Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00262 006125 13639153 na godz. na dobę w sumie
Tworzenie cyfrowego wideo - książka
Tworzenie cyfrowego wideo - książka
Autor: Liczba stron: 412
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-971-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> digital lifestyle >> video
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Cyfrowa rewolucja nie ominęła technologii zapisu obrazu. Zapis cyfrowy pozwala na uzyskanie materiału znacznie lepszej jakości niż tradycyjne metody analogowe. W dodatku kamery cyfrowe są powszechnie dostępne i... coraz tańsze.

Książka 'Tworzenie cyfrowego wideo' jest podręcznikiem zarówno dla osób dopiero zaczynających przygodę z tworzeniem amatorskich filmów, jak i dla osób z pewnym doświadczeniem w tej dziedzinie.

Omawia ona nie tylko sam proces rejestracji materiału, ale także późniejszy jego montaż, udźwiękowienie, edycję za pomocą odpowiednich programów (w tym Adobe Premiere) oraz zapis w postaci plików wideo. Jest też przewodnikiem pozwalający na zorientowanie się w bogatej ofercie kamer i akcesoriów dostępnych na rynku.

Dowiesz się z niej:

W książce znajdziesz jedenaście praktycznych ćwiczeń, pomocnych w sprawdzeniu nabytych wiadomości a także wiele adresów stron internetowych, których zawartość rozszerzy Twoją wiedzę.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Tworzenie cyfrowego wideo Autor: Deras Flynn T³umaczenie: Witold Kurylak ISBN: 83-7197-971-1 Tytu³ orygina³u: TechTV s Guide to Creating Digital Video Like a Pro Format: B5, stron: 420 Cyfrowa rewolucja nie ominê³a technologii zapisu obrazu. Zapis cyfrowy pozwala na uzyskanie materia³u znacznie lepszej jakoġci ni¿ tradycyjne metody analogowe. W dodatku kamery cyfrowe s¹ powszechnie dostêpne i… coraz tañsze. Ksi¹¿ka „Tworzenie cyfrowego wideo” jest podrêcznikiem zarówno dla osób dopiero zaczynaj¹cych przygodê z tworzeniem amatorskich filmów, jak i dla osób z pewnym doġwiadczeniem w tej dziedzinie. Omawia ona nie tylko sam proces rejestracji materia³u, ale tak¿e póĥniejszy jego monta¿, udĥwiêkowienie, edycjê za pomoc¹ odpowiednich programów (w tym Adobe Premiere) oraz zapis w postaci plików wideo. Jest te¿ przewodnikiem pozwalaj¹cy na zorientowanie siê w bogatej ofercie kamer i akcesoriów dostêpnych na rynku. Dowiesz siê z niej: • Dlaczego cyfrowa kamera wideo jest lepsza od analogowej? • Jak dobraæ cyfrow¹ kamerê wideo stosownie do potrzeb? • Jak obs³ugiwaæ cyfrow¹ kamerê wideo? • Jaki komputer najlepiej nadaje siê do przetwarzania obrazu wideo? • W jaki sposób edytowaæ obraz wideo w komputerze? • Jaki jest najlepszy sposób rozpowszechniania w³asnych nagrañ? • Czym ró¿ni siê nagranie wideo od filmu i czy kamer¹ cyfrow¹ mo¿na nakrêciæ film? • Jak tworzyæ w³asne p³yty DVD? W ksi¹¿ce znajdziesz jedenaġcie praktycznych æwiczeñ, pomocnych w sprawdzeniu nabytych wiadomoġci a tak¿e wiele adresów stron internetowych, których zawartoġæ rozszerzy Twoj¹ wiedzê. • Wybierz w³aġciw¹ kamerê i dobierz do niej odpowiednie akcesoria • Naucz siê podstaw rejestracji obrazu i dĥwiêku za pomoc¹ kamery cyfrowej • Samodzielnie zmontuj nagrany materia³, popraw dĥwiêk, dodaj efekty wizualne • Naucz siê tworzyæ w³asne p³yty DivX i DVD i dĥwiêkowe Spis treści O Autorze...................................................................................................................... 13 Wstęp............................................................................................................................. 15 Część I Cyfrowa technologia wideo — piękno układu zero-jedynkowego ... 19 Rozdział 1. Historia wideo — od technologii analogowej do cyfrowej.................. 21 Krótka historia technologii wideo...................................................s...................................................... 21 Początki technologii nagrywania analogowego...................................................s........................... 22 Betamax i VHS ...................................................s...................................................s......................... 23 Od technologii analogowej do cyfrowej ...................................................s............................................ 23 Perspektywy cyfrowej technologii wideo ...................................................s.......................................... 24 Zgodność z przyszłymi formatami...................................................s..................................................... 25 Rozdział 2. Podstawowe informacje o cyfrowej technologii wideo........................ 27 Kodeki w cyfrowym wideo...................................................s...................................................s............. 28 Kodeki z kompresją stratną...................................................s.......................................................... 28 Kodeki z kompresją bezstratną ...................................................s.................................................... 32 Formaty zapisu cyfrowego wideo ...................................................s...................................................... 34 MiniDV...................................................s...................................................s..................................... 34 Digital8 ...................................................s...................................................s..................................... 34 MicroMV ...................................................s...................................................s.................................. 35 DVCAM...................................................s...................................................s.................................... 35 DVCPRO ...................................................s...................................................s.................................. 35 Digital Betacam ...................................................s...................................................s........................ 36 Nowe formaty zapisu wideo do zastosowań profesjonalnych ...................................................s..... 36 Rozdział 3. Przyszłość cyfrowej technologii wideo ................................................. 37 DVD ...................................................s...................................................s................................................ 37 Płyty DVD domowej roboty ...................................................s...................................................s........... 39 DVD+R/DVD+RW (DVD+R/RW)...................................................s............................................. 40 DVD-R/DVD-RW (DVD-R/RW) ...................................................s............................................... 40 DVD-RAM ...................................................s...................................................s............................... 40 Szybsze procesy edycji ...................................................s...................................................s................... 41 Efekty specjalne ...................................................s...................................................s........................ 42 Cyfrowe wideo podbija wielki ekran ...................................................s................................................. 43 Cyfrowa kamera wideo w procesie realizacji nowej części filmu „Gwiezdne wojny” .................. 43 Projekcja cyfrowego materiału wideo ...................................................s.........................................44 Technologia HDTV...................................................s...................................................s......................... 47 Cyfrowa technologia wideo — podsumowanie ...................................................s................................. 47 4 Tworzenie cyfrowego wideo Część II Sprzęt — kamery wideo i komputery ......................................... 49 Rozdział 4. Podstawowe informacje o cyfrowych kamerach wideo ...................... 51 Podstawowe części składowe kamery wideo...................................................s.....................................51 CCD...................................................s...................................................s................................................. 52 CCD z przeplotem......................................s...................................................s.................................. 52 CCD ze skanowaniem progresywnym...................................................s......................................... 53 Kamery wideo z trzema przetwornikami CCD...................................................s............................ 56 Technologia CMOS ...................................................s...................................................s.................. 56 Obiektyw ...................................................s...................................................s......................................... 57 Rodzaje akumulatorów...................................................s...................................................s.................... 59 Wizjer...................................................s...................................................s.............................................. 59 Wyświetlacz LCD ...................................................s...................................................s........................... 60 Mikrofon ...................................................s...................................................s......................................... 61 Zoom optyczny i cyfrowy ...................................................s...................................................s............... 63 Optyczna i cyfrowa stabilizacja obrazu ...................................................s............................................. 64 Efekty specjalne ...................................................s...................................................s.............................. 65 Ustawienia automatyczne i ręczne ...................................................s..................................................... 66 Automatyczne i ręczne ustawianie ostrości ...................................................s................................. 67 Automatyczny i ręczny balans bieli...................................................s............................................. 67 Automatyczne i ręczne ustawianie parametrów naświetlania ...................................................s..... 68 Automatyczne i ręczne ustawianie czasu otwarcia migawki...................................................s....... 70 Możliwość robienia zdjęć ...................................................s...................................................s............... 71 Konwersja sygnału analogowego...................................................s....................................................... 72 Uchwyt mocowania akcesoriów ...................................................s........................................................ 73 FireWire (IEEE 1394, I.Link) ...................................................s............................................................ 74 Nośniki ...................................................s...................................................s............................................ 74 MiniDV (DV) ...................................................s...................................................s........................... 75 Digital8 ...................................................s...................................................s..................................... 75 Nośniki optyczne...................................................s...................................................s............................. 76 Rozdział 5. Wybór odpowiedniej kamery wideo...................................................... 77 Różne typy kamer wideo...................................................s...................................................s................. 77 Bardzo małe kamery wideo (kamery kieszonkowe)...................................................s.................... 77 Małe kamery wideo...................................s...................................................s................................... 78 Kamery średniej wielkości...................................................s...................................................s........ 78 Duże kamery wideo ...................................................s...................................................s.................. 79 Tanie kamery ...................................................s...................................................s............................ 79 Tanie kamery DV (MiniDV) ...................................................s...................................................s.... 81 Kamery zapewniające najlepszy stosunek jakości do ceny ...................................................s............... 81 Polecany model — Sony DCR-TRV30 ...................................................s....................................... 82 Polecany model — Canon Optura 100MC ...................................................s.................................. 82 Polecany model — JVC GR-DV2000 ...................................................s......................................... 83 Godne polecenia modele wycofane z produkcji ...................................................s.......................... 83 Najlepsze kamery dla użytkowników zaawansowanych ...................................................s................... 84 Polecany model — Sony DCR-VX2000 ...................................................s..................................... 85 Polecany model — Canon GL1 (polski odpowiednik — XM2) ...................................................s. 85 Polecany model — Sony DCR-TRV900 ...................................................s..................................... 86 Spis treści 5 Rozdział 6. Akcesoria do kamer wideo ..................................................................... 87 Filtry i akcesoria do obiektywów...................................................s....................................................... 87 Konwertery szerokokątne ...................................................s...................................................s......... 89 Telekonwertery ...................................................s...................................................s......................... 90 Filtry...................................................s...................................................s.......................................... 91 Statywy...................................................s...................................................s............................................ 93 Steadicam (statyw naramienny) ...................................................s......................................................... 94 Mikrofony ...................................................s...................................................s....................................... 95 Mikrofony dynamiczne i pojemnościowe...................................................s.................................... 95 Mikrofony o różnych charakterystykach ...................................................s..................................... 96 Mikrofony ręczne, mikrofony typu shotgun i mikrofony typu lavalier .......................................... 96 Mikrofony zabudowane w kamerach wideo ...................................................s................................ 97 Mikrofony zewnętrzne ...................................................s...................................................s.............. 97 Lampy ...................................................s...................................................s........................................... 100 Tabela zalecanych akcesoriów...................................................s......................................................... 101 Rozdział 7. Zakup kamery wideo ............................................................................ 103 Badanie rynku ...................................................s...................................................s............................... 103 Czasopisma i książki...................................................s...................................................s............... 104 Sieć WWW ...................................................s...................................................s............................. 105 Grupy dyskusyjne i usługa Usenet...................................................s............................................. 109 Zakupy w Internecie...................................................s...................................................s...................... 110 Witryny WWW z oceną sprzedawców ...................................................s...................................... 111 Wyszukiwarki cenowe ...................................................s...................................................s............ 111 Witryny z wyprzedażą ...................................................s...................................................s............ 113 Aukcje w Internecie ...................................................s...................................................s................ 114 Niebezpieczeństwa związane z użyciem kart kredytowych podczas zakupów w sklepach internetowych ...................................................s............................ 116 Zakup w pobliskim sklepie ...................................................s...................................................s........... 117 Przedłużona gwarancja ...................................................s...................................................s........... 117 Rozdział 8. Konserwacja kamery wideo ................................................................. 119 Przechowywanie kamery wideo...................................................s....................................................... 119 Wrogowie kamer wideo ...................................................s...................................................s................ 120 Wysokie i niskie temperatury ...................................................s.................................................... 122 Słońce...................................................s...................................................s...................................... 123 Czyszczenie kamery wideo ...................................................s...................................................s........... 123 Rozdział 9. Podstawowe informacje o sprzęcie komputerowym ......................... 127 Minimalne i zalecane wymagania sprzętowe...................................................s................................... 127 Procesor ...................................................s...................................................s.................................. 128 Dysk twardy...................................................s...................................................s............................ 129 RAM ...................................................s...................................................s....................................... 132 Karta wideo...................................................s...................................................s............................. 133 Karta dźwiękowa ...................................................s...................................................s.................... 134 Karta FireWire ...................................................s...................................................s........................ 135 Zasilanie...................................................s...................................................s.................................. 136 Granice rozsądku...................................................s...................................................s........................... 136 Minimalne wymagania sprzętowe...................................................s.................................................... 136 Zalecana konfiguracja sprzętowa...................................................s..................................................... 137 6 Tworzenie cyfrowego wideo Rozdział 10. Rozbudowa komputera czy zakup nowego sprzętu? ...................... 139 Rozbudowa komputera...................................................s...................................................s.................. 139 Instalowanie kart FireWire ...................................................s........................................................ 139 Dodawanie RAM-u...................................................s...................................................s................. 140 Dodawanie większego lub drugiego dysku twardego...................................................s................ 141 Instalowanie szybszego procesora ...................................................s............................................. 142 Kompletowanie nowego komputera ...................................................s................................................ 142 Zalety ...................................................s...................................................s...................................... 143 Skrótowa instrukcja montażu...................................................s..................................................... 143 Ważne wskazówki odnośnie instalacji...................................................s....................................... 144 Zakup komputera markowego...................................................s...................................................s....... 146 Standardowy zestaw komputerowy ...................................................s........................................... 146 Kupowanie systemu przygotowanego „pod klucz” ...................................................s......................... 147 Systemy dla amatorów...................................................s...................................................s............ 147 Systemy profesjonalne ...................................................s...................................................s............ 148 Wybór systemu operacyjnego ...................................................s.......................................................... 149 Windows 95 ...................................................s...................................................s............................ 149 Windows 98, 98SE i Windows Me...................................................s............................................ 149 Windows 2000 ...................................................s...................................................s........................ 150 Windows XP (Professional i Home Edition) ...................................................s............................. 150 Mac OS X ...................................................s...................................................s............................... 151 Rozdział 11. Konfiguracja i konserwacja komputera .......................................... 153 Zalecenia dla optymalnej edycji obrazu wideo ...................................................s................................153 Optymalizacja pamięci...................................................s...................................................s.................. 155 Defragmentacja ...................................................s...................................................s............................. 156 Standardowe narzędzie do defragmentacji w systemie Windows ................................................ 156 Narzędzia do defragmentacji dostarczane przez producentów niezależnych ............................... 157 Spowolnienie pracy systemu...................................................s............................................................ 157 Przeznaczenie systemu do edycji obrazu wideo ...................................................s........................ 157 Konfiguracja wielosystemowa...................................................s................................................... 157 Okresowe ponowne instalowanie systemu Windows i oprogramowania..................................... 158 Rozwiązywanie nieuniknionych problemów ...................................................s................................... 158 Projekty....................................................................................................................... 161 Projekt 1. Możliwości zakupu kamery w sieci WWW ...................................................s.................... 161 Projekt 2. Możliwości zakupu kamery w pobliskim sklepie...................................................s............ 161 Projekt 3. Sprawdzenie opinii o sklepie...................................................s........................................... 161 Projekt 4. Źródła pomocne w rozwiązywaniu problemów ...................................................s.............. 162 Część III Rejestracja materiału wideo — jak przechwytywać obraz najwyższej jakości....................................163 Rozdział 12. Ograniczenia trybu automatycznego — kiedy warto stosować regulację ręczną? ............................................................ 165 Tryb automatyczny...................................................s...................................................s........................ 165 Włączanie trybu regulacji ręcznej ...................................................s.................................................... 166 Ręcznie sterowane ustawienia i tryby ...................................................s.............................................. 166 Tryb skanowania progresywnego ...................................................s.............................................. 166 Ręczne ustawianie czasu otwarcia migawki ...................................................s.............................. 167 Ręczne ustawianie balansu bieli ...................................................s................................................ 168 Spis treści 7 Ręczne ustawianie parametrów naświetlania...................................................s............................. 168 Stabilizacja obrazu ...................................................s...................................................s.................. 169 Ręczne ustawianie ostrości ...................................................s........................................................ 169 Efekty specjalne ...................................................s...................................................s...................... 170 Ręczne ustawianie wzmocnienia ...................................................s...............................................171 Najlepsze ustawienia dla różnych warunków rejestracji obrazu wideo.............................................. 171 Niski poziom oświetlenia i rejestrowanie obrazu w nocy ...................................................s......... 171 Jasne światło słoneczne lub nadmierne oświetlenie w pomieszczeniu......................................... 172 Rejestrowanie zawodów sportowych...................................................s......................................... 173 Zmienne warunki ...................................................s...................................................s.................... 173 Rozdział 13. Podstawowe wiadomości na temat oświetlenia ................................ 175 Nieprawidłowe działanie kamer cyfrowych przy słabym oświetleniu................................................ 175 Możliwości oświetlenia...................................................s...................................................s................. 176 Wykorzystanie dostępnego światła...................................................s............................................177 Lampa umieszczona na kamerze ...................................................s............................................... 177 Zestaw oświetleniowy...................................................s...................................................s............. 177 Oświetlenie dla potrzeb filmów i wideo ...................................................s.......................................... 179 Temperatura barwowa ...................................................s...................................................s............ 179 Ustawienie źródeł światła ...................................................s...................................................s....... 180 Oświetlenie naturalne...................................................s...................................................s.................... 182 Rozdział 14. Dźwięk w kamerze wideo.................................................................... 183 Problemy z szumem pochodzącym z mechanizmu napędu taśmy...................................................s... 183 Sposoby rozwiązania problemu szumu pochodzącego z mechanizmu napędu taśmy ................. 183 Kamery zapewniające dobrą jakość dźwięku ...................................................s............................ 184 Podstawowe informacje o mikrofonach zewnętrznych...................................................s.................... 184 Mikrofony montowane w gnieździe akcesoriów z zasilaniem ...................................................s.. 185 Uniwersalne mikrofony do kamer wideo...................................................s................................... 186 Osłona przeciwwietrzna ...................................................s...................................................s................ 189 Projekty....................................................................................................................... 191 Projekt 5. Filmowanie przy słabym oświetleniu ...................................................s.............................. 191 Projekt 6. Praca w jasno oświetlonym miejscu...................................................s................................192 Projekt 7. Rejestrowanie szybko odbywających się wydarzeń...................................................s........ 192 Projekt 8. Selektywny dobór ostrości i ekspozycji ...................................................s.......................... 192 Część IV Edycja obrazu wideo — przekształcanie materiału wideo w film............................................193 Rozdział 15. Poszerzone informacje o wideo i filmowaniu................................... 195 Wiedza o rejestrowaniu materiału wideo wynikająca z doświadczenia ............................................. 195 Angażowanie kilku operatorów przy realizacji wideo w warunkach domowych ........................ 195 Korzystanie z kilku kamer wideo ...................................................s.............................................. 196 Podręcznikowa wiedza o rejestrowaniu wideo dobrej jakości...................................................s......... 196 Rozrysowanie planowanych ujęć (storyboarding)...................................................s..................... 196 Podstawowe techniki filmowania ...................................................s..............................................198 Rozdział 16. Programy do edycji obrazu wideo ..................................................... 203 Przegląd programów służących do edycji obrazu wideo ...................................................s................. 203 Cechy programów do edycji obrazu wideo...................................................s......................................204 Przechwytywanie wsadowe ...................................................s...................................................s.... 205 Filtry wideo...................................................s...................................................s............................. 205 8 Tworzenie cyfrowego wideo Przejścia ...................................................s...................................................s.................................. 206 Odtwarzanie z listwy czasowej...................................................s.................................................. 207 Edycja w trybie scenariusza obrazkowego ...................................................s................................ 208 Edycja wielu ścieżek na listwie czasowej...................................................s.................................. 208 Możliwości przesyłania sygnału ...................................................s................................................ 209 Przezroczystość i warstwy ...................................................s...................................................s...... 209 Zaawansowane funkcje tworzenia kompozycji i efektów specjalnych ........................................ 209 Amatorskie programy do edycji obrazu wideo ...................................................s................................ 211 Ulead Video Studio 5...................................................s...................................................s.............. 211 MGI Videowave 4 ...................................................s...................................................s.................. 212 Pinnacle Studio 7 (uprzednio Studio DV) ...................................................s................................. 213 Sonic Foundry Video Factory 2...................................................s................................................. 214 iMovie 2...................................................s...................................................s.................................. 215 Zestawienie amatorskich programów do edycji obrazu wideo...................................................s.. 216 Zaawansowane programy do edycji obrazu wideo ...................................................s.......................... 216 Adobe Premiere 6 ...................................................s...................................................s................... 216 Final Cut Pro 3.......................................s...................................................s.................................... 218 Ulead Media Studio Pro 6.5...................................................s....................................................... 219 Cinestream ...................................................s...................................................s.............................. 220 Konfigurowanie komputera na potrzeby edycji wideo ...................................................s.................... 221 Importowanie materiału wideo do komputera ...................................................s................................. 222 Rozdział 17. Podstawowe informacje o edycji obrazu wideo ............................... 223 Prosta edycja w programie Ulead VideoStudio 5 ...................................................s............................ 223 Rozpoczęcie projektu i przechwytywanie materiału wideo z kamery ................................................ 224 Przycinanie przechwyconych klipów wideo...................................................s.................................... 228 Okno kodu czasowego ...................................................s...................................................s.................. 229 Montaż filmu z poskładanych klipów ...................................................s.............................................. 229 Edycja zaawansowana...................................................s...................................................s................... 230 Wprowadzanie przejść ...................................................s...................................................s............ 231 Wykorzystywanie filtrów wideo...................................................s................................................ 231 Dodawanie napisów...................................................s...................................................s................ 232 Dodawanie dźwięków...................................................s...................................................s............. 234 Dodawanie narracji ...................................................s...................................................s................. 235 Dodawanie efektów dźwiękowych i muzyki ...................................................s............................. 237 Przesyłanie materiału po edycji ...................................................s....................................................... 238 Czas generowania filmu (dla komputera 800 MHz AMD Athlon)...................................................s.. 240 Rozdział 18. Podstawowe wiadomości na temat programu Adobe Premiere..... 241 Zapoznanie z programem...................................................s...................................................s.............. 241 Edycja w trybie A/B Editing...................................................s...................................................... 242 Edycja w trybie Single-Track Editing...................................................s........................................243 Przegląd interfejsu użytkownika ...................................................s...................................................... 243 Okno Monitor ...................................................s...................................................s......................... 243 Okno Project ...................................................s...................................................s........................... 248 Okno Timeline ...................................................s...................................................s........................ 252 Przegląd elementów interfejsu do pracy z efektami...................................................s......................... 262 Palety Audio Effects i Video Effects ...................................................s......................................... 262 Paleta Effects Controls...................................................s...................................................s............ 263 Spis treści 9 Okno Audio Mixer ...................................................s...................................................s........................ 265 Przegląd okna Audio Mixer ...................................................s...................................................s.... 265 Zaawansowane elementy sterujące miksera ...................................................s.............................. 265 Efekty dźwiękowe...................................................s...................................................s................... 266 Paleta Info ...................................................s...................................................s............................... 267 Palety Navigator, History i Commands ...................................................s........................................... 267 Menu programu Premiere ...................................................s...................................................s............. 268 Menu File...................................................s...................................................s................................ 269 Menu Project...................................................s...................................................s........................... 274 Menu Timeline...................................................s...................................................s........................ 274 Menu Window ...................................................s...................................................s........................ 275 Skróty klawiaturowe ...................................................s...................................................s............... 275 Rozdział 19. Podstawowe operacje edycyjne w programie Adobe Premiere 6 .... 277 Rozpoczęcie nowego projektu ...................................................s......................................................... 277 Dostosowywanie interfejsu programu do własnych potrzeb................................................s............... 278 Przechwytywanie cyfrowego materiału wideo ...................................................s................................ 279 Elementy sterujące przechwytywaniem...................................................s..................................... 280 Zaawansowane sterowanie przechwytywaniem ...................................................s........................ 281 Ograniczenia w przechwytywaniu...................................................s............................................. 282 Przegląd interfejsu użytkownika ...................................................s...................................................... 282 Edycja scen z materiału wideo...................................................s......................................................... 283 Elementy sterujące monitora Source — edycja klipów...................................................s............. 284 Przyciski Mark In i Mark Out...................................................s.................................................... 284 Okno Storyboard ...................................................s...................................................s........................... 284 Edycja przy użyciu okna Storyboard ...................................................s......................................... 285 Umieszczanie zawartości okna Storyboard w oknie Timeline ...................................................s.. 286 Przegląd okna Timeline...................................................s...................................................s................. 288 Rozpoczęcie pracy w oknie Timeline ...................................................s........................................ 288 Wstawianie przejść ...................................................s...................................................s................. 290 Wprowadzanie efektów wideo...................................................s................................................... 291 Dodawanie ścieżek dźwiękowych ...................................................s............................................. 293 Audio Mixer...................................................s...................................................s............................ 294 Dodawanie efektów dźwiękowych ...................................................s............................................ 295 Wprowadzanie napisów ...................................................s...................................................s................ 296 Tekst animowany ...................................................s...................................................s.................... 298 Stopniowe pojawianie się i zanikanie napisów...................................................s.......................... 299 Zaawansowane techniki tworzenia napisów...................................................s.............................. 299 Warstwy wideo...................................................s...................................................s.............................. 300 Eksportowanie materiału wideo...................................................s....................................................... 300 Eksport na taśmę wideo ...................................................s...................................................s.......... 301 Optymalizacja operacji eksportu...................................................s................................................ 302 Eksportowanie na potrzeby sieci WWW — Windows Media, RealMedia czy QuickTime? ...... 304 Kodeki — nieustanna ewolucja ...................................................s....................................................... 309 Rozdział 20. Zaawansowane opcje eksportu i rozpowszechniania filmów ......... 311 Możliwości tworzenia i dystrybucji własnego materiału wideo ...................................................s...... 311 VHS ...................................................s...................................................s........................................ 311 Wideo w poczcie e-mail...............................s...................................................s.............................. 312 10 Tworzenie cyfrowego wideo Dyski CD z materiałem wideo...................................................s................................................... 313 VCD (Video CD) ...................................................s...................................................s.................... 315 SVCD (Super Video CD) ...................................................s...................................................s....... 315 DVD (Digital Video Disc)...................................................s...................................................s...... 316 Format miniDVD...................................................s...................................................s.................... 316 Opracowywanie dysków CD z materiałem wideo ...................................................s........................... 317 Opracowywanie dysków CD z materiałem wideo w formacie MPEG-1 ..................................... 317 Opracowywanie dysków CD z materiałem wideo w formacie MPEG-2 ..................................... 326 Kodowanie w formacie MPEG-1 i MPEG-2 z wykorzystaniem kodera TMPGenc .................... 327 Sprzętowe kodery MPEG — niespełnione oczekiwania ...................................................s........... 331 Tworzenie dysków CD z materiałem wideo w formacie MPEG-4 .............................................. 331 Tworzenie dysku VCD...................................................s...................................................s.................. 336 Kodowanie w formacie VCD przy użyciu programu UVS ...................................................s....... 337 Inne możliwości kodowania VCD...................................................s............................................. 337 Opracowywanie własnych dysków VCD ...................................................s.................................. 337 Tworzenie dysku SVCD ...................................................s...................................................s............... 344 Tworzenie dysków XVCD i XSVCD ...................................................s.............................................. 345 Tworzenie płyt DVD...................................................s...................................................s..................... 345 Ulead MovieFactory ...................................................s...................................................s............... 346 Umieszczanie filmu DVD na CD ...................................................s.............................................. 354 Inne możliwości opracowywania płyt DVD ...................................................s.................................... 355 Sonic MyDVD ...................................................s...................................................s........................ 355 Ulead Media Studio Pro Director’s Cut...................................................s..................................... 356 Przegląd koderów pod względem jakości ...................................................s........................................ 359 Rozdział 21. Zaawansowane techniki edycji obrazu i dźwięku ........................... 361 Pobieranie statycznych obrazów z materiału wideo ...................................................s........................ 361 Przechwytywanie nieruchomych obrazów w programie Adobe Premiere ................................... 363 Usuwanie przeplotu w Paint Shop Pro 7................................................s....................................... 364 Usuwanie przeplotu w programie Photoshop ...................................................s............................ 365 Usuwanie z materiału dźwiękowego szumu pochodzącego z mechanizmu napędu taśmy ................ 367 Eksportowanie dźwięku w programie Premiere ...................................................s........................ 367 Usuwanie szumu w programie Cool Edit 2000 ...................................................s......................... 368 Wprowadzanie zmienionej ścieżki dźwiękowej z powrotem do programu Premiere .................. 369 Inne programy służące do redukcji szumu...................................................s................................. 370 Przesyłanie muzyki z płyty kompaktowej do komputera ...................................................s................ 371 Konwersja dźwięku z płyty CD do formatu WAV za pomocą programu Musicmatch 7.0 ......... 371 Konwersja do formatu MP3 za pomocą programu Musicmatch 7.0 ............................................ 372 Opcje konwersji i kodowania dla wymagających i dla profesjonalistów ..................................... 372 Rozdział 22. Zaawansowane efekty specjalne ........................................................ 375 Efekty blue screen ...................................................s...................................................s......................... 375 Niebieskie ekrany własnej produkcji ...................................................s.........................................376 Stosowanie efektu blue screen w programie MGI Videowave 4.................................................. 376 Tworzenie efektu blue screen w programie Adobe Premiere...................................................s.... 377 Tworzenie kompozycji wideo ...................................................s.......................................................... 379 Tworzenie kompozycji wideo w Videowave 4...................................................s.......................... 379 Tworzenie kompozycji wideo w Premiere 6 ...................................................s............................. 380 Spis treści 11 Rozdział 23. Uwagi dla filmowców .......................................................................... 383 Cyfrowe wideo alternatywą dla tradycyjnego filmu...................................................s........................ 383 Porównanie wyglądu obrazu wideo i filmowego...................................................s....................... 383 Wideo z przeplotem a skanowanie progresywne...................................................s....................... 384 Kamery wideo PAL czy NTSC?...................................................s................................................ 384 Stosowanie obiektywu anamorficznego ...................................................s.................................... 385 Końcowe uwagi o wyborze kamery wideo dla filmowców...................................................s....... 387 Rejestrowanie dźwięku na oddzielnym nośniku (DAT, MINIDISC)................................................. 387 Prezentacja filmów...................................................s...................................................s........................ 388 Festiwale filmowe...................................................s...................................................s................... 388 Witryny filmowe...................................................s...................................................s..................... 388 Projekty....................................................................................................................... 389 Projekt 9. Sterowanie kamerą z komputera...................................................s...................................... 389 Projekt 10. Tworzenie krótkiego filmu ...................................................s............................................ 389 Projekt 11. Kodowanie filmu w kilku formatach...................................................s............................. 389 Dodatki ...................................................r................................................391 Dodatek A Przewodnik po TechTV......................................................................... 393 Widownia ...................................................s...................................................s...................................... 393 Witryna internetowa...................................................s...................................................s...................... 393 Międzynarodowy zasięg...................................................s...................................................s................ 394 TechLive — najważniejsze informacje...................................................s............................................ 394 Misja ...................................................s...................................................s....................................... 394 Forma ...................................................s...................................................s...................................... 394 Program TechTV...................................................s...................................................s........................... 395 AudioFile ...................................................s...................................................s................................ 395 Big Thinkers.......................................s...................................................s........................................ 395 Call for Help ...................................................s...................................................s........................... 395 CyberCrime...................................................s...................................................s............................. 396 Extended Play ...................................................s...................................................s......................... 396 Fresh Gear...................................................s...................................................s............................... 396 Silicon Spin...................................................s...................................................s............................. 397 The Screen Savers...................................................s...................................................s................... 397 Titans of Tech ...................................................s...................................................s......................... 397 Skorowidz ................................................................................................................... 399 Rozdział 17. Podstawowe informacje o edycji obrazu wideo Ulead VideoStudio (UVS) jest najpopularniejszym programem do edycji obrazu wideo używanym w komputerach klasy PC (czyli w ponad 90 wszystkich komputerów), zatem uzasadnione jest skorzystanie z tego programu przy omówieniu podstawowych infor- macji o edycji w programach dla amatorów. Dla komputerów PC dostępne są również lepsze programy, ale żaden z nich nie cechuje się tak wyraźnymi zaletami, żebym mógł go zdecydowanie polecić. W niniejszym rozdziale przyjrzymy się wszystkim podstawowym technikom cyfrowej edycji obrazu wideo umożliwiającym stworzenie filmu z materiału wideo, począwszy od edycji klipu, przez dodawanie przejść i efektów, tworzenie napisów, na przesłaniu materiału z powrotem do kamery skończywszy. Prosta edycja w programie Ulead VideoStudio 5 Interfejs programu Ulead VideoStudio 5 (UVS5) jest podzielony na siedem części, do któ- rych dostęp uzyskuje się po wybraniu odpowiedniej pozycji z menu znajdującego się u góry ekranu. Są to Capture, Storyboard, Effects, Title, Voice, Music i Finish (patrz rysunek 17.1). Rysunek 17.1. U góry interfejsu programu UVS5 znajduje się siedem pozycji odpowiadających elementom programu Tryb Capture służy do importowania materiału wideo, w trybie Storyboard odbywa się większość operacji związanych z edycją materiału wideo, w trybie Effects do klipów wideo dodawane są przejścia, tryb Title służy do wprowadzania napisów, w trybie Voice dodawana jest ścieżka z narracją, a w trybie Music — ścieżki z muzyką. W ostatnim trybie — Finish, użytkownik kończy pracę nad filmem i określa, czy materiał ma zostać z powrotem przesłany do kamery, przygotowany do publikacji w sieci WWW, do przesłania pocztą e-mail czy na dysk DVD, VCD lub SVCD. 224 Część IV  Edycja obrazu wideo — przekształcanie materiału wiVdeo w film Rozpoczęcie projektu i przechwytywanie materiału wideo z kamery W celu rozpoczęcia procesu edycji należy wykonać poniSższe czynności: 1. Sprawdź, czy kamera jest włączona i czy jest ustawionaS w trybie VCR (albo VTR czy Play). W tym trybie można odtwarzać materiał wideo (patrz Srysunek 17.2). Rysunek 17.2. Podłączając kamerę do komputera, upewnij się, że kamera jest w trybie Play — w niektórych kamerach oznaczanym jako VTR lub VCR 2. 3. Kliknij przycisk Start menu Windows, następnie wybierz Programy/Ulead Video Studio, aby uruchomić program. Jeśli masz zamiar często używać tego programu, możesz Sutworzyć do niego skrót na pulpicie lub dolnym pasku narzędzi. W tym celu powtórSz powyższe czynności i gdy pojawi się pozycja menu Ulead Video Studio, kliknij ją prawym klawiszem myszy i wybierz polecenie Utwórz skrót. Pojawi się nowy skrót, który można przeciągnąć na pulpit lub na pasek narzędzi. Można również zmieniSć jego nazwę — wystarczy kliknąć go prawym klawiszem myszy i wybrać polecenie SZmień nazwę. Wybierz polecenie New Project. Pojawi się okno, w którym można wybrać szablon projektu (patrz rysunek 17.3). Szablony projektów obejmSują wszystkie ustawienia projektu edycji wideo — rozmiar obrazu wideo, prędkośSć odtwarzania mierzona w ilości klatek na sekundę, kodek (DV, MPEG, AVI), częstotliSwość próbkowania dźwięku. W każdym programie można znaleźć bardziej popuSlarne szablony, takie jak PAL DV czy NTSC DV, a także szablony Video E-mail, Web Wideo i VCD. Jeśli mieszkasz w kraju, w którym używany jest system SPAL, zazwyczaj będziesz wybierał szablon PAL DV. Istnieje również możliwość tworzenia własnych szablonSów (omówimy to w dalszej części rozdziału). Takie rozwiązanSie przydaje się, gdy nie można dopasować odpowiedniego szablonu do potrzeb użytkowSnika. Rysunek 17.3. Okno umożliwiające wybór szablonu odpowiedniego do tworzonego filmu wideo Rozdział 17.  Podstawowe informacje o edycji obrazu wideo 225 Przy tworzeniu własnych szablonów należy zachować onstrożność w wyborze ustawień. Jeśli wybierzesz nieodpowiedni rozmiar klatki lub cnzęstotliwość próbkowania dźwięku, kamera nie będzie mogła odtworzyć materiału. Dla prznesyłania materiału do kamery cyfrowej rozmiar obrazu wideo powinien wynosić 720×576 dla standardu PAL lub 720×480 dla NTSC, a częstotliwość próbkowania dźwięku powinnan wynosić 48kHz. Jeśli występują problemy z przesyłaniem materiału windeo do kamery, zazwyczaj są one spowodowane nieodpowiednimi ustawieniami szablonu. 4. Wypełnij pole Project Name. Wypełnienie pól Subject i Description nie jest konieczne. 5. W oknie szablonów wybierz AVI 720×576 (25f/s) DV PAL. Jeśli używasz kamery NTSC, wybierz szablon NTSC. Wyłączanie wyświetlania okien pomocy Na ekranie często pojawiają się okna pomocy, które zaznwyczaj denerwują użytkowników. W celu ich wyłączenia kliknij przycisk Global Preferences i wybierz Preferences (patrz rysunek 17.4). W pojawiającym się oknie dialogowym nusuń zaznaczenie z pola Enable Ulead VideoStudio Guide i kliknij OK. Rysunek 17.4. Przycisk Global Preferences — oznaczony literą G — udostępnia zaawansowane ustawienia programu. Na rysunku został użyty do otwarcia okna dialogowego Preferences, w którym można wyłączyć wyświetlanie okien pomocy 6. Wybierz opcję Capture znajdującą się u góry interfejsu programu. Zostanie udostępniona część programu umożliwiająca sterowanie kSamerą i przechwytywanie materiału wideo (patrz rysunek 17.5). W lewym górnym rogu umieszczone są przyciski kamery (Camcorder) i aparatu fotograficznego (Camera). Przycisk kamery uruchamia przechwytywanie materiału wideo wyświetlanego w oknie monitora wideo. Przycisk aparatu fotograficznego umożliwia przechwytywanie stSop-klatek wyświetlanych w monitorze. Poniżej monitora wideo umieszczone są przyciski służSące do sterowania odtwarzaniem w kamerze. Są to przyciski: Volume (reguluje poziom odtwarzanego dźwięku, ale nie wpływa na poziom dźwięku przechwytywanego), Stop, Pause, Play (odtwarzanie), Rewind (przewijanie do tyłu), Previous Frame (służący do przeglądania wcześniejszych klatek), Next Frame (następna klatka) i Fast Forward (przewijanie do przodu). 226 Część IV  Edycja obrazu wideo — przekształcanie materiału wiVdeo w film Rysunek 17.5. W trybie Capture dokonujemy importu klipów wideo z kamery; przyciski podobne do stosowanych w magnetowidach umożliwiają sterowanie kamerą Funkcje poszczególnych przycisków łatwo odgadnąć. Jeśli cShcesz szybko przewinąć fragment taśmy, kliknij przycisk Fast Forward. Jeśli chcesz przeglądać obrazy w dużo wolniejszym tempie, kliknij przycisk Next Frame lub Previous Frame. 7. Jeśli masz zamiar opracowywać wiele różnych filmów naraSz, powinieneś nauczyć się korzystać z biblioteki mediów, która znajduje się pSo prawej stronie interfejsu użytkownika. Biblioteka mediów umożliwia przechwytywaSnie klipów do folderów oznaczonych nazwami nadanymi przez użytkownika. Aby Sutworzyć folder dla dowolnego typu materiału wideo, efektów dźwiękowych lubS obrazów, rozwiń menu znajdujące się nad oknem biblioteki i wybierz pSolecenie Library Manager (patrz rysunek 17.6). Rysunek 17.6. W oknie biblioteki można znaleźć wszystkie pliki multimedialne 8. Wybierz polecenie New i wpisz nazwę folderu. Ja wpisałem Dog Movie (patrz rysunek 17.7). Rozdział 17.  Podstawowe informacje o edycji obrazu wideo 227 Rysunek 17.7. Można tworzyć własne foldery w bibliotece służące do porządkowania plików multimedialnych 9. 10. 11. Wybierz swój nowy folder z listy rozwijanej. Zaznacz pole wyboru Capture to Library znajdujące się po lewej stronie interfejsu użytkownika. Teraz wszystkie przechwytywane pliki będą umieszczaneS w folderze Dog Movie, chyba że na liście rozwijanej wybierzesz inny folderS. Jeżeli nie utworzysz własnych folderów, zgodnie z ustaSwieniem domyślnym cały materiał będzie przechwytywany w trybie Storyboard lub Timeline. Upewnij się, czy jest usunięte zaznaczenie w polu Capture to Library. Pod oknem monitora znajduje się obszar edycji obrazSu wideo. Do wyboru są dwie opcje — Storyboard i Timeline, które można wybrać, klikając zielony przełącznik przypominający wyglądem diodę LED znajdujący się w lewymS dolnym rogu interfejsu (patrz rysunek 17.8). W dowolnym momencie procesu edycjSi można zmieniać tryb ze Storyboard na Timeline i z powrotem. Tryb Storyboard jest bardziej odpowiedni dla użytkowników początkujących, którzy chcą tylko dokoSnywać edycji kilku prostych klipów wideo. Jeśli jednak chcesz dodać fotografie, narraScję, efekty dźwięków lub wideo, skorzystaj z trybu Timeline. Rysunek 17.8. Program UVS5 umożliwia pracę w trybie Storyboard (u góry) i w trybie Timeline (u dołu). W dowolnym momencie pracy można zmienić używany tryb, klikając przełącznik po lewej 228 Część IV  Edycja obrazu wideo — przekształcanie materiału wiVdeo w film 12. Gdy już jesteś gotowy do pracy nad edycją, przy użyciuS przycisków pod monitorem wyszukaj sceny, które chcesz przechwycić. Po odnalezieSniu żądanej sceny kliknij przycisk Play i następnie przycisk kamery Camcorder. Rozpocznie się przechwytywanie. Pamiętaj, że lepiej jest przechwycić więcej materiału Sniż mniej — dokładną edycję i przycinanie możesz wykonać później. W trakcie przechwytywania, po lewej stronie monitoraS możesz zaobserwować liczbę klatek przechwyconych i liczbę klatek opuszczonych S(patrz rysunek 17.9). Liczba klatek opuszczonych zawsze powinna być równa zero, w przeciwSnym przypadku albo komputer jest źle skonfigurowany, albo jest zbyt wolny. Aby zatrzymać proces przechwytywania, naciśnij klawisz Esc
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Tworzenie cyfrowego wideo
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: