Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00617 011548 20229258 na godz. na dobę w sumie
Ubezwłasnowolnienie w polskim systemie prawnym - ebook/pdf
Ubezwłasnowolnienie w polskim systemie prawnym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 195
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 937-83-7806-356-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).
Opracowanie Ubezwłasnowolnienie w polskim systemie prawnym. Aspekty materialnoprawne i formalnoprawne zawiera  wyczerpujące, wieloaspektowe ujęcie tematu ubezwłasnowolnienia. Przedstawiono w nim przesłanki ubezwłasnowolnienia oraz jego skutki, z wyszczególnieniem wpływu na prawa przysługujące osobie fizycznej oraz form pomocy prawnej stosowanej względem ubezwłasnowolnionego. W książce w sposób syntetyczny ukazano również przebieg postępowania o ubezwłasnowolnienie. Omówiono takie tematy jak kwestie dowodowe, krąg osób uprawnionych do złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie, orzeczenie o ubezwłasnowolnieniu, środki zaskarżenia oraz szczególny tryb zmiany bądź uchylenia ubezwłasnowolnienia.
Książka stanowi jedyne na rynku opracowanie obejmujące wszystkie aspekty instytucji w sposób syntetyczny, a przy tym uwzględniające modyfikacje wprowadzone do modelu ubezwłasnowolnienia w 2007 i 2010 roku. Zawiera ona również liczne postulaty zmian niezbędnych do osiągnięcia głównego celu instytucji, jakim jest realizacja interesu osoby ubezwłasnowolnionej.
Publikacja adresowana jest do sędziów, adwokatów, radców prawnych, studentów, aplikantów, a także osób niebędących prawnikami, które instytucja ubezwłasnowolnienia interesuje ze względu na sytuację życiową i rodzinną.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ubezwłasnowolnienie w polskim systemie prawnym Aspekty materialnoprawne i formalnoprawne Larysa Ludwiczak Wydanie 1 Warszawa 2012 Redaktor prowadzący: Joanna Ośka Opracowanie redakcyjne: Agata Raczkowska Redakcja techniczna: Agnieszka Dymkowska-Szeszko Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski © Copyright by LexisNexis Polska Sp. z o.o. 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autora i wydawcy. ISBN 937-83-7806-356-8 LexisNexis Polska Sp. z o.o. Ochota Office Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.lexisnexis.pl, e-mail: biuro@lexisnexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.lexisnexis.pl Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 1. Materialnoprawne aspekty ubezwłasnowolnienia . . . 1.1. Zaburzenia psychiczne jako przesłanka ubezwłasnowolnienia . . . 1.1.1. Konstrukcja przesłanki zaburzeń psychicznych . . . . . . . . 1.1.2. Element psychiatryczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.2.1. Choroba psychiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.2.2. Niedorozwój umysłowy . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.2.3. Inne rodzaje zaburzeń psychicznych . . . . . . . . . 1.1.3. Element psychologiczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.4. Element jurydyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Wiek jako przesłanka ubezwłasnowolnienia . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Celowość ubezwłasnowolnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4. Brak świadomości lub swobody a ubezwłasnowolnienie . . . . . . . 1.4.1. Brak świadomości lub swobody jako wada oświadczenia woli 1.4.2. Korelacja między przepisem art. 82 k.c. oraz przepisami określającymi materialnoprawne podstawy ubezwłasnowolnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5. Skutki zmiany okoliczności w zakresie przesłanek materialnoprawnych ubezwłasnowolnienia . . . . . . . . . . . . . . 1.5.1. Dopuszczalność i charakter postępowania o uchylenie albo zmianę ubezwłasnowolnienia . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.2. Tryb postępowania o uchylenie lub zmianę ubezwłasnowolnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.3. Legitymacja osoby ubezwłasnowolnionej do wystąpienia z wnioskiem o uchylenie lub zmianę ubezwłasnowolnienia . ROZDZIAŁ 2. Wpływ ubezwłasnowolnienia na status cywilnoprawny osoby fizycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Wpływ ubezwłasnowolnienia na zdolność prawną . . . . . . . . . . 11 13 17 18 18 19 20 21 23 23 24 25 26 29 30 31 34 35 37 38 41 41 5 Spis treści 2.2. Wpływ ubezwłasnowolnienia na zdolność do czynności prawnych . 2.2.1. Pełna zdolność do czynności prawnych . . . . . . . . . . . . . 2.2.2. Brak zdolności do czynności prawnych . . . . . . . . . . . . . 2.2.3. Ograniczona zdolność do czynności prawnych . . . . . . . . 2.2.3.1. Czynności prawne wymagające zgody przedstawiciela ustawowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.3.2. Czynności prawne niewymagające zgody przedstawiciela ustawowego . . . . . . . . . . . . . . 2.2.3.3. Czynności prawne, przy których osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego 2.3. Wpływ ubezwłasnowolnienia na zdolność sądową . . . . . . . . . . 2.4. Wpływ ubezwłasnowolnienia na zdolność procesową . . . . . . . . 2.4.1. Pełna zdolność procesowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.2. Ograniczona zdolność procesowa . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.3. Brak zdolności procesowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 3. Zastosowanie pomocy prawnej wobec osoby  ubezwłasnowolnionej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Opieka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.1. Ogólna charakterystyka prawa opiekuńczego . . . . . . . . . 3.1.1.1. Cel i charakter prawny opieki . . . . . . . . . . . . . 3.1.1.2. Cechy prawa opiekuńczego . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.2. Ustanowienie opieki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.2.1. Charakterystyka postępowania w sprawach opiekuńczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.2.2. Forma opieki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.2.3. Wybór odpowiedniego kandydata na opiekuna . . . 3.1.2.4. Orzeczenie o ustanowieniu opieki . . . . . . . . . . . 3.1.2.5. Objęcie opieki przez opiekuna . . . . . . . . . . . . . 3.1.3. Treść opieki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.3.1. Piecza nad osobą podopiecznego . . . . . . . . . . . 3.1.3.2. Piecza nad majątkiem podopiecznego . . . . . . . . 3.1.3.3. Reprezentacja podopiecznego . . . . . . . . . . . . . 3.1.4. Zasady sprawowania opieki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.4.1. Kryteria należytego sprawowania opieki . . . . . . . 3.1.4.2. Zakres autonomii opiekuna . . . . . . . . . . . . . . 3.1.4.3. Zasada odpłatności opieki i zwrotu nakładów . . . . 3.1.4.4. Zasada wynikająca z odesłania do przepisów o władzy rodzicielskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.5. Odpowiedzialność opiekuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.5.1. Odpowiedzialność względem podopiecznego . . . . 6 44 45 45 47 48 51 54 55 57 58 58 60 64 64 64 65 66 67 68 70 70 73 73 75 75 76 78 79 79 80 81 83 84 84 Spis treści 86 3.1.5.2. Odpowiedzialność względem osób trzecich . . . . . 86 3.1.6. Nadzór sądu opiekuńczego nad sprawowaniem opieki . . . . 87 3.1.6.1. Środki nadzoru bieżącego . . . . . . . . . . . . . . . 88 3.1.6.2. Środki nadzoru doraźnego . . . . . . . . . . . . . . . 89 3.1.7. Zwolnienie opiekuna i ustanie opieki . . . . . . . . . . . . . . 90 3.1.7.1. Przesłanki zwolnienia opiekuna . . . . . . . . . . . . 91 3.1.7.2. Przesłanki ustania opieki . . . . . . . . . . . . . . . . 92 3.1.7.3. Skutki zwolnienia opiekuna oraz ustania opieki . . . 95 3.2. Kuratela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 3.2.1. Cel i charakter prawny kurateli . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 3.2.2. Ustanowienie kurateli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 3.2.3. Treść kurateli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.4. Sprawowanie kurateli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 3.2.5. Ustanie kurateli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ROZDZIAŁ 4. Zastosowanie pomocy prawnej wobec osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie . . . . 103 4.1. Pomoc prawna z urzędu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 4.1.1. Zasady ogólne ustanowienia pomocy prawnej z urzędu . . . 104 4.1.2. Zasady szczególne ustanowienia pomocy prawnej z urzędu w sprawach o ubezwłasnowolnienie . . . . . . . . . . . . . . 110 4.2. Doradca tymczasowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 4.2.1. Ustanowienie doradcy tymczasowego . . . . . . . . . . . . . 112 4.2.2. Treść doradztwa tymczasowego . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 4.2.3. Utrata mocy postanowienia o ustanowieniu doradcy 4.3. Kurator procesowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tymczasowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 4.2.4. Nadzór sądu opiekuńczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 119 4.3.1. Ustanowienie kuratora procesowego . . . . . . . . . . . . . . 119 4.3.2. Uprawnienia kuratora procesowego . . . . . . . . . . . . . . . 121 4.3.3. Porównanie instytucji doradcy tymczasowego i kuratora procesowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 ROZDZIAŁ 5. Postępowanie w sprawach o ubezwłasnowolnienie . . 124 5.1. Jurysdykcja krajowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 5.2. Właściwość i skład sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 5.2.1. Właściwość rzeczowa sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 5.2.2. Właściwość miejscowa sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 5.2.3. Skład sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 5.3. Tryb postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 5.4. Wniosek o wszczęcie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 5.4.1. Podmioty uprawnione do złożenia wniosku . . . . . . . . . . 129 7 Spis treści 5.4.2. Treść wniosku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 5.4.3. Termin złożenia wniosku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 5.4.4. Środki zabezpieczające przed nieuzasadnionym wszczynaniem postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4.4.1. Grzywna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4.4.2. Żądanie uprawdopodobnienia występowania 136 136 przesłanek ubezwłasnowolnienia . . . . . . . . . . . 137 5.5. Krąg uczestników postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 5.5.1. Uczestnictwo na zasadach ogólnych . . . . . . . . . . . . . . . 141 5.5.2. Uczestnictwo z mocy prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 5.5.3. Udział prokuratora i organizacji pozarządowych . . . . . . . 143 5.6. Postępowanie dowodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 5.6.1. Cele postępowania dowodowego . . . . . . . . . . . . . . . . 146 5.6.2. Obligatoryjne elementy postępowania dowodowego . . . . . 146 146 5.6.2.1. Obowiązek przeprowadzenia rozprawy . . . . . . . . 5.6.2.2. Pierwsze wysłuchanie osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 149 5.6.3. Fakultatywne elementy postępowania dowodowego . . . . . 152 5.6.2.3. Dowód z opinii biegłego . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.6.3.1. Środki dowodowe wspólne wszystkim rodzajom postępowań cywilnych . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 5.6.3.2. Oddanie pod obserwację . . . . . . . . . . . . . . . . 154 5.6.3.3. Wyjawienie majątku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 ROZDZIAŁ 6. Orzekanie w sprawach o ubezwłasnowolnienie . . . . 158 6.1. Postanowienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 6.1.1. Rodzaje postanowień wydawanych w postępowaniu nieprocesowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 6.1.2. Cechy postanowień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 6.1.2.1. Prawomocność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 6.1.2.2. Wykonalność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 6.1.2.3. Skuteczność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 6.1.3. Uzasadnianie i doręczanie postanowień w postępowaniu nieprocesowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 6.2. Zakres postanowienia o ubezwłasnowolnieniu oraz jego charakter i skutki prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 6.2.1. Zakres postanowienia o ubezwłasnowolnieniu . . . . . . . . 163 6.2.2. Charakter i skutki prawne postanowienia o ubezwłasnowolnieniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 6.3. Środki zaskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 6.3.1. Uprawnienie ubezwłasnowolnionego do zaskarżania postanowień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 8 Spis treści 6.3.2. Zwyczajne środki zaskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 6.3.2.1. Apelacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 6.3.2.2. Zażalenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 6.3.2.3. Bieg terminu do wniesienia środka odwoławczego . 170 6.3.2.4. Odformalizowanie środków odwoławczych wnoszonych przez osobę, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 6.3.3. Nadzwyczajne środki zaskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . 172 6.3.3.1. Skarga kasacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 6.3.3.2. Skarga o wznowienie postępowania . . . . . . . . . 173 6.3.3.3. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia co do istoty sprawy . 177 Wnioski końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Wykaz aktów prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Wykaz orzecznictwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Wykaz literatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Wykaz innych materiałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Wykaz skrótów 1. Akty prawne k.c. k.p.c. k.r.o. – Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) – Ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) – Ustawa z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i  opie- kuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z  2  kwiet nia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) 2. Periodyki BSN PiP RPEiS 3. Publikatory OSN OSNC OSNCP OSNP OSNPG OSP OSPiKA OTK-A – „Biuletyn Sądu Najwyższego” – „Państwo i Prawo” – Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cywilnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpie- czeń Społecznych i Spraw Publicznych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Wydawnictwo Proku- ratury Generalnej – Orzecznictwo Sądów Polskich – Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Zbiór Urzę- dowy, Seria A 11 4. Inne skróty Lex LexPolonica SN TK Wykaz skrótów – serwis prawniczy Wolters Kluwer – Serwis Prawniczy LexisNexis – Sąd Najwyższy – Trybunał Konstytucyjny
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ubezwłasnowolnienie w polskim systemie prawnym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: