiczenie tak dïugo, jak moĝesz. Postaraj siÚ wziÈÊ co naj- mniej piÚtnaĂcie lub wiÚcej oddechów. Na zakoñczenie wyprostuj nogi w kolanach, poïóĝ rÚce na biodrach i oddychaj przez chwilÚ normalnie, po czym wróÊ do zwykïych zajÚÊ. Dodatkowe wskazówki JeĂli stanie z ugiÚtymi kolanami jest zbyt uciÈĝliwe, moĝesz rów- nie dobrze przeprowadziÊ to Êwiczenie, siedzÈc na podïodze ze skrzyĝowanymi nogami albo na krzeĂle z twardym oparciem. Oddech wojownika pomaga usunÈÊ z pïuc i klatki piersiowej zastaïe KorzyĂci powietrze i zleĝaïe emocje. Dostarcza w zamian nowej energii i Ăwieĝego tlenu. Artykuïowanie děwiÚku „ha” wymaga zaciĂniÚcia tylnej czÚĂci gardïa, to zaĂ reguluje przepïyw powietrza i pozwala umysïowi skupiÊ siÚ na czymĂ konkretnym, innym niĝ analizowanie wïasnego smutku. Metody alternatywne Medytacja serca. y Pozycja sfinksa. Pozycja dzieciÚca podpierana. Pozycja otwartego serca podpierana. { 200 } Stany emocjonalne NapiÚcie ² Z amiast niecierpliwie wyczekiwaÊ nadchodzÈcych wydarzeñ, za- martwiasz siÚ i drÚczysz, wyobraĝajÈc sobie tysiÈc najgorszych scenariuszy. JesteĂ tak przejÚta trwogÈ, ĝe zaczyna Ci brakowaÊ energii na odczuwanie zwykïych przyjemnoĂci. A fuj. Musi istnieÊ ja- kieĂ inne wyjĂcie. Wedïug tradycyjnej medycyny chiñskiej sÈ takie punkty w górnej czÚĂci klatki piersiowej, które odpowiadajÈ za relaks. Pobudzanie tych punktów równowaĝy emocje, redukuje napiÚcie skumulowane w piersi i sprzyja gïÚbokiemu oddechowi. Kiedy zauwaĝysz, ĝe myĂli wymy- kajÈ siÚ spod kontroli, poĂwiÚÊ kilka minut na stymulacjÚ tych miejsc, by przywróciÊ w swoim wnÚtrzu bardziej stabilny poziom emocji. ² Metoda Otwieranie drzwi obïoków { 201 } Twój podrÚczny uspokajacz. NiezbÚdnik kaĝdej kobiety Elementy Kciuki. Czas Trzy, cztery minuty. Instrukcje Najpierw znajdě na ciele punkty odpowiedzialne za relaks, zwane drzwiami obïoków. W tym celu zlokalizuj zagïÚbienia pod obojczy- kami. ZnajdujÈ siÚ one w jednej linii z punktem leĝÈcym w odlegïoĂci trzech palców od górnego wierzchoïka koĂci obojczykowych. NaciĂnij kciukami punkty odpowiedzialne za relaks; ucisk powinien byÊ delikatny, lecz zdecydowany. Oddychaj gïÚboko, uciskajÈc wskazane miejsca przez trzy minuty. Stopniowo rozluěnij ucisk. Moĝesz mieÊ otwarte lub zamkniÚte oczy w zaleĝnoĂci od miejsca, Dodatkowe wskazówki w którym siÚ znajdujesz, i od wïasnych preferencji. KorzyĂci ’agodzi emocje, przerywajÈc potok myĂli, które wywoïujÈ napiÚcie. Rozluěnia miÚĂnie klatki piersiowej, wspomaga gïÚbsze oddychanie i w konsekwencji wywoïuje uczucie relaksu. mwiczenie wskazane równieĝ w przypadku astmy. Metody alternatywne Oddychanie brzuchem. y Niewidzialna trampolina. Pozycja dzieciÚca podpierana. { 202 } Stany emocjonalne Niezdecydowanie ² J ednÈ z waĝniejszych zalet bycia dorosïym jest moĝliwoĂÊ do- konywania wyborów. Malutkie dzieci nie decydujÈ o tym, kiedy naleĝy zmieniÊ pieluszkÚ, podobnie jak nastolatki nie ustalajÈ godziny wieczornego powrotu do domu. Ty jednak moĝesz sama rozstrzygnÈÊ, jakÈ pracÚ chcesz wykonywaÊ, gdzie mieszkaÊ, z kim siÚ spotykaÊ i czy wolisz chiñskÈ, czy hinduskÈ kuchniÚ. Niestety, mimo ĝe jesteĂ paniÈ swego losu, podejmowanie decyzji nie zawsze przycho- dzi Ci z ïatwoĂciÈ. Niezaleĝnie od tego, czy rozwaĝasz kolejny krok zwiÈzany z karierÈ zawodowÈ, czy zastana- wiasz siÚ, co na siebie wïoĝyÊ, ana- lizowanie poszczególnych opcji i osta- teczne podjÚcie decyzji jest czasem tak trudne, ĝe chciaïabyĂ, aby ktoĂ po prostu postanowiï coĂ za Ciebie. paniÈ swego losu, podejmowanie decyzji nie zawsze przychodzi Ci Niestety, mimo ĝe jesteĂ z ïatwoĂciÈ. Aby uïatwiÊ sobie zadanie, prosisz o radÚ przyjacióï, rodzinÚ, wróĝkÚ, a nawet nieznajomego, który usiadï obok Ciebie w tramwaju. ChoÊ opinie innych mogÈ byÊ bardzo cenne, prawda jest taka, ĝe tylko Ty jedna wiesz, co jest dla Ciebie najlepsze. PowinnaĂ wiÚc zwróciÊ siÚ tylko w jednÈ stronÚ, w stronÚ swojego wnÚtrza, i poprosiÊ o radÚ najmÈdrzejszÈ i najbardziej zrównowaĝonÈ czÚĂÊ siebie. Jakkolwiek jÈ nazwiesz: intuicjÈ, instynktem, przeczuciem, gïosem natury — jest to gïÚboko ukryta mÈdroĂÊ, która tkwi w kaĝdym z nas. Ten wewnÚtrzny gïos zna CiÚ lepiej niĝ ktokolwiek inny i zawsze ma caïkowitÈ jasnoĂÊ na temat tego, co powinnaĂ uczyniÊ. Niestety nie potrafi on zostawiÊ Ci wiadomoĂci na biurku ani przesïaÊ priorytetowego e-maila, najczÚ- Ăciej przemawia do Ciebie za pomocÈ odczuÊ fizycznych — mogÈ to byÊ ciarki przechodzÈce po plecach albo dziwne Ăciskanie w ĝoïÈdku — zwykle nie masz jednak czasu, by je zauwaĝyÊ, a zupeïnie brakuje Ci go na to, by siÚ w nie wsïuchaÊ. DziĂ nadszedï dzieñ, aby to zmieniÊ… PoĂwiÚcenie kilku minut na to, aby sprawdziÊ, co instynkt próbuje powiedzieÊ za pomocÈ ciaïa, pomoĝe Ci ïatwiej podejmowaÊ decyzje, { 203 } Twój podrÚczny uspokajacz. NiezbÚdnik kaĝdej kobiety a w konsekwencji sprawi, ĝe bÚdziesz bardziej zadowolona z siebie. ByÊ moĝe dojdziesz do wniosku, ĝe Êwiczenie to wymaga poĂwiÚcenia zbyt duĝej iloĂci czasu, ale zauwaĝ, ile godzin spÚdzonych na rozwa- ĝaniu wad i zalet danej opcji oraz nieprzespanych nocy zaoszczÚdzisz. Ponadto im czÚĂciej bÚdziesz wykonywaÊ to Êwiczenie, tym sprawniej bÚdzie ono przebiegaÊ. Z czasem bÚdziesz w stanie dotrzeÊ do swo- jej wewnÚtrznej mÈdroĂci w ciÈgu zaledwie kilku sekund, zatrzymujÈc siÚ jedynie na chwilÚ, by wsïuchaÊ siÚ we wïasne ciaïo. Z pewnoĂciÈ kosztowaÊ CiÚ to bÚdzie mniej niĝ wizyta u wróĝki! ² Metoda Wsïuchaj siÚ w ciaïo Elementy W miarÚ ustronne miejsce — pusta sala konferencyjna, wïasny zaparkowany samochód, a nawet publiczna toaleta. Czas PiÚÊ minut (z czasem nawet mniej, kiedy nauczysz siÚ sïyszeÊ to, co ciaïo chce Ci powiedzieÊ). Instrukcje UsiÈdě wygodnie w wybranym przez siebie miejscu. Wyeliminuj wszystkie elementy rozpraszajÈce uwagÚ, takie jak wïÈ- czony telewizor, telefon komórkowy czy komputer. Zrób gïÚboki wdech, a przy wydechu uwolnij z siebie kaĝdÈ najmniej- szÈ czÈstkÚ powietrza. Weě trzy takie oddechy, by wprowadziÊ ciaïo w stan relaksacji. Zamknij oczy, jeĂli to pomaga Ci siÚ rozluěniÊ i skoncentrowaÊ, ale jeĝeli przez to czujesz siÚ senna, lepiej miej oczy otwarte. Zadaj sobie pytanie, nad którym siÚ zastanawiaïaĂ, na przykïad: Czy powinnam przeprowadziÊ siÚ do nowego mieszkania? Czy ten facet/to rozwiÈzanie jest dla mnie wïaĂciwy/wïaĂciwe? { 204 } Stany emocjonalne Teraz Twoim zadaniem jest zwrócenie uwagi na opisane niĝej elementy. Co dzieje siÚ z Twoim oddechem? Spïycenie oddechu, który zaczyna przypominaÊ dyszenie psa, jest wyraěnÈ oznakÈ stresu; wstrzyma- nie oddechu moĝe oznaczaÊ strach, natomiast wolny, spokojny oddech to znak, ĝe wybór jest najprawdopodobniej sïuszny. Jak zachowuje siÚ Twój ĝoïÈdek? Czy masz uczucie, ĝe jest ciÚĝki, jakbyĂ poïknÚïa kawaïek cegïy? Nie jest to dobry znak. JeĂli zaĂ odczuwasz lekkie ïaskotanie lub zupeïnÈ lekkoĂÊ, moĝe to oznaczaÊ, ĝe jakaĂ czÚĂÊ Ciebie jest podekscytowana perspektywÈ, jaka siÚ przed TobÈ rysuje. Jak reaguje serce? Podobnie jak w przypadku ĝoïÈdka, odczucie ciÚĝkoĂci wskazywaïoby na to, ĝe decyzja, którÈ chcesz podjÈÊ, najprawdopodobniej nie jest dla Ciebie korzystna (czy sïyszaïaĂ kiedyĂ powiedzenie: „robiÊ coĂ z ciÚĝkim sercem”? Jest to doĂÊ uniwersalne sformuïowanie wyraĝajÈce brak chÚci do zrobienia czegoĂ). Jeĝeli natomiast robi Ci siÚ ciepïo na sercu lub przechodzÈ CiÚ lekkie dreszcze, oznacza to, ĝe metaforycznie pojÚte serce zgadza siÚ z Twoim wyborem. Przed zakoñczeniem Êwiczenia szybko przeanalizuj teĝ to, jak zacho- wujÈ siÚ gïowa, szyja, barki, biodra, nogi i stopy. ZwróÊ uwagÚ na kaĝdy znaczÈcy sygnaï, taki jak napiÚcie miÚĂni (które moĝe ozna- czaÊ stres) czy mrowienie (wskazujÈce na podekscytowanie). Otwórz oczy i weě jeszcze raz gïÚboki oddech, by pïynniej wtopiÊ siÚ z powrotem w otaczajÈcy Ăwiat. Dodatkowe wskazówki Kaĝdy odbiera nieco inne sygnaïy wysyïane przez swój wewnÚtrzny oĂrodek mÈdroĂci. Jeĝeli po wsïuchaniu siÚ we wïasne ciaïo nie jesteĂ w stanie odczytaÊ ani jednej wiadomoĂci, spróbuj wypisaÊ na kartce wszystko to, co przychodzi Ci w tym momencie do gïowy. Nie musisz mieÊ ĝadnego specjalnie przygotowanego pamiÚtnika, wystarczy skrawek papieru. { 205 } Twój podrÚczny uspokajacz. NiezbÚdnik kaĝdej kobiety Moĝesz teĝ potrzebowaÊ ruchu w celu wyciszenia umysïu. Spró- buj wykonaÊ powyĝsze Êwiczenie podczas spaceru, robienia na drutach, pielenia w ogródku, zamiatania podïogi lub wykonywania dowolnej mechanicznej czynnoĂci, która nie wymaga caïkowitego zaangaĝowania uwagi. Nie przeprowadzaj go, proszÚ, podczas jazdy samochodem ani w trakcie krojenia warzyw na zupÚ — na niektórych dziaïaniach lepiej jest siÚ skoncentrowaÊ w stu procentach. Jeĝeli wciÈĝ nie jesteĂ w stanie odczytaÊ ĝadnego sygnaïu, spróbuj powtórzyÊ Êwiczenie nastÚpnego dnia. Im czÚĂciej bÚdziesz korzy- staÊ z tej techniki, tym lepsze rezultaty zaczniesz osiÈgaÊ. Nie znie- chÚcaj siÚ, przypomina ono uczenie siÚ obcego jÚzyka — wymaga czasu, cierpliwoĂci i wytrwaïoĂci. Naleĝy zauwaĝyÊ, ĝe istniejÈ dwa rodzaje strachu: pierwszy jest spo- sobem ciaïa na poinformowanie CiÚ, ĝe sytuacja moĝe byÊ niebez- pieczna, a drugi wskazuje jedynie na to, ĝe wykraczasz poza strefÚ komfortu — czyli robisz coĂ, na co kaĝdy z nas powinien zdecy- dowaÊ siÚ od czasu do czasu, by mimo towarzyszÈcego lÚku iĂÊ w ĝyciu naprzód. W moim przypadku strach sygnalizujÈcy niebezpie- czeñstwo jest duĝo silniej odczuwalny i przypomina bardziej prze- raĝenie, natomiast drugi rodzaj lÚku jest duĝo mniej intensywny i czÚsto objawia siÚ ïaskotaniem w brzuchu. Z czasem powinnaĂ nauczyÊ siÚ rozróĝniaÊ poszczególne rodzaje strachu i odpowiednio je interpretowaÊ. To Êwiczenie przydaje siÚ takĝe przy radzeniu sobie z fizycznymi i emocjonalnymi zmianami zachodzÈcymi w okresie ciÈĝy. Nawyk codziennego wsïuchiwania siÚ w ciaïo, by sprawdziÊ, czego potrze- buje, moĝe pomóc w zïagodzeniu wymiotów, objawów zmÚczenia, bólów gïowy oraz zmiennoĂci nastroju, które wystÚpujÈ u wiÚkszo- Ăci kobiet oczekujÈcych na narodziny potomka. KorzyĂci Pomaga w zastÈpieniu wahania dziaïaniem. Obniĝa poziom stresu, przyspieszajÈc wyjĂcie z mÚczÈcego stanu zawieszenia. { 206 } Stany emocjonalne ZwiÚksza pewnoĂÊ siebie przy dokonywaniu wyborów (prawdziwa intuicja nigdy nie zawodzi). ’agodzi bezsennoĂÊ, poniewaĝ pomaga wyeliminowaÊ problemy, które spÚdzajÈ Ci sen z powiek. Metody alternatywne Pozycja kobry. y Ucisk trzeciego oka. Roztargnienie ² O statnio bardzo czÚsto zdarza Ci siÚ wychodziÊ z domu bez port- fela, zapominaÊ o umówionych spotkaniach i o oddzwanianiu do znajomych? Masz wraĝenie, ĝe jesteĂ bardziej niezorganizowana niĝ zwykle, i zaczynasz siÚ zastanawiaÊ, czy nie skoñczysz jako najmïodsza osoba, u której zdiagnozowano chorobÚ Alzheimera? Powody takiego stanu mogÈ byÊ bardzo róĝne: nieustanna ekspo- zycja na stres, brak snu, niezdrowe odĝywianie, posiïki ubogie w skïad- niki odĝywcze; wszystkie te czynniki mogÈ wpïywaÊ na niewïaĂciwe funkcjonowanie mózgu. Ponadto wraz z wiekiem odnotowuje siÚ nie- stety spadek zdolnoĂci kognitywnych. Kluczem do rozwiÈzania tego problemu jest zrównowaĝenie codziennych czynnoĂci przyczyniajÈcych siÚ do wyczerpywania zasobów umysïu za pomocÈ prostych technik uzupeïniajÈcych powstaïe braki. Niĝej opisane Êwiczenie pomaga w zwalczaniu stresu i wyczerpa- nia, jednoczeĂnie jest tak naturalne i ïatwe, ĝe najczÚĂciej wykonujÈ je znuĝeni lekcjÈ uczniowie — kïadÈc gïowy na ïawkach. Jest to podobna technika, wzbogacona o kilka elementów jogi. Moĝesz wykonywaÊ to Êwiczenie zarówno w pracy, jak i w domu, a nawet w samochodzie (oczywiĂcie zaparkowanym). Pomoĝe Ci ono wprowadziÊ miniprzerwy w codziennoĂÊ, tak byĂ mogïa siÚ uspokoiÊ, wyciszyÊ zmÚczony umysï i nieco siÚ oĝywiÊ. Korzystaj z tej techniki przed spotkaniami, przed { 207 } Twój podrÚczny uspokajacz. NiezbÚdnik kaĝdej kobiety rozpoczÚciem nowych projektów czy wyjĂciem na zakupy — jednym sïowem zawsze wtedy, kiedy sytuacja wymaga jasnego myĂlenia i wyko- rzystywania pamiÚci. WiÚcej informacji na temat innych rozwiÈzañ znajdziesz we frag- mencie zatytuïowanym „Dodatkowe wskazówki”. ² Metoda Przerwa z gïowÈ w dóï Elementy Biurko lub stóï, krzesïo. Czas Od dwóch do trzech minut. UsiÈdě na krzeĂle przed biurkiem/stoïem. Cofnij krzesïo do tyïu na odlegïoĂÊ okoïo szeĂÊdziesiÚciu centymetrów od krawÚdzi biurka. Instrukcje Postaw stopy pïasko na ziemi. Pochyl tuïów w stronÚ biurka i uïóĝ skrzyĝowane przedramiona na jego brzegu. Poïóĝ gïowÚ na przedramionach. Patrz prosto w dóï, tak by kark byï zupeïnie wyprostowany, a gïowa nie byïa przekrÚcona w ĝadnÈ stronÚ. WyciÈgnij do tyïu koĂci kulszowe, tak by krÚgosïup byï rozciÈgniÚty na caïej dïugoĂci, podobnie jak boki, plecy i brzuch (moĝliwe, ĝe bÚdziesz musiaïa odpowiednio przesunÈÊ krzesïo, aby osiÈgnÈÊ poĝÈdany efekt). Zamknij oczy i oddychaj normalnie przez nos. Skup siÚ na uwalnia- niu od wszelkiego napiÚcia podczas wydechu i nabieraniu nowej energii wraz z wdechem. GïowÚ oprzyj caïym ciÚĝarem na przedramionach. { 208 } Stany emocjonalne Po upïywie dwóch, trzech minut powoli wróÊ do pozycji siedzÈcej; pozostañ w niej przez kilka chwil, zanim powrócisz do zwykïych zajÚÊ. Dodatkowe wskazówki Roztargnienie czÚsto zwiÈzane jest z zachwianiem równowagi estro- genów w organizmie. Chiñska roĂlina o nazwie dong quai pomaga w uregulowaniu poziomu tej grupy hormonów. JeĂli roztargnienie staje siÚ notoryczne, porozmawiaj z lekarzem, akupunkturzystÈ lub innym specjalistÈ o zastosowaniu tego Ărodka w odpowiedniej dla Ciebie dawce. Uwaga: Nie powinny przyjmowaÊ dong quai kobiety w ciÈĝy ani te, u których wystÚpujÈ obfite krwawienia miesiÚczne, gdyĝ moĝe to spowodowaÊ nasilenie krwotoków. Kwasy tïuszczowe omega-3 to dodatek do diety, który równieĝ powinnaĂ wziÈÊ pod uwagÚ, jeĂli jesteĂ zbyt roztargniona. Dobrym ěródïem tych zwiÈzków sÈ takie pokarmy jak mielone siemiÚ lniane, olej z nasion lnu, ryby oleiste, na przykïad ïosoĂ, a takĝe wysokiej jakoĂci suplementy diety na bazie oleju rybnego. Uwaĝa siÚ, ĝe prze- ciwzapalne i poprawiajÈce humor wïaĂciwoĂci kwasów tïuszczowych omega-3 dobrze wpïywajÈ na funkcjonowanie mózgu. Na zdolnoĂÊ jasnego myĂlenia wpïywa równieĝ brak snu. JeĂli zau- waĝysz, ĝe pamiÚÊ zaczyna coraz bardziej szwankowaÊ, spróbuj przesypiaÊ zalecane osiem godzin na dobÚ. KorzyĂci Oparcie gïowy sprzyja zïagodzeniu nadmiernego obciÈĝenia mózgu, dziÚki czemu zaczyna on funkcjonowaÊ sprawniej. Pozycja ta wpïywa takĝe korzystnie na zmniejszenie napiÚcia nerwowego i zwiÚkszenie tym samym przytomnoĂci umysïu. MiÚkkie barki i wyciÈgniÚty kark pomagajÈ uwolniÊ napiÚcie z obszaru, który jest pomostem ïÈczÈcym ciaïo z umysïem oraz uïatwiajÈ dotar- cie myĂli do miejsca przeznaczenia. Ponadto Êwiczenie to zapewnia chwilÚ wytchnienia w ciÈgu dnia. Nic nie zastÈpi gïÚbokiego snu, jednak chwilowy odpoczynek od czasu do czasu z pewnoĂciÈ odĂwieĝa ciaïo i umysï. { 209 } Twój podrÚczny uspokajacz. NiezbÚdnik kaĝdej kobiety Metody alternatywne Ramiona w górÚ, pierĂ w górÚ. y Pozycja dzieciÚca podpierana. Ucisk trzeciego oka. Monotonia ² J akaĂ czÚĂÊ Ciebie pragnie zmian, nowych doĂwiadczeñ, wyzwañ, ale caïa reszta zadowala siÚ podÈĝaniem kaĝdego dnia tÈ samÈ utorowanÈ ĂcieĝkÈ, którÈ znasz — jedzeniem takiego samego rodzaju pïatków na Ăniadanie, jeĝdĝeniem do pracy tÈ samÈ trasÈ, spotykaniem siÚ z tymi samymi znajomymi i oglÈdaniem wciÈĝ tych samych progra- mów w telewizji. ChciaïabyĂ coĂ zmieniÊ, naprawdÚ tego pragniesz, ale myĂlisz, ĝe moĝe jeszcze nie nadszedï odpowiedni moment, moĝe zrobisz to kiedyĂ, gdy bÚdziesz miaïa wiÚcej energii, moĝliwoĂÊ sku- pienia i mniej obaw. Juĝ dziĂ, dziÚki pozycji o nazwie deska, moĝesz wyjĂÊ naprzeciw zmianom, zamiast czekaÊ, aĝ one same zapukajÈ do Twoich drzwi. Jest to niezwykle rozgrzewajÈce, napinajÈce miÚĂnie caïego ciaïa Êwicze- nie, które rozpali Twój wewnÚtrzny ogieñ oraz zapewni Ci hart ducha i ciaïa niezbÚdny, by wyjĂÊ na zewnÈtrz i pokazaÊ, na co CiÚ staÊ. Ponad- to technika ta uczy zachowywania równowagi miÚdzy wysiïkiem i skïon- noĂciÈ do ustÚpstw. Wytrwanie w tej pozycji jest doĂÊ duĝym wyz- waniem — w pewnym momencie bÚdziesz zmuszona walczyÊ sama ze sobÈ o to, by wytrzymaÊ jeszcze przez chwilÚ. Takiej samej rów- nowagi miÚdzy determinacjÈ i zaufaniem do siebie potrzebujesz, by wejĂÊ w nowÈ fazÚ swojego ĝycia. ² Metoda Deska { 210 } Stany emocjonalne Elementy Bose stopy, maïo Ăliskie podïoĝe, na przykïad podïoga z twardego drewna lub mata do jogi. Czas Jedna, dwie minuty. Instrukcje UklÚknij na ziemi z rÚkami opartymi na podïodze; dïonie powinny siÚ znajdowaÊ w jednej linii z barkami, a kolana w jednej linii z bio- drami. NastÚpnie oderwij kolana od ziemi, cofajÈc stopy do tyïu, tak jakbyĂ miaïa zamiar robiÊ pompki. PatrzÈc na swojÈ pozycjÚ z boku, powin- naĂ zobaczyÊ caïe ciaïo, poza ramionami, uïoĝone w linii prostej; biodra nie powinny byÊ ani pochylone w dóï, ani zadarte w górÚ. WyciÈgaj czubek gïowy jak najdalej do przodu, a piÚty do tyïu, by caïkowicie rozprostowaÊ krÚgosïup. Wpatruj siÚ w punkt na ziemi, znajdujÈcy siÚ okoïo piÚtnastu cen- tymetrów przed dïoñmi, tak by kark byï wyprostowany. { 211 } Twój podrÚczny uspokajacz. NiezbÚdnik kaĝdej kobiety Zaangaĝuj w Êwiczenie równieĝ miÚĂnie brzucha, przyciÈgajÈc pÚpek do krÚgosïupa. Pozostañ w tej pozycji przynajmniej przez piÚÊ dïugich, gïÚbokich, powolnych oddechów. JeĂli wytrwanie w tej pozycji nie jest moĝliwe dïuĝej niĝ przed jeden Dodatkowe wskazówki lub dwa oddechy, oprzyj kolana na podïodze. KorzyĂci Wzmacnia caïe ciaïo — ramiona, nogi, plecy, brzuch — dajÈc Ci siïÚ i determinacjÚ do zerwania ze starymi przyzwyczajeniami oraz zdecydowania siÚ na zmianÚ. Rozgrzewa ciaïo, rozniecajÈc Twój wewnÚtrzny ogieñ (a ogieñ niesie ze sobÈ przemianÚ — wypala nieczystoĂci i rozpala wolÚ zmian). Metody alternatywne Pobudzanie oĂrodka mocy. y Pozycja kobry. Uderz w gong. { 212 }
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Twój podręczny uspokajacz. Niezbędnik każdej kobiety
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: