Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00141 007562 18451486 na godz. na dobę w sumie
Tworzenie stron WWW. Biblia. Wydanie II - książka
Tworzenie stron WWW. Biblia. Wydanie II - książka
Autor: , Liczba stron: 896
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-857-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> tworzenie stron www
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wszystko, co musisz wiedzieć, aby stworzyć własną witrynę WWW

Tworzenie stron WWW to tylko pozornie proste zadanie. Profesjonalnie przygotowana witryna WWW to nie tylko kilka zdań napisanych w edytorze tekstu i wyeksportowanych do formatu HTML. Projekt serwisu WWW powinien zawierać odpowiednio przygotowane elementy graficzne, mechanizmy nawigacyjne, prawidłowo dobraną treść, formularze, skrypty i wiele innych składników. Po umieszczeniu witryny w sieci należy ją wypromować i dbać o aktualność informacji w niej zawartych. Widać więc, że stworzenie i utrzymywanie witryny WWW, która przyciągnie uwagę użytkowników sieci, wymaga opanowania wielu zagadnień.

Książka 'Tworzenie stron WWW. Biblia. Wydanie II' to kompletny przewodnik po tych właśnie zagadnieniach. Znajdziesz w niej wszystkie informacje niezbędne do zaprojektowania, stworzenia, opublikowania i utrzymywania własnej witryny WWW. Przeczytasz o języku HTML i kaskadowych arkuszach stylów, narzędziach do tworzenia stron WWW i umieszczaniu witryny w sieci. Nauczysz się formatować tekst, umieszczać na stronach formularze, skrypty i elementy multimedialne, poznasz język XML i programy do przygotowywania grafiki na potrzeby sieci. Dowiesz się także, jak wypromować swoją witrynę i jak przygotować ją tak, aby wyglądała prawidłowo również na wyświetlaczach telefonów komórkowych.

Jeśli chcesz poznać najnowsze technologie, narzędzia i standardy projektowania stron WWW, koniecznie przeczytaj tę książkę.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Tworzenie stron WWW. Biblia. Wydanie II Autorzy: David A. Crowder, Andrew Bailey T³umaczenie: S³awomir Dzieniszewski, Krzysztof Jurczyk ISBN: 83-7361-857-0 Tytu³ orygina³u: Creating Web Sites Bible, Second Edition Format: B5, stron: 896 Przyk³ady na ftp: 166 kB Wszystko, co musisz wiedzieæ, aby stworzyæ w³asn¹ witrynê WWW • Poznaj jêzyk HTML • Wstaw na stronê tekst i sformatuj go za pomoc¹ arkuszy stylów • Dodaj do stron obiekty multimedialne, formularze i skrypty napisane w jêzyku JavaScript • Administruj witryn¹ i aktualizuj jej treġæ • Zarejestruj swój serwis WWW w wyszukiwarkach internetowych Tworzenie stron WWW to tylko pozornie proste zadanie. Profesjonalnie przygotowana witryna WWW to nie tylko kilka zdañ napisanych w edytorze tekstu i wyeksportowanych do formatu HTML. Projekt serwisu WWW powinien zawieraæ odpowiednio przygotowane elementy graficzne, mechanizmy nawigacyjne, prawid³owo dobran¹ treġæ, formularze, skrypty i wiele innych sk³adników. Po umieszczeniu witryny w sieci nale¿y j¹ wypromowaæ i dbaæ o aktualnoġæ informacji w niej zawartych. Widaæ wiêc, ¿e stworzenie i utrzymywanie witryny WWW, która przyci¹gnie uwagê u¿ytkowników sieci, wymaga opanowania wielu zagadnieñ. Ksi¹¿ka „Tworzenie stron WWW. Biblia. Wydanie II” to kompletny przewodnik po tych w³aġnie zagadnieniach. Znajdziesz w niej wszystkie informacje niezbêdne do zaprojektowania, stworzenia, opublikowania i utrzymywania w³asnej witryny WWW. Przeczytasz o jêzyku HTML i kaskadowych arkuszach stylów, narzêdziach do tworzenia stron WWW i umieszczaniu witryny w sieci. Nauczysz siê formatowaæ tekst, umieszczaæ na stronach formularze, skrypty i elementy multimedialne, poznasz jêzyk XML i programy do przygotowywania grafiki na potrzeby sieci. Dowiesz siê tak¿e, jak wypromowaæ swoj¹ witrynê i jak przygotowaæ j¹ tak, aby wygl¹da³a prawid³owo równie¿ na wyġwietlaczach telefonów komórkowych. • Promowanie witryny i rejestracja w wyszukiwarkach • Projekt witryny WWW • Jêzyk HTML i technologia CSS • Wybór dostawcy us³ug internetowych i publikacja witryny • Schemat nawigacji w witrynie • Obróbka grafiki pod k¹tem zastosowania jej na stronach WWW • Tworzenie skryptów w jêzyku JavaScript • Flash i inne technologie multimedialne • E-biznes — witryny komercyjne i aukcje internetowe • Administrowanie witryn¹ • Nowe technologie — XML i WML Jeġli chcesz poznaæ najnowsze technologie, narzêdzia i standardy projektowania stron WWW, koniecznie przeczytaj tê ksi¹¿kê. 5RKUVTGħEK 9UVúR 44 úħè+6YQTGPKGUVTQPKYKVT[P999 4QFKCđ2TQLGMVQYCPKGYKVT[PKPVGTPGVQY[EJ Klasyfikacja witryn internetowych ...................................................j..................................................29 Prywatne strony domowe ...................................................j...................................................j.......30 Witryny informacyjne ...................................................j...................................................j............30 Witryny organizacji ...................................................j...................................................j................32 Witryny o tematyce politycznej ...................................................j.................................................32 Witryny komercyjne ...................................................j...................................................j...............34 Informacje w Internecie ...................................................j...................................................j................35 Odnajdywanie dobrych informacji ...................................................j............................................36 Badanie preferencji gości witryny internetowej ...................................................j........................37 Przygotowanie planu ...................................................j...................................................j....................38 Ustalanie celów ...................................................j...................................................j......................38 Wybór technologii ...................................................j...................................................j..................39 Planowanie budżetu ..................................................j...................................................j.................40 Podsumowanie ...................................................j...................................................j..............................40 4QFKCđ2TQOQYCPKGPCUGLYKVT[P[ 4 Wykorzystanie wyszukiwarek internetowych ..................................................j...................................42 Zasada działania robotów i pająków ..................................................j...........................................44 Rejestrowanie się w przeglądarce ...................................................j..............................................44 Jak ułatwić wyszukiwanie kluczowych informacji na stronie? ...................................................j.45 Przykład wykorzystania opisu zawartości strony ...................................................j......................48 Ranking wyników wyszukiwania ...................................................j..............................................49 Portale ...................................................j...................................................j....................................49 Blokowanie przeszukiwania witryny ...................................................j.........................................50 Korzystanie z katalogów internetowych ...................................................j..........................................51 Ranking stron w katalogu ...................................................j...................................................j.......52 Zgłaszanie witryny do katalogu ...................................................j.................................................52 Usługi katalogowe typu Free-For-All ...................................................j........................................53 Publikowanie ogłoszeń prasowych ...................................................j..................................................54 Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu z klientem ...................................................j.............54 Odnajdywanie adresów poczty elektronicznej ...................................................j..........................55 Formatowanie e-maili — HTML czy zwykły tekst? ...................................................j.................56 6YQTGPKGUVTQP999$KDNKC Wykorzystywanie wzajemnych połączeń ...................................................j........................................56 Wykorzystanie banerów reklamowych ...................................................j............................................56 Tworzenie banerów ...................................................j...................................................j................57 Projektowanie efektywnych banerów ...................................................j........................................57 Reklamy multimedialne ...................................................j...................................................j.........58 Wymiana banerów ...................................................j...................................................j..................59 Reklama tradycyjna ...................................................j...................................................j................59 Podsumowanie ...................................................j...................................................j..............................60 4QFKCđ6YQTGPKGUVTQP999CRQOQEæLú[MC*6/. Struktura dokumentu HTML ...................................................j...................................................j........61 Podstawowe elementy strony WWW ...................................................j..............................................62 Definiowanie elementów strony znacznikami otwierającymi i zamykającymi ............................62 Zagnieżdżanie elementów ...................................................j...................................................j......63 Elementy blokowe ...................................................j...................................................j..................63 Elementy wewnątrzwierszowe ...................................................j..................................................63 Atrybuty elementów ...................................................j...................................................j.....................64 Atrybuty wspólne dla wszystkich elementów ...................................................j...........................64 Wykorzystanie atrybutów specjalnych ...................................................j......................................65 Akceptowanie domyślnych i wprowadzanie własnych wartości atrybutów .................................66 Wstawianie tekstu ...................................................j...................................................j.........................66 Poziomy nagłówka ...................................................j...................................................j.................66 Wstawianie znaku podziału wiersza ...................................................j..........................................67 Podział strony liniami poziomymi ...................................................j.............................................68 Znaki niewidoczne ...................................................j...................................................j.................70 Narzędzia do tworzenia stron WWW ...................................................j..............................................71 Edytory tekstu ...................................................j...................................................j........................72 Edytory HTML ...................................................j...................................................j.......................73 Programy WYSIWYG ...................................................j...................................................j...........74 Programy zaawansowanej edycji tekstu ...................................................j....................................76 Inne programy ...................................................j...................................................j........................77 Wybór programu narzędziowego ...................................................j.....................................................77 Wersje demonstracyjne ...................................................j...................................................j..........78 Programy typu shareware ...................................................j...................................................j.......78 Programy typu freeware ...................................................j...................................................j.........79 Programy dodatkowe ...................................................j...................................................j....................79 Programy sprawdzające łącza ...................................................j....................................................79 Programy sprawdzające zgodność kodu ...................................................j....................................81 Programy sprawdzające zgodność z typami przeglądarek ...................................................j.........81 Monitorowanie serwerów ...................................................j...................................................j.......81 Wykorzystanie niektórych narzędzi ...................................................j.................................................81 Notatnik ...................................................j...................................................j..................................82 HomeSite ...................................................j...................................................j................................82 Netscape Composer ...................................................j...................................................j................83 Dreamweaver ...................................................j...................................................j.........................83 Podsumowanie ...................................................j...................................................j..............................84 5RKUVTGħEK 4QFKCđ1TICPKQYCPKGYKVT[P[9994 Porównanie projektu strony i projektu witryny ...................................................j...............................85 Kolor ...................................................j...................................................j......................................86 Styl tekstu ...................................................j...................................................j...............................86 Nawigacja ...................................................j...................................................j...............................87 Kluczem do sukcesu jest zawartość witryny ...................................................j.............................88 Funkcjonalność strony ...................................................j...................................................j............88 Struktura witryny ...................................................j...................................................j..........................89 Podział tematyczny ..................................................j...................................................j..................91 Naturalny podział informacji ...................................................j.....................................................91 Nadawanie adresów URL ...................................................j...................................................j.............92 Dodawanie łączy ..................................................j...................................................j............................93 Wprowadzanie właściwych adresów w łączach ...................................................j........................95 Tworzenie wewnętrznych łączy za pomocą odnośników ...................................................j..........95 Wysyłanie wiadomości poczty elektronicznej za pomocą łącza mailto ........................................96 Inne rodzaje łączy ...................................................j...................................................j...................97 Wprowadzanie adresów URL za pomocą elementu BASE ...................................................j.......97 Podsumowanie ...................................................j...................................................j..............................98 4QFKCđ7OKGUECPKGYKVT[P[Y+PVGTPGEKG Jak uzyskać własną nazwę domeny? ...................................................j...............................................99 Wybór nazwy domeny ...................................................j...................................................j..........100 Wybór firmy rejestrującej nazwy domen ...................................................j................................102 Pułapki rejestracji ...................................................j...................................................j.................103 Wybór firmy udostępniającej miejsce na serwerze WWW ...................................................j............104 Wybór najlepszego serwera WWW ..................................................j..........................................105 Ilość potrzebnego miejsca na serwerze ...................................................j....................................107 Sposób przechowywania witryny WWW na serwerze ...................................................j............107 Wybór odpowiednich usług ...................................................j...................................................j..109 Sprawdzanie firm udostępniających miejsce na serwerach WWW ............................................111 Inne czynniki wpływające na wybór firmy ...................................................j....................................112 Obsługa klienta ...................................................j...................................................j.....................112 Korzystanie z pomocy technicznej ...................................................j..........................................112 Unikanie nieuczciwych firm ...................................................j..........................................................113 Na co zwrócić szczególną uwagę? ...................................................j..........................................113 Kradzież nazw domen ...................................................j...................................................j..........113 Pułapka nielimitowanej liczby odwiedzin na stronie lub nieograniczonego miejsca na dysku .... 114 Pułapka ofert promocyjnych ...................................................j....................................................114 Usługi dodatkowe ...................................................j...................................................j.......................115 Dodatkowe konta poczty elektronicznej ...................................................j..................................115 Przekierowanie wiadomości poczty elektronicznej ...................................................j.................115 Konta pocztowe automatycznie wysyłające odpowiedzi ...................................................j.........117 Statystyki odwiedzin ...................................................j...................................................j............118 Konfigurowanie parametrów witryny za pomocą panelu administracyjnego .............................119 Redystrybucja miejsca na serwerze WWW ...................................................j.............................121 Ładowanie stron na serwer WWW ...................................................j................................................121 Transfer poprzez FTP ...................................................j...................................................j...........122 Transfer za pomocą przeglądarki WWW poprzez HTTP ...................................................j........126 Podsumowanie ...................................................j...................................................j............................127  6YQTGPKGUVTQP999$KDNKC úħè++7RKúMUCPKGUVTQP999 CRQOQEæTÎľP[EJEEKQPGMQDTCMÎYKMQNQTÎY  4QFKCđ(QTOCVQYCPKGVGMUVW 4 Style znaków ...................................................j...................................................j..............................131 Kursywa ...................................................j...................................................j...............................132 Tekst pogrubiony ..................................................j...................................................j...................132 Tekst preformatowany ...................................................j...................................................j..........133 Indeks górny i dolny ...................................................j...................................................j.............133 Elementy FONT i BASEFONT ...................................................j...................................................j..135 Wyznaczanie wielkości czcionki ...................................................j.............................................135 Względna wielkość czcionki ...................................................j...................................................136 Porównanie wielkości czcionki i wielkości nagłówka ...................................................j.............136 Zmiana domyślnego kroju czcionki ...................................................j........................................137 Kolor czcionki ...................................................j...................................................j......................138 Wyrównywanie i wprowadzanie wcięć w tekście ..................................................j...........................138 Co robić z elementami przestarzałymi? ...................................................j...................................138 Wprowadzanie wcięć za pomocą elementu BLOCKQUOTE ...................................................j.140 Wybór zestawu znaków ...................................................j...................................................j..............141 Znaki specjalne ...................................................j...................................................j...........................145 Podsumowanie ...................................................j...................................................j............................153 4QFKCđ1FUWMKYCPKGQDTCMÎYY+PVGTPGEKG Rodzaje plików graficznych ...................................................j..........................................................155 GIF ...................................................j...................................................j.......................................155 JPEG ...................................................j...................................................j....................................156 PNG ...................................................j...................................................j......................................156 Korzystanie z darmowej grafiki dostępnej w Internecie ...................................................j................156 Fotografie ogólnie dostępne ...................................................j....................................................156 Wykorzystywanie dzieł grafików ...................................................j............................................157 Wybór właściwych artystów ...................................................j...................................................157 Wykorzystanie kolekcji fotografii ...................................................j...........................................158 Unikanie problemów prawnych ...................................................j.....................................................159 Wykorzystanie materiału chronionego prawem autorskim ..................................................j.......159 Poszanowanie znaków towarowych ...................................................j........................................160 Podsumowanie ...................................................j...................................................j............................161 4QFKCđ QđæECPKGQDTCMÎYFQUVTQP999 Dodawanie obrazków do strony ...................................................j....................................................163 Wykorzystanie atrybutów height i width ...................................................j.................................164 Określanie dodatkowych odstępów ...................................................j.........................................165 Określanie grubości ramki ...................................................j.......................................................166 Wprowadzanie zamienników obrazków ...................................................j........................................168 Dodawanie opisu obrazka ułatwiającego nawigację ...................................................j................168 Wykorzystanie obrazków o niskiej rozdzielczości do skracania czasu pobierania strony ..........169 Wzajemne położenie tekstu i obrazków ..................................................j..........................................170 Przesuwanie obrazków do prawego lub lewego marginesu ...................................................j.....172 Zawijanie tekstu wokół obrazka ...................................................j..............................................172 Jednoczesne rozmieszczanie kilku obrazków ...................................................j..........................174 5RKUVTGħEK Wykorzystanie obrazków do tworzenia połączeń ...................................................j..........................174 Wykorzystanie ramek ...................................................j...................................................j...........175 Umieszczanie pod obrazem wielu łączy za pomocą map obrazków ...........................................176 Rozwiązywanie problemów z obrazkami ...................................................j......................................177 Wykorzystanie miniaturek obrazków ...................................................j......................................177 Osadzanie na stronie specjalnych krojów czcionek ...................................................j.................178 Dodawanie grafiki jako tła ..................................................j..............................................................180 Definiowanie wielkości obrazków wielokrotnie powielanych ...................................................j180 Wprowadzanie tła z bocznym motywem ...................................................j.................................181 Obrazki tła bez widocznych spoin ...................................................j...........................................182 Unikanie tła rozpraszającego uwagę ...................................................j.......................................183 Wybór koloru i kontrastu ...................................................j...................................................j.....183 Podsumowanie ...................................................j...................................................j............................185 4QFKCđ6YQTGPKGKOQF[HKMQYCPKGQDTCMÎY Wybór programu graficznego ...................................................j........................................................187 Photoshop ...................................................j...................................................j.............................187 Fireworks .........................................j...................................................j........................................188 Painter ...................................................j...................................................j..................................188 Paint Shop Pro ...................................................j...................................................j......................189 Modyfikowanie obrazków ...................................................j...................................................j..........189 Kadrowanie ...................................................j...................................................j..........................190 Zmiana wielkości i rozdzielczości ...................................................j...........................................191 Obracanie i odwracanie ...................................................j...................................................j........194 Wyostrzanie i rozmazywanie ...................................................j..................................................196 Stosowanie filtrów efektów artystycznych ...................................................j..............................197 Wykorzystanie programów do tworzenia grafiki trójwymiarowej ..................................................j..199 Poser ...................................................j...................................................j.....................................200 Bryce ...................................................j...................................................j....................................201 trueSpace ...................................................j...................................................j..............................202 iSpace ...................................................j...................................................j...................................202 Trójwymiarowe modele i nie tylko… ..................................................j.......................................203 Podsumowanie ...................................................j...................................................j............................204 4QFKCđ9[DÎTMQNQTÎYFNCYKVT[P[ 4 Określanie atrybutów koloru ...................................................j.........................................................205 Ustawianie koloru tła ...................................................j...................................................j...........206 Wybór koloru tekstu ...................................................j...................................................j.............207 Określanie koloru łączy ...................................................j...................................................j........207 Nazwy i kody szesnastkowe kolorów ...................................................j............................................208 Kody kolorów ...................................................j...................................................j.......................209 Nazwy kolorów ...................................................j...................................................j....................209 Paleta bezpiecznych kolorów ...................................................j..................................................210 Zasada trzech „k”: komplementarność, kontrast i koordynacja ...................................................j.....213 Wybór kolorów komplementarnych ...................................................j........................................214 Dobór odpowiedniego kontrastu ...................................................j.............................................215 Koordynacja schematu kolorów ...................................................j..............................................215 Właściwości kolorów ...................................................j...................................................j.................216 Podsumowanie ...................................................j...................................................j............................216  6YQTGPKGUVTQP999$KDNKC úħè+++2TQLGMVQYCPKGWMđCFWUVTQP[  4QFKCđ9[MQT[UVCPKGVCDGNPCUVTQPCEJ999 Wstawianie tabel i definiowanie ich rozmiarów ...................................................j............................220 Obramowania tabel ...................................................j...................................................j.....................224 Odstępy w tabelach ...................................................j...................................................j.....................225 Wyrównywanie tabel i zawartości komórek ...................................................j..................................227 Wyrównywanie w poziomie ...................................................j...................................................j.228 Wyrównywanie w pionie ..................................................j...................................................j.......234 Zablokowanie zawijania tekstu w komórkach ...................................................j.........................234 Łączenie komórek ..................................................j...................................................j........................236 Obrazki i kolory w tabelach ...................................................j...........................................................237 Dodawanie obrazków tła do tabeli ...................................................j..........................................238 Definiowanie koloru tła tabeli ...................................................j.................................................239 Podsumowanie ...................................................j...................................................j............................244 4QFKCđ2TQLGMVQYCPKGWMđCFWYKVT[P[CRQOQEæTCOGM Projektowanie układu ramek ...................................................j.........................................................246 Funkcje ramek ...................................................j...................................................j......................247 Projektowanie układu nawigacji ...................................................j..............................................247 Układ ramek typu działanie-wynik ...................................................j..........................................248 Tworzenie dokumentów układu ramek ...................................................j..........................................248 Wstawianie ramek pionowych i poziomych ...................................................j............................250 Definiowanie wymiarów ramki w pikselach, wartościach procentowych i względnych ............253 Zablokowanie możliwości zmiany wielkości ramek ...................................................j...............256 Definiowanie nazw i zawartości ramek ...................................................j...................................256 Zagnieżdżanie dokumentów układu ramek ...................................................j.............................258 Zastosowanie elementu NOFRAMES ...................................................j.....................................259 Wykorzystanie połączeń w ramkach ...................................................j.............................................260 Lokalizowanie połączeń w określonych ramkach ...................................................j...................261 Wykorzystanie zarezerwowanych nazw ramek ...................................................j.......................262 Definiowanie obramowania i marginesów ramek ...................................................j..........................263 Określanie grubości linii obramowania ...................................................j...................................263 Definiowanie kolorów obramowania ...................................................j......................................264 Wprowadzanie szerokości marginesów ramki ...................................................j........................265 Konfigurowanie opcji paska przewijania ...................................................j.......................................265 Alternatywy dla ramek ...................................................j...................................................j.........265 Unikanie problemów z ramkami ...................................................j....................................................267 Sprawdzanie, czy została zdefiniowana właściwa liczba ramek .................................................268 Dodawanie obcych elementów ...................................................j................................................268 Jakich rozdzielczości monitora najczęściej używają użytkownicy? ...........................................268 Projektowanie właściwej liczby ramek ...................................................j...................................269 Zamieszczanie połączeń do menu nawigacyjnego ...................................................j..................269 Podsumowanie ...................................................j...................................................j............................270 4QFKCđ2TQLGMVQYCPKGUVTQPCRQOQEæ 55 Testowanie przeglądarki WWW ...................................................j....................................................272 Obsługa CSS w przeglądarce WWW ...................................................j............................................272 Kaskadowa hierarchia ...................................................j...................................................j.................273 Zastosowanie atrybutu style ...................................................j....................................................273 Osadzanie stylów za pomocą znacznika STYLE ...................................................j................274 Dołączanie zewnętrznych arkuszy stylów ...................................................j...............................275 5RKUVTGħEK Zmiana właściwości elementów HTML ...................................................j........................................276 Przypisywanie klas ...................................................j...................................................j.....................277 Wykorzystanie selektorów ID ...................................................j.......................................................278 Definiowanie właściwości elementów zagnieżdżonych ...................................................j................278 Niektóre ciekawe możliwości CSS .................................................j............................................279 Specyfikacja CSS ...................................................j...................................................j.......................281 Właściwości CSS1 ...................................................j...................................................j...............281 Właściwości CSS2 ...................................................j...................................................j...............290 Programy służące do tworzenia arkuszy stylów ...................................................j............................314 Przydatne witryny poświęcone CSS ...................................................j..............................................314 Podsumowanie ...................................................j...................................................j............................315 4QFKCđ4QOKGUECPKGGNGOGPVÎYCRQOQEæYCTUVY Dodawanie warstw ...................................................j...................................................j.....................317 Wykorzystanie CSS do rozmieszczania elementów ...................................................j................317 Różne układy ...................................................j...................................................j........................318 Bezwzględny i względny sposób rozmieszczania warstw ...................................................j.......319 Elementy zagnieżdżone ...................................................j...................................................j........321 Warstwy nachodzące na siebie ...................................................j................................................322 Układanie warstw w stos za pomocą atrybutu z-index ...................................................j............322 Zastosowanie przezroczystości i kolorów tła warstwy ...................................................j............323 Wycinanie fragmentów warstw ...................................................j.....................................................324 Widoczność warstw ...................................................j...................................................j..............325 Wyświetlanie elementów większych od rozmiarów warstwy ...................................................j........325 Warstwy widoczne ...................................................j...................................................j...............326 Warstwy ukryte ...................................................j...................................................j....................326 Paski przewijania .................................j...................................................j....................................327 Podsumowanie ...................................................j...................................................j............................328 úħè+8 QFCYCPKGGNGOGPVÎYKPVGTCMV[YP[EJ CRQOQEæ(NCUJCHQTOWNCT[KKPP[EJPCTúFK  4QFKCđ2QDKGTCPKGKPHQTOCELKCRQOQEæHQTOWNCT[ Wstawianie formularzy ...................................................j...................................................j...............334 Element INPUT ...................................................j...................................................j....................334 Wprowadzanie nazw elementów kontrolnych ...................................................j.........................335 Wprowadzanie krótkich informacji za pomocą pól tekstowych ...................................................j....336 Definiowanie rozmiaru pola tekstowego ...................................................j.................................337 Definiowanie maksymalnej długości wprowadzanego tekstu ...................................................j.338 Wprowadzanie wartości początkowych w polu tekstowym ...................................................j....339 Definiowanie pól przeznaczonych tylko do odczytu ...................................................j...............340 Wprowadzanie kompleksowych informacji za pomocą wielowierszowych pól tekstowych ............341 Definiowanie wielkości wielowierszowych pól tekstowych ...................................................j...341 Zawijanie tekstu ...................................................j...................................................j...................342 Wprowadzanie domyślnej zawartości ...................................................j.....................................343 Wykorzystanie pól wyboru i przycisków wyboru ...................................................j.........................343 Dodawanie pól wyboru ...................................................j...................................................j........345 Grupowanie przycisków wyboru ...................................................j.............................................345 Definiowanie domyślnie zaznaczanego wyboru ...................................................j......................347 Wprowadzanie list wyboru za pomocą elementów SELECT oraz OPTION ....................................347 Wprowadzanie wartości ...................................................j...................................................j.......349 Wyświetlanie menu przewijanego ...................................................j...........................................350  6YQTGPKGUVTQP999$KDNKC Możliwość wyboru wielu opcji w menu przewijanym ...................................................j............350 Wprowadzanie domyślnie zaznaczanej opcji ...................................................j..........................352 Wykorzystanie przycisków INPUT ...................................................j...............................................352 Wstawianie przycisku Submit ...................................................j.................................................352 Wstawianie przycisku Reset ...................................................j....................................................353 Tworzenie własnych przycisków ...................................................j.............................................354 Wstawianie obrazków pełniących funkcję przycisków ...................................................j...........354 Wykorzystanie elementu BUTTON ...................................................j..............................................356 Wstawianie pól ukrytych ...................................................j...................................................j............357 Dodawanie etykiet ...................................................j...................................................j......................358 Definiowanie kolejności tabulacji ...................................................j.................................................359 Definiowanie klawiszy skrótów ...................................................j.....................................................360 Wysyłanie formularza ...................................................j...................................................j.................361 Podsumowanie ...................................................j...................................................j............................363 4QFKCđ6YQTGPKGF[PCOKEP[EJUVTQP999 CUVQUQYCPKGO,CXC5ETKRV 4 Przykład programu w JavaScript ...................................................j...................................................365 Składnia JavaScript ...................................................j...................................................j....................366 Zmienne i stałe ...................................................j...................................................j.....................367 Zmiana wartości zmiennych za pomocą operatorów ...................................................j...............369 Wprowadzanie poleceń ...................................................j...................................................j........371 Łączenie poleceń w funkcje ...................................................j....................................................379 Dokonywanie wyboru za pomocą if oraz if…else ...................................................j...................381 Wykorzystanie pętli ...................................................j...................................................j..............382 Uruchamianie skryptów za pomocą zdarzeń ...................................................j.................................385 Wywoływanie poleceń JavaScript przy ładowaniu strony i przechodzeniu na inną stronę ........387 Reagowanie na ruchy myszą ...................................................j...................................................388 Pojedyncze i podwójne kliknięcie myszą ...................................................j................................390 Wciskanie i zwalnianie klawiszy ...................................................j.............................................391 Obiekty w JavaScript ...................................................j...................................................j..................392 Właściwości ...................................................j...................................................j.........................393 Metody ...................................................j...................................................j.................................395 Sprawdzanie danych formularza ...................................................j....................................................395 Sprawdzanie kompatybilności przeglądarki ...................................................j..................................399 Podsumowanie ...................................................j...................................................j............................404 4QFKCđ0CYKICELCYħTÎFCUQDÎYYKVT[P[ Schemat nawigacji ...................................................j...................................................j......................405 Unikanie pułapek nawigacyjnych ...................................................j............................................406 Unikanie stron-sierot ...................................................j...................................................j............407 Dodawanie pasków nawigacyjnych ...................................................j...............................................408 Projektowanie graficznych pasków nawigacyjnych ...................................................j................409 Dodawanie wskaźników ...................................................j...................................................j.......411 Dodawanie podmienianych obrazków za pomocą JavaScript ...................................................j.412 Wybór kierunku wyświetlania paska nawigacyjnego ...................................................j..............414 Wyświetlanie połączeń za pomocą list i menu ...................................................j..............................415 Wyświetlanie połączeń za pomocą zwykłego tekstu ...................................................j...............415 Tworzenie wypunktowanych i numerowanych list połączeń ...................................................j..417 Tworzenie menu za pomocą elementu SELECT ...................................................j.....................422 Podsumowanie ...................................................j...................................................j............................423 5RKUVTGħEK 4QFKCđ QFCYCPKGF[PCOKEP[EJGNGOGPVÎY Problemy związane ze wstawianiem animacji ...................................................j...............................425 Obsługa zdarzeń myszy ...................................................j...................................................j..............426 Podmienianie obrazków ...................................................j...................................................j.......426 Wywoływanie zmian w innych elementach ...................................................j............................428 Animowanie elementów ...................................................j...................................................j.............430 Obliczanie pozycji bezwzględnej ...................................................j............................................431 Animacja w starszych przeglądarkach ..................................................j......................................433 Określanie rozmiaru okna przeglądarki ...................................................j...................................436 Animacja koloru ...................................................j...................................................j...................440 Podsumowanie ...................................................j...................................................j............................443 4QFKCđ6YQTGPKGCPKOCELKCRQOQEæ(NCUJC Układ programu Flash ...................................................j...................................................j................445 Obraz ...................................................j...................................................j....................................446 Sceny ...................................................j...................................................j....................................447 Warstwy ...................................................j...................................................j...............................447 Listwa czasowa ...................................................j...................................................j....................448 Przybornik ...................................................j...................................................j............................448 Panele narzędzi ...................................................j...................................................j.....................450 Tworzenie obiektów ...................................................j...................................................j...................450 Rysowanie linii za pomocą narzędzia Line ...................................................j.............................452 Zmiana właściwości rysowanych linii ...................................................j.....................................452 Zaznaczanie i kasowanie obiektów ...................................................j.........................................453 Narzędzia do rysowania dowolnych kształtów ...................................................j........................453 Zapisywanie dotychczasowej pracy ...................................................j........................................454 Importowanie grafiki ...................................................j...................................................j............455 Korzystanie z biblioteki ..................................................j...................................................j.........455 Modyfikowanie obiektów ...................................................j...................................................j...........455 Rozciąganie i zniekształcanie obiektów ...................................................j..................................456 Grupowanie obiektów ...................................................j...................................................j..........457 Skalowanie ...................................................j...................................................j...........................457 Obracanie i pochylanie ...................................................j...................................................j.........458 Prostowanie i wygładzanie ...................................................j......................................................458 Wypełnianie gradientami ..................................................j...................................................j.......459 Wypełnianie bitmapami ...................................................j...................................................j.......460 Praca z tekstem ...................................................j...................................................j...........................460 Dodawanie tekstu ...................................................j...................................................j.................461 Wybór czcionki ...................................................j...................................................j....................461 Definiowanie właściwości czcionki ...................................................j........................................462 Tworzenie różnych efektów za pomocą tekstu ...................................................j........................463 Wykorzystanie listwy czasowej do tworzenia animacji ...................................................j.................463 Wykorzystanie klatek ...................................................j...................................................j...........464 Wprowadzanie klatek kluczowych ...................................................j..........................................464 Dodawanie warstw ...................................................j...................................................j...............464 Dodawanie obiektów do warstwy ...................................................j............................................465 Zamiana obiektów na symbole ...................................................j................................................465 Tworzenie animacji ...................................................j...................................................j..............466 Tworzenie automatycznej animacji ...................................................j.........................................467 Tworzenie dodatkowych efektów na innych warstwach ...................................................j.........468  6YQTGPKGUVTQP999$KDNKC Dodawanie dźwięku ...................................................j...................................................j.............469 Dodawanie plików dźwiękowych MP3 ...................................................j...................................471 Synchronizacja dźwięku i zdarzeń ...................................................j..........................................471 Wykorzystanie zaawansowanych funkcji ...................................................j......................................471 Programowanie w ActionScript ...................................................j..............................................472 Wprowadzanie akcji ...................................................j...................................................j.............472 Eksportowanie i publikowanie filmów ...................................................j..........................................473 Eksportowanie filmów ...................................................j...................................................j.........473 Publikowanie filmów ...................................................j...................................................j...........475 Wskazówki pomocne w optymalizowaniu filmów ...................................................j..................477 Podsumowanie ...................................................j...................................................j............................478 4QFKCđ QFCYCPKGQDKGMVÎYOWNVKOGFKCNP[EJ Dodawanie dźwięku ...................................................j...................................................j...................479 Wybór formatu pliku dźwiękowego ...................................................j........................................480 Osadzanie dźwięku ...................................................j...................................................j...............480 Definiowanie głośności ...................................................j...................................................j........481 Użycie elementu NOEMBED ...................................................j.................................................482 Źródła muzyki cyfrowej ...................................................j...................................................j.......482 Osadzanie filmów wideo ...................................................j...................................................j............485 Odtwarzanie filmu ...................................................j...................................................j................487 Źródła cyfrowych filmów wideo ...................................................j.............................................488 Wstawianie apletów Javy ...................................................j...................................................j...........488 Definiowanie wartości atrybutu PARAM ...................................................j...............................488 Wyświetlanie alternatywnej zawartości zamiast apletu ...................................................j...........489 Przykład wykorzystania apletu ...................................................j................................................489 Aplety również są obiektami ...................................................j...................................................492 Źródła apletów ...................................................j...................................................j.....................495 Podsumowanie ...................................................j...................................................j............................496 4QFKCđ$NQIK 4 Świat blogów ...................................................j...................................................j..............................497 Korzystanie z witryny Blogger.com ...................................................j..............................................499 Krótka historia Bloggera ...................................................j...................................................j......499 Tworzenie bloga w witrynie Blogger ...................................................j......................................500 Dodawanie nowych wpisów do bloga ...................................................j.....................................505 Inne narzędzia do tworzenia blogów ...................................................j.............................................508 Hometown na America Online ...................................................j................................................509 blogs.com i TypePad ...................................................j...................................................j............510 LiveJournal ...................................................j...................................................j...........................511 Radio UserLand ...................................................j...................................................j...................512 Polskie blogi ...................................................j...................................................j.........................513 Dodatki dla bloggerów ...................................................j...................................................j.........514 Integrowanie blogów z witrynami WWW ...................................................j.....................................515 Blogowanie jako styl pisania ...................................................j...................................................516 Integrowanie bloga z witryną za pomocą łączy ...................................................j.......................516 Pełna integracja bloga z witryną ...................................................j..............................................516 Podsumowanie ...................................................j...................................................j............................517 úħè8 DKPGU Q 5RKUVTGħEK 4QFKCđ CMđCFCPKGUMNGRWKPVGTPGVQYGIQ Wybór rodzaju działalności ...................................................j...........................................................521 Witryny oferujące pojedyncze lub wyspecjalizowane produkty .................................................522 Witryny sprzedające różnorodne produkty ...................................................j..............................522 Megasklepy internetowe ...................................................j...................................................j.......523 Internetowe sklepy komputerowe ..................................................
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Tworzenie stron WWW. Biblia. Wydanie II
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: