Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00185 009960 18630866 na godz. na dobę w sumie
Twoje emocjonalne ja. Jak podnieść swoje EQ - książka
Twoje emocjonalne ja. Jak podnieść swoje EQ - książka
Autor: Liczba stron: 256
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1174-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> rozwój intelektualny
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Potęga emocjonalnej części mózgu

Wszystko to brzmi jak świąteczne życzenia, które nigdy nie mają szansy się spełnić, jak określenia rodem ze słodkich bajek dla naiwnych dzieci. Tak naprawdę są to jednak naukowo wyjaśnione procesy, możliwe do zaadaptowania w Twoim życiu i zależne od poziomu Twojej inteligencji emocjonalnej. Inteligencji, którą jak najbardziej da się zmierzyć i której poszczególne elementy można wciąż rozwijać, by podnieść poziom swojego EQ.

Sprawdź, jakie zdolności drzemią w Twoim mózgu.

'Twoje emocjonalne ja. Jak podnieść swoje EQ' nie służy jedynie do czytania -- to w pewnym sensie podręcznik pokazujący, jak teorię można wcielić w życie. Mimo zawartych w niej profesjonalnych informacji nie męczy żargonem oraz proponuje przystępne przykłady. Daje solidne teoretyczne podstawy, ale jej clou stanowią przygotowane ćwiczenia, które pozwolą Ci określić strategie kierowania emocjami, podsuną inspiracje do skoncentrowania się na uczuciach oraz pokażą najlepsze metody stosowania inteligencji emocjonalnej każdego dnia.

Zbyt wielu ludzi posiada
'doświadczenia ocierające się o prawdziwe życie'


'Książka przedstawia wszystkie szkoły zajmujące się kwestią inteligencji emocjonalnej oraz zawiera szereg testów badających poziom EQ -- w tym popularny podczas procesów rekrutacji Test Kompetencji Emocjonalnych.'
Daniela Golemana
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Idź do Przykładowy rozdział Spis tre(cid:156)ci Katalog ksiazek Nowo(cid:156)ci Bestesllery Zam(cid:243)w drukowany katalog Tw(cid:243)j koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zam(cid:243)w cennik Zam(cid:243)w informacje o nowo(cid:156)ciach Wydawnictwo Helion SA 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl Twoje emocjonalne ja. Jak podnie(cid:156)(cid:230) swoje EQ Autor: Geetu Bharwaney T‡umaczenie: Anna Kanclerz ISBN: 978-83-246-1174-4 Tytu‡ orygina‡u: Emotionally Intelligent Living: Strategies for Increasing Your Eq, Revised Edition Format: A5, stron: 256 PotŒga emocjonalnej czŒ(cid:156)ci m(cid:243)zgu (cid:149) Znasz siŒ na tyle, na ile siŒ poznasz (cid:150) wszystko o EQ (cid:149) Trzy, dwa, jeden (cid:150) nawi„¿ kontakt ze swoimi uczuciami i popŒdami (cid:149) Reakcje emocjonalnie inteligentne i te, kt(cid:243)re mog„ zrobi(cid:230) z Ciebie g‡upca (cid:149) Czuj siŒ jak u siebie (cid:150) pojŒcie (cid:132)Twojego domu(cid:148) w psychologii Wszystko to brzmi jak (cid:156)wi„teczne ¿yczenia, kt(cid:243)re nigdy nie maj„ szansy siŒ spe‡ni(cid:230), jak okre(cid:156)lenia rodem ze s‡odkich bajek dla naiwnych dzieci. Tak naprawdŒ s„ to jednak naukowo wyja(cid:156)nione procesy, mo¿liwe do zaadaptowania w Twoim ¿yciu i zale¿ne od poziomu Twojej inteligencji emocjonalnej. Inteligencji, kt(cid:243)r„ jak najbardziej da siŒ zmierzy(cid:230) i kt(cid:243)rej poszczeg(cid:243)lne elementy mo¿na wci„¿ rozwija(cid:230), by podnie(cid:156)(cid:230) poziom swojego EQ. Sprawd(cid:159), jakie zdolno(cid:156)ci drzemi„ w Twoim m(cid:243)zgu (cid:132)Twoje emocjonalne ja. Jak podnie(cid:156)(cid:230) swoje EQ(cid:148) nie s‡u¿y jedynie do czytania (cid:150) to w pewnym sensie podrŒcznik pokazuj„cy, jak teoriŒ mo¿na wcieli(cid:230) w ¿ycie. Mimo zawartych w niej profesjonalnych informacji nie mŒczy ¿argonem oraz proponuje przystŒpne przyk‡ady. Daje solidne teoretyczne podstawy, ale jej clou stanowi„ przygotowane (cid:230)wiczenia, kt(cid:243)re pozwol„ Ci okre(cid:156)li(cid:230) strategie kierowania emocjami, podsun„ inspiracje do skoncentrowania siŒ na uczuciach oraz poka¿„ najlepsze metody stosowania inteligencji emocjonalnej ka¿dego dnia. Zbyt wielu ludzi posiada (cid:132)do(cid:156)wiadczenia ocieraj„ce siŒ o prawdziwe ¿ycie(cid:148) (cid:149) Sukcesy podchodz„ce pod drzwi (cid:132)Twojego domu(cid:148). (cid:149) Nieprzemijaj„ca m‡odo(cid:156)(cid:230). (cid:149) Mi‡o(cid:156)(cid:230) od pierwszego wejrzenia. (cid:149) Niegasn„ca pogoda ducha. (cid:149) (cid:140)wiŒty spok(cid:243)j mimo szalej„cych burz. (cid:132)Ksi„¿ka przedstawia wszystkie szko‡y zajmuj„ce siŒ kwesti„ inteligencji emocjonalnej oraz zawiera szereg test(cid:243)w badaj„cych poziom EQ (cid:150) w tym popularny podczas proces(cid:243)w rekrutacji Test Kompetencji Emocjonalnych.(cid:148) Daniela Golemana Spis treści Przedmowa do drugiego wydania ...........................................................................9 Wstęp ........................................................................................................................11 Część 1. Wprowadzenie .................................................................................17 Rozdział 1. Co to jest inteligencja emocjonalna? ..........................................19 Rozdział 2. Podstawy naukowe .........................................................................49 Rozdział 3. Szkoły inteligencji emocjonalnej .................................................73 Rozdział 4. Oceń swoją inteligencję emocjonalną ........................................87 Część 2. Życie osobiste ................................................................................103 Rozdział 5. Ja ......................................................................................................107 Rozdział 6. Moja rodzina ..................................................................................115 Rozdział 7. Moi przyjaciele ..............................................................................123 Rozdział 8. Mój związek z partnerem ............................................................133 Twoje emocjonalne ja. Jak podnieść swoje EQ Część 3. Życie zawodowe ............................................................................ 149 Rozdział 9. Moja kariera .................................................................................. 155 Rozdział 10. Praca w zespole ............................................................................. 165 Rozdział 11. Przywództwo ................................................................................. 173 Rozdział 12. Podejmowanie decyzji ................................................................. 181 Wnioski .................................................................................................................. 189 Dodatek 1. Definicje i określenia inteligencji emocjonalnej ................... 191 Dodatek 2. Narzędzia oceny inteligencji emocjonalnej ............................ 197 Dodatek 3. „Biznesowe” szkoły inteligencji emocjonalnej ...................... 201 Dodatek 4. Organizacje i ludzie specjalizujący się w inteligencji emocjonalnej ................................................................................. 211 Dodatek 5. Źródła informacji ......................................................................... 217 Odpowiedzi do testów .......................................................................................... 223 Bibliografia ............................................................................................................ 225 Podziękowania ...................................................................................................... 237 Słowniczek ............................................................................................................. 239 O autorce ................................................................................................................ 241 Skorowidz .............................................................................................................. 243 8 Rozdział 4. Oceń swoją inteligencję emocjonalną W tym rozdziale znajdziesz następujące zagadnienia: • krótki test oceniający Twoją inteligencję emocjonalną opracowa- ny na podstawie pytań skali MEIS — dobrze znanego narzędzia oceny inteligencji emocjonalnej przedstawionego w rozdziale 3., • przegląd listy uczuć, jakie towarzyszą różnym dziedzinom Two- jego życia — umożliwi Ci on wybranie tych części książki, które chciałbyś przeczytać w pierwszej kolejności. Twoje emocjonalne ja. Jak podnieść swoje EQ Poniżej znajdziesz kilka prostych pytań, jakie zawiera wieloczynnikowa skala inteligencji emocjonalnej (MEIS) autorstwa Johna Mayera, Petera Saloveya i Davida Caruso, zamieszczonych w niniejszej książce za ich zgodą. Są to przykładowe pytania, jakie znajdują się w teście zdolności in- teligencji emocjonalnej. Oczywiście aktualny test MEIS zawiera znacznie więcej zadań, a przytoczone poniżej pytania służą jedynie jako przykła- dy, dzięki którym będziesz miał szansę zapoznać się ze sposobem oceny zdolności inteligencji emocjonalnej. Jest to również szansa na wstępne i szybkie przetestowanie Twojej inteligencji emocjonalnej i może zachęci Cię do wypełnienia całego testu po przeczytaniu tej książki. Ćwiczenie 1. Oceń swoją inteligencję emocjonalną, wykorzystując pytania skali MEIS Uwaga: Zapoznaj się z instrukcjami umieszczonymi przed każdym z 5 po- niższych zadań. Zadanie 1. Identyfikowanie emocji Instrukcja: Przeczytaj poniższą historię i oceń, jakie emocje towa- rzyszyły narratorce, matce dwudziestosiedmioletniej córki. Wczoraj wieczorem zadzwoniła moja dwudziestosiedmioletnia córka i oznaj- miła mi, że zamierza się zaręczyć ze swoim chłopakiem, którego zna od 8 miesięcy. Wydawało mi się, że jest bardzo podekscytowana i szczęśliwa. Chciała, żebym cieszyła się jej szczęściem, i spytała mnie, co o tym myślę. Kilka razy spotkałam jej chłopaka i jestem przekonana, że nie jest dla niej dobrą partią. Źle ją traktuje i często ją upokarza, nawet w mojej obecności. Myślę, że nawet nie zdaje sobie z tego sprawy, co czyni sytuację jeszcze bardziej beznadziejną. Moja córka jest wspaniałą osobą i zasłu- guje na kogoś lepszego. 88 Oceń swoją inteligencję emocjonalną Co czuje narratorka tej opowieści? Zaznacz swoje odpowiedzi: Punkty: 1 — zdecydowanie nie, 5 — zdecydowanie tak Zawstydzenie Akceptacja Obawa Przygnębienie Miłość 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 Zadanie 2. Stosowanie emocji Instrukcja: W tej części musisz wywołać u siebie przyjemne emocje, które później wykorzystasz do rozwiązania problemu. Celem tego ćwiczenia NIE jest generowanie silnych emocji. Wyobraź sobie wydarzenie w przyszłości, które wywoła u Ciebie konkretne emocje. Później, kiedy będziesz je już wyraźnie odczuwał, oceń je. Jeśli masz problem z tym zadaniem, po prostu postaraj się odpowiedzieć na pytanie tak, jakbyś rzeczywiście mógł sobie wyobrazić to uczucie. Wyobraź sobie jakieś wydarzenie, które mogłoby Cię wprawić w stan lekkiego podekscytowania. Wyobrażaj je sobie tak długo, aż będziesz czuł się lekko podekscytowany. Opisz swoje uczucia na umieszczonych poniżej czterech skalach, za- kreślając właściwą odpowiedź kółkiem. 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 Wyraźny Niemiły Zły Kwaśny Mdły Miły Dobry Słodki 1 1 1 1 2 2 2 2 89 Twoje emocjonalne ja. Jak podnieść swoje EQ Zadanie 3. Rozumienie emocji (1) Instrukcja: Niektóre emocje są bardziej skomplikowane niż pozo- stałe i zbudowane są z dwóch lub trzech prostych uczuć. W tej części Twoim zadaniem będzie wskazanie, jakie proste emocje tworzą bar- dziej skomplikowane uczucia. Z jakimi emocjami najbliżej związane jest uczucie smutku? Wybierz najlepszą odpowiedź, zakreślając ją kółkiem. 1. Złość i zdziwienie. 2. Lęk i złość. 3. Rozczarowanie i akceptacja. 4. Wyrzuty sumienia i radość. Zadanie 4. Rozumienie emocji (2) Instrukcja: Przeczytaj krótką historię, a następnie zaznacz na skali, co będą czuli John i Mary? John wyznaje miłość Mary, która jest jego dziewczyną od bardzo dawna. Wskaż, jakie jest prawdopodobieństwo, że John odczuwa wymienione poniżej emocje. Co czuje John? Zaznacz najlepszą odpowiedź: Punkty: 1 — bardzo prawdopodobne, 5 — bardzo nieprawdopodobne Kocha Mary Zastanawia się, czy ten związek ma przyszłość 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 90 Oceń swoją inteligencję emocjonalną Co czuje Mary? Zaznacz najlepszą odpowiedź: Punkty: 1 — bardzo prawdopodobne, 5 — bardzo nieprawdopodobne Kocha Johna Zastanawia się, dlaczego John wyznaje jej miłość akurat w tym momencie 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 Zadanie 5. Kontrolowanie emocji Instrukcja: Przeczytaj opis sytuacji, w jakiej znalazła się dana osoba, i kilka możliwości działań, które mogłaby podjąć. Twoim zadaniem jest określenie, czy dane działanie będzie skuteczne w radzeniu sobie z emocjami opisanymi w historii. Od kilku miesięcy spotykasz się z jedną osobą i czujesz się w tym związku dobrze. Ostatnio zacząłeś myśleć o tym, że to może być ta osoba, z którą chciałbyś związać się na zawsze, i chociaż nie omawialiście jeszcze moż- liwości zamieszkania razem, to zakładałeś, że taka opcja byłaby realna. Ostatnia rzecz, jakiej byś się spodziewał, to wiadomość, że wszystko skoń- czone. Właśnie straciłeś miłość swojego życia. Jak skuteczne byłoby każde z wymienionych poniżej działań, gdy- by taka sytuacja miała miejsce naprawdę? Przypisz każdemu działa- niu odpowiednią liczbę punktów. Punkty: 1 — bardzo nieskuteczne, 5 — bardzo skuteczne Zająłbyś się rzeczami, które sprawiają Ci przyjemność. Kiedy poczułbyś się gotowy, porozmawiałbyś z przyjaciółmi, którzy oferowali Ci zaaranżowanie spotkania z nową osobą. 1 2 3 4 5 91 Twoje emocjonalne ja. Jak podnieść swoje EQ Punkty: 1 — bardzo nieskuteczne, 5 — bardzo skuteczne Zadzwoniłbyś do osoby, z którą się spotykałeś, i dowiedział, co się stało. Dołożyłbyś starań, żeby wyjaśnić, co zrobiłeś nie tak, a jeśli nic takiego się nie wydarzyło, zastanowiłbyś się, dlaczego wybrałeś tę osobę, a nie inną. Starałbyś się dociec, dlaczego nie zauważyłeś problemów, które pojawiły się w waszym związku. Najlepszym sposobem poradzenia sobie z takim straszliwym ciosem jest zrobienie wszystkiego, co w Twojej mocy, żeby zapomnieć o całej sprawie. Rzuciłbyś się w wir pracy lub znalazł jakieś inne absorbujące zajęcie i zapomniał o tym, co było. Czułbyś się zraniony poniesioną stratą i wyżaliłbyś się komuś, komu możesz zaufać. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Wypełniając zadania 1 – 5, powinieneś w sumie zaznaczyć 18 odpowiedzi. Jak zinterpretować wynik — porada specjalistyi Z pewnością jesteś ciekaw, jak poradziłeś sobie z tym „testem”. Jeśli chcesz naprawdę ocenić swoją inteligencję emocjonalną, będziesz musiał wypełnić prawdziwy test, bo na podstawie tych kilku pytań nie można wydać rzetelnej i wiarygodnej oceny. Chciałabym również ostrzec czytel- ników przed wykorzystywaniem wyżej zamieszczonych pytań do oceny poziomu inteligencji emocjonalnej u innych osób, a w szczególności przed wykorzystywaniem ich w programach szkoleniowych i badawczych. W tego typu testach są lepsze i gorsze odpowiedzi. Często jednak można uzyskać tę samą liczbę punktów za różne odpowiedzi. Nie ma jednej dobrej odpowiedzi, ponieważ często ludzie mogą odczuwać sprzeczne 92 Oceń swoją inteligencję emocjonalną emocje. W teście uwzględniono również fakt, że emocji nie można pre- cyzyjnie ocenić i przypisać im konkretnych liczb. Dlatego przypisanie złości 4 lub 5 punktów może w rezultacie przynieść bardzo podobny wy- nik. Poniżej znajduje się objaśnienie wyników. Zadanie 1. Identyfikowanie emocji Kobieta nie wydaje się zawstydzona, więc najlepszą oceną sytuacji jest przydzielenie temu uczuciu 1 lub 2 punktów. Nie akceptuje tej sytuacji (1 lub 2 punkty). Martwi się o córkę i o jej przyszłość, a więc odczuwa lęk (3, 4, a nawet 5 punktów). Może się czuć tak, jakby tra- ciła córkę, i może odczuwać bezsilność wobec niemożności zmiany sytuacji, dlatego może być przygnębiona (3 – 5 punktów). Z pewno- ścią troszczy się o swoją „wspaniałą” córkę i kocha ją (3 – 5 punktów). Zadanie 2. Stosowanie emocji Miałeś wyobrazić sobie wydarzenie, które wywołałoby u Ciebie pod- ekscytowanie. Wiele osób ma trudności z wypełnieniem tego zadania. Zastanawia się, o co w nim chodzi i jak ma je wypełnić. Niektórzy ludzie mają problemy z odczuwaniem czegoś, czego akurat nie czują. Właśnie o to chodzi w tego typu synestetycznych pytaniach: o wprowadzenie się w konkretny nastrój i o myślenie pod wpływem danego nastroju. Jak człowiek może się czuć, kiedy jest podekscytowany? Najprost- sza odpowiedź brzmi: jest podekscytowany. Sposobem na wprawie- nie się w taki nastrój jest przypomnienie sobie jakiegoś ekscytującego wydarzenia z przeszłości. Odczuwane emocje wywołują w człowieku konkretne uczucia. Pozytywne emocje są bardziej przyjemne i ciepłe niż negatywne. 93 Twoje emocjonalne ja. Jak podnieść swoje EQ Podekscytowanie jest uczuciem intensywnym. Nie jest ciche i mdłe, ale zdecydowane i wyraźne. Jest to również uczucie zdecydowa- nie przyjemne, takie, którego ludzie lubią doświadczać, dobre i pozytywne. Podekscytowanie jest słodkie, a emocje takie, jak obrzy- dzenie — gorzkie. Zadanie 3. Rozumienie emocji (1) Smutek sugeruje, że coś lub kogoś straciliśmy. Żałoba, którą odczu- wamy po stracie, pozwala nam na poradzenie sobie z nią i pomaga w zagojeniu się ran. Po stracie jesteśmy rozczarowani — być może oczekiwaliśmy innego przebiegu wypadków. Stratę musimy również zaakceptować — wiemy, że coś straciliśmy bezpowrotnie i nie mo- żemy tego przywrócić. Dlatego najlepszą odpowiedzią jest odpo- wiedź 3: rozczarowanie i akceptacja. Zadanie 4. Rozumienie emocji (2) Co czuje John? Najlepsza odpowiedź: Kocha Mary: 1 Zastanawia się, czy ten związek ma przyszłość: 4 John kocha Mary. Możliwe, że John intensywnie zastanawia się nad przyszłością i trwałością związku z Mary, nie mamy jednak żadnej informacji o tym, że jest to prawdopodobne. Wiemy również, że ich związek trwa już od dłuższego czasu. To jest główny element w po- dejmowaniu decyzji opartych na emocjach: musimy podejmować decyzje w oparciu o dostępne informacje i nie próbować zgadywać, jeśli nie mamy takich informacji. Nie chodzi o to, że nie należy ko- rzystać z wyobraźni, ale o to, że ludzie w konkretnej sytuacji narzu- cają innym swoje własne oczekiwania, pragnienia czy emocje i na tej podstawie starają się rozwiązać problem, którego źródłem są emocje. 94 Oceń swoją inteligencję emocjonalną Co czuje Mary? Najlepsza odpowiedź: Kocha Johna: 2 Zastanawia się, dlaczego wyznaje je miłość akurat w tym mo- mencie: 2 Mary pewnie kocha Johna. Czy na pewno? Oczywiście tego nie wiemy, ale możemy przyjąć, że jest to bardzo prawdopodobne, skoro ich związek trwa od dłuższego czasu. Z tego też powodu prawdopo- dobnie jest trochę zakłopotana wyznaniem Johna. Zazwyczaj wy- znanie miłości nie jest codziennym wydarzeniem w związku o dłu- gim stażu. Zadanie 5. Kontrolowanie emocji Jaka jest najlepsza odpowiedź w takiej sytuacji? To zależy od tego, co chcesz osiągnąć. Jeśli chcesz zagłuszyć swoje uczucia, to najlepszym wyjściem będzie ignorowanie sytuacji. Ale stłumione emocje zazwy- czaj wypływają na wierzch. Spotykanie się z przyjaciółmi i zadbanie o własne przyjemności pozwoli Ci się wyciszyć i ochłonąć. Jednak odkładanie trudnego zadania, jakim jest przemyślenie swoich emocji, nie jest dobrym rozwiązaniem. Zaakceptowanie emocji i uświado- mienie sobie, że są one sygnałami i źródłem informacji, zbliża nas do zrozumienia właściwego problemu i pomaga w jego rozwiązaniu. Mam nadzieję, że tych kilka powyższych pytań da Ci ogólne pojęcie o Twojej inteligencji emocjonalnej. David Caruso Kiedy już wypełniłeś ten krótki test oceniający poziom Twojej inteli- gencji emocjonalnej, powstaje pytanie, czy potrafisz kierować własnymi emocjami, czy też one kierują Tobą? Następne ćwiczenie pomoże Ci w określeniu priorytetów podczas czytania kolejnych rozdziałów książki. 95 Twoje emocjonalne ja. Jak podnieść swoje EQ Ćwiczenie 2. Ocena uczuć W tym ćwiczeniu Twoje zadanie będzie polegało na przeanalizowaniu wszystkich 60 słów określających uczucia. Ćwiczenie to ma na celu dać Ci możliwość przemyślenia ośmiu głównych dziedzin Twojego życia i określenia tego, w których dziedzinach dominują u Ciebie pozytywne emocje, a w których negatywne. Kiedy nie jesteśmy przyzwyczajeni do wsłuchiwania się we własne emo- cje, możemy błędnie zakładać, że są one takie same bez względu na to, gdzie się znajdujemy i z kim przebywamy. Twoje zadanie polega na zaznaczeniu „ptaszkiem” w poniższej tabeli ko- lumny wskazującej tę dziedzinę Twojego życia, w której odczuwasz kon- kretne emocje. Możesz sobie na przykład zadać pytanie: „Czy jestem apatyczny w moim związku z partnerem?”. Jeśli odpowiesz sobie na to pytanie twierdząco, zaznacz „ptaszkiem” odpowiednie pole. Następnie zadaj sobie kolejne pytanie: „Czy jestem apatyczny w relacjach z człon- kami rodziny?”. Jeśli nie, pozostaw puste pole. Wróć do swoich odpowiedzi Wróć teraz do listy i zaznacz kółkiem wszystkie te odpowiedzi zaznaczone „ptaszkiem”, które określają pomocne w Twoim życiu emocje. Czasem pomocne są również emocje negatywne — są sygnałem ostrzegawczym, że musisz w swoim życiu coś zmienić. Oblicz wszystkie punkty w polu (a), a następnie podsumuj resztę i wpisz wynik w polu (b). W ostatnim rzędzie tabeli wpisz kolejność czytania pozostałych rozdzia- łów książki: uporządkuj kolumny 1 – 8 na podstawie sumy punktów w rzędach (a) i (b). 96 Oceń swoją inteligencję emocjonalną 97 Twoje emocjonalne ja. Jak podnieść swoje EQ 98 Oceń swoją inteligencję emocjonalną 99 Twoje emocjonalne ja. Jak podnieść swoje EQ 100 Oceń swoją inteligencję emocjonalną 101 Twoje emocjonalne ja. Jak podnieść swoje EQ „Istnieją dwa światy: pierwszy, który odmierzamy linijką oraz regułami, i drugi, w którym kierujemy się sercem i wyobraźnią”. James Henry Leigh Hunt (1784 – 1859) Przypisy i Wykorzystane za zgodą autora Davida Caruso. 102
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Twoje emocjonalne ja. Jak podnieść swoje EQ
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: