Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00367 007368 19931962 na godz. na dobę w sumie
Tworzenie stron WWW w praktyce. Wydanie III - ebook/pdf
Tworzenie stron WWW w praktyce. Wydanie III - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 376
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-0491-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> css
Porównaj ceny (książka, ebook (-50%), audiobook).

Zrób pierwszy krok, aby stać się prawdziwym webmasterem!

Jeśli czegoś nie ma w sieci, to coś właściwie nie istnieje. Jeśli więc chcesz zaistnieć w świadomości milionów internautów, powinieneś zdobyć odpowiednią wiedzę i praktyczne umiejętności pozwalające projektować, tworzyć oraz należycie promować estetyczne, oryginalne i użyteczne strony WWW. Wbrew pozorom nie jest to aż tak trudne, trzeba tylko wiedzieć, od czego zacząć, z jakich narzędzi korzystać, o czym pamiętać, a czego unikać. Sukces jest w zasięgu ręki, nie bój się po niego sięgnąć!

Tworzenie stron WWW w praktyce. Wydanie III to doskonały podręcznik dla początkujących webmasterów. Niezależnie od tego, czy chcesz jedynie opracować swoją internetową wizytówkę, czy też marzysz o zaprojektowaniu wielofunkcyjnego serwisu WWW, to właśnie od tej książki powinieneś zacząć swoją przygodę z tworzeniem stron internetowych. Poznasz dzięki niej podstawy języka HTML, zasady tworzenia kaskadowych arkuszy stylów i zastosowanie prostych skryptów, nauczysz się tworzyć grafikę na potrzeby WWW, a także dowiesz, co należy zrobić, aby Twoja strona była dostępna dla innych użytkowników sieci i aby wzbudzała ich zainteresowanie.

Zdobądź praktyczną wiedzę na temat projektowania stron WWW!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Michał Mrowiec Projekt okładki: Studio Gravite / Olsztyn Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock.com Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/twstp3 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-6538-9 Copyright © Helion 2014 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:264)ci Wst(cid:246)p .............................................................................................. 7 Rozdzia(cid:228) 1. Podstawowe informacje .................................................................... 9 Czym jest internet? ........................................................................................................... 9 Czym jest strona WWW, a czym witryna? ..................................................................... 10 Dlaczego warto prowadzi(cid:252) w(cid:225)asn(cid:261) stron(cid:266) WWW? ......................................................... 10 Oprogramowanie potrzebne przy tworzeniu stron WWW .............................................. 13 Edytory tekstowe ...................................................................................................... 13 Edytory graficzne ..................................................................................................... 14 Programy do przygotowywania grafiki sieciowej .................................................... 14 Klient FTP ................................................................................................................ 15 Etykieta i prawo autorskie .............................................................................................. 16 Wybór us(cid:225)ugodawcy, u którego zamie(cid:286)cimy stron(cid:266) WWW ........................................... 17 W(cid:225)asna domena .............................................................................................................. 18 Rozdzia(cid:228) 2. J(cid:246)zyk HTML — od tego wszystko si(cid:246) zaczyna ................................... 21 Nowo(cid:286)ci wprowadzone przez j(cid:266)zyk HTML5 ................................................................. 23 (cid:297)elazne zasady u(cid:298)ywania j(cid:266)zyka HTML ........................................................................ 24 Zasada 1. Nigdy nie krzy(cid:298)uj znaczników ................................................................. 24 Zasada 2. Zawsze zamykaj wszystkie znaczniki ...................................................... 24 Zasada 3. Wpisuj(cid:261)c znaczniki i atrybuty, zawsze u(cid:298)ywaj ma(cid:225)ych liter .................... 25 Zasada 4. U(cid:298)ywaj cudzys(cid:225)owów dla wszystkich atrybutów ..................................... 25 Zasada 5. Uwa(cid:298)aj ze znakami specjalnymi w skryptach .......................................... 25 Struktura dokumentu, znacznik i jego konstrukcja ......................................................... 25 Znaczniki i atrybuty ................................................................................................. 25 Podstawowa struktura dokumentu ............................................................................ 26 Nag(cid:225)ówek strony ...................................................................................................... 27 Cia(cid:225)o i sekcje dokumentu HTML ............................................................................. 32 Elementy blokowe .................................................................................................... 35 Elementy wstawiane ................................................................................................. 44 Elementy osadzone (grafika, multimedia, aplikacje) ................................................ 51 Hiper(cid:225)(cid:261)cza ................................................................................................................ 61 Tabele ....................................................................................................................... 72 Formularze ............................................................................................................... 79 Komentarze .............................................................................................................. 97 Rozdzia(cid:228) 3. Grafika sieciowa ............................................................................ 99 Format .......................................................................................................................... 101 GIF ......................................................................................................................... 101 JPG ......................................................................................................................... 115 PNG ........................................................................................................................ 117 Poleć książkęKup książkę 4 Tworzenie stron WWW w praktyce Inne metody redukcji rozmiaru zdj(cid:266)(cid:252) i grafiki ........................................................ 117 Pozosta(cid:225)e formaty publikacji grafiki na stronie WWW .......................................... 120 Wyg(cid:225)adzanie kraw(cid:266)dzi — antyaliasing .................................................................. 121 Tworzenie gotowych rozwi(cid:261)za(cid:276) na potrzeby stron WWW ........................................... 124 Prostok(cid:261)tne i owalne przyciski ............................................................................... 124 Przyciski o nieregularnych kszta(cid:225)tach .................................................................... 129 Ci(cid:266)cie grafiki na mniejsze elementy ....................................................................... 131 Mapa odsy(cid:225)aczy ...................................................................................................... 134 Rozdzia(cid:228) 4. Wprowadzenie do CSS3 ................................................................ 135 Podstawowe poj(cid:266)cia ..................................................................................................... 136 Budowa stylu .......................................................................................................... 136 Osadzanie stylów na stronie ................................................................................... 137 Jednostki miar stosowane w CSS ........................................................................... 141 Nazewnictwo kolorów u(cid:298)ywane w CSS ................................................................. 143 Selektory ....................................................................................................................... 144 Selektory proste ...................................................................................................... 144 Selektory uniwersalne ............................................................................................ 145 Selektory potomka .................................................................................................. 146 Selektory dziecka ................................................................................................... 147 Selektory rodze(cid:276)stwa ............................................................................................. 148 Selektor ogólnego rodze(cid:276)stwa ................................................................................ 149 Selektor atrybutu .................................................................................................... 150 Selektor atrybutu z mo(cid:298)liwo(cid:286)ci(cid:261) dopasowania ci(cid:261)gu znaków ................................ 151 Identyfikatory ......................................................................................................... 152 Klasy ...................................................................................................................... 153 Pseudoklasy ............................................................................................................ 155 Pseudoelementy ...................................................................................................... 174 Grupowanie selektorów .......................................................................................... 176 Dziedziczenie ............................................................................................................... 178 Kaskadowo(cid:286)(cid:252) ................................................................................................................ 181 W(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci tekstu ....................................................................................................... 182 Wyrównanie tekstu ................................................................................................. 183 Pionowe wyrównanie ............................................................................................. 184 Wci(cid:266)cie pierwszego wiersza akapitu ...................................................................... 185 Odst(cid:266)py pomi(cid:266)dzy literami ..................................................................................... 186 Odst(cid:266)py pomi(cid:266)dzy wyrazami ................................................................................. 187 Odst(cid:266)py mi(cid:266)dzy liniami .......................................................................................... 187 (cid:224)amanie d(cid:225)ugiego ci(cid:261)gu znaków ............................................................................ 188 Dekoracja tekstu ..................................................................................................... 189 Przekszta(cid:225)canie — ma(cid:225)e i du(cid:298)e litery ..................................................................... 190 Kontrola pustej przestrzeni ..................................................................................... 190 Cieniowanie tekstu ................................................................................................. 191 W(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci czcionki ................................................................................................... 192 Rodzina czcionek ................................................................................................... 192 Rozmiar czcionki .................................................................................................... 194 Waga czcionki ........................................................................................................ 196 Style czcionki ......................................................................................................... 197 Wariant czcionki .................................................................................................... 198 Osadzanie czcionki na stronie ................................................................................ 198 Zbiorczy zapis w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci czcionki ..................................................................... 200 W(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci list ............................................................................................................ 200 Typ listy ................................................................................................................. 201 Dowolny obraz jako wypunktowanie listy ............................................................. 203 Zawijanie tekstu ..................................................................................................... 203 Zbiorczy zapis w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci list .............................................................................. 204 Poleć książkęKup książkę Spis tre(cid:264)ci 5 Kolor, t(cid:225)o i przezroczysto(cid:286)(cid:252) .......................................................................................... 205 Nowe modele barw i przezroczysto(cid:286)ci w CSS3 ..................................................... 205 Kolor elementu ....................................................................................................... 209 Kolor t(cid:225)a ................................................................................................................. 209 Element graficzny jako t(cid:225)o ..................................................................................... 211 Rozmiar t(cid:225)a ............................................................................................................. 212 Zatrzymanie t(cid:225)a ....................................................................................................... 212 Kontrola powielania t(cid:225)a .......................................................................................... 214 Pozycjonowanie t(cid:225)a ................................................................................................ 215 Wieloelementowe t(cid:225)o .............................................................................................. 217 Kontrola styku t(cid:225)a i obramowania .......................................................................... 218 Zbiorczy zapis w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci t(cid:225)a ............................................................................... 219 Marginesy, obramowanie i dope(cid:225)nienia ........................................................................ 220 Pude(cid:225)kowy model formatowania elementów .......................................................... 220 Marginesy ............................................................................................................... 220 Dope(cid:225)nienie ............................................................................................................ 224 Obramowanie ......................................................................................................... 225 Wymiary ................................................................................................................. 230 Tabele ........................................................................................................................... 232 Odst(cid:266)py we wn(cid:266)trzu tabeli ..................................................................................... 235 Pojedyncze obramowanie ....................................................................................... 235 Kontrola pustych komórek ..................................................................................... 236 Generowanie tabeli ................................................................................................. 237 Podpis tabeli ........................................................................................................... 237 Pozycjonowanie elementów ......................................................................................... 238 Rodzaje pozycjonowania ........................................................................................ 238 Okre(cid:286)lanie pozycji .................................................................................................. 242 Warstwy ................................................................................................................. 242 P(cid:225)ywanie i tamowanie elementów ................................................................................ 244 P(cid:225)ywanie elementów .............................................................................................. 244 Tamowanie elementów ........................................................................................... 246 Efekty wizualne ............................................................................................................ 247 Kadrowanie ............................................................................................................ 247 Ukrywanie elementów ............................................................................................ 248 Sterowanie wymiarowanymi elementami ............................................................... 249 Cytaty ........................................................................................................................... 251 Rozdzia(cid:228) 5. Praktyczny projekt. Moja strona domowa ....................................... 253 Dlaczego potrzebna jest strona WWW? ........................................................................ 253 Gromadz(cid:266) materia(cid:225)y ...................................................................................................... 254 Struktura witryny........................................................................................................... 257 Przygotowuj(cid:266) poszczególne elementy witryny.............................................................. 258 Strona g(cid:225)ówna.......................................................................................................... 258 Sekcja Ksi(cid:261)(cid:298)ki......................................................................................................... 272 Sekcja Artyku(cid:225)y....................................................................................................... 278 Sekcja O mnie ......................................................................................................... 279 Sekcja Przyjazne strony........................................................................................... 279 Sekcja Sklep............................................................................................................ 281 Sekcja Kontakt ........................................................................................................ 284 Nazwy plików................................................................................................................ 285 Testowanie gotowego projektu...................................................................................... 286 Testy w ró(cid:298)nych przegl(cid:261)darkach ............................................................................. 286 Testy rozdzielczo(cid:286)ci ................................................................................................ 287 Testy zgodno(cid:286)ci kodu ze specyfikacj(cid:261)..................................................................... 290 Wnioski ......................................................................................................................... 293 Poleć książkęKup książkę 6 Tworzenie stron WWW w praktyce Rozdzia(cid:228) 6. Darmowe us(cid:228)ugi dost(cid:246)pne w sieci ................................................. 295 Komentarze .................................................................................................................. 295 Status komunikatorów Gadu-Gadu oraz Tlen na stronie WWW .................................. 299 Sonda ............................................................................................................................ 299 Statystyki ...................................................................................................................... 301 Instalacja darmowej wersji statystyk ...................................................................... 302 Wnioski ........................................................................................................................ 305 Rozdzia(cid:228) 7. Przydatne skrypty, których mo(cid:276)na u(cid:276)y(cid:232) na stronie WWW ............... 307 Nowe okno ................................................................................................................... 307 Zamykanie otwartego okna ........................................................................................... 308 Rollover ........................................................................................................................ 308 Drukowanie zawarto(cid:286)ci strony ..................................................................................... 308 Zmiana zawarto(cid:286)ci paska statusu .................................................................................. 309 Dodawanie strony do „Ulubionych” ............................................................................. 309 Strona startowa ............................................................................................................. 309 Zmiana t(cid:225)a ca(cid:225)ej komórki tabeli .................................................................................... 309 Wczytywanie arkusza w zale(cid:298)no(cid:286)ci od u(cid:298)ywanej przegl(cid:261)darki .................................... 310 Rozdzia(cid:228) 8. Publikacja i utrzymanie strony ...................................................... 313 Wybór serwera — hosting ............................................................................................ 313 Zak(cid:225)adanie konta .......................................................................................................... 315 Publikacja strony .......................................................................................................... 317 Rejestracja domeny ...................................................................................................... 319 Rozdzia(cid:228) 9. Promocja serwisu ......................................................................... 323 Popularne sposoby promocji strony .............................................................................. 323 Podpis poczty elektronicznej .................................................................................. 323 Listy mailingowe .................................................................................................... 324 Inne formy promocji ............................................................................................... 324 Podstawy optymalizacji stron pod k(cid:261)tem wyszukiwarek .............................................. 324 Domena i hosting ................................................................................................... 324 Metaznaczniki ........................................................................................................ 327 Tre(cid:286)(cid:252) publikowana na stronie ................................................................................. 329 Nag(cid:225)ówki i wyró(cid:298)nienia ......................................................................................... 330 Opis linków na stronie ............................................................................................ 331 Prawid(cid:225)owa indeksacja strony ................................................................................ 331 Zdobywanie pozycji i kontrola efektów ................................................................. 337 Integracja strony z mediami spo(cid:225)eczno(cid:286)ciowymi ......................................................... 338 Rozdzia(cid:228) 10. Praca z systemem CMS na przyk(cid:228)adzie platformy WordPress ......... 343 Instalacja i wst(cid:266)pna konfiguracja WordPressa .............................................................. 343 Instalacja i wst(cid:266)pna konfiguracja ........................................................................... 344 Wst(cid:266)pna konfiguracja ............................................................................................. 350 Instalacja i modyfikacja szablonu ................................................................................. 352 Instalacja szablonu i dopasowanie uk(cid:225)adu strony ................................................... 352 Dopasowanie uk(cid:225)adu strony do w(cid:225)asnych potrzeb .................................................. 356 Publikacja tre(cid:286)ci ............................................................................................................ 360 Rozbudowa mo(cid:298)liwo(cid:286)ci za pomoc(cid:261) wtyczek ................................................................ 366 Podsumowanie ............................................................................. 371 Skorowidz .................................................................................... 372 Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:228) 9. Promocja serwisu Ka(cid:298)dy twórca strony chce, by po jej publikacji by(cid:225)a ona oblegana przez t(cid:225)umy odwie- dzaj(cid:261)cych. Niestety, w praktyce sprawa odwiedzin oraz popularno(cid:286)ci strony nie wy- gl(cid:261)da tak dobrze. Aby rozpropagowa(cid:252) swoj(cid:261) witryn(cid:266), musisz si(cid:266)gn(cid:261)(cid:252) po wiele roz- wi(cid:261)za(cid:276) i sztuczek, które postanowi(cid:225)em opisa(cid:252) poni(cid:298)ej w zwi(cid:266)z(cid:225)ej formie. Popularne sposoby promocji strony W niniejszym podrozdziale opisa(cid:225)em kilka prostych i popularnych sposobów promo- cji strony. Wi(cid:266)kszo(cid:286)(cid:252) przedstawionych rozwi(cid:261)za(cid:276) nie wymaga specjalnej wiedzy oraz du(cid:298)ego nak(cid:225)adu pracy. Dzi(cid:266)ki temu (cid:286)wietnie nadaj(cid:261) si(cid:266) one na start. Podpis poczty elektronicznej Najprostszym sposobem reklamy strony jest dodanie do wysy(cid:225)anej poczty e-mail odpo- wiedniej stopki lub podpisu zawieraj(cid:261)cego adres serwisu. Je(cid:298)eli wysy(cid:225)asz du(cid:298)o e-maili, to z ca(cid:225)(cid:261) pewno(cid:286)ci(cid:261) w bliskiej przysz(cid:225)o(cid:286)ci taka forma promocji odniesie skutek. Dalej zamie(cid:286)ci(cid:225)em przyk(cid:225)ad swojej stopki, która jest cz(cid:266)(cid:286)ci(cid:261) ka(cid:298)dego listu wysy(cid:225)ane- go z komputera. -- Bartosz Danowski :: http://danowski.pl :: Jak walczy(cid:202) ze spam-em - http://danowski.pl/ksiazka/spam W swoim przyk(cid:225)adowym podpisie poza imieniem i nazwiskiem zamie(cid:286)ci(cid:225)em adres strony internetowej oraz reklam(cid:266) losowo wybranej ksi(cid:261)(cid:298)ki. Tworz(cid:261)c stopk(cid:266) poczty, musisz pami(cid:266)ta(cid:252) o tym, by nie zawiera(cid:225)a ona wi(cid:266)cej ni(cid:298) czte- ry wiersze — w przeciwnym razie mo(cid:298)esz spotka(cid:252) si(cid:266) z krytyk(cid:261) takiego dzia(cid:225)ania ze strony innych u(cid:298)ytkowników internetu. Poleć książkęKup książkę 324 Tworzenie stron WWW w praktyce Listy mailingowe Promocja strony WWW czy te(cid:298) us(cid:225)ug oferowanych w internecie za pomoc(cid:261) poczty elektronicznej jest tak stara, jak sam internet. Decyduj(cid:261)c si(cid:266) na ten sposób promocji strony, musisz pami(cid:266)ta(cid:252) o kilku wa(cid:298)nych rzeczach. Moim zdaniem najwa(cid:298)niejsz(cid:261) spraw(cid:261) jest grono adresatów poczty. Nie powiniene(cid:286) wysy(cid:225)a(cid:252) poczty elektronicznej do grupy ludzi, których adresy znalaz(cid:225)y si(cid:266) w bazie da- nych b(cid:266)d(cid:261)cej w Twoim posiadaniu. Takie dzia(cid:225)anie zazwyczaj spotyka si(cid:266) z wrogo- (cid:286)ci(cid:261) odbiorców, poniewa(cid:298) cz(cid:266)sto okazuje si(cid:266), (cid:298)e ich adresy e-mail trafi(cid:225)y do takiej ba- zy bez ich wiedzy i zgody. Zanim zdecydujesz si(cid:266) rozsy(cid:225)a(cid:252) e-maile z reklamami swojej strony, koniecznie zapo- znaj si(cid:266) z ksi(cid:261)(cid:298)k(cid:261) Spam. Profilaktyka i obrona — http://danowski.pl/ksiazka/spam. Dlatego skorzystaj z systemów do prowadzenia biuletynów informacyjnych i umo(cid:298)liw swoim czytelnikom dopisywanie swoich adresów do Twojej bazy. Dzi(cid:266)ki temu unik- niesz problemów z pos(cid:261)dzaniem o spamowanie. Inne formy promocji Do innych form promocji mo(cid:298)na zaliczy(cid:252) zamieszczenie adresu strony na papierze firmowym, wizytówkach, folderach reklamowych oraz w bran(cid:298)owych magazynach. Dzi(cid:266)ki temu o Twojej stronie dowiedz(cid:261) si(cid:266) ludzie, którzy s(cid:261) zainteresowani tym, co robisz lub co oferujesz. Podstawy optymalizacji stron pod k(cid:241)tem wyszukiwarek Zdecydowanie najlepszym sposobem na wzrost popularno(cid:286)ci Twojej strony jest jej optymalizacja, przygotowanie do indeksacji przez wyszukiwarki oraz zdobywanie wysokich pozycji w wynikach wyszukiwania. Porady zamieszczone poni(cid:276)ej potraktuj jako wst(cid:246)p do pozycjonowania stron WWW, gdy(cid:276) temat ten jest na tyle obszerny, (cid:276)e wymaga osobnej ksi(cid:241)(cid:276)ki. Nie zmienia to faktu, (cid:276)e niektóre rady tu zamieszczone s(cid:241) na tyle uniwersalne i ponadczasowe, (cid:276)e ich stosowanie w niczym nie zaszkodzi, a cz(cid:246)sto przyniesie po(cid:276)(cid:241)dany efekt w postaci dobrych miejsc w wynikach wyszukiwania. Domena i hosting Czasy, gdy domeny kosztowa(cid:225)y maj(cid:261)tek, dawno min(cid:266)(cid:225)y. Dzisiaj domen(cid:266) mo(cid:298)emy zareje- strowa(cid:252) ju(cid:298) za 1 z(cid:225) w ramach jednej z wielu promocji. Natomiast koszt jej pó(cid:296)niejszego Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:228) 9. (cid:105) Promocja serwisu 325 przed(cid:225)u(cid:298)enia kszta(cid:225)tuje si(cid:266) na poziomie kilkudziesi(cid:266)ciu z(cid:225)otych. Sama rejestracja domeny poza promocj(cid:261) to równie(cid:298) wydatek rz(cid:266)du kilkudziesi(cid:266)ciu z(cid:225)otych na rok. Oczywi(cid:286)cie konkretne kwoty zale(cid:298)(cid:261) od tego, czy zamawiamy domen(cid:266) z ko(cid:276)cówk(cid:261) .pl, czy np. .com.pl lub .eu. Zapami(cid:266)taj, (cid:298)e wszelkie dzia(cid:225)ania maj(cid:261)ce na celu budow(cid:266) pozycji strony i jej rozpo- znawalno(cid:286)ci wymagaj(cid:261) w(cid:225)asnej domeny. Domen(cid:266) tak(cid:261) musisz zarejestrowa(cid:252), op(cid:225)aci(cid:252) i utrzymywa(cid:252) na serwerze. Nie mo(cid:298)esz korzysta(cid:252) z domen, które przydzieli Ci np. do- stawca us(cid:225)ug internetowych, poniewa(cid:298) zmieniaj(cid:261)c dostawc(cid:266) us(cid:225)ug hostingowych, stracisz j(cid:261). Na marne pójd(cid:261) pieni(cid:261)dze oraz ca(cid:225)a praca, które w(cid:225)o(cid:298)y(cid:225)e(cid:286) w promocj(cid:266) strony i d(cid:261)(cid:298)enie do tego, aby domena by(cid:225)a (cid:225)atwa do zapami(cid:266)tania. Wybieraj(cid:261)c domen(cid:266), mo(cid:298)na odnie(cid:286)(cid:252) wra(cid:298)enie, (cid:298)e to rzecz prosta i do zrobienia na po- czekaniu. Niestety, tak nie jest i swój wybór musisz przemy(cid:286)le(cid:252). Dobrze dobrana do- mena musi spe(cid:225)nia(cid:252) nast(cid:266)puj(cid:261)ce kryteria: (cid:141) by(cid:252) (cid:225)atwa do zapami(cid:266)tania, (cid:141) by(cid:252) krótka, (cid:141) nie mie(cid:252) polskich znaków, (cid:141) najlepiej nie powinna zawiera(cid:252) my(cid:286)lników i wielu s(cid:225)ów, (cid:141) powinna by(cid:252) zgodna z tematyk(cid:261) strony WWW. Pierwsze dwa warunki wydaj(cid:261) si(cid:266) do(cid:286)(cid:252) oczywiste. Nazwy krótkie to nazwy (cid:225)atwe do zapami(cid:266)tania. To wa(cid:298)na cecha, gdy Twoja strona ma by(cid:252) przez ludzi równie(cid:298) pami(cid:266)- tana i polecana w codziennych rozmowach. Przyk(cid:225)adem doskona(cid:225)ej domeny i jej po- wi(cid:261)zania z tre(cid:286)ci(cid:261) witryny jest tablica.pl, która odpowiada za serwis z drobnymi og(cid:225)o- szeniami. W codziennych rozmowach padaj(cid:261) takie zwroty „kupi(cid:225)em to na tablicy” lub „sprzeda(cid:225)am na tablicy zb(cid:266)dne rzeczy”. Warto tutaj wskaza(cid:252), (cid:298)e w(cid:225)a(cid:286)ciciel serwisu tablica.pl zmieni(cid:225) niedawno adres na olx.pl. To dla odmiany przyk(cid:225)ad na to, (cid:298)e nazwa krótka wcale nie musi by(cid:252) prosta do zapami(cid:266)tania i mo(cid:298)e nie nadawa(cid:252) si(cid:266) do (cid:225)atwego wykorzystywania jej podczas rozmów. Zreszt(cid:261) sam spróbuj wstawi(cid:252) olx w przyk(cid:225)a- dowe wypowiedzi zacytowane przeze mnie kilka linijek powy(cid:298)ej. Kolejn(cid:261) wa(cid:298)n(cid:261) kwesti(cid:261) jest obecno(cid:286)(cid:252) polskich znaków w nazwie domeny. Tutaj co prawda technicznie mo(cid:298)liwe jest ich wykorzystanie, o czym (cid:286)wiadczy obecno(cid:286)(cid:252) takich domen jak g(cid:298)eg(cid:298)ó(cid:225)ka.pl, ale sens takiego dzia(cid:225)ania jest raczej (cid:286)redni. Wybieraj(cid:261)c polskie znaki w nazwie domeny automatycznie zamykasz si(cid:266) na ludzi u(cid:298)ywaj(cid:261)cych innych j(cid:266)zy- ków i swoj(cid:261) us(cid:225)ug(cid:261) nie zawojujesz (cid:286)wiata. Poza tym polskie znaki mog(cid:261) wywo(cid:225)ywa(cid:252) problemy podczas samej indeksacji witryny i jej promocji. Sugeruj(cid:266), aby(cid:286) ich unika(cid:225). Zdecydowanie unikaj domen, które sk(cid:225)adaj(cid:261) si(cid:266) z kilku s(cid:225)ów. Maksymalna zalecana d(cid:225)ugo(cid:286)(cid:252) adresu to dwa s(cid:225)owa rozdzielone (cid:225)(cid:261)cznikiem. Nie ma sensu rejestrowa(cid:252) do- men, które b(cid:266)d(cid:261) wygl(cid:261)da(cid:252) na przyk(cid:225)ad tak: kwatery-nad-morzem-w-lebie.pl poniewa(cid:298) korzystanie z takiego adresu jest niewygodne. Znacznie lepszym pomys(cid:225)em jest wy- kupienie domeny kwatery-leba.pl lub si(cid:266)gni(cid:266)cie po domeny regionalne i wykupienie adresu kwatery.leba.pl. Poleć książkęKup książkę 326 Tworzenie stron WWW w praktyce Ostatnia z cech dobrej domeny to jej zgodno(cid:286)(cid:252) z tematyk(cid:261) witryny. Tutaj panuj(cid:261) dwie szko(cid:225)y. Cz(cid:266)(cid:286)(cid:252) osób zwi(cid:261)zanych z pozycjonowaniem stron uwa(cid:298)a, (cid:298)e domena koniecznie musi zawiera(cid:252) s(cid:225)owa kluczowe odpowiadaj(cid:261)ce tematyce. Zgodnie z tak(cid:261) teori(cid:261) dome- na kwatery-leba.pl jest wr(cid:266)cz wymarzona dla witryny oferuj(cid:261)cej noclegi w (cid:224)ebie. Dzieje si(cid:266) tak, poniewa(cid:298) s(cid:225)owa kluczowe w domenie pozwalaj(cid:261) na jej lepsz(cid:261) promo- cj(cid:266) i osi(cid:261)gni(cid:266)cie atrakcyjniejszych wyników w SERP-ach. Druga grupa osób uwa(cid:298)a, (cid:298)e s(cid:225)owa kluczowe w adresie witryny nic nie daj(cid:261) i nie wp(cid:225)y- waj(cid:261) w znacz(cid:261)cym stopniu na pozycj(cid:266) witryny. Inaczej mówi(cid:261)c, domena glendoria.pl b(cid:266)dzie mie(cid:252) takie same szanse w walce o dobre wyniki jak kwatery-leba.pl. Prawda le(cid:298)y po(cid:286)rodku i z tego powodu staraj si(cid:266) tak dobiera(cid:252) adres domeny, aby spe(cid:225)ni(cid:252) mo(cid:298)liwie wszystkie podane na pocz(cid:261)tku kryteria. Hosting to nic innego jak us(cid:225)uga firmy udost(cid:266)pniaj(cid:261)cej serwery, na których za stosown(cid:261) op(cid:225)at(cid:261) mo(cid:298)emy przechowywa(cid:252) swoj(cid:261) stron(cid:266) WWW i pokazywa(cid:252) j(cid:261) (cid:286)wiatu. Na rynku us(cid:225)ug internetowych mamy ogromn(cid:261) konkurencj(cid:266), a oferty poszczególnych firm bar- dzo si(cid:266) ró(cid:298)ni(cid:261), dlatego wybór odpowiedniego miejsca dla strony nie jest (cid:225)atwy. Ko- nieczna jest tutaj dok(cid:225)adna analiza wszystkich aspektów oraz dobranie oferty do w(cid:225)a- snych potrzeb. Wybieraj(cid:261)c odpowiedni hosting dla strony, nale(cid:298)y bra(cid:252) pod uwag(cid:266) kilka kluczowych czynników, które pozwoli(cid:225)em sobie wymieni(cid:252) poni(cid:298)ej. (cid:141) Rozwi(cid:261)zania technologiczne wykorzystywane przy budowie strony. Je(cid:298)eli korzystasz z baz danych, j(cid:266)zyka PHP, skryptów CGI lub potrzebujesz w(cid:225)asnej domeny albo kilku kont e-mail, powiniene(cid:286) wybra(cid:252) ofert(cid:266), która sprosta Twoim oczekiwaniom. (cid:141) Popularno(cid:286)(cid:252) strony. Je(cid:298)eli tworzysz stron(cid:266), która b(cid:266)dzie cieszy(cid:252) si(cid:266) du(cid:298)(cid:261) popularno(cid:286)ci(cid:261), to wybieraj(cid:261)c odpowiedni hosting, musisz wzi(cid:261)(cid:252) pod uwag(cid:266) limity transferu przypisane do danej oferty. Dok(cid:225)adniej mówi(cid:261)c, chodzi o to, (cid:298)e niemal ka(cid:298)da firma ogranicza korzystanie ze swoich us(cid:225)ug, nak(cid:225)adaj(cid:261)c miesi(cid:266)czne limity transferu. Musisz wiedzie(cid:252), (cid:298)e ka(cid:298)dy odwiedzaj(cid:261)cy Twoj(cid:261) stron(cid:266) (cid:286)ci(cid:261)ga jej zawarto(cid:286)(cid:252) na dysk, a pobrane dane zmniejsz(cid:261) Twój miesi(cid:266)czny limit. Parametry musisz dobra(cid:252) tak, aby w (cid:286)rodku miesi(cid:261)ca nie zabrak(cid:225)o transferu, bo to mo(cid:298)e skutkowa(cid:252) problemami z dzia(cid:225)aniem strony. (cid:141) Awaryjno(cid:286)(cid:252) serwera. To kolejny czynnik maj(cid:261)cy kluczowe znaczenie podczas wyboru odpowiedniego serwera dla strony. Je(cid:298)eli serwer us(cid:225)ugodawcy ma ci(cid:261)g(cid:225)e awarie, koniecznie poszukaj innej oferty. Pami(cid:266)taj, (cid:298)e dla Twoich go(cid:286)ci ci(cid:261)g(cid:225)e problemy z dostaniem si(cid:266) na stron(cid:266) s(cid:261) wystarczaj(cid:261)cym powodem do tego, aby zrezygnowa(cid:252) z odwiedzin. (cid:141) Szybko(cid:286)(cid:252) wczytywania si(cid:266) strony. Przeci(cid:266)tny u(cid:298)ytkownik internetu oczekuje, (cid:298)e ogl(cid:261)dana przez niego strona zostanie wczytana w kilka sekund. Dlatego zadbaj o to, by wybrane przez Ciebie konto dzia(cid:225)a(cid:225)o szybko. Skorzystaj z us(cid:225)ug firmy, która pozwala na bezp(cid:225)atne przetestowanie oferty. Dzi(cid:266)ki temu sam b(cid:266)dziesz móg(cid:225) sprawdzi(cid:252), jak szybko dzia(cid:225)a strona. Warto równie(cid:298) poprosi(cid:252) znajomych o sprawdzenie szybko(cid:286)ci testowanej us(cid:225)ugi. Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:228) 9. (cid:105) Promocja serwisu 327 (cid:141) Pomoc techniczna. Nawet najlepszy us(cid:225)ugodawca ma prawo do wpadek i awarii. Dlatego nale(cid:298)y zadba(cid:252) o wybór takiej firmy, która dysponuje sprawnym, ca(cid:225)odobowym serwisem. Dzi(cid:266)ki temu ewentualna awaria zostanie natychmiast zlokalizowana i usuni(cid:266)ta. Jak widzisz, wymogów, jakie powinien spe(cid:225)nia(cid:252) dobry hosting, jest ca(cid:225)kiem sporo. Na szcz(cid:266)(cid:286)cie w sieci dost(cid:266)pne s(cid:261) rozwi(cid:261)zania u(cid:225)atwiaj(cid:261)ce znalezienie odpowiedniego do- stawcy us(cid:225)ug. Do weryfikacji jako(cid:286)ci us(cid:225)ug (cid:286)wiadczonych przez wybran(cid:261) przez Ciebie firmy wykorzystaj Google i tam poszukaj opinii. Wymienione powy(cid:298)ej czynniki wydaj(cid:261) si(cid:266) nie mie(cid:252) nic wspólnego z optymalizacj(cid:261) strony. Jednak w rzeczywisto(cid:286)ci okazuje si(cid:266), (cid:298)e wyszukiwarki podczas indeksacji stron uwzgl(cid:266)dniaj(cid:261) szybko(cid:286)(cid:252) dzia(cid:225)ania i dost(cid:266)pno(cid:286)(cid:252). Gdy strona dzia(cid:225)a wolno robot siecio- wy b(cid:266)dzie mia(cid:225) problem z dok(cid:225)adn(cid:261) indeksacj(cid:261) witryny i obni(cid:298)y jej warto(cid:286)(cid:252). Gdy ro- bot trafi na stron(cid:266), która akurat nie dzia(cid:225)a z powodu awarii serwera, wróci na ni(cid:261) za jaki(cid:286) czas. Jednak gdy podczas kolejnych wizyt robot znowu zauwa(cid:298)y, (cid:298)e strona nie dzia(cid:225)a, uzna j(cid:261) za pozbawion(cid:261) warto(cid:286)ci i j(cid:261) pominie. Jak widzisz, z(cid:225)y hosting mo(cid:298)e zniweczy(cid:252) ca(cid:225)(cid:261) Twoj(cid:261) prac(cid:266) oraz poniesione (cid:286)rodki na budow(cid:266) wizerunku i optymalizacj(cid:266) strony WWW. Metaznaczniki Na samym pocz(cid:261)tku przeanalizuj tre(cid:286)(cid:252) swojej strony i na tej podstawie wybierz kilka s(cid:225)ów kluczowych. Powinny to by(cid:252) s(cid:225)owa lub frazy, które najlepiej oddaj(cid:261) zawarto(cid:286)(cid:252) strony i s(cid:261) wykorzystywane przez ludzi szukaj(cid:261)cych informacji w sieci. Aby prawi- d(cid:225)owo wykona(cid:252) to zadanie, warto wczu(cid:252) si(cid:266) w rol(cid:266) osoby szukaj(cid:261)cej, a nie pozycjo- nuj(cid:261)cej stron(cid:266). Poza tym pami(cid:266)taj, (cid:298)e s(cid:225)owa i frazy powinny by(cid:252) dopasowane do ka(cid:298)- dej z podstron, a co za tym idzie, raczej nie b(cid:266)d(cid:261) to zawsze te same zestawy s(cid:225)ów. Analizuj(cid:261)c zawarto(cid:286)(cid:252) mojej strony, doszed(cid:225)em do wniosku, (cid:298)e ka(cid:298)da z podstron omawia- j(cid:261)cych ksi(cid:261)(cid:298)ki korzysta z innych s(cid:225)ów i fraz kluczowych. Dlatego jako przyk(cid:225)ad do dalszych rozwa(cid:298)a(cid:276) pos(cid:225)u(cid:298)y mi strona jednej z ksi(cid:261)(cid:298)ek, Nero 9. Nagrywanie p(cid:225)yt CD i DVD. (cid:251)wiczenia praktyczne. Wytypowane przeze mnie s(cid:225)owa kluczowe wypisa(cid:225)em poni(cid:298)ej. (cid:141) Nero (cid:141) Nagrywanie p(cid:225)yt (cid:141) Nero Burning ROM (cid:141) Wypalanie p(cid:225)yt (cid:141) P(cid:225)yty CD DVD (cid:141) Kopiowanie p(cid:225)yt. Maj(cid:261)c wybrany zestaw kluczowych fraz i s(cid:225)ów, mo(cid:298)esz zabra(cid:252) si(cid:266) do optymalizacji kodu strony. W pierwszej kolejno(cid:286)ci musisz zadba(cid:252) o odpowiednie opisane znaczników meta / . Poni(cid:298)ej zamie(cid:286)ci(cid:225)em przyk(cid:225)ad odpowiednich znaczników wraz z wpisanymi Poleć książkęKup książkę 328 Tworzenie stron WWW w praktyce s(cid:225)owami kluczowymi. Pami(cid:266)taj, (cid:298)e oba elementy musz(cid:261) znajdowa(cid:252) si(cid:266) w nag(cid:225)ówku strony pomi(cid:266)dzy znacznikami head /head . meta name= keywords content= nero, nagrywanie p(cid:239)yt, kopiowanie p(cid:239)yt, wypalanie p(cid:239)yt, wypalanie, p(cid:239)yty CD DVD / meta name= description content= Poznaj mo(cid:285)liwo(cid:258)ci pakietu Nero i naucz si(cid:218) nagrywa(cid:202) p(cid:239)yty CD oraz DVD / Zwró(cid:252) uwag(cid:266), (cid:298)e s(cid:225)owa kluczowe — atrybut keywords — rozdzielone s(cid:261) przecinkami. Postaraj si(cid:266) nie dodawa(cid:252) zbyt wielu s(cid:225)ów kluczowych. Element ten obecnie nie ma znaczenia dla pozycji strony w indeksie wyszukiwarki, ale mimo to warto zadba(cid:252), aby znalaz(cid:225) si(cid:266) w kodzie strony. Drugi z przedstawionych znaczników zawiera opis strony. Opis powinien by(cid:252) zwi(cid:266)z(cid:225)y i na temat, bo w du(cid:298)ej mierze od niego zale(cid:298)y, czy dany go(cid:286)(cid:252) poczuje si(cid:266) zach(cid:266)cony do bli(cid:298)szego zapoznania si(cid:266) z Twoj(cid:261) stron(cid:261). Staraj si(cid:266) w opisie wykorzystywa(cid:252) s(cid:225)owa kluczowe. Element ten jest wykorzystywany w opisie wyników prezentowanych przez wyszukiwark(cid:266). Dlatego koniecznie o nim pami(cid:266)taj i po(cid:286)wi(cid:266)(cid:252) mu wiele uwagi. Nast(cid:266)pnym istotnym elementem jest tytu(cid:225) strony. Przypomn(cid:266) tylko, (cid:298)e jest on tworzo- ny za pomoc(cid:261) znacznika title /title . Dobrze zbudowany tytu(cid:225) strony powinien zawiera(cid:252) informacje o jej zawarto(cid:286)ci oraz pozycjonowane frazy lub s(cid:225)owa kluczowe. Zdecydowanie z(cid:225)ym pomys(cid:225)em jest tworzenie tytu(cid:225)u zawieraj(cid:261)cego np. nazw(cid:266) ma(cid:225)o znanej firmy produkuj(cid:261)cej okna. Ma(cid:225)o kto b(cid:266)dzie szuka(cid:225) producenta okien wed(cid:225)ug na- zwy firmy. Poni(cid:298)ej przedstawi(cid:225)em dobrze skonstruowany tytu(cid:225) strony. title Nero 9. Nagrywanie p(cid:239)yt CD i DVD. (cid:109)wiczenia praktyczne /title Tytu(cid:225) strony jest wy(cid:286)wietlany w wynikach wyszukiwania i stanowi opis odno(cid:286)nika prowadz(cid:261)cego do Twojej strony — rysunek 9.1. Zadbaj wi(cid:266)c o to, aby tytu(cid:225) oddawa(cid:225) w stu procentach zawarto(cid:286)(cid:252) strony i zach(cid:266)ca(cid:225) do klikni(cid:266)cia. Pami(cid:266)taj równie(cid:298) o tym, (cid:298)e tytu(cid:225) dla ka(cid:298)dej z podstron musi by(cid:252) inny. Rysunek 9.1. Przyk(cid:225)adowy wynik wyszukiwania Kolejnym istotnym elementem, który musi znale(cid:296)(cid:252) si(cid:266) w kodzie strony, jest znacznik meta name= robots / , który informuje robota wyszukiwarki o tym, co mo(cid:298)na in- deksowa(cid:252) na stronie. Poni(cid:298)ej znajduje si(cid:266) przyk(cid:225)adowy wpis, pozwalaj(cid:261)cy na pe(cid:225)n(cid:261) indeksacj(cid:266) wszystkich podstron serwisu. meta name= robots content= index,follow / W zale(cid:298)no(cid:286)ci od potrzeb warto(cid:286)ci wpisane do atrybutu content mog(cid:261) oczywi(cid:286)cie przybiera(cid:252) inn(cid:261) posta(cid:252), np.: (cid:141) index — strona powinna by(cid:252) zaindeksowana, (cid:141) noindex — strona nie powinna by(cid:252) zaindeksowana, Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:228) 9. (cid:105) Promocja serwisu 329 (cid:141) follow — linki z tej strony powinny by(cid:252) zaindeksowane, (cid:141) nofollow — linki z tej strony nie powinny by(cid:252) zaindeksowane, (cid:141) all równa si(cid:266) index, follow — warto(cid:286)(cid:252) domy(cid:286)lna, (cid:141) none równa si(cid:266) noindex, nofollow . Uwaga: wszystkie opisane w niniejszym podrozdziale znaczniki j(cid:266)zyka HTML po- winny znale(cid:296)(cid:252) si(cid:266) w nag(cid:225)ówku ka(cid:298)dej z podstron serwisu. Tre(cid:264)(cid:232) publikowana na stronie Po zmianach kodu strony przysz(cid:225)a pora na to, aby przyjrze(cid:252) si(cid:266) tre(cid:286)ci pozycjonowanej strony. Poprawnie napisany tekst przeznaczony do prezentacji na stronie WWW po- winien spe(cid:225)nia(cid:252) kilka surowych kryteriów, dzi(cid:266)ki którym b(cid:266)dzie trafia(cid:225) do czytaj(cid:261)cego oraz wp(cid:225)ynie na popraw(cid:266) wyników wyszukiwania. Do najwa(cid:298)niejszych cech dobrego tekstu zaliczamy nast(cid:266)puj(cid:261)ce czynniki: (cid:141) Zwi(cid:266)z(cid:225)a forma — pami(cid:266)taj, (cid:298)e internauci nie lubi(cid:261) przys(cid:225)owiowego lania wody. Ponad wszelk(cid:261) w(cid:261)tpliwo(cid:286)(cid:252) wykazano, (cid:298)e ludzie korzystaj(cid:261)cy z internetu po przeczytaniu dwóch ekranów tekstu rezygnuj(cid:261) z dalszej lektury. Dlatego staraj si(cid:266) pisa(cid:252) zwi(cid:266)(cid:296)le, a d(cid:225)u(cid:298)szy artyku(cid:225) dziel na kilka podstron. Je(cid:298)eli musisz podzieli(cid:252) tekst na strony, to staraj si(cid:266) zrobi(cid:252) to tak, by koniec jednej strony zach(cid:266)ca(cid:225) do klikni(cid:266)cia i wej(cid:286)cia na nast(cid:266)pn(cid:261). Dzi(cid:266)ki temu czytelnicy przejd(cid:261) dalej i sp(cid:266)dz(cid:261) wi(cid:266)cej czasu na Twojej stronie. (cid:141) Prosty i zrozumia(cid:225)y j(cid:266)zyk — staraj si(cid:266) u(cid:298)ywa(cid:252) prostego i zrozumia(cid:225)ego j(cid:266)zyka. Dzi(cid:266)ki temu tekst b(cid:266)dzie lepiej zrozumiany nawet przez osoby s(cid:225)abiej obeznane z tematem. (cid:141) Zadbaj o stron(cid:266) j(cid:266)zykow(cid:261) — staraj si(cid:266), aby teksty na stronie by(cid:225)y napisane poprawn(cid:261) polszczyzn(cid:261), zawiera(cid:225)y polskie znaki i by(cid:225)y wolne od b(cid:225)(cid:266)dów ortograficznych. Zapami(cid:266)taj, (cid:298)e algorytmy dzia(cid:225)ania wyszukiwarek stron WWW mog(cid:261) wykrywa(cid:252) b(cid:225)(cid:266)dy, tj. tekst o niskiej jako(cid:286)ci, i na tej podstawie obni(cid:298)a(cid:252) wiarygodno(cid:286)(cid:252) strony, co przek(cid:225)ada si(cid:266) na gorsze pozycje w rankingu. (cid:141) Pisz dla ludzi — tworz(cid:261)c materia(cid:225)y przeznaczone do publikacji na stronie, w pierwszej kolejno(cid:286)ci pisz dla ludzi. Tekst b(cid:266)d(cid:261) czyta(cid:252) ludzie i to oni musz(cid:261) go zrozumie(cid:252). Staraj si(cid:266) oczywi(cid:286)cie zadba(cid:252) o to, aby w tek(cid:286)cie wyst(cid:266)powa(cid:225)y s(cid:225)owa lub frazy, dla których pragniesz uzyska(cid:252) dobr(cid:261) pozycj(cid:266) w wynikach wyszukiwarki. Dodatkowo elementy te mo(cid:298)esz wyró(cid:298)ni(cid:252), ale ca(cid:225)y czas miej na uwadze, (cid:298)e tekst ma by(cid:252) czytelny dla cz(cid:225)owieka. Dlatego nie przesadzaj z nasyceniem s(cid:225)owami kluczowymi i stosowaniem wyró(cid:298)nie(cid:276). Dodaj tyle s(cid:225)ów kluczowych, ile tego wymaga poprawno(cid:286)(cid:252) tekstu, i wyró(cid:298)niaj tylko najwa(cid:298)niejsze elementy. (cid:141) Opisz poruszane zagadnienie wyczerpuj(cid:261)co — postaraj si(cid:266) w publikowanych tekstach dok(cid:225)adnie omawia(cid:252) temat. Je(cid:298)eli prowadzisz sklep internetowy, zadbaj o to, aby poza opisem przedmiotu na stronie znalaz(cid:225)y si(cid:266) równie(cid:298) zdj(cid:266)cia oraz dok(cid:225)adna specyfikacja. Chodzi o to, by potencjalny klient w jednym miejscu znalaz(cid:225) odpowied(cid:296) na wszystkie swoje pytania. Poleć książkęKup książkę 330 Tworzenie stron WWW w praktyce (cid:141) Stawiaj na unikalno(cid:286)(cid:252) tekstu — algorytmy wyszukiwarek internetowych opanowa(cid:225)y do perfekcji odnajdowanie jednej i tej samej tre(cid:286)ci umieszczonej na kilku stronach WWW. Wykrycie duplikatów powoduje, (cid:298)e takie tre(cid:286)ci uznawane s(cid:261) za materia(cid:225)y o niskiej jako(cid:286)ci i z tego powodu otrzymuj(cid:261) niskie oceny w rankingu. Nag(cid:228)ówki i wyró(cid:276)nienia Przy projektowaniu stron internetowych powinni(cid:286)my zwróci(cid:252) uwag(cid:266) na ich logiczn(cid:261) budow(cid:266). Ogólnie uwa(cid:298)a si(cid:266), (cid:298)e s(cid:225)owa kluczowe zawarte w nag(cid:225)ówkach s(cid:261) traktowane przez algorytmy wyszukiwarek jako plus przy ocenie strony. Podej(cid:286)cie takie jest lo- giczne, poniewa(cid:298) zak(cid:225)ada, (cid:298)e nag(cid:225)ówek to celowo wyró(cid:298)niony fragment tekstu, a sko- ro tak, to ma on szczególne znaczenie dla odbioru tre(cid:286)ci. Nag(cid:225)ówki na stronie powinny by(cid:252) stosowane w sposób logiczny, tak jak w gazecie czy ksi(cid:261)(cid:298)ce. W specyfikacji j(cid:266)zyka HTML mamy do dyspozycji sze(cid:286)(cid:252) nag(cid:225)ówków: h1, h2, h3, h4, h5 i h6, gdzie h1 jest najwa(cid:298)niejszy, a h6 najmniej istotny. Ka(cid:298)da przegl(cid:261)dar- ka domy(cid:286)lnie ró(cid:298)nicuje rozmiar nag(cid:225)ówków i dzi(cid:266)ki temu h1 to najwi(cid:266)kszy, a h6 naj- mniejszy tekst. Kontrola sposobu wy(cid:286)wietlania nag(cid:225)ówków oraz rozmiaru i rodzaju czcionki jest mo(cid:298)liwa za pomoc(cid:261) kaskadowych arkuszy stylów. Poni(cid:298)ej zamie(cid:286)ci(cid:225)em prosty przyk(cid:225)ad maj(cid:261)cy na celu zobrazowanie tego, jak powinni(cid:286)my wykorzystywa(cid:252) nag(cid:225)ówki w tek(cid:286)cie: div class= tresc h1 Laptopy – jak wybra(cid:202) najlepszy? /h1 p Ogólny opis kryteriów wyboru laptopa /p h2 Procesory w laptopach /h2 h3 Procesory firmy Intel /h3 h3 Procesory firmy AMD /h3 h2 Pami(cid:218)(cid:202) RAM w komputerach przeno(cid:258)nych /h2 p etc. /p /div p Opis /p p Opis stosowanych procesorów w laptopach /p p Opis /p Zapami(cid:266)taj, (cid:298)e nag(cid:225)ówek h1 powinien by(cid:252) u(cid:298)yty tylko raz — do opisu ogólnego te- matu strony. Nag(cid:225)ówki od h2 do h6 mog(cid:261) by(cid:252) stosowane cz(cid:266)(cid:286)ciej, na przyk(cid:225)ad tak jak powy(cid:298)ej — do oddzielenia sekcji strony. W przyk(cid:225)adowych nag(cid:225)ówkach zawar(cid:225)em s(cid:225)owa kluczowe dotycz(cid:261)ce laptopów, przez co daj(cid:266) wyszukiwarkom zna(cid:252), (cid:298)e to s(cid:261) wa(cid:298)ne s(cid:225)owa na mojej stronie. Kluczowe s(cid:225)owa w tek(cid:286)cie powiniene(cid:286) wyró(cid:298)ni(cid:252). Przypomn(cid:266), (cid:298)e s(cid:225)u(cid:298)(cid:261) do tego nast(cid:266)- puj(cid:261)ce znaczniki: (cid:141) b /b , (cid:141) i /i , (cid:141) u /u , (cid:141) strong /strong , Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:228) 9. (cid:105) Promocja serwisu 331 (cid:141) em /em , (cid:141) tt /tt , (cid:141) cite /cite , (cid:141) dfn /dfn . Przy stosowaniu wyró(cid:298)nie(cid:276) s(cid:225)ów kluczowych wyst(cid:266)puj(cid:261)cych w tek(cid:286)cie kolejny raz warto kierowa(cid:252) si(cid:266) zdrowym rozs(cid:261)dkiem. Odpowiednie wyró(cid:298)nienie s(cid:225)ów kluczowych mo(cid:298)e w znacznym stopniu u(cid:225)atwi(cid:252) zrozumienie i przyswajanie tekstu. Natomiast przesad- ne naszpikowanie tekstu wyró(cid:298)nieniami powoduje, (cid:298)e czytanie staje si(cid:266) m(cid:266)cz(cid:261)ce, a i wyszukiwarki mog(cid:261) wietrzy(cid:252) w tym podst(cid:266)p. Poni(cid:298)ej zamie(cid:286)ci(cid:225)em dwa proste przyk(cid:225)ady tekstu, w którym pojawi(cid:225)y si(cid:266) wyró(cid:298)nienia s(cid:225)ów kluczowych. Opis linków na stronie Kolejnym wa(cid:298)nym narz(cid:266)dziem pozwalaj(cid:261)cym wyró(cid:298)nia(cid:252) s(cid:225)owa kluczowe jest ich wyko- rzystywanie w opisie odsy(cid:225)aczy. Zanim jednak przejdziemy do konkretów, przyjrzyj- my si(cid:266) konstrukcji typowego odsy(cid:225)acza tekstowego: a href= http://www.domena.pl Opis odsy(cid:239)acza /a Tekst znajduj(cid:261)cy si(cid:266) pomi(cid:266)dzy znacznikami a /a jest widoczny bezpo(cid:286)rednio na stronie, dlatego w tym miejscu zaleca si(cid:266) stosowanie s(cid:225)ów kluczowych. Powinny one wyst(cid:266)powa(cid:252) w opisie odsy(cid:225)aczy zarówno zewn(cid:266)trznych, jak i wewn(cid:266)trznych. Przy dodawaniu odsy(cid:225)aczy wewn(cid:266)trznych ze s(cid:225)owami kluczowymi konieczny jest umiar. Chodzi o to, aby w ramach jednej podstrony nie stosowa(cid:252) zbyt du(cid:298)ej liczby odsy(cid:225)a- czy, poniewa(cid:298) dzia(cid:225)anie takie mo(cid:298)e: (cid:141) wywiera(cid:252) negatywny wp(cid:225)yw na wygod(cid:266) obs(cid:225)ugi strony i jej funkcjonalno(cid:286)(cid:252); (cid:141) nie przynosi(cid:252) oczekiwanych efektów w walce o odpowiedni(cid:261) pozycj(cid:266). Jedna z teorii g(cid:225)osi, (cid:298)e pojedyncza podstrona powinna zawiera(cid:252) tylko jeden odsy(cid:225)acz prowadz(cid:261)cy do innej strony. Dok(cid:225)adniej mówi(cid:261)c, nale(cid:298)y unika(cid:252) sytuacji, w której na stronie A umieszczamy wiele odsy(cid:225)aczy do strony B, ró(cid:298)ni(cid:261)cych si(cid:266) opisami. Je(cid:298)eli ju(cid:298) nawigacja strony tego wymaga, to nale(cid:298)y pami(cid:266)ta(cid:252), (cid:298)e brany pod uwag(cid:266) jest pierwszy opis odsy(cid:225)acza w kodzie strony. Oczywi(cid:286)cie nic nie stoi na przeszkodzie, aby strona A zawiera(cid:225)a wiele odsy(cid:225)aczy do innych podstron — B, C, D itd. Wa(cid:298)ne jest jednak to, by nie powiela(cid:252) w opisach tych samych fraz i s(cid:225)ów kluczowych. Prawid(cid:228)owa indeksacja strony Po dobraniu s(cid:225)ów kluczowych, prawid(cid:225)owym opisie istotnych znaczników w kodzie strony i optymalizacji tekstów przysz(cid:225)a pora na to, aby zadba(cid:252) o nale(cid:298)yt(cid:261) indeksacj(cid:266) strony przez wyszukiwarki. Zanim jednak przejdziemy do konkretów, kilka wa(cid:298)nych informacji na temat tego, w jaki sposób dzia(cid:225)aj(cid:261) roboty wyszukiwarek. Poleć książkęKup książkę 332 Tworzenie stron WWW w praktyce W du(cid:298)ym uproszczeniu robot wyszukiwarki jest samodzieln(cid:261) przegl(cid:261)dark(cid:261), która analizuje zawarto(cid:286)(cid:252) strony i wyniki swoich obserwacji przesy(cid:225)a do bazy danych. Robot po wypuszczeniu z „klatki” zaczyna swoj(cid:261) w(cid:266)drówk(cid:266) po sieci i przemieszcza si(cid:266) pomi(cid:266)- dzy indeksowanymi stronami dzi(cid:266)ki odno(cid:286)nikom. Dlatego bardzo wa(cid:298)nym elementem jest prawid(cid:225)owe po(cid:225)(cid:261)czenie wszystkich stron w serwisie. Robot musi mie(cid:252) swobod(cid:266) „skakania” ze strony na stron(cid:266), tak by zapozna(cid:225) si(cid:266) ze wszystkimi cz(cid:266)(cid:286)ciami serwisu. Niestety, robot sieciowej wyszukiwarki w zale(cid:298)no(cid:286)ci od tego, z jakim serwisem ma- cierzystym jest powi(cid:261)zany, ma szereg braków i ogranicze(cid:276), które musimy bra(cid:252) pod uwag(cid:266) podczas tworzenia strony. Zacznijmy od najwa(cid:298)niejszego ograniczenia. Otó(cid:298) wi(cid:266)kszo(cid:286)(cid:252) robotów nie potrafi anali- zowa(cid:252) stron wykorzystuj(cid:261)cych technologi(cid:266) Adobe Flash lub robi to nieudolnie. Efek- tem tych ogranicze(cid:276) mo(cid:298)e by(cid:252) zerowa lub szcz(cid:261)tkowa indeksacja Twojej strony. W przypadku mojej strony domowej (starej wersji) boczne menu nawigacyjne zosta(cid:225)o wykonane za pomoc(cid:261) programu Adobe Flash — rysunek 9.2, co zaowocowa(cid:225)o w pierwszej fazie problemami z indeksacj(cid:261) strony. Rysunek 9.2. System nawigacji oparty na Adobe Flash jest z(cid:225)ym rozwi(cid:261)zaniem z punktu widzenia pozycjonowania stron Niestety, roboty indeksowa(cid:225)y wy(cid:225)(cid:261)cznie stron(cid:266) g(cid:225)ówn(cid:261) oraz podstrony, do których odno(cid:286)niki znajdowa(cid:225)y si(cid:266) w kolumnie aktualno(cid:286)ci i w g(cid:225)ównej tre(cid:286)ci strony. (cid:224)(cid:261)cznie w indeksie znajdowa(cid:225)o si(cid:266) zaledwie kilkana(cid:286)cie procent ca(cid:225)ego serwisu. Opisany powy(cid:298)ej problem mo(cid:298)na rozwi(cid:261)za(cid:252) przynajmniej na trzy sposoby, które po- zwoli(cid:225)em sobie szerzej opisa(cid:252) poni(cid:298)ej. Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:228) 9. (cid:105) Promocja serwisu 333 Najszybszym rozwi(cid:261)zaniem jest dodanie drugiego, tekstowego menu nawigacyjnego, przeznaczonego g(cid:225)ównie dla robotów. W przypadku mojej strony domowej takie me- nu pojawi(cid:225)o si(cid:266) w stopce strony — rysunek 9.3. Rysunek 9.3. Dodatkowe tekstowe menu nawigacyjne wp(cid:225)ywa na lepsz(cid:261) indeksacj(cid:266) strony Drugim rozwi(cid:261)zaniem, które wymaga odrobin(cid:266) wi(cid:266)cej zachodu, jest utworzenie mapy strony. W praktyce taka mapa jest wykazem odno(cid:286)ników do wszystkich podstron serwisu. Rysunek 9.4 przedstawia przyk(cid:225)adow(cid:261) map(cid:266) mojej strony domowej. Rysunek 9.4. Mapa strony bardzo dobrze wp(cid:225)ywa na lepsz(cid:261) indeksacj(cid:266) strony Tworz(cid:261)c map(cid:266) strony, warto skorzysta(cid:252) z list wypunktowanych lub numerowanych, a gotow(cid:261) podstron(cid:266) bezwzgl(cid:266)dnie nale(cid:298)y podpi(cid:261)(cid:252) do g(cid:225)ównej strony serwisu za pomoc(cid:261) tekstowego odno(cid:286)nika. Na przyk(cid:225)adowej witrynie odno(cid:286)nik do mapy strony znaj- dziesz w tekstowym menu nawigacyjnym, umieszczonym w stopce — rysunek 9.3. Poleć książkęKup książkę 334 Tworzenie stron WWW w praktyce Licz(cid:241)ce si(cid:246) wyszukiwarki udost(cid:246)pni(cid:228)y specjalne narz(cid:246)dzie do tworzenia map oraz zarz(cid:241)dzania nimi. Dzi(cid:246)ki temu strony maj(cid:241) by(cid:232) jeszcze lepiej i dok(cid:228)adniej indekso- wane. Przyk(cid:228)ad takiego rozwi(cid:241)zania znajdziesz m.in. w ramach pakietu Google Webmaster Tools. Ostatnim i chyba najbardziej wymagaj(cid:261)cym rozwi(cid:261)zaniem jest zmiana systemu nawi- gacji strony i zast(cid:261)pienie go lepszym oraz nowocze(cid:286)niejszym rozwi(cid:261)zaniem, jakim s(cid:261) kaskadowe arkusze stylów. Na rysunku 9.5 wida(cid:252) alternatywne menu nawigacyjne mojej strony domowej, wykonane za pomoc(cid:261) CSS. Rysunek 9.5. Za pomoc(cid:261) CSS mo(cid:298)na utworzy(cid:252) równie atrakcyjne, a przy tym funkcjonalne menu nawigacyjne Poni(cid:298)ej zamie(cid:286)ci(cid:225)em przyk(cid:225)adowy arkusz stylów oraz kod strony WWW z prezentowa- nym menu. Mam nadziej(cid:266), (cid:298)e dzi(cid:266)ki informacjom zawartym w poprzednich rozdzia(cid:225)ach niniejszej ksi(cid:261)(cid:298)ki poradzisz sobie z przygotowaniem podobnego systemu nawigacji. Kod HTML div id= menu ul id= danowski li a href= #1 title= Strona g(cid:239)ówna Strona g(cid:239)ówna /a /li li a href= #2 title= Napisane ksi(cid:200)(cid:285)ki Ksi(cid:200)(cid:285)ki /a /li li a href= #3 title= Artyku(cid:239)y Artyku(cid:239)y /a /li li a href= http://danowski.blogspot.com title= Blog Blog /a /li li a href= #4 title= W(cid:239)a(cid:258)nie pisz(cid:218) W(cid:239)a(cid:258)nie pisz(cid:218) /a /li li a href= #5 title= Uaktualnienia Uaktualnienia /a /li li a href= #6 title= O mnie O mnie /a /li li a href= #7 title= Sklep Sklep /a /li li a href= #8 title= Reszta Reszta /a /li li a href= #9 title= Przyjazne strony Ciekawe strony /a /li li a href= #10 title= Kontakt Kontakt /a /li /ul /div Arkusz stylów: ul#danowski { list-style: none; Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:228) 9. (cid:105) Promocja serwisu 335 margin: 0; padding: 0; } #menu { width: 150px; border-style: solid solid none solid; border-color: #F4F4F4; border-size: 1px; border-width: 1px; margin: 10px; } #menu li a { height: 32px; voice-family: \ }\ ; voice-family: inherit; height: 24px; text-decoration: none; outline-style: none; } #menu li a:link, #menu li a:visited { color: #404040; display: block; background: url(images/menu1.gif); padding: 8px 0 0 10px; outline-style: none; } #menu li a:hover { color: #26370A; background: url(images/menu1.gif) 0 -32px; padding: 8px 0 0 10px; } #menu li a:active { color: #26370A; background: url(images/menu1.gif) 0 -64px; padding: 8px 0 0 10px; } Na rysunku 9.6 wida(cid:252) obrazek wykorzystany do przygotowania menu. Rysunek 9.6. Zmy(cid:286)lna konstrukcja obrazka powoduje, (cid:298)e animacja menu jest p(cid:225)ynna niezale(cid:298)nie od posiadanego (cid:225)(cid:261)cza Szalenie wa(cid:298)nym czynnikiem poprawiaj(cid:261)cym dok(cid:225)adn(cid:261) indeksacj(cid:266) strony jest system wewn(cid:266)trznych odno(cid:286)ników pomi(cid:266)dzy stronami. Innymi s(cid:225)owy, w miar(cid:266) mo(cid:298)liwo(cid:286)ci zadbaj o to, aby poszczególne strony by(cid:225)y powi(cid:261)zane mi(cid:266)dzy sob(cid:261). Zwró(cid:252) uwag(cid:266), (cid:298)e Poleć książkęKup książkę 336 Tworzenie stron WWW w praktyce na przyk(cid:225)adowej stronie g(cid:225)ównej mo(cid:298)na np. znale(cid:296)(cid:252) odno(cid:286)nik do strony o ksi(cid:261)(cid:298)ce oma- wiaj(cid:261)cej program Nero. Po otwarciu odpowiedniej podstrony pod opisem ksi(cid:261)(cid:298)ki znaj- dziesz kilka kolejnych odno(cid:286)ników do innych ksi(cid:261)(cid:298)ek na ten sam temat — rysunek 9.7. Rysunek 9.7. Zadbaj o wzajemne powi(cid:261)zania poszczególnych stron Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:228) 9. (cid:105) Promocja serwisu 337 Je(cid:276)eli z jakich(cid:264) powodów dany odsy(cid:228)acz ma nie by(cid:232) analizowany przez robota wy- szukiwarki, mo(cid:276)na skorzysta(cid:232) z atrybutu rel= nofollow . a href= http://danowski.pl rel= nofollow Ten odsy(cid:239)acz nie zostanie sprawdzony przez robota /a Zdobywanie pozycji i kontrola efektów Zdobywanie pozycji w wynikach wyszukiwania jest procesem powolnym i wymaga ci(cid:261)g(cid:225)ej aktywno(cid:286)ci z Twojej strony. Dzia(cid:225)ania, które musisz prowadzi(cid:252), obecnie sprowadzaj(cid:261) si(cid:266) do dwóch kwe
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Tworzenie stron WWW w praktyce. Wydanie III
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: