Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00230 003426 18641299 na godz. na dobę w sumie
Tworzenie skryptów w Microsoft Windows Podręcznik do samodzielnej nauki - ebook/pdf
Tworzenie skryptów w Microsoft Windows Podręcznik do samodzielnej nauki - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Promise Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7541-228-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Dowiedz się, jak zautomatyzować administrację systemu Windows dzięki wskazówkom eksperta w dziedzinie skryptów Microsoft Windows. Zautomatyzuj codzienne zadania administracyjne - uzyskaj większą kontrolę nad siecią Windows dzięki praktycznemu poradnikowi. Twoim instruktorem jest Microsoft Certified Trainer z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem, który pomoże Ci uzyskać wprawę w tworzeniu skryptów. Nauka odbywa się poprzez praktyczne przykłady i ćwiczenia, które możesz realizować w swoim własnym tempie. Zacznij od prostych skryptów w językach Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) oraz Windows Script Host (WSH) – aż do wykorzystania mechanizmów Windows Management Instrumentation (WMI) oraz Active Directory Service Interface (ADSI). Ucz się, jak zaoszczędzić czas niezbędny na konfigurowanie, wdrażanie i zarządzanie systemami Windows.

Samodzielnie naucz się, jak pisać i uruchamiać skrypty, aby:
Zautomatyzować zarządzanie plikami i folderami, łącznie z wykonywaniem wielu funkcji przy użyciu jednego skryptu
Konfigurować składniki sieciowe za pomocą WMI
Wykonywać globalne lub wyselekcjonowane zmiany dotyczące użytkowników i grup w usłudze katalogowej Active Directory za pomocą ADSI
Projektować skrypty logowania, ułatwiające zarządzanie systemami i zwiększające możliwości konfiguracyjne
Monitorować i zarządzać drukarkami
Edytować rejestr, unikając typowych pomyłek
Śledzić i reagować na zdarzenia krytyczne
Uprościć zarządzanie użytkownikami Microsoft Exchange Server
Usprawnić administrację witrynami IIS, łącznie z tworzeniem spójnych konfiguracji zabezpieczeń

Zawartość dysku CD-ROM (Dla czytelników eBook'a obraz dysku CD towarzyszącego książce jest dostępny na stronie wydawcy - dokładny link podano we wstępie eBook'a):
• Ponad 100 przykładowych skryptów, które można zaadaptować do własnych potrzeb.
• Oszczędzające czas narzędzia do tworzenia skryptów, w tym Scriptomatic 1.0 oraz wersja próbna PrimalScript 3.1.
• Przeszukiwalna, elektroniczna wersja książki w formacie eBook (w języku angielskim).
Wymagania systemowe zawiera rozdział „O tej książce”.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tworzenie skryptów w Microsoft® Windows® Podręcznik do samodzielnej nauki Ed Wilson ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Tworzenie skryptów w Microsoft Windows. Podręcznik do samodzielnej nauki Tytuł oryginału: Microsoft® Windows® Scripting Self-Paced Learning Guide Edycja polska Microsoft Press Original English language edition © 2004 by Ed Wilson Polish edition by APN PROMISE Sp. z o. o. Warszawa 2005 APN PROMISE Sp. z o. o., biuro: 00-108 Warszawa, ul. Zielna 39 tel. (022) 351 90 00, faks (022) 351 90 99 e-mail: mspress@promise.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej książki nie może być powielana i rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny), włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy lub przy użyciu innych systemów bez pisemnej zgody wydawcy. Microsoft, Microsoft Press i Outlook są zarejestrowanymi znakami towarowymi Microsoft Corporation. Wszystkie inne nazwy handlowe i towarowe występujące w niniejszej publikacji mogą być znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm odnośnych właścicieli. Przykłady firm, produktów, osób i wydarzeń opisane w niniejszej książce są fikcyjne i nie odnoszą się do żadnych konkretnych firm, produktów, osób i wydarzeń. Ewentualne podobieństwo do jakiejkolwiek rzeczywistej firmy, organizacji, produktu, nazwy domeny, adresu poczty elektronicznej, logo, osoby, miejsca lub zdarzenia jest przypadkowe i niezamierzone. APN PROMISE Sp. z o. o. dołożyła wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą jakość tej publikacji. Jednakże nikomu nie udziela się rękojmi ani gwarancji. APN PROMISE Sp. z o. o. nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody będące następstwem korzystania z informacji zawartych w niniejszej publikacji, nawet jeśli APN PROMISE została powiadomiona o możliwości wystąpienia szkód. ISBN: 83-88440-70-5 Przekład: Dominik Gotojuch Redakcja: Marek Włodarz Korekta: Dorota Wojdanowicz Skład i łamanie: Marek Włodarz ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści Podziękowania xiii O tej książce xiv Część 1 Podstawy 1 Początki 3 Zanim rozpoczniesz 3 Uruchomienie pierwszego skryptu 3 Część nagłówkowa 5 Część odniesieniowa 7 Część wykonawcza 8 Część wyjściowa 10 Udoskonalanie skryptu 11 Dokument, który dzwoni do domu 11 Modyfikacja istniejącego skryptu 12 Modyfikacja części nagłówkowej 13 Modyfikacja części odniesieniowej 14 Modyfikacja części wykonawczej 15 Modyfikacja części wyjściowej 17 Podsumowanie 19 Quiz 19 Do samodzielnego ćwiczenia 20 Ćwiczenie 1: Poznanie VBScript 20 Ćwiczenie 2: Adaptacja skryptu 20 2 Pętla 23 Zanim rozpoczniesz 23 Udoskonalanie skryptów 23 For Each…Next 24 Część nagłówkowa 24 Część odniesieniowa 27 Część wykonawcza 27 For…Next 28 Część nagłówkowa 28 Część odniesieniowa 29 Część wykonawcza i wyjściowa 30 Do While Loop 31 Część nagłówkowa 33 Część odniesieniowa 34 Część wykonawcza i wyjściowa 34 Do Until Loop 35 Część wykonawcza i wyjściowa 37 iii ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== iv Spis treści 3 Podsumowanie 38 Quiz 38 Do samodzielnego ćwiczenia 39 Ćwiczenie 3: Wykorzystanie polecenia For Each…Next 39 Ćwiczenie 4: Modyfikacja skryptu Ping 40 Inteligencja 41 Zanim rozpoczniesz 41 If…Then 41 Część nagłówkowa 43 Część odniesieniowa 43 Część wykonawcza i wyjściowa 44 Stałe wewnętrzne (wbudowane) 45 If…Then…ElseIf 46 Część nagłówkowa 47 Część odniesieniowa 47 Część wykonawcza i wyjściowa 48 If…Then…Else 49 Select Case 50 Informacja nagłówkowa 51 Część odniesieniowa 52 Część wykonawcza i wyjściowa 53 Podsumowanie 54 Quiz 54 Do samodzielnego ćwiczenia 55 Ćwiczenie 5 Modyfikacja CPUType vbs 55 Ćwiczenie 6: Modyfikacja ComputerRoles vbs 56 4 Siła mnogości 59 Zanim rozpoczniesz 59 Przekazywanie argumentów 59 Argumenty linii poleceń 59 Wprowadzanie zmian 60 Uruchamianie z linii poleceń 61 Brak argumentów? 61 Tworzenie odpowiedniego komunikatu o błędzie 62 Korzystanie z wielu argumentów 63 Część nagłówkowa 64 Część odniesieniowa 64 Część wykonawcza i wyjściowa 65 Przedstawianie się 65 Dlaczego nazwane argumenty? 66 Zmiany w nazwanych argumentach 66 Uruchamianie skryptu z nazwanymi argumentami 67 Praca z tablicami 68 Trudniejsze tablice 69 Część nagłówkowa 69 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści v Część odniesieniowa 70 Część wykonawcza i wyjściowa 70 Co oznacza UBound? 71 Tablice dwuwymiarowe 72 Mechanika tablic dwuwymiarowych 73 Część nagłówkowa 73 Część odniesieniowa 74 Część wykonawcza i wyjściowa 74 Podsumowanie 75 Quiz 75 Do samodzielnego ćwiczenia 75 Ćwiczenie 7: Praca z argumentami 75 Ćwiczenie 8: Budowa tablic 79 Ćwiczenie 9: Modyfikacja skryptu 81 5 Jeszcze więcej mnogości 83 Zanim rozpoczniesz 83 Łańcuchy i tablice 83 Przetwarzanie odczytanego tekstu w tablicę 84 Część nagłówkowa 85 Część odniesieniowa 86 Część wykonawcza 87 Część wyjściowa 88 Przetwarzanie tekstu 89 Część nagłówkowa 90 Część odniesieniowa 91 Część wykonawcza 91 Część wyjściowa 92 Praca ze słownikami 93 Korzystanie ze słownika 93 Dodawanie elementów do słownika 94 Podsumowanie 94 Quiz 94 Do samodzielnego ćwiczenia 95 Ćwiczenie 10a: Implementacja polecenia InStr 95 Ćwiczenie 10b: Zrozumienie zaawansowanych funkcji polecenia InStr 95 Ćwiczenie 11: Tworzenie słownika 96 Część 2 Podstawy administracji systemu Windows 6 Praca z systemem plików 101 Zanim rozpoczniesz 101 Tworzenie obiektu systemu plików 101 Tworzenie listy plików 102 Część nagłówkowa 102 Część odniesieniowa 103 Część wykonawcza i wyjściowa 103 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== vi Spis treści Właściwości pliku 104 Atrybuty plików 105 Implementacja właściwości Attributes 106 Ustawianie atrybutów pliku 107 Tworzenie plików 107 Zapis w pliku tekstowym 108 Sposoby zapisu 108 Nadpisywanie 109 Sprawdzanie istnienia plików 110 Podsumowanie 111 Quiz 111 Do samodzielnego ćwiczenia 112 Ćwiczenie 12: Tworzenie plików 112 Ćwiczenie 13: Tworzenie pliku dziennika 113 7 Praca z katalogami 115 Zanim rozpoczniesz 115 Praca z katalogami 115 Prosty katalog 116 Część nagłówkowa 116 Część odniesieniowa 117 Część wykonawcza 117 Część wyjściowa 118 Automatyczne czyszczenie 118 Usuwanie katalogu 118 Usuwanie wielu katalogów 119 Powiązanie katalogu 120 Istnienie katalogu 120 Kopiowanie katalgów 121 Przenoszenie 122 Podsumowanie 122 Quiz 122 Do samodzielnego ćwiczenia 123 Ćwiczenie 14: Tworzenie katalogów 123 Ćwiczenie 15: Usuwanie katalogów 124 8 Dlaczego Windows Management Instrumentation? 127 Zanim rozpoczniesz 127 Czym jest WMI? 128 Obiekt w przestrzeni nazw 128 Więcej niż nazwa 129 Dostawcy 130 O klasach 132 Wysyłanie zapytań do WMI 133 Część nagłówkowa 134 Część odniesieniowa 135 Część wykonawcza i wyjściowa 135 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści vii Podsumowanie 136 Quiz 136 Do samodzielnego ćwiczenia 137 Ćwiczenie 16: Uzyskanie danych o poprawkach 137 Ćwiczenie 17: Wyświetlanie strefy czasowej 138 9 WMI ciąg dalszy 139 Zanim rozpoczniesz 139 Alternatywne sposoby konfiguracji monikera WMI 139 Akceptacja pól domyślnych 140 Część odniesieniowa 140 Część wykonawcza i wyjściowa 141 Ustawienia zabezpieczeń monikera 142 WbemPrivilege ma swoje przywileje 144 Podsumowanie 145 Quiz 145 Do samodzielnego ćwiczenia 145 Ćwiczenie 18a: Korzystanie z domyślnego monikera WMI 145 Ćwiczenie 18b: Wyświetlenie konfiguracji uruchomienia maszyny za pomocą monikera WMI 146 Ćwiczenie 18c: Dodatkowe uprawnienia zabezpieczeń 148 Ćwiczenie 19: Uzyskiwanie informacji o WMI za pomocą Win32_Environment oraz VBScript 149 10 Stosowanie zapytań WMI 151 Zanim rozpoczniesz 151 Wiedzieć wszystko 151 Część nagłówkowa 153 Część odniesieniowa 153 Część wykonawcza i wyjściowa 153 Wybiórcze dane ze wszystkich wystąpień 154 Wybór wielu właściwości 155 Wyznaczanie konkretów 157 Operatory 158 Gdzie jest klauzula Where? 158 Podsumowanie 159 Quiz 160 Do samodzielnego ćwiczenia 160 Ćwiczenie 20: Informacyjny skrypt WMI 160 Ćwiczenie 21a: Uzyskanie konkretniejszych informacji 162 Ćwiczenie 21b: Stosowanie bardziej złożonej klauzuli Where 163 Część 3 Zaawansowana administracja systemu Windows 11 Wstęp do Active Directory Service Interfaces 167 Zanim rozpoczniesz 167 Praca z ADSI 167 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== viii Spis treści Część odniesieniowa 168 Dostawcy ADSI 169 Nazwy LDAP 170 Część wykonawcza 171 Część wyjściowa 173 Tworzenie użytkowników 173 Część odniesieniowa 174 Część wykonawcza 174 Część wyjściowa 175 Podsumowanie 175 Quiz 175 Do samodzielnego ćwiczenia 176 Ćwiczenie 22: Tworzenie OU 176 Ćwiczenie 23: Tworzenie wielowartościowych użytkowników 177 12 Odczyt i zapis ADSI 179 Zanim rozpoczniesz 179 Praca z użytkownikami 180 Ogólne informacje o użytkowniku 180 Część odniesieniowa 182 Część wykonawcza 182 Część wyjściowa 183 Tworzenie drugiej strony 184 Część odniesieniowa 185 Część wykonawcza 185 Część wyjściowa 186 Usuwanie użytkowników 187 Podsumowanie 188 Quiz 188 Do samodzielnego ćwiczenia 189 Ćwiczenie 24: Usuwanie użytkowników 189 Ćwiczenie 25: Korzystanie z dziennika zdarzeń 190 13 Przeszukiwanie Active Directory 193 Zanim rozpoczniesz 193 Łączenie z Active Directory w celu przeszukania 193 Część nagłówkowa 195 Część wykonawcza i wyjściowa 196 Tworzenie efektywniejszych zapytań 197 Poszukiwanie określonych typów obiektów 199 Część odniesieniowa 201 Część wyjściowa 201 Wykaz globalny 202 Podsumowanie 204 Quiz 204 Do samodzielnego ćwiczenia 204 Ćwiczenie 26: Tworzenie zapytania ADO w Active Directory 204 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści ix Ćwiczenie 27: Kontrola wykonywania skryptu w Active Directory 206 14 Konfiguracja komponentów sieciowych 209 Zanim rozpoczniesz 209 WMI i sieć 210 Nawiązanie połączenia 210 Część nagłówkowa 211 Część odniesieniowa 212 Część wykonawcza i wyjściowa 213 Zmiana ustawień TCP/IP 214 Część nagłówkowa 214 Część odniesieniowa 214 Część wykonawcza i wyjściowa 215 Łączenie WMI i ADSI 215 Win32_NetworkAdapterConfiguration 217 Podsumowanie 218 Quiz 219 Do samodzielnego ćwiczenia 219 Ćwiczenie 28: Przypisywanie ustawień sieciowych za pomocą WMI 219 Ćwiczenie 29: Łączenie w skrypcie WMI i ADSI 220 15 Podprocedura i inne elementy 223 Zanim rozpoczniesz 223 Praca z podprocedurami 223 Wywołanie podprocedury 225 Tworzenie podprocedury 225 Tworzenie użytkowników i rejestracja rezultatów 226 Część nagłówkowa 229 Część odniesieniowa 229 Część wykonawcza 230 Część wyjściowa 231 Podsumowanie 232 Quiz 232 Do samodzielnego ćwiczenia 232 Ćwiczenie 30: Korzystanie z ADSI i podprocedur oraz tworzenie użytkowników 232 Ćwiczenie 31: Dodanie procedury rejestrującej 234 16 Skrypty logowania 237 Zanim rozpoczniesz 237 Praca z IADsADSystemInfo 237 Wykorzystanie skryptów logowania 239 Wdrażanie skryptów logowania 240 Część nagłówkowa 241 Część odniesieniowa 242 Część wykonawcza 244 Część wyjściowa 245 Podsumowanie 246 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== x Spis treści Quiz 246 Do smodzielnego ćwiczenia 246 Ćwiczenie 32: Dodanie grupy do skryptu logowania 246 Ćwiczenie 33: Dodanie rejestracji do skryptu logowania 248 17 Praca z rejestrem 251 Zanim rozpoczniesz 251 Kopia zapasowa 251 Tworzenie obiektu WshShell 252 Ustalanie zmiennej comspec 253 Definiowanie linii sterowania 253 Połączenie z rejestrem 254 Część nagłówkowa 255 Część odniesieniowa 255 Część wykonawcza i wyjściowa 256 StdRegProv 256 Tworzenie kluczy rejestru 257 Część nagłówkowa 258 Część odniesieniowa 258 Część wykonawcza i wyjściowa 259 Zapis rejestru 259 Usuwanie informacji z rejestru 260 Podsumowanie 261 Quiz 261 Do samodzielnego ćwiczenia 262 Ćwiczenie 34: Odczyt rejestru za pomocą WMI 262 Ćwiczenie 35: Tworzenie kluczy rejestru 263 18 Praca z drukarkami 265 Zanim rozpoczniesz 265 Praca z Win32_Printer 265 Poznanie stanu drukarek 267 Część nagłówkowa 268 Część odniesieniowa 268 Część wykonawcza 269 Część wyjściowa 269 Tworzenie filtrowanego monitora druku 270 Część odniesieniowa 272 Część wyjściowa 272 Monitorowanie kolejek druku 273 Część wykonawcza i wyjściowa 274 Podsumowanie 274 Quiz 274 Do samodzielnego ćwizenia 275 Ćwiczenie 36: Monitorowanie wydruków 275 Ćwiceznie 37: Sprawdzanie stanu serwera druku 276 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Część 4 Skrypty a inne aplikacje Spis treści xi 19 Zarządzanie IIS 6 0 281 Zanim rozpoczniesz 281 Co jest w nazwie? 281 CIM_ManagedSystemElement 281 CIM_Setting 282 IIsStructuredDataClass 282 CIM_Component 282 CIM_ElementSetting 282 Korzystanie z MicrosoftIISv2 282 Nawiązywanie połączenia 283 Część nagłówkowa 284 Część odniesieniowa 284 Część wykonawcza i wyjściowa 285 Tworzenie strony internetowej 285 Część nagłówkowa 286 Część odniesieniowa 287 Część wykonawcza i wyjściowa 288 Podsumowanie 289 Quiz 289 Do samodzielnego ćwiczenia 289 Ćwiczenie 38: Kopia zapasowa metabazy 289 Ćwiczenie 39: Import metabazy 291 20 Praca z Exchange 2003 293 Zanim rozpoczniesz 293 Praca z dostawcą Exchange 293 Nawiązywanie połączenia z MicrosoftExchangeV2 295 Klasa Exchange_QueueSMTPVirtualServer 295 Część nagłówkowa 296 Część odniesieniowa 296 Część wykonawcza 297 Część wyjściowa 297 Katalogi publiczne Exchange 297 Exchange_FolderTree 299 Podsumowanie 300 Quiz 301 Do samodzielnego ćwiczenia 301 Ćwiczenie 40: Korzystanie z klasy Exchange_Logon 301 Ćwiczenie 41: Korzystanie z klasy Exchange_Mailbox 303 Część 5 Dodatki A Dokumentacja VBScript 307 Stałe 307 Błędy uruchomienia VBScript 309 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== xii Spis treści Błędy składni VBScript 310 B Dokumentacja ADSI 313 Odwzorowanie obiektów komputera 313 Odwzorowanie interfejsu obiektu użytkownika domeny 314 Odwzorowanie interfejsu obiektu użytkownika grupy 314 Karta właściwości obiektu 315 Odwzorowanie interfejsu użytkownika jednostki organizacyjnej 316 Odwzorowanie interfejsu użytkownika obiektu drukarki 316 Odwzorowanie interfejsu użytkownika obiektu udostępnionego katalogu 317 Odwzorowanie interfejsu użytkownika obiektu użytkownika 317 C Dokumentacja WMI 321 Klasy Win32 321 Dostawcy WMI 321 Obiekty Scripting API WMI 324 Pliki dziennika WMI 325 D Standardy dokumentacji 327 Część nagłówkowa 327 Część odniesieniowa 327 Część wykonawcza 327 Przykład zastosowania dokumentacji 328 Indeks 329 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Książka ta dedykowana jest Bobby’emu R. Wilsonowi – nauczycielowi, przyjacielowi i ojcu. Podziękowania Książki nie pojawiają się znikąd i nigdy nie są owocem pracy jednego człowieka. Również ta nie powstałaby bez pomocy mojego agenta Mike’a Meehana z Moore Literary Agency, który znalazł odpowiedniego wydawcę dla takiej pozycji. Martin DelRe z Microsoft Press dostrzegł wartość instruktażu Visual Basic Script i zajął się przygotowaniami do jego publikacji. Valerie Woolley oraz Sally Stickney, także z Microsoft Press, prowadziły projekt do jego zakończenia i wspierały mnie w pracy. Alex K. Angelopoulos, MVP, napisał wspaniałą, entuzjastyczną recenzję tech- niczną. Victoria P. Thulman ogromnie przyczyniła się do powstawania książki, zmuszając mnie, abym pisał konkretniej. David Schwinn, MCSE oraz Bill Mell, MCSE, zrecenzowali sporą część książki i wysunęli cenne sugestie. Wreszcie moja żona, Teresa, która dokładnie przeczytała całą książkę i skomentowała wiele z jej fragmentów. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== xiii xiv Tworzenie skryptów w Microsoft Windows O tej książce Dzień w dzień, administratorzy i konsultanci sieciowi muszą wykonywać wiele żmudnych, czasochłonnych czynności. Wszystkie te zadania muszą zostać zrobione, niezależnie, czy jest to przydzielanie uprawnień do połączeń tysiącom użytkowników Active Directory, czy też zmiana miejsca przechowywania profilów na nowozałożony serwer sieciowy. Umiejętność szyb- kiego pisania kodu w Microsoft Visual Basic Script (VBScript) pozwala na znaczną oszczędność czasu w przedsiębiorstwie. Jako konsultant Microsoft, jestem w stałym kontakcie z największymi światowymi fir- mami, korzystającymi z oprogramowania Microsoft. Stale powtarzajacym się pytaniem jest: „Jak możemy efektywnie zarządzać tysiącami serwerów i dziesiątkami tysięcy użytkowników?”. W niektórych okolicznościach rozwiązaniem jest wykorzystanie specjalistycznych pakietów oprogramowania, ale w znacznej większości przypadków wystarcza prosty VBScript. W zamyśle twórców jednym z głównych zastosowań Microsoft Windows Server 2003 było zarządzanie przedsiębiorstwami, a dostęp do służących temu elementów zapewnia między innymi VBScript. Po paru minutach lektury „Tworzenia skryptów w Microsoft Windows”, na podstawie opisanych tu technik, można zacząć tworzyć własne skrypty. Nie mam tu na myśli tradycyjnego skryptu Hello World, ale skrypty naprawdę przydatne, oszczędzające czas i pozwa- lające uzyskać poprawne, przewidywalne wyniki. W przeszłości stosowanie skryptów wymagało specjalnego instalowania najróżniejszych implementacji i było ograniczone w swej efektywności. Zmieniło się to po wydaniu Microsoft Windows XP i Windows Server 2003. Niestety, większość administratorów i specjalistów IT nie zna się na tworzeniu skryptów, gdyż w przeszłości nie było ono atrakcyjną alternatywą do zarządzania platformami. Jednak w pojedynkę niemożliwe jest zarządzanie dużym przedsiębiorstwem za pomocą apli- kacji GUI. Jest to zbyt czasochłonne, istnieje duże ryzyko popłenienia błędu i w końcu staje się irytujące. Musi istnieć lepsze rozwiązanie. Są nim skrypty. Praktyczne podejście do skryptów „Tworzenie skryptów w Microsoft Windows” wyposaży użytkownika w narzędzia do automa- tyzacji konfiguracji, zakładania i zarządzania sieciami Microsoft Windows 2003 poprzez dołą- czone do książki interfejsy skryptowe. Ponadto umożliwi zrozumienie wybranych skryptów, przydatnych w każdym, indywidualnym środowisku, a co za tym idzie, zrozumienie podstaw programowania poprzez modelowanie fundamentalnych technik. Metoda nauki stosowana w książce przypomina stosowaną w szkołach językowych. Nauka polegać będzie na używaniu języka. Kolejne punkty będą prezentowane pod kątem praktycz- nego stosowania. Jeśli konkretne zagadnienie nie jest przydatne przy automatyzacji zarządzania sieciowego, nie będzie ono poruszane. Jako że jest to książka nastawiona na praktyczne zastosowania, nie zawiera dokładnych opi- sów VBScript, Windows Scripting Host, Active Directory Service Interfaces (ADSI) i Windows Management Instrumentation (WMI). Nie jest to też encyklopedia, tylko podręcznik. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== O tej książce xv Dla kogo jest ta książka? Podręcznik „Tworzenie skryptów w Microsoft Windows” przeznaczony jest dla: n Konsultantów sieciowych Windows chcących ujednolicić i zautomatyzować instalację kom- ponentów sieciowych .NET. n Administratorów sieciowych Windows, chcących zautomatyzować zarządzanie sieciami Windows .NET. n Pracowników Windows Help Desk, chcących weryfikować konfiguracje zdalnie podłączo- nych maszyn. n Osób przygotowujących się do egzaminów Microsoft Certified Systems Engineers (MCSE) i Microsoft Certified Trainers (MCT). Wprawdzie tworzenie skryptów nie jest głównym zagadnieniem programu MCP, jednak na egzaminach mogą pojawić się związane z nim pytania. n Pracowników obsługi technicznej, zbierających informacje, konfigurujących ustawienia na maszynach z systemem Windows XP lub implementujących zarządzanie poprzez WMI, WSH lub WBEM. n Zaawansowanych użytkowników, chcących uzyskać jak najwięcej możliwości konfiguracji swoich domowych maszyn lub niezarządzanych środowisk roboczych z Windows XP. Treść Książka ta podzielona została na cztery części, z których każda obejmuje jeden ważny aspekt tworzenia skryptów. Każdą z nich opisano poniżej. Część 1: Podstawy Naukę należy rozpocząć od zapoznania się z podstawami tematu: czym jest skrypt, jak go odczy- tać i napisać. Po zapoznaniu się ze skryptem sprawdzającym i zapisującym do pliku adres IP z rozdziału pierwszego, czytelnik uczy się wprowadzać logikę do skryptów. Rozdziały od dru- giego do piątego wyjaśniają, jak wprowadzać w skrypcie warunki, które w zależności od wartości sprawdzanej wykonują konkretne instrukcje. W podsumowaniu tej części znajdują się analizy nieprawidłowo napisanych skryptów. Część ta zawiera następujące rozdziały: n Rozdział 1, „Początki” n Rozdział 2, „Pętla” n Rozdział 3, „Inteligencja” n Rozdział 4, „Siła mnogości” n Rozdział 5, „Jeszcze więcej mnogości” ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== xvi Tworzenie skryptów w Microsoft Windows Część 2: Podstawy administracji systemu Windows Część 2 zawiera pierwsze poważniejsze przykłady automatyzacji zadań przy pomocy VBScript i WMI. Czytelnik uczy się korzystania z obiektów systemu plików do tworzenia, usuwania i weryfikowania istnienia plików. Polecenia te bardzo uelastyczniają skrypty. Następny rozdział zajmuje się pracą z katalogami, wykorzystaniem VBScript do automatyzacji, tworzenia kata- logów i plików na serwerach i stacjach roboczych użytkowników. Dalsze rozdziały poświęcone są współpracy potężnego mechanizmu WMI z prostym i elastycznym VBScript: n Rozdział 6, „Praca z systemem plików” n Rozdział 7, „Praca z katalogami” n Rozdział 8, „Dlaczego Windows Management Instrumentation?” n Rozdział 9, „WMI ciąg dalszy” n Rozdział 10, „Stosowanie zapytań WMI” Część 3: Zaawansowana administracja systemu Windows W części 3 Czytelnik dowie się, jak wiele czasu może zaoszczędzić, wykorzystując skrypty do administracji. Oprócz czasu zyskuje się również powtarzalność efektów pracy: n Rozdział 11, „Wstęp do Active Directory Service Interfaces” n Rozdział 12, „Odczyt i zapis ADSI” n Rozdział 13, „Przeszukiwanie Active Directory” n Rozdział 14, „Konfiguracja komponentów sieciowych” n Rozdział 15, „Podprocedura i inne elementy” n Rozdział 16, „Skrypty logowania” n Rozdział 17, „Praca z rejestrem” n Rozdział 18, „Praca z drukarkami” Część 4: Skrypty a inne aplikacje Czwarta część książki opisuje, w jaki sposób WMI i VBScript mogą zostać wykorzystane do automatyzacji konfigurowania aplikacji w Windows Server 2003. Wymaga to najnowszych wersji Microsoft Exchange i Internet Information Services (IIS). Wszystko, co w IIS 6.0 może zostać skonfigurowane narzędziami GUI, może również zostać skonfigurowane skryptem. Umożliwia to administratorom internetowym uproszczenie zarzą- dzania i zapewnienie powtarzalnej konfiguracji zabezpieczeń stron internetowych. Wiele z rutynowych zadań wykonywanych w administracji Exchange może zostać uprosz- czonych przez wykorzystanie VBScript. Część 4 pokazuje, jak dzięki VBScript można uprościć zarządzanie użytkownikami oraz konifgurację i administrację Exchange, a także jak można rozwiązywać niektóre z częstych problemów administratorów Exchange: ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== O tej książce xvii n Rozdział 19, „Zarządzanie IIS 6.0” n Rozdział 20, „Praca z Exchange 2003” Część 5: Dodatek Dodatek jest istotną częścią podręcznika, która jest wręcz niezbędna do zrozumienia kolejnych rozdziałów książki. Dodatek A zawiera wiele pomysłów na dalszy rozwój umiejętności w dzie- dzinie VBScript. Dodatek B zawiera listę specjalnych nazw, wykorzystywanych przez skrypty odwołujące się do ADSI. Dodatek C zawiera specjalne przestrzenie nazewnicze WMI, umoż- liwiające ulepszenie skryptów. Dodatek D zawiera zestawienia przydatne dla początkujących. n Dodatek A, „Dokumentacja VBScript” n Dodatek B, „Dokumentacja ADSI” n Dodatek C, „Dokumentacja WMI” n Dodatek D, „Standardy dokumentacji” Pliki uzupełniające Zawartość dysku CD powiązanego z książką można pobrać ze strony opisu książki w witrynie wydawcy pod adresem http://www.ksiazki.promise.pl/aspx/produkt.aspx?pid=35454 w zakładce Dodatkowe informacje. Zawiera on dodatkowe informacje i oprogramowanie: n Pliki ćwiczeniowe Są tu przykładowe skrypty, ich kody oraz rozwiązania każdego z 40 ćwiczeń z książki. Ponadto każdy omówiony w książce skrypt znajduje się w odpowied- nim katalogu, o nazwie odpowiadającej numerowi rozdziału książki. Przykładowo skrypt wyliczający napędy dyskowych, o którym mowa w rozdziale 1, znajduje się w katalogu \Labs\Ch01. n Elektronicza wersja książki Elektroniczna wersja tej książki (w języku angielskim), którą można przeglądać przy użyciu programu Adobe Acrobat Reader. Więcej informacji znajduje się w pliku Readme.txt. n Skrypty Przykładowe skrypty do każdego z ćwiczeń. n Narzędzia Scriptomatic 1.0, Tweakomatic, EZADScriptomatic, WMI Admin Tools, wybrane narzędzia Windows Resouce Kit i wersja demonstracyjna PrimalScript 3.1. Wymagania systemowe n Minimalnie 233 MHz procesor Intel Pentium/Celeron lub AMD k6/Atholon/Duron n 64 MB pamięci n 1.5 GB wolnej przestrzeni na dysku n Monitor o rozdzielczości co najmniej 800 x 600 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== xviii Tworzenie skryptów w Microsoft Windows n Napęd CD-ROM lub DVD n Mysz lub inne urządzenie wskazujące n System operacyjny Windows Server 2003 lub Windows XP Pomoc techniczna Dołożono wszelkich starań, aby zawartość książki i załączonej płyty nie zawierały żadnych błę- dów. Microsoft Press udostępnia korekty książek na stronie http://www.microsoft.com/ l
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Tworzenie skryptów w Microsoft Windows Podręcznik do samodzielnej nauki
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: