Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00100 005906 20930525 na godz. na dobę w sumie
Ty w social mediach. Podręcznik budowania marki osobistej dla każdego - ebook/pdf
Ty w social mediach. Podręcznik budowania marki osobistej dla każdego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 264
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-3510-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook (-50%), audiobook).

Ta książka jest właśnie dla Ciebie!

Dla Ciebie, dla Ciebie i dla Ciebie. Ponieważ każdy z nas jest marką. Marką, czyli wyobrażeniem, jakie na nasz temat mają ludzie. Mama i tata to marki — opiekuńcze, solidne marki-opoki. Rzemieślnik jest marką, definiowaną przez jakość przedmiotów, jakie wytwarza. Księgowy jest marką, która potrafi liczyć i zna się na prawie podatkowym. KAŻDY JEST MARKĄ. Sekret tkwi w tym, by nauczyć się swoją marką skutecznie zarządzać. Zanim się obruszysz, odpowiedz sobie uczciwie na pytanie, jak wiele masz wolnego czasu. Niezbyt wiele, prawda? A jak dużą część tego cennego zasobu gotów jesteś poświęcić na dogłębne poznanie każdego spotkanego człowieka? Pewnie niedużą...

Twój przyszły pracodawca, klient albo zleceniodawca jest takim samym człowiekiem jak Ty. Ma niewiele czasu, za to wielu aplikujących na oferowane stanowisko i spory rynek podwykonawców do wyboru. Musi decydować szybko, niemal bez zastanowienia. Jak myślisz, kogo wybierze? Pana albo panią, których atutem jest jedynie niezbyt jasno napisane CV, czy człowieka, z którym gdzieś kiedyś chociaż raz się zetknął? Osobę, która zamieściła na Facebooku mądry, rzeczowy komentarz albo trafny tweet? Od której dostał link do ciekawego posta na blogu? Dlaczego stojąc przed wyborem „no-man lub osobowość”, „ekspert – po prostu marka”, pracodawca albo zleceniodawca miałby wybrać tego pierwszego? No właśnie... Właśnie z tego powodu to właśnie Ty. I Ty. I jeszcze: Ty — musisz już dziś nauczyć się, jak być sobą i jak na tym zarabiać. Zacznij od budowy swojej marki osobistej. Skup się na social mediach.

Z tą książką zrobisz to profesjonalnie.


Marcin Żukowski — cyfrowy tubylec. Codziennie zajmuje się budową swojej marki osobistej. Ekspert marketingu i social mediów. Pracuje w agencji interaktywnej Mint Media, gdzie opiekuje się kluczowymi klientami (m.in. PKO BP). Współautor kampanii wyróżnionych przez IAB MIXX Awards czy Klub Twórców Reklamy. Autor artykułów branżowych, aktywny uczestnik branżowych konferencji, szkoleniowiec. Przez pięć lat prowadził Stowarzyszenie MłodaRP, aktywizujące młodych ludzi na polu polityki, gospodarki i kultury. Wykładowca Uczelni Łazarskiego na kierunku marketing internetowy. Autor książki „Twoja firma w social media”. Prowadzi blog cyfrowytubylec.pl.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Magdalena Dragon-Philipczyk, Joanna Zaręba Projekt okładki: Jan Paluch Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/tywsom Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-283-2861-7 Copyright © Helion 2017 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci Przedmowa .....................................................................................7 Rozdzia(cid:239) 1. Dlaczego? .................................................................11 Dla kogo w ogóle jest ta ksi(cid:200)(cid:285)ka? ...........................................11 Co to jest marka osobista? Na czym polega jej budowanie, czyli personal branding? ........................................................18 Dlaczego akurat dzi(cid:258)? ..............................................................23 Kim jeste(cid:258)? Odnajd(cid:283) siebie i pod(cid:200)(cid:285)aj swoj(cid:200) (cid:258)cie(cid:285)k(cid:200) ..............26 Co maj(cid:200) do tego te media spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowe? .........................33 Najwa(cid:285)niejszy trik dla Ciebie ..................................................36 Rozdzia(cid:239) 2. Jak? ...........................................................................41 Jak stworzy(cid:202) mark(cid:218) osobist(cid:200)? .................................................41 Jak budowa(cid:202) mark(cid:218) osobist(cid:200)? ..................................................51 Jak utrzyma(cid:202) mark(cid:218) i odpowiednio j(cid:200) wykorzysta(cid:202)? .............61 Mówi(cid:200)c krótko — jak znale(cid:283)(cid:202) lepsz(cid:200) prac(cid:218)/ jak zarabia(cid:202) wi(cid:218)cej dzi(cid:218)ki marce osobistej i mediom spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowym? ..............................................70 Rozdzia(cid:239) 3. Co? ............................................................................77 Cel dzia(cid:239)ania — jak go okre(cid:258)li(cid:202)? .............................................77 Co powinienem mówi(cid:202) ludziom, by chcieli mnie s(cid:239)ucha(cid:202)? ........................................................78 5 Poleć książkęKup książkę Ty w social mediach A je(cid:258)li jestem pracodawc(cid:200), to czy temat te(cid:285) mnie interesuje? .........................................81 Jak tworzy(cid:202) dobre CV i list motywacyjny? Czy to w ogóle ma dzi(cid:258) sens? ...............................................84 Monitoring, czyli sk(cid:200)d wiesz, co o Tobie mówi(cid:200)? .................93 Fundament jest najwa(cid:285)niejszy. Strona WWW, blog, fanpage — co wybra(cid:202)? ......................102 W(cid:239)asna strona WWW — jak j(cid:200) stworzy(cid:202)? ............................108 Blog — po co mi on? .............................................................120 A mo(cid:285)e vlog? ..........................................................................132 Albo podcast? .........................................................................134 Przegl(cid:200)d mediów spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowych, którymi warto si(cid:218) zainteresowa(cid:202) .........................................140 Pozosta(cid:239)e (nie mniej wa(cid:285)ne) narz(cid:218)dzia, które pomog(cid:200) w tworzeniu marki osobistej ......................242 Miara sukcesu, czyli na co zwróci(cid:202) uwag(cid:218), oceniaj(cid:200)c swoje post(cid:218)py?......................................................255 Rozdzia(cid:239) 4. Jeszcze raz, powtórz, czyli zako(cid:241)czenie ..............259 Podzi(cid:218)kowania ...........................................................................263 6 Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:239) 1. Dlaczego? Dla kogo w ogóle jest ta ksi(cid:200)(cid:285)ka? Je(cid:258)li my(cid:258)lisz, (cid:285)e w dobie rozwoju nowych technologii i me- diów sztuka czytania zanika, to… si(cid:218) mylisz. W ko(cid:241)cu masz w r(cid:218)ku t(cid:218) ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218), jeste(cid:258) na jej pocz(cid:200)tkowych stronach i mo- (cid:285)esz pój(cid:258)(cid:202) dalej. Najlepiej jest napisa(cid:202) ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218) dla ka(cid:285)dego. Mo(cid:285)e j(cid:200) wtedy przeczyta(cid:202) Twoja mama, Twój tata, siostra, Ty, babcia albo kolega. Jednak mo(cid:285)e si(cid:218) te(cid:285) okaza(cid:202), (cid:285)e nikt jej nie przeczyta. Chyba (cid:285)e b(cid:218)dzie to bestseller, najlepiej krymina(cid:239) albo erotyk, ewentualnie po(cid:239)(cid:200)czenie tych dwóch gatunków. Sprzedaje si(cid:218) to znakomicie, sam te(cid:285) lubi(cid:218) takie rzeczy czyta(cid:202), ale ta ksi(cid:200)(cid:285)ka nie jest ani krymina(cid:239)em, ani erotykiem. Nie jest te(cid:285) dla ka(cid:285)dego. Ta ksi(cid:200)(cid:285)ka jest dla Ciebie. Jak mówi(cid:239) Steve Jobs (dobrze powo(cid:239)a(cid:202) si(cid:218) na niego w ksi(cid:200)(cid:285)ce, bo robi to wielu znanych i poczytnych), „podró(cid:285) jest nagro- d(cid:200)”. Dzi(cid:258) wi(cid:218)c oferuj(cid:218) Ci podró(cid:285), podczas której spróbujemy odkry(cid:202) to, co ukryte. By(cid:202) mo(cid:285)e odnajdziemy to, co wa(cid:285)ne. Troch(cid:218) si(cid:218) po(cid:258)miejemy, mo(cid:285)e kto(cid:258) zap(cid:239)acze. Czy podró(cid:285) za- ko(cid:241)czy si(cid:218) dotarciem do celu? Nie odpowiem Ci na to pyta- nie. Spróbuj(cid:218) Ci pomóc, ale nie dam Ci GPS-u. Spróbuj(cid:218) Ci(cid:218) 11 Poleć książkęKup książkę Ty w social mediach naprowadzi(cid:202), aby(cid:258) dotar(cid:239) do miejsca, w którym b(cid:218)dziesz czu(cid:239) si(cid:218) lepiej sam ze sob(cid:200). B(cid:218)dziesz lepiej pracowa(cid:239). Wi(cid:218)cej zara- bia(cid:239). Prowadzi(cid:239) lepsze (cid:285)ycie rodzinne, towarzyskie i zawodowe. Je(cid:258)li chcesz i(cid:258)(cid:202) do przodu, to zapraszam. Ile masz lat? Mniej ni(cid:285) 40 — przejd(cid:283) do nast(cid:218)pnej strony Wi(cid:218)cej ni(cid:285) 40 — zosta(cid:241) tu Czy je(cid:258)li mam wi(cid:218)cej ni(cid:285) 40 lat, to ta ksi(cid:200)(cid:285)ka jest dla mnie? Jasne, (cid:285)e jest. Po pierwsze, b(cid:218)dzie Ci (cid:239)atwiej rozmawia(cid:202) z dzie(cid:202)mi czy wnukami, bo b(cid:218)dziesz je w stanie lepiej zrozu- mie(cid:202). Po drugie, b(cid:218)dzie Ci (cid:239)atwiej z(cid:239)apa(cid:202) równowag(cid:218), której zapewne Ci brak. Z jednej strony, ca(cid:239)e (cid:285)ycie harowa(cid:239)e(cid:258), a dzi(cid:258) budzisz si(cid:218) rano i chce Ci si(cid:218) rzyga(cid:202) na my(cid:258)l o pracy. Z dru- giej strony, ca(cid:239)e (cid:285)ycie mówi(cid:239)e(cid:258), jak wa(cid:285)na jest rodzina, a przez t(cid:218) harówk(cid:218) zaniedba(cid:239)e(cid:258) j(cid:200) zupe(cid:239)nie. Gdy zaczniesz my(cid:258)le(cid:202) o sobie jako o marce osobistej, b(cid:218)dzie Ci (cid:239)atwiej o t(cid:218) równo- wag(cid:218) pomi(cid:218)dzy prac(cid:200) a domem. Po trzecie wreszcie — i naj- wa(cid:285)niejsze — nigdy nie jest za pó(cid:283)no na zmiany. Mo(cid:285)esz zacz(cid:200)(cid:202) dzi(cid:258) budowa(cid:202) siebie na nowo; wystarczy, (cid:285)e zaczniesz. Bo swoj(cid:200) mark(cid:218) osobist(cid:200) ju(cid:285) masz, nawet je(cid:258)li nie jeste(cid:258) tego (cid:258)wiadomy — mo(cid:285)esz wi(cid:218)c zacz(cid:200)(cid:202) ni(cid:200) kierowa(cid:202) albo p(cid:239)yn(cid:200)(cid:202) z pr(cid:200)dem, nawet wtedy, gdy masz wysokie ci(cid:258)nienie, za du(cid:285)y cholesterol czy cokolwiek innego. Nic nie stracisz, a mo(cid:285)esz du(cid:285)o zyska(cid:202). 12 Poleć książkęKup książkę Dlaczego? Masz mniej ni(cid:285) 40 lat? S(cid:239)ucham ludzi z mojego pokolenia (jestem z rocznika 1988), s(cid:239)ucham m(cid:239)odszych (z lat 90.) czy troch(cid:218) starszych (ko(cid:241)- cówka lat 70. i pocz(cid:200)tek lat 80.). Rozmawiam z ich rodzicami (urodzonymi w latach 50. i 60.). To, czego s(cid:239)ucham, jest zatrwa(cid:285)aj(cid:200)ce. W kraju, który móg(cid:239) by(cid:202) dowodem na praw- dziwo(cid:258)(cid:202) has(cid:239)a reklamowego pewnej marki — „niemo(cid:285)liwe nie istnieje” — rzeczywisto(cid:258)(cid:202) jawi si(cid:218) jako góra lodowa, z któr(cid:200) zderzenia nie da si(cid:218) unikn(cid:200)(cid:202). Pokoleniu rodziców si(cid:218) uda(cid:239)o (mniej, bardziej, ale zamo(cid:285)no(cid:258)(cid:202) spo(cid:239)ecze(cid:241)stwa w ci(cid:200)gu doros(cid:239)ego (cid:285)ycia naszych rodziców wzros(cid:239)a niesamowicie). Dzi(cid:258) jednak czasy s(cid:200) inne, a globalna rzeczywisto(cid:258)(cid:202) spo(cid:239)ecz- no-ekonomiczna ka(cid:285)e nam i(cid:258)(cid:202) w zupe(cid:239)nie innym kierunku, ni(cid:285) chcieliby nasi rodzice. Fantastyczne historie le(cid:285)(cid:200) na ulicy. Ba, s(cid:200) obok nas i w nas, bo takie tematy jak w tabeli 1.1 s(cid:200) obecne przy ka(cid:285)dym pol- skim stole, na ka(cid:285)dym rodzinnym spotkaniu — tam, gdzie rodzice, dziadkowie, dzieci i wnuki rozmawiaj(cid:200) o (cid:285)yciu. Nikt jednak nie ma m(cid:200)drej recepty, jak tym (cid:285)yciem dzi(cid:258) kierowa(cid:202). Trudno o tak(cid:200) recept(cid:218), je(cid:258)li (cid:285)yje si(cid:218) wczorajszym dniem, a nie patrzy na jutro. Nie s(cid:239)uchaj recept i porad od dziadka. Nie bierz do siebie tego, co radzi Ci ojciec albo matka. Nie s(cid:239)uchaj coachów, terapeutów i ksi(cid:218)(cid:285)y. Pos(cid:239)uchaj siebie. To niez(cid:239)y pocz(cid:200)tek. 13 Poleć książkęKup książkę Ty w social mediach TABELA 1.1. Zestawienia wyobra(cid:285)e(cid:241) dzieci i ich rodziców na temat (cid:285)ycia i pracy Mam 22 lata, nie mam perspektyw. Mam 28 lat, nie mam pracy. Mam 30 lat, nie wiem, co chc(cid:218) robi(cid:202) w (cid:285)yciu. Mam 32 lata, w tym wieku moja mama by(cid:239)a ju(cid:285) dwukrotnie matk(cid:200) i mia(cid:239)a sta(cid:239)(cid:200) prac(cid:218). Mój syn ma 27 lat. W jego wieku by(cid:239)em ju(cid:285) (cid:285)onaty, mia(cid:239)em mieszkanie, samochód i sta(cid:239)(cid:200) prac(cid:218), on pracuje na (cid:258)mieciówce i mieszka z nami. Moja córka ko(cid:241)czy prawo, teraz pójdzie na aplikacj(cid:218), ale po co jej to? I tak nie znajdzie po tym pracy w zawodzie. Mój syn ko(cid:241)czy logistyk(cid:218) na politechnice, sk(cid:239)ada CV do wielu miejsc, a w ogóle na to nie reaguj(cid:200). Ma przecie(cid:285) fach w r(cid:218)ku. Co si(cid:218) dzieje? Moja córka sko(cid:241)czy(cid:239)a studia za granic(cid:200), (cid:258)wietnie zna j(cid:218)zyki, jest obrotna i m(cid:200)dra. Musia(cid:239)a wyjecha(cid:202) do pracy w ma(cid:239)ej miejscowo(cid:258)ci, a powinna ju(cid:285) by(cid:202) gdzie(cid:258) indziej. Wyjd(cid:283) od prostego za(cid:239)o(cid:285)enia — masz ograniczony czas i to jest jedna rzecz, z któr(cid:200) ci(cid:218)(cid:285)ko b(cid:218)dzie Ci wygra(cid:202). Jest spora szansa, (cid:285)e w wieku 27 lat nie b(cid:218)dziesz mia(cid:239) pewnej pracy, (cid:285)ony, dwójki dzieci, mieszkania, samochodu czy jakiegokol- wiek desygnatu sukcesu, stabilizacji, udanego (cid:285)ycia, szcz(cid:218)(cid:258)cia, o którym wspominali Ci rodzice. Jednak nie ma to specjalne- go znaczenia. Pami(cid:218)taj, (cid:285)e nasi rodzice te(cid:285) byli kiedy(cid:258) hipisa- mi, punkami, opozycjonistami, karierowiczami, korpo- szczurami, japiszonami czy kujonami i mówili, (cid:285)e wszyscy po trzydziestce nie maj(cid:200) racji. Dzi(cid:258) Ty we(cid:283) z nich przyk(cid:239)ad. 14 Poleć książkęKup książkę Dlaczego? Jutro to dzi(cid:258), tyle (cid:285)e jutro Przez lata wpadali(cid:258)my w pu(cid:239)apk(cid:218) — niby odrzucili(cid:258)my stwierdzenie „byt kszta(cid:239)tuje (cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202)”, ale zast(cid:200)pili(cid:258)my je popadni(cid:218)ciem w (cid:285)ycie definiowane nie przez nas samych, a jedynie przez pewne zamienniki, trofea, które mia(cid:239)y nam to (cid:285)ycie zape(cid:239)ni(cid:202). Mój dziadek opowiada(cid:239) o przedwojennych rzemie(cid:258)lnikach, których ceniono i szanowano. Zarabiali cz(cid:218)sto wi(cid:218)cej ni(cid:285) nauczyciele, którzy przecie(cid:285) stanowili o rozwoju spo(cid:239)ecze(cid:241)- stwa. Rzemie(cid:258)lnicy za(cid:258) mieli swoje marki, najcz(cid:218)(cid:258)ciej zak(cid:239)a- dy firmowali w(cid:239)asnymi nazwiskami i uto(cid:285)samiano ich z jako- (cid:258)ci(cid:200) ich pracy. Kiedy jednak taki rzemie(cid:258)lnik traci(cid:239) np. r(cid:218)k(cid:218) w wyniku wypadku, jego (cid:285)ycie w(cid:239)a(cid:258)ciwie mog(cid:239)o si(cid:218) sko(cid:241)czy(cid:202). Nie móg(cid:239) by(cid:202) ju(cid:285) dalej rzemie(cid:258)lnikiem. Po wojnie babcia sko(cid:241)czy(cid:239)a farmacj(cid:218), posz(cid:239)a do pierwszej pracy, jej znajomi równie(cid:285). Ludzie ko(cid:241)czyli studia i dostawali jednakowe pensje. Równo(cid:258)(cid:202) funkcjonowa(cid:239)a w sposób wr(cid:218)cz niesamowity — niezale(cid:285)nie od tego, jak dobry (czy s(cid:239)aby) by(cid:239)e(cid:258), dostawa(cid:239)e(cid:258) tyle samo. Trudno by(cid:239)o si(cid:218) wybi(cid:202) i stworzy(cid:202) swoj(cid:200) mark(cid:218), bo jednostka nie mia(cid:239)a takiego znaczenia jak ca(cid:239)y lud pracuj(cid:200)cy. (cid:165)wiat pracy i (cid:285)ycia spo(cid:239)ecznego czy ro- dzinnego by(cid:239) definiowany w(cid:239)a(cid:258)nie przez prac(cid:218) — prac(cid:218) trybi- ków w maszynie. A gdy pojawia(cid:239)y si(cid:218) problemy z jakimi(cid:258) trybikami, to mo(cid:285)na je by(cid:239)o zast(cid:200)pi(cid:202) innymi. Pod koniec Polski Ludowej ojciec sko(cid:241)czy(cid:239) studia, poszed(cid:239) do pracy w banku, co z jednej strony nie by(cid:239)o idea(cid:239)em dla socjalistycznego systemu, ale z drugiej strony PRL lat 80. od socjalizmu trzyma(cid:239) si(cid:218) ju(cid:285) do(cid:258)(cid:202) daleko. Tworzono zatem now(cid:200) definicj(cid:218) cz(cid:239)owieka pracy — móg(cid:239) to ju(cid:285) by(cid:202) przedsi(cid:218)- biorca (najlepiej z firmy polonijnej) czy chocia(cid:285)by dealer 15 Poleć książkęKup książkę Ty w social mediach z banku, zawód totalnie kapitalistyczny. W nowy system wchodzili(cid:258)my wi(cid:218)c ze spo(cid:239)ecze(cid:241)stwem, które chcia(cid:239)o praco- wa(cid:202) w nowej rzeczywisto(cid:258)ci i znów niekoniecznie chcia(cid:239)o tworzy(cid:202) marki osobiste. Bardziej liczy(cid:239)a si(cid:218) bowiem praca dla marki ni(cid:285) praca nad swoj(cid:200) mark(cid:200). Z czym dzi(cid:258) si(cid:218) obudzili babcia, dziadek, ojciec czy ich rówie- (cid:258)nicy? Z (cid:285)yciem cz(cid:218)sto udanym, zawodowo czy rodzinnie, ale nie takim, jakie chcieli stworzy(cid:202). Znajomy dosta(cid:239) zawa(cid:239)u, bo straci(cid:239) prac(cid:218). Inny zacz(cid:200)(cid:239) pi(cid:202), bo poszed(cid:239) na emerytur(cid:218) i nie wie, co robi(cid:202). Jeszcze jeden wpad(cid:239) w depresj(cid:218), bo musia(cid:239) zmieni(cid:202) zawód w wieku 50 lat. Okaza(cid:239)o si(cid:218), (cid:285)e niby wszyscy maj(cid:200) sukcesy zawodowe, (cid:285)e niby pracuj(cid:200) od lat i zyskuj(cid:200) do(cid:258)wiadczenie, ale nie stworzyli niczego dla siebie. Cz(cid:218)sto nawet buduj(cid:200) sobie pomniki — zarabiaj(cid:200) dobrze, kupuj(cid:200) roz- maite rzeczy, ale to nie oznacza, (cid:285)e te pomniki s(cid:200) dla nich. Ho(cid:239)duj(cid:200) pewnemu stylowi (cid:285)ycia. Co najgorsze, pewna grupa naszych ojców i dziadków (bab(cid:202) i mam równie(cid:285)!) wp(cid:218)dza nasze pokolenie w pu(cid:239)apk(cid:218) znacznie gorsz(cid:200). Maj(cid:200)c 20 czy 30 lat, nie da si(cid:218) bowiem (cid:285)y(cid:202) w dzisiejszej rze- czywisto(cid:258)ci tak, jak nasi rodzice (cid:285)yli ile(cid:258) lat temu. Nie da si(cid:218) s(cid:239)ucha(cid:202) ich rad i wciela(cid:202) ich w (cid:285)ycie. Dzi(cid:258) pój(cid:258)cie na „dobre” studia nie zapewni Ci pracy. Nie zapewni te(cid:285) jej najlepsze technikum zawodowe. Nie da Ci jej nawet doktorat. Nie znajdziesz spokojnej posadki na uczelni. Nie b(cid:218)dziesz mia(cid:239) pewnej posady w pa(cid:241)stwowej firmie. Nie przepracujesz w jednym miejscu do emerytury. Nie dorobisz si(cid:218) ma(cid:239)ego samochodu, za pi(cid:218)(cid:202) lat wi(cid:218)kszego, a po dziesi(cid:218)ciu latach nie zmienisz mieszkania na wi(cid:218)ksze. Nie ma powrotu do starych czasów i starych recept. A wielu, niestety, takie stare recepty próbuje nam dzi(cid:258) oferowa(cid:202). 16 Poleć książkęKup książkę Dlaczego? A konkrety? Najcz(cid:218)(cid:258)ciej nikt ich dla Ciebie nie ma. Mówi(cid:200): „Trzeba by(cid:239)o i(cid:258)(cid:202) na inne studia”. Mówi(cid:200): „Zobacz na Kasi(cid:218), ona ma robot(cid:218)”. Mówi(cid:200): „Po co ci te studia, jak mog(cid:239)e(cid:258) mie(cid:202) fach w r(cid:218)ku?”. Mówi(cid:200): „Gdyby(cid:258) ty mia(cid:239) takie (cid:285)ycie jak ja! Ja ju(cid:285) od ma(cid:239)ego musia(cid:239)em my(cid:258)le(cid:202) o zarabianiu”. I tak dalej, i tak dalej. Mowa- -trawa, która jedynie zap(cid:218)dza nas do naro(cid:285)nika. My(cid:258)li k(cid:239)(cid:218)bi(cid:200) si(cid:218) w g(cid:239)owie, kompleksy si(cid:218) tworz(cid:200), a mury rosn(cid:200). Po jakim(cid:258) czasie mo(cid:285)e i nasze (cid:285)ycie si(cid:218) u(cid:239)o(cid:285)y, ale stosunki z najbli(cid:285)- szymi b(cid:218)d(cid:200) znacznie ch(cid:239)odniejsze, a my popadniemy w piek(cid:239)o codzienno(cid:258)ci, w którym rutyna praca – dom – robota, a tak(cid:285)e poczucie bezsilno(cid:258)ci, braku wp(cid:239)ywu i oboj(cid:218)tno(cid:258)(cid:202) dadz(cid:200) nam si(cid:218) we znaki. Prze(cid:285)yjemy to (cid:285)ycie, mo(cid:285)e nawet czasem do(cid:258)(cid:202) udanie, ale z poczuciem niedosytu, bo znów staniemy si(cid:218) niewolnikami schematu i to nie my sami b(cid:218)dziemy decydo- wa(cid:202) o w(cid:239)asnym losie. To firma, praca, szef, rodzic, znajomy, ktokolwiek b(cid:218)dzie nas prowadzi(cid:239). B(cid:218)dziemy prowadzeni, a nie b(cid:218)dziemy prowadzi(cid:202). Co Ty tu, k*rwa, piszesz? Mam pewien problem, bo nie chc(cid:218) popada(cid:202) w styl coachów, którzy wznosz(cid:200) si(cid:218) na wy(cid:285)yny emocjonalne i duchowe, aby przekona(cid:202) nas, (cid:285)e musimy by(cid:202) ku*wa g(cid:239)odni, (cid:285)e nasze (cid:285)ycie zale(cid:285)y tylko od nas albo (cid:285)e nasz poziom bioenergetyczno(cid:258)ci jest za niski. To s(cid:200) najcz(cid:218)(cid:258)ciej mrzonki, cho(cid:202) je(cid:258)li komu(cid:258) to pomaga, to jego sprawa. Nie jestem coachem, nie jestem (cid:285)adnym natchnionym guru, nie mam ambicji zmiany syste- mu, lecz jedynie próbuj(cid:218) zrobi(cid:202) co(cid:258) ze swoim (cid:285)yciem. Mam baga(cid:285) do(cid:258)wiadcze(cid:241), znam pewne narz(cid:218)dzia i mo(cid:285)liwo(cid:258)ci, któ- re mo(cid:285)esz pozna(cid:202) i Ty. Od Ciebie zale(cid:285)y, co z tym zrobisz. 17 Poleć książkęKup książkę Ty w social mediach W tej ksi(cid:200)(cid:285)ce nie ma gotowych trików, które dadz(cid:200) Ci prac(cid:218) wart(cid:200) miliony. Nie ma tu szybkich sposobów na wzbogacenie si(cid:218) czy karier(cid:218). Nie znajdziesz tu krótkiego poradnika, co zrobi(cid:202) w social mediach, aby znale(cid:283)(cid:202) prac(cid:218) marze(cid:241). Nie cho- dzi bowiem o triki czy gr(cid:218) na kodach. Nie ma (cid:285)adnych kodów. Jeste(cid:258) tylko Ty. Mo(cid:285)esz to przeczyta(cid:202) i wzi(cid:200)(cid:202) co(cid:258) dla siebie. Mo(cid:285)esz te(cid:285) nie wzi(cid:200)(cid:202) nic i post(cid:218)powa(cid:202) po swoje- mu. Grunt, by(cid:258) u(cid:258)wiadomi(cid:239) sobie to, co najwa(cid:285)niejsze. To, co najwa(cid:285)niejsze Niewa(cid:285)ne, ile masz lat. Niewa(cid:285)ne, czy masz na utrzymaniu rodzin(cid:218). Pracujesz na zmywaku, sko(cid:241)czy(cid:239)e(cid:258) prawo i sprzeda- jesz frytki, prowadzisz firm(cid:218), jeste(cid:258) dyrektorem, in(cid:285)ynierem czy nie sko(cid:241)czy(cid:239)e(cid:258) liceum. Twoja sprawa. Chodzi w(cid:239)a(cid:258)nie o Ciebie. O to, aby(cid:258) u(cid:258)wiadomi(cid:239) sobie swoj(cid:200) sytuacj(cid:218). (cid:191)eby(cid:258) kolejne dni prze(cid:285)y(cid:239) (cid:258)wiadomie, buduj(cid:200)c swoje (cid:285)ycie zawodo- we, osobiste, spo(cid:239)eczne w taki sposób, aby by(cid:239)o to Twoje (cid:285)ycie, a nie zbiór elementów, których nie da si(cid:218) sklei(cid:202) w jeden spójny obraz. Ten obraz nazywa si(cid:218) Twoj(cid:200) mark(cid:200) osobist(cid:200). Jest unikalny i zale(cid:285)y tylko od Ciebie. Co to jest marka osobista? Na czym polega jej budowanie, czyli personal branding? My w latach 90. czy nawet w pierwszej dekadzie XXI w. mieli(cid:258)my luksus zniewolenia. Nasze umys(cid:239)y zniewoli(cid:239)y kor- poracja, liberalizm i sen o karierze. Dzi(cid:258) obudzili(cid:258)my si(cid:218) w wolno(cid:258)ci — mi(cid:218)dzy innymi dzi(cid:218)ki internetowi w wersji 2.0 i zmianom spo(cid:239)eczno-gospodarczym. Ale od tej wolno(cid:258)ci ci(cid:200)gle chcemy ucieka(cid:202). Marzymy o pa(cid:241)stwie opieku(cid:241)czym, spokojnej posadce do emerytury, a tymczasem to dopiero 18 Poleć książkęKup książkę Dlaczego? dzi(cid:258) mamy mo(cid:285)liwo(cid:258)ci. Mo(cid:285)emy by(cid:202) kim(cid:258), a nie tylko trybi- kiem w maszynie. (cid:191)eby by(cid:202) kim(cid:258), musimy by(cid:202) przede wszyst- kim sob(cid:200) i pokaza(cid:202) to (cid:258)wiatu, czyli budowa(cid:202) swoj(cid:200) mark(cid:218) osobist(cid:200). Tak naprawd(cid:218), nawet je(cid:258)li nie b(cid:218)dziesz si(cid:218) zajmowa(cid:239) personal brandingiem, to on zajmie si(cid:218) Tob(cid:200). Wszystko, co robisz w (cid:285)yciu, sk(cid:239)ada si(cid:218) na Twoj(cid:200) mark(cid:218) osobist(cid:200), wi(cid:218)c nie musisz sobie odpowiada(cid:202) na pytanie: „Czy zaczn(cid:218) budowa(cid:202) swoj(cid:200) mark(cid:218)?”. Ju(cid:285) j(cid:200) budujesz, a raczej ona sama si(cid:218) buduje. Ty musisz sobie odpowiedzie(cid:202) na jedno proste pytanie: czy chcesz budowa(cid:202) j(cid:200) (cid:258)wiadomie. Czym w ogóle jest ta marka? Zanim powiemy co(cid:258) o marce osobistej, musimy si(cid:218) dowie- dzie(cid:202), czym jest marka. Bo ka(cid:285)dy ma jakie(cid:258) wyobra(cid:285)enie na temat tego s(cid:239)owa. Ka(cid:285)dy z nas kojarzy Nike, McDonald’s, Coca-Col(cid:218) czy Apple. To wielkie, globalne marki, które siedz(cid:200) w naszych g(cid:239)owach. Te firmy kilkadziesi(cid:200)t lat temu odesz(cid:239)y od strategii marketingowej znanej przez wiele lat i przesta(cid:239)y skupia(cid:202) si(cid:218) na promowaniu produktów, a zacz(cid:218)(cid:239)y stosowa(cid:202) strategi(cid:218) tzw. brandingu, czyli budowania marki . Dzi(cid:218)ki temu zmieni(cid:239) si(cid:218) (cid:258)wiat konsumpcji. Niby ci(cid:200)gle mo- (cid:285)emy pi(cid:202) t(cid:218) sam(cid:200) coca-col(cid:218), ale to nie jest raczej wybór pro- duktu, bo jest lepszy ni(cid:285) inny. To pewien wybór stylu (cid:285)ycia. Konkretnych skojarze(cid:241) i warto(cid:258)ci. Czego(cid:258), co w sercu, a nie w rozumie. Przecie(cid:285) dzi(cid:258) poszczególne produkty praktycz- nie si(cid:218) mi(cid:218)dzy sob(cid:200) nie ró(cid:285)ni(cid:200), a jednak niektóre odnosz(cid:200) sukces, a inne przegrywaj(cid:200). Tak samo jak ludzie — cz(cid:218)sto mo(cid:285)e wydawa(cid:202) Ci si(cid:218), (cid:285)e jeste(cid:258) gorszy od innych, a de facto ci inni nie s(cid:200) w niczym lepsi. Ba, nawet specjalnie si(cid:218) nie ró(cid:285)nicie, bo na przyk(cid:239)ad sko(cid:241)czyli(cid:258)cie podobne uczelnie czy 19 Poleć książkęKup książkę Ty w social mediach macie podobne do(cid:258)wiadczenia zawodowe. A jednak kto(cid:258) odnosi sukces, a kto(cid:258) przegrywa. (cid:191)eby nie wyg(cid:239)asza(cid:202) tu specjalnego wyk(cid:239)adu na temat marek i brandingu, zacytuj(cid:218) klasyka — Philipa Kotlera: „Marka jest ofert(cid:200) pochodz(cid:200)c(cid:200) ze znanego (cid:283)ród(cid:239)a. Nazwa marki (…) wywo(cid:239)uje wiele skoja- rze(cid:241) (…). Takie skojarzenia tworz(cid:200) wizerunek marki”1. (cid:165)wietnie przek(cid:239)ada si(cid:218) to na nasze (cid:285)ycie. Ka(cid:285)dy z nas (cid:285)yje w jakim(cid:258) (cid:258)rodowisku. Ka(cid:285)dy z czym(cid:258) si(cid:218) kojarzy. Ka(cid:285)dy co- dziennie post(cid:218)puje w okre(cid:258)lony sposób. Ka(cid:285)dy buduje wi(cid:218)c wizerunek swojej w(cid:239)asnej marki. Codziennie, ca(cid:239)y czas, wszystkimi dzia(cid:239)aniami b(cid:200)d(cid:283) ich brakiem. Nie da si(cid:218) uciec od w(cid:239)asnej marki. Mo(cid:285)na jej co najwy(cid:285)ej nie zna(cid:202), nie by(cid:202) (cid:258)wia- domym, ale to nie znaczy, (cid:285)e jej nie ma. A ten personal branding — co to za wymys(cid:239)? Podejrzewam, (cid:285)e mo(cid:285)esz mie(cid:202) odczucie, i(cid:285) personal bran- ding, czyli proces budowania marki osobistej, to jaka(cid:258) amery- ka(cid:241)ska wrzutka. Mo(cid:285)esz my(cid:258)le(cid:202), (cid:285)e napisa(cid:239)em o tym ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218), by(cid:258) j(cid:200) kupi(cid:239), a ja zarobi(cid:239) kas(cid:218). Pewnie my(cid:258)lisz te(cid:285), (cid:285)e ten cyrk jest zwi(cid:200)zany z ca(cid:239)ym tym coachingiem i rozwojem osobi- stym, o których s(cid:239)yszysz w telewizji (cid:258)niadaniowej i w sieci. To jednak b(cid:218)d(cid:200) stereotypy. Proponowa(cid:239)bym Ci, aby(cid:258) wyrzu- ci(cid:239) je z g(cid:239)owy. Zejd(cid:283) na ziemi(cid:218), bo tutaj s(cid:200) ca(cid:239)kiem realne sprawy, których dotyczy personal branding: (cid:120) praca, (cid:120) (cid:285)ycie, (cid:120) pieni(cid:200)dze. 1 P. Kotler, Marketing, Dom Wydawniczy REBIS, Warszawa 2005, s. 10. 20 Poleć książkęKup książkę Dlaczego? Te trzy terminy s(cid:200) wed(cid:239)ug mnie kluczowe dla zrozumienia procesu budowania w(cid:239)asnej marki. Jest ona niezb(cid:218)dna, by rozwija(cid:202) si(cid:218) na rynku pracy, a jednocze(cid:258)nie mo(cid:285)e bardzo pomóc w szcz(cid:218)(cid:258)liwszym (cid:285)yciu. Je(cid:258)li b(cid:218)dziesz mia(cid:239) dobr(cid:200) mark(cid:218), to (cid:239)atwiej b(cid:218)dzie Ci z prac(cid:200), a przez to (cid:239)atwiej b(cid:218)dzie o równowag(cid:218) pomi(cid:218)dzy prac(cid:200) a pozosta(cid:239)ymi sferami (cid:285)ycia, na czele z rodzin(cid:200) i czasem wolnym. A (cid:285)eby(cid:258) zszed(cid:239) ju(cid:285) zupe(cid:239)nie na ziemi(cid:218), to podpowiem Ci, (cid:285)e posiadaj(cid:200)c siln(cid:200) mark(cid:218), mo(cid:285)esz po prostu wi(cid:218)cej zarabia(cid:202). Nie s(cid:200) to wi(cid:218)c (cid:285)adne mrzonki. Podobno na ksi(cid:200)(cid:285)kach nie da si(cid:218) zarobi(cid:202). Nieprawda. Micha(cid:239) Szafra(cid:241)ski, znany bloger, zarobi(cid:239) na samej przedsprzeda(cid:285)y swojej ksi(cid:200)(cid:285)ki ponad pó(cid:239) miliona na czysto2. Gdyby nie mia(cid:239) marki Micha(cid:239) Szafra(cid:241)ski, niewiele by zarobi(cid:239). Nie musisz od razu zarabia(cid:202) miliona, bez obaw. Szafra(cid:241)ski pracowa(cid:239) na tak(cid:200) pozycj(cid:218) swojej marki kilka lat. Zaczyna(cid:239) od zera czytelników na swoim blogu. Czyli by(cid:239) albo w takiej sytuacji jak Ty w tej chwili, albo w gorszej. Wró(cid:202)my do definicji. Personal branding to „proces polegaj(cid:200)cy na tym, (cid:285)e jednostki i przedsi(cid:218)biorcy indywidualizuj(cid:200) si(cid:218) oraz wyró(cid:285)niaj(cid:200) z t(cid:239)umu i przedstawiaj(cid:200) warto(cid:258)(cid:202) — w sferze profesjonalnej lub osobistej — zasobów i kompetencji, do których jako jedyni maj(cid:200) dost(cid:218)p. Proces ten realizuj(cid:200) ró(cid:285)nymi kana(cid:239)ami, prezentuj(cid:200)c spójny komunikat i wizerunek, aby osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) wyznaczony cel. W ten sposób jednostka mo(cid:285)e ugruntowa(cid:202) swoj(cid:200) warto(cid:258)(cid:202) jako specjalista w danej dziedzinie, 2 http://antyweb.pl/michal-szafranski-ksiazka-sprzedaz/?utm_source= feedburner utm_medium=feed utm_campaign=Feed 3A+Antyweb +(AntyWeb), dost(cid:218)p: 28.08.2016. 21 Poleć książkęKup książkę Ty w social mediach zapracowa(cid:202) na swoj(cid:200) wiarygodno(cid:258)(cid:202), rozwin(cid:200)(cid:202) karier(cid:218) i nabra(cid:202) pewno(cid:258)ci siebie”3. Ta definicja mi si(cid:218) podoba. Jest chyba najlepsz(cid:200), jak(cid:200) spotka- (cid:239)em. Niby troch(cid:218) d(cid:239)uga, ale przez to dotyka kilku kwestii i jest wed(cid:239)ug mnie bardziej zrozumia(cid:239)a, szczególnie dla osoby, która nie mia(cid:239)a dot(cid:200)d do czynienia z tematem, a dla takich osób w du(cid:285)ej mierze pisz(cid:218) te s(cid:239)owa. Bo tu nie chodzi o lajki na Facebooku albo o to, by(cid:258) mia(cid:239) miliony obserwuj(cid:200)cych na Twitterze. Przesta(cid:241) tak o tym my(cid:258)le(cid:202). Nie o to chodzi w so- cial mediach. Nie o to chodzi w budowaniu w(cid:239)asnej marki. Chodzi o co(cid:258) innego. (cid:120) Je(cid:258)li stracisz prac(cid:218), znajdziesz now(cid:200). (cid:120) B(cid:218)dziesz potrafi(cid:239) dzia(cid:239)a(cid:202) z korzy(cid:258)ci(cid:200) dla siebie. (cid:120) B(cid:218)dziesz elastyczny, a to cecha ludzi inteligentnych. (cid:120) B(cid:218)dziesz potrafi(cid:239) dostosowa(cid:202) si(cid:218) do sytuacji. (cid:120) B(cid:218)dziesz móg(cid:239) si(cid:218) wyró(cid:285)ni(cid:202). (cid:120) Wszystko, co robisz, b(cid:218)dziesz robi(cid:239) dla siebie — b(cid:218)dzie to budowa(cid:202) Twoj(cid:200) unikaln(cid:200) mark(cid:218), a nie b(cid:218)dzie sz(cid:239)o w niebyt. (cid:120) B(cid:218)dziesz bardziej (cid:258)wiadomy i nie zginiesz. (cid:120) B(cid:218)dziesz prowadzi(cid:239) lepsze (cid:285)ycie. B(cid:218)dziesz szcz(cid:218)(cid:258)liwszy. 3 D. Schawbel, Personal branding 2.0. Cztery kroki do zbudowania marki osobistej, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2012, s. 18. 22 Poleć książkęKup książkę Dlaczego? Dlaczego akurat dzi(cid:258)? Poj(cid:218)cie marki osobistej nie jest nowe. Istnieje od 1997 roku, gdy pojawi(cid:239)o si(cid:218) w s(cid:239)ynnym artykule Toma Petersa The Brand Called You4. Wtedy jednak by(cid:239)a to raczej wizja, bo medialna i technologiczna rzeczywisto(cid:258)(cid:202) pozwala(cid:239)y kszta(cid:239)to- wa(cid:202) si(cid:218) tylko markom osobistym wielkich gwiazd sportu, filmu czy telewizji. Jednak dzi(cid:258) (cid:258)wiat si(cid:218) zmieni(cid:239). Nie jeste- (cid:258)my ju(cid:285) w 1997 roku. Dzi(cid:258) mamy nowy (wspania(cid:239)y?) (cid:258)wiat. Nowa gospodarka, w której obecnie funkcjonujemy, ma swoje dobre, ale te(cid:285) z(cid:239)e strony (jak alkohol z piosenki (cid:258)piewanej przez Andrzeja Grabowskiego). Rynek pracy zmieni(cid:239) si(cid:218) diametralnie. W Polsce oprócz zmian globalnych mamy te(cid:285) do czynienia z wieloma lokalnymi — g(cid:239)ównie zwi(cid:200)zanymi z transformacj(cid:200) gospodarki centralnie planowanej w wolno- rynkow(cid:200), pozostaniem pewnych (cid:258)rodowisk na marginesie oraz problemami z redystrybucj(cid:200) zysków wynikaj(cid:200)cych z rozwoju gospodarczego. Mamy bezrobocie, nie mamy sta- (cid:239)ych umów i pewno(cid:258)ci zatrudnienia (jakby kiedy(cid:258) taka pewno(cid:258)(cid:202) naprawd(cid:218) istnia(cid:239)a). Mamy za to wiele nowych mo(cid:285)- liwo(cid:258)ci, których cz(cid:218)sto nie rozumiemy — jest outsourcing, jest praca zdalna, jest internet. Jednak bardziej widzimy pro- blemy i to w(cid:239)a(cid:258)nie one oraz to, co spada na nas z globalnej rzeczywisto(cid:258)ci, wp(cid:239)ywaj(cid:200) silnie na rynek pracy. Na tym rynku mamy do czynienia ze zmianami, na przyk(cid:239)ad z wyodr(cid:218)bnia- niem si(cid:218) nowych grup pracowników. Niektórzy id(cid:200) do góry, robi(cid:200) kariery, bo s(cid:200) (cid:283)ród(cid:239)em innowacji i warto(cid:258)ci. Inni zostaj(cid:200) w tyle i trac(cid:200) sens, bo staj(cid:200) si(cid:218) jedynie wykonawcami zada(cid:241), 4 https://www.fastcompany.com/28905/brand-called-you, dost(cid:218)p: 28.08.2016. 23 Poleć książkęKup książkę Ty w social mediach ale s(cid:200) tak(cid:285)e ci, którzy pozostaj(cid:200) na marginesie — jako pra- cownicy (bez wykszta(cid:239)cenia, bez do(cid:258)wiadczenia, bez mo(cid:285)li- wo(cid:258)ci i ch(cid:218)ci rozwoju) oraz konsumenci (zbyt biedni, by konsumowa(cid:202) jak inni)5. Niestety, w naszych mediach i g(cid:239)o- wach króluje negatywny obraz dzisiejszego (cid:258)wiata. Nie wiem jednak, czy jest dzi(cid:258) o tyle gorzej w porównaniu z tym, co by(cid:239)o kiedy(cid:258). Na pewno — dzi(cid:218)ki marce osobistej — mo(cid:285)emy mie(cid:202) na swoje (cid:285)ycie i otoczenie wi(cid:218)kszy wp(cid:239)yw ni(cid:285) nasi rodzice czy dziadkowie. To w du(cid:285)ej mierze od nas zale(cid:285)y, w której grupie pracowników si(cid:218) znajdziemy. Zale(cid:285)y to w du(cid:285)ej mierze od Ciebie, bo globalne procesy globalnymi procesami, ale (cid:285)ycie (cid:285)yciem. Mamy na nie wp(cid:239)yw i ten wp(cid:239)yw mo(cid:285)na zobrazowa(cid:202) siln(cid:200) mark(cid:200) osobist(cid:200). Na rynek pracy wesz(cid:239)o pokolenie Y, zwane te(cid:285) millenialsami. To ludzie urodzeni po 1980 roku, wychowani ju(cid:285) w III RP, w (cid:258)wiecie, w którym internet i technologie sta(cid:239)y si(cid:218) codzien- no(cid:258)ci(cid:200). Ta grupa to ponad 11 milionów osób, które dzi(cid:258) szturmem wchodz(cid:200) na rynek pracy. To ma bardzo istotne konsekwencje, bowiem starsi pracownicy i pracodawcy nie s(cid:200) gotowi na przyj(cid:218)cie nowych ludzi. Pokolenie naszych rodziców i nasze ró(cid:285)ni(cid:200) si(cid:218) od siebie, wi(cid:218)c pewien konflikt jest nieunikniony. Podobnie by(cid:239)o pomi(cid:218)dzy pokoleniami naszych rodziców i dziadków. Dzi(cid:258) ten konflikt pokole(cid:241) jest oczywi(cid:258)cie bardziej medialny, a przez to ma na nas wi(cid:218)k- szy wp(cid:239)yw. Pokolenie Y jest z pewno(cid:258)ci(cid:200) inne ni(cid:285) pokolenie X (nasi rodzice), o dziadkach nie wspominaj(cid:200)c. Jeste(cid:258)my naj- pewniej bardziej niecierpliwi, bardziej roszczeniowi, a przez to tak(cid:285)e (cid:239)atwiej si(cid:218) za(cid:239)amujemy, przejmujemy i wydaje si(cid:218) 5 M. Castells, W(cid:239)adza komunikacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, s. 45. 24 Poleć książkęKup książkę Dlaczego? nam, (cid:285)e jeste(cid:258)my najwa(cid:285)niejsi. Ta mieszanka mo(cid:285)e by(cid:202) wybu- chowa i wielu moich rówie(cid:258)ników, a tak(cid:285)e m(cid:239)odszych ode mnie nie radzi sobie na rynku, a wi(cid:218)c nie radzi sobie te(cid:285) w (cid:285)y- ciu. Jednak nie dramatyzowa(cid:239)bym. Zmiany maj(cid:200) to do siebie, (cid:285)e potrzeba czasu, by do nich dojrze(cid:202). Niektórzy potrzebuj(cid:200) go mniej, inni wi(cid:218)cej. (cid:146)atwiej jest (cid:285)y(cid:202) z tymi zmianami, je(cid:258)li ma si(cid:218) silny fundament. Silnym fundamentem powinna by(cid:202) w dzisiejszym (cid:258)wiecie marka osobista. Dzisiejszy (cid:258)wiat jest bowiem dotkni(cid:218)ty permanentnym kryzysem. Zacz(cid:200)(cid:239) si(cid:218) on w 2008 roku, w momencie wybu- chu globalnego kryzysu finansowego, ale dzi(cid:258) przekszta(cid:239)ci(cid:239) si(cid:218) w kryzys spo(cid:239)eczno-gospodarczy, w którym coraz wi(cid:218)k- sz(cid:200) rol(cid:218) odgrywa aspekt spo(cid:239)eczny. Gospodarczo (cid:258)wiat si(cid:218) odbi(cid:239), a my w Polsce przeszli(cid:258)my przez ten kryzys prawie such(cid:200) nog(cid:200). Spo(cid:239)ecznie nas jednak mocno dotkn(cid:200)(cid:239), szczegól- nie w warstwie mentalnej, bo zakorzeni(cid:239) w naszych g(cid:239)owach to, (cid:285)e jest. Jest nam ci(cid:218)(cid:285)ej, ci(cid:200)gle czytamy o tym, (cid:285)e to poko- lenie rodziców by(cid:239)o tym, któremu si(cid:218) uda(cid:239)o. Nam b(cid:218)dzie gorzej, a ju(cid:285) mamy na to dowody, bo ci(cid:218)(cid:285)ej jest z prac(cid:200), znalezieniem mi(cid:239)o(cid:258)ci na d(cid:239)u(cid:285)ej ni(cid:285) do nast(cid:218)pnego poranka, o dzieciach ju(cid:285) nie wspomn(cid:218). To medialna (cid:258)ciema, przed któr(cid:200) mo(cid:285)na si(cid:218) obroni(cid:202), je(cid:258)li jest si(cid:218) siln(cid:200) jednostk(cid:200) i ma si(cid:218) jedn(cid:200) rzecz: siln(cid:200) mark(cid:218) osobist(cid:200). Internet zmieni(cid:239) nasze (cid:285)ycie. To nie jest wynalazek na miar(cid:218) telefonu. To wynalazek na miar(cid:218) ognia. My z internetu nie korzystamy, my z nim i w nim (cid:285)yjemy. To medium, które jest naszym przed(cid:239)u(cid:285)eniem, a cz(cid:218)sto jest po prostu nami. To „tkanka komunikacyjna naszego (cid:285)ycia”6, a nie narz(cid:218)dzie do komunikacji. Ma wp(cid:239)yw na nas, a my na niego. Dzi(cid:218)ki inter- 6 M. Castells, W(cid:239)adza…, s. 74. 25 Poleć książkęKup książkę Ty w social mediach netowi mo(cid:285)emy si(cid:218) komunikowa(cid:202) inaczej — to bana(cid:239). Ale my (cid:285)yjemy inaczej i internet wp(cid:239)ywa na nasze (cid:285)ycie osobiste, zwi(cid:200)zki, relacje rodzinne, prac(cid:218), polityk(cid:218), sprawy spo(cid:239)eczne, rozrywk(cid:218) i finanse. Na ka(cid:285)d(cid:200) sfer(cid:218) (cid:285)ycia, a dzi(cid:218)ki niemu przenikanie si(cid:218) sfery pracy i czasu wolnego równie(cid:285) komplet- nie si(cid:218) zmieni(cid:239)o. Dzi(cid:258) popularna zrobi(cid:239)a si(cid:218) tzw. praca z do- mu, wi(cid:218)c do lamusa odszed(cid:239) s(cid:239)ynny, wyczekiwany przez na- szych dziadków w fabrykach fajrant. Cz(cid:218)sto pracujemy ze smartfona, w którym równie(cid:285) pokazujemy naszym dzieciom bajki. Przeniesienie si(cid:218) ze sfery pracy do sfery (cid:285)ycia rodzinne- go jest dzi(cid:258) cz(cid:218)sto niezauwa(cid:285)alne. Granice si(cid:218) zatar(cid:239)y, podob- nie jak granice pomi(cid:218)dzy (cid:258)wiatem wirtualnym a realnym. Takich (cid:258)wiatów ju(cid:285) nie ma. Musisz wi(cid:218)c my(cid:258)le(cid:202) o sobie jako o marce funkcjonuj(cid:200)cej w (cid:258)wiecie, w którym internet jest jak tlen. Nie mo(cid:285)esz si(cid:218) rozwija(cid:202) bez internetu, a tym bardziej bez mediów spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowych, które s(cid:200) fundamentem in- ternetu i budowania sieci spo(cid:239)ecznego wp(cid:239)ywu. Kim jeste(cid:258)? Odnajd(cid:283) siebie i pod(cid:200)(cid:285)aj swoj(cid:200) (cid:258)cie(cid:285)k(cid:200) Utar(cid:239)o si(cid:218) takie powiedzenie, wymy(cid:258)lone przez by(cid:239)ego szefa Intela, jednej z najwi(cid:218)kszych na (cid:258)wiecie firm technologicz- nych, (cid:285)e przetrwaj(cid:200) tylko paranoicy7. Bez obaw, wszyscy jeste(cid:258)my paranoikami, nawet je(cid:258)li nie zdajemy sobie z tego sprawy. Wszystko jest ulotne i kruche, wi(cid:218)c bez paranoi trudno przetrwa(cid:202) w takim (cid:258)wiecie. Przetrwasz. Tylko co z tego? 7 Zob. A. Grove, Only the Paranoid Survive, „Profile Business”, 1998. 26 Poleć książkęKup książkę Dlaczego? Nic. B(cid:218)dziesz (cid:285)y(cid:239), potem umrzesz, wszyscy o Tobie zapo- mn(cid:200), a Twoje cia(cid:239)o po ilu(cid:258) tam dniach znajd(cid:200) stra(cid:285)acy, bo b(cid:218)dzie tak (cid:258)mierdzie(cid:202), (cid:285)e s(cid:200)siedzi si(cid:218) wkurz(cid:200). Przykra wizja. Na szcz(cid:218)(cid:258)cie, mo(cid:285)esz jej unikn(cid:200)(cid:202). Musisz jednak zmieni(cid:202) swój sposób my(cid:258)lenia. Nie mo(cid:285)esz funkcjonowa(cid:202) w systemie przestarza(cid:239)ym, który mo(cid:285)e kiedy(cid:258) si(cid:218) sprawdza(cid:239), ale dzi(cid:258) — w (cid:258)wiecie chaosu — nie jest skuteczny. Zanim zaczniesz budowa(cid:202) swoj(cid:200) mark(cid:218) osobist(cid:200), musisz po- zna(cid:202) siebie. Jasne, nie zrobisz tego ot tak sobie. Nie przycho- dzi to (cid:239)atwo i nie jest to trening z repertuaru tych do zrobie- nia w jeden weekend. Ale na szcz(cid:218)(cid:258)cie wielu przed Tob(cid:200) ju(cid:285) o tym my(cid:258)la(cid:239)o i dzi(cid:218)ki temu b(cid:218)dzie Ci (cid:239)atwiej. Nasze mózgi pracuj(cid:200), praktycznie zanim si(cid:218) urodzili(cid:258)my. Nasi rodzice przekazuj(cid:200) nam zestaw cech, my(cid:258)li i pogl(cid:200)dów. Robi(cid:200) to nie(cid:258)wiadomie, bo ca(cid:239)y ten proces odbywa si(cid:218) w g(cid:239)(cid:218)- bokich warstwach naszej psychiki. Odczuwamy i my(cid:258)limy w pewien sposób, bo mamy w sobie zakodowane archetypy my(cid:258)lenia i odczuwania. To s(cid:200) klucze, które uruchamiaj(cid:200) odpowiednie pok(cid:239)ady w naszej psychice i biologii. Dzi(cid:218)ki nim nasz (cid:258)wiat staje si(cid:218) bardziej uporz(cid:200)dkowany. Ka(cid:285)da reli- gia i ideologia wykorzystuje archetypy. Reklama równie(cid:285) si(cid:218) nimi pos(cid:239)uguje. Korzystaj(cid:200) z nich marki. Mo(cid:285)e zatem po- mog(cid:200) tak(cid:285)e Tobie? Czytasz to i my(cid:258)lisz, (cid:285)e jestem nawiedzony? (cid:191)e to sekciar- stwo? (cid:191)e to jakie(cid:258) freudowskie (a w(cid:239)a(cid:258)ciwie jungowskie) brednie? Mo(cid:285)liwe, nie twierdz(cid:218), (cid:285)e to s(cid:200) pewniki naukowe. Nie jest to ksi(cid:200)(cid:285)ka naukowa i chodzi w niej o to, by Ci po- móc, a nie co(cid:258) udowodni(cid:202). Spójrz jednak na marki produktów i us(cid:239)ug, z których korzystasz. Spójrz na swoje decyzje i dzia- (cid:239)ania. Czy wszystkie mo(cid:285)esz uzasadni(cid:202) racjonalnie? (cid:165)miem w(cid:200)tpi(cid:202). 27 Poleć książkęKup książkę Ty w social mediach (cid:120) Kupujesz Happy Meal w McDonald’s i przenosisz si(cid:218) w (cid:258)wiat marze(cid:241) i dzieci(cid:241)stwa. (cid:120) Kupujesz iPhone’a i ju(cid:285) jeste(cid:258) rebeliantem, my(cid:258)l(cid:200)cym inaczej. (cid:120) Korzystasz z perfum Chanel i stajesz si(cid:218) obiektem uwiel- bienia, przede wszystkim dla siebie samego. (cid:120) Masz buty Nike i zostajesz bohaterem. Prawie jakby(cid:258) pomalowa(cid:239) pokój farb(cid:200) z Leroy Merlin („B(cid:200)d(cid:283) bohaterem w swoim domu”). Nie jest tak? Nigdy tak nie pomy(cid:258)la(cid:239)e(cid:258)? Us(cid:239)ugi czy produkty, z których korzystasz, nie by(cid:239)y Twoim przed(cid:239)u(cid:285)eniem? Nie wierz(cid:218). Zerknij na ludzi wymienionych w lewej kolumnie poni(cid:285)ej (tabela 1.2) i pomy(cid:258)l, co Ci si(cid:218) z nimi kojarzy. Jakie warto(cid:258)ci, dokonania, co otwieraj(cid:200) w Twojej g(cid:239)owie. Nie pisz, (cid:285)e to pi(cid:239)karz czy polityk. Napisz, o czym my(cid:258)lisz. Ja np. widz(cid:218) Roberta Lewandowskiego i my(cid:258)l(cid:218), (cid:285)e to pracu(cid:258). Podziwiam papie(cid:285)a Franciszka za otwarto(cid:258)(cid:202). Obama kojarzy mi si(cid:218) z po- konywaniem przeciwno(cid:258)ci. Wa(cid:239)(cid:218)sa to taki go(cid:258)(cid:202) z s(cid:200)siedztwa, a Jobs to troch(cid:218) szaleniec, troch(cid:218) czarodziej. TABELA 1.2. Marki osobiste i skojarzenia z nimi Robert Lewandowski Steve Jobs Papie(cid:285) Franciszek Barack Obama Lech Wa(cid:239)(cid:218)sa 28 Poleć książkęKup książkę Dlaczego? Mog(cid:218) tak wymienia(cid:202) dalej. Widzisz tych ludzi i w Twojej g(cid:239)owie uruchamiaj(cid:200) si(cid:218) kolejne sekwencje. Uruchamiasz swoj(cid:200) nie(cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202) zbiorow(cid:200), czyli pewne wzorce i w(cid:239)a(cid:258)nie ar- chetypy, które s(cid:200) uniwersalne i mamy je zakodowane w naszej psychice. Ty te(cid:285) mo(cid:285)esz uruchamia(cid:202) u innych odpowiednie partie psychiki. To zadzia(cid:239)a samoistnie, bez scenariusza. Tylko musisz mie(cid:202) tego (cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202). Marki korzystaj(cid:200) z wielu ró(cid:285)nych archetypów. Na podstawie teorii Carla G. Junga, a tak(cid:285)e pó(cid:283)niejszych prac Josepha Campbella czy Margaret Mark i Carola S. Pearsona wyodr(cid:218)b- niamy podstawowe typy archetypów, z których korzystaj(cid:200) znane marki. Ty równie(cid:285) mo(cid:285)esz skorzysta(cid:202) z tego dorobku, aby stworzy(cid:202) mark(cid:218) osobist(cid:200). Czy ka(cid:285)da marka musi mie(cid:202) archetyp? Poni(cid:285)sze zestawienie (rysunek 1.1) prezentuje popularn(cid:200) typologi(cid:218) archetypów marek. Do ka(cid:285)dej z nich przyporz(cid:200)d- kowano w dodatku znane marki, aby (cid:239)atwiej by(cid:239)o zrozumie(cid:202) zagadnienie. Ka(cid:285)dy ten archetyp ma okre(cid:258)lone cechy, które oferuj(cid:200) nam dane marki i które mo(cid:285)na te(cid:285) uto(cid:285)samia(cid:202). (cid:120) Opiekun (dyscyplina, ochrona, kontrola) — jego misj(cid:200) jest pomaganie innym i ich ochrona. To mo(cid:285)e by(cid:202) guru, ksi(cid:200)dz, przewodnik duchowy, ale niekoniecznie jaki(cid:258) ostry przywódca, który rz(cid:200)dzi i dzieli. Bardziej si(cid:218) opiekuje, ni(cid:285) przewodzi. 29 Poleć książkęKup książkę Ty w social mediach RYSUNEK 1.1. Archetypy w (cid:258)wiecie marek, Kondycja marek w Polsce, http://www.yr.pl/sites/default/files/BAV_2013_v3.pdf, dost(cid:218)p: 28.08.2016 (cid:120) Wojownik (akcja, honor, si(cid:239)a, zwyci(cid:218)stwo) — to mo(cid:285)e by(cid:202) historia od pucybuta do milionera, ale niekoniecznie. To kto(cid:258), kto jest bohaterem i sam zwyci(cid:218)(cid:285)a. Pokonuje przeciwno(cid:258)ci i osi(cid:200)ga sukces. To chocia(cid:285)by prawie ka(cid:285)dy przedsi(cid:218)biorca. 30 Poleć książkęKup książkę Dlaczego? (cid:120) Towarzysz-zwyk(cid:239)y cz(cid:239)owiek (przyja(cid:283)(cid:241), wsparcie) — prostolinijny, taki jak Ty. To mo(cid:285)e by(cid:202) Twój kolega z dzieci(cid:241)stwa, który towarzyszy Ci przez ile(cid:258) lat, ma po- dobne do(cid:258)wiadczenia i na tym buduje swoj(cid:200) mark(cid:218). Taki jak Ty. (cid:120) Wielbiciel (nami(cid:218)tno(cid:258)(cid:202), marzenie, romans) — to kto(cid:258), kto na pierwszy plan wysuwa uczucia. Nie musi by(cid:202) ekshi- bicjonist(cid:200), ale niew(cid:200)tpliwie przez wielu mo(cid:285)e by(cid:202) tak po- strzegany, szczególnie w (cid:258)wiecie mediów spo(cid:239)eczno(cid:258)cio- wych, gdzie (cid:239)atwo o ekspresj(cid:218) uczu(cid:202) i emocji. (cid:120) Czarodziej (transformacja, rado(cid:258)(cid:202)) — troch(cid:218) tajemniczy, troch(cid:218) niedost(cid:218)pny, uduchowiony. Dzia(cid:239)a w taki sposób, aby nie by(cid:239)o to zwyk(cid:239)e dzia(cid:239)anie, lecz co(cid:258), co jest otoczone aur(cid:200) magii. (cid:120) M(cid:218)drzec (m(cid:200)dro(cid:258)(cid:202), przeznaczenie, mistrzostwo) — ma do(cid:258)wiadczenie, jest m(cid:200)dry i z t(cid:200) m(cid:200)dro(cid:258)ci(cid:200) uto(cid:285)samiaj(cid:200) go inni. Przychodz(cid:200) po rad(cid:218), wsparcie, wiedz(cid:218). (cid:120) Patriarcha-w(cid:239)adca (autorytet, tradycja, porz(cid:200)dek) — konserwatysta, który buduje swoj(cid:200) pozycj(cid:218) na wieloletnim do(cid:258)wiadczeniu, wiedzy oraz na pewnym porz(cid:200)dku (cid:258)wiata, który go otacza. Mo(cid:285)e funkcjonowa(cid:202) w dzisiejszym (cid:258)wie- cie jako opoka, która opiera si(cid:218) przemianom i dzia(cid:239)a mimo chaosu oraz zmian. Robi swoje, bo jest autorytetem. (cid:120) Matka Ziemia-twórca (empatia, macierzy(cid:241)stwo, kreacja) — marka, która dba o siebie, ale przede wszystkim o in- nych. Jednocze(cid:258)nie mo(cid:285)e by(cid:202) wra(cid:285)liwym twórc(cid:200), artyst(cid:200), który tworzy na bazie naturalnego porz(cid:200)dku, uto(cid:285)samiany z macierzy(cid:241)stwem. 31 Poleć książkęKup książkę Ty w social mediach (cid:120) Dziewica (idealizm, bezinteresowno(cid:258)(cid:202), niewinno(cid:258)(cid:202)) — nie musisz by(cid:202) ekstrawertykiem, by by(cid:202) mark(cid:200) osobist(cid:200). Mo(cid:285)esz by(cid:202) skryty, mo(cid:285)esz mie(cid:202) swoje idea(cid:239)y i d(cid:200)(cid:285)y(cid:202) do ich realizacji bez krzyku i parcia na szk(cid:239)o. Mo(cid:285)esz by(cid:202) dziewic(cid:200), która jest uto(cid:285)samiana z idea(cid:239)ami i bezintere- sowno(cid:258)ci(cid:200). Marka tego typu jest trudna do pogodzenia z dzia(cid:239)aniem, które prawie zawsze wi(cid:200)(cid:285)e si(cid:218) z ubrudzeniem r(cid:200)k, ale istniej(cid:200) osoby, które z powodzeniem wdra(cid:285)aj(cid:200) ten model w (cid:285)ycie. (cid:120) Kusicielka-buntownik (kuszenie, pokusa, niebezpieczna przyjemno(cid:258)(cid:202)) — jeden z najciekawszych, bo najtrudniej- szych do utrzymania w (cid:258)wiecie, w którym coraz mniej jest przejrzysto(cid:258)ci dawnego typu. Je(cid:258)li jeste(cid:258) buntowni- kiem czy kusicielem, to jak mo(cid:285)esz zgadza(cid:202) si(cid:218) na komer- cyjn(cid:200) wspó(cid:239)prac(cid:218) na swoim blogu? Dla wielu to mo(cid:285)e by(cid:202) nie do pogodzenia. Ale wszystko zale(cid:285)y od Ciebie. (cid:120) Odkrywca (wyzwanie, przygoda, samopoznanie) — to kto(cid:258), kto szuka w(cid:239)asnej drogi, ci(cid:200)gle odkrywa co(cid:258) nowego, na nowo czego(cid:258) do(cid:258)wiadcza i jest otwarty na ró(cid:285)ne nowe doznania. (cid:120) B(cid:239)azen (nowy pocz(cid:200)tek, kreatywno(cid:258)(cid:202), bunt, rado(cid:258)(cid:202)) — taki Sta(cid:241)czyk, czyli teoretycznie (cid:258)mieszek, (cid:285)artowni(cid:258) i nie- powa(cid:285)ny go(cid:258)(cid:202), ale za pomoc(cid:200) takich technik mo(cid:285)e nie(cid:258)(cid:202) ca(cid:239)kiem m(cid:200)dry przekaz8. Mo(cid:285)esz si(cid:218) zastanowi(cid:202), do którego z tych archetypów Ci najbli(cid:285)ej. Zobacz, czy mo(cid:285)esz tworzy(cid:202) spójny wizerunek 8 http://marketerplus.pl/teksty/cykle/archetypy-marki-tozsamosc- -wizerunek-komunikacja-w-social-media-czesc-1-wprowadzenie/, dost(cid:218)p: 29.08.2016. 32 Poleć książkęKup książkę Dlaczego? odpowiadaj(cid:200)cy jednemu z nich. Nie namawiam Ci(cid:218) oczywi- (cid:258)cie do fetyszyzowania archetypów. Mo(cid:285)esz by(cid:202) raz buntow- nikiem, a raz b(cid:239)aznem. Nie mo(cid:285)na przesadzi(cid:202) z wej(cid:258)ciem w dan(cid:200) ram(cid:218), bo b(cid:218)dzie to sztuczne i uniemo(cid:285)liwi nam dzia- (cid:239)anie. Warto natomiast spojrze(cid:202) na archetypy z punktu wi- dzenia odbiorcy naszej marki. Je(cid:258)li za(cid:239)o(cid:285)ymy, (cid:285)e ka(cid:285)dy z nas ma jaki(cid:258) zakodowany zbiór cech i elementów, które umo(cid:285)li- wiaj(cid:200) nam postrzeganie pewnych symboli w dany sposób, to musimy wzi(cid:200)(cid:202) pod uwag(cid:218), (cid:285)e zachowanie A wciska nas w nisz(cid:218) — piszemy buntowniczy wpis na Facebooku, wi(cid:218)c jeste(cid:258)my postrzegani jako buntownicy. Nie mo(cid:285)emy po chwili zrobi(cid:202) zwrotu o 180 stopni i sta(cid:202) si(cid:218) potulni jak baranek, bo stracimy wiarygodno(cid:258)(cid:202). A marka osobista musi mie(cid:202) wiary- godno(cid:258)(cid:202), i to w dodatku tylko jedn(cid:200). Marka firmowa mo(cid:285)e straci(cid:202) wiarygodno(cid:258)(cid:202), a potem odzyska(cid:202) j(cid:200) np. po dobrym rebrandingu. Marka osobista ma tylko jedn(cid:200) wiarygodno(cid:258)(cid:202) i praktycznie niemo(cid:285)liwy jest jej rebranding. Musimy wi(cid:218)c post(cid:218)powa(cid:202) z ni(cid:200) bardzo rozwa(cid:285)nie. Co maj(cid:200) do tego te media spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowe? Kiedy(cid:258) wydawa(cid:239)o si(cid:218) nam, (cid:285)e jaka(cid:258) gwiazda jest wysoka. Potem spotykali(cid:258)my j(cid:200) na ulicy i okazywa(cid:239)o si(cid:218), (cid:285)e jeste(cid:258)my od niej wy(cid:285)si albo szczuplejsi. Przed drug(cid:200) wojn(cid:200) (cid:258)wiatow(cid:200) novum by(cid:239)o radio, przez które ludzie mogli us(cid:239)ysze(cid:202) cho(cid:202)by Pi(cid:239)sudskiego i mie(cid:202) o nim jakie(cid:258) wyobra(cid:285)enie. Okazywa(cid:239)o si(cid:218) ono jednak mylne. Po wojnie wyobra(cid:285)eniami o (cid:258)wiecie w du(cid:285)ej mierze zacz(cid:218)(cid:239)a rz(cid:200)dzi(cid:202) telewizja. To ona kreowa(cid:239)a gwiazdy i wzorce. To dzi(cid:218)ki niej pojawia(cid:239)y si(cid:218) kolejne marki osobiste, które zostawa(cid:239)y bohaterami masowej wyobra(cid:283)ni. 33 Poleć książkęKup książkę Ty w social mediach Ci ludzie z telewizji wydawali si(cid:218) zupe(cid:239)nie inni ni(cid:285) my, od- biorcy przekazu. Kto(cid:258) znajomy czasem mo(cid:285)e nawet trafi(cid:239) do telewizji, ale nie zostawa(cid:239) Krystyn(cid:200) Losk(cid:200) czy Dariuszem Szpakowskim. Dzi(cid:258) jednak sprawy maj(cid:200) si(cid:218) inaczej. Marki z dawnych lat (nawet Szpakowski) wchodz(cid:200) w (cid:258)wiat nowych mediów. Coraz trudniej (cid:285)y(cid:202) im bez Facebooka czy Twittera, bo publiczno(cid:258)(cid:202) ma dzi(cid:258) inne oczekiwania. Ta publiczno(cid:258)(cid:202) jest w mediach spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowych, sp(cid:218)dza w nich wi(cid:218)cej czasu ni(cid:285) w telewizji i oczekuje, (cid:285)e gwiazdy te(cid:285) si(cid:218) tam pojawi(cid:200). Zmieni(cid:239)a si(cid:218) konsumpcja mediów, a przez to mamy do czy- nienia z konieczno(cid:258)ci(cid:200) rewizji strategii marek osobistych, bo zacz(cid:218)(cid:239)y one wymaga(cid:202) cz(cid:218)stszego kontaktu, szerszego otwar- cia na odbiorców oraz pokazania siebie w nowym (cid:258)wietle. Dzi(cid:258) marki osobiste musz(cid:200) zej(cid:258)(cid:202) z coko(cid:239)u. To zej(cid:258)cie na ziemi(cid:218) dotyczy gwiazd i dla niektórych z nich jest bolesne. Wiele jest przyk(cid:239)adów osób, które nie poradzi(cid:239)y sobie w dobie mediów spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowych. Dzi(cid:218)ki tym mediom dochodzi wi(cid:218)c do przetasowania w elicie, ale tak(cid:285)e zatarcia granicy pomi(cid:218)dzy elit(cid:200) a reszt(cid:200). Dzi(cid:218)ki social mediom bowiem osoby z tej reszty mog(cid:200) si(cid:218) przebi(cid:202) i równie(cid:285) sta(cid:202) si(cid:218) markami osobistymi. Dawniej tak(cid:200) mark(cid:200) mog(cid:239)e(cid:258) by(cid:202) dla kolegów z pracy czy grup znajomych. Nie sposób jednak by(cid:239)o si(cid:218) przebi(cid:202) i wyj(cid:258)(cid:202) do szerszej publiczno(cid:258)ci. By(cid:239)o to znacznie trudniejsze ni(cid:285) dzisiaj, bo wymaga(cid:239)o np. zaprosze(cid:241) do telewizji czy wyst(cid:218)pów w radiu albo prasie. By(cid:239)o to czym(cid:258) elitarnym, nieosi(cid:200)galnym dla wielu osób. Dzi(cid:258) szanse si(cid:218) wy- równa(cid:239)y. Oczywi(cid:258)cie, nie s(cid:200) w stu procentach równe, ale taka sytuacja jest niemo(cid:285)liwa. Natomiast na pewno jest dzi(cid:258) (cid:239)atwiej. By si(cid:218) przebi(cid:202), kiedy(cid:258) trzeba by(cid:239)o mie(cid:202) wi(cid:218)cej szcz(cid:218)(cid:258)cia i by(cid:202) mo(cid:285)e by(cid:202) lepszym. Dzi(cid:258) — wynika to z wielu moich rozmów 34 Poleć książkęKup książkę Dlaczego? do tej ksi(cid:200)(cid:285)ki oraz lektury wywiadów z ró(cid:285)nymi lud(cid:283)mi- -markami osobistymi — równie(cid:285) trudno jest by(cid:202) mark(cid:200) osobist(cid:200) na wysokim poziomie, ale je(cid:258)li jeste(cid:258) interesuj(cid:200)cy, to jest Ci du(cid:285)o (cid:239)atwiej si(cid:218) wybi(cid:202). Micha(cid:239) Sadowski mówi na- wet, (cid:285)e on sam jest we wszystkim (cid:258)redni. A dla wielu jest ju(cid:285) go(cid:258)ciem z innej planety. O Robercie Lewandowskim (zwa- nym „Kosmit(cid:200)”) nawet nie wspominam. Tymczasem pos(cid:239)u- chamy Lewego i dowiemy si(cid:218), (cid:285)e on ci(cid:200)gle stara si(cid:218) by(cid:202) lepszy i wcale si(cid:218) za lepszego od innych nie uwa(cid:285)a. Social media to Twoja w(cid:239)asna stacja telewizyjna. Kiedy(cid:258) mu- sieliby Ci(cid:218) do telewizji zaprosi(cid:202), a Ty dzi(cid:258) sam jeste(cid:258) Ruper- tem Murdochem i jednocze(cid:258)nie gwiazd(cid:200) swojego show. Te media to Twój przeka(cid:283)nik, ale te(cid:285) i przekaz. S(cid:200) przed(cid:239)u(cid:285)eniem Ciebie samego, zgodnie z tym, co ju(cid:285) kilkadziesi(cid:200)t lat temu (w epoce grubo przed internetem) wie(cid:258)ci(cid:239) wci(cid:200)(cid:285) aktualny Marshall McLuhan. Dzi(cid:258) to Ty zapraszasz innych i jeste(cid:258) go- spodarzem, a nie go(cid:258)ciem. Pami(cid:218)taj tylko o tym, (cid:285)e lubimy chodzi(cid:202) w go(cid:258)ci do ludzi sympatycznych. Nie chcemy obcowa(cid:202) z oszustami i antypa- tycznymi typami. Postaraj si(cid:218) wi(cid:218)c by(cid:202) prawdziwy w tym, co robisz w sieci. Nie twórz tu swojego awatara jak z gry „Second Life”. B(cid:200)d(cid:283) otwarty i sympatyczny. B(cid:200)d(cid:283) sob(cid:200). Nie twórz wynaturzonej, sztucznej kreacji samego siebie, bo sko(cid:241)czy to si(cid:218) tak jak dla bohatera filmu „Sala samobójców” w re(cid:285)yserii Jana Komasy. Social media to fantastyczne narz(cid:218)- dzie, podobne jednak do miecza — mo(cid:285)e ratowa(cid:202) (cid:285)ycie ale te(cid:285) dzia(cid:239)a(cid:202) obosiecznie. Uwa(cid:285)aj, by nie oberwa(cid:202). 35 Poleć książkęKup książkę Ty w social mediach Najwa(cid:285)niejszy trik dla Ciebie Do ko(cid:241)ca nie mia(cid:239)em przekonania, (cid:285)e budowanie marki oso- bistej ma w ogóle sens. Troch(cid:218) my(cid:258)la(cid:239)em o tym, jak o mrzon- ce, któr(cid:200) niektórzy próbuj(cid:200) nam wcisn(cid:200)(cid:202) na ameryka(cid:241)sk(cid:200) mod(cid:239)(cid:218). My(cid:258)la(cid:239)em, (cid:285)e tak jest, ale zmieni(cid:239)em zdanie. Z(cid:239)o(cid:285)y(cid:239)o si(cid:218) na to wiele czynników, ale przede wszystkim kilka historii ludzi, z którymi mia(cid:239)em do czynienia w ostatnim czasie. 1. Kobieta, lat 35, uczestniczka mojego szkolenia z social media marketingu. Zaczynali(cid:258)my szkolenie, a ona, zamiast si(cid:218) przedstawi(cid:202), zapyta(cid:239)a: „Jak rozgraniczy(cid:202) na Facebooku tre(cid:258)ci prywatne i zawodowe?”. Temat rzeka. Nie da(cid:239)o si(cid:218) go zamkn(cid:200)(cid:202) szybko, bo ka(cid:285)dy zacz(cid:200)(cid:239) wyra(cid:285)a(cid:202) swoje zdanie. Kobieta nie dawa(cid:239)a za wygran(cid:200), bo twierdzi(cid:239)a, (cid:285)e Facebook nie jest przeznaczony do publikowania powa(cid:285)nych s(cid:239)u(cid:285)bowych tre(cid:258)ci, lecz powinno si(cid:218) tam umieszcza(cid:202) same zdj(cid:218)cia s(cid:239)odkich kociaków. Zaskoczy(cid:239)o mnie takie my(cid:258)lenie — s(cid:200)dzi(cid:239)em, (cid:285)e wygin(cid:218)(cid:239)o wiele lat temu. 2. Znajomi, przedzia(cid:239) wiekowy 18 – 26 lat. Ju(cid:285) wiele razy zaskakiwali mnie tym, (cid:285)e podpytuj(cid:200) o rad(cid:218) w kwestii pracy. A co ze mnie za ekspert? Ostatnio kilkoro zaskoczy(cid:239)o mnie jeszcze bardziej — zacz(cid:218)li podsuwa(cid:202) mi swoje CV z pro(cid:258)b(cid:200) o rad(cid:218). Chcieli, bym doradzi(cid:239), co zmieni(cid:202), co wyrzuci(cid:202), co doda(cid:202). Zastanowi(cid:239)o mnie, czemu w(cid:239)a(cid:258)ciwie o to pytaj(cid:200). Teraz wiem, (cid:285)e nie potrafi(cid:200) si(cid:218) z tym ogarn(cid:200)(cid:202). CV to troch(cid:218) inna epoka, dzi(cid:258) (cid:258)wiat wygl(cid:200)da inaczej, a to CV ci(cid:200)gle jest wa(cid:285)ne. 3. Znajomi zastanawiaj(cid:200)cy si(cid:218) nad tym, jak im ci(cid:218)(cid:285)ko, a jak kto(cid:258) inny ma fajnie, bo ma dobr(cid:200) robot(cid:218). Tu wiek nie ma znaczenia. W moim pokoleniu, pewnie podobnie jak w ka(cid:285)dym innym, zblazowanie i zniech(cid:218)cenie jest silne. 36 Poleć książkęKup książkę Dlaczego? Ko(cid:239)o trzydziestki si(cid:218) nasila. Sporo znam takich osób i sporo z nich mog(cid:239)oby sobie pomóc, gdyby chcia(cid:239)o. Jednak oni nie do ko(cid:241)ca chc(cid:200), nie do ko(cid:241)ca potrafi(cid:200). Takich spotykam codziennie. Ba, ja te(cid:285) czasem taki jestem i potrzebuj(cid:218) wsparcia innych. Po chwilowym przemy(cid:258)leniu dochodz(cid:218) do wniosku, (cid:285)e mam ca(cid:239)kiem nie(cid:283)le i mog(cid:218) si(cid:218) z Tob(cid:200) podzieli(cid:202) kilkoma poradami i historiami, dzi(cid:218)ki którym poznasz media spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowe i ich mo(cid:285)liwo(cid:258)ci. Ale przede wszystkim dowiesz si(cid:218), jak zaprz(cid:200)c social media do swojej dzia(cid:239)alno(cid:258)ci. U(cid:258)wiadomi(cid:239)em sobie, (cid:285)e faktycznie marka osobista ma zna- czenie. Umowy umowami, kompetencje kompetencjami, ale jednak liczy si(cid:218) to, co najbardziej ulotne i mi(cid:218)kkie, przynajm- niej na pierwszy rzut oka. Bo kto(cid:258) my(cid:258)li, (cid:285)e najwa(cid:285)niejszy jest dyplom uczelni albo do(cid:258)wiadczenie w mi(cid:218)dzynarodowej firmie, jaki(cid:258) certyfikat czy uko(cid:241)czony kurs. Fajnie to mie(cid:202), ale czasem decyduj(cid:200)cy mo(cid:285)e okaza(cid:202) si(cid:218) gag z CV, na przyk(cid:239)ad: „lubi(cid:218): Filmy gangsterskie, Techno i czarnych raperów, Jazd(cid:218) na ostrym kole, Zwierz(cid:218)ta, Jedzenie, Jak co(cid:258) si(cid:218) dzieje”. To od razu mówi wi(cid:218)cej o autorce (cytat jest autentyczny, dziewczyna w ko(cid:241)cu znalaz(cid:239)a prac(cid:218) gdzie(cid:258) indziej, ale na pod- stawie CV bra(cid:239)bym j(cid:200) w ciemno). Nie pami(cid:218)tam, jakie mia(cid:239)a wykszta(cid:239)cenie, do(cid:258)wiadczenie, ale jej CV zapami(cid:218)ta(cid:239)em. Dla mnie na pewno by(cid:239)a kim(cid:258), a nie kolejnym trybikiem w ma- 37 Poleć książkęKup książkę Ty w social mediach szynie. Bez coachingowej nowomowy, chodzi o to, by(cid:258) by(cid:239) jaki(cid:258). Nie masz by(cid:202) wy(cid:202)wiczony przez coacha. Nie masz by(cid:202) nauczony korpomowy. Nie masz robi(cid:202) CV pod szablon. W ogóle CV jest nic niewarte (jakby kiedy(cid:258) by(cid:239)o). Mo(cid:285)esz si(cid:218) nim podciera(cid:202), bo to tylko kawa(cid:239)ek papieru. On nie stanowi Twojej marki. Ja powiem Ci za(cid:258), co j(cid:200) stanowi i jaki jest najlepszy przepis na stworzenie dobrej marki osobistej. Uwaga, to jest ten moment! Nie ma przepisu! Uuu, emocje opad(cid:239)y. Koniec ksi(cid:200)(cid:285)ki. Oszuka(cid:239) mnie ten (cid:191)u- kowski. Do widzenia. Bez obaw — zap(cid:239)aci(cid:239)e(cid:258), wi(cid:218)c nale(cid:285)y Ci si(cid:218) wi(cid:218)cej stron. Ale jedno pozostaje aktualne — ten trik, który masz wykorzy- sta(cid:202), nazywa si(cid:218) brak triku. Nie ma (cid:285)adnych trików. (cid:191)adnego przepisu. (cid:191)adnej drogi na skróty. Mark(cid:218) osobist(cid:200) trzeba zb
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ty w social mediach. Podręcznik budowania marki osobistej dla każdego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: