Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00055 003477 18802043 na godz. na dobę w sumie
Ty wybierasz cel, my pokazujemy drogę! - książka
Ty wybierasz cel, my pokazujemy drogę! - książka
Autor: , Liczba stron: 136
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-1945-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Ty ustal co, my powiemy Ci jak!

Każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku. W przypadku drogi do celu pierwszym krokiem będzie ustalenie tego, co się chce osiągnąć. Wbrew pozorom jest to bardzo trudne - wielu ludzi tak naprawdę nie ma pojęcia, czego chce od życia. A może w głębi duszy wiedzą, tylko nie dopuszczają do siebie tych marzeń, ponieważ obawiają się porażki? Szkoda. Kto nie zna swojego celu, ten go na pewno nie osiągnie. Zatem może po prostu zamiast się bać, warto zacząć od wyznaczenia własnego celu? A potem go najzwyczajniej w świecie zrealizować...

Ta książka powstała po to, by Ci pomóc. Sebastian Kotow przeprowadził serię rozmów z Brianem Tracy. Wspólnie przygotowali dla Ciebie przewodnik, dzięki któremu osiągniesz wyznaczone cele. Poza teorią życiowego sukcesu znajdziesz tu także praktyczne ćwiczenia i zadania do samodzielnego wykonania. Uważasz, że każdy może napisać poradnik motywacyjny? To prawda. Ale nie każdy miał okazję przetestować metodykę osiągania celów w praktyce. Sięgnij więc po wywiady z ludźmi, którzy to zrobili, a dowiesz się, jak dotrzeć do stacji „Sukces”, i poznasz historie znanych i mniej znanych Polaków, którzy do niej trafili.
 

Brian Tracy - światowy autorytet w dziedzinie psychologii sukcesu i rozwoju osobistego. Jest autorem 70 książek przetłumaczonych na 40 języków, dostępnych w ponad 50 krajach, w tym światowych bestsellerów: Zarabiaj tyle, ile jesteś wart (Onepress 2015). W prowadzonych przez niego w ostatnich 30 latach seminariach wzięło dotąd udział ponad 5 mln osób w ponad 70 krajach. Każdego roku spędza w podróży prawie 200 dni i prowadzi wykłady dla z górą 250 tys. osób. Zarządza i prowadzi również firmy z branży mediów, e-marketingu, nowoczesnych technologii i hotelarstwa. Jego misją życiową jest pomaganie ludziom w osiąganiu życiowych i biznesowych celów.

Sebastian Kotow - konsultant, doradca strategiczny, mówca biznesowy i wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego. Przez wiele lat był prezesem zarządu firmy Brian Tracy International i wspólnikiem Briana Tracy. Zajmuje się psychologią biznesu i ekonomią zaufania. Jest autorem publikacji i artykułów na temat sprzedaży, zaufania w biznesie oraz motywacji. Jest prezesem zarządu firmy doradczej MindShift Lab, przewodniczącym rady nadzorczej firmy Quadrilion SA, członkiem rady ekspertów ośrodka dialogu i analiz ThinkTank oraz International Association for Research in Economic Psychology. W jego programach uczestniczyło w ciągu ostatnich kilku lat ponad 40 tys. osób. Jego motto życiowe brzmi: „Prawdziwa różnica między tym, co możliwe, a tym, co niemożliwe, leży w naszej determinacji. Zmiana wynika z tego, co robimy każdego dnia, a nie z tego, czego dokonujemy od czasu do czasu”.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autorzy oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autorzy oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Magdalena Dragon-Philipczyk Projekt okładki: Jan Paluch Grafika na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock. Fotografie wykorzystane w książce pochodzą z prywatnego archiwum Sebastiana Kotow. W książce wykorzystano fragmenty wywiadu w przekładzie Magdaleny Macińskiej Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/tywyce Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-283-1945-5 Copyright © Sebastian Kotow 2015 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści Przedmowa .......................................................................................9 Wst(cid:218)p ..............................................................................................13 Rozdzia(cid:239) 1. Wyznaczaj i osi(cid:200)gaj cele 25 Siedem zasad wyznaczania celów ..................................................34 Metoda wyznaczania i osi(cid:200)gania celów .........................................39 (cid:109)wiczenie .......................................................................................50 Inspiruj(cid:200)ca lektura dodatkowa .......................................................50 Rozdzia(cid:239) 2. Znajd(cid:283) swoj(cid:200) prawdziw(cid:200) misj(cid:218) i cel 51 Materia(cid:239)y dodatkowe ......................................................................77 Inspiruj(cid:200)ca lektura dodatkowa .......................................................78 Rozdzia(cid:239) 3. Dyscyplina my(cid:258)lenia 79 Wiara w siebie .................................................................................96 (cid:109)wiczenie .......................................................................................98 Materia(cid:239)y dodatkowe ......................................................................98 Inspiruj(cid:200)ca lektura dodatkowa .......................................................99 Rozdzia(cid:239) 4. We(cid:283) los w swoje r(cid:218)ce 101 Materia(cid:239)y dodatkowe ....................................................................119 Inspiruj(cid:200)ca lektura dodatkowa .....................................................119 – 5 – Poleć książkęKup książkę (cid:156) Spis treści Podsumowanie (cid:157) 121 Nr 1 — Nauczyciele (cid:285)ycia ...........................................................123 Nr 2 — Dowiedz si(cid:218) jak ...............................................................124 Nr 3 — Zmiana my(cid:258)lenia — zmiana (cid:285)ycia ..................................125 Nr 4 — Si(cid:239)a wiary .........................................................................125 Nr 5 — Nikt nie jest lepszy od Ciebie ........................................126 Nr 6 — Co wewn(cid:200)trz, to na zewn(cid:200)trz ........................................126 Nr 7 — Si(cid:239)a koncentracji ..............................................................127 Zako(cid:241)czenie 129 – 6 – Poleć książkęKup książkę (cid:156) Wstęp (cid:157) Wstęp „Nasz mózg zarz(cid:200)dza milionem reakcji chemicznych w orga- nizmie w ci(cid:200)gu minuty. Liczba mo(cid:285)liwych po(cid:239)(cid:200)cze(cid:241) mi(cid:218)dzy neuronami i ich konfiguracji jest tak du(cid:285)a, (cid:285)e pisana r(cid:218)cznie stworzy(cid:239)aby wers d(cid:239)ugo(cid:258)ci 10,5 miliona kilometrów. Nie istniej(cid:200) dla nas bariery. Nie ma na (cid:258)wiecie cz(cid:239)owieka, który cho(cid:202) zbli(cid:285)y(cid:239)by si(cid:218) do wykorzystania ca(cid:239)kowitych mo(cid:285)liwo(cid:258)ci umys(cid:239)u. Nasze nieprawdziwe przekonania i niewiedza o naszych mo(cid:285)liwo(cid:258)ciach s(cid:200) naszym najwi(cid:218)kszym wrogiem”. PROF. DAVID SAMULES, INSTYTUT WEIZMANNA Sebastian: Brian, ka(cid:285)dego roku spotykasz tysi(cid:200)ce ludzi na swoich seminariach, rozmawiasz z nimi, zadaj(cid:200) ci wiele pyta(cid:241) — co w twojej ocenie jest najwi(cid:218)kszym z(cid:239)odziejem szans i zadowolenia z (cid:285)ycia? Brian: Opowiem ci pewn(cid:200) anegdot(cid:218). M(cid:239)ody cz(cid:239)owiek zwró- ci(cid:239) si(cid:218) kiedy(cid:258) do filozofa ze s(cid:239)owami: „(cid:191)ycie jest ci(cid:218)(cid:285)kie”. Filozof po namy(cid:258)le odpar(cid:239): „W porównaniu do czego?”. Prawie ka(cid:285)dego dnia dostrzegam u ludzi du(cid:285)e poczucie nie- zadowolenia i rozczarowania wynikaj(cid:200)ce z nierealnych ocze- kiwa(cid:241) co do siebie i co do (cid:285)ycia. Z jakiego(cid:258) dziwnego powodu ludzie nie chc(cid:200) dostrzec i zrozumie(cid:202) jednej z (cid:285)elaznych zasad ludzkiego losu, a mianowicie tego, (cid:285)e w drodze do sukcesu – 13 – Poleć książkęKup książkę (cid:156) Ty wybierasz cel, my pokazujemy drogę! (cid:157) trzeba do(cid:258)wiadczy(cid:202) czasem bólu, zawsze wysi(cid:239)ku i regular- nie — rozczarowania. Musimy konfrontowa(cid:202) si(cid:218) z niepowo- dzeniami i z w(cid:239)asnymi rozterkami. Ludzie s(cid:200) nagradzani na forum za to, nad czym pracowali w pocie czo(cid:239)a i pokonuj(cid:200)c demony w(cid:239)asnej wyobra(cid:283)ni. W pewnej reklamie znany pi(cid:239)karz Leo Messi powiedzia(cid:239): „17 lat zaj(cid:218)(cid:239)o mi, aby odnie(cid:258)(cid:202) sukces »z dnia na dzie(cid:241)«”. Tak wi(cid:218)c konieczna jest akceptacja faktu, (cid:285)e mo(cid:285)e by(cid:202) ci(cid:218)(cid:285)ko, (cid:285)e do(cid:258)wiadczymy rozczarowania i nie- powodze(cid:241), (cid:285)e zajmie to sporo czasu, i chyba najwa(cid:285)niejsze (cid:127) (cid:285)e najwi(cid:218)ksz(cid:200) walk(cid:218) musimy stoczy(cid:202) z samym sob(cid:200). A kiedy si(cid:218) ju(cid:285) tego podejmiemy, inne walki b(cid:218)d(cid:200) du(cid:285)o (cid:239)atwiejsze. Sebastian: To prawda, (cid:285)e praca nad sob(cid:200) bywa bardzo trudna. Do(cid:258)wiadczamy l(cid:218)ku i strachu — czy si(cid:218) uda, czy dam rad(cid:218), czy to ma sens? Jest takie powiedzenie, (cid:285)e prawdziwa wol- no(cid:258)(cid:202) jest po drugiej stronie strachu. Co o tym s(cid:200)dzisz? Brian: Zgadzam si(cid:218) z tym, (cid:285)e strach parali(cid:285)uje ludzi i cz(cid:218)sto zabija ich marzenia. Moje do(cid:258)wiadczenie pokazuje jedn(cid:200) warto(cid:258)ciow(cid:200) lekcj(cid:218), a mianowicie — strach wynika bardzo cz(cid:218)sto z braku wiedzy lub braku kompetencji. To s(cid:200) ele- menty, na które mamy wp(cid:239)yw (cid:127) mo(cid:285)emy poszerza(cid:202) nasz(cid:200) wiedz(cid:218) i rozwija(cid:202) nasze kompetencje. Im wi(cid:218)ksza wiedza, wy(cid:285)sza (cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202), lepiej wykszta(cid:239)cone kompetencje, tym mniejszy bywa strach. Wiedza daje si(cid:239)(cid:218) i pewno(cid:258)(cid:202) siebie, kom- petencje utwierdzaj(cid:200) i ugruntowuj(cid:200) nasze poczucie w(cid:239)asnej warto(cid:258)ci. cdn. (cid:191)ycie jest cudowne i cenne. Mo(cid:285)esz dzisiaj korzysta(cid:202) z nie- ograniczonego zasobu mo(cid:285)liwo(cid:258)ci, które nie by(cid:239)y dost(cid:218)pne dla poprzednich pokole(cid:241). – 14 – Poleć książkęKup książkę (cid:156) Wstęp (cid:157) Wed(cid:239)ug statystyków zakres wiedzy dost(cid:218)pny na (cid:258)wiecie, który kiedy(cid:258) podwaja(cid:239) si(cid:218) co kilkadziesi(cid:200)t lat, pó(cid:283)niej co 12, teraz co 4 lata — w 2020 roku b(cid:218)dzie podwaja(cid:239) si(cid:218) co 72 godziny. Eksplozja kreatywno(cid:258)ci, informacji i technologii zaskakuje nas ka(cid:285)dego niemal dnia. To najlepszy czas w histo- rii ludzko(cid:258)ci, a przysz(cid:239)o(cid:258)(cid:202) zapowiada si(cid:218) bardzo ciekawie. Benjamin Franklin napisa(cid:239) kiedy(cid:258): „Cenisz swoje (cid:285)ycie? Zatem nie marnuj czasu, bo to z niego utkane jest (cid:285)ycie”. Zrozumia(cid:239)em, (cid:285)e najwi(cid:218)kszym marnotrawstwem (cid:285)yciowym nie jest wcale seria niezapowiedzianych przerywników, nag(cid:239)ych sytuacji, go(cid:258)ci czy telefonów. Najwi(cid:218)kszym marnotrawstwem jest (cid:285)ycie bez celu, bez jasnego poczucia sensu. Stare powie- dzenie, (cid:285)e „brak planu skazuje cz(cid:239)owieka na pora(cid:285)k(cid:218)”, okazuje si(cid:218) w wielu przypadkach prawdziwe i smutne. Wielu ludzi (cid:285)yje, jakby by(cid:239)o psem goni(cid:200)cym za zaj(cid:200)cem przez pole. Pies goni zaj(cid:200)ca, nagle kolejny zaj(cid:200)c wyskakuje i pies leci za nim. Kiedy prawie ju(cid:285) go ma, pojawia si(cid:218) trzeci zaj(cid:200)c i pies leci w innym kierunku. Na koniec dnia pies pada ze zm(cid:218)czenia, a nie z(cid:239)apa(cid:239) jeszcze (cid:285)adnego zaj(cid:200)ca. To jest historia o tym, kiedy ma si(cid:218) zbyt du(cid:285)o (cid:285)yciorysów i (cid:258)cie(cid:285)ek karier. Kiedy jest to niebezpieczne? Kiedy ludzie nie maj(cid:200) jasno(cid:258)ci co do swoich celów, goni(cid:200) za pierwsz(cid:200) prac(cid:200), potem kolej(cid:200) i kolejn(cid:200). Szukaj(cid:200) jednej inwestycji, a potem kolejnej. Wdaj(cid:200) si(cid:218) w kolejne zwi(cid:200)zki. Wed(cid:239)ug danych staty- stycznych w ci(cid:200)gu godziny w czasie ogl(cid:200)dania telewizji prze- ci(cid:218)tny cz(cid:239)owiek zmienia kana(cid:239) ponad 100 razy. W rezultacie rzadko ogl(cid:200)da którykolwiek program do ko(cid:241)ca. Cz(cid:218)sto tak w(cid:239)a(cid:258)nie ludzie prze(cid:285)ywaj(cid:200) swoje (cid:285)ycie. – 15 – Poleć książkęKup książkę (cid:156) Ty wybierasz cel, my pokazujemy drogę! (cid:157) Kilka dni temu spotka(cid:239)em si(cid:218) z wyj(cid:200)tkowym cz(cid:239)owiekiem, który osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:239) w (cid:285)yciu wiele sukcesów. Jest biznesmenem, filantropem, kolekcjonerem sztuki. Mieszka w Orlando na Florydzie. B(cid:218)d(cid:200)c u niego w domu, przegl(cid:200)da(cid:239)em na pó(cid:239)ce ksi(cid:200)(cid:285)ki wielu znanych i cenionych autorytetów z szeroko poj(cid:218)tej dziedziny psychologii sukcesu. Zapyta(cid:239)em go: „Rod, co wed(cid:239)ug ciebie jest najistotniejsze w tych wszystkich ksi(cid:200)(cid:285)- kach, ale i w twoich do(cid:258)wiadczeniach? Co poradzi(cid:239)by(cid:258) m(cid:239)o- dym ludziom, którzy dopiero zaczynaj(cid:200)?”. Odpowiedzia(cid:239): „Wydaje mi si(cid:218), (cid:285)e wiem, co jest najwi(cid:218)ksz(cid:200) przeszkod(cid:200)”. „Co to jest?” (cid:127) zapyta(cid:239)em. Odpowiedzia(cid:239): „Brak jasno(cid:258)ci w zakresie tego, co chcemy w (cid:285)yciu osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202)”. Po czym po chwili doda(cid:239): „Jest jeszcze jedna, wi(cid:218)ksza przeszkoda, a mia- nowicie niedoprowadzanie spraw do ko(cid:241)ca”. Wiem, (cid:285)e pomy(cid:258)lisz: „To banalne”. Jednak zastanów si(cid:218), ilu warto(cid:258)ciowych tematów, projektów, pomys(cid:239)ów nie sko(cid:241)- czy(cid:239)e(cid:258)? Umiej(cid:218)tno(cid:258)(cid:202) koncentracji i skupienia si(cid:218) na jednym zadaniu w drodze do realizacji celu jest koniecznym elementem suk- cesu. Na kolejnych stronach poka(cid:285)(cid:218) Ci, w jaki sposób to osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202). Wyja(cid:258)ni(cid:218) krok po kroku, jak wygl(cid:200)da system wyzna- czania i osi(cid:200)gania celów, którego nauczy(cid:239)em si(cid:218) od Briana Tracy. Ty te(cid:285) b(cid:218)dziesz móg(cid:239) stosowa(cid:202) go w swoim (cid:285)yciu i osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202), co zechcesz, szybciej ni(cid:285) do tej pory. Sebastian: Brian, jakie by(cid:239)y twoje pocz(cid:200)tki i sk(cid:200)d wzi(cid:200)(cid:239) si(cid:218) system ustalania i realizowania celów w twoim (cid:285)yciu? Brian: Kiedy by(cid:239)em m(cid:239)odym cz(cid:239)owiekiem, rzuci(cid:239)em szko(cid:239)(cid:218) i wyruszy(cid:239)em w (cid:258)wiat. Ima(cid:239)em si(cid:218) ró(cid:285)nych zaj(cid:218)(cid:202): pracowa(cid:239)em na zmywaku, w budowlance, w fabryce, na ranczo, jako mary- – 16 – Poleć książkęKup książkę (cid:156) Wstęp (cid:157) narz na norweskim statku towarowym na Atlantyku, a nawet na farmie, gdzie spa(cid:239)em na sianie i jad(cid:239)em posi(cid:239)ki z rodzin(cid:200) farmera. Kiedy nie mog(cid:239)em ju(cid:285) znale(cid:283)(cid:202) pracy fizycznej, zacz(cid:200)(cid:239)em pra- cowa(cid:202) jako akwizytor. (cid:191)eby móc op(cid:239)aci(cid:202) sobie pokój na stan- cji, codziennie musia(cid:239)em co(cid:258) sprzeda(cid:202). Pewnego dnia, siedz(cid:200)c samotnie w moim ma(cid:239)ym pokoiku, spontanicznie wzi(cid:200)(cid:239)em kartk(cid:218) papieru i spisa(cid:239)em list(cid:218) celów, które pragn(cid:200)(cid:239)em osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) w kolejnych miesi(cid:200)cach. Kartka gdzie(cid:258) si(cid:218) zgubi(cid:239)a i nigdy ju(cid:285) jej nie widzia(cid:239)em. Tymczasem sta(cid:239)o si(cid:218) co(cid:258) niewiarygodnego — w ci(cid:200)gu zaledwie 30 dni moje (cid:285)ycie si(cid:218) bardzo zmieni(cid:239)o. Moim g(cid:239)ównym celem by(cid:239) jak najwi(cid:218)kszy zarobek ze sprze- da(cid:285)y. W ci(cid:200)gu nast(cid:218)pnego tygodnia pozna(cid:239)em metod(cid:218) sprze- da(cid:285)y, która zadzia(cid:239)a(cid:239)a lepiej ni(cid:285) cokolwiek innego. Dzi(cid:218)ki niej potroi(cid:239)em swoj(cid:200) sprzeda(cid:285) pierwszego i kolejnego dnia. W ci(cid:200)gu miesi(cid:200)ca sta(cid:239)em si(cid:218) czo(cid:239)owym sprzedawc(cid:200) w 32-osobowym zespole. Wtedy przedsi(cid:218)biorca, który za(cid:239)o(cid:285)y(cid:239) firm(cid:218), sprzeda(cid:239) ca(cid:239)y biznes innemu przedsi(cid:218)biorcy, który w(cid:239)a(cid:258)nie osiedli(cid:239) si(cid:218) w mie(cid:258)cie. Dok(cid:239)adnie miesi(cid:200)c po tym, jak spisa(cid:239)em sobie list(cid:218) celów, nowy szef da(cid:239) mi sta(cid:239)(cid:200) pensj(cid:218) w wysoko(cid:258)ci 1000 dola- rów i nadzór nad reszt(cid:200) sprzedawców. To by(cid:239)o wi(cid:218)cej, ni(cid:285) kiedykolwiek zarobi(cid:239)em. By(cid:239) to te(cid:285) cel na szczycie mojej listy. W ci(cid:200)gu roku dwa razy zmieni(cid:239)em prac(cid:218). Zwi(cid:218)kszy(cid:239)em swój dochód o prawie 500 , zatrudni(cid:239)em nowy zespó(cid:239) sprzeda- (cid:285)owy do nowej firmy i wprowadzi(cid:239)em si(cid:218) do pi(cid:218)knie umeblo- wanego mieszkania. Zamiast w fast foodach zacz(cid:200)(cid:239)em jada(cid:202) – 17 – Poleć książkęKup książkę (cid:156) Ty wybierasz cel, my pokazujemy drogę! (cid:157) w eleganckich restauracjach. Z autobusu i taksówki prze- siad(cid:239)em si(cid:218) do w(cid:239)asnego samochodu. Z ledwo wi(cid:200)(cid:285)(cid:200)cego koniec z ko(cid:241)cem sprzedawcy sta(cid:239)em si(cid:218) mened(cid:285)erem, maj(cid:200)- cym pod sob(cid:200) 95-osobowy zespó(cid:239) i sze(cid:258)(cid:202) biur zarabiaj(cid:200)cych miliony dolarów co miesi(cid:200)c. Sebastian: To rzeczywi(cid:258)cie du(cid:285)a zmiana — jaki jednak wp(cid:239)yw mia(cid:239)a na ni(cid:200) ta kartka z celami? Brian: Zda(cid:239)em sobie wtedy spraw(cid:218), (cid:285)e proces wyznaczania celów ma w sobie co(cid:258) niezwyk(cid:239)ego. Przekona(cid:239)em si(cid:218), (cid:285)e kiedy spisujesz swoje cele na kartce, to tak naprawd(cid:218) wpisujesz je do programu w swojej pod(cid:258)wiadomo(cid:258)ci, gdzie nabieraj(cid:200) one mocy. Twoja pod(cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202), a nast(cid:218)pnie nad(cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202) pracuje nad tymi celami 24 godziny na dob(cid:218), podczas gdy ty chodzisz i (cid:258)pisz. Kiedy ju(cid:285) nastawisz swój umys(cid:239) na jasno sformu(cid:239)owane i spisane cele, uaktywnisz ca(cid:239)y zasób mocy umys(cid:239)owych, z których przeci(cid:218)tna osoba rzadko korzysta. Obrazy, wizualizacje, które tworzymy, nie s(cid:200) oceniane przez umys(cid:239) jako co(cid:258) nieprawdziwego. Umys(cid:239) zaczyna akceptowa(cid:202) to jako nasz(cid:200) rzeczywisto(cid:258)(cid:202) i w (cid:285)yciu zaczynaj(cid:200) pojawia(cid:202) si(cid:218) szanse i mo(cid:285)liwo(cid:258)ci. cdn. Cele i wizja tego, czego chcemy, powoduj(cid:200), (cid:285)e zaczynamy przyci(cid:200)ga(cid:202) do swojego (cid:285)ycia ludzi i okoliczno(cid:258)ci, które s(cid:200) zgodne z naszymi celami. Zaczynaj(cid:200) Ci przychodzi(cid:202) do g(cid:239)owy pomys(cid:239)y, które pozwol(cid:200) Ci zbli(cid:285)y(cid:202) si(cid:218) do celów. Stajesz si(cid:218) bardziej uwa(cid:285)ny i (cid:258)wiadomy tego, co pomo(cid:285)e Ci jeszcze szyb- ciej osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) cele. Kiedy zyskasz jasno(cid:258)(cid:202) co do tego, czego pragniesz, Twój zewn(cid:218)trzny (cid:258)wiat rezultatów zacznie niczym lustro odzwierciedla(cid:202) Twój wewn(cid:218)trzny (cid:258)wiat idei i obrazów. – 18 – Poleć książkęKup książkę (cid:156) Wstęp (cid:157) Ludzki mózg ma niepoj(cid:218)te wr(cid:218)cz mo(cid:285)liwo(cid:258)ci realizacji naj- bardziej kompleksowych dzia(cid:239)a(cid:241) i osi(cid:200)gania ambitnych celów. Niedawno w USA powsta(cid:239) projekt BRAIN Initiative, który wspieraj(cid:200) takie firmy jak Google i General Electric, z bud(cid:285)e- tem w wysoko(cid:258)ci ponad 300 milionów dolarów. Jego celem jest m.in. zrozumienie sposobu dzia(cid:239)ania mózgu, jego funkcjo- nalno(cid:258)ci, i dzi(cid:218)ki temu zrewolucjonizowanie nauki i upo- wszechnienie wiedzy, jak mo(cid:285)emy korzysta(cid:202) z mózgu w szer- szym zakresie. Cele s(cid:200) paliwem dla umys(cid:239)u — pobudzaj(cid:200) go, generuj(cid:200) emo- cje i inicjuj(cid:200) motywacj(cid:218). Brian po(cid:258)wieci(cid:239) temu zagadnieniu wiele lat pracy, moim celem jest popularyzowanie wielu sku- tecznych modeli na jeszcze wi(cid:218)ksz(cid:200) skal(cid:218). W realizacji celów wa(cid:285)nych jest kilka elementów — te pod- stawowe, jak spisana odpowiednio lista celów i sposób pla- nowania ich realizacji. To, jak wyznacza(cid:202) priorytety i jak si(cid:218) zorganizowa(cid:202). W jaki sposób nastawi(cid:202) si(cid:218) na cele we wszyst- kim, co si(cid:218) robi. Cele s(cid:200) narz(cid:218)dziem do dyscyplinowania si(cid:218) i skupiania na tym, czego chce si(cid:218) w (cid:285)yciu. Znam wiele osób, które dzi(cid:218)ki umiej(cid:218)tno(cid:258)ci stawiania i reali- zowania celów osi(cid:200)gn(cid:218)(cid:239)y niebywa(cid:239)y sukces, mkn(cid:200)c po szcze- blach kariery, buduj(cid:200)c swój biznes czy realizuj(cid:200)c ró(cid:285)nego rodzaju marzenia, które wcze(cid:258)niej by(cid:239)y tylko niedost(cid:218)pn(cid:200) iluzj(cid:200). Niektórzy stali si(cid:218) milionerami i liderami du(cid:285)ych organizacji. Zawarli szcz(cid:218)(cid:258)liwe ma(cid:239)(cid:285)e(cid:241)stwa, kupili pi(cid:218)kne domy w naj- lepszych dzielnicach. Ciesz(cid:200) si(cid:218) niezale(cid:285)no(cid:258)ci(cid:200) finansow(cid:200), – 19 – Poleć książkęKup książkę (cid:156) Ty wybierasz cel, my pokazujemy drogę! (cid:157) ale co równie wa(cid:285)ne — (cid:258)wiadomo(cid:258)ci(cid:200) tego, co dzia(cid:239)a, i jak mo(cid:285)na osi(cid:200)ga(cid:202) powtarzalne rezultaty. A to wszystko zacz(cid:218)(cid:239)o si(cid:218) od umiej(cid:218)tno(cid:258)ci wyznaczania celów. Kiedy zaczniesz stosowa(cid:202) zasady systematycznego wyzna- czania celów, zaczniesz osi(cid:200)ga(cid:202) efekty proporcjonalne do w(cid:239)o(cid:285)onego w nie wysi(cid:239)ku. Twoje wyniki z przeci(cid:218)tnych stan(cid:200) si(cid:218) nadzwyczajne. Staniesz si(cid:218) kompetentny i twórczy. Uru- chomisz swoje umys(cid:239)owe moce i osi(cid:200)gniesz sukces, który zadziwi nie tylko Twoje otoczenie, ale zaskoczy i Ciebie. Thomas Carlyle napisa(cid:239): „Cz(cid:239)owiek bez celu nie poczyni post(cid:218)pu nawet na najprostszej drodze. Cz(cid:239)owiek, który ma przed sob(cid:200) jasny cel, poczyni post(cid:218)py nawet na najbardziej kr(cid:218)tej (cid:258)cie(cid:285)ce”. Miliardera naftowego H.L. Hunta, który zaczyna(cid:239) jako syn dzier(cid:285)awcy ziemi z Arkansas, a sta(cid:239) si(cid:218) jednym z najbogat- szych ludzi na ziemi, zapytano pewnego razu o sekret suk- cesu. Odpowiedzia(cid:239), (cid:285)e s(cid:200) dwa warunki sukcesu. Po pierwsze, trzeba podj(cid:200)(cid:202) decyzj(cid:218) co do tego, czego si(cid:218) dok(cid:239)adnie chce. Wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) ludzi nigdy tego nie robi. Po drugie, nale(cid:285)y okre(cid:258)li(cid:202) cen(cid:218), jak(cid:200) trzeba b(cid:218)dzie zap(cid:239)aci(cid:202) za osi(cid:200)gni(cid:218)cie tego celu, a potem przyst(cid:200)pi(cid:202) do pracy. Cena sukcesu ma podwójny wymiar. Po pierwsze, musi by(cid:202) zap(cid:239)acona z wyprzedzeniem. To nie restauracja, w której mo(cid:285)na zap(cid:239)aci(cid:202) rachunek po posi(cid:239)ku. To sto(cid:239)ówka, w której p(cid:239)aci si(cid:218) za obiad, zanim si(cid:218) go dostanie. Po drugie, cena musi by(cid:202) zap(cid:239)acona w ca(cid:239)o(cid:258)ci, zanim b(cid:218)dziesz móg(cid:239) cieszy(cid:202) si(cid:218) sukcesem. Nie ma tu taryfy ulgowej. – 20 – Poleć książkęKup książkę (cid:156) Wstęp (cid:157) W ka(cid:285)dym momencie swojego (cid:285)ycia b(cid:218)dziesz w stanie stwier- dzi(cid:202), jak wysok(cid:200) cen(cid:218) przyjdzie Ci zap(cid:239)aci(cid:202). Rozejrzyj si(cid:218) wokó(cid:239). Twój obecny styl (cid:285)ycia, dochód i poziom sukcesu b(cid:218)d(cid:200) odzwierciedleniem ceny, jak(cid:200) zap(cid:239)aci(cid:239)e(cid:258) do tej pory. Je(cid:285)eli jeste(cid:258) niezadowolony z tego, co osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:239)e(cid:258), mo(cid:285)esz natychmiast przyst(cid:200)pi(cid:202) do pracy i zacz(cid:200)(cid:202) p(cid:239)aci(cid:202) cen(cid:218) za rezul- taty, którymi chcesz si(cid:218) cieszy(cid:202) w przysz(cid:239)o(cid:258)ci. Nie ma tutaj ogranicze(cid:241) poza tymi, które narzucisz sobie sam. Wyg(cid:239)osi(cid:239)em w swoim (cid:285)yciu setki wyk(cid:239)adów, prowadzi(cid:239)em wiele wyst(cid:200)pie(cid:241) inspiracyjnych, transmisji, w których uczest- niczy(cid:239)o nawet 200 tys. uczestników. Zawsze powtarzam uczestnikom przes(cid:239)anie, którego nauczy(cid:239) mnie Brian, a które sprawdzi(cid:239)em na w(cid:239)asnej skórze, a mianowicie: „Zdecyduj, czego dok(cid:239)adnie chcesz, zapisz to, sporz(cid:200)d(cid:283) plan, jak to osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202), a nast(cid:218)pnie pracuj nad nim ka(cid:285)dego dnia”. Jedno z moich ulubionych powiedze(cid:241) brzmi: „Do miejsc, do któ- rych warto doj(cid:258)(cid:202), nie ma dróg na skróty”. Tak samo jest z celami. Zadziwia mnie bardzo cz(cid:218)sto, jak ludzie komplikuj(cid:200) sobie (cid:285)ycie, szukaj(cid:200) dróg na skróty, karmi(cid:200) si(cid:218) w(cid:200)tpliwo(cid:258)ciami, zamiast zaufa(cid:202), ruszy(cid:202) do przodu, wykorzysta(cid:202) wiedz(cid:218) i algo- rytmy, które dzia(cid:239)aj(cid:200) w tak wielu przypadkach. Nie próbu- j(cid:200)c — odbieramy sobie szans(cid:218) na niepowodzenie, to nas uspo- kaja i dzi(cid:218)ki temu nie prze(cid:285)yjemy rozczarowania. Ale nie próbuj(cid:200)c — odbieramy sobie równie(cid:285) szanse na sukces. – 21 – Poleć książkęKup książkę (cid:156) Ty wybierasz cel, my pokazujemy drogę! (cid:157) Od czego zacząć? Niemal 90 naszego (cid:285)ycia zdeterminowane jest przez nawyki. Od momentu, kiedy wstajesz rano, po moment, kiedy idziesz spa(cid:202). Ludzie sukcesu to ci, którzy wyrobili sobie nawyki sukcesu. Ludzie nieodnosz(cid:200)cy sukcesów to ci, którzy jeszcze takich nawyków nie wypracowali. Zatem jaki nawyk b(cid:218)dzie przydatny na pocz(cid:200)tek? Najwa(cid:285)niejszy nawyk, który powiniene(cid:258) sobie wypracowa(cid:202), to regularne stawianie sobie celów. Nawyk ten przyczyni si(cid:218) do poprawy Twojego (cid:285)ycia bardziej ni(cid:285) jakikolwiek inny. Musimy wyja(cid:258)ni(cid:202) sobie jednak bardzo wa(cid:285)n(cid:200) kwesti(cid:218). Wiele osób zatrzymuje si(cid:218) na etapie wyznaczania celów i jest sfru- strowanych brakiem rezultatów. Nie wystarczy oczywi(cid:258)cie samo wyznaczanie celów. Musisz tak(cid:285)e opanowa(cid:202) kluczowe umiej(cid:218)tno(cid:258)ci ich osi(cid:200)gania. Potrzebna jest wiedza o tym, jak utrzyma(cid:202) pozytywne nasta- wienie w obliczu trudno(cid:258)ci. Musimy nauczy(cid:202) si(cid:218) tego, jak wzi(cid:200)(cid:202) pe(cid:239)n(cid:200) odpowiedzialno(cid:258)(cid:202) za swoje (cid:285)ycie i za to, co nam si(cid:218) przydarza. Musisz tak(cid:285)e okre(cid:258)li(cid:202) swoje szczególne umiej(cid:218)tno(cid:258)ci, mocne strony i zdoby(cid:202) tak(cid:200) pozycj(cid:218) w bran(cid:285)y, która da Ci sukces. Kolejny krok to doskonalenie wiedzy i umiej(cid:218)tno(cid:258)ci, tak aby(cid:258) osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:239) mistrzostwo osobiste. Wreszcie: musisz nauczy(cid:202) si(cid:218), jak wyrobi(cid:202) sobie dwie bli(cid:283)- niacze umiej(cid:218)tno(cid:258)ci: odwag(cid:218) i wytrwa(cid:239)o(cid:258)(cid:202), bez których suk- ces nie jest mo(cid:285)liwy. Naucz si(cid:218), jak pokonywa(cid:202) l(cid:218)ki i w(cid:200)t- – 22 – Poleć książkęKup książkę (cid:156) Wstęp (cid:157) pliwo(cid:258)ci, które wstrzymuj(cid:200) wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) osób. Musisz wyrobi(cid:202) w sobie niezachwian(cid:200) determinacj(cid:218). Na kolejnych stronach poznasz skuteczne systemy osi(cid:200)gania celów, które dla Ciebie s(cid:200) wa(cid:285)ne. Poznasz modele efektyw- nego dzia(cid:239)ania i budowania nawyków. Dowiesz si(cid:218), jak zwi(cid:218)k- szy(cid:202) swój dochód i osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) niezale(cid:285)no(cid:258)(cid:202) finansow(cid:200). Dowiesz si(cid:218), jak zbudowa(cid:202) cudowne (cid:285)ycie rodzinne i jak wyznacza(cid:202) i osi(cid:200)ga(cid:202) cele w zakresie zdrowia i spokoju wewn(cid:218)trznego. Oszcz(cid:218)dzisz sobie wiele lat ci(cid:218)(cid:285)kiej pracy, a dzi(cid:218)ki poznanym metodom osi(cid:200)gniesz wyj(cid:200)tkowe rezultaty. Umiej(cid:218)tno(cid:258)(cid:202) wyznaczania i osi(cid:200)gania celów to jak o(cid:258) ko(cid:239)a. Wszystko si(cid:218) kr(cid:218)ci wokó(cid:239) niej. B(cid:218)dzie Ci ona s(cid:239)u(cid:285)y(cid:202) przez reszt(cid:218) (cid:285)ycia. A zatem do dzie(cid:239)a! – 23 – Poleć książkęKup książkę (cid:156) Ty wybierasz cel, my pokazujemy drogę! (cid:157) – 24 – Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ty wybierasz cel, my pokazujemy drogę!
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: